Sunteți pe pagina 1din 2

Consiliere educaţională

Teme referate seminar

PREZENŢA LA SEMINARII ESTE OBLIGATORIE!

Organizaţi în perechi (merge cate 3), elaboraţi un referat de 4-5 pagini pe o temă de mai jos, la alegere şi apoi în cadrul
seminarului susţineţi referatul în faţa colegilor de an, utilizând o metodă didactică interactivă.

Referatul şi susţinerea se vor nota. Nota contează în proporţie de 40% din media finală.

Susţinerea referatelor va avea loc în perioada 16 octombrie 2019 - decembrie 2019. Se vor susţine câte 3 teme per
seminar.

1. Nivelul emoţional al personalităţii. Emoţiile şi mecanismele de apărare.

2. Inteligenţa emoţională, modalităţi de stimulare şi optimizare.

3. Tehnici de autocunoaştere şi dezvoltare personală

4. Stima de sine, modalităţi de dezvoltare

5. Ce este bullying-ul? Implicaţii ale bullying-ului Borza+Danciu+Toma

6. Comunicarea asertivă, aplicaţii, jocuri de rol Felicia si Radu

7. Managementul conflictelor

8. Stilurile de învăţare Popa Lidia

9. Tipurile de inteligenţă Petrinca

10. Strategii metocognitive utilizate în activitatea de învăţare

11. Stilul de viaţă şi comportamentele de risc

12. Managementul stresului-tehnici şi aplicaţii practice

13. Managementul timpului - tehnici şi aplicatii practice

14. Metode de stimulare a creativităţii elevilor

15. Presiunea grupului şi a mass-mediei, implicaţii pentru elevi, strategii de control

16. Dependenţa de tehnologie, strategii de prevenţie destinate elevilor

17. Managementul clasei de elevi-tehnici de relaţionare

18. Managementul clasei de elevi cu dificultăţi comportamentale

19. Motivaţia alegerii profesiunii

20. Tehnici de consiliere educaţională - aplicaţii practice


Bibliografie

1. Băban, A. (2009). Consilierea educaţională, Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi consiliere, Editura
ASCR, Cluj-Napoca.

2. Brown, S.D., Lent, R.W. (ed.) (2000). Handbook of Counseling Psychology, 3rd. ed.,

3. Dimitriu-Tiron, E., (2005), Consiliere educaţională, Institul European, Iaşi

4. Dahir, A. C., (2008) ,School Counseling: Moving Toward Standards and Models from: Handbook of School
Counseling Routledge. disponibil on-line pe
https://www.routledgehandbooks.com/doi/10.4324/9780203874806.ch3

5. Goleman, D. (2001). Inteligenţa emoţională. Ed. Curtea Veche, Bucureşti, John Wiley & Sons Inc., NY.

6. Herman, R.I. (2016). Managementul clasei - strategii eficiente, Ghid pentru profesori şi studenţi. Editura Eikon,
Bucureşti

7. Herman, R.I. (2015). Program pedagogic de optimizare a stilurilor manageriale ale profesorilor şi stimulare a
climatului clasei de elevi, PRESA UNIVERSITARA CLUJEANĂ , CLUJ-NAPOCA.
http://www.editura.ubbcluj.ro/bd/ebooks/pdf/1854.pdf

8. Jigău, M., (2000), Consiliere şi orientare, Bucureşti, disponibil on-line pe http://www.ise.ro/wp-


content/uploads/2000/08/Ghid-Consiliere-si-Orientare.pdf

9. Lemeni, G., Negru, O. (2004). Planificarea carierei, în Lemeni, G şi Miclea, M. (Eds), Consiliere şi orientare –
Ghid de educaţie pentru carieră, (pp. 143-190). Editura ASCR, Cluj-Napoca.

10. McCarthy, S, Watson, D., (2017), A New Typology: Four Perspectives of School Counselor Involvement with
Families disponibil on-line pe adresa: http://jsc.montana.edu/articles/v16n1.pdf

11. Vernon, A., (2006), Dezvoltarea inteligenţei emoţionale, Editura ASCR, Cluj-Napoca.