Sunteți pe pagina 1din 2

SCHEMA ORARĂ

CLASA I

AN ȘCOLAR 2019 – 2020

Nr. ore
conform
Nr. ARIA Nr.ore
DISCIPLINA planului
crt. CURRICULARĂ total
cadru

Comunicare în limba română


7 7
Limbă şi
1. Limba engleză
comunicare 1 1
Matematică şi explorarea
Matematică şi
2. mediului 4 4
ştiinţe ale naturii
Religie
3. Om şi societate 1 1
Educaţie fizică
Educaţie fizică, 2 2
4.
sport şi sănătate
Muzică şi mişcare 2 2
5. Arte

6. Tehnologii Arte vizuale şi abilităţi practice 2 2

Consiliere şi Dezvoltare personală


7. 1 1
orientare
Număr total de ore trunchi comun
20 20
Curriculum la decizia şcolii(CDŞ) –discipline
opţionale 0-1 0

Număr minim de ore pe săptămână


20 20
Număr maxim de ore pe săptămână
21 -
Total număr de ore la clasă - 20

Director, Înv. Chitacu Violeta


Prof. Pavil Elena Doina
Director, Înv. Chitacu Violeta
Prof. Pavil Elena Doina

S-ar putea să vă placă și