Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si prenume: ________________________________

Test metode de cercetare

1. Cercetarea în educație a apărut ca urmare a influențelor: sociale, politice si economice. (pg. 4)


2. Menționați un scop al cercetării în educație: ... (pg. 4)
3. Menționați un neajuns al cercetării în educație: ... (pg. 4-5)
4. Care sunt elementele comune ale unei comunități științifice? interese si atitudini (pg. 6)
5. Care sunt principalele perspective teoretice în cercetare? pozitivism-interpretativism (pg. 7)
6. Care sunt principalele tipuri de abordări în cercetare? cantitativa-calitativa (pg. 7)
7. Colectarea de date sub formă narativă este utilizată în: cercetarea calitativa (pg. 8)
8. Care cercetare se utilizează prima, cea cantitativă sau cea calitativă? cea calitativa
9. Avantaje cercetare calitativă: descrieri bogate si profunde din partea participantilor (pg. 8)
10. Dezavantaje cercetare calitativă: datele nu se pot generaliza la populatia generala (pg. 8)
11. Principalele metode de cercetare sunt: experiment, observatie, studiu de caz, etnografic (pg. 8)
12. Enumerați elementele procesului cercetării: identificarea temei, parcurgerea literaturii, specificarea
scopului, colectarea datelor, analiza/interperetare date, raportarea si evaluarea rezultatelor (pg. 9)
13. Ce presupune parcurgerea literaturii? localizare, selectare si sinteza a surselor (pg. 10)
14. De ce este utilă parcugerea literaturii înaintea unei cercetări? evita repetarea nedorită a studiilor,
leaga cercetarea de ceea ce deja se stie, clarifica aspectele insuficient explorate (pg. 10)
15. Ce presupune colectarea datelor? identificare esantion, obtinerea permisiunii, colectarea datelor (pg.
10)
16. Care sunt întrebările ce stau la baza planificării cercetării? ce, de ce, cine, unde, cand (pg. 14)
17. De ce este nevoie de un feed-back asupra planificării cercetării? identificarea erorilor (pg. 14)
18. Investigațiile naturalistice studiază: activități neinfluențate experimental, în contextul natural (pg.
21)
19. Etnografia presupune observația participativă, interviul, colectarea de artefacte (pg. 21)
20. Studiile centrate pe grupuri pun în evidență: informația ce apare ca urmare a interacțiunii din grup
(pg. 22)
21. Indicati 2 scopuri ale proiectului de cercetare acțională: (pag. 23)
22. Când este bine să înceapă analiza datelor calitative? chiar in timpul colectarii lor (pg. 24)
23. Comunicarea asincronă presupune: comunicarea prin mijloace ce stocheaza mesajul (pg. 31)
24. Menționați un aspect avantajos dar și dezavantajos al cercetării bazate pe internet: anonimatul (pg.
32)
25. Cine face cercetări în școală? cadre didactice, cercetatori (pg. 34)
26. Factorii personali ce influențează calitatea cercetării sunt: cunostintele, motivatia (pg. 40)
27. Ce este eșantionul? populatia/grupul studiat
28. În care parte a unei cercetări se interpretează semnificația rezultatelor obținute? Discutii (pg. 43)
29. Formele de prezentare a rezultatelor sunt: text, tabele, figuri (pg. 45)
30. Prima etapă a unei cercetări este: identificarea temei (pg. 47)
31. Obligațiile etice se identifică de către: cercetator (pg. 48)
32. Ce este autoplagiatul? (pg. 50)
33. Care sunt abilitățile recomandate unui cercetător? de a opera cu variabile, sarcini, roluri multiple;
de a planifica și coordona procesul cercetării pe periode lungi (aproximativ luni); de a ști unde să
caute bibliografie cum să o citească și cum să o folosească; de a scrie un material științific (pg. 51)
34. Care sunt criteriile de alegere a bibliografiei? relevanta, actuala, academica
35. Răspunsul la chestionare poate fi: inchis, semi-deschis, deschis (pg. 54)
36. Care sunt tipurile de studii pilot? informale, cu intervievatorii, dinamice, clasice (pg. 57)
37. La ce se referă întrebările senzoriale? la ce simt -fizic sau psihic- oamenii (pg. 58)
38. Care întrebări se pun primele, cele generale sau cele specifice? cele generale (pg. 59)
39. Care întrebări se pun primele, cele despre comportament sau despre atitudine? comportament (pg.
59)
40. Tipurile principale de observație sunt: indirecta, directa neparticipativa, directa participativa (pg.
60)
41. Ce este ”efectul observatorului”? modifica comportamentul, reactiile celor studiati (pg. 60)
Nume si prenume: ________________________________
42. Avantaje cercetare cantitativă: Eșantion mare și reprezentativ, validitate statistică (pg. 8)
43. Dezavantaje cercetare cantitativă: Înțelegere limitată a gândurilor și sentimentelor participanților
(pg. 8)
44. Analiza statistică este utilizată în: cercetarea cantitativă (pg. 12)
45. Caracteristicile ipotezelor în cercetarea cantitativă sunt: specifice, masurabile, observabile (pg. 12)
46. De câte tipuri pot fi experimentele? laborator, teren, naturale (pg. 15)
47. De ce depinde alegerea unui chestionar? tema cercetarii, ipoteze, caracteristicile esantionului (pg.
16)
48. De câte tipuri sunt variabilele (la introducerea datelor)? nominale, ordinale, scalare (pg. 17)
49. Când se folosește histograma? pentru evaluarea curbei lui Gauss (pg. 17)
50. Media se raportează împreună cu: SD (pg. 19)
51. Valorile SD sunt de preferat sa fie: a) mici b) medii c) mari (pg. 19)
52. Valorile de semnificație recomandate sunt: 0.05 și 0,01sau, mai mici decât acestea (pg. 19)
53. Valorile coeficienților de corelație sunt între: -1 și 1 (pg. 19)
54. Ce indică un coeficient de corelație negativ? o corelație inversă (pg. 19)
55. Ce indică un coeficient de corelație nul? absența corelației dintre variabile (pg. 19)
56. La ce se referă operaționalizarea? (pg. 40)
57. Principalele părți ale unei cercetări cantitative sunt: introducere, metode, rezultate, discutii (pg. 43)
58. Care sunt principalele modalități de colectare a datelor? a) cantitativă b) calitativă (pg . 8)
59. Câte opțiuni de răspuns se recomandă să aibă scalele Likert? 5 (pg. 54)
60. Există scale Likert cu: a) doar nr impar de opțiuni b) doar nr par de optiuni c) ambele (pg. 55)

S-ar putea să vă placă și