Sunteți pe pagina 1din 2

ORDONANȚĂ

de recunoaștere în calitate de bănuit

mun. Chișinău 18 martie 2019

Procurorul în Procuratura sect. Ciocana, mun. Chișinău, POPESCU Alexandru, examinând


materialele dosarului penal RE-I nr.6487,

CONSTAT,
Cetățeanul Miron Valeriu Gheorghe, la data de 30.01.2019, aproximativ în jurul orelor 21:00
în comun acord cu cet. Florea Andrei Leonid în schimbul unei remunerații bănești, au întrprins niște
acțiuni vădit ilegale și anume transportarea pe teritoriul Republicii Moldova de țigări.
Ulterior în acest sens, puțin mai târziu dar la 01.02.2019, aflându-se în apropirea râului Prut
ultimul împreună cu Marcu Vasile Ghenadie au urmărit scopul de-a trece peste frontiera de stat a RM
a țigărilor, în număr total de 50 500 pachete de model ,, Ritm Clasic’’ fabricate în RM a căror valoare
a fost estimată la suma de 720 245 lei.
Prin aceste acțiuni, MIRON Valeriu Gheroghe împreună cu FLOREA Andrei Leonid au
săvârșit infracțiunea de transportare(cee ace este una din circumstanțele stipulate în articolul următor)
, prevăzută în art. 2171 alin. (2) CP RM. În ceea ce privește de MARCU Vasile Ghenadie, acesta prin
acțiunile sale, la rândul său a săvîrșit infracțiunea prevăzută la art.248 alin.(1) și 362 CP RM.
Urmărirea penală a fost pornită la 02 februarie 2019.
Luând în considerație faptul că probele acumulate în procesul urmăririi penale și anume:
procesul verbal de examinare la fața locului și audiere a martorilor, permit întemeiat a bănui că
MIRON Valeriu Gheorghe, FLOREA Andrei Leonid și MARCU Vasile Ghenadie au comis
infracțiunea prevăzută în art. 2171 alin. (2), art.248 alin.(1) și art. 362 CP RM, conducându-ma de art.
52, 63 CPP,
DISPUN:
A recunoaște pe MIRON Valeriu Gheorghe a.n 26.06. 1980, FLOREA Andrei Leonid a.n.
03.08.1976, MARCU Vasile Ghenadie a.n. 14.02.2001, cetățeni al RM, în calitate de bănuiți în
săvârșirea infracțiunii prevăzute în art. 2171 alin. (2), art. 248 alin. (1) și art. 362CP și înștiințarea lor
despre acest fapt.

Procuror în Procuratura
sect. Ciocana, mun. Chișinău POPESCUAlexandru