Sunteți pe pagina 1din 1

Unitatea şcolară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ KING GEORGE

Profesor: CIOBANU ELENA GIORGIANA Aviz Director,


EDITURA: CD PRESS
CLASA: a V-a ( 2 ore / săptămână) Aviz
Responsabil Comisie metodică

AN ŞCOLAR: 2019 – 2020

PLANIFICARE ANUALĂ 2019 – 2020


DISCIPLINA ISTORIE
CLASA A V-A
2 h-săptămână
Planul cadru a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3590 / 05.04.2016
Programa şcolară a fost aprobată prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 3393 / 28.02.2017