Sunteți pe pagina 1din 3

Formularul mandatului avocatului

Seria MA nr. 115


Cabinetul avocatului Pșenița Daniel
Sediul str. Gherghe Cașu 32/11
Telefonul 069603200
Adresa electronică daniel.psenita.97@mail.ru
MANDAT
Din 05.02. 2019
Avocatul Pșenița Daniel, nr. licenţei 00641
Din 10.01.2019, în conformitate cu:
1) Contractul de asistenţă juridică nr.115 din 05.02.2019, se împuterniceşte să
acorde asistenţă juridică în cauza penală ce a fost pornită la data de 05.02.2019,
după semnele consecutive ale componenței de infracțiuni prevăzute la art.248
alin.(5) lit.b și art.362 alin.(1)
Semnătura avocatului
Ştampila

În conformitate cu art. 68 din Codul de procedură penala al Republicii Moldova,


împuternicirile avocatului sînt:
1)să cunoască esenţa bănuielii, învinuirii;
2) să fie înştiinţat despre citarea persoanei, interesele căreia le reprezintă, în
organul de urmărire penală sau în instanţă şi să o însoţească acolo;
3) să comunice fără vreo restricţie cu persoana interesele căreia le reprezintă,
în condiţii confidenţiale şi fără a se limita numărul şi durata întrevederilor;
4) să participe la acţiuni procesuale care se efectuează la propunerea
organului de urmărire penală, la cele care se efectuează la cererea sa şi la cele
care se efectuează cu participarea persoanei interesele căreia le reprezintă;
5) să facă explicaţii;
6) să prezinte documente sau alte mijloace de probă pentru a fi anexate la
dosarul penal şi cercetate în şedinţa de judecată;
7) să înainteze cereri de recuzare a persoanei care efectuează urmărirea
penală, a judecătorului, procurorului, expertului, interpretului, traducătorului,
grefierului;
8) să înainteze cereri;
9) să facă obiecţii împotriva acţiunilor organului de urmărire penală şi să
ceară includerea obiecţiilor sale în procesul-verbal al acţiunii procesuale
respective;
10) să ia cunoştinţă de procesele-verbale ale acţiunilor procesuale la care el
sau persoana interesele căreia le reprezintă a participat, să facă obiecţii asupra
corectitudinii şi caracterului complet al proceselor-verbale respective, precum
şi să ceară completarea lor cu date care, în opinia sa, trebuie să fie menţionate;
11) să ia cunoştinţă de materialele prezentate în instanţă de către organul de
urmărire penală pentru confirmarea legalităţii şi temeiniciei ţinerii în stare de
arest a persoanei interesele căreia le reprezintă;
12) după terminarea urmăririi penale, precum şi în caz de încetare sau
clasare a procesului penal, să ia cunoştinţă de toate materialele cauzei, să
noteze din ele datele necesare;
2

13) să participe la judecarea cauzei în primă instanţă şi în apel;


14) să pledeze în dezbaterile judiciare în cazul în care partea civilă sau
inculpatul, interesele cărora le reprezintă, nu au reprezentant sau, după caz,
apărător;
15) să fie informat de către organul de urmărire penală sau instanţă despre
hotărîrile care se referă la drepturile şi interesele sale sau ale persoanei pe care
o reprezintă, la cerere să primească copii de pe aceste hotărîri;
16) să depună plîngeri, în modul stabilit de lege, împotriva acţiunilor şi
hotărîrilor organului de urmărire penală, să atace sentinţa sau, după caz, decizia
instanţei care a judecat cauza pe cale ordinară de atac;
17) să retragă orice plîngere a sa;
18) să facă obiecţii la plîngerile înaintate împotriva persoanei pe care o
reprezintă în cazul cînd ele i-au fost aduse la cunoştinţă de către organul de
urmărire penală sau despre ele a aflat din alte împrejurări;
19) să-şi expună părerea în şedinţa de judecată referitor la cererile şi
propunerile altor participanţi în proces, precum şi la chestiunile ce se
soluţionează de către instanţă;
20) să facă obiecţii împotriva acţiunilor ilegale ale celorlalţi participanţi la
proces;
21) să facă obiecţii împotriva acţiunilor preşedintelui şedinţei de judecată;
22) să invite pentru persoana pe care o reprezintă un apărător sau, după caz,
un reprezentant şi să propună sistarea participării acestora.
Numele și prenumele clientului
Miron Valeriu Gheorghe, născut la 24.06.1980

Semnătura clientului*

Numele și prenumele clientului


Florea Andrei Leonid, născut la 03.08.1976

Semnătura clientului*

Numele și prenumele clientului


Marcu Vasile Ghenadie, născut la 14.02.2001

Semnătura clientului*
3