Sunteți pe pagina 1din 2

Nume si prenume elev: ___________________

Clasa: _________

TEST
1. a) Definiti notiunea de variabila de memorie:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
b) Prezentati operatorii relationali :
___________________________________________________________________________________
2. Fie o variabila n care memoreaza numarul 263851. Evaluati expresiile :
n div 100%100=__________ n mod 1000 div 10 = ________

3. Scrieţi expresia care are valoarea 1(adevarat) daca si numai daca :


a) numărul x este impar _____________________________
b) x  [ a , b ] _____________________________
c) numărul x este divizor al lui y sau al lui z _____________________________

4. Fie urmatoarea secventa de operatii :


x  25 ; y  2 ; x  x/y ; y  y + x ; x  x – y + 7 ; y  y% x
Care vor fi valorile finale ale variabilelor x si y in urma executarii secventei ?

5. Determinati cea mai mare valoare a lui x astfel încât expresia


! ( x %2 == 0 ) &&( x < 11 ) să fie adevărată .

6. Scrieţi expresia în formă acceptată de calculator:

a c
( a b ) 2 
bd
E  c d

7. Realizaţi tabelul pentru următoarea expresie logica: e ← (a and b) or (not a and b).
8. Se consideră variabila a care memorează un număr cu exact 6 cifre. Care dintre expresiile
C/C++ de mai jos are ca valoare numărul format din cele două cifre din mijloc ale valorii
memorate în a?
a. (a%100)/100 b. a/100%100
c. a/1000+a%1000 d. a/100%10+a/1000%10

9. Stabiliţi care dintre următoarele expresii C/C++ are valoarea 1 dacă şi numai dacă numărul
întreg memorat în variabila x nu aparţine intervalului (-35,-20)∪[17,100].
a. (x<=-35) || ((x<=16)|| (x>=-20)) || (x>100)
b. (x<=-35) || ((x<=17) && (x>=-20)) || (x>=100)
c. (x<-35) || ((x<16) && (x>-20)) || (x>100)
d. (x<=-35) || ((x<=16) && (x>=-20)) || (x>100)

Barem: Toate exercitiile valoreaza un punct si se acorda un punct din oficiu


Nume si prenume elev: ___________________
Clasa: _________

TEST
1. a) Definiti notiunea de variabila de memorie:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
b) Prezentati operatorii logici:
__________________________________________________________________________________

2. Fie o variabila n care memoreaza numarul 156789. Evaluati expresiile :


n div 10 mod 100=__________ n mod 10000 div 100 = ________

3. Scrieţi expresia care are valoarea 1(adevarat) daca si numai daca :


a) numărul a este par __________________________
b) a  [ x , y ] __________________________
c) numărul a este divizibil cu b si cu c __________________________

4. Fie urmatoarea secventa de operatii :


x  8 ; y  3 ; x  x% y ; y  y + x ; x  x – y + 7 ; y  x * x/ y
Care vor fi valorile finale ale variabilelor x si y in urma executarii secventei ?

5. Determinati cea mai mică valoare a lui x astfel încât expresia


!( x % 2 == 0 ) && ( x > 15 ) să fie adevărată .

6. Scrieţi expresia în formă acceptată de calculator:

a c
( a  c ) 2
bd
E  a b

7. Realizaţi tabelul pentru următoarea expresie: e ← (a or b) and (not a and b)


8. Variabila întreagă x memorează un număr natural. Care dintre următoarele expresii C/C++
are valoarea 0 dacă şi numai dacă numărul memorat de x NU este divizibil cu 3?
a. x%3 b. (1-x%3)+(2-x%3) c. (1-x%3)*(2-x%3) d. 3-x%3

9. Cărui interval îi aparţine valoarea memorată de variabila reală x astfel încât expresia
următoare, scrisă în limbajul C/C++, să aibă valoarea 1? !((x<=1) || (x>50))
a. (1,50) b. (-∞,1] ∪ (50, ∞) c. [1,50) d. (1,50]

Barem: Toate exercitiile valoreaza un punct si se acorda un punct din oficiu