Sunteți pe pagina 1din 1

Dată în fața mea,

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)_________________________________________________________________născut(ă)
la data de ___________________________________________________, fiul/fiica
lui___________________________________________________________________________domicilia
t(ă) în ________________________________________________________________, declar că sunt/nu
sunt de accord cu următoarea măsură de
protecție_____________________________________________________________________:
Menționez că mi-au fost furnizate informații referitoare la măsura de protecție, după cum urmează:
- modalitatea de instituire a măsurii de protecție;
- întocmirea și revizuirea planului individualizat de protecție;
- modalitatea de realizare a transferului în familia PF;
- activitatea de monitorizare a evoluției mele pe durata măsurii de protecție specială de tip
familial;
- activitatea de reevaluare a împrejurărilor care au condus la stabilirea măsurii de protecție
specială la PF;
- necesitatea colaborării cu alți specialiști în vederea soluționării unor situații ce necesită
intervenția echipei pluridisciplinare;
- accesul la dosarul personal.
Data, Semnătura,

Se va completa de către copilul care a împlinit vârsta de 10ani

Dată în fața mea,

DECLARAȚIE

Subsemnatul(a)_________________________________________________________________născut(ă)
la data de ___________________________________________________, fiul/fiica
lui___________________________________________________________________________domicilia
t(ă) în ________________________________________________________________, declar că sunt/nu
sunt de accord cu următoarea măsură de
protecție_____________________________________________________________________:
Menționez că mi-au fost furnizate informații referitoare la măsura de protecție, după cum urmează:
- modalitatea de instituire a măsurii de protecție;
- întocmirea și revizuirea planului individualizat de protecție;
- modalitatea de realizare a transferului în familia PF;
- activitatea de monitorizare a evoluției mele pe durata măsurii de protecție specială de tip
familial;
- activitatea de reevaluare a împrejurărilor care au condus la stabilirea măsurii de protecție
specială la PF;
- necesitatea colaborării cu alți specialiști în vederea soluționării unor situații ce necesită
intervenția echipei pluridisciplinare;
- accesul la dosarul personal.
Data, Semnătura,

Se va completa de către copilul care a împlinit vârsta de 10ani

S-ar putea să vă placă și