Sunteți pe pagina 1din 2

CLUBUL COPIILOR SECTOR 5

Str. Nasaud, nr 93, sector 5, BUCURESTI


Tel/fax: 021.423.01.78 CERCUL:................................................................................................

FISA DE INSCRIERE IN ANUL SCOLAR 2018 – 2019


ELEVUL (A):

NUMELE:.............................................. PRENUMELE:.......................................................................................

COD NUMERIC PERSONAL: Data nasterii:......../........./................


(ziua luna anul)

cu domiciliul in BUCURESTI, STRADA:......................................................................................NR.:...............

BLOC:.................SCARA:............ETAJ:...............APARTAMENT:........................SECTORUL:......................

ELEV(a) IN CLASA a.........................LA SCOALA:............................................................................................

TELEFON (fix)................................................TELEFON (mobil).................................................................

Semnatura elevului:.....................................................

Parintii elevului:

MAMA: COD NUMERIC PERSONAL:

Numele:.......................................................Prenumele:......................................................................................

PROFESIA:...........................LOCUL DE MUNCA: ........................................ FUNCTIA: ..................................

TELEFON (serviciu)................................................ TELEFON (personal) ....................................................

TATAL: COD NUMERIC PERSONAL:

Numele:.......................................................Prenumele:......................................................................................

PROFESIA:...........................LOCUL DE MUNCA: ........................................ FUNCTIA: ..................................

TELEFON (serviciu)................................................ TELEFON (personal) ....................................................

DATA: ......../........./................
Semnatura parintelui:.....................................................
Prin prezenta declar pe propria raspundere ca sunt de acord cu prelucrarea datelor
personale ale fiului/fiicei mele in cadrul Clubului Copiilor Sector 5, acestea urmand a fi tratate in
conditii de confidentialitate, in conformitate cu legea 677/2001 privind protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si cu prevedrile
Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectiei vietii private in sectorul
comunicatiilor electronice.

Data Nume si prenume …………………………

………………. Semnatura ………………………..

NORME DE PROTECTIA MUNCII SI DE COMPORTARE IN INCINTA CLUBULUI


COPIILOR

Deplasarea spre Clubul Copiilor sau de la club acasa se va face respectand regulile de
circulatie in vigoare. Se vor traversa strazile doar prin locurile marcate in acest sens, respectand
culoarea semaforului pentru pietoni. Nu se va calatori pe scarile sau partile exterioare ale
mijloacelor de transport, etc
Elevii care sunt insotiti de parinti, vor fi condusi doar pana la intrarea in club. Accesul
parintilor in club nu este permis dacat pentru consultatii cu profesorul si numai in intervalul in care
acestia sunt in serviciul de zi pe institutie (conform avizierului). Consultatiile parintilor cu profesorii
vor avea loc numai in afara orelor de cerc si numai in cabinetele profesorilor.
Este interzisa stationarea parintilor in vestiarele elevilor si in salile de curs. De asemenea
este interzis accesul in interiorul clubului a persoanelor straine care nu au legatura cu activitatea
elevilor in cadrul clubului.
Copiii care sunt insotiti de parinti, bunici sau alte rude ori prieteni de familie, vor fi prelucrati
in acest sens, astfel incat sa nu paraseasca clubul neinsotiti, chiar daca insotitorul intarzie. In acest
scop, copiii beneficiaza de o sala de asteptare in incinta clubului.
Copiii vor fi preluati de catre parinti, numai de la intrarea in club.
Pentru evitarea oricarei posibilitati de accidentare in incinta clubului se vor respecta
cu strictete urmatoarele reguli:
• nu se va umbla sub nici un motiv la instalatia de apa, gaze sau curent electric.
Defectiunile sesizate in functionarea aparatelor din dotarea cercului vor fi anuntate imediat
profesorului.
• punctele sanitare vor fi folosite in mod corespunzator si civilizat fiind folosite NUMAI DE
CATRE COPII SI NU DE CATRE PARINTI.
• in timpul asteptarii inceperii orelor este interzisa alergarea in interiorul cladirii precum si
desfasurarea oricarui joc care presupune miscare sau producerea de zgomote.
• la intrarea in sala de cerc, se vor depune la cuier hainele groase si ghiozdanele, serviete
sacose sau alte bagaje. Elevii vor respecta obligatoriu locurile in sala stabilite la inceputul anului
scolar.
• Elevii care absenteaza nemotivat de 2 ori intr-un semestru vor fi eliminati de la cursuri. In
situatia in care din motive de sanatate sau alte motive intemeiate elevul va lipsi mai mult de o
lectie, absentele trebuie anuntate, in prealabil, profesorului de cerc.
Nerespectarea acestor reguli conduce la eliminarea elevului din club. Clubul Copiilor
Sector 5, este degrevat de orice responsabilitate in situatia producerii oricaror accidente
din nerespectarea normelor de mai sus.

Nume si prenume parinte………………………………..

Semnatura ................................................