Sunteți pe pagina 1din 220

Page 1

Gloria Chadwick
- Discovering your past lives -
Cuprins
Introducere ..........................................................................................................................
..... 4
Partea I - ホnceputurile
........................................................................................................... 7
Re祥arnarea si legătura ei cu tine
............................................................................... 7
Procesul de reamintire a vieŃilor tale
anterioare.................................................. 8
Cum lucrează
subconstientul..................................................................................... 9
Cum ies la suprafață amintirile .............................................................................
11
Cum să recunosti amintirile vieŃilor trecute
..................................................... 12
Cum Ń靖 poŃi regăsi amintirile vieŃilor trecute
...................................................... 14
Page 2
Totul despre Alfa ..........................................................................................................
15
ホnt稷nirea cu subconstientul ....................................................................................
16
Cum să stimulăm apariŃia amintirilor ................................................................
20
La ce trebuie să fi atent atunci c穗d amintirile 絜cep să apară
............. 21
Ce să faci cu amintirile tale atunci c穗d le găsesti
.......................................... 21
Ai 絜credere 絜 ceea ce simŃi
.................................................................................... 22
Confirmarea si verificarea amintirilor vieŃilor tale trecute
....................... 23
łinerea unui jurnal ......................................................................................................
25
ホnceputul călătoriei
......................................................................................................... 27
Partea II- Explorări si
experienŃe................................................................................... 28
D駛・vu: Ai mai fost pe aici c穗dva
........................................................................... 28
Cum să recunosti reflectările vieŃilor anterioare
............................................ 29
Pe urma senzaŃiilor de D駛・vu
............................................................................... 31
ExerciŃii de deschidere ...............................................................................................
32
Imaginile: limbajul minŃii
............................................................................................. 34
Cum să vezi si să simŃi imaginile vieŃilor trecute
........................................... 35
ExerciŃii de deschidere ...............................................................................................
36
ImaginaŃia: lumea imaginilor tale interioare
...................................................... 38
Interpretări făcute de imaginaŃia ta
.................................................................... 38
Reverii care fac să apară vieŃile trecute
............................................................. 39
ExerciŃii de deschidere ...............................................................................................
40
InspiraŃie si intuiŃie ....................................................................................................
41
ExerciŃii de deschidere ...............................................................................................
41
Joacă-te cu vieŃile trecute
......................................................................................... 43
ExerciŃii de deschidere ...............................................................................................
43
Si acum, partea serioasă ..........................................................................................
44
ExerciŃii de deschidere ...............................................................................................
45
Privind 絜 prezent pentru a găsi trecutul
............................................................... 45
Chestionar de indici curenŃi ....................................................................................
52
LocuinŃa si mobila ........................................................................................................
54
ホmbrăcămintea si garderoba
.................................................................................... 55
Hrana si obiceiurile legate de m穗care ..............................................................
56
Muzica si c穗tecele ......................................................................................................
57
CărŃi si filme ...................................................................................................................
58
Domenii de interes, talente, 絜deletniciri favorite
.......................................... 59
Serviciu si carieră ........................................................................................................
60
Sănătatea si corpul fizic ...........................................................................................
62
Trăsături de caracter si caracteristici ................................................................
64
Prietenii si familia .......................................................................................................
66
Imagini, sunete, scene, situaŃii
............................................................................... 68
Visele: tablourile vieŃilor tale trecute
...................................................................... 70
Descoperirea vieŃilor anterioare prin intermediul viselor
........................... 71
Modul de descifrare a viselor
................................................................................... 73
Planificarea viselor de vieŃi trecute
...................................................................... 75
ExerciŃii de deschidere ...............................................................................................
75
Separă-Ńi Eu-rile și spiritualitatea
............................................................................ 76
Eul tău interior ..............................................................................................................
77
ExerciŃii de deschidere ...............................................................................................
78
Crearea sanctuarului tău interior .........................................................................
79
Cheia cunoasterii ..........................................................................................................
80
Eul tău Superior ............................................................................................................
83
Page 3
ExerciŃii de deschidere ...............................................................................................
85
Reunirea cu Eul Superior ..........................................................................................
85
EsenŃa Sufletului tău ..................................................................................................
86
ExerciŃii de deschidere ...............................................................................................
87
Perceperea sufletului tău ..........................................................................................
88
FeŃele tale din trecut ...................................................................................................
89
Trecerea 絜 revistă a viziunilor vieŃilor tale
trecute.......................................... 91
Pregătirea dinaintea călătoriei 絜 trecut
........................................................... 93
ProtecŃia cu Lumină albă ..........................................................................................
95
Legarea la păm穗t si centrarea .............................................................................
97
Autoproiectarea 絜 vieŃile tale trecute
................................................................. 98
Lumini, cameră, motor !.............................................................................................
99
Călătorind cu mintea prin amintiri ....................................................................
100
ExerciŃii de deschidere .............................................................................................
101
Călătorind prin timp .................................................................................................
101
łări, culturi si civilizaŃii .........................................................................................
102
Explorarea si trăirea tuturor vieŃilor trecute
................................................. 104
Partea III - Karma
............................................................................................................... 105
ホnainte de nastere ..........................................................................................................
105
ホnceperea experienŃei vieŃii păm穗testi
............................................................ 106
Legea Karmei ....................................................................................................................
108
Crearea realităŃii proprii ........................................................................................
109
Tu si oamenii din viaŃa ta
.......................................................................................... 110
Suflete-pereche; oameni deosebiŃi
....................................................................... 111
ホnt稷niri din vieŃile trecute: legături karmice care 絜lănŃuie
.................. 114
ExerciŃii de deschidere .............................................................................................
116
Plătirea datoriilor din trecut.....................................................................................
118
ホnŃelegerea karmei proprii ......................................................................................
119
Identificarea problemelor-cheie si a influențelor vieŃilor trecute
.......... 123
ExerciŃii de deschidere .............................................................................................
126
Avantajele echilibrării karmei ..............................................................................
131
ExerciŃii de deschidere .............................................................................................
133
Echilibrarea karmei ......................................................................................................
133
Procesul schimbărilor pozitive ..............................................................................
135
Principiul iertării........................................................................................................ 138
Principiul compasiunii .............................................................................................
138
Karma comună............................................................................................................. 140
Testele de verificare a echilibrării ......................................................................
142
Vindecarea tuturor urmelor lăsate de karmă.................................................
143
ExerciŃii de deschidere .............................................................................................
145
Partea IV - Iluminarea
...................................................................................................... 146
Descoperirea propriului destin
................................................................................. 146
ExerciŃii de deschidere .............................................................................................
150
Tu esti stăp穗ul destinului tău ............................................................................
153
ExerciŃii de deschidere .............................................................................................
154
EsenŃa energetică a Sinelui tău
............................................................................... 156
Piramida ta de putere ...............................................................................................
157
Straturi si nivele de energie si de conștiență
................................................. 158
ExerciŃii de deschidere .............................................................................................
160
Straturile de energie .................................................................................................
160
Adevărata natură a spiritualităŃii tale
................................................................ 165
Page 4
Eliberarea spiritului tău .........................................................................................
166
Piesele de puzzle al vieŃilor tale trecute
........................................................... 169
Numele si detaliile privind persoane ale căror experienŃe personale apar
în
această carte au fost schimbate pentru a le proteja anonimatul.
Această carte îŃi este dedicată łIE...
łie, asa cum esti astăzi,
łie, asa cum ai fost,
Si Ńie, asa cum vei deveni.
Introducere
Interesul meu pentru reîncarnare s-a trezit într-o noapte, pe când
mergeam
cu masina pe lângă un vechi cimitir, în care nu fusesem niciodată. Pe când
treceam pe lângă intrarea cimitirului, am izbucnit brusc într-un plâns cu
sughiŃuri. Stiam, fără nici un dubiu, că fusesem îngropată acolo. Cumva,
stiam
că numele meu fusese Sarah si cunosteam data la care murisem.
Deoarece era târziu si cum nu fac o pasiune din plimbarea prin cimitir în
întuneric - fără a mai vorbi de cât de speriată eram - m-am întors acasă si
m-am
gândit la această întâmplare toată noaptea. La ivirea dimineŃii reusisem
să mă
conving că totul era o nebunie. Totusi, m-am întors la cimitir si m-am
îndreptat
direct spre mormântul care simŃeam că era mormântul meu. Numele si
datele de
pe piatra funerară erau cele care îmi veniseră în minte în seara
precedentă.
Pe când stăteam acolo, privind la propriul meu mormânt, am început să-
mi
reamintesc evenimente si trăiri pe care le cunoscusem pe când eram
altcineva.
Experiența era atât de reală si plină de viaŃă, încât nici măcar mintea
mea
lucidă nu o putea refuza. Această experienŃă a constituit pentru mine
începutul
de drum într-o nouă lume. O lume captivantă ce-mi deschidea poarta spre
înŃelegerea, perceperea si cunoasterea răspunsurilor la întrebările: cine
eram, de
ce mă aflu aici si ce întâmplări m-au făcut să devin ceea ce sunt acum. Mi-
am
dat seama că această experienŃă mă va conduce la urmărirea
desfăsurării
destinului meu, asa cum mi l-am ales înaintea nasterii mele din această
viaŃă.
Cunoasterea si conștientă pe care o dobândisem, atât în această viaŃă
cât si
în vieŃile trecute, sunt rezultatul multor si diferite experienŃe si personaje
Page 5
cunoscute anterior. Cu cât învăŃ mai mult, cu atât devin mai constientă
de
imensa cunoastere aflată undeva, în adâncul nostru. Această carte
reprezintă
modul meu de a-Ńi împărtăsi Ńie, cititorule, cunoasterea pe care am
dobândit-o,
pentru a te ajuta să îŃi amintesti si să înŃelegi cine ai fost înainte, că
toate vieŃile
pe care le-ai trăit până acum te-au adus să fii ceea ce esti acum si cum te
vor
influenŃa ele să devii ceea ce vei fi în viitor.
Cartea aceasta are la bază cursurile de reîncarnare pe care le predau,
precum si sute de regresii ale vieŃilor trecute pe care le-am efectuat cu
studenŃii
si cu pacienŃii mei, ca si descoperiri profunde pe care le-am făcut din
revederea
vieŃilor mele anterioare.
Această carte este un ghid care te ajută să-Ńi descoperi vieŃile trecute, să
păsesti pe drumul ce duce spre inimă si spre sufletul tău. Ea îŃi oferă o
metodă
de a deschide această cale spre interiorul tău, spre adevărata ta esență -
dar nu
este singura. DorinŃa ta de a privi în interiorul tău pentru a-Ńi descoperi
propriul
adevăr si adevărata cunoastere, ea va fi cea care îŃi va permite să
păsesti pe acest
drum. Si odată pornit, forŃele tale interioare se vor trezi la viaŃă si vor
lărgi si mai
mult deschiderea ta spirituală si conștienŃa ta.
Materialul prezentat în această carte este astfel alcătuit încât să-Ńi
permită
să o parcurgi în ritmul care îŃi este propriu si să absorbi cunostinŃele
după cum
doresti. Cartea este un curs de descoperire a vieŃilor trecute si de
acces la
adevărul si la cunoasterea existente 絜 straturile profunde ale
interiorului
nostru. Atunci când te afli într-o clasă, poŃi pune întrebări profesorului si
poŃi
să-Ńi lămuresti anumite aspecte care Ńi se par neclare.
În această carte, cel care întreabă si cel care oferă răspunsul sunt una si
aceeasi persoană: TU însuŃi.
Răspunsurile aflate în interiorul tău te vor călăuzi spre adevăr si spre
înŃelegerea vieŃilor tale trecute.
Poate că unele dintre informaŃiile din carte Ńi se vor părea la început mai
greu de înŃeles. Există un motiv bine întemeiat si un scop precis pentru
care am
ales acest mod de expunere. Ele au la bază dorinŃa mea sinceră de a te
ajuta să
înveŃi în cel mai bun mod posibil. Pentru că nu esti în clasă si nu-mi poŃi
pune
întrebări, în această primă parte am încorporat toate "cheile" si toate
indiciile
necesare pentru a găsi răspunsul în interiorul tău. Există subtilităŃi de
înŃelegere
si de nuanŃe care nu sunt usor de observat. Doar privind în profunzimea
lor, în
spatele aparenŃelor, le vei sesiza si vei deveni constient de adevăratul lor
sens.
Cartea aceasta îŃi oferă concepte care nu pot fi pe deplin explicate în
cuvinte, dar care devin clare dacă le explorezi si le înŃelegi din interior si
le legi de
viața si de experienŃa ta proprie.
Page 6
Începe citirea acestei cărŃi si a informaŃiei cuprinse în ea fiind deschis si
atent atât la sentimentele si percepŃiile pe care Ńi le prilejuieste, ca si la
răspunsurile care Ńi se oferă în cadrul meditaŃiilor, în timpul vizualizărilor
făcute
sub îndrumare, cât si la exerciŃiile pregătitoare.
Poate vei dori Ia început să o răsfoiesti repede pentru a „simŃi"
informaŃia
cuprinsă în carte, înainte de a începe să-Ńi descoperi vieŃile anterioare. O
poŃi
face. Dar a doua oară citeste-o pe îndelete; ia-o încetisor si încearcă să-Ńi
percepi
gândurile si senzaŃiile pe care Ńi le trezesc informaŃiile oferite; ca si
modul în care
reacŃionezi la ele.
Problema reîncarnării este o problemă foarte serioasă si este prezentată
astfel încât să-Ńi permită descoperirea si explorarea vieŃilor tale trecute
în modul
cel mai potrivit pentru tine. Pe măsură ce păsesti pe drumul ce duce spre
descoperirea acestor vieŃi, lasă-te condus de experienŃele tale proprii.
ÎnŃelegerea vieŃilor trecute reprezintă un pas important pe calea
cunoasterii.
Odată cu începerea descoperirii acestor vieŃi, vei afla probabil multe
nivele
de conștiență în profunzimea fiinŃei tale.
MulŃi dintre cei ce au început să-si retrăiască amintirile vieŃilor trecute
au
trecut în acelasi timp printr-un proces de crestere si învăŃare care i-a
făcut să
devină constienŃi de existenŃa unor aspecte spirituale si care i-a ajutat
să si le
dezvolte. Unii dintre ei au început acest drum plini de dubii si de confuzie,
asa
cum am făcut-o si eu, dar au continuat să cerceteze în adâncul fiinŃei lor,
căutând si găsind răspunsuri si explicaŃii la întrebările pe care si le
puneau în
legătură cu experienŃele lor, cu rostul si importanța acestora pentru
viaŃa pe care
o trăiau.
Dubiile li s-au transformat în constientizare si înŃelegere. Confuzia li s-a
transformat în claritate si lumină, iar pasii lor de început i-au ajutat să
rămână
în contact cu Adevărul si cunoasterea aflate în interiorul lor. Au trecut
printr-o
transformare progresivă si continuă spre o conștiență profundă despre ei
însisi,
pe măsură ce noi si noi porŃi se deschideau spre adâncul fiinŃei lor,
lărgindu-le
orizonturi de explorare si de înŃelegere a adevăratului rost al
experienŃelor si al
vieŃilor lor.
Pe măsură ce vei revedea si explora amintirile vieŃilor tale anterioare, o
nouă lume de cunoastere Ńi se va deschide în faŃă. Descoperind vieŃile
tale trecute
si înŃelegând efectul lor asupra celei prezente, vei pătrunde rostul vieŃii
si vei sti
că tu esti făuritorul destinului tău.
Page 7
Partea I - ホnceputurile
Re祥arnarea si legătura ei cu tine
Cercet穗d pentru a deslusi scopul si 絜Ńelesul vieŃii, oamenii au
ajuns la concluzia că Adevărul se află 絜 ei 絜sisi.
Au devenit constienŃi de acea esenŃă specială pe care o deŃineau si pe
care
au numit-o suflet. Au învăŃat, pe baza lor, că sufletul lor era nemuritor si

propria lor conștiență se dezvoltă de-a lungul timpurilor. Doar modul de
percepere a acestei cunoasteri este diferit; Adevărul rămâne acelasi.
Ei au devenit constienŃi că moartea nu reprezenta un sfârsit; ea era
urmată
de un nou început, care crea ciclul vieŃii. Au descoperit un model ritmic
ce se
relua mereu si mereu, sufletul lor renăscându-se de fiecare dată la un alt
nivel de
conștiență. Si-au dat seama că ceea ce făceau într-una din vieŃi, se
reflecta într-o
altă viaŃă.
Re絜carnarea reprezintă credinŃa 絜 viaŃa de după moarte.
Sufletul
tău se naste din nou 絜tr-un alt corp fizic 絜 scopul măririi
gradului de
cunoastere si pentru a 絜Ńelege si a rezolva sentimente si fapte
negative pe
care le-ai manifestat 絜 vieŃile tale anterioare. Prin re絜carnări
repetate
ajungi să 絜veŃi lecŃiile karmice si să te bucuri de răsplata
lecŃiilor deja
絜văŃate. Pe măsură ce acumulezi cunostinŃe si-Ńi perfecŃionezi
sufletul,
atingi o uniune din ce 絜 ce mai str穗să cu eul tău superior, cu
Sinele-
Dumnezeu.
Pe drumul ce îl străbaŃi din viaŃă în viaŃă, esti pus în fața consecinŃelor
unor experienŃe pe care le-ai trăit anterior, fie pozitive, fie negative.
Suma acestora este cunoscută sub denumirea de karma sau legea cauzei
si
efectului.
Cauza si efectul 絜seamnă de fapt modul 絜 care Ń靖 construiesti
propria realitate. łi-o construiesti prin ceea ce faci în fiecare moment al
vieŃii
tale. Prin gândurile, sentimentele si faptele tale, tu esti cel ce determini
apariŃia si
desfăsurarea evenimentelor. Când trăiesti efectul karmei, de fapt suferi
efectul
tuturor gândurilor, sentimentelor si acŃiunilor pe care le-ai provocat si le-
ai
încercat în vieŃile tale trecute.
În acest proces de evoluŃie a sufletului tău, devii constient de toate
cauzele
produse de tine. ÎŃi oferi Ńie însuŃi ocazia să-Ńi trăiesti karma si ai
libertatea de-a
alege cum vrei să procedezi cu ea. Tu esti cel care alege, fie să schimbi si

Page 8
îndrepŃi ceea ce ai făcut înainte, dacă este nevoie să fie corectat, fie să-
Ńi continui
si să-Ńi accentuezi karma pe care o vei avea de rezolvat în viaŃa
următoare.
Cu aceeasi ocazie îŃi oferi posibilitatea să te bucuri si să profiŃi de ceea
ce ai
învăŃat deja si totodată libertatea de a-Ńi aprofunda cunoasterea. În
căutarea ta
pe drumul iluminării spirituale, devii constient că tu esti cu adevărat cel ce
îsi
construieste propria sa realitate.
În cadrul acestei credinŃe despre reîncarnare se află o întreagă lume de
cunoastere si de autocunoastere.
Cunoasterea a ceea ce ai trăit 絜ainte si 絜Ńelegerea aparentelor
nedreptăŃi si inegalităŃi ale vieŃii, aduce 絜Ńeles si scop vieŃii
prezente.
Prin acceptarea responsabilităŃii consecinŃelor atitudinilor si faptelor tale
trecute, îŃi măresti forŃa de a face schimbări pozitive în viaŃa ta actuală,
ceea ce îŃi
dă posibilitatea să-Ńi înveŃi lecŃiile si să-Ńi echilibrezi karma.
Cunoasterea faptului că ai forŃa să controlezi ceea ce se 絜t穃plă

viaŃa ta prezentă si de a te bucura de multele plăceri si provocări
ale
existenŃei fizice, Ń靖 dă conștiență si siguranŃa că tu esti stăp穗
ul
destinului tău.
Prin 絜Ńelegerea tuturor experienŃelor tale, dob穗desti
cunoasterea si
iluminarea care te face să fii constient de adevărata ta natură
spirituală.
Prin descoperirea a ceea ce ai fost înainte si în ce fel experienŃele trecute
determină ceea ce esti în prezent, capeŃi posibilitatea unor imense
câstiguri în
ceea ce priveste înŃelegerea experienŃelor tale de acum. Deosebita
importanŃă a
reamintirilor vieŃilor anterioare constă tocmai în aplicarea cunostinŃelor
si
concluziilor obŃinute din vieŃile tale anterioare, la evenimente, situaŃii si
relaŃii din
viaŃa prezentă.
Procesul de reamintire a vieŃilor tale anterioare
Un filozof spunea odată:
"ホnvăŃarea reprezintă reamintirea a ceea ce ai 絜văŃat
odinioară."
Subconstientul tău are o memorie perfectă si este depozitul
tuturor
g穗durilor, sentimentelor, experienŃelor si cunostinŃelor
acumulate. Toate
evenimentele si sentimentele trăite si de care ai fost constient pe
durata
unei vieŃi sunt 絜registrate 絜 mintea ta. Reamintirea vieŃilor
tale trecute
este un proces natural care implică trei condiŃii:
dorința de a cunoaste,
Page 9
絜crederea că esti pregătit, dornic si 絜 stare să cunosti si
credinŃa că ceea ce vei cunoaste Ń靖 va trezi amintirile prezente
si-Ńi va permite să-Ńi amintesti vieŃile anterioare.
Toate amintirile pe care le chemi 絜 minte apar din motive foarte
importante, pentru a te ajuta 絜 viaŃa ta prezentă. Ele ies la
suprafaŃă
pentru a-Ńi oferi discernăm穗tul si răspunsurile necesare 絜
Ńelegerii a ceea
ce simŃi 絜 cadrul relaŃiilor 絜 care esti implicat si cu ajutorul lor,
Ń靖 poŃi
explica situaŃii si evenimente din viaŃa ta actuală. Te ajută să
devii
constient de modul 絜 care faptele si experienŃele tale prezente
sunt legate
si determinate de evenimentele petrecute 絜 vieŃile anterioare și
Ń靖 aduc o
絜Ńelegere clară a influenŃei lor asupra vieții tale prezente. Ele Ń
靖 apar
pentru a te ajuta să 絜veŃi lecŃiile vieŃii, să-Ńi echilibrezi karma
si pentru a
te sprijini 絜 evoluŃia ta spirituală.
Cum lucrează subconstientul
De fiecare dată când te reîncarnezi, te nasti cu un corp si cu un creier
nou,
care au scopul să-Ńi permită să funcŃionezi în lumea fizică.
Subconstientul tău,
care conŃine toată cunoasterea sufletului tău, este încorporat în noul tău
corp
fizic, împreună cu toate amintirile vieŃilor tale anterioare. Atât corpul si
mintea ta
conștientă, cât si subconstientul si cunoasterea, se pot compara cu un
calculator.
Corpul si mintea constientă, cunoscute drept Beta, reprezintă circuitele si
componentele exterioare ale calculatorului. Mintea subconștientă.
Cunoscută
drept Alfa, este hard-discul, ce conŃine cunostinŃele ce asigura
funcŃionarea
întregului calculator. Corpul si mintea constientă formează carcasa si
sistemul
electronic care primeste cunoasterea interioară din partea sufletului.
Subconstientul alimentează si programează experienŃele vieŃii noastre
actuale.
Mintea constientă se concentrează asupra gândurilor si ideilor concrete si
este condusă de procesele gândirii si înŃelegerii logice. Activitatea Beta
este
limitată de cantitatea de informaŃii pe care le poate primi si prelucra în
unitatea
de timp. Ea se mărgineste la a prelucra informaŃii referitoare la
organizarea si
analizarea sentimentelor si experienŃelor. Scopul ei este de a asigura
funcŃionarea
corpului fizic si de a-l ajuta să treacă prin experienŃele încarnării
prezente, strict
în cadrul dimensiunii fizice.
Mintea subconstientă se concentrează asupra Adevărului interior si
cunoasterii si-si concentrează activitatea pe primirea si prelucrarea
informaŃiilor,
atât fizice, cât si spirituale. Alfa deŃine secretele subconstientului în
materie de
Page 10
imagini si de imaginaŃie, intuiŃie si conștiență, emoŃii, vise si amintiri.
Alfa
prelucrează o cantitate nelimitată de informaŃie pentru a o integra în
contextul
foarte complicat al conștienței. Alfa are drept scop obŃinerea unui
nivel tot
mai 絜alt de cunoastere si ne ajută să 絜Ńelegem toate
experienŃele prin
care trecem 絜 viaŃa noastră fizică.
Dacă un calculator nu este alimentat, el nu funcŃionează. Beta si Alfa
lucrează 絈preună, pentru a asigura coexistența pe planul fizic, at
穰 a
conștienței fizice c穰 si a celei spirituale. Beta este ca o lampă
(corpul fizic),
care are un bec (creierul), dar nu este pusă în priză.
Alfa constituie energia de alimentare; ea conŃine toate amintirile
vieŃilor trecute si o alimentează pe Beta de fiecare dată.
Reamintirea vieŃilor trecute este asemănătoare căutării pe discul de
programe al subconstientului. InformaŃia se află pe el, dar găsirea ei
necesită
cunoasterea codului calculatorului. Subconstientul are un mecanism de
filtrare
unic, care permite să-Ńi amintesti numai ceea ce este esenŃial sau
necesar pentru
viaŃa ta prezentă, în condiŃiile date. Si asta datorită cantităŃii imense de
informaŃii
adunate în fiecare viaŃă.
Ai avut de altfel de-a face cu sistemul de filtrare al subconstientului. Este
asemănător cu situaŃia în care ai prea multe lucruri de făcut odată, sau
prea
multe gânduri care îŃi trec prin cap în acelasi timp. Când se întâmplă
asta, fie se
blochează computerul simŃi că explodezi, fie subconstientul îŃi filtrează
informaŃia
si-Ńi prezintă numai ceea ce consideră că este mai important să stii.
În cadrul acestui mecanism de filtraj există un sistem foarte complicat de
sortare si regăsire. łi se oferă zilnic doar atâta informaŃie cât poate Beta

absoarbă si să menŃină la un nivel constient. InformaŃia aceasta este
dirijată
către domeniul subconstientului, unde este clasată după criteriul
sentimentului
avut faŃă de această experienŃă.
Este suficient doar să declansezi mecanismul potrivit si calculatorul va
primi codul corect care va aduce informaŃia la suprafața si îŃi va
prezenta mental
imaginile evenimentului dorit.
În majoritatea cazurilor, acest cod de calculator este format din asociaŃii
de
senzaŃii si evenimente similare.
Anumite emoŃii si evenimente vor reactiva amintiri ale vieŃilor anterioare
în
care ai trecut prin emoŃii sau evenimente similare. ÎŃi amintesti în mod
spontan
de ceva atunci când o situaŃie din prezent are ceva asemănător cu o
experienŃă
din viața trecută.
Oamenii cu care ai împărŃit o viaŃă trecută pot de asemenea să aibă
amintiri spontane, atunci când sentimentele pe care le ai acum faŃă de ei
sunt
Page11
direct influenŃate de emoŃii din vieŃile trecute.
ReacŃia ta față de relaŃia respectivă poate declansa imagini ale
evenimentelor petrecute împreună mai înainte. SemnificaŃia acelei
amintiri în
raport cu experienŃa actuală reprezintă elementul de stimulare a
memoriei.
Evenimentele importante sunt reamintite mai usor si cu mai multă
precizie
decât celelalte. Dacă există un motiv special pentru care trebuie să-Ńi
amintesti
ceva, atunci amintirea va țâșni brusc la suprafaŃă. O implicare emoțională
mai
puternică faŃă de amintirea respectiva favorizează si ea apariŃia mai
rapidă a
amintirii, chiar dacă ea s-a petrecut acum trei sute de ani si nu săptămâna
trecută. Subconstientului tău nu îi pasă de timp. Aste e treaba stării Beta.
Dacă amintirile vieŃilor trecute afectează în mod direct un anumit aspect
al
vieŃii tale emoŃionale în care tocmai esti puternic implicat, sau au de-a
face cu
karma pe care esti pe cale să o echilibrezi, ele pot irumpe cu putere la
suprafaŃă
într-o manieră dramatică.
Amintirile îŃi vor prezenta imagini si scene ale vieŃilor trecute si vei
încerca
emoŃiile asociate cu aceste evenimente. Amintirile acestea îŃi vor explica
modul în
care evenimente si emoŃii din această viaŃă îsi au originea în vieŃile
anterioare.
C穗d 絜cerci pentru prima dată să-Ńi amintesti vieŃile trecute sau

găsesti informaŃii care nu sunt 絜 mod clar asociate cu alte
evenimente,
subconstientul va 絜cepe o muncă de cercetare sistematică 絜
vederea
reconstituirii evenimentelor si emoŃiilor din jurul acestei amintiri
pentru a
o aduce la suprafaŃă. Este asemănător muncii depuse de un sculptor
care
cizelează marmura pentru a ajunge le miezul ei. Vei întâlni tot felul de
aschii si
bucatele de memorie care sar de jur împrejur. Când a fost localizată
amintirea
centrală, primele care sunt scoase la iveală sunt aspectele emoŃionale,
apoi
evenimentele direct legate de acea amintire.
Cum ies la suprafață amintirile
Când începi să ai acces la amintirile vieŃilor tale trecute, de cele mai
multe
ori îŃi amintesti mai întâi emoŃiile cuprinse în ele si apoi evenimentele
care au
prilejuit aceste emoŃii. Si aceasta deoarece amintirile sunt clasate după
conŃinutul lor emoŃional. PoŃi vedea un mic fragment sau o imagine
rapidă dintr-o
amintire a vieŃilor trecute care va determina ivirea emoŃiilor asociate cu
ele.
O amintire din trecut poate fi declansată de o situaŃie prezentă, similară
cu
cea din viaŃa anterioară si te poŃi trezi răspunzând unor emoŃii din
trecut fără a-Ńi
aminti detalii din acea amintire. Aceasta ne ajută să înŃelegem situaŃii în
care
Page12
sentimentele sau reacŃiile ne sunt total disproporŃionate sau aparent
fără
legătură cu situaŃia actuală.
Atunci c穗d 絜cepi să-Ńi amintesti vieŃile anterioare, poŃi avea
senzaŃii sau emoŃii legate de acele amintiri fără să le vezi clar cu
ochii
minŃii. PoŃi deveni constient de existenŃa unei legături cu o
viaŃă
anterioară, dar fără să poŃi preciza 絜 ce constă. Devii constient
de
anumite simboluri sau imagini care reprezintă ceva ce doresti cu
putere să
絜Ńelegi, 絜ainte ca 絜treaga amintire să iasă la suprafaŃă. Este
ca si c穗d
amintirile ar avea o minte proprie. Aceasta se 絜t穃plă si pentru
că Beta
si Alfa 絜vață să lucreze 絈preună 絜 mod armonios pentru a
aduce aceste
amintiri la suprafaŃă.
La început, vieŃile anterioare vă pot părea ca un joc din bucăŃele, unde
piesele nu se potrivesc, pentru ca Beta si Alfa oferă perspective separate
si
complet diferite asupra aceleiasi amintiri.
ÎŃi pot apărea doar fragmente de amintire, ca flash-uri de vagi imagini ce
par a veni din viața trecută. În minte îŃi vin mici luminiŃe de conștiență
care îsi
râd de tine, dându-Ńi doar impresia unei amintiri, care dispare în
momentul în
care te forŃezi să o vezi mai limpede, scăpând puterii tale de
recunoastere si de
înŃelegere. Atunci când începi să-Ńi vezi imagini ale vieŃilor anterioare,
ele pot
apărea si dispărea din mintea ta cu viteza fulgerului, ceea ce se
dovedeste a fi
destul de neplăcut, mai ales atunci când doresti cu adevărat să îŃi
amintesti
vieŃile trecute.
Aceasta se întâmplă atunci când Alfa începe să îŃi ofere amintirile, iar
Beta
îŃi pune la încercare atât sinceritatea cât si răbdarea.
Când amintirile vieŃilor anterioare pendulează pe muchia dintre a apărea
la
suprafață si a dispărea pentru totdeauna în uitare, relaxează-te si lasă-le
să-si
facă drum la suprafaŃă.
Este o situaŃie similară cu aceea în care un cuvânt îŃi "stă pe limbă", dar
nu-l poŃi rosti. Atunci când nu te mai căznesti să Ńi-l reamintesti si îŃi
îndrepŃi
atenŃia spre altceva, cuvântul Ńâsneste la suprafaŃă când te astepŃi mai
puŃin. El
apare pentru că l-ai lăsat deoparte cu gândul că Ńi-l vei reaminti mai
târziu. Este
valabil si pentru amintirile vieŃilor anterioare. Subconstientului nu îi place
să fie
bruscat sau grăbit si poate fi foarte sensibil față de modul în care încerci
accesul
la amintirile vieŃilor trecute.
Cum să recunosti amintirile vieŃilor trecute
Page 13
Până te familiarizezi cu modul în care subconstientul îŃi oferă amintirile,
astfel încât să-Ńi dai seama cum se percepe si cum arată amintirea dintr-o
viaŃă
trecută, poŃi crede de multe ori că amintirile acestea nu sunt cu adevărat
amintiri
ale vieŃilor anterioare.
PoŃi avea tendinŃa să crezi că subconstientul îŃi joacă farse si că
imaginaŃia
a luat-o razna.
De multe ori, când amintirile ies la iveală, esti constient de existenŃa unor
sentimente legate de aceste amintiri care nu sunt clar asociate cu nimic
din viaŃa
ta prezentă. Dacă amintirea a fost declansată de o situaŃie curentă, poŃi
simŃi
emoŃii fără legătură cu situaŃia prezentă si atunci poŃi deveni constient
de imagini
ale vieŃii anterioare.
La 絜ceput Ń靖 este greu să faci legătura dintre imaginile,
sentimentele vieŃii anterioare si experienŃa vieŃii tale prezente.
În locul unei
amintiri clare si la locul ei, care să fie usor de înŃeles si care să se
potrivească
perfect vieŃii tale actuale, vezi cum subconstientul pare că vrea să
ascundă
adevăratele amintiri. Ai putea crede chiar că subconstientul doreste să-Ńi
saboteze eforturile de a-Ńi reaminti vieŃile anterioare. Nu este adevărat;
lucrurile
se petrec astfel doar pentru că uneori amintirile vin greu la suprafață si
prezintă
imagini incomplete.
Subconstientul vrea cu adevărat să te ajute - si te va ajuta - dacă îi
permiŃi
să o facă.
Majoritatea amintirilor ies la suprafaŃă într-un mod linistit si fără
probleme, dar sunt câteva care sunt foarte intense si apar însoŃite de un
impact
emoŃional care da buzna în constientul tău.
Când îŃi amintesti experienŃe ale vieŃilor trecute, vezi si simŃi imagini si
emoŃii ale amintirii, dar nici un semnal de un anumit fel nu o să te
anunŃe că
aceasta este o amintire dintr-o altă viaŃă.
Aceste amintiri ies în relief numai prin modul în care răspundem în faŃa
lor. O amintire a unei vieŃi trecute e altfel „simŃită" decât cea din viaŃa
actuală.
Undeva, în interiorul tău, poŃi recunoaste o amintire din viața trecută si s-
o
consideri autentică prin modul în care o simŃi.
C穗d retrăiesti o amintire din viața trecută, o recunosti si o simŃi

profunzimea fiinŃei tale, 絜 straturile tale foarte profunde.
Asta se întâmplă când ai încredere în ceea ce simŃi, iar cunoasterea ta
interioară este pusă în funcŃiune. Sentimentele sunt cele care confirmă
autenticitatea amintirilor vieŃilor anterioare si dau liber căii spre
înŃelegere si
intuiŃie.
Amintirile vieŃii prezente îŃi par la început mai familiare decât celelalte si
le
Page 14
poŃi plasa mai exact cu ajutorul sentimentelor corespunzătoare.
Alfa Ń靖 oferă imagini si sentimente ale vieŃii prezente, iar Beta
Ńi le
rulează 絜tr-un mod logic si raŃional. Ambele tipuri de amintiri se
simt ca
fiind reale, fiecare 絜 felul ei specific, iar emoŃiile prin care treci
cu fiecare
din ele sunt la fel de valabile.
Pe măsură ce amintirile ies la suprafaŃă, îŃi poŃi reaminti sau/si retrăi
evenimente si emoŃii din vieŃile trecute. Profunzimea implicării tale si cât
de viu
vezi si simŃi imaginile sunt criteriile care îŃi arată dacă vieŃile trecute
sunt
reamintite sau retrăite.
C穗d Ń靖 amintesti un eveniment al unei vieŃi anterioare,
conștienŃa
ta este complet absorbită 絜 scena respectivă.
SimŃi emoŃiile si 絜 acelasi timp esti implicat 絜 ceea ce se 絜t穃
plă.
Auzi, vezi, pipăi si mirosi ceea ce vezi, ceea ce auzi si ceea ce se
絜t穃plă 絜 jurul tău.
łi se pare că lucrurile s-ar 絜t穃pla 絜 prezent si nu 絜 trecut.
Pe măsură ce amintirile 絜cep să apară, lasă-le să iasă la
suprafaŃă
de la sine. Nu le brusca, nu le forŃa, nu face eforturi prea mari.
Aceasta le va face să se 絜depărteze de tine. Fii constient de
limitele
si restricŃiile pe care tu 絜suŃi le pui amintirilor tale!
Nu fi dezamăgit dacă te astepŃi la revelaŃii cutremurătoare si la
絜ceput găsesti numai mici recunoasteri si c穰eva indicii!
Amintirile despre vieŃile trecute Ń靖 vor apărea 絜 mod natural,

modul cel mai potrivit pentru tine.
ホncep穗d călătoria 絜 tine 絜suŃi si cercet穗d propriul tău
subconstient, vei descoperi poarta către vieŃile trecute.
Subconstientul este
絜 esenŃa lui bl穗d si discret.
Majoritatea amintirilor se vor dezvălui 絜tr-un mod linistit, arăt穗
duŃi
lucruri de care esti deja constient, dar nu le-ai legat de vieŃile
tale
trecute.
Cum Ń靖 poŃi regăsi amintirile vieŃilor trecute
Toate amintirile sufletului tău se află 絜 subconstient.
CondiŃia de a putea deschide calea către ele este ca pentru 絜
ceput
să te relaxezi complet. Acest lucru Ń靖 permite să intri 絜
rezonanŃă cu
subconstientul tău si la r穗dul lui, subconstientul intră 絜
rezonanŃă cu
amintirile tale. Relaxarea este arta de a permite corpului fizic să
se
elibereze de orice tensiune, permiŃ穗d astfel minŃii să scape de
orice griji
si preocupări. Pe măsură ce permiŃi ca locul tensiunii să fie luat
de
Page15
relaxare, toți muschii corpului tău 絜cep să se relaxeze.
Pe măsură ce mintea Ńi se calmează si se linisteste,
subconstientul
絜cepe să-si crească nivelul de conștienŃă si intri 絜 starea Alfa,
unde esti
deschis si receptiv faŃă de amintirile vieŃilor tale trecute.
Totul despre Alfa
Starea Alfa Ńi se va părea familiară, deoarece ai cunoscut-o de multe ori
până acum.
Esti 絜 stare Alfa atunci c穗d g穗desti ad穗c si linistit, c穗d
reflectezi la senzaŃiile tale interioare, c穗d gusti cu toată
fiinŃa ta una din bucuriile vieŃii, sau c穗d pur si simplu te
simŃi relaxat si bine.
Te afli 絜 Alfa de mai multe ori 絜 cursul unei zile - c穗d ai
realizat ceva creativ sau c穗d te-ai simŃit inspirat.
Te afli 絜 Alfa c穗d citesti o carte sau urmăresti un film si te
lasi furat de povestire, sau atunci c穗d stai si visezi la ceva,
sau te lasi purtat de imaginaŃie.
Te afli 絜 Alfa 絜 fiecare noapte 絜ainte de a adormi, iar c穗d
visezi esti tot 絜 Alfa.
Experimentarea stării Alfa prezintă pentru fiecare dintre noi multe
avantaje
care nu sunt direct legate de accesul la amintirile vieŃilor trecute.
ホn nivelul Alfa poŃi reduce sau chiar elimina stresul si oboseala.
PoŃi
scăpa de stările caracteristice lui Beta care te 絈piedică să fii 絜
acord
perfect cu tine 絜suŃi.
PoŃi scăpa, de sporovăiala minŃii raŃionale care te perturbă si ț

distrage atenŃia si te 絈piedică să devii cu adevărat constient.
Pe măsură ce devii mai relaxat, te simŃi mai bine atât în privinŃa ta, cât
si
în privinŃa a tot ce te înconjoară. Te simŃi calm si stăpân pe ceea ce Ńi se
întâmplă.
Starea Alfa Ń靖 dă o senzaŃie de natural si de bine si te simŃi
revigorat at穰 fizic c穰 si mental. Pătrunz穗d 絜 profunzimea
fiinŃei tale,
devii mai optimist, mai plin de energie si de sănătate.
ホn starea Alfa părerea ta despre tine se 絈bunătăŃeste si Ń靖
creste
respectul faŃă de sine, devenind constient de calităŃile tale
interioare.
Fiind 絜 starea Alfa, inspiraŃia si creativitatea se manifestă liber,
permiŃ穗du-Ńi să te concentrezi asupra realelor potenŃiale pe
care le ai.
Page16
C穗d te afli 絜 Alfa, ai o 絜Ńelegere clară asupra motivaŃiilor care
te
ajută 絜 deciziile pe care le iei si la 絜deplinirea scopurilor pe care
Ńi le
propui.
Alfa Ń靖 dă 絜crederea 絜 tine, care Ń靖 deschide calea succesului.
Starea Alfa este cea care Ń靖 dezvoltă conștienŃa psihică, prin
scoaterea la
lumină a forŃelor tale naturale de intuiŃie si premoniŃie.
Odată cu intrarea în acord cu subconstientul tău, îŃi măresti posibilitatea
de înŃelegere a viselor si reusesti să Ńii un contact strâns si permanent
cu tot ceea
ce te înconjoară. Devii constient de adevărata ta natură si dai cale liberă
amintirilor vieŃilor trecute.
ホnt稷nirea cu subconstientul
Odată intrat 絜 Alfa, 絜cepi călătoria 絜 interiorul fiinŃei pentru a
găsi propriile tale răspunsuri si pentru a face ca amintirile
vieŃilor
anterioare să iasă la suprafaŃă. Alfa reprezintă adevărata natură
a
subconstientului.
C穗d te afli 絜 starea Alfa ai o senzaŃie de plutire, de regăsire,
senzaŃia că ești 絜 deplin acord cu tine 絜suŃi.
Alfa reprezintă cheia care Ń靖 deschide poarta prin care sosesc
amintirile vieŃilor trecute.
MeditaŃia care urmează Ń靖 va arăta cum poŃi pătrunde 絜
starea
Alfa.
Alege un scaun comod pe care să te asezi, pe care să-Ńi poŃi
sprijini
capul, sau o canapea pe care să te 絜tinzi. ホncepe relaxarea făc穗
d c穰eva
respiraŃii profunde. Inspiră ad穗c si expiră lent. Concentrează-Ńi
atenŃia si
conștienŃa asupra respiraŃiei. Observă cum simplul act al
respiraŃiei
絜cepe să te relaxeze si c穰 de calm 絜cepi să te simŃi.
Ascultă sunetul respiraŃiei tale, 絜 timp ce continui să inspiri si

expiri profund si natural.
ホncepe să-Ńi imaginezi că inspiri o stare de relaxare si o senzaŃie
de
bine si că expiri toate tensiunile si g穗durile inutile care Ń靖 絜
carcă
mintea.
Inspiră relaxarea... expiră 絜cordarea. Inspiră calmul si linistea...
expiră zgomotul si neplăcerile. Inspiră relaxarea si simte cum ea
curge 絜
Page17
mod natural prin tine. Observă cum toŃi muschii tăi 絜cep să se
relaxeze,
pe măsură ce elimină tensiunea si 絜cordarea. Observă cum
relaxarea
curge prin tot corpul tău... fiecare muschi se relaxează... fiecare
nerv se
relaxează... fiecare parte a corpului devine complet relaxată si
linistită.
Te simŃi at穰 de bine si de calm... relaxat si linistit.
Pe măsură ce continui să respiri linistit si natural, simŃindu-te
din ce
絜 ce mai calm si mai relaxat, 絜tr-o profundă pace interioară,
imagineazăŃi
deasupra ta un imens si splendid curcubeu. Curcubeul a apărut
după o
ploaie de dimineață de vară si razele soarelui se filtrează printre
norii
pufosi. Culorile sunt pure si vibrează... un spectru de culori
strălucitoare
care se topesc unele 絜 altele. Este cel mai frumos curcubeu pe
care l-ai
văzut vreodată. Te 絜conjoară ca o arcadă perfectă ridicată 絜tre
cer si
păm穗t. Ai impresia că ai putea să-l atingi. Ai impresia că 靖 poŃi
respira
culorile si te poŃi afla 絜 interiorul lor. Ai impresia că poŃi să
păsesti pe
acest imens curcubeu de la un capăt la altul, să atingi cerul si
universul
絜treg, de sus de pe curcubeu.
Si acum te ridici si te 絜drepŃi spre curcubeu... plutind 絜 sus...
păsind pe el... trec穗d usor si natural prin culoarea rosie de la
baza
curcubeului. PoŃi simŃi culoarea de jur 絈prejurul tău si, pe
măsură ce o
inspiri, 絜cepi să o simŃi 絜 interiorul tău. Pe c穗d absorbi
culoarea 絜
interiorul minŃii, simŃi cum mintea se deschide si 絜floreste 絜
culoare.
SimŃi cum ea devine din ce 絜 ce mai constientă si ai o senzaŃie
minunată
de energie 絜 timp ce Ń靖 continui drumul prin culorile
curcubeului.
Si acum simŃi cum te ridici si păsesti 絜 culoarea portocaliu a
curcubeului. Pe măsură ce o inspiri, simŃi cum devii una cu ea.
SimŃi
culoarea cum te 絜conjoară si te pătrunde si ea te face să te
simŃi pe
păm穗t si 絜 cer 絜 acelasi timp. Pe c穗d mintea ta absoarbe
culoarea, o
senzaŃie de beŃie a libertăŃii te cuprinde... Te simŃi dilat穗du-te

curcubeu si ridic穗du-te p穗ă la culoarea galben.
Pe c穗d inspiri galbenul, poŃi să simŃi culoarea pătrunz穗du-Ńi 絜
minte. SimŃi cum mintea Ńi se deschide mai mult si mai mult si
cum devii
din ce 絜 ce mai constient. SimŃi că 絜Ńelegi calitatea si natura
curcubeului
si 絜Ńelegi calitatea si natura adevărului interior si ale
cunoasterii. Pe
măsură ce mintea se lasă pătrunsă de galben, simŃi cum
conștienŃa se
manifestă din ce 絜 ce mai pregnant 絜 interiorul tău... deschiz穗
du-Ńi
mintea din ce 絜 ce mai mult.
ホncepi să te misti cu mai multă usurinŃă printre culori acum,
Page 18
simŃindu-le energia si vibr穗d pe frecvenŃa unică a fiecărei
culori. Plutesti
prin culoarea verde si, pe c穗d mintea trăieste această culoare 絜
interiorul ei, tu simŃi si mai mult contactul propriilor tale
senzaŃii
interioare. SimŃi culoarea verde cu emoŃiile tale si simŃi cum te
絜tinereste
si te hrăneste. Esti constient că Ń靖 este hrănit at穰 trupul, c穰 si
mintea.
Te simŃi 絈prospătat si plin de viaŃă, iar corpul tău se simte 絜
perfectă
armonie cu mintea.
Te ridici usor, pătrunz穗d 絜 culoarea albastră a curcubeului. De
cum pătrunzi 絜 ea simŃi o profundă pace si liniste care te
cuprind.
Aproape că poŃi simŃi cum g穗durile sunt cuvinte si cuvintele
sunt imagini
care sunt puse 絜 acŃiune de către sentimente. Ai impresia că
poŃi rosti
g穗durile si le poŃi vedea 絜 acelasi timp si că ele sunt cu
adevărat unul si
acelasi lucru, fără vreo diferenŃă 絜tre g穗duri si cuvinte.
Treci printr-o minunată senzaŃie de cunoastere si 絜Ńelegere a
faptului că cerul si păm穗tul sunt cu adevărat unul si acelasi
lucru, că
絜tre tine si univers nu există nici o diferenŃă.
Pe c穗d te lasi pătruns de acest adevăr, Ń靖 dai seama că ai ajuns

culoarea indigo... aproape de capătul de sus al curcubeului.
Inspiri
această culoare a conștienței spirituale si a adevăratei cunoasteri
si Ń靖
simŃi mintea complet deschisă si dilatată 絜spre orizonturi care
se lărgesc
mereu, dincolo de ceea ce se poate vedea si atinge, 絜 momentul
絜 care
recunosti si accepŃi 絜 interiorul tău aceste adevăruri, ai atins
culmea
curcubeului.
Culoarea violet de pe culmea curcubeului Ń靖 inspiră o profundă
senzaŃie de veneraŃie si smerenie. ホŃi dai seama că Ńi-ai
deschis mintea
p穗ă la conștienŃa supremă si că Ń靖 este dat să trăiesti
adevărata ta
natură spirituală. Ai atins nivelul sufletului tău, ai 絜ceput să 絜
Ńelegi tot
ce există 絜 tine.
Deasupra curcubeului, observi o ceaŃă albă care străluceste.
Ceața
albă este plină de căldură si 絜curajare, o simŃi cum te ocroteste
si te
susŃine pe c穗d se 絜făsoară 絜 jurul tău, ca o mantie imensă de
conștienŃă spirituală.
Revenind din nou 絜 curcubeu, simŃi cum 絜cepi să cobori 絜cet
prin
culorile lui. Te simŃi m穗g稱at si 絈brăŃisat pe r穗d de violet,
indigo,
albastru, verde, galben, portocaliu si rosu. Te regăsesti din nou
pe păm穗t,
privind la curcubeul de deasupra ta. Observi cum soarele răsare
si cum
toŃi norii se 絈prăstie. Soarele radiază o căldură plăcută, lumina
lui
străluceste intens. Pe c穗d stai si reflectezi la ceea ce Ńi s-a 絜t穃
plat,
Page 19
simŃi cum mintea Ńi se deschide din ce 絜 ce mai mult si devine
din ce 絜 ce
mai constientă - ai senzaŃia clară că ai descoperit o comoară 絜
tine
絜suŃi.
Printr-o relaxare fizică si urc穗du-te p穗ă 絜 v穩ful curcubeului, ai
intrat 絜 Alfa, iar subconstientul se apropie de constient.
Alfa este o stare interioară 絜 care te afli 絜 contact direct cu tine
絜suŃi, 絜 profunzimea fiinŃei tale, unde poŃi 絜tr-adevăr medita.
Energiile
culorilor te ajută să-Ńi deschizi calea către cunoasterea
interioară.
Pătrunzând adânc în subconstient, dai posibilitate amintirilor din vieŃile
trecute să Ńi se arate. ÎnŃelegi din ce în ce mai mult legătura existentă
între
amintirile vieŃilor anterioare si viaŃa ta actuală si de ce aceste amintiri Ńi
se
dezvăluie numai în anumite momente deosebite.
Creând condiŃiile necesare pentru ca amintirile vieŃilor trecute să îŃi
apară,
începi să explorezi o lume fascinantă, în care Ńi se prezintă cine ai fost si
modul în
care toate experienŃele trăite te-au făcut să devii cel ce esti în prezent.
Privind 絜 tine 絜suŃi, devii constient că deŃii deja toate
răspunsurile
si afli că adevărata cunoastere se află 絜 tine 絜suŃi.
În timp ce privesti în interiorul tău, acorda încredere cunoasterii interioare
si informaŃiile vor începe să apară.
Explorează-te fără restricŃii, manifestă-Ńi din plin curiozitatea de a
învăŃa,
dorinŃa de a sti si posibilitatea de a aplica ceea ce descoperi despre
vieŃile tale
trecute.
Trăirea stării Alfa constituie o parte extrem de importantă pentru
accesul la amintirile tale. Cu fiecare nouă intrare 絜 Alfa, cu
relaxarea si
cu vizualizarea curcubeului, devii si mai linistit si mai constient. C
穗d
termini meditaŃia, 絜cearcă să simŃi alunecarea usoară 絜 jos
prin culorile
curcubeului. Aceasta te va readuce 絜 nivelul Beta.
PoŃi face o 絜registrare a acestei meditaŃii pe care să o asculŃi

timp ce practici relaxarea si deschiderea subconstientului. C穗d
te vei
obisnui să intri si să răm稱 絜 Alfa cu ușurință si o vei putea
realiza
repede si fără efort, Ń靖 poŃi scurta meditaŃia cu ajutorul c穰
orva respiraŃii
ad穗ci pe care le execuŃi 絜 timp ce simŃi si vezi culorile
curcubeului.
Urmează calea linistii interioare si răm稱 絜 meditaŃie c穰
consideri
necesar.
Page 20
Cum să stimulăm apariŃia amintirilor
În timp ce te afli în Alfa, poŃi folosi unele autosugestii în vederea
reamintirii
vieŃilor trecute. Folosind acest lucru faci de fapt auto-hipnoză. Cu ajutorul
autohipnozei
îŃi trasezi Ńie însuŃi sarcina de a găsi răspunsuri la întrebările care te
frământă. Iată c穰eva exemple de sugestii cu caracter general care
te pot
ajuta să dai cale liberă amintirilor vieŃilor trecute. Le poŃi folosi,
dacă
doresti, atunci c穗d te afli 絜 stare Alfa:
ホmi este usor să-mi amintesc vieŃile trecute. Doresc să cunosc si

絜Ńeleg evenimentele si stările sufletesti experienŃele care au
avut loc 絜
vieŃile mele trecute.
ホmi pot aminti din vieŃile mele anterioare tot ce este important
pentru mine să stiu si să 絜 țeleg.
Amintirile din trecut 絈i vor ajuta 絜 viaŃa prezentă.
Amintirile din trecut 絈i vor oferi lumină si 絜Ńelegere.
Amintirile din trecut mă vor ajuta să 絜Ńeleg cauza evenimentelor
din
prezent.
Sunt 絜 stare să-mi amintesc si să 絜Ńeleg toate evenimentele si
simŃămintele prin care am trecut 絜 vieŃile mele anterioare..
Amintirile
vieŃilor mele trecute se ivesc de la sine si, pe măsură ce se ivesc,
devin tot
mai constient de rostul lor si-l 絜Ńeleg pe deplin.
PoŃi să-Ńi creezi propriile tale sugestii, 絜 funcŃie de ceea ce
doresti să
afli. Exprimă clar ceea ce vrei să-Ńi amintesti. Formulează-Ńi
sugestiile asa
cum doresti, folosind cuvinte puternice si pozitive. Frazele trebuie să îŃi
transmită
bine simŃămintele. Subconstientul va răspunde la acele cuvinte care
redau
imaginile cele mai vii si la cele care îndeamnă la acŃiune sau proiectează
simŃăminte. (InformaŃii suplimentare despre acest aspect în "Imaginile:
limbajul
subconstientului tău".
C穗d formulezi autosugestiile, fă-o la persoana 絜t稱. Foloseste
„eu"
si „al meu" 絜 loc de "tu" si „al tău".
Acest fel de adresare face ca sugestiile să fie mai personale si mai directe.
Modul în care vei alcătui si vei simŃi aceste autosugestii va fi în bună
măsură determinant pentru cantitatea de informaŃii pe care o vei obŃine
si pentru
felul în care îŃi vei aminti vieŃile trecute. Nu este nevoie să fii ceremonios
cu
subconstientul tău - dă-i doar câteva indicaŃii si spune-i ceea ce vrei să
afli.
Subconstientul a fost totdeauna si va fi în continuare cel mai bun prieten
al tău.
Page 21
Dacă îi adresezi sugestii clare dublate de sentimentul pozitiv că esti
pregătit,
dornic si în stare să îŃi amintesti vieŃile tale trecute, vei vedea cum
amintirile Ńi se
vor prezenta usor si cu lux de amănunte.
La ce trebuie să fi atent atunci c穗d amintirile 絜cep să apară
C穗d amintirile vieŃilor trecute 絜cep să apară la suprafaŃă, sunt
c穰eva amănunte la care trebuie să fii atent, care te vor ajuta să
Ń靖
recunosti imaginile si simŃămintele vieŃilor trecute si vor
determina o mai
rapidă si mai plină de precizie reamintire a lor. Aceste amănunte te
plasează
direct în scena în care se desfăsoară amintirile si te vor ajuta să recunosti
anumite zone geografice. Astfel de amănunte pot fi:
- Cum esti 絈brăcat (referitor la m稱ni)
- Cu ce esti 絜călŃat, ce porŃi 絜 picioare
- Cum arată peisajul din jurul tău
- Cum este clima sau vremea
- Zgomote, mirosuri
- Dacă este cineva cu tine, sau esti singur
- Ce faci, cum te simŃi, ce g穗desti.
- Dacă esti bărbat sau femeie, t穗ăr sau bătr穗
- Orice alte detalii si senzaŃii pe care le poŃi percepe
Cu cât te implici mai mult în ceea ce vezi si simŃi în imaginile vieŃii tale
trecute, cu atât vei putea culege din ele mai multe informaŃii în mod
constient.
Cu cât intri de mai multe ori în starea Alfa si meditezi la imaginile si
senzaŃiile
din vieŃile tale trecute, cu atât subconstientul va deveni mai cooperant,
iar nivelul
tău de conștienŃă se va extinde spre nivele din ce în ce mai înalte de
intuiŃie si
cunoastere. Pe măsură ce amintirile vieŃilor trecute Ńi se vor prezenta,
vei vedea
cum ele devin din ce în ce mai limpezi si mai pline de amănunte si vei
simŃi cum
cresc conștienŃa si înŃelegerea evenimentelor si simŃămintele trăite în
vieŃile tale
anterioare.
Ce să faci cu amintirile tale atunci c穗d le găsesti
Pe măsură ce amintirile încep să iasă la suprafaŃă, încearcă să le vezi si

le simŃi asa cum Ńi se prezintă. Rezistă tentaŃiei de a le pune
repede 絜tr-o
anumită categorie sau tipar!
Page 22
MulŃi oameni au tendinŃa de a culege imaginile si senzaŃiile imediat ce
ele
apar. Dacă atunci când te afli în starea Alfa încerci să le analizezi si vrei să
le faci
să se potrivească într-un anumit cadru, le pierzi de tot. Există o capcană a
conștienței, numită Explozie Beta, care se manifestă prin faptul că
amintirile îŃi
dispar dintr-o dată ca luate de un vârtej si se risipesc în mii de bucăŃele
de
nerecunoscut. Acest lucru se întâmplă atunci când amintirile Ńi se ivesc
de la sine
si tu te arunci pe ele cu aviditate, chiar din primul moment în care apar.
Nu este
obligatoriu ca toŃi să fie prinsi în această capcană. Dar dacă totusi ai
făcut-o, nu
fi îngrijorat. Nu este grav pentru amintiri si nu durează mult timp.
Pe măsură ce amintirile Ń靖 apar, 絜cearcă să le retrăiesti fără să
faci
vreo legătură cu evenimentele vieŃii tale actuale.
Legăturile Ń靖 vor veni de la sine 絜 memorie, dacă lasi starea
Alfa săŃi
dea răspunsurile.
C穗d ai terminat cu meditaŃia asupra vieŃilor tale trecute,
notează
toate imaginile si senzaŃiile pe care le-ai avut 絜 timpul ei.
Dacă vrei neapărat să le pui 絜tr-o ordine logică, asteaptă p穗ă
ajungi 絜 Beta, acolo vei putea să le analizezi si să le clasifici
după pofta
inimii.
Dacă te îndoiesti de amintirile care îŃi apar si începi să le diseci imaginile,
le
vei distruge si totul va dispărea în uitare. Amintirile prezintă 絜
subconstient
imagini si senzaŃii din vieŃile tale trecute. ホn Alfa Ń靖 apar, 絜
Alfa trebuie
să le 絜Ńelegi. Dacă 絜cerci să le 絜Ńelegi 絜 Beta, 絜 timpul
traducerii
Adevărul se va pierde. Dacă accepŃi amintirile 絜 modul 絜 care Ńi
se oferă,
ele pot să Ńi se reveleze sub forma cea mai potrivită. Trebuie să
絜veŃi să
accepŃi - numai astfel Ń靖 vei 絜Ńelege amintirile si vei deveni
mai constient
de informaŃiile referitoare la vieŃile tale anterioare.
Ai 絜credere 絜 ceea ce simŃi
Încrederea este piatra de temelie în construirea edificiului constituit de
amintirile vieŃilor tale trecute. Să crezi 絜 abilitatea ta de a deschide
calea
apariŃiei si recunoasterii amintirilor tale si să accepŃi amintirile
pe
măsură ce ele Ńi se ivesc; iată cele două condiŃii absolut necesare si
inseparabile ale aflării Adevărului. Amintirile vieŃilor tale trecute răsar si
înfloresc
la soarele încrederii tale optimiste în tine însuŃi si a acceptării de către
tine a
adevărului conŃinut în imaginile si senzaŃiile pe care aceste mărturii le
prezintă.
Page 23
Încrederea se transformă în adevăr atunci când ea este acceptată si
adevărul este crezut.
Dacă la început manifesti o oarecare neîncredere, acceptă acest lucru ca
fiind normal. Este rodul intervenŃiei minŃii tale raŃionale care încearcă
să-Ńi creeze
probleme în fond, Beta a fost ce a care a condus tot atâta timp si nu-i
place să-i
cedeze locul lui Alfa. Beta poate recurge la tactici meschine, ca de
exemplu să
semene dubii si nesiguranŃă în calea ta si va încerca să îŃi joace
renghiuri
creându-ți o stare" de confuzie si redându-Ńi imagini distorsionate ale
amintirilor
redate de subconstient. De fapt, acest lucru este un semn bun si arată că
esti pe
calea adevărată în reamintirea si înŃelegerea vieŃilor tale trecute.
Dacă Beta începe să se comporte dusmănos, atunci înseamnă că ai deja
încredere în senzaŃiile tale si bine faci.
Beta are multe calităŃi. Numai că Beta este obisnuită să vadă exclusiv
partea fizică a lucrurilor si reacŃionează urât atunci când încerci să te uiŃi
la ceea
ce există sub suprafaŃa lucrurilor si dincolo de uitare. Încercând să-si
recucerească poziŃia de conducător, Beta face eforturi să te distragă
de la
reamintirea vieŃilor anterioare1 intervenind 絜 efortul tău de
urmărire a
adevăratei cunoasteri. PoŃi c龝tiga bătălia cu Beta 絜arm穗du-te
cu
絜credere 絜 tine 絜suŃi si cu senzaŃia pozitivă că trebuie să Ń靖
amintesti
aceste vieŃi anterioare. ホndepărteaz-o cu bl穗deŃe pe Beta din
drumul tău.
Fii drăguŃ cu Beta, căci 絜 final Beta va fi cea care te va ajuta să-
Ńi
reconstitui tabloul din bucăŃele al vieŃilor tale trecute.
Pe măsură ce devii constient de amintirile vieŃilor tale anterioare,
măreste-Ńi
încrederea în tine însuŃi si în senzaŃiile tale. Ai încredere în propriile tale
percepŃii
si în ceea ce simŃi că este adevărat. După ce începi să ai încredere în tine
si îŃi
urmezi senzaŃiile, va fi din ce în ce mai usor vieŃile anterioare si să le
interpretezi
corect.
Confirmarea si verificarea amintirilor vieŃilor tale trecute
Verificarea si confirmarea amintirilor tale din vieŃile anterioare se vor face
prin senzaŃiile tale asupra acestor vieŃi, cât si prin percepŃiile pe care le
capeŃi în
viaŃa prezentă. Cea mai bună metodă de a verifica o amintire a
unei vieŃi
trecute este să ai 絜credere 絜 senzaŃiile tale si să 絜Ńelegi cum
se leagă
trecutul de prezent. Dacă doresti dovezi concrete despre vieŃile
trecute,
poŃi să folosesti anumite căi, de exemplu să cercetezi si să
verifici nume
proprii, date, evenimente istorice furnizate de amintirile tale.
Resursele
Page24
folosite si modul de confirmare si de verificare pe care 精
folosesti vor
depinde de informaŃia care Ń靖 va fi furnizată de amintirile tale.
Odată ce
ai 絜ceput să cercetezi un aspect, vei găsi si alte căi de explorare
care Ńi se
deschid. C穗d faci confirmarea unei amintiri, confirmi ceva deja
stiut la
nivelul subconstientului.
Dacă viaŃa anterioară a fost relativ recentă, este posibil să găsesti pe
cineva
care să-Ńi ofere în mod direct dovezile pe care le cauŃi.
Pe Sheila, imaginea din curtea unei biserici a obsedat-o mult
timp. Se
vedea 絜 chip de fetiŃă, d穗du-se 絜tr-un leagăn legat de ramura
unui
copac. După aceasta, imaginea se 絜tuneca si dispărea. Odată pe
c穗d era
絜 vacanŃă, a trecut cu masina pe l穗gă curtea unei biserici. A
avut brusc
senzaŃia de d駛・vu.
ホn zilele ce-au urmat a dorit cu 絜frigurare să facă cercetări, dar

era teamă de ceea ce ar fi putut afla. C穗d 絜 sf穩sit si-a luat
inima 絜
dinŃi si s-a hotăr穰 să afle mai multe, s-a dus la biserica din
localitate si sa
adresat preotului. S-a interesat despre biserică si a 絜trebat,
printre
altele, dacă 絜 curtea bisericii nu se 絜t穃plase ceva deosebit unei
fetiŃe.
Preotul 罇i amintea că auzise ca unei fetiŃe i se 絜t穃plase ceva
acolo, dar
nu stia nimic precis. ホn timp ce vorbea cu preotul. Sheila a avut
imagini
din ce 絜 ce mai precise, despre eveniment, dar nu le-a putut
verifica.
Fără să se descurajeze, Sheila s-a dus la bibliotecă din localitate
si a
cercetat microfilmele unor vechi ziare locale. A aflat, după multe
căutări,
că 絜 urmă cu patruzeci si trei de ani, 絜 curtea bisericii avusese
loc un
accident - o fetiŃă căzuse din leagănul aflat acolo si 罇i fr穗sese g
穰ul.
Prin cercetările ei, Sheila a putut să-si verifice amintirea acelei
vieŃi
trecute si a 絜Ńeles si de ce subconstientul ei 靖 ascunsese
trauma suferită,
reamintirea ei făc穗du-se doar 絜 momentul 絜 care devenise 絜
stare să o
suporte.
Cercetările făcute la bibliotecă pot lua mult timp, dar pot avea si rezultate
interesante. Bibliotecarii îŃi pot indica unele cărŃi si alte materiale care să
te ajute
să găsesti informaŃiile pe care le cauŃi. Ei îŃi pot fi de mult folos, mai
ales dacă le
spui că studiezi pentru o lucrare, sau că esti scriitor. Dacă intri în
bibliotecă si
anunŃi că ai trăit mai multe vieŃi, tot te vor ajuta, dar s-ar putea să
zâmbească si
să te privească puŃin ciudat. Dacă te hotărăsti să faci cercetări, îmbracă-
te comod
si asteaptă-te că trebuie să te asezi pe jos, înconjurat de vreo treizeci-
patruzeci de
cărŃi de consultat. Dacă viaŃa pe care vrei să o cercetezi s-a desfăsurat
în timpuri
cu adevărat îndepărtate sau mai puŃin cunoscute, s-ar putea să
trebuiască să
răsfoiesti o mulŃime de volume pline de praf ca să găsesti ceea ce cauŃi.
Ia-Ńi si
Page 25
bani schimbaŃi pentru xerografiere. Si fii pregătit pentru orice. Nu se stie
niciodată ce găsesti acolo, la bibliotecă.
C穗d Ń靖 verifici amintirile vieŃilor trecute, de multe ori afli o
mulŃime
de lucruri despre viaŃa ta actuală. Eu 絜sămi am avut o astfel de
experienŃă plină de 絜văŃăminte pe c穗d făceam cercetări despre
una din
vieŃile mele. Singurul meu indiciu era un cuv穗t dintr-o limbă
considerată
acum arhaică. Căutam 絜Ńelesul acelui cuv穗t si 絜cercam să aflu
mai
multe despre popoarele care au vorbit acea limbă.
Pe c穗d scoteam notiŃe dintr-un 絜drumar, m-am simŃit deodată
retrăind viaŃa asupra căreia făceam cercetări. Eram constientă
că mă
aflam 絜 acelasi timp 絜 trecut si 絜 prezent, eu 絜sămi de atunci
si de
acum, 絜 două locuri 絜 acelasi timp, făc穗d lucruri total diferite.
Retrăiam viaŃa mea trecută si totusi existăm aici, 絜 prezent Si,
dintr-o
dată, limba vieŃii mele trecute mi-a devenit foarte clară si
cunoscută, iar
evenimentele si simŃămintele pe care le-am retrăit 絜 acea zi mi-
au deschis
complet accesul la amintirile acelei vieŃi.
łinerea unui jurnal
Subiectul reîncarnării îŃi stă la dispoziŃie pentru interpretarea personală.
Cartea aceasta îŃi dă posibilitatea de a-Ńi explora vieŃile anterioare si de
a
descoperi propriile tale adevăruri. Te-as sfătui să îŃi Ńii un jurnal
amănunŃit în
care să notezi credinŃele, ideile, gândurile si simŃămintele despre
amintirile
vieŃilor tale trecute. Jurnalul va constitui bază si va crea cadrul favorabil
apariŃiei
la suprafaŃă a amintirilor acestor vieŃi. Jurnalul te va ajuta să înŃelegi
atât viaŃa
ta prezentă cât si pe cea trecută si legăturile ce există între ele.
Pe parcursul acestei cărŃi vei găsi meditaŃii, exerciŃii de iniŃiere si
sugestii
pentru teme ce ar putea fi incluse, ca si alte idei pe care să doresti să le
dezvolŃi
pe cont propriu. Unele meditaŃii te vor conduce în interiorul
subconstientului si
te vor încuraja să-Ńi dezvolŃi nivelul de constienŃă, ca preludiu al
deschiderii si
explorării amintirilor vieŃilor trecute. Alte meditaŃii îŃi vor favoriza
retrăirea
evenimentele si emoțiilor vieŃilor trecute, ajutându-te să vezi si să simŃi
imaginile
care arată cine ai fost înainte si ce ai făcut în vieŃile anterioare.
Toate meditaŃiile îŃi dau posibilitatea să interpretezi ce trăiesti si să tragi
propriile tale concluzii. MeditaŃiile constituie un punct de plecare,
oferindu-Ńi o
trambulină spre vieŃile trecute, încurajându-te să descoperi si să
explorezi mai
departe pe cont propriu. ExerciŃiile de iniŃiere si, sugestiile date îŃi
prilejuiesc
Page 26
ocazii si îŃi oferă idei despre modul în care poŃi să obŃii mai multe
informaŃii
despre vieŃile tale trecute si te încurajează să perseverezi în a urmări
ceea ce este
important pentru tine să cunosti.
ExerciŃiile si meditaŃiile se desfăsoară unele după altele si este
important să le faci 絜 ordinea 絜 care sunt prezentate. Aceasta Ń
靖 va da o
bază solidă de plecare si Ń靖 va asigura treptele pe care să poŃi
păsi spre
nivelele superioare de conștientă si cunoastere. Răm稱 deschis si
urmeazăŃi
intuiŃia 絜 privinŃa a ceea ce este mai potrivit pentru tine. Lasă-
te
絜drumat de experienŃele tale proprii, lasă-le să te 絜veŃe si să Ń
靖 arate
adevărul care se află 絜 tine 絜suŃi.
Pe măsură ce 絜cepi să-Ńi amintesti evenimente si senzaŃii din
vieŃile
tale anterioare si 絜cep să Ńi se prezinte imagini, notează toate
informaŃiile de care devii constient, chiar dacă Ńi se par fără nici
un
絜Ńeles la 絜ceput, sau chiar dacă nu esti sigur că se referă la
vieŃile tale
anterioare. Include 絜 cele scrise si emoŃiile, senzaŃiile, reacŃiile
pe care
amintirile Ńi le-au desteptat, ca si imaginile legate de ele.
Sentimentele
constituie o parte foarte importantă a amintirilor tale. Fă aprecieri
în scris
asupra influenŃelor din vieŃile trecute si a legăturilor existente între ele si
evenimentele si emoŃiile din această viaŃă. Pe măsură ce avansezi cu
notările din
jurnal si faci legături între diferitele indicii sesizate, vei vedea că aceasta
va iniŃia
si va stimula obŃinerea de informaŃii din ce în ce mai bogate despre
vieŃile tale
anterioare.
Primele pagini din jurnal pot părea ca o 絜vălmăseală de imagini,
g穗duri si senzaŃii. Ceea ce apare la 絜ceput ca un amestec
confuz de
informaŃii, se va dovedi mai t穩ziu ca fiind adevărate chei si
indicii ale
vieŃilor tale trecute si reprezintă 絜ceputul tău de drum spre
deschiderea
spirituală, spre ridicarea nivelului tău de constienŃă. BucăŃele
disparate de
informaŃii, aparent lipsite de înŃeles, devin odată cu timpul adevărate
revelaŃii
despre vieŃile tale trecute. Când esti pregătit să înŃelegi, vezi că totul se
potriveste
si formează un ansamblu coerent - lădiŃa ta cu comori conŃinând
cunoasterea si
adevărul.
S-ar putea să vrei să îŃi începi jurnalul cu părerile tale personale despre
reîncarnare. Defineste, în profunzime, ce înseamnă ea pentru tine. Scrie
cum ai
ajuns la convingerile pe care le ai acum, cine si ce te-au condus la ele,
încearcă
să îŃi explici de ce simŃi astfel. CredinŃele tale te îndeamnă să întreprinzi
experienŃele, ele împreună îŃi permit să afli Adevărul. CredinŃele si
sentimentele
stau la bază si modelează percepŃiile tale despre ceea ce retrăiesti odată
cu
amintirile tale si te vor ajuta să înŃelegi atât procesul si scopul
reîncarnării, cât si
Page 27
nemurirea sufletului tău.
Deslusirea si înŃelegerea amintirilor vieŃilor trecute este că citirea unui
roman poliŃist palpitant. VieŃile tale trecute sunt pline de personaje
interesante si
instructive, care îŃi vor împărtăsi secrete si îŃi vor lămuri mistere, vei găsi
fapte
fascinante si adevăruri ascunse. Tu esti detectivul si de tine depinde să
înŃelegi
indicii care te pot conduce la descoperirea si reamintirea vieŃilor trecute.
Jurnalul te vă ajute să dezlegi misterul amintirilor tale, rezolvând
problema
punerii în ordine a părŃilor ce alcătuiesc jocul din bucăŃele al vieŃilor tale
anterioare. Când vei termina de citit acest îndrumar si îŃi vei completa
jurnalul
personal, vei avea la dispoziŃie o cantitate imensă de informaŃie despre
vieŃile tale
trecute, ce te va ajuta pe drumul de acces la cunoasterea ce se află în
tine însuŃi.
Jurnalul îŃi va furniza o descriere completă si detaliată despre cine ai fost
cândva si ce-ai avut de îndeplinit în vieŃile anterioare.
ホnceputul călătoriei
Reamintirea vieŃilor anterioare este o aventură care merită din plin să fie
trăită. Călătoria pe care o vei face în trecut îŃi va oferi posibilitatea de a
înŃelege
prezentul si de a întrezări viitorul. Călătoria aceasta te va conduce la
explorarea si descoperirea vieŃilor tale trecute si la o expediŃie
絜 căutarea
adevărului interior si a cunoasterii.
Căutarea aceasta te va conduce pe culmile constienŃei si Ń靖 va
arăta
esenŃa sufletului tău. Călătoria care te asteaptă îŃi va deschide noi
drumuri de
explorat si îŃi va arăta cărări pe care le vei recunoaste, ca fiind cărările pe
care ai
mai păsit si în alte dăŃi.
Vei fi prezentat imaginaŃiei tale si imaginilor ce se află 絜 mintea
ta
si Ń靖 vei descoperi visele. ImaginaŃia Ń靖 va dezvălui cele mai
ascunse
secrete ale tale si Ń靖 va oferi darurile intuiŃiei si ale adevărului.
Visele Ń靖
vor arăta adevărata lume din interiorul tău si Ń靖 vor da
răspunsuri la
toate 絜trebările tale. Vei face o călătorie 絜 Ńări străine si 絜
locurile
vieŃilor trecute, 絜 timp ce vei vizita alte si alte civilizaŃii si
popoare.
- De-a lungul acestui drum, vei ajunge să Ń靖 cunosti Eul tău
superior,
care Ń靖 va fi permanent confident si tovarăs de drum si care te
va 絜văŃa
cum să te asculŃi si cum să ai 絜credere 絜 tine 絜suŃi.
- Vei descoperi un loc special din interiorul fiinŃei tale unde vei
găsi o
profundă armonie si vei simŃi bucuria că esti asa cum esti. Eul
tău
Page 28
superior te va conduce către adevărata ta natură spirituală, arăt
穗du-Ńi
drumul si oferindu-Ńi cheia de deschidere a porŃii cunoasterii.
Vei deveni unul cu Eul tău superior, care este cel mai vechi, drag si de
încredere prieten al tău. Eul tău superior îŃi va fi călăuză printre
majoritatea
amintirilor tale si te va conduce înainte, în întâmpinarea destinului tău si
spre
descoperirea scopului pe care Ńi l-ai propus. Eul tău superior te va Ńine
de mână
atunci când veŃi merge împreună pe calea de înŃelegere si de echilibrare
a karmei
tale. Eul tău superior Ń靖 va arăta lumea adevărului si a
cunoasterii aflată
絜 interiorul tău si te va ajuta să păsesti pe treptele care urcă
spre
regiunile spirituale ale constiinŃei, pe drumul tău către
iluminare.
Si acum, doar de tine depinde dacă vrei să pătrunzi în lumea constienŃei
de
sine si a cunoasterii spirituale si să explorezi si să trăiesti adevărul tău
propriu.
Pe măsură ce urci pe razele curcubeului din fiinŃa ta, urmează-Ńi
propriul
drum spiritual care te conduce, prin trezirea constienŃei, la
găsirea
comorii ce se află la celălalt capăt al curcubeului.
Partea II- Explorări si experienŃe
D駛・vu: Ai mai fost pe aici c穗dva
SenzaŃia de D駛・vu îŃi dă conștienŃa că părŃi din unele vieŃi anterioare
îŃi
sunt cunoscute. D駛・vu este sentimentul că ai mai fost cândva prin
anumite
locuri, sau că ai mai trăit anumite experienŃe. Când ai impresia de D駛・
vu, Ńi se
pare că ceva îŃi este familiar, dar nu poŃi spune cu exactitate când ai mai
avut
acea senzaŃie si nici nu poŃi preciza locul în care ai avut experienŃa
respectivă. O
senzaŃie de D駛・vu dezvăluie o amintire dintr-o viaŃă trecută
sau poate fi
o reflectare a unei experienŃe avute mai de mult 絜 această
viaŃă.
Unul din primii pasi ce trebuie făcuŃi pentru a-Ńi aminti vieŃile
trecute este să faci o deosebire clară 絜tre amintirile altor vieŃi si
cele din
viaŃa prezentă. D駛・vu nu poate face o distincŃie 絜tre aceste
două
categorii de amintiri pe care le scoate la suprafaŃă si Ń靖 va oferi
imagini si
senzaŃii at穰 din trecut, c穰 si din prezent, fără discriminare. Tu
esti cel
care trebuie să decidă dacă amintirea aparŃine vieŃii acesteia
sau unei
alte vieŃi. C穗d vei trece printr-o situaŃie care Ńi se pare
familiară, vei fi
atent 絜 mod deosebit la sentimentele pe care Ńi le provoacă. Ele
sunt
singurele care Ń靖 vor indica originea amintirii respective.
Page 29
Amintirile din viaŃa de acum, inspirate de D駛・vu, se prezintă ca
o
ciudată senzaŃie de familiaritate si ai sentimentul că amintirea
este doar
un g穗d despre ceva cunoscut. Amintirile din vieŃile trecute Ń靖
dau, cumva,
senzaŃia că ai mai trecut prin acea experienŃă altădată,
senzaŃie 絜soŃită
de 絜trebări care 絜cep cu: unde, cum, de ce sau c穗d, la care
răspunsurile
sunt doar evazive.
Atunci când întâlnesti situaŃii de D駛・vu care par să aducă cu ele
amintiri
dintr-o altă viaŃă, nu uita faptul că ele pot proveni atât din această viaŃă,
cât si
din altele si de cele mai multe ori sunt provocate să apară datorită
similitudinilor
de situaŃii. Cel mai tipic exemplu de D駛・vu este atunci când îŃi dai
seama că
reacŃionezi într-o anumită situaŃie cu senzaŃia stranie că s-a mai
întâmplat.
SenzaŃiile de D駛・vu îsi pot avea originea într-un vis pe care l-ai avut,
întrun
film pe care l-ai văzut, sau în ceva descris sau povestit de cineva. Când
apar
situaŃii de D駛・vu ele îŃi par familiare pentru că le cunosti, dar s-au sters
din
constient. D駛・vu poate proveni si din calităŃile subconstientului de
intuiŃie si
telepatie, sau dintr-o premoniŃie sau o cunoastere anticipată, situaŃii în
care
evenimentul este prevăzut datorită acestor calităŃi speciale.
SenzaŃiile de D駛・vu pot indica amintiri din alte vieŃi, dar este necesară
o
examinare mai profundă pentru a-Ńi da seama dacă ele au la bază
evenimente din
această viaŃă sau din altele. Dacă vei cerceta cu multă atenŃie aceste
senzaŃii, vei
putea să-Ńi dai seama. Acest lucru o va face pe Beta să vadă că esti o
persoană
serioasă, cu adevărat dornică să păsească pe un drum spiritual de
cunoastere a
adevărului tău interior, care caută lămuriri si sprijin în acest scop în
amintirile
vieŃilor trecute si-i va permite lui Alfa să intervină pentru a te ajuta.
Încearcă să consideri situaŃiile de D駛・vu întâlnite până acum ca fiind
„piese" posibile din ansamblul de bucăŃele ce alcătuiesc una din vieŃile
tale. D駛à
vu ar putea fi unul din acele fragmente fugitive care apar la început când
începi
regăsirea amintirilor tale trecute. O experienŃă cunoscută Ń靖 dă un
punct de
plecare mai sigur care te va ghida pe drumul reamintirii vieŃilor
avute
deja. Răm稱 deschis si receptiv c穗d cauŃi adevărul. Acest lucru
te va
ajuta să faci o demarcare si o clasificare a senzaŃiilor pe care le
絜cerci.
Fii atent cum simŃi acum această situaŃie de D駛・vu si 絜cearcă
să observi
dacă poŃi recunoaste trecutul 絜 situaŃia prezentă.
Cum să recunosti reflectările vieŃilor anterioare
SituaŃiile si sentimentele din prezent pot să reflecte experienŃa vieŃilor
Page 30
anterioare; ele pot de asemenea să fie legate de experienŃe mai vechi
trăite în
această viaŃă, dar care îsi au originea într-o viaŃă trecută. Este posibil să
fi trecut
prin unele din experienŃele ce urmează, ceea ce produce senzaŃia de D
駛・vu.
SenzaŃiile si trăirile din orice situaŃie dată îsi pot avea originea în
amintirile din
alte vieŃi sau în cele ale vieŃii actuale. Analizează-Ńi sentimentele si
reacŃiile
pentru a-Ńi da seama dacă e vorba de o influenŃă a unei trecute vieŃi sau
de o
amintire din viaŃa prezentă.
Când te uiŃi la un film sau citesti o carte este posibil să te identifici cu
unul
din personaje sau să te simŃi profund impresionat de scena în care se
petrece
acŃiunea filmului sau a cărŃii. Si aici explicaŃia poate fi o experienŃă
similară din
această viaŃă sau o reamintire a ceva ce ai văzut sau citit. Dar tema
filmului sau
a cărŃii poate scoate la iveală si amintiri din vieŃile trecute. Dacă
senzaŃia de D駛à
vu este inspirată dintr-o viaŃă anterioară, atunci vei sesiza diferenŃele
între
scenele din carte sau din film si trăirile avute atunci, în cealaltă viaŃă.
De asemenea, se poate întâmpla ca în cursul unei călătorii sau vacanŃe
într-o localitate pe care o vezi pentru prima oară să ai sentimentul că îŃi
este
cunoscută într-atât de bine, încât poŃi spune cu precizie cum arată mai
departe.
Te poŃi simŃi atras de un anumit loc fără să poŃi să-Ńi explici de ce. Te
poŃi duce
undeva pentru prima dată si să simŃi intuitiv ca ai mai trăit acolo înainte,
sau să
percepi senzaŃii subtile în legătură cu acel loc. Aceste amintiri pot surveni
din
mai multe cauze. Peisajul seamănă cu cel dintr-o regiune în care ai mai
trăit, fie
în copilărie, fie în altă viaŃă. Dacă stii imediat si fără ezitare drumul, este
probabil
că ai trăit acolo într-o altă viaŃă.
Dacă te simŃi atras de un anumit loc, în majoritatea cazurilor asta arată

acolo ai fost fericit, sau că trebuie să descoperi si să continui ceva ce ai
început
într-o viaŃă precedentă.
Ți se poate întâmpla să Ńi se pară cunoscut ceva ce nu ai mai trăit în
această viaŃă, ca de exemplu gustul sau mirosul anumitor mâncăruri sau
un
anumit gen de muzică, sau chiar anumite sunete. Acest lucru poate arăta
că ai
mai trăit în acea Ńară în care este specific acel fel de mâncare sau acel
gen de
muzică.
Impresia de D駛・vu îŃi poate apărea si în timpul conversaŃiei cu cineva,
când ai senzaŃia clară că ai mai purtat acea conversaŃie înainte. Poate că
ea a
avut loc într-adevăr într-o altă viaŃă, sau poate că una similară ai avut-o
sau ai
auzit-o mai de mult în viaŃa ta prezentă, dar ai uitat-o în mod constient
sau se
poate să faci ceva pentru prima oară si să Ńi se pară plăcut si usor, de
parcă ai sti
să faci acest lucru de când lumea. Se poate că anumite lucruri sau
domenii să te
atragă în mod deosebit sau să ai un talent natural pentru ceva. Aceasta
Page 31
reprezintă o însusire sau o abilitate pe care ai învăŃat-o într-o viaŃă
anterioară si
care acum iese la suprafaŃă.
łi se poate întâmpla să simŃi pentru cineva întâlnit pentru prima dată un
puternic sentiment de atracŃie sau, dimpotrivă, de respingere. Este
posibil să va fi
cunoscut într-o viaŃă trecută, iar sentimentele de la prima vedere îŃi
arată dacă
relaŃia a fost pozitivă sau negativă.
Aceeasi senzaŃie poate proveni din asociaŃia inconstientă pe care o faci
între
acea persoană si cineva cunoscut cândva în viaŃa actuală si să transferi
asupra
noii cunostinŃe sentimentele avute atunci. Sau poate fi răspunsul intuiŃiei
tale
care te anunŃă că persoana respectivă este bună sau rea, iar tu
reacŃionezi în
consecinŃă la prima ta impresie.
Te mai poŃi găsi în situaŃii în care devii foarte implicat emoŃional fără să
stii
de ce, iar stările tale emoŃionale să fie disproporŃionate faŃă de situaŃie
sau să ai
reacŃii care nu-Ńi sunt caracteristice. PoŃi avea senzaŃii pe care să nu Ńi
le poŃi
explica, de exemplu să te simŃi extraordinar de bine sau foarte rău în
anumite
situaŃii si să nu-Ńi poŃi da seama de ce te simŃi astfel. Când apar aceste
senzaŃii
sau situaŃii, este posibil ca reacŃia ta să se datoreze unui eveniment din
actuala
viaŃă uitat în mod voit sau unei amintiri dintr-o altă viaŃă care te
influenŃează, iar
sentimentele si reacŃiile tale să fi fost provocate de asemănarea dintre
situaŃii.
Pe urma senzaŃiilor de D駛・vu
PoŃi urmări o senzaŃie de D駛・vu concentrându-te pe ceea ce se
întâmplă în
prezent si urmărind-o în trecut. Mergând pas cu pas în trecut pe urma
senzaŃiilor
de D駛・vu, poŃi să-Ńi dai seama de unde provin aceste senzaŃii. O
imagine sau o
senzaŃie din prezent luată ca punct de plecare îŃi dă posibilitatea să
descâlcesti
ghemul încurcat al memoriei. C穗d ai o impresie de D駛・vu,
urmăreste cu
atenŃie ce sentimente Ń靖 provoacă situaŃia respectivă si ce
reacŃie ai 絜
faŃa ei. Ia seama la primele g穗duri care Ń靖 trec prin cap.
ホncearcă să
絜Ńelegi si să discerni sentimentele pe care le ai referitoare la
acea
situaŃie, pentru a-Ńi putea da seama dacă rădăcinile ei se află
acum, 絜
prezent sau 絜 trecutul unei alte vieŃi.
ホncearcă să stabilesti de ce si 絜 ce mod se explică g穗durile si
sentimentele tale faŃă de situaŃia dată si caută legătură ce
poate exista,
undeva, 絜 絜t穃plările acestei vieŃi. Dacă nu găsesti nici una,
atunci
explorează posibilitatea ca un eveniment al altei vieŃi să fi
inspirat
sentimentele tale, 絜cerc穗d si 絜 acest caz să răspunzi la 絜
trebările cum
Page 32
si de ce. Asta nu înseamnă că faci presupuneri la întâmplare; înseamnă
că faci
un pas în direcŃia cea bună. Subconstientul tău stie exact de unde îŃi vin
senzaŃiile, iar tu deschizi calea răspunsului punând în discuŃie toate
posibilităŃile, înainte de a păsi pe diferitele trepte ce conduc către
adevărul de
care esti deja constient. Când vei găsi originea senzaŃiei de D駛・vu, o s-
o
recunosti imediat.
Pe baza aceluiasi mod de lucru află de ce ai reacŃia pe care o ai la
situaŃia
dată, pătrunzând în interiorul tău si fiind deschis si receptiv la imagini si
senzaŃii
care îŃi vin din partea subconstientului tău. Intră în starea Alfa si
concentrează-te
pe senzaŃiile si imaginile prezente. Plecând de la ele, încearcă să percepi
reflectările vieŃii tale trecute în ele, lăsând să se deruleze imagini care să-
Ńi
prezinte scene din viață trecută. Fii deschis faŃă de imaginile care îŃi vin
în minte
si ai încredere în tine că poŃi afla originile senzaŃiilor de D駛・vu.
Explorând si
trăind aceste imagini de care devii constient, dai cale liberă amintirilor
vieŃilor
tale trecute.
ExerciŃii de deschidere
ExerciŃiul 1:
Poate că ai trăit deja amintiri din alte vieŃi fără să fii constient că multe
din
experienŃele tale prezente reflectă evenimente si emoŃii din vieŃile
trecute.
Gândeste-te ce experienŃe din prezent pot fi o reflectare sau reprezintă
influenŃe
ale evenimentelor din vieŃile tale anterioare. Încearcă să-Ńi amintesti
toate ocaziile
în care modul în care ai simŃit si ai reacŃionat a fost disproporŃionat faŃă
de
situaŃiile respective.
Scrie 絜 jurnal c穰eva senzaŃii de D駛42 vu pe care le-ai avut si ce
si lea
provocat. MenŃionează ce anume aspect din prezent a declansat
aceste
senzaŃii si care au fost reacŃiile tale la acele situaŃii. Toate
acestea
formează baza de plecare 絜 determinarea originii de producere a
senzaŃiilor de D駛・vu: amintiri din viaŃa prezentă sau din cea
trecută.
După ce ai stabilit aceste observaŃii de bază referitoare la
senzaŃiile
de D駛・vu si dacă simŃi că ele ar putea fi amintirea unei vieŃi
anterioare,
intră 絜 starea Alfa si urmăreste amintirea vieŃii trecute plec穗d
de la
ceea ce se 絜t穃plă 絜 prezent. C穗d amintirea apare la suprafaŃă,
ea Ń靖
va aduce clarificarea si 絜Ńelegerea situaŃiei prezente si a
sentimentului
faŃă de ea. Scrie totul 絜 jurnal, arăt穗d de ce aspecte ai devenit
constient
絜 timpul meditaŃiei tale.
Page 33
ExerciŃiul 2:
PoŃi să determini în mod activ apariŃia la suprafaŃă a amintirilor vieŃilor
trecute prin intermediul senzaŃiilor de D駛・vu. Pun穗du-te 絜 mod
intenŃionat
絜 situaŃii speciale care să 絜curajeze senzaŃiile de D駛・vu, poŃi
determina
deschiderea căii de cunoastere a multor aspecte din amintirile
vieŃilor
trecute. Dacă vreuna din situaŃiile de mai jos îŃi provoacă apariŃia unei
amintiri
dintr-o viaŃă anterioară, exploreaz-o mai departe si notează-Ńi în jurnal
rezultatele
obŃinute.
Caută cărŃi cu imagini reprezent穗d popoare si culturi diverse.
Observă cu atenŃie peisajele, costumele, modul lor de viaŃă.
Citeste
descrieri si istorii ale vechilor civilizaŃii. Dacă vreuna din ele te
intrigă
sau Ń靖 pare familiară, află mai multe despre istoria acelei Ńări si
despre
obiceiurile oamenilor din acele locuri.
Vizitează muzee, priveste obiectele vechi expuse. S-ar putea să
recunosti ceva ce ai folosit sau văzut 絜tr-o viaŃă trecută si,
odată cu
aceasta, imaginile ar putea să scoată la iveală evenimentele din
viaŃa
respectivă legate de acele obiecte. Imaginile pot inspira senzaŃii
dintr-o
viaŃă trecută si provoca amintirea unor detalii din ce 絜 ce mai
numeroase
despre 絈prejurările, momentul si situaŃiile asociate acestor
obiecte.
Vizitează mine istorice si santiere arheologice. Dacă simŃi o
chemare
spre un loc anume, du-te acolo si explorează-l. S-ar putea să-Ńi
dai seama
de modul 絜 care arăta 絜 timpurile vechi. Pentru planificarea
următoarei
vacanŃe, priveste fotografiile prezentate în brosurile agenŃiilor de turism.
Este
posibil ca unele fotografii să-Ńi inspire imagini si scene din altă viaŃă.
Când revii
în locurile unde ai mai trăit odată, într-o viaŃă anterioară, stimulezi si mai
mult
deschiderea amintirilor acelei vieŃi. Dacă simŃi o nevoie imperioasă
să faci un
anumit lucru, implică-te 絜 executarea lui. Lasă-te pătruns si
explorează-Ńi
sentimentul de fascinaŃie faŃă de ceea ce faci. Află de unde Ń靖
vine si de ce
simŃi astfel. Un interes puternic manifestat pentru ceva este de
obicei
datorat influenŃei unei vieŃi anterioare. Poate reprezenta ceva
care ai
絜văŃat sau Ńi-a plăcut atunci, sau poate fi o continuare a ceva
ce ai
絜ceput 絜 viață trecută.
În plus faŃă de situaŃiile descrise mai sus, porneste pe cărările tale
proprii 絜 cercetarea si urmărirea amintirilor, av穗d ca punct de
plecare
Page 34
experienŃele si trăirile vieŃii actuale. Ascultă-Ńi sentimentele si
mergi pe
drumul de care te simŃi atras.
Imaginile: limbajul minŃii
Imaginile si simbolurile reprezintă limbajul subconstientului.
Traduce
cuvintele si simŃămintele în imagini si comunica la rândul lui cu tine cu
ajutorul
imaginilor pe care le realizează din cuvinte. Subconstientul răspunde
sentimentelor tale, gândurilor si cuvintelor care creează cele mai plastice
si mai
pline de viaŃă tablouri. Se spune că o ilustraŃie valorează c穰 o mie
de
cuvinte - dar si un cuv穗t poate inspira o mie de imagini.
PoŃi vedea imagini din vieŃile trecute privind la ele cu ochii
minŃii.
Stii deja cum să vezi imaginile subconstientului. Le vezi noapte
de noapte
c穗d visezi si ori de c穰e ori vorbesti, citesti sau asculŃi pe
altcineva
vorbind. Cuvintele se transformă automat 絜 imagini si generează
sentimente. ホnchide ochii si g穗deste-te la un cuv穗t care să
descrie o
persoană, un loc sau un lucru. Cum răspunzi la avalansa de
imagini si de
senzaŃii care se ivesc? Observă cu atenŃie toate amintirile pe
care cuv穗tul
le-a re絜viat.
Subconstientul îŃi înŃelege perfect cuvintele, gândurile si sentimentele si
le
redă în imagini ce se reflectă în oglinda minŃii tale. C穗d Alfa deschide
un
canal de comunicare cu tine, el completează imaginile si
simbolurile,
atas穗du-le sentimentele asociate lor si amintirile din care provin.
Imaginile pe care le vezi 絜 stare Alfa reprezintă modalitatea sa
de a-si
face simŃită prezenŃa si de a-Ńi arăta modul lui de comunicare.
Pe măsură
ce traduci si interpretezi imaginile, 絜veŃi de fapt să folosesti
limbajul
subconstientului, ascult穗du-Ńi sentimentele si acord穗d atenŃie
imaginilor care-Ńi apar.
Imaginile si sentimentele oferite de subconstient pot reflecta vieŃile tale
trecute si se pot ivi pe neasteptate socându-te cu amintiri ale vieŃilor
trecute. La
început imaginile si sentimentele asociate lor pot fi mai greu de
interpretat si de
înŃeles. De obicei o imagine reprezintă cheia care deschide poarta de
acces spre
amintirile vieŃilor tale trecute. Pe măsură ce intri în contact mai strâns cu
acest
tip de imagini si de sentimente si începi să recunosti limbajul pe care ele îl
redau,
amintirile se vor ivi la suprafaŃă si vor fi clare si usor de înŃeles.
Page 35
Cum să vezi si să simŃi imaginile vieŃilor trecute
Ca să îŃi dezvolŃi intuiŃia si să devii mai constient de imaginile si
sentimentele provenind din vieŃile anterioare, trebuie să te implici din ce
în ce
mai mult în imaginile pe care subconstientul Ńi le oferă. Atunci când vezi
aceste
imagini, încearcă să le si simŃi. Cele cinci simŃuri fizice joacă un rol
fundamental 絜 絜Ńelegerea si interpretarea imaginilor tale
interioare.
Subconstientul captează si 絜registrează o cantitate uriasă de
informaŃii
prin intermediul simŃurilor tale. Dezvolt穗du-le si mărindu-le
sensibilitatea, imaginile vor deveni mai clare si mai vii, iar
sentimentele
asociate lor vor fi mai bine definite.
C穗d te uiŃi la ceva, priveste cu atenŃie. Observa toate culorile
obiectului la care te uiŃi si ホnregistrează 絜 mod constient alte
amănunte legate de obiectul observaŃiei tale.
C穗d auzi ceva, ascultă cu atenŃie. ホncearcă să intri 絜
rezonanŃă cu sunetele respective. Da voie sunetelor să formeze
imagini si să-Ńi inspire sentimente.
C穗d gusti ceva, 絜cearcă să-i simŃi savoarea, gustă mirosul
acelei m穗cări, delectează-te cu ea.
C穗d mirosi ceva, inspiră mirosul 絜 profunzime. Lasă-te
cuprins de aromă si de parfum pe măsură ce le preiei 絜
interiorul tău 絜 mod constient.
C穗d atingi ceva, 絜cearcă să simŃi cu adevărat acea atingere.
Preia 絜 mod constient tot ceea ce simŃurile Ń靖 transmit, at穰
prin m稱nile, c穰 si prin emoŃiile tale.
Pentru a recepta din ce în ce mai constient imaginile tale interioare,
foloseste-Ńi toate cele cinci simŃuri odată si în strânsă corespondenŃă
unul cu
altul. În majoritatea cazurilor noi le folosim separat si pe rând. Aceasta ne
furnizează informaŃii pe bucăŃele. ホn timp ce vezi, atingi, auzi, gusti
si mirosi
ceva, permite minŃii tale să formeze imagini cu informaŃii
provenind pe
r穗d de la fiecare din cele cinci simŃuri. Apoi adună toate aceste
informaŃii parŃiale 絜tr-o singură imagine, cu toate detaliile, care
să redea
istorisirea completă, prin imagini pline de viaŃă si de emoŃii.
Procedând în acest fel, vei vedea imaginile clar cu ochii minŃii si le vei si
simŃi în interiorul minŃii tale. Atunci c穗d amintirile se ivesc la
suprafaŃă,
informaŃia senzorială este 絜treŃesută cu cea vizuală si poŃi
vedea, pipăi,
auzi, gusta si mirosi imaginile amintirile vieŃilor trecute. Acest
lucru face
ca tu să fii complet integrat 絜 tablou si să te implici 絜 trăirea
imaginilor
Page36
tale. ホn locul unei informaŃii parŃiale, dintr-o singură sursă, vei
beneficia
de un punct de vedere cu cinci dimensiuni.
ExerciŃii de deschidere
ExerciŃiul 1:
ReacŃia ta faŃă de cuvinte si fraze creează imagini si senzaŃii care îŃi
pot
dezvălui vieŃile trecute. Imaginile provenind din acele vieŃi, împreună cu
sentimentele asociate lor, sunt în legătură cu cuvinte care vor face să
apară acele
amintiri. C穗d auzi un cuv穗t sau o frază legată de o amintire dintr-
o altă
viaŃă, Subconstientul deschide calea spre acea amintire si
senzaŃie si o
aduce la suprafaŃă. AsociaŃii de cuvinte pot inspira imagini si
senzaŃii
dintr-o viaŃă trecută, sau Ń靖 pot stimula intuiŃia si 絜Ńelegerea
faŃă de
aceste amintiri.
- Intră 絜 starea Alfa si 絜cearcă să fii c穰 mai deschis si mai
receptiv faŃă de imaginile si senzaŃiile vieŃilor tale trecute pe
care
cuvintele si frazele care urmează le pot crea. Este posibil că
uneori să
reacŃionezi 絜 faŃa unei imagini simŃind-o si fiind 絜 acelasi timp
inclus 絜
ea. Observă tot ce vezi, auzi si mirosi 絜 timp ce urmăresti si
participi la
imaginile ce se desfăsoară 絜 mintea ta.
- Scrie-Ńi 絜 jurnal primul g穗d, prima imagine sau senzaŃie care
Ńiau
apărut ca reacŃie la cuv穗tul sau fraza respectivă. Chiar dacă la
絜ceput această reacŃie Ń靖 pare fără sens, nu te opri să o
analizezi, sau să
絜cerci să vezi ce ar putea să 絜semne. MenŃine-Ńi primul g穗d,
prima
imagine sau senzaŃie constientizată. Deplasează-te cu
repeziciune prin
cuvinte, pe măsură ce imaginile si senzaŃiile Ńi se ivesc 絜 minte.
- Culoarea rosu
- Soare răsărit de soare
- Lanuri de gr穹
- Cer albastru
- Nori negri si ploaie; tunet si fulger
- Cărucior de copil
- Trepte
- Paradă; trupe 絜 mars
Page 37
- Lume multă adunată 絜 jurul unei persoane aflată 絜 mijloc, pe o
estradă, vorbindu-le
- Pană de g龝că si o călimară, pe o masă de scris
- Cal 絜hămat la o trăsură
- C穃p deschis, acoperit de un strat imaculat de zăpadă proaspătă
- Munte 絈pădurit
- Intrarea 絜tunecată a unei pesteri
- Piramidă
- Pod
- Desert
- Imaginea proprie 絜tr-o oglindă - vezi cum arăŃi
- O bucată de h穩tie cu ceva scris pe ea - scrie cuvintele pe care le
deslusesti
- Sunet de telefon
- Cer de noapte 絜stelat; stele strălucind intens.
Opreste-te si concentrează-te asupra cuv穗tului sau frazei care
Ńi-a
evocat cea mai vie imagine si Ńi-a inspirat cele mai puternice
senzaŃii.
Apropie-te de ea not穗d toate imaginile, g穗durile si senzaŃiile
care Ń靖 vin
絜 minte, pe măsură ce ele apar. Nu 絜cerca să le analizezi, sau să
le
asociezi cu ceva, pur si simplu notează-le. C穗d ai terminat de
scris,
revino si citeste ce ai scris. Este posibil să afli ceva despre o
viaŃă trecută,
sau să găsesti indicii clare referitoare la ea.
ExerciŃiul 2:
Scrie în jurnal o listă de cuvinte si fraze care prezintă un înŃeles deosebit
pentru tine si stabileste asociaŃii libere cu ele. Alege cuvinte care simŃi
că te vor
ajuta să-Ńi deschizi calea amintirii vieŃilor anterioare. Intră 絜 starea
Alfa si
絜cearcă să simŃi cuv穗tul cu mintea. Dă voie subconstientului
să-Ńi aducă
imagini si scene din vieŃile trecute, legate de cuvintele
respective.
Imaginile de care devii constient reprezintă cheile care deschid si mai larg
calea amintirilor vieŃilor trecute. Notează-Ńi toate imaginile pe care le
vezi ca
răspuns la cuvintele tale. Descrie în scris toate senzaŃiile legate de ele si
tot ce
este asociat lor. După ce stabilesti toate asociaŃiile de idei care se pot
face, este
posibil să descoperi că imaginile si senzaŃiile sunt strâns legate de o
anumită
viaŃă trecută si vei vedea cum amintirea Ńi se prezintă sub forma unei
vederi
panoramice de imagini.
Page 38
ImaginaŃia: lumea imaginilor tale interioare
ImaginaŃia constituie o rezervă puternică care te va ajuta să deschizi
calea
de acces a amintirilor din vieŃilor trecute. ImaginaŃia ta cuprinde
lumea
imaginilor tale interioare, care Ń靖 oferă adevărata intuiŃie.
ImaginaŃia îŃi
poate arăta cu precizie ce s-a întâmplat în vieŃile trecute. Prin intermediul
ei ai
posibilitatea unei exprimări libere a propriului Eu, permiŃând gândurilor si
senzaŃiilor tale interioare să se manifeste si să fie recunoscute ca
adevărate.
Când amintirile vietilor trecute apar pentru prima dată, ai putea avea
impresia că le fabrici tu însuŃi sau că te afli cuprins într-o lume imaginară
de
iluzii care va dispărea atunci când fantezia care creează va seca. Dacă ai
impresia
că tu esti cel ce creezi povestirile despre vieŃile trecute, acest lucru se
poate
datora faptului că nu ai încă deplină încredere în tine însuŃi, sau poate că
dorinŃa
ta de a te lăsa în voia gândurilor a fost aspru reprimată în copilărie de
către
persoanele adulte din jur. Ei erau mai înalŃi si mai mari ca tine si probabil
că,
impresionat de ei, ai luat statura si vârsta lor drept înŃelepciune. Din
această
cauză ai rămas poate cu ideea că îŃi poŃi permite să visezi cu ochii
deschisi, doar
cu condiŃia ca după aceea să negi tot.
Amintirile care apar răm穗 deschise interpretărilor tale. C穗d le
primesti, poŃi face legătura dintre ele si ceva de care esti deja
constient.
Dacă acesta este motivul pentru care Ń靖 par a fi rodul
imaginaŃiei,
絜seamnă că recunosti influenŃa vieŃii trecute 絜 actuala viaŃă si
că ai
primit mai multe informaŃii dec穰 Ńi-ai 絜chipuit. Dacă ai
impresia că sunt
amintiri fabricate de tine, atunci cercetează unde 罇i au originea
si ce le-a
inspirat. Odată ce ai atins această 絜Ńelegere, vei afla probabil că
rădăcinile lor sunt ad穗c 絜fipte 絜 ceea ce s-a 絜t穃plat cu
adevărat 絜
vieŃile tale anterioare.
Interpretări făcute de imaginaŃia ta
ImaginaŃia este mai reală decât realitatea însăsi. Se presupune că
imaginaŃia nu reprezintă ceva real si că doar realitatea fizică este reală.
Si totusi
este pe deplin acceptată concepŃia filozofică conform căreia realitatea
este ceea ce
nu poŃi vedea, iar imaginaŃia este ceea ce poŃi vedea. Poate că diferă de
ceea ce ai
auzit până acum, dar foloseste-Ńi imaginaŃia puŃin si vei începe să vezi
adevărul
sub forma imaginaŃiei si falsitatea sub forma faptelor concrete.
Se consideră de obicei că realitatea reprezintă toate
experienŃele
Page 39
prin care treci 絜 viaŃa de zi cu zi. ImaginaŃia reprezintă ceea ce
trăiesti 絜
g穗d. Si acum să presupunem că ceea ce Ńi-ai 絜chipuit 絜
interiorul tău,
絜 g穗d, se transformă 絜 ceea ce trăiesti 絜 viaŃa de zi cu zi. C穗d
se
絜t穃plă asta, care este de fapt realitatea: g穗durile tale
anterioare care
s-au transformat 絜 realitate, sau realitatea anterioară care a
devenit
iluzie, pentru că nu mai este realitate?
Ceea ce consideri că este adevărat în interiorul tău, constituie partea
reală
a realităŃii tale. ConcepŃiile tale despre realitate sunt cele care
determină ceea ce
experimentezi în viaŃă. Pe baza acestei premize, poate că realitatea este
o iluzie si,
poate că, de fapt, imaginaŃia este adevărata realitate. Acest concept
merită
aprofundat, deoarece el te poate ajuta să înŃelegi cum îŃi percepi
experienŃele de
viaŃă si cum îŃi creezi realitatea ta din prezent ajutându-te în acelasi
timp să
deschizi calea de acces si să accepŃi amintirile vieŃilor trecute pe care le
simŃi ca
fiind adevărate.
AfirmaŃiile precedente pot nărui modul în care ai perceput si Ńi-ai creat
până acum propria realitate. Ele lămuresc si modul în care amintirile
vieŃilor
trecute Ńi se prezintă si sunt trăite de către tine. Elementul fundamental a
tot
ceea ce experimentezi îl constituie credinŃa ta. Pentru că aceste
credinŃe ale
tale creează ceea ce trăiesti, ele te pot influenŃa 絜 a hotăr50
dacă
amintirile ce apar sunt prefabricate sau reprezintă lucruri
adevărate. PoŃi
simŃi diferenŃa 絜tre fantezie si fapte. Ai 絜credere 絜 senzaŃiile
tale.
Amintirile vieŃilor tale anterioare si imaginile corespunzătoare
lor Ń靖
sunt oferite de către subconstient. Tu cunosti deja adevărul si ai
răspunsurile 絜 tine. Av穗d 絜credere 絜 imaginile interioare, esti
絜 stare
să Ń靖 mai deschizi o cale de acces spre vieŃile trecute.
ImaginaŃia Ń靖 poate
arăta ce se află 絜 interiorul subconstientului, fără toate acele
judecăŃi si
restricŃii care aparŃin negării lucide. PermiŃ穗d imaginaŃiei să
deschidă
larg usile de pătrundere 絜 lumea realităŃii, vei afla că ceea ce ai
luat
iniŃial drept fantezie, este de fapt realitate.
Reverii care fac să apară vieŃile trecute
Folosirea imaginaŃiei pentru a visa la cel ce-ai fost sau la ceea ce ai făcut
în
vieŃile tale anterioare reprezintă o metodă extrem de eficientă pentru a
permite
accesul la vieŃile trecute si explorarea lor. În timpul reveriilor poŃi afla
adevăruri
foarte importante oferite de subconstient în acest interval de timp în care
restricŃiile minŃii lucide sunt înlăturate. Reveriile sunt de fapt vise de
zi
Page 40
mascate si ele te ajută să iei contact mai direct cu adevăratele
tale
senzaŃii interioare. C穗d Ń靖 faci drum liber spre subconstient si
靖 permiŃi
să Ń靖 dezvăluie secretele si să-si 絈partă comorile cu tine, atunci
deschizi
poarta celui mai bun prieten.
ExerciŃii de deschidere
ExerciŃiul 1:
ÎŃi poŃi aminti vieŃile tale anterioare cu ajutorul unei reverii despre cine
ai fi
putut să fi fost în una din vieŃile anterioare. Aceasta te ajută să-Ńi extinzi
imaginaŃia si să-Ńi expandezi constienŃa. În timpul reveriei este
important să te
relaxezi si să lasi ca informaŃia să sosească la tine liber, curgând de la
sine. Fii
atent la senzaŃiile pe care le ai în timpul reveriei si dacă reveria îŃi dă
sentimentul
de real sau de fabricat. Sentimentele te ajută să pătrunzi în interiorul
imaginaŃiei
tale, oferindu-Ńi posibilitatea de a înŃelege imaginile, gândurile si
senzaŃiile pe
care devii constient că le ai.
Intră 絜 starea Alfa si imaginează-Ńi că esti altcineva dec穰 esti
acum. Lasă-Ńi g穗durile să curgă, dă fr穹 liber imaginaŃiei.
Pretinde că
esti altcineva. Uită-te cum esti 絈brăcat si ce faci. ホncearcă să
percepi
g穗durile acelei persoane si să simŃi emoŃiile pe care le are el
sau ea.
Detasează-te complet 絜 timp ce plutesti pe aripile reveriei si
vezi-te pe tine
asa cum ai fost atunci. Priveste la scenele din timpul acelei vieŃi,
simŃinduŃi
emoŃiile si ascult穗du-Ńi g穗durile.
ExperienŃa prin care treci nu este un produs al imaginaŃiei tale.
Este
un fragment autentic dintr-o amintire de viaŃă trecută. Scrie 絜
jurnal
trăirea pe care ai avut-o 絜 timpul reveriei. Notează-Ńi toate g穗
durile si
senzaŃiile pe care le-ai 絜cercat pe c穗d erai altcineva. Descrie
toate
imaginile pe care le-ai văzut si observă cum se 絜cadrează
informaŃiile 絜
viaŃa ta prezentă.
ExerciŃiul 2:
Deschide calea pătrunderii adevărului din imaginaŃia ta lăsându-te purtat
de mai multe reverii care se referă la vieŃile tale trecute. Începe cu o
imagine sau
cu o senzaŃie corespunzătoare unei vieŃi trecute pe care simŃi că ai
avut-o. PoŃi
lucra cu o imagine sau o senzaŃie de care esti constient prin asociaŃie de
idei.
C穗d iei legătura cu o adevărată amintire dintr-o altă viaŃă, o vei
simŃi.
Notează în jurnalul tău tot ce trăiesti si simŃi.
Page 41
InspiraŃie si intuiŃie
Există multe căi imaginative de reamintire a vieŃilor trecute. ÎŃi poŃi
exprima
în mod creator amintirile prin înclinaŃii artistice, precum talentul la scris
sau la
desen.
Prin folosirea creatoare a imaginaŃiei poŃi avea acces la trecut. Când intri
în
rezonanŃă cu o amintire sau chiar cu o senzaŃie dintr-o altă viaŃă si
stabilesti
legături cu gândurile si emoŃiile acelei vieŃi, inspiraŃia te face să scoŃi la
iveală
elemente din acea amintire care îŃi scăpaseră până acum.
InspiraŃia 絜cepe să lucreze 絜 interiorul tău pornind de la ceva
ce sti
sau simŃi că este adevărat. C穗d exprimi ce se află 絜 interior,
deschizi si
mai mult poarta de acces a subconstientului si permiŃi
cunoasterii tale
interioare să 絜florească. C穗d Ń靖 folosesti imaginaŃia si
inspiraŃia la
reamintirea vieŃilor trecute, intri 絜 acord deplin cu adevărul din
tine.
C穗d exprimi 絜 exterior această cunoastere interioară a
adevărului,
permiŃi curgerea lină a inspiraŃiei, fără blocajele impuse de
mintea lucidă.
PoŃi deveni constient de vieŃile trecute, reamintindu-Ńi-le si
recunoscândule.
IntuiŃia cunoaste lucrurile fără ajutorul raŃionamentului mintii
lucide.
Amintirile vieŃilor trecute Ń靖 apar atunci c穗d ceva din această
viaŃă le
declansează, ca de exemplu o senzaŃie de D駛・vu sau o
recunoastere
bruscă a ceva ce ai mai făcut 絜ainte. Si intuiŃia se poate
manifesta tot 絜
cazurile 絜 care te regăsesti 絜tr-o situaŃie similară cu una dintr-o
viaŃă
anterioară.
ホn prezenŃa intuiŃiei, ai o senzaŃie puternică si imediată, pur si
simplu stii c穗d ceva este corect si adevărat, fără să poŃi explica
cum si de
unde Ń靖 vine această siguranŃă. Această senzaŃie certifică
autenticitatea
amintirilor din vieŃile trecute. Acord穗d 絜credere cunoasterii
tale
intuitive, amintirile se vor deschide 絜tr-o măsură si mai mare si-
Ńi vor
furniza si mai multe informaŃii. C穗d esti atent la intuiŃia ta, te
pui 絜
rezonanŃă cu subconstientul tău 絜tr-o manieră deschisă si
onestă si esti
絜 comunicare directă cu cunoasterea ta interioară, acolo unde
Adevărul
este liber să Ńi se 絜făŃiseze.
ExerciŃii de deschidere
ExerciŃiul 1:
Page 42
Intră 絜 stare Alfa si 絜chipuie-Ńi că arăŃi cum arătai 絜 viaŃa
anterioară. ReŃine această imagine 絜 minte. Vezi-te acolo.
ホncearcă să
reproduci 絜 jurnal, printr-un desen, trăsăturile pe care le-ai
reŃinut, sau
cel puŃin fă o descriere c穰 mai detaliată asupra modului cum
arătai la
faŃă. Studiind desenul sau descrierea ai putea să primesti mai
multe
informaŃii asupra acelei vieŃi. Fii atent mai ales la ochi si la
personalitatea care 絜cepe să se desprindă din autoportret.
ExerciŃiul 2:
Foloseste-Ńi imaginaŃia pentru a scrie o povestire despre o viaŃă
trecută. Nu e nevoie să fie o nuvelă; poate fi o scurtă povestire.
Începe prin
a scrie despre ceva din viaŃa actuală care Ńi se pare o reflectare a unei
vieŃi
trecute. Asta te va ajuta să faci trecerea de la evenimentele din prezent la
cele din
trecut si te ajută să te concentrezi asupra adevăratelor tale sentimente.
Foloseste
descrieri amănunŃite. Când termini de scris povestirea, încearcă să
stabilesti
legăturile ce există cu viaŃa ta actuală si notează totul în jurnal.
Vei fi surprins ce inspiraŃie ai. Ceea ce pare să fie doar o ficŃiune, deseori
îsi
are rădăcinile în realitate. Dacă mai ai îndoieli asupra veridicităŃii
povestirii tale,
Cercetează cu imaginaŃia de unde a provenit inspiraŃia pentru ea. Vei
descoperi
probabil că amintirea unei vieŃi trecute si propria ta cunoastere interioară
sunt
cele care Ńi-au furnizat datele pentru povestirea pe care ai scris-o.
ExerciŃiul 3:
Alege c穰eva dintre momentele povestirii tale care conŃin
descrieri
mai plastice si mai vii ale unor evenimente, sau care Ń靖 crează
stări mai
intens emoŃionale. Intră 絜 Alfa si lasă-Ńi intuiŃia si imaginaŃia
complet
deschise. Dă drum liber inspiraŃiei si creativităŃii tale si permite
memoriei
tale să-Ńi furnizeze fapte referitoare la trecut. Scrie 絜 jurnal tot
ce-ai
aflat.
După ce-ai terminat de scris, pune în evidenŃă toate referirile la prezent
pe
care le poŃi sesiza. Ele reprezintă fire de legătură între trecut si prezent.
După ce
redai în scris în jurnal o descriere detaliată a uneia dintre vieŃile tale
trecute,
completează relatarea cu legăturile ei cu prezentul. PoŃi găsi ulterior că în
povestirea ta existau unele indicii in acest sens pe care acum le poŃi
folosi si
explora.
Page 43
Joacă-te cu vieŃile trecute
Desi reamintirea vieŃilor trecute este un lucru foarte serios, te poŃi si
amuza
cu această ocazie. Cum imaginaŃia îsi are obârsia în subconstient, ea se
află în
apropierea amintirilor si Ńi le poate oferi într-o manieră amuzantă.
Jucându-te cu
imaginaŃia poŃi să descoperi cine ai fost într-o viaŃă trecută si ce-ai
făcut, plecând
de la ticurile si excentricităŃile tale.
Iulie spunea despre ea că avea o idee fixă. Devenea isterică dacă
i se
murdărea covorul, o pată pe mochetă 靖 dădea stări depresive
care puteau
dura zile 絜tregi. Dădea cu aspiratorul zilnic si săptăm穗al curăŃa
covorul
cu un sampon special. ホn timpul unei reverii, a devenit constientă
de faptul
că 絜tr-o viaŃă anterioară a fost aruncată 絜tr-o f穗t穗ă si se 絜
ecase
deoarece refuzase să-si ajute fraŃii să cureŃe covorul. ホn acea
viaŃă, covorul
trebuia să fie curăŃat băt穗du-l cu beŃe de bambus. ホn această
viaŃă ea
resimŃea influenŃa acelei vieŃi prin grija exagerată pe care o
purta
curăŃeniei covorului.
Faptele, g穗durile si modul de a vorbi caracteristice cuiva pot
oferi
căi de regăsire a vieŃilor trecute. PuteŃi primi aceste posibilităŃi
cu
amuzament, ceea ce vă poate ajuta să descoperiŃi probabilităŃile
絜tr-un
mod foarte serios.
Lista ce urmează cuprinde c穰eva g穗duri, senzaŃii si acŃiuni care

pot părea familiare, sau faŃă de care vă puteŃi chiar simŃi
vinovat:
- Dacă 絜trebi pe cineva ce mai face, folosind expresia: „Care sunt
ultimele bombe?", fie ai fost reporter prin anii 1900, fie esti
amator de
cr龝me 絜 această viaŃă.
- Dacă folosesti pentru salut italienescul „Ciao!"; fie ai fost italian

viaŃa anterioară, fie ai văzut recent la Cinematecă filme de
Visconti.
- Dacă măn穗ci cu lăcomie si ling穗d farfuria atunci c穗d esti
invitat la masă, atunci fie ai murit prin 絜fometare 絜tr-o viaŃă
trecută, fie
esti mort de foame si n-ai m穗cat de mult, iar buna ta educaŃie
lasă de
dorit.
- Dacă primul lucru pe care 精 declari cuiva de sex opus c穗d vă
絜t稷niŃi este: „絜tr-o altă viaŃă am fost 絜drăgostiŃi", atunci fie
este
adevărat, fie ai văzut că oamenii se dau 絜 v穗t după declaraŃia
asta.
ExerciŃii de deschidere
Page44
Notează-Ńi 絜 jurnal o listă cu toate bizareriile, excentricităŃile,
ticurile si ideile fixe ce-Ńi sunt caracteristice Ńie 絜 mod exclusiv.
Joacă-te
puŃin cu ele ca să vezi spre ce te orientează. Amuză-te si
foloseste-Ńi
imaginaŃia. PoŃi descoperi aspecte ale vieŃilor tale trecute care
să-Ńi
furnizeze descoperiri interioare deosebit de interesante.
Si acum, partea serioasă
Folosirea sub formă de joc a imaginaŃiei si a gândurilor poate reprezenta
o
metodă amuzantă de a da curs liber amintirilor. Cu ajutorul ei se pot
revela
descoperiri interioare importante si aspecte serioase despre cine ai fost si
ce-ai
făcut în vieŃile tale trecute. ImaginaŃia si simŃul umorului îŃi pot prilejui
aflarea
unor evenimente importante, care altfel ar putea rămâne blocate. Atunci
când
lasi lumina să pătrundă într-un loc întunecos, umbrele tind să se
risipească. ÎŃi
poŃi învinge teama de a găsi acolo ceva dureros sau traumatizant,
purtându-te
puŃin ireverenŃios cu el. Punând în lumină ceva ce constituie o povară
sau o
nereusită, o poŃi recunoaste si accepta, în loc să o Ńii acolo ascunsă si să
îi
permiŃi să devină un blestem care să te urmărească peste secole.
PoŃi deveni constient de probleme importante ale vieŃilor tale
trecute
reflectate 絜 viaŃa prezentă făc穗d glume sau comentarii hazlii.
Ann 罇i dorea foarte mult o relaŃie serioasă, dar de fiecare dată
partenerul cu care făcea cunostinŃă o părăsea imediat. Si-a spus
絜 glumă
că probabil fusese prostituată 絜tr-o viaŃă anterioară. După ce s-
a g穗dit
la acest aspect c穰va timp si-a dat seama că acesta era adevărul.
Accept穗du-l si-a amintit după meditaŃiile făcute pe această
temă, că 絜tro
viaŃă anterioară se jucase cu sentimentele oamenilor, băt穗du-si
joc de
ele Si-a dat astfel seama că trecea prin dificultăŃile din prezent
tocmai
pentru a 絜Ńelege ce făcuse celorlalŃi si pentru a 絜văŃa cum să
le respecte
sentimentele.
Te poŃi afla câteodată într-o situaŃie despre care să îŃi spui: „Oare ce-oi
fi
făcut eu într-o altă viaŃă ca să merit asta?". Ei... cam ce crezi că ai făcut
ca să
meriŃi ce Ńi se întâmplă? Nu uita că întotdeauna karma este dreaptă si
corectă si
că ceea ce Ńi se întâmplă reprezintă de obicei rezultatul a ceea ce ai făcut
altora
înainte. Există o veche zicală care spune: „Ce trimiŃi, aceea Ńi se
întoarce."
Lisa a fost părăsită de prietenul ei la scurt timp după nasterea
celui
de-al doilea băiat. Era disperată si a ajuns să se 絜trebe ce făcuse
de
Page45
trebuia să treacă prin asta. S-a jucat cu g穗durile si a aflat că 絜
tr-o viaŃă
anterioară 罇i părăsise familia. ホn timp ce accepta adevărul g穗
durilor ei,
amintirile vieŃii trecute i-au apărut 絜 mod spontan. Prietenul
actual si
băieŃii lor erau 絜 prezent tot aceiasi cu cei pe care 靖 părăsise
atunci.
Odată cu recunoasterea acestui adevăr, i-a venit si 絜Ńelegerea
responsabilităŃii a ceea ce 絜făptuise atunci.
PoŃi deveni constient de existenŃa unor evenimente serioase si pline de
înŃeles dacă le permiŃi să se prezinte în lumina recunoasterii si a
acceptării lor.
ExperienŃele traumatice si dureroase se vor ivi doar atunci când le sunt
oferite un
mediu de acceptare în care sunt lăsate să se desfăsoare fără
constrângeri.
PoŃi folosi durerea ca un instrument cu care să rezonezi pentru a
afla adevărul. Acest lucru Ń靖 va da posibilitatea să vezi aspecte
importante din vieŃile trecute care altfel ar putea răm穗e
ascunse.
ExerciŃii de deschidere
Alege o situaŃie din viaŃa ta care te deranjează sau una care Ńi
se
pare nedreaptă. ホntreabă-te ce-ai făcut să o meriŃi.
Fii cinstit cu tine 絜suŃi, lăs穗d complet de-o parte orice idee
preconcepută, g穗duri, sentimente, judecăŃi sau criterii de valori.
Intră 絜
Alfa si lasă-Ńi imaginaŃia să lucreze. Permite-i să curgă liber
aduc穗d
imagini, g穗duri si sentimente ale tuturor posibilităŃilor si
probabilităŃilor
de acŃiuni sau sentimente experimentate de tine 絜tr-o altă
viaŃă.
Notează-Ńi 絜 jurnal tot ce-ai aflat. Lucrează cu informaŃiile
primite,
絜cerc穗d să vezi cum se potrivesc cu viaŃa ta prezentă. C穗d
simŃi că ai
aflat adevărul este ca si cum un bec de 300 de waŃi Ńi se aprinde
絜 faŃă si
poŃi să-Ńi dai seama limpede de acele aspecte ale vieŃii trecute
de care
p穗ă acum nu fusesesi constient si să 絜Ńelegi profunda lor 絜r穹
rire 絜
viaŃa ta prezentă.
Privind 絜 prezent pentru a găsi trecutul
ExperienŃele si sentimentele actuale au de multe ori originea în vieŃile
trecute. Dacă Ńi s-a 絜t穃plat vreodată să te 絜trebi de ce nutresti,
fără
vreo bază logică, un sentiment at穰 de puternic de atracŃie sau
de
respingere pentru ceva sau cineva, este aproape sigur că
răspunsul se află
絜 trecut. Multe din problemele si întrebările din prezent îsi au explicaŃia
si
Page 46
originea în vieŃile anterioare. În multe cazuri, experienŃele prezente nu
sunt
altceva decât reluări simbolice ale evenimentelor si emoŃiilor din vieŃile
trecute.
Modele, alegeri si atracŃii de atunci, fie se repetă, fie primesti înapoi prin
ele ceea
ce ai făcut atunci altcuiva.
Imagini ale vieŃilor tale trecute se găsesc 絜 jurul tău si se
reflectă ca
絜tr-o oglindă 絜 experienŃele si sentimentele tale actuale. C穗d
privesti
prezentul 絜 această lumină, poŃi zări 絜 transparenŃa lui 絜
tregul trecut.
ViaŃa ta de zi cu zi Ń靖 poate arăta influenŃa permanentă
exercitată de
trecut, iar cadrul ei de desfăsurare 絜 general Ń靖 va dezvălui
multe indicii,
oferindu-Ńi un tablou complet si lămuritor despre evoluŃia ta de
p穗ă
acum. Aceasta Ń靖 favorizează 絜Ńelegerea experienŃelor
prezente si te ajută
să restabilesti legăturile cu originile din trecut. Căut穗d 絜
prezent noi
indicii, vei descoperi trecutul.
In spatele aparenŃelor vei găsi dovezi ale vieŃilor tale trecute.
Carol este 絜 această viaŃă scriitoare. Ea a manifestat 絜
totdeauna
un respect deosebit pentru cărŃi si mersul la bibliotecă are
pentru ea
aceeasi profundă importanŃă ca mersul la biserică pentru cei cu
devoŃiune
religioasă. Toată copilăria si-a petrecut-o 絜conjurată de cărŃi. A
scris sute
de povestiri si i-a impresionat pe părinŃi si pe profesori cu
imaginaŃia ei
extraordinară. Ca adolescentă, a preferat 絜totdeauna compania
cărŃilor
絜 locul celei a băieŃilor. Este evident, privind la aceste date, că
ea a fost
絜 trecut scriitoare.
ConversaŃiile si indiciile generale reprezintă o minunată metodă
de a
descoperi vieŃile trecute.
Lui Betty 靖 place să poarte mocasini si adoră să colecŃioneze
argintărie si bijuterii cu turcoaze. CămăruŃa ei are decoraŃii
interioare 絜
stil indian. Ea are sentimentul că a avut o 絜carnare ca indiancă,
desi nu
si-a adus aminte 絜 mod constient de nimic petrecut 絜 acele
timpuri, p穗ă
絜tr-o zi c穗d fetiŃa ei de zece ani a venit de la scoală si i-a
povestit că la
ore vorbiseră despre indienii americani. Ea a 絜ceput să-i
povestească
mamei sale cum tratau indienii pieile pentru a le 絜muia.
ConversaŃia
aceasta a declansat amintirile lui Betty si informaŃiile despre
trecut au
絜ceput să curgă. Betty i-a dat fetiŃei detalii specifice despre
modul 絜 care
a prelucrat pieile de animale pentru a face 絈brăcăminte din ele.
FetiŃa a
絜trebat-o cum arăta pe vremea c穗d era indiancă. Pe c穗d Betty a
絜ceput
să-i descrie felul 絜 care arăta si obiceiuri ale tribului său si-a
amintit de
asemenea faptul că o chema Shana.
Casa si mobila pe care le ai Ń靖 pot si ele oferi indicii despre
vieŃile
Page47
tale trecute.
Sandy avea un semineu 絜 casă. Ea a simŃit nevoia neapărată de
a-l
avea, pentru ca 絜 casă să 靖 fie cald si plăcut. C穗d a reusit să
intre 絜
contact cu originea acestei dorinŃe a ei, amintiri ale vieŃilor
trecute au
絜ceput să apară si a văzut că 絜 casa 絜 care trăise 絜ainte
avusese un
semineu. Si-a amintit apoi o altă viaŃă a ei, 絜 care trăise 絜tr-o
pesteră si
focul 靖 Ńinuse de cald si o făcuse să se simtă 絜 siguranŃă. Prin
recunoasterea influenŃelor acestor vieŃi, amintiri detaliate
despre aceste
două vieŃi apăruseră la suprafaŃă.
Si modul 絜 care te 絈braci Ń靖 dă indicii importante despre
vieŃile
trecute.
Dave refuza să poarte cravată la lucru si avea o senzaŃie
neplăcută
ori de c穰e ori era, nevoit să poarte ceva care se 絜făsură 絜 jurul
g穰ului.
De multe ori avea probleme c穗d 絜ghiŃea si tusea frecvent ca să
罇i dreagă
vocea. Avea un gest inconstient de a 絜depărta gulerul de l穗gă g
穰. S-a
g穗dit că poate fusese sp穗zurat 絜tr-o viaŃă anterioară. ホn
timpul unei
regresii si-a dat seama că presupusese corect si a aflat si de ce
fusese
sp穗zurat.
Plăcerea sau neplăcerea faŃă de anumite m穗căruri poate da
indicaŃii despre locurile unde ai mai trăit.
C穗d Amy era mică, părinŃii ei o luau deseori cu ei să ia masa 絜
oras. De c穰e ori se duceau 絜 restaurante chinezesti, Amy se
speria si
g穰ul ei se bloca at穰 de tare 絜c穰 nu mai putea să 絜ghită nimic
si
aproape că nici nu mai putea respira. La timpul respectiv nici ea,
nici
părinŃii ei nu puteau să 罇i explice această reacŃie a ei. ホn timpul
unei
regresii, ea si-a amintit o viaŃă dusă 絜 China, 絜tr-o groaznică
sărăcie, 絜
care fusese strangulată de un sarpe.
Lucrurile care Ń靖 fac o plăcere deosebită să le faci si te simŃi
bine
făc穗du-le, reprezintă si ele indicii asupra a ceea ce ai făcut 絜
ainte.
Carlei 靖 plăcea să se 絜v穩tă prin bucătărie si să pregătească fel
de
fel de preparate de casă, printre care si p稱ne. ホi plăcea 絜 mod
special
mirosul de aluat care creste si se repezea să măn穗ce o p稱ne 絜
treagă 絜
momentul c穗d o scotea din cuptor. Odată, pe c穗d făcea p稱ne, a
văzut
cum arătase bucătăria ei 絜tr-o viaŃă anterioară. A avut 絜
imagine o sobă
cu lemne si aproape că putea să simtă mirosul tocăniŃei care
fierbea 絜
cratiŃele 絜negrite.
Genul de muzică si de c穗tece care Ń靖 plac sau Ń靖 displac Ń靖
pot si
ele da indicii despre vieŃile trecute.
Page48
ホncă de pe vremea c穗d era mic, Frank era obsedat de o melodie
care
靖 răsuna 絜 ureche. El fredona această melodie tot timpul. ホntr-
una din
zile a auzit o melodie foarte asemănătoare la radio. A dat telefon
la postul
respectiv si a 絜trebat numele ei. I s-a răspuns că era o reluare a
unei vechi
melodii din anii 1800. Si-a dat seama că acesta 靖 fusese 絜 viaŃa
trecută
c穗tecul favorit si de aceea 精 urmărea si 絜 această viaŃă.
Amintirile Ń靖 pot fi inspirate si de sunete auzite odinioară.
De c穰e ori Melissa auzea un sunet de tobă, se simŃea 絜spăim穗
tată.
Concentr穗du-se asupra sunetului, a 絜ceput să vadă imagini ale
unui
picior 絜chis la culoare, 絈podobit cu brăŃări la gleznă. S-a putut
vedea si
simŃi cum dansa 絜 picioarele goale pe nisipul din jurul unui foc
絜 aer
liber, 絜conjurat de pietre asezate circular 絜 jurul lui. ホn timp ce
se
concentra si imaginea 靖 devenea mai clară, a 絜ceput să vadă si
alte
siluete cu pielea 絜chisă la culoare, av穗d feŃele pictate. Si-a
amintit că
făcuse parte dintr-un popor care 靖 omora pe membrii bătr穗i si
bolnavi din
tribul lor. Amintirea 絜tregului ritual la care participase i-a
revenit la
suprafaŃă.
Filmele sau spectacolele de televiziune ne pot oferi indicii despre
experienŃele avute anterior.
Pe c穗d Nancy se uita la un film despre un vulcan, a simŃit că o
cuprinde o emoŃie extrem de puternică atunci c穗d vulcanul a
erupt.
Spontan, 絜 minte i-au apărut scene dintr-o viaŃă anterioară 絜
care murise
絜 urma erupŃiei unui vulcan. Pe c穗d continua să se uite la film,
a 絜ceput
să-si dea seama că scenele prezentate 絜 film erau diferite de
ceea ce
trăise ea. Asa a 絜Ńeles si cosmarurile repetate pe care le avea,
絜 care se
găsea izolată pe o mică insulă, 絜conjurată de mări si ceruri rosii
la
culoare.
Tipul de cărŃi pe care le citesti Ń靖 poate furniza indicii despre
timpurile si locurile 絜 care ai trăit altădată.
Copil fiind, Robert era fascinat de povestiri despre Războiul Civil.
După ce a 絜ceput să citească diferite cărŃi despre el, a 絜ceput
să aibă
vise 絜 care se vedea soldat, particip穗d la acest război. PărinŃii
si-au
絜chipuit că aceste cosmaruri se datorau cărŃilor pe care le citea,
dar el
era 絜 stare să le descrie scene din război cu lux de amănunte si
să le
povestească aspecte trăite de el care nu se găseau 絜 cărŃile pe
care le
citise. Veridicitatea celor povestite de el s-au confirmat 絜
cercetările pe
care le-a 絜treprins ulterior.
Scene si imagini pe care le zăresti 絜 mod spontan cu ochii minŃii
Ń靖
Page49
pot dezvălui tablouri din vieŃi trecute, dar si anumite teme care
se
continuă 絜 prezent.
Tina s-a simŃit atrasă dintotdeauna de Anglia. ホn scoală scria
unele
cuvinte după vechea ortografie englezească. C穗d si-a 絜ceput
cariera de
scriitoare si-a cumpărat un birou cu usă rulantă. C穗d 絜cepea să
scrie o
carte, ea 罇i Ńinea manuscrisul 絜 sertarul din partea dreaptă de
jos a
biroului. La scurt timp după ce a 絜ceput să scrie, a 絜ceput să
vadă
imaginile unui birou cu usă rulantă, av穗d compartimente
secrete. ホntr-o
reverie si-a amintit o viaŃă petrecută 絜 Anglia, c穗d fusese
scriitoare si 罇i
Ńinea manuscrisele 絜 compartimentele secrete ale biroului,
aflate 絜
partea din dreapta jos.
ホnclinaŃiile, talentele, hobby-urile si interesele pe care le
manifesti
pun 絜 lumină importante indicii.
ホn timpul ei liber, lui Claire 靖 place să croseteze. Ea 罇i creează
singură modele si de fiecare dată stie cum să execute un model
nou, fără
să aibă nevoie să citească instrucŃiunile. Pe c穗d stătea cuibărită

fotoliu si 絜cepuse să lucreze, g穗durile i-au călătorit spre o
vreme 絜 care
s-a văzut la gura sobei, 絜făsurată 絜tr-un sal, croset穗d si ascult
穗d cum
lemnele trosneau 絜 sobă, răsp穗dind lumină si căldură.
Oamenii cu care te 絜t稷nesti si care manifestă aceleasi interese
sau
preocupări, sunt de multe ori cei pe care i-ai cunoscut 絜 trecut.
Darlene si Cheryl se pricep am穗două să facă plăpumi. Ele s-au
絜t稷nit la lucru si s-au 絈prietenit imediat. Odată, st穗d la masă,
ele au
絜ceput să vorbească despre plăpumile pe care le făceau. Această
conversaŃie a dus la apariŃia unor senzaŃii de D駛・vu si au 絜
ceput să li se
prezinte amintirile unei vieŃi trecute 絜 care fuseseră surori si
lucrau
絈preună la plăpumi. ホn timp ce vorbeau despre acea viaŃă, noi
detalii leau
revenit 絜 minte, ceea ce a deschis si mai tare poarta amintirilor
din
viaŃa lor trecută, petrecută 絈preună.
Tipul de vreme care Ń靖 place sau Ń靖 displace poate revela unele
din
experienŃele tale anterioare. CondiŃiile meteorologice proaste
pot si ele să
furnizeze indicii interesante.
ホntr-o noapte, pe c穗d rătăcise drumul, 絜văluit 絜tr-o ceaŃă
deasă si
de nepătruns, Dena a 絜ceput să constientizeze imagini dintr-o
viaŃă
anterioară, c穗d, singură 絜tr-o barcă, se pierduse 絜 ceaŃă. Si-a
adus
aminte că fusese salvată de un pescar bătr穗, cu o barbă
stufoasă. ホn timp
ce vedea si simŃea aceste imagini si-a dat seama că persoana
care o
salvase era un bun prieten pe care 精 cunostea 絜 această viaŃă
si care si
Page 50
acum purta barbă.
Mediul 絜 care trăiesti poate si el să Ń靖 ofere indicii preŃioase.
Denisei 靖 place mult să meargă cu picioarele goale tot timpul si
vara
este anotimpul ei favorit. ホi plac plantele si pomii si cultivă
propria ei
grădină de zarzavat. Adoră să se plimbe prin ploaie si-i plac
tunetele si
fulgerele. Se simte aproape de natură si protejează animalele si
pomii.
Simte că poate comunica cu ei. ホsi aminteste scene dintr-o viaŃă
trecută
c穗d trăia pe o insulă tropicală si cultiva plantele pentru hrană.
Poporul
ei credea 絜 existenŃa spiritelor animalelor si a zeilor din natură
care
trăiau 絜 arbori si 絜 nori.
ReacŃii ciudate la anumite lucruri sau mici bizarerii pot dezvălui
aspecte din vieŃile anterioare si-Ńi pot oferi 絜Ńelegerea
sentimentelor
prezente.
Peggy se asigura totdeauna că a 絜chis aragazul 絜ainte de a
pleca
de-acasă. Verifica de cinci-sase ori pe zi că este bine 絜chis si c穰
eodată se
scula 絜 puterea nopŃii si se ducea 絜 bucătărie să-l mai verifice
odată. ホn
timpul unei regresii, ea si-a amintit de o viaŃă anterioară 絜 care
murise
din cauza unei explozii provocată de gaze.
Trăsăturile personalităŃii si excentricităŃile tale sunt de obicei
dovada unor puternice influenŃe ale unor vieŃi anterioare.
Mary avea trei sute de perechi de pantofi, pe mulŃi dintre ei nu-i
絜călŃase niciodată. ホi place să meargă 絜 oras să-si caute pantofi
si simte
o deosebită atracŃie pentru v穗zătorii de pantofi. Se duce 絜
fiecare
săptăm穗ă si 罇i face pedichiura. C穗d se plimbă, o face cu pasi
eleganŃi
si maiestuosi. ホntr-o reverie, a văzut o viaŃă 絜 Japonia, c穗d i-au
legat
picioarele la nastere. C穗d a mai crescut si i-au scos legăturile,
picioarele
靖 erau 絜grozitor de desfigurate si de tumefiate.
Corpul tău si semnele tale particulare dau si ele indicaŃii asupra
vieŃilor trecute. Semnele din nastere indică de obicei traume
suferite 絜
acea zonă. Toate lucrurile ce prezintă o gravitate mai serioasă
pot avea o
legătură karmică. Dureri si jene pe care nu le poŃi localiza, sau
fără nici o
cauză, aparentă, reflectă si ele influenŃe ale altor vieŃi.
Lui Bob 靖 displăceau caii profund, aproape că 靖 ura. Ca să-si
impresioneze prietena, a acceptat să călărească. Pe c穗d 罇i
trăgea 絜
picioare o pereche de cizme de călărie, l-a apucat o durere
cumplită de
spate. S-a dus mai t穩ziu la doctor, care i-a făcut o radiografie si
l-a
consultat, după care l-a asigurat că nu are nimic la spate din
punct de
vedere medical. C穗d a plănuit a doua sedinŃă de călărie, durerile
i-au
Page51
revenit 絜 timpul unei sedinŃe de regresie si-a amintit că 絜tr-o
altă viaŃă
fusese grav rănit c穗d, căz穗d de pe cal, fusese t穩穰 pe păm穗t
din
cauza cizmelor care 靖 rămăseseră prinse 絜 scări.
Cariera ta actuală reprezintă de multe ori continuarea unei
cariere
dintr-o viaŃă anterioară, sau este opusul ei. Alegerea pe care o
faci 絜 acest
domeniu Ń靖 dă indicii despre karma ce trebuie echilibrată.
Lilian se tot pl穗gea de educaŃia copiilor ei. ホntr-o zi, după ce a
auzit-o pl穗g穗du-se din nou despre faptul că la scoală copiii nu 絜
vaŃă
nimic si or să crească niste t穃piŃi, un prieten i-a sugerat că ea ar
trebui
să se facă profesoară. Ideea i-a sur龝 lui Lilian care a 絜cetat să
se pl穗gă
că va trebui să o ia de la 絜ceput cu 絜văŃatul pentru a-si lua
diploma de
profesor. Ea este acum profesoară, lucrează cu programe
educative
moderne, care dau posibilitatea copiilor să 絜veŃe, juc穗du-se.
Lilian si-a
amintit ulterior că 絜 viaŃă trecută fusese o sclavă căreia nu i se
permisese
să meargă la scoală. ホntr-o alta, ea 絜săsi fusese cea care nu-si
lăsase
propriii copii să 絜veŃe.
ホnclinaŃiile si interesele manifestate 絜 copilărie pot revela un
talent
sau o aptitudine căpătate 絜tr-o viaŃă anterioară.
P穗ă la pensionare, James fusese un t穃plar care făcea sculpturi
sofisticate pe mobila pe care o executa. C穗d nu făcea mobilă,
construia
case si garaje. Pe c穗d era copil, plăcerea lui cea mare fusese să
sculpteze
animale din bucăŃi de lemn. ホntr-o reverie, s-a văzut sub forma
unui băiat
絜 picioarele goale, care trăia undeva la munte. ホn acea viaŃă
cioplea
bucăŃele de lemn si-si ajuta tatăl să construiască locuinŃe din
busteni.
Familia pe care o ai si prietenii pe care Ńi-i alegi pot constitui o
indicaŃie asupra genului de prietenii si de relaŃii pe care le-ai
avut c穗dva.
Oamenii din viaŃa aceasta care Ń靖 sunt apropiaŃi, Ńi-au fost
probabil
tovarăsi 絜 viaŃa trecută.
C穗d Melody 靖 atingea m穗a micuŃei sale fetiŃe, aceasta 靖
dădea
degetul ei cel mare să i-l Ńină 絜 pumnul ei. Lui Melody acest
lucru i s-a
părut ciudat, deoarece mama ei făcuse la fel c穗d Melody o
Ńinuse de
m穗ă pe patul de moarte. Legătura a devenit si mai evidentă
atunci c穗d
fetiŃa a 絜ceput să se joace cu păpusi si a trecut prin situaŃii
care lui
Melody 靖 erau cunoscute din propria ei copilărie.
Indicii din viaŃa de zi cu zi oferă multe posibilităŃi prin care poŃi
realiza ce-ai fost 絜ainte si prin ce-ai trecut. Ele te ajută să 絜
Ńelegi
atitudinile si emoŃiile din prezent si-Ńi aduc răspunsuri la toate
絜trebările
pe care Ńi le poŃi pune 絜 legătură cu vieŃile trecute. PoŃi
descoperi multe
Page52
aspecte si faŃete ale acestor vieŃi trăite c穗dva, privind 絜
prezent si
descoperind indicii uzuali ai acestei vieŃi. C穗d 靖 interpretezi, 靖
poŃi citi
ca pe o hartă detaliată si plină de descrieri interesante care te
conduc
direct spre vieŃile tale trecute.
Chestionar de indici curenŃi
Găsirea unor indici curenŃi în viaŃa ta actuală te va ajuta să descoperi
evenimente si emoŃii prin care ai trecut în alte vieŃi. Chestionarul care
urmează
este destinat aducerii 絜 memorie a amintirilor, cu imagini si
răspunsuri
legate de vieŃile trecute, baz穗du-se pe toate situaŃiile,
senzaŃiile si
experienŃele prezente. Răspunsurile la aceste 絜trebări Ń靖 vor
oferi indicii
care pot fi dezvoltate si explorate.
Făcând un inventar cuprinzător al vieŃii prezente, vei găsi sute de indicii
care revelează informaŃii detaliate despre vieŃile trecute. Tot ce ai de
făcut este să
te uiŃi în jurul tău si să recunosti semnele. Nu trebuie să fie
zguduitoare ca săŃi
atragă atenŃia. Indiciile mici, cu adevărat importante, tind să
treacă
neobservate; ele sunt cele care Ń靖 revelează cele mai multe
lucruri.
Aspectele de care esti cu adevărat constient îŃi oferă reale percepŃii
asupra vieŃilor
trecute.
Parcurge chestionarul pe 絜delete si cu grijă. Stai si g穗deste-te
bine
si dă răspunsuri detaliate la 絜trebări. Intră 絜 contact str穗s cu
senzaŃiile tale si explorează-Ńi răspunsurile. Dacă 絜trebarea
cere un
răspuns de tip da sau nu, justifică-Ńi răspunsurile cu motivaŃii si
sau
explicaŃii. Cu c穰 te implici mai mult c穗d dai aceste răspunsuri si
cu c穰
răspunsurile sunt mai la obiect, cu at穰 mai clare vor fi revelaŃiile
si
interpretările care vor urma.
Este posibil ca multe dintre răspunsuri, pe măsură ce le dai, să ducă la
alte
întrebări care sunt semnificative pentru situaŃia sau experienŃa ta
specifică.
Răspunzând la propriile întrebări si făcând o revedere de ansamblu a
experienŃelor personale, vei provoca apariŃia a si mai multor detalii
despre vieŃile
tale trecute. Examinează-Ńi răspunsurile pentru a vedea cum se oglindesc
în ele
vieŃile, anterioare si cum viaŃa prezentă este influenŃată si marcată de
aceste vieŃi
trecute.
Unele din răspunsuri se pot referi numai la viaŃa actuală. ReacŃiile tale te
vor ajuta să iei un contact mai strâns cu adevăratele tale sentimente si îŃi
vor
oferi percepŃii asupra modului în care reacŃionezi la evenimentele vieŃii
curente.
Page 53
Cunosc穗du-Ńi sentimentele si 絜Ńeleg穗du-Ńi reacŃiile 絜 faŃa a
tot ce viaŃa
Ń靖 pune 絜 faŃă, vei crea o deschidere mai mare a
subconstientului tău.
Aceasta duce la o deschidere si mai mare a amintirilor tale, fie că este
vorba de
cele ale vieŃii trecute, fie ale vieŃii prezente. Dacă nu esti sigur de
răspunsul pe
care trebuie să-l dai la o anumită 絜trebare, poŃi merge pe
urmele
răspunsului tău posibil plec穗d de la prezent spre trecut, pentru a
vedea
dacă răspunsul este determinat de o influenŃă trecută sau
prezentă.
(Vezi Pe urmele senzaŃiilor de D駛・vu.)
Apoi explorează-Ńi sentimentele pentru a descoperi 絜 ele
eventualele
influenŃe ale vieŃilor trecute. Răspunzând la unele întrebări s-ar
putea să vrei
să îŃi concentrezi gândurile pe un moment mai depărtat în timp.
Concentrează-te
pe imaginea sau senzaŃia care îŃi dă cel mai bine reprezentarea vieŃii
tale trecute.
Acest lucru îŃi va da posibilitatea să retrăiesti amintirea respectivă. Dacă
la unele
din întrebări pui linii si totusi simŃi că ar fi ceva despre care ai vrea să afli
mai
mult, pune-Ńi în joc imaginaŃia. Foloseste o reverie pe tema respectivă.
Lasă-Ńi
imaginaŃia liberă si notează tot ce îŃi apare în minte în legătură cu acest
aspect.
Ai încredere în sentimentele pe care reveria Ńi le oferă. Vei putea să-Ńi
dai seama,
prin propriile senzaŃii, dacă amintirea despre viaŃa trecută este
autentică.
ReacŃiile si sentimentele tale pot fi foarte puternice sau pot fi neutre.
Unele
imagini îŃi pot plăcea foarte mult, altele îŃi pot displăcea profund. Intră în
contact
strâns cu senzaŃiile si cu reacŃiile tale ca să descoperi de ce ai
sentimentele
respective faŃă de ele. PoŃi vedea unele imagini sau reacŃii care par a nu
avea
nicio legătură cu ceea ce cauŃi, sau altele care par fără sens. Dacă
răspunsul Ńi se
pare fără legătură cu situaŃia prezentă, cercetează posibilităŃile în care o
viaŃă
trecută ar fi putut inspira răspunsul. Dacă tot Ńi se pare fără sens,
înseamnă că
probabil nu ai toate informaŃiile de care ai nevoie pentru a alcătui un
tablou
complet al vieŃii trecute.
Pentru ca indiciile găsite să Ń靖 dea o imagine clară a ceea ce
doresti
să afli, 絜cepe prin a stabili modul 絜 care se referă ele la viaŃa
prezentă si
la trecutul apropiat Probabil că vei găsi că răspunsul tău se referă atât
la
trecutul acestei vieŃi, cât si la influenŃa venită dintr-o altă viaŃă.
Stabileste dacă
răspunsul arată o influenŃă de viaŃă anterioară. PoŃi să-Ńi dai seama de
acest
lucru, chiar în absenŃa amintirii respective. Dacă răspunsul îŃi indică o
astfel de
influenŃă, este extrem de probabil că acea influenŃă constituie un indice
autentic
al unei vieŃi trecute. Concentrează-te si focalizează-te pe imaginea vieŃii
trecute
sau pe reflectarea ei din prezent, pentru a deschide mai mult accesul
amintirii.
Apoi notează toate asemănările si legăturile dintre viaŃa trecută si cea
prezentă.
Când stabilesti legăturile dintre trecut si prezent, amintirile vieŃilor
trecute Ńi se
Page 54
revelează singure în cadrul acestei legături.
Răspunsurile la toate secŃiunile acestui chestionar Ń靖 vor oferi o
mulŃime de informaŃii detaliate despre vieŃile trecute. Scrie 絜
jurnalul tău
toate răspunsurile. pe care le-ai dat la 絜trebări. Adaugă
senzaŃiile avute,
percepŃiile, g穗durile si stările emoŃionale corespunzătoare
fiecărui
răspuns. C穗d Ń靖 vei interpreta răspunsurile, caută cu atenŃie
influenŃa
vieŃilor trecute si imaginile care se referă la toate aspectele
răspunsurilor
tale. Răspunsurile Ń靖 vor arăta indiciile si legăturile cu vieŃile
trecute.
Este posibil ca multe dintre răspunsuri să se refere la o anume viaŃă
trecută si să-Ńi prezinte diferite faŃete ale experienŃelor tale de atunci.
Aceasta
reprezintă o schiŃă autobiografică si te va amplasa mai bine în tablou.
Poate vei
dori să faci o listă a vieŃilor tale trecute după criteriul Ńărilor unde ai
locuit sau a
perioadei în care ai trăit. Acest lucru te poate ajuta să aduni la un loc
răspunsurile care se referă la anumite perioade din viaŃa ta. Lasă-te
condus de
inspiraŃie în ceea ce priveste perioada din viaŃă în care au avut loc
diferitele
experienŃe.
Înainte de a începe, intră în Alfa si încearcă să devii cât mai receptiv la
recunoasterea influenŃelor vieŃilor trecute. Rămâi deschis la observarea
imaginilor
din vieŃile trecute care se reflectă în senzaŃiile, situaŃiile si experienŃele
prezentului. Ai încredere că ceea ce simŃi sunt cu adevărat influenŃe ale
vieŃilor
trecute si dă-Ńi voie să pătrunzi cu privire interioară dincolo de imaginile
prezentului, pentru a vedea trecutul.
LocuinŃa si mobila
Priveste în jurul tău în casă, la tablouri si la mobilă. ReŃine orice tip de
mobilă care aparŃine unui alt timp. Observă în care cameră din casă te
simŃi mai
bine si de ce îŃi place cel mai mult. Cum te simŃi când esti în acea
cameră si cum
este decorată? Uită-te la casa ta cu obiectivitate, ca si cum ai
vedea-o
pentru prima dată sau ca si c穗d ai privi-o cu ochii altcuiva.
Aceasta îŃi va
da o perspectivă mai clară si îŃi va permite să-Ńi dai seama de senzaŃiile
subconstientului si de impresiile despre atmosfera si obiectele din casă.
1. Care din mobilele din casă Ń靖 plac cel mai mult? De ce? Care
din mobile Ń靖 plac cel mai puŃin? De ce?
2. Ce anume 絜 materie de mobilă si decoraŃii ai vrea să ai 絜
casă
si nu ai 絜că? De ce? Dacă ar fi să Ń靖 refaci complet locuinŃa, cu
ce ai
Page 55
mobila-o si de ce?
3. ホn ce tip de casă locuiesti? Care ar fi tipul de casă ideală
pentru tine? Dacă ai putea să-Ńi proiectezi propria ta casă, cum ai
face-o,
cum ai decora-o? De ce Ńi-ar place să o proiectezi si să o decorezi
asa?
4. Există ceva 絜 casă făcut de m稱nile tale: milieuri, sculpturi 絜
lemn, vase de lut, pleduri, rafturi de bibliotecă?
5. Cum este 絈podobită casa ta? Ce fel de tablouri sau de picturi
sunt pe pereŃi? De ce le-ai ales tocmai pe acelea? Pe jos este
mochetă,
covor sau dusumea goală?
6. Mobila ta este modernă, sau aminteste de o anumită perioadă?
Există obiecte care nu se potrivesc cu restul? Dacă da, de ce le-ai
ales?
7. Fă o descriere 絜 scris a tipului de casă pe care 精 consideri cel
mai confortabil si a celui pe care 精 consideri ca fiind cel mai
inconfortabil.
Desenează-l sub forma unei schiŃe. Arată si cum ai vrea să fie
mobilat. De
ce consideri că unul este confortabil si celălalt inconfortabil?
ホmbrăcămintea si garderoba
Du-te la dulap si priveste cu reală atenŃie tipul de haine pe care
le ai.
Uită-te la 絈brăcămintea pe care nu ai mai purtat-o de mai mult
timp si
scrie de ce o păstrezi. Notează orice articole de 絈brăcăminte
care par să
se deosebească de restul hainelor din garderobă. Priveste la tipul
de haine
pe care le porŃi c穗d te duci 絜 locuri diferite, ca de exemplu cu
ce haine te
duci la lucru, cu ce te 絈braci c穗d te duci 絜 vizită sau la teatru,
etc.
Observă dacă sunt asemănătoare sau deosebite si cum te simŃi c
穗d le
porŃi. Hainele cu care te simŃi cel mai bine si cele cu care te
simŃi cel mai
puŃin bine Ń靖 vor da indicii importante.
1. Ce tip de 絈brăcăminte Ń靖 place si care Ń靖 displace? Fă o listă
de astfel de haine, menŃion穗d de ce Ń靖 plac sau Ń靖 displac.
Observă cum
te simŃi c穗d le porŃi. Care este costumul tău favorit si de ce?
2. Care haine preferi, cele care sunt largi si comode, sau cele care
Ń靖 stau str穗s pe corp? De ce? Cum te simŃi cu 絈brăcămintea
care stă
str穗să la g穰, ca de exemplu cămăsi, bluze sau pulovere cu g穰ul
strimt?
3. ホŃi plac mai mult lucruri foarte elegante, sau preferi
絈brăcăminte de purtare obisnuită? De ce? Cum te simŃi c穗d te
絈braci
elegant? Cum te simŃi c穗d te 絈braci cu lucruri mai vechi si mai
comode?
ホŃi plac haine călduroase, din l穗ă, sau preferi lucruri usoare si
Page 56
răcoroase? De ce?
4. Ce tip de bijuterii preferi? De ce Ń靖 plac? Cum te simŃi c穗d le
porŃi? Care este genul de bijuterii pe care le pui la anumite
Ńinute?
5. łi-ai făcut vreodată singur (ă) lucruri de 絈brăcat, sau le-ai
luat totdeauna de gata sau făcute de altcineva? Dacă da, cum
arătau
hainele respective si de ce ai ales acel stil particular?
6. Cum te simŃi c穗d mergi cu picioarele goale? Sau porŃi 絜
permanenŃă ceva 絜 picioare? ホn casă, porŃi 絜 permanenŃă ceva

picioare, sau mergi 絜 picioarele goale prin casă? De ce?
7. ホn ce tip de haine te simŃi mai bine si 絜 care mai puŃin bine?
De ce te simŃi mai comod 絜 unele si mai incomod 絜 celelalte?
Hrana si obiceiurile legate de m穗care
Observă cum te simŃi c穗d esti 絜 bucătărie si prepari m穗carea.
Observă ce feluri de farfurii si ce fel de oale si tigăi ai. Observă ce
ustensile ai la bucătărie si pe care le folosesti mai des. ホn timp ce
răspunzi
la 絜trebările legate de m穗care, aminteste-Ńi ce gust au.
Observă care din
genurile de m穗căruri Ń靖 dau o reacŃie mai puternică. Notează-
Ńi senzaŃiile
pe care Ńi le provoacă atmosfera legată de masă.
1. Ce gen de m穗care Ń靖 place si care Ń靖 displace? De ce? Există
un anumit fel sau aliment care place deosebit sau pe care nu 精
poti suferi?
De ce Ń靖 place sau Ń靖 displace at穰 de tare? Care era felul tău
favorit de
m穗care atunci c穗d erai mic? De ce era felul tău favorit?
2. Cum Ń靖 place să măn穗ci, st穗d 絜 picioare si m穗c穗d la
repezeală, sau Ń靖 place să stai jos si să degusti 絜cet ceea ce
măn穗ci?
Cum te simŃi c穗d iei masa de o manieră intimă, la lumina
sfesnicelor?
3. Care sunt reŃetele tale favorite? De ce sunt favorite? Există un
anumit ingredient pe care 精 folosesti cu precădere c穗d gătesti?
Dacă da,
care este acela si de ce Ń靖 place? ホŃi plac m穗cărurile
condimentate? Dacă
da, care sunt acela si de ce Ń靖 plac?
4. Măn穗ci de obicei mai mult dintr-o singură m穗care, sau
preferi să ai 絜 faŃă mai multe feluri din care să măn穗ci c穰e
puŃin? De
ce? ホŃi place să 絜cerci m穗căruri noi, sau preferi să măn穗ci din
cele pe
care le cunosti bine? Esti mofturos la m穗care? Dacă da, de ce?
Care erau
tabieturile tale de m穗care 絜 copilărie?
Page57
5. Ce fel de m穗căruri nu le poŃi suporta? De ce nu le poŃi m穗ca?
Care din alimente Ń靖 dau probleme la stomac atunci c穗d le măn
穗ci?
Există m穗căruri de care refuzi să te atingi? Dacă da, care sunt si
de ce
refuzi să te atingi de ele?
6. C穗d iesi să iei masa 絜 oras, care este genul de restaurant pe
care 精 preferi? Comanzi totdeauna acelasi lucru? Care este
restaurantul
tău favorit? De ce este favorit?
7. Esti o bună bucătăreasă? ホŃi place să gătesti? ホŃi place să te
絜v穩Ńi prin bucătărie si să prepari ceva de ronŃăit? ホŃi inventezi
singură
reŃetele, sau urmezi cu stricteŃe instrucŃiunile din cartea de
bucate? C穗d
sunt ocazii speciale, ce tip de m穗căruri prepari?
8. Care sunt m穗cărurile care te fac să-Ńi lase gura apă doar
g穗dindu-te la ele? De ce? Care este reacŃia ta 絜 faŃa diferitelor
mirosuri?
Numeste c穰eva tipuri de m穗căruri si reacŃia ta la mirosul lor.
Muzica si c穗tecele
ホncearcă să ai muzica 絜 minte 絜 timp ce răspunzi la aceste
絜trebări. Simte sunetele si notează-Ńi răspunsurile. Fii mai ales
atent la
mediul 絜 care te aflai atunci c穗d ai auzit pentru prima dată
muzica si
c穗tecele. Notează modul 絜 care te-ai simŃit c穗d le-ai auzit si ce
fel de
imagini Ńi-au inspirat. Notează ce simŃi acum faŃă de ele.
1. Ce fel de muzică Ń靖 place si care Ń靖 displace? De ce? Care
este
c穗tecul tău favorit? De ce este favorit? Care era c穗tecul tău
favorit c穗d
erai mic? De ce era favorit?
2. Care este reacŃia ta 絜 faŃa muzicii instrumentale? A sunetului
de tobă? ホŃi place rockul? Hard rockul? Ce fel de muzică te face
să doresti
să dansezi? Care te plictiseste sau te adoarme? Care te inspiră?
Care te
enervează? De ce?
3. Ai luat vreodată lecŃii de muzică vocală sau la un instrument?
Dacă da, ce anume instrument ai studiat si de ce l-ai ales? łi-a
fost greu
sau usor să 絜veŃi?
4. Ai luat vreodată lecŃii de canto? Fredonezi vreo dată atunci
c穗d esti singur? Dacă da, ce fel de c穗tece sau de melodii
preferi? C穗Ńi
vreo dată sub dus? Dacă da, ce gen de melodii?
5. ホŃi place să auzi oameni c穗t穗d? Dacă da, ce fel de muzică Ń靖
Page58
place să auzi? łi-a c穗tat cineva atunci c穗d erai mic? Dacă da, ce
fel de
c穗tece Ńi-a c穗tat si de ce Ń靖 aduci aminte de ele? Ce sentiment
Ń靖 dă
muzica?
6. Care a fost primul c穗tec pe care l-ai auzit 絜 viaŃa ta? De ce Ń

aduci aminte de el? Ce imagini si ce sentimente Ń靖 trezeste
acum? La ce
c穗tece Ń靖 amintesti cuvintele?
7. Ai scris vreodată vreun c穗tec sau ai compus vreo melodie?
Dacă da, despre ce era c穗tecul si ce te-a inspirat să-l scrii?
8. Ai avut vreo dată o melodie 絜 minte, fără să Ń靖 dai seama
unde
ai mai auzit-o sau de unde era? Dacă da, descrie melodia si
sentimentele
tale faŃă de ea.
9. Ce c穗tece sau melodii te emoŃionează cel mai tare? ホnŃelegi
de
ce Ń靖 dau emoŃii at穰 de mari? Enumeră c穰eva din c穗tecele
faŃă de care
ai reacŃiile cele mai puternice. Scrie ce simŃi c穗d auzi c穗tecul
respectiv
si ce imagini si amintiri Ń靖 trezeste.
CărŃi si filme
Observă ce simŃi atunci c穗d te uiŃi la un film bun sau la un
spectacol de televiziune, sau c穗d citesti o carte bună. ホncearcă
să observi
dacă te implici sau te identifici cu ceea ce vezi sau citesti.
Notează-Ńi
imaginile si senzaŃiile care Ń靖 apar 絜 minte ca răspuns la filmul
sau
cartea respectivă. Observă ce fel de cărŃi Ń靖 place să citesti si
de ce Ń靖
plac. Vezi dacă există o anumită categorie care Ń靖 face mai
multă plăcere.
Observă ce reacŃie ai faŃă de lucruri legate de cărŃi, de exemplu
faŃă de
biblioteci, mirosul de cerneală proaspătă si cum te simŃi 絜 faŃa
unei cărŃi
nou-nouŃe.
1. Ce tip de cărŃi Ń靖 place să citesti? De ce? Despre ce este
cartea
ta favorită? De ce este favorită si ce 絜seamnă ea pentru tine? La
ce reviste
faci abonament? De ce Ń靖 plac?
2. ホŃi place să citesti? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce nu? Citesti
vreodată sf穩situl unei cărŃi 絜ainte de a o citi pe toată? Citesti
cărŃi
pentru studiu si pentru a 絜văŃa, sau numai pentru distracŃie?
Cum te
simŃi c穗d intri 絜tr-o bibliotecă sau o librărie?
3. Scrii poezii sau proză? Dacă da, despre ce? De ce scrii? Ai scris
vreo dată povestiri sau nuvele? Dacă da, despre ce? De ce le-ai
scris?
Page59
4. C穗d citesti o carte, te implici 絜 acŃiune? Te plasezi 絜
povestire si te identifici cu vreunul din personaje? Dacă da, fă un
scurt
rezumat al uneia dintre aceste cărŃi, ce-ai simŃit c穗d ai citit-o si
cum ai
interacŃionat cu ea.
5. ホŃi plăcea să Ńi se citească atunci c穗d erai mic? Ce povesti Ń

plăceau cel mai mult? De ce-Ńi plăceau? Care era cartea ta
favorită atunci
c穗d erai copil? De ce era favorită, ce o făcea să fie at穰 de
deosebită
pentru tine?
6. ホŃi place să asculŃi povesti? Dacă da, de ce? Ce fel de povesti
Ń靖
plac? ホŃi place să citesti sau să asculŃi povestiri despre care stii
că nu sunt
adevărate? Dacă da, de ce? ホŃi plac povestiri ce tratează subiecte
din sfera
de interese umane? Dacă da, de ce? ホŃi place să citesti despre
cineva care
a avut o reusită deosebită? Dacă da, de ce?
7. Ce fel de filme sau emisiuni de televiziune Ń靖 plac cel mai
mult?
De ce Ń靖 plac si ce simŃi c穗d le privesti? Te implici personal 絜
ele? Dacă
da, cum te identifici cu ele?
8. Ce gen de spectacole de film sau de televiziune te deranjează
sau te supără cel mai mult? De ce? Te-ai implicat vreo dată
emoŃional
(negativ) 絜 ceva la care priveai? Dacă da, despre ce era vorba si
de ce te-a
supărat at穰 de tare?
9. Care este emisiunea ta de televiziune favorită si care este cea
care Ń靖 displace cel mai mult? MenŃionează părŃi din filmul sau
emisiunile
respective si 絜cearcă să-Ńi justifici reacŃia faŃă de ele.
Domenii de interes, talente, 絜deletniciri favorite
Observă care din domeniile tale de interes, din talentele si
絜deletnicirile favorite Ń靖 plac cel mai mult. Descrie cum te
simŃi c穗d
practici ceea ce preferi si ce g穗desti 絜 acel timp. Scrie 絜 jurnal
despre
asta si menŃionează dacă talentele pe care le ai au fost dob穗dite

această viaŃă sau Ńi se par naturale si Ń靖 este usor si de la sine
să le
practici. Observă dacă ai vreo 絜clinaŃie deosebită de a face
ceva, sau dacă
simŃi o dorinŃă puternică să faci ceva. Dacă din totdeauna ai
manifestat
un anumit interes; un talent sau ai avut o 絜deletnicire favorită,
dorinŃa ta
poate proveni dintr-o viaŃă anterioară 絜 care ai 絜văŃat-o sau ai
practicato
cu plăcere.
Page60
1. Care sunt talentele si abilităŃile tale naturale? ホn care din
domenii te simŃi cu adevărat creativ? De ce? Care sunt
activităŃile tale
preferate? De ce? Ce tip de domenii de interes, talente sau 絜
deletniciri Ń靖
plac mai mult? De ce Ń靖 plac?
2. Ce faci 絜 timpul tău liber? Ce Ń靖 place să faci c穗d esti
singur? Ce Ń靖 place să faci c穗d te afli 絜 grup?
3. C穗d trebuie să execuŃi un proiect sau să faci o lucrare mai
deosebită, ai nevoie să Ńi se spună exact cum să faci? Dacă nu,
cum de sti
deja cum să faci ceea ce ai de făcut? Dacă da, urmezi indicaŃiile
cu
precizie, sau le modifici si le 絈bunătăŃesti după propriile tale
opinii? Ai
văzut vreo dată ceva gata făcut si Ńi-ai dat seama că sti cum era
făcut,
desi 精 vedeai pentru prima oară? Dacă da, despre ce era vorba si
cum de
ai stiut cum era alcătuit?
4. Ai creat sau proiectat vreo dată ceva original? Dacă da, ce
anume si de ce l-ai făcut? Ce te-a inspirat? Cum te-ai simŃit 絜
timp ce
lucrai si 絜 momentul c穗d ai terminat acel lucru?
5. Esti colecŃionar de ceva? Dacă da, ce anume colecŃionezi si de
ce-o faci? Ce te-a făcut să 絜cepi această activitate de
colecŃionar?
6. Oamenii din jurul tău Ń靖 servesc de modele cumva, te inspiră?
Dacă da, de ce si 絜 ce fel? Admiri oamenii creativi, sau esti gelos
pe ei? De
ce? Ai simŃit vreo dată că poŃi face ceva mai bine dec穰 oricine
altcineva?
Dacă da, despre ce era vorba si de ce ai simŃit că tu poŃi să-l faci
mai bine?
Ai dorit vreo dată să faci ceva care s-a făcut deja de către
altcineva? Dacă
da, ce si de ce ai dorit să 精 faci?
7. Duci totdeauna p穗ă la capăt ceea ce 絜cepi, sau te opresti
undeva la mijlocul drumului? De ce? Faci mai multe lucruri 絜
acelasi
timp, sau lucrezi numai c穰e unul pe r穗d? De ce? Lucrezi la ceva
chiar
acum? Dacă da, 絜 ce constă si de ce te-ai apucat de el?
8. De ce esti cel mai mulŃumit din tot ce ai făcut p穗ă acum? De
ce? Ce Ńi-a plăcut cel mai mult să faci din tot ce ai realizat? De ce
Ńi-a
plăcut? Care sunt cele mai mari realizări pe care consideri că le ai
referitor la talente si sau alte 絜deletniciri preferate?
9. Ce te-ar interesa mai mult să faci dacă ai avea mai mult timp
liber? De ce te-ar interesa mai mult? Ce ai dori să mai urmezi sau
să mai
faci 絜 viitor? De ce?
Serviciu si carieră
Page61
Serviciul pe care 精 ai, ca si cariera aleasă si atitudinea ta faŃă de
ele, c穰 de mult sau c穰 de puŃin Ń靖 plac, pot constitui indicii
importante
referitoare la domeniul de activitate avut 絜 vieŃile anterioare.
Cariera
prezentă poate fi fie o continuare a ceea ce ai făcut 絜ainte, fie
ceva total
opus. Observă toate tendinŃele particulare care ies 絜 evidenŃă
legate de
activitatea ta prezentă si de atitudinea pe care o ai faŃă de ea.
Observă
dacă faci ceea ce consideri că trebuie cu adevărat făcut si dacă Ńi
se pare
corect si important ceea ce faci. Acordă atenŃie sentimentelor pe
care le
絜cerci faŃă de serviciul sau cariera pe care ai fi vrut să le ai si de
ce
consideri că asa te-ar fi făcut fericit.
1. Ce tip de serviciu sau de carieră ai acum? Ce faci 絜 serviciul
sau cariera pe care o ai? Ai senzaŃia că serviciul a fost "creat
special"
pentru tine, sau că ai nimerit la el din pură 絜t穃plare? Descrie
絈prejurările legate de modul 絜 care ai intrat 絜 acest serviciu.
Notează
modul 絜 care ai găsit acest serviciu sau carieră pe care le practici

prezent. Notează dacă a trebuit să te lupŃi ca să-l obŃii sau Ńi-a
venit ca de
la sine.
2. Lucrezi pe cont propriu? Dacă da, ce anume faci si de ce o faci?
Ce te-a determinat să o 絜cepi? Ce anume evenimente si sau
sentimente teau
condus la această situaŃie, de a lucra pe cont propriu?
3. ホŃi place serviciul (ocupaŃia) pe care 精 ai, sau Ń靖 displace?
De
ce? Enumeră acele aspecte din slujba pe care o ai care Ń靖 plac
mult,
respectiv Ń靖 displac profund. Explică 絜 scris de ce ai acele
sentimente
faŃă de munca ta. Ceea ce faci reprezintă opŃiunea ta, sau este o
doar o
metodă să poŃi face faŃă la cheltuieli? Ce simŃi c穗d Ń靖 faci
munca
zilnică?
4. ホŃi place să te duci la serviciu? Ce contează mai mult pentru
tine, salariul sau satisfacŃia muncii tale? De ce? AstepŃi cu
nerăbdare ce
Ń靖 va aduce, 絜 materie de activitate, ziua de m稱ne? Cu ce fel
de
dispoziŃie sau de sentimente te scoli dimineaŃa, 絜tr-o zi de
muncă?
5. Dacă nu ai fi nevoit să muncesti, cum Ńi-ai petrece timpul?
Care
sunt idealurile tale 絜 ceea ce priveste modul 絜 care Ńi-ai fi dorit
să fie
viaŃa ta? De ce ai fi vrut să se desfăsoare asa si ce te-a făcut să
ajungi la
acel ideal? Ai senzaŃia că Ńi-l 絜deplinesti? Dacă da, de ce? Dacă
nu, de ce
nu? Ce pasi ai făcut p穗ă acum sau ai de g穗d să faci 絜 viitor,
pentru
atingerea acestui ideal si ce sentimente Ń靖 dau acesti primi
pasi?
6. Ai senzaŃia că Ńi-era dat să faci ceea ce faci acum? Dacă da,
de
Page62
ce? Dacă nu, de ce? Dacă ai avea posibilitatea să ai orice
ocupaŃie sau
carieră dorită, pe care ai alege-o? De ce ai alege-o pe aceea?
7. Cu ce crezi că te-ai ocupat 絜tr-o viaŃă trecută? Ai senzaŃia că
ocupaŃia sau cariera prezentă este o continuare a ceea ce ai 絜
ceput 絜tr-o
viaŃă anterioară, sau ai senzaŃia că este exact opusul acestei
foste
cariere? Dacă este asa, ce te face să crezi că este o continuare
sau opusul
acelei cariere?
8. Ai senzaŃia că ocupaŃia prezentă este doar o ocupaŃie
temporară care te poartă spre altceva? Dacă da, spre ce simŃi că
te
poartă? ホn prezent 絜veŃi, esti 絜scris la anumite cursuri sau
urmezi un
anumit tip de studiu care te va face să treci la altă ocupaŃie sau
carieră,
total diferită de cea actuală? Dacă da, ce anume studii faci si ce
urmăresti să realizezi cu ele?
9. Din toate locurile de muncă pe care le-ai avut, care Ńi-au
plăcut
cel mai mult? De ce? Care Ńi-au displăcut cel mai mult? De ce?
Faci ceva
cu adevărat valoros acolo unde muncesti 絜 prezent? Dacă da, de
ce? Dacă
nu, de ce? Esti m穗dru de ceea ce ai realizat p穗ă acum 絜 cariera
ta? Fă
o listă de realizări, ce sentimente ai faŃă de ele si cum le-ai
obŃinut.
10. C穗d erai mic, ce vroiai să te faci c穗d vei fi mare? De ce? Cine
sau ce te-au determinat 絜 alegerea ta de-atunci? Erau mai multe
lucruri
pe care doreai să le 絜făptuiesti, sau unul singur pe care Ńi-l
propuneai? Fă
o listă cu ceea ce doreai să faci c穗d vei fi mare. C穰 de multe
lucruri ai
絜deplinit din ceea ce ai dorit 絜 copilărie?
11. Schimbi des slujbele? Dacă da, de ce? Găsesti slujbe
asemănătoare, sau diferite unele de altele? Esti acum pe punctul
de a-Ńi
schimba cariera? Dacă da, de ce si ce tip de carieră urmăresti?
Sănătatea si corpul fizic
Notează toate problemele legate de sănătatea ta si părerea pe
care o
ai despre calitatea vieŃii si sănătăŃii tale. Descrie sentimentele
pe care le
ai 絜 faŃa suferinŃei si bolii. Problemele tale de sănătate Ń靖 vor
da multe
indicaŃii despre experienŃele vieŃilor trecute si pot chiar
reprezenta
simbolic atitudinile si emoŃiile avute atunci. Cicatrici aflate pe
corp,
semne din nastere si dureri psihosomatice indică răniri sau
traume
suferite 絜 vieŃile anterioare 絜 acele zone de pe corp si pot arăta
o karmă
echilibrată sau care este pe cale de a se echilibra.
Page63
1. Care este trăsătura ta de caracter cea mai preŃioasă? De ce
esti
m穗dru de ea si de ce o consideri ca fiind cea mai preŃioasă? ホŃi
place
corpul tău? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Ai vreun handicap
fizic sau
vreun defect care să-Ńi limiteze posibilităŃile fizice? Dacă da,
care sunt
acelea si cum au apărut? Ai abilităŃi fizice deosebit de bine
dezvoltate?
Dacă da, care sunt acelea si de ce Ńi le-ai perfecŃionat?
2. Ai semne din nastere? Dacă da, unde sunt plasate si cum
arată? Ce senzaŃii ai faŃă de ele? Ai cicatrici? Dacă da, unde sunt
plasate
si ce le-a produs? Cum arată si ce sentimente ai faŃă de ele?
3. Ai suferit vreo dată vreo operaŃie? Dacă da, ce fel de operaŃie
si
de ce? S-a rezolvat problema avută prin operaŃie, sau a
reapărut? Ce ai
simŃit stiind că trebuie să te operezi si cum te-ai simŃit trebuind
să stai 絜
spital?
4. Ai suferit vreodată vreun accident? Dacă de, ce a provocat
accidentul si cum ai fost rănit? Ce sentimente ai acum faŃă de
acel
accident? Dacă tu esti cel ce a provocat accidentul, ce senzaŃii ai
faŃă de
acest lucru? Crezi că ar fi putut fi evitat? Enumeră 絜 scris c穰eva
situaŃii
絜 care s-au produs accidente si ce le-a provocat.
5. Ai probleme deosebite cu sănătatea? Dacă da9 care sunt acelea
si ce le-a produs? Care sunt sentimentele tale faŃă de aceste
probleme? Ai
simptome cronice care reapar din c穗d 絜 c穗d? Dacă daf care sunt
acelea? Cum au apărut prima dată si de ce? Ce le face să reapară?
6. Trebuie să urmezi un regim special legat de starea sănătăŃii
tale? Dacă da, de ce? Ce senzaŃii Ń靖 dă faptul că trebuie să Ńii
regim?
Trebuie să iei medicamente pentru boala ta? Dacă da, de ce? Ai
nevoie să
faci tratamente care să includă anumite dispozitive speciale
pentru a
ajuta corpul tău să funcŃioneze bine? Dacă da, ce stă la baza
necesităŃii
folosirii acestora si ce reacŃie ai faŃă de această situaŃie?
7. Crezi că o să trăiesti mult? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Ce
crezi despre calitatea vieŃii tale? Ce părere ai despre sănătatea
ta 絜
general?
8. C穰 de sănătos ai fost c穗d erai mic? Enumeră c穰eva probleme
pe care le-ai avut cu sănătatea, 絜 afară de obisnuitele boli ale
copilăriei.
Din ce cauză au apărut si ce simŃeai 絜 timpul convalescenŃei?
9. PorŃi ochelari sau lentile de contact? Dacă da, 靖 porŃi tot
timpul, sau numai 絜 anumite ocazii? De ce trebuie să-i porŃi? Ai
aparat
auditiv? Dacă da, ce te-a făcut să ai nevoie de el?
Page64
10. Există vreo boală sau durere care te sperie 絜 mod special?
Dacă da, stii de ce te sperie? Scrie motivele pe care le ai de a te
speria de
acele suferinŃe sau boli.
11. łi se-nt穃plă să ai dureri pe care nu le poŃi localiza, care Ń靖
apar din senin? Dacă da, care sunt acelea, c穗d apar si ce crezi că
le-ar
putea produce? Ai suferit vreo dată de boli psihosomatice? Dacă
da, care
au fost? Cum si de ce au apărut? Stii ce le-a produs? Si ce le
poate
vindeca?
Trăsături de caracter si caracteristici
Răspunde cinstit la toate 絜trebările. Acest lucru Ń靖 va da
posibilitatea de a avea o imagine reală si obiectivă despre tine 絜
suŃi.
D穗d răspunsuri precise si clare vei putea pătrunde 絜
profunzimea
sentimentelor tale si vei găsi 絜 ele reflexii ale atitudinilor si
emoŃiilor pe
care le-ai avut probabil 絜 vieŃile anterioare si care influenŃează
絜 mod
direct viaŃa ta prezentă. De multe ori, personalitatea actuală
este o
revenire la ceea ce a fost odinioară. Stilul tău actual de viaŃă
poate
furniza si el o mulŃime de indicaŃii.
1. Descrie personalitatea ta folosind un singur cuv穗t. Cum Ńi se
potriveste acest cuv穗t si de ce Ń靖 asociezi personalitatea cu
acest anume
cuv穗t? Cum te-ai descrie pe tine 絜suŃi? Cum te-ar descrie alŃii?
Enumeră
c穰eva persoane din viaŃa ta si modul 絜 care te-ar descrie ei.
Sunt
descrierile lor asemănătoare sau diferite de a ta proprie despre
tine?
2. Ce părere ai despre tine? Te placi? Dacă da, de ce? Dacă nu, de
ce? Care sunt aspectele care Ń靖 plac cel mai mult si cele care Ń靖
plac cel
mai puŃin 絜 ceea ce te priveste? De ce? Care este cea mai
frumoasă
trăsătură de caracter a ta? Dar cea mai neplăcută? Care sunt
calităŃile
tale principale? Fă o listă cu ele si explică de ce le consideri că
sunt
pozitive. Fă o listă cu caracteristicile pe care ai vrea să Ńi le 絈
bunătăŃesti
si explică de ce vrei să le 絈bunătăŃesti.
3. Esti o persoană previzibilă sau imprevizibilă? De ce? Ce te face
să fii asa? Ai procedat vreodată sub influenŃa unui impuls, fără
să Ń靖 poŃi
explica logic de ce-ai făcut-o? Dacă da, 絜 ce 絈prejurare si ce s-a
絜t穃plat mai departe? łi-ai dat seama ulterior care au fost
motivele care
te-au 絈pins să acŃionezi asa? Ai vreo dată senzaŃia că acŃionezi
絜 anumit
Page65
fel fără să-Ńi dai seama ce te face să procedezi asa? Dacă da,
enumeră
c穰eva astfel de ocazii si descrie 絈prejurările si reacŃiile tale 絜
situaŃiile
respective.
4. ホncerci de obicei să-Ńi analizezi acŃiunile si să Ń靖 dai seama
de
cauzele lor? ホncerci să Ńi 絜Ńelegi si să-i estimezi pe cei din jurul
tău? Ai
consultat vreo dată vreun psiholog (psihiatru)? Dacă da, de ce? Ai
simŃit o
絈bunătăŃire 絜 urma terapiei urmate? Ce ai aflat despre tine cu
această
ocazie?
5. Ce relaŃii ai cu cei pe care 靖 cunosti? Ai acelasi fel de a fi cu
toată lumea, sau te porŃi diferit cu diferiŃi oameni? Dacă te
porŃi diferit,
scrie de ce ai aceste reacŃii 絜 modul 絜 care le ai si ce simŃi
pentru ei.
6. Esti o persoană introvertită sau extravertită? De ce? Ce te face
să fi astfel? IŃi place să fii singur, sau 絜conjurat de oameni? De
ce?
Notează 絜 jurnal situaŃiile 絜 care Ń靖 place să fii singur si cele
絜 care Ń靖
place să fii cu alŃii. Descrie si de ce ai aceste senzaŃii.
7. Vezi partea luminoasă a lucrurilor, sau ai tendinŃa să vezi totul
絜 negru? De ce? Ce te face să fii asa? Esti 絜grijit, sau neglijent?
De ce?
Ce te face să fii astfel? Te faci usor plăcut, sau ai reguli foarte
stricte 絜
ceea ce te priveste? De ce? Ce te face să fii asa? Esti timid sau 絜
drăzneŃ?
De ce? Ce te face să fii asa? Spui direct ceea ce g穗desti, sau Ń靖
Ńii
părerile pentru tine? De ce? Ce te face să procedezi astfel?
Enumeră
c穰eva ocazii care să ilustreze situaŃii corespunzătoare fiecăreia
dintre
絜trebările de mai sus. Observă dacă există unele situaŃii care
par să
urmeze un anumit tipic sau să scoată 絜 evidenŃă un anumit tip
de reacŃie.
8. Pl穗gi usor, sau ai tendinŃa de a-Ńi masca adevăratele
sentimente? De ce? Ce te face să procedezi asa? Ce te face fericit
sau
nefericit? De ce te face să te simŃi asa? Cum te simŃi c穗d pl穗gi?
Ce te
face să pl穗gi? Cum te simŃi c穗d r窘i? Ce te face să r窘i? ホŃi
place cum
r窘i? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce?
9. Ce te sperie? Ai motive pentru asta? ホnŃelegi de unde Ń靖 vine
teama? Descrie 絜 jurnal ce te sperie si de ce te sperie. De ce Ń靖
este cel
mai tare frică? De ce acest lucru te sperie cel mai tare? Ce te face
să-Ńi fie
frică de acel lucru? Ai fobii? Dacă da, care sunt acestea, c穗d le
simŃi si
ce le-a provocat?
10. Esti m穗dru de tot ceea ce ai făcut, sau sunt lucruri pe care ai
dori să nu le stie nimeni? Dacă da, care sunt acelea si de ce vrei
să le Ńii
secrete? Care este lucrul cel mai ur穰 pe care l-ai făcut vreodată
si de ce
crezi că este 絜grozitor? Ce te-a făcut să 精 faci?
Page66
11. ホŃi place cum se desfăsoară viaŃa ta? Dacă da, de. Ce? Dacă
nu,
de ce nu? Enumeră c穰eva evenimente majore din viaŃă si cum au
contribuit la formarea personalităŃii tale actuale. Dacă ai putea
schimba
unele evenimente din viaŃa ta, pe care le-ai schimba si de ce le-ai
schimba?
Care crezi că ar fi consecinŃele?
12. Dacă ai trecut prin unele evenimente deosebit de dureroase si
de traumatice, ce simŃi acum 絜 privinŃa asta? Enumeră c穰eva
schimbări
majore pe care le-ai suferit 絜 viaŃă. Ce-ai 絜văŃat despre tine
trec穗d prin
ele? Ce senzaŃii si emoŃii mai ai 絜că 絜 legătură cu aceste
evenimente?
Prietenii si familia
Răspunde la 絜trebări 絜cerc穗d să exprimi c穰 mai exact
adevăratele sentimente pe care le nutresti faŃă de prietenii si
familia ta.
Aruncă o privire sentimentală, dar si obiectivă asupra ta, asupra
prietenilor si familiei tale, 絜 privinŃa relaŃiilor si
interconexiunilor
stabilite cu oamenii care contează 絜 viaŃa ta. Multe dintre 絜
trebări se
referă la aspecte importante ale unor alegeri făcute 絜ainte de
nastere.
Multe din răspunsuri vor dezvălui astfel legături din vieŃile
trecute cu
oameni pe care 靖 絜t稷nesti permanent 絜 actuala existenŃă.
Copilăria Ń靖 poate furniza multe revelaŃii. Deschide poarta
amintirilor din copilărie si 絜cearcă să retrăiesti situaŃii petrecute
atunci,
fără să permiŃi sentimentelor din prezent să altereze culoarea
emoŃională
a acelor evenimente. Apoi stabileste legătura dintre sentimentele
de atunci
si cele din prezent.
Aminteste-Ńi si notează ce simŃeai atunci c穗d, copil fiind,
părinŃii Ń靖
spuneau să faci unele lucruri sau te obligau să fii de acord cu
dorinŃele
lor. (Nu sunt incluse aici reguli de comportare de tipul mersului la
culcare
la timp a Ńinutei la masă, a igienei personale si altele de acest
fel.)
Aminteste-Ńi si notează cum te-ai simŃit c穗d, adolescent si apoi
adult fiind, prietenii si familia se amestecau 絜 viaŃa ta cu sfaturi
sau
insistau să faci ceea ce ar fi vrut să facă ei si nu putuseră.
Cine este prietenul tău cel mai bun? De ce este el sau ea celサ mai
bun
prieten al tău? Ce anume te atrage la el (ea)? C穗d esti cu
prietenul tău cel
mai bun, ce faceŃi - vorbiŃi sau tăceŃi? PuteŃi să vă citiŃi unul
altuia
g穗durile? Cum l-ai 絜t稷nit? Descrie 絜t稷nirea si ce ai simŃit
prima dată
Page67
c穗d v-aŃi 絜t稷nit.
Cine este dusmanul tău cel mai 絜versunat? De ce este el sau ea
cel
mai mare dusman al tău? Ce a făcut ca să-Ńi displacă at穰 de mult
(sau
invers)?
Cum l-ai 絜t稷nit pe acest dusman al tău? Descrie 絜t稷nirea si ce-
ai
simŃit c穗d l-ai văzut pentru prima oară.
Ai mulŃi prieteni, sau esti mai degrabă un singuratic? De ce? Ce
te
face să fii asa? RelaŃiile tale de prietenie sunt de lungă sau de
scurtă
durată? De ce? Enumeră 絜 scris cŃ稱va dintre prietenii pe care 靖
cunosti
de mult si sene de ce esti prieten cu ei. E ce crezi că a rezistat at
穰 de mult
prietenia dintre" voi? Enumeră 絜 scris c穰eva persoane pe care
le-ai
cunoscut numai un interval scurt de timp si explică de ce
prietenia nu a
durat mai mult.
Cine te face să te simŃi fericit? De ce? Cine te face să te simŃi
trist?
De ce? Enumeră c穰eva persoane si situaŃii 絜 care ai fost
implicat, care teau
făcut să treci prin aceste stări. Cu cine te simŃi bine si la largul
tău? De
ce? Ai 絜cercat vreodată să impresionezi oamenii acŃion穗d 絜tr-
un fel
care nu Ń靖 este propriu? Dacă da, de ce? Enumeră cŃ稱va
oameni si
motivele care te-au făcut să vrei să-i impresionezi 絜 acest mod.
Notează ceai
simŃit atunci faŃă de ei si faŃă de situaŃia respectivă.
Cum te simŃi 絜 prezenŃa reprezentanŃilor unor autorităŃi, ca de
exemplul seful tău, părinŃii, profesorii din liceu sau partenerii tăi
de
firmă? Fă o listă de persoane oficiale din viaŃa ta. Observă cum
te simŃi,
cum reacŃionezi 絜 prezenŃa lor si de ce simŃi ceea ce simŃi.
ホŃi iubesti familia? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce? Cum simŃi că
te
絜cadrezi 絜 ea? Te simŃi mai apropiat faŃă de unul din membri
familiei
tale, sau din contră mai distant faŃă de unul anume dintre ei? De
ce? Ce te
face să te simŃi asa? Scrie 絜 jurnal de cine esti mai apropiat, de
cine esti
mai distant si de ce te simŃi asa.
Care sunt lucrurile care-Ńi plac cel mai mult si respectiv, cel mai
puŃin 絜 legătură cu familia ta? De ce? Ce aspect face ca familia

Page68
絜semne ceva deosebit pentru tine? Ai vrea c穰eodată să fi avut
alŃi
părinŃi? Dacă da, de ce? Dacă nu, de ce te simŃi mulŃumit cu
părinŃii pe
care 靖 ai? Dacă ai putea schimba ceva legat de familia ta, ce-ai
schimba si
de ce-ai face schimbarea aceasta?
Sunt lucruri pe care le faci relativ la familia sau prietenii tăi
pentru
că te simŃi obligat să le faci, sau faci numai ceea ce doresti să
faci? Ce
anume activităŃi ai 絜 comun cu prietenii si cu familia? Care din
ele Ń靖
place cel mai mult? Care Ń靖 place cel mai puŃin?
Ce fel de copilărie ai avut si ce sentimente ai faŃă de acea
perioadă
acum? De care experienŃe din copilăria de v穩stă fragedă Ń靖
amintesti
clar? De ce Ń靖 amintesti de ele si cum te-au influenŃat si Ńi-au
afectat
viaŃa?
Ai senzaŃia că familia si sau prietenii te trag 絜apoi, sau că te
絜curajează 絜 ceea ce doresti să faci? Enumeră c穰eva situaŃii 絜
care
prietenii si sau familia fie te-au oprit, fie te-au ajutat 絜 realizarea
a ceea
ce Ń靖 propusesesi, arăt穗d si 絈prejurările specifice acestor
situaŃii. Au
existat situaŃii in care ceea ce a spus sau a făcut un prieten sau
un
membru din familia ta Ńi-a schimbat cursul vieŃii si te-a orientat
絜tr-o altă
direcŃie? Dacă da, cum s-a 絜t穃plat - ce Ńi-a spus sau făcut si ce
schimbări au avut Ioc din această cauză?
ホŃi place sau Ń靖 displace numele tău? Dacă ai vrea să Ńi-l
schimbi
(sau chiar Ńi l-ai schimbat), de ce l-ai schimba si după ce criterii
Ńi l-ai
alege pe cel nou?
Enumeră-i pe toŃi cei din viaŃa ta pe care crezi că i-ai cunoscut 絜
tr-o
viaŃă anterioară. Ce fel de relaŃii ai acum cu ei? Ce fel de relaŃii
simŃi că
ai avut cu ei 絜 viaŃa anterioară?
Imagini, sunete, scene, situaŃii
Pentru a răspunde la 絜trebările ce urmează, 絜cearcă să te
implici
絜 scenele propuse si să simŃi imaginile pe care 絜trebările le
evocă.
Plasează-Ńi g穗durile 絜 momentele 絜 care ai trecut prin
situaŃiile sau
Page69
stările descrise si observă tot ce te 絜conjoară. Este extrem de
probabil ca
primul răspuns pe care 精 vei da să fie legat de prezent si de ceea
ce ai
simŃit 絜 legătură cu fiecare tip de situaŃie si de stare a vremii.

posibilitatea experienŃelor prezentului să te conducă spre
experienŃele din
trecut. Aceste imagini, sunete, scene si situaŃii vor declansa
imagini si
emoŃii din vieŃile trecute, atunci c穗d le-ai mai trăit si simŃit si
vor
deschide calea amintirilor din vieŃile anterioare asociate cu ele.
Enumeră
絜 scris g穗durile, sentimentele si experienŃele din fiecare caz.
ReacŃiile
tale la această parte a chestionarului vor provoca răspunsuri
deosebit de
intense si 絜sufleŃite. Ce simŃi atunci c穗d vezi (sau te vezi):
Un răsărit de soare?
Un apus de soare?
Un cer albastru, senin?
Lună plină?
Un cer 絜stelat?
O zi noroasă, mohor穰ă?
O zi ceŃoasă?
O zi ploioasă?
Zăpadă care cade cu fulgi mari?
O zi 絜sorită?
V穗t?
Vreme umedă, lipicioasă?
Vreme rece?
O zi fierbinte?
Orase?
Ferme Ńărănesti?
łări străine?
Călărind?
Zbur穗d?
Conduc穗d o masină?
ホnot穗d sau navig穗d?
St穗d pe plajă?
Merg穗d prin pădure?
Vis穗d sub un copac?
Ascult穗d zgomotul unei cascade?
SimŃind mirosul de iarbă proaspăt cosită?
SimŃind mirosul unui foc 絜 aer liber?
Page70
Urc穗d pe munte?
St穗d 絜tr-un loc linistit?
St穗d 絜tr-un loc zgomotos?
St穗d 絜tr-un loc aglomerat?
St穗d pe o pajiste 絜tinsă?
SimŃind mirosul florilor?
Asist穗d la tunetele si fulgerele unei furtuni de vară?
1. Care este tipul de vreme care Ń靖 place cel mai mult si cel care
Ń靖 place cel mai puŃin? De ce? Preferi să stai 絜ăuntru sau
afară? De ce?
Ce fel de activităŃi Ń靖 place să faci 絜 fiecare anotimp? De ce Ń靖
plac? Este
vreuna pe care o preferi?
2. Care este locul tău favorit de concediu? De ce 精 preferi? Cum
te
simŃi si prin ce este deosebită starea ta 絜 acel loc? Ce Ńară sau
ce loc ai
dorit 絜totdeauna să vizitezi? De ce? Dacă ai ajuns acolo, ce ai
simŃit si
prin ce ai trecut, sufleteste vorbind, c穰 ai stat acolo?
3. Ce fel de situaŃii te fac să te simŃi bine si fericit? Ce fel de
situaŃii te fac să te simŃi stingherit si jenat? De ce te fac să te
simŃi astfel?
Enumeră 絜 scris c穰eva situaŃii care să ilustreze ambele tipuri.
Observă ce
tip de senzaŃii ai avut si ce reacŃii ai acum faŃă de acele 絈
prejurări.
Visele: tablourile vieŃilor tale trecute
Visele reprezintă cheia de deschidere a porŃii subconstientului si ele îŃi
oferă o altă cale de acces spre amintirile vieŃilor tale trecute. Visele sunt
puntea
de legătură între trecut si prezent si îŃi aduc cunoastere si constienŃă.
Ele
dezvăluie stări interioare profunde si dau răspunsuri despre vieŃile
trecute,
prezentând scene despre modul în care trecutul îŃi influenŃează
prezentul.
Visele Ń靖 redau tot ceea ce ai dori să sti, dar Ń靖 este prea
teamă să
絜trebi; ele Ń靖 spun chiar si lucruri pe care nu ai vrut să le afli,
dar ai avut
curajul să 絜trebi despre ele.
Visele poartă 絜 ele toată cunoasterea lumii si universului. Ele
reprezintă un ghid calificat si expert pe tăr穃urile misterelor si
măiestriei
spirituale. Visele Ń靖 arată lumea magică si mistică aflată 絜
interiorul tău
si Ń靖 oferă cunoasterea si constienŃa care constituie sprijinul
tău
permanent pe toate cărările si 絜 toate 絈prejurările vieŃii tale.
Pe măsură
ce Ń靖 explorezi si Ń靖 trăiesti visele, vei descoperi modul 絜 care
Page 71
subconstientul Ń靖 prezintă vieŃile tale trecute si te ridici treaptă
cu treaptă
pe drumul constienŃei tale spirituale.
Somnul are un dublu scop. ホŃi permite odihna corpului tău fizic
prin
scoaterea din circuit a părŃii tale fizice. Somnul permite 絜
acelasi timp
subconstientului tău să devină activ, comut穗du-te la partea ta
spirituală.
ホn timp ce dormi, te centrezi si te focalizezi pe energiile
spirituale. Te
conectezi pe eul tău spiritual - subconstientul tău - si te conectezi
astfel la
adevărata ta natură - natura spirituală. Acest echilibru este vital
si el este
cel ce permite sufletului tău să existe 絜tr-un corp fizic.
Subconstientul tău se află pe altă lungime de undă faŃă de eul
tău
inferior - constientul. ホntre eul tău spiritual si cel fizic este o
diferenŃă ca
絜tre zi si noapte si ele lucrează pe nivele foarte diferite de
constienŃă si
energie. Pe durata somnului te racordezi la cunoasterea ta
interioară si
deschizi calea către natura ta spirituală. ホn vise, constienŃă ta
spirituală
si amintirile vieŃilor anterioare au drum liber pentru a se exprima
pe ele
絜sele.
Descoperirea vieŃilor anterioare prin intermediul viselor
VieŃile anterioare Ń靖 vor apărea de la sine prin intermediul
viselor
tale. Visele îŃi redau cu precizie evenimente si emoŃii provenite din
trecutul
vieŃilor tale si îŃi vor da posibilitatea să pătrunzi în amintiri si informaŃii
despre
modul în care aceste amintiri îŃi apar în viaŃa ta actuală. Unele vise îŃi
prezintă în
mod direct scene si imagini ale evenimentelor petrecute în alte vieŃi;
altele vor
prezenta imagini simbolice ale acestora. Visele îŃi prezintă atât scene din
vieŃile
trecute, cât si înŃelesul acestor scene. Visele constituie o experienŃă
care Ń靖
oferă o vedere atotcuprinzătoare a modului de percepere a
vieŃilor tale
trecute.
Primul tip de vise despre vieŃi trecute este usor de recunoscut,
deoarece
imaginile si evenimentele sunt prezentate într-un cadru de timp adecvat.
Visul Ń靖
oferă o pătrundere 絜tr-o viaŃă trecută, arăt穗du-Ńi foarte clar si
literal
imagini despre cine ai fost si prin ce-ai trecut. Imaginile visului se
prezintă 絜tr-un gen de miscare de plutire, pun穗d 絜 lumină mai
ales
acele scene ale vieŃii (trecute care se referă direct la viaŃa ta
actuală.
Aceste vise se interpretează pe ele 絜sele, arăt穗du-Ńi relaŃia 絜
tre
experienŃele vieŃii actuale si cele prin care ai trecut 絜tr-o viaŃă
anterioară.
Page 72
Al doilea tip de vise despre vieŃi trecute îŃi oferă senzaŃii si
fragmente
din tablourile acelor vieŃi. Visele se referă 絜 mod special la lecŃii
karmice pe
care 1e ai de 絜văŃat si deseori includ persoane pe care le
cunosti acum si
cu care ai petrecut 絈preună o viaŃă trecută. Visele Ń靖 derulează
din nou
evenimente si emoŃii din trecut care te afectează si acum si Ń靖
絜făŃisează
simbolic karma pe care o ai de echilibrat. Visele se pot repeta,
arăt穗du-Ńi
imagini diferite, dar cu acelasi mesaj, p穗ă ce ajungi să 絜Ńelegi
si să Ń靖
echilibrezi evenimentul sau sentimentul vieŃii trecute.
Acest tip de vis poate fi mai greu de recunoscut, deoarece arată situaŃii
prezente care sunt asemănătoare cu cele din celelalte vieŃi si tu visezi
despre
trecut într-un cadru de timp al prezentului. Imaginile din vis pot părea fără
nici o
legătură cu viaŃa ta trecută. Pe măsură ce recunosti reflectări ale
evenimentelor si
emoŃiilor din viaŃa trecută, imaginile si conŃinutul viselor se schimbă si
îŃi redau
tablouri ale acestei vieŃi anterioare.
Pe măsură ce te implici 絜 vise si Ń靖 echilibrezi simbolic karma
pe
care o constientizezi, 絜 mod simultan 絜cepi să Ń靖 echilibrezi
karma si 絜
viaŃa actuală, iar visele 絜cep să se prezinte 絜tr-o formă lucidă.
ホntr-un vis
lucid, esti perfect constient de visul pe care 精 visezi si participi
activ la el,
絜 timp ce observi din afara lui. (ConstienŃa ta spirituală 絜cepe

fuzioneze si să se armonizeze cu constienŃa ta fizică si acest
lucru
determină apariŃia acestui tip de vise.)
Visul treaz favorizează deschiderea unui canal de comunicaŃie
dintre
eul tău spiritual si eul tău fizic, dintre subconstient si constient.
De îndată
ce visul se transformă într-un vis treaz, poŃi continua să visezi lucid
pentru a
descoperi tot ceea ce doreai să afli. În acest mod poŃi căpăta o grămadă
de
informaŃii clare despre evenimente si stări emoŃionale trecute, ca si
legăturile
existente cu" evenimentele si stările emoŃionale din prezent. Te poŃi
programa
să ai vise lucide despre vieŃile trecute. PoŃi face acest lucru
spun穗d
subconstientului să te conecteze cu constientul 絜 timpul
somnului. (Este
adevărat că pentru asta ai nevoie de puŃină practică.)
Al treilea tip de vise au loc după ce ai 絜văŃat o lecŃie karmică
sau
după ce Ńi-ai echilibrat karma. Aceste vise vin să-Ńi confirme faptul că
lecŃia a
fost învăŃată, sau karma a fost echilibrată. Imaginile din vis sunt 絜
acelasi
timp simbolice si literale si se prezintă sub forma unor tablouri
deja
cunoscute. Visul Ń靖 oferă constienŃă realizării tale si Ń靖 arată
răsplata pe
care ai dob穗dit-o. După unul din aceste vise, te scoli cu senzaŃia
unei
hrane spirituale si a unei profunde păci interioare.
O altă versiune a acestui vis verifică amintiri de care ar trebui să
fi
Page73
deja constient. El Ń靖 arată cum să 絜Ńelegi mai bine viaŃa ta
trecută si Ń靖
oferă 絜 acelasi timp căile prin care Ń靖 poŃi 絈plini karma. Visul
Ń靖 oferă o
絜Ńelegere mai clară si o constienŃă mai profundă a evoluŃiei
sufletului
tău. Imaginile si conŃinutul visului arată aspectul spiritual al
realităŃii
tale fizice.
Modul de descifrare a viselor
Multe din vise sunt în mod constient uitate sau neînŃelese doar datorită
faptului că tu crezi că visele sunt greu de reamintit si de înŃeles.
CredinŃa ta
devine o autoprofeŃie ce se 絜deplineste. Dacă vrei să-Ńi
amintesti si să-Ńi
絜Ńelegi visele atunci lucrează cu aceleasi trei calităŃi si anume:
dorinŃă,
asteptare si credinŃă, aceleasi calităŃi folosite pentru
deschiderea
drumului către amintirea vieŃilor trecute. C穗d Ń靖 pui 絜 acŃiune
絜crederea, visele Ń靖 vor apărea de la sine.
Descifrarea viselor este usoară, odată ce Ńii seama de c穰eva
principii de bază ale procesului de visare. MulŃi oameni văd
visele ca ceva
separat de ei si asta face să nu 絜Ńeleagă si să interpreteze
gresit visele. ホn
timp ce visezi esti implicat 絜 acŃiune; c穗d Ń靖 interpretezi
visele, ai
tendinŃa de a te vedea pe tine si conŃinutul visului ca si cum ai fi
un
observator din exterior, mai puŃin ca participant. Evenimentele,
imaginile
si stările emoŃionale izvorăsc din propriile tale g穗duri,
sentimente si
experienŃe. Doar atunci c穗d vei 絜văŃa cum să percepi
informaŃia oferită
de vise vei putea să Ń靖 interpretezi visele 絜 mod corect.
Subconstientul tău comunică prin imagini si simboluri, cre穗d
tablouri care arată acŃiuni si descriu senzaŃii. Imaginile din
visele tale
conŃin simboluri care sunt foarte importante. Odată ce 絜Ńelegi
simbolul,
mesajul visului Ń靖 apare clar. Visele se referă 絜 mod special la
experienŃele tale proprii si la nivelul tău specific de constienŃă.
Imaginile
din vis au la bază percepŃia ta personală asupra semnificaŃiei
care o au
pentru tine tablourile si simbolurile prezentate.
Visele se reprezintă sub formă de imagini si apoi sunt traduse în cuvinte.
C穗d Ń靖 interpretezi visele, tu traduci imaginile 絜 cuvinte care
trebuie să
redea 絜Ńelesul visului. Dacă îŃi plasezi visele într-o perspectivă
constientă si
încerci să le înghesui într-o interpretare limitată, ele se distorsionează atât
de
mult, încât devin de nerecunoscut. Dacă reacŃionezi în faŃa viselor tale
încercând
să le plasezi într-o secvenŃă logică, fie aparŃinând trecutului, fie
prezentului sau
Page 74
domeniului real sau ireal, atunci risti să te rătăcesti pe drumul interpretării
lor.
Vei descoperi că majoritatea, dacă nu toate imaginile si informaŃiile
furnizate, sau
pierdut sau au devenit de neînŃeles în „traducerea" si în tranziŃia făcută
de la
Alfa la Beta.
Cea mai importantă parte 絜 legătură cu 絜Ńelegerea viselor este
respectarea modului 絜 care se prezintă ele 絜sele si considerarea
viselor,
絜 acest context, ca o sursă specială de cunoastere. Pentru a-Ńi 絜
Ńelege
visele trebuie să le interpretezi 絜 maniera si spiritul 絜 care Ńi s-
au dat.
C穗d visezi, te afli 絜 Alfa, asa că si interpretarea trebuie! Să o
faci
tot 絜 nivelul Alfa. Dacă 絜cepi să diseci visele 絜 Beta, le vei
distruge
adevăratul lor 絜Ńeles. PermiŃ穗d lui Alfa să Ń靖 răspundă la 絜
trebări
despre vis, vei reusi să găsesti adevărata interpretare a lui. Cheia
絜Ńelegerii viselor este recunoasterea faptului că subconstientul
deŃine
adevărul si că el este dispus să Ńi-l dezvăluie.
Descifrează-Ńi visul plec穗d de la sentimentele pe care le ai 絜
legătură cu el si Ńin穗d seama de conŃinutul si contextul acestui
vis.
Observă ce făceai 絜 visul respectiv si ce s-a 絜t穃plat acolo.
Observă toate
percepŃiile si stările de spirit pe care le-ai avut 絜 legătură cu
acel vis. -
Cum imaginile visului tău 罇i au originea 絜 subconstient, 絜
treabă-te ce
stări sufletesti Ń靖 dau evenimentele prezentate acolo. ホncearcă
să vezi
legătura dintre visul tău si experienŃele vieŃii curente (acŃiuni si
stări de
emoŃionale) si vezi ce trecut poate fi reflectat 絜 imaginile
prezente.
Unele dintre visele de vieŃi trecute sunt usor de interpretat, deoarece
visele
se prezintă direct si imaginile sunt clare. Dacă visele sunt greu de
interpretat,
atunci poate fi din cauză că ele se referă la evenimente si stări
emoŃionale din
vieŃile trecute pe care nu esti încă pregătit să le constientizezi si să le
accepŃi si va
mai trebui să descoperi si să explorezi în continuare imaginile pe care
visele Ńi le
oferă. Subconstientul Ń靖 dă 絜 vis imagini si simboluri care să te
ajute să
絜Ńelegi mesaje importante pentru viaŃa ta actuală. Cercetează

profunzime 絜 interiorul imaginilor pentru a descoperi ceea ce
subconstientul vrea să-Ńi comunice.
Există elemente specifice după care te poŃi ghida pentru a
recunoaste un vis despre o viaŃă anterioară.
Caută orice asemănări dintre situaŃiile prezente care pot constitui
reflectări ale evenimentelor dintr-o viaŃă trecută. Aceasta te va ajuta
să decizi dacă visul se referă la viaŃa ta prezentă sau la vieŃile tale
trecute.
Observă toate imaginile care se referă în mod direct la o perioadă din
Page75
trecut, precum arhitectura, decorul sau stilul îmbrăcămintei.
Observă toate scenele si imaginile care par să nu se potrivească cu
restul visului. Ele pot reprezenta lucruri pe care le-ai văzut sau le-ai
făcut sau locuri în care ai fost în vieŃile trecute si pe care
subconstientul le intercalează în visul acesta, unde ies în evidenŃă ca
o pată de culoare pe un perete alb.
Acordă atenŃie senzaŃiilor pe care visele Ńi le lasă.
Un vis despre o viaŃă trecută se poate prezenta în diferite moduri si
senzaŃiile pe care Ńi le creează te pot ajuta să descoperi acele vise care
îŃi prezintă tablouri din vieŃi anterioare.
Planificarea viselor de vieŃi trecute
PoŃi planifica si programa un vis despre o viaŃă anterioară.
ホnainte
de a adormi, dă-Ńi sugestii pozitive de a avea vise referitoare la
vieŃi
trecute. Subconstientul Ń靖 va selecta pentru constientizare
viaŃa trecută
cea mai potrivită pentru tine 絜 momentul respectiv. Iată un
exemplu de
sugestie ce poate fi dată:
După ce o să adorm, o să visez despre una din vieŃile mele
trecute.
Voi vedea imaginile foarte clar si 絈i voi aminti toate detaliile din
vis. La
trezire, 絈i voi 絜Ńelege perfect visul. ホl voi interpreta corect si
voi vedea
clar toate legăturile vieŃii mele prezente cu trecutul. Voi fi 絜
stare să
folosesc ceea ce aflu pentru a mă ajuta 絜 viaŃa mea prezentă.
Aceasta poate părea o autosugestie cam lungă, dar ea poate constitui
baza
unor activităŃi de deschidere, de reamintire, de interpretare si de
înŃelegere si
permite viselor din vieŃile trecute să te ajute. Dacă ai deja unele
informaŃii despre
una dintre vieŃile tale trecute, poŃi fi mai precis în sugestia ta. În timp ce
îŃi dai
autosugestiile este posibil să constientizezi o imagine sau o senzaŃie
despre o
viaŃă trecută. Se datorează subconstientului tău care s-a racordat la una
din
vieŃile trecute si Ńi-a dat o mostră din spectacolul captivant care
urmează.
ExerciŃii de deschidere
Planifică-Ńi si programează-Ńi visele de vieŃi anterioare. Descrie

Page 76
jurnal toate visele pe care le-ai avut. MenŃionează senzaŃiile
legate de vis
si toate simbolurile 絜t稷nite acolo. Decide dacă este vorba de un
vis de
viaŃă anterioară sau dacă se referă numai la prezent, căut穗d să
vezi
mesajul general al visului. Fă legătura 絜tre visele tale de vieŃi
trecute si
evenimente si experienŃe din viaŃa ta actuală. Scrie despre
toate
informaŃiile si intuiŃiile pe care visele Ńi le-au prilejuit.
Cum visele reprezintă un element atât de important pentru toate
aspectele
vieŃii tale, începe să scrii un jurnal separat al viselor, în care să notezi
toate visele
pe care le ai. În felul acesta vei ajunge să afli adevăratele lor înŃelesuri si
te va
ajuta să iei un contact mai strâns cu cunoasterea ta interioară si cu natura
ta
spirituală. Interpretarea viselor îŃi va mări puterea de înŃelegere si de
recunoastere a imaginilor si simbolurilor subconstientului si îŃi va arăta
mai clar
cum comunică visele cu tine.
Pe măsură ce vei continua să-Ńi înregistrezi visele, ele vor deveni mai
clare
si mai complete. Ele îŃi vor oferi posibilitatea de a vedea cu si mai multă
pătrundere în tine însuŃi si vor răspunde tuturor întrebărilor pe care le ai
despre
vieŃile tale trecute. Din când în când, trece în revistă notele pe care le-ai
făcut în
jurnal. PoŃi găsi răspunsuri la întrebări pe care nu le-ai pus încă si
răspunsuri la
întrebări de care nu erai constient că le aveai până ce nu ai găsit
răspunsul la
ele. Visele Ń靖 dezvăluie tablouri ale vieŃilor trecute si te ajută să
descoperi
si să 絜Ńelegi tot ceea ce doresti să afli.
Separă-Ńi Eu-rile și spiritualitatea
Lumea este mai mult decât credem judecând după aparenŃe. Lumea din
interiorul nostru dezvăluie multe feŃe si faŃete de
autoconstienŃă, at穰 din
trecut, c穰 si din prezent. Pe măsură ce începi să înŃelegi expresia
exterioară a
experienŃelor tale, să accepŃi si să preiei gândurile si senzaŃiile legate
de ele,
începi să-Ńi dezvolŃi constienŃa interioară si să-Ńi lărgesti cunoasterea.
Vei deveni
mai constient de existenŃa emoŃiilor ascunse ce apar la suprafaŃă spre a
fi
recunoscute si vei vedea că ele îŃi prilejuiesc înŃelegerea care îŃi permite
constientizarea întregii game a experienŃelor tale. Pe măsură ce Ń靖
continui
călătoria ce te duce la autoconstientizare si la cunoastere
spirituală,
絜cepi să 絜Ńelegi că prin descoperirea vieŃilor tale trecute Ń靖
descoperi de
fapt „Eul" si sufletul.
Eul tău interior este eul tău emoŃional si conŃine toate emoŃiile
si
experienŃele tale. Eul tău superior este eul cunoscător, are o
constienŃă si
o 絜Ńelegere perfectă a adevărului si cunoasterii interioare. Eul
tău
Page77
superior reprezintă veriga de legătură cu sufletul.
Sufletul reprezintă esenŃa a tot ceea ce esti tu si se află 絜
interiorul
constienŃei acumulate a Eului tău interior si a Eului tău Superior.
Sufletul
tău cuprinde toate experienŃele si cunoasterea vieŃilor tale
trecute, p穗ă la
experienŃele si cunoasterea prezentului.
Încarnarea ta actuală este trăită si exprimată prin toate aspectele eului
tău
interior si a Eului tău Superior. EmoŃiile reprezintă începuturile oricărei
experienŃe. Pe măsură ce iei contact cu emoŃiile tale, începi să-Ńi
recunosti eul tău
interior. Cu ajutorul experienŃelor se capătă cunoastere. Prin intermediul
ei intri
în rezonanŃă cu adevărul aflat în interiorul tău si devii constient de eul
tău
superior, înŃelegând si aplicând cunoasterea, devii constient de suflet.
ConstienŃă ta de sine începe în interiorul tău si se exprimă prin emoŃiile
si
experienŃele tale, prin adevărul si cunoasterea ta interioară, prin modul
în care îŃi
trăiesti viaŃa, cât si prin credinŃele pe care le ai. Cercetarea în
profunzime a
tuturor acestor aspecte ale tale, făcută cu o constienŃă mărită, duce la o
completă
înŃelegere a experienŃelor si emoŃiilor tale atât din viaŃa prezentă, cât
si din cele
trecute. În acest fel poŃi intra în contact direct cu adevărul tău.
Dobândesti
cunoasterea modului în care experienŃele trecutului se leagă de cele
prezente si
înŃelegi de ce experienŃele vieŃilor trecute apar la suprafaŃă pentru a te
ajuta în
actuala viaŃă.
Stările tale emoŃionale, cunoasterea si constienŃă formează 絜
tregul
tău, tot ceea ce esti din profunzime p穗ă la suprafaŃă. ホnŃeleg穗
du-Ńi
vieŃile anterioare prin constienŃă sufletului tău si filtr穗d
această
constienŃă prin cunoasterea Eului tău Superior si prin emoŃiile
eului tău
interior, vei reusi să influenŃezi si să-Ńi schimbi stările
emoŃionale si
experienŃele si să-Ńi dezvolŃi cunoasterea pe măsură ce-Ńi ad穗
cesti
constienŃă. Această constienŃă antrenează 絜 spirală eul tău
interior si eul
tău superior. Totul formează un ciclu continuu de crestere, de 絜
văŃare si
de evoluŃie.
Eul tău interior
Eul tău interior se află 絜 interiorul tău si cu ajutorul lui devii
constient de adevăratele sentimente, legat de tot ceea ce te 絜
conjoară si
cu care iei contact 絜 viaŃă. Eul tău interior traduce sentimentele

adevăr. Aceasta te ajută să-Ńi înŃelegi emoŃiile, experienŃele vieŃilor
trecute si
influenŃa lor asupra vieŃii actuale. Eul tău interior este tovarăsul,
confidentul
Page 78
tău credincios si permanent si cel ce deŃine secretele
subconstientului. Eul
tău interior cunoaste adevărata realitate a lumii aflată 絜 afara si

interiorul tău.
Esti constient de existenŃa eului tău interior pe toată durata vieŃii tale
prin
intermediul sentimentelor tale. Esti în contact cu el atunci când ai acea
stare de
liniste interioară care să-Ńi permită să-Ńi examinezi gândurile si
experienŃele si să
descoperi care sunt adevăratele sentimente pe care le nutresti faŃă de
anumite
lucruri si situaŃii. Eul tău interior te ajută să descoperi de ce simŃi
ceea ce
simŃi si este acel rezonator care redă prin reflectare modul 絜
care
răspunzi si reacŃionezi la orice Ńi se 絜t穃plă 絜 viaŃă.
Eul tău interior îŃi cunoaste adevăratele tale sentimente si le aduce la un
nivel constient cu ajutorul emoŃiilor si reacŃiilor pe care le ai în faŃa
experienŃelor
prin care treci. In orice împrejurare, eul tău interior pătrunde dincolo de
aparenŃe
si recunoaste cu claritate adevărul. Urmându-Ńi sentimentele, în mod
instinctiv si
intuitiv stii ce este corect si bine pentru tine.
Tot ce ai de făcut pentru a cunoaste adevărul despre orice este
să ai
絜credere 絜 sentimentele tale si să crezi 絜 tine. ホncrederea 絜
cepe 絜
interiorul tău. Pe măsură ce intri 絜 contact cu tine 絜suŃi, 絜veŃi
cum să ai
絜credere 絜 sentimentele si răspunsurile tale 絜 faŃa
evenimentelor din
viaŃă, cum să ai 絜credere 絜 eul tău interior si cum să-Ńi urmezi
sentimentele. Pe măsură ce ai 絜credere 絜 tine 絜suŃi, 絜cepi să
recunosti
adevărul interior. Acest lucru contribuie enorm la 絜Ńelegerea
amintirilor
din vieŃile trecute si 絜 perceperea tuturor faŃetelor
experienŃelor tale.
PoŃi de asemenea constientiza eul tău interior ca fiind acea voce
suavă din lăuntrul tău care-Ńi sopteste din linistea minŃii tale.
Vocea ta
interioară este numită câteodată presimŃire, intuiŃie sau senzaŃie a unei
certitudini referitoare la ceva. Eul tău interior îŃi vorbeste prin vocea ta
lăuntrică,
prin simŃămintele tale si îŃi spune adevărul de fiecare dată. Când ai
încredere în
tine si îŃi asculŃi vocea lăuntrică, auzi întotdeauna numai adevărul. Cu
cât asculŃi
mai mult de această voce si cu cât ai mai multă încredere în eul tău
interior, cu
atât o vei auzi mai clar si o vei constientiza mai bine.
ExerciŃii de deschidere
Pentru a intra cu adevărat în contact cu eul tău interior si pentru a auzi
vocea din lăuntrul tău, va trebui mai întâi să faci să tacă pălăvrăgeala si
starea
de permanentă distracŃie a constientului. Este mult mai usor să intri

Page 79
contact cu eul tău interior dacă te afli 絜tr-o stare de pace
interioară si de
reculegere. Esti mult mai receptiv la glasul tău interior, 精 poŃi
auzi si
asculta mult mai bine dacă te găsesti 絜tr-un loc linistit si
odihnitor. PoŃi
găsi un astfel de loc 絜 interiorul minŃii tale plas穗du-te, cu g穗
durile si
cu simŃămintele tale, 絜tr-o scenă din natură, unde esti 絜 acord
cu
linistea si frumuseŃea naturii si cu tine 絜suŃi. ホŃi poŃi crea un
sanctuar
interior, care să reprezinte un loc special din interiorul tău unde
să vibrezi
絜 armonie cu eul tău interior si unde să simŃi bucuria de a fi
ceea ce esti.
Sanctuarul tău interior este un loc plin de pace si liniste, unde poŃi găsi
izolarea si unde te poŃi regăsi pe tine însuŃi. Aici este locul unde poŃi
privi în
interiorul tău pentru a reflecta în liniste la stările tale sufletesti în faŃa
evenimentelor care au loc în viaŃă. Acolo poŃi auzi si asculta vocea ta
interioară si
poŃi afla răspunsuri la întrebările pe care Ńi le pui. Acolo este locul unde
poŃi fi în
contact direct cu eul tău interior si îŃi poŃi înŃelege simŃămintele si unde
poŃi avea
toată încrederea că vei afla adevărul.
Sanctuarul tău poate fi malul mării, unde auzi valurile care se
sparg
de Ńărm si simŃi căldura bl穗dă a soarelui. Poate fi o pădure,
unde respiri
aerul proaspăt si simŃi v穗tul cum adie si clatină frunzele ce
fosnesc usor
絜 bătaia lui. Poate fi un c穃p deschis, de unde orizontul se vede
絜 toate
direcŃiile. Poate fi un munte, cu o cascadă cu apă rece si
limpede,
strălucind 絜 soare. Poate fi o grădină, plină cu flori minunate.
Sanctuarul tău interior poate fi oriunde si orice vrei tu să fie.
Poate
fi un loc pe care 精 cunosti din realitate sau poate exista doar 絜
mintea ta.
Sanctuarul tău poate fi simbolul unui simŃăm穗t pe care l-ai avut
sau al
unui loc pe unde ai fost, unde te-ai simŃit cu adevărat tu 絜suŃi
si 絜 largul
tău. Poate reprezenta o stare interioară prin care ai trecut atunci
c穗d teai
simŃit 絜 deplină armonie cu tine 絜suŃi si cu natura 絜
conjurătoare.
Crearea sanctuarului tău interior
Imaginează-Ńi un loc natural, linistit unde să poŃi fi 絜 contact cu
eul
tău interior si 絜 acord perfect cu natura din preajmă. Intră 絜
nivelul Alfa
si creează-Ńi mental sanctuarul tău interior. ホncearcă să 精 vezi,
să 精 simŃi
si să fi cu adevărat acolo. Bucură-te de senzaŃia de pace si de
liniste din
interiorul tău. Lasă-te pătruns de pacea si de bl穗deŃea naturii ce
te
絜conjoară 絜 timp ce lasi cale liberă constientizării eului tău
interior.
Descrie 絜 jurnal ce simŃi 絜 ceea ce te priveste si care sunt g穗
durile
Page80
care Ń靖 trec prin minte 絜 această stare de armonie deplină cu
tine 絜suŃi.
Acest lucru te va ajuta să constientizezi modul 絜 care poŃi lua
contact cu
simŃămintele tale si cum se prezintă 絜aintea ta adevărul tău
interior si
cunoasterea aflate 絜 profunzimea fiinŃei tale. Descrie modul 絜
care arată
sanctuarul tău si notează 絜 jurnal toate imaginile pe care le
constientizezi. Imaginile pot reprezenta simbolurile unor
simŃăminte
ad穗ci si profunde. Interpretează imaginile pentru a vedea de ce
Ńi-au
apărut acolo, 絜 sanctuarul tău. Intră 絜 contact cu stările
sufletesti care
Ńi le produc si cu ceea ce ele reprezintă.
O dată ce Ńi-ai creat sanctuarul, te poŃi duce acolo ori de c穰e ori
doresti si orice motiv ai avea. Te poŃi duce acolo pentru a intra 絜
contact
cu eul tău interior si pentru a afla adevăratele tale simŃăminte.
Te poŃi
duce ca să asculŃi vocea interioară si să auzi adevărul. ホn linistea
sanctuarului tău interior te poŃi odihni si linisti. Te poŃi simŃi 絜
armonie
cu tine 絜suŃi si te poŃi bucura pur si simplu că existi. Te poŃi
duce acolo, în
interiorul fiinŃei tale, pentru a da curs liber amintirilor vieŃilor tale trecute
si a
vedea cum sunt ele reflectate în emoŃiile și experienŃele prezentului.
Stând în
contact cu simŃămintele tale si ascultându-Ńi gândurile, poŃi dobândi
perceperea
si înŃelegerea cauzelor care te fac să reacŃionezi în modul în care o faci
în prezent
în faŃa emoŃiilor si experienŃelor tale din trecut.
Cheia cunoasterii
Aflat în sanctuarul din interiorul tău, trăiesti o stare de perfectă armonie
cu natura si cu tine însuŃi. Intră în rezonanŃă cu constienŃă ta profundă
despre
cine esti cu adevărat, prin contactul pe care îl stabilesti cu adevăratele
tale
simŃăminte si prin deplina încredere pe care Ńi-o acorzi Ńie însuŃi.
Făcând aceasta,
lasi cale liberă cunoasterii tale interioare si devii constient că deŃii deja
adevărul
aflat în tine. Devii constient că deŃii deja cheia cunoasterii. Cu cât cobori
mai
mult în tine, se deschide si mai mult calea spre constienŃă si adevărul tău
interior, dându-Ńi posibilitatea să intri în contact din ce în ce mai strâns cu
Eul
tău Superior si permiŃându-Ńi astfel intrarea în rezonanŃă cu el.
ホn meditaŃia ce urmează vei explora răsăritul soarelui si vei trăi
experienŃa ivirii zorilor 絜 interiorul tău 絜suŃi, prin descoperirea
cheii
cunoasterii. Cheia Ń靖 deschide calea către 絜Ńelegerea ta
profundă,
descuind porŃile ce duc la trăirile tale interioare si la adevăr,
conduc穗dute
spre experienŃele si amintirile vieŃilor tale trecute, spre esenŃa
sufletului
Page81
tău. ホnainte de a 絜cepe, intră 絜 nivelul Alfa si răm稱 絜 contact
cu tine
絜suti 絜 interiorul sanctuarului tău. Lasă-te pătruns de imaginile
meditaŃiei care urmează, 絜cerc穗d să vezi, să simŃi si să fii 絜
ele.
ホn c穰eva momente soarele trebuie să răsară. Este o dimineaŃă
frumoasă de vară si tu esti afară, bucur穗du-te de 絜ceputul
acestei noii
zile. SimŃi prin toŃi porii boarea bl穗dă si caldă ce adie, purt穗d
parfumul
aerului dimineŃii. PoŃi auzi ciripitul păsărelelor undeva 絜
depărtare si
sunetul glasului lor, purtat de briza dimineŃii, este plin de
bucuria zilei
care 絜cepe.
Zăresti 絜 faŃa ta un loc frumos si linistit care te 絈bie. Este un p
稷c
de copaci, iar la poalele lor păm穗tul este acoperit cu o iarbă
verde si
frumoasă. Te 絜drepŃi 絜tr-acolo, g穗dindu-te ce plăcut ar fi să te
odihnesti
pe iarbă si să saluŃi de acolo ivirea zorilor. SimŃi iarba moale ca
mătasea
sub picioarele goale si, 絜 timp ce păsesti pe ea, te simŃi mai
liber si mai
usor dec穰 te-ai simŃit vreodată.
ホn apropiere este malul mării. Auzi sunetul valurilor si te g穗desti
c穰 de minunat ar fi să vezi răsăritul pe malul mării. Te 絜drepŃi
spre
plajă si 絜 momentul c穗d ea Ń靖 apare 絜 faŃa ochilor, poŃi zări
valurile
cum se izbesc 絜cetisor de Ńărm.
Privesti cerul si observi cum devine din ce 絜 ce mai luminos.
Linia
orizontului se profilează cu claritate 絜aintea ta, acolo unde cerul
pare că
se ridică din mare. PoŃi zări acum primele raze de soare cum
luminează
cerul. Apoi soarele 罇i face apariŃia, ca un imens glob de foc si
culorile
răsăritului se reflectă 絜 marea devenită o imensă oglindă.
Te uiŃi 絜 sus si observi cŃ稱va norisori pe cerul dimineŃii si
marginile
lor sunt tivite cu primele culori ale răsăritului. La 絜ceput
portocaliu
deschis, apoi portocaliul se transformă 絜tr-o nuanŃă de roz pe
care nu ai
mai văzut-o vreodată. Este ca si cum siraguri de perle sidefii ar
sta
agăŃate de marginile norilor si nuanŃele lor se schimbă 絜 fiecare
clipă.
Sau poate apa este cea care transmite, ca o infinită oglindă, 絜
spre nori,
culorile răsăritului de soare.
ホŃi dai seama că este pentru prima dată c穗d vezi culorile
răsăritului
絜 acest fel deosebit. FrumuseŃea si puritatea culorilor Ń靖 dau
un profund
sentiment interior de veneraŃie si de minunare, c穗d realizezi
faptul că
asisti la nasterea unei noi zile... vezi culorile unui nou 絜ceput, 絜
chizi
ochii si trăiesti culorile, iar culorile devin mai strălucitoare 絜
interiorul
tău. PoŃi simŃi culorile răsăritului si poŃi auzi melodia: magică
pe care ele
Page82
o c穗tă 絜 interiorul tău.
Si, deodată, Ń靖 dai seama că tu 絜suŃi esti culorile răsăritului. ホn
esenŃa fiinŃei tale ai devenit răsăritul de soare. Culorile par să
se ridice
pentru a face loc strălucirii aurii a soarelui. Soarele este acum
deasupra
orizontului si tu te ridici 絈preună cu soarele. Pe măsură ce
soarele
continuă să se ridice din ce 絜 ce mai sus pe cer, continui să te
ridici cu el.
SenzaŃia este 絈bătătoare si te simŃi mai plin de viaŃă dec穰 ai
fost vreo
dată.
Si acum pătrunzi 絜 spatele soarelui... ホn spatele culorilor
răsăritului, 絜 centrul răsăritului. Ai intrat 絜tr-un loc special si
magic din
interiorul fiinŃei tale si te simŃi de parcă esti aici din totdeauna.
Ai stiut
de mult calea spre acest loc fermecat, cu totul deosebit.
ホŃi 絜drepŃi privirea către dreapta si poŃi vedea o cheie aurită
pe care
soarele răsărind si culorile zorilor dimineŃii au format-o. Această
cheie
aurită deschide poarta cunoasterii si a adevărului interior.
ホntinde-te după
ea. łine-o 絜 m穗ă si simte-i căldura. Simte-o cum pulsează, plină
de
energie si forŃă pozitivă.
łine cheia 絜 inima ta si lasă-te pătruns de constientizarea
adevărului tău interior.
łine cheia 絜 mintea ta si percepe-i comorile. Simte cum mintea Ńi
se
deschide si se expandează 絜 cunoastere si constienŃă. łine cheia

sufletul tău si simte cum constientizezi Lumina din interiorul tău.
*****
Cheia aurită pe care o Ńii 絜 m穗ă, 絜 inimă si 絜 suflet Ń靖
aparŃine. Ai
făcut o călătorie de explorare printr-o parte foarte specială a ta 絜
suŃi si ai
găsit o comoară mai preŃioasă si mai importantă dec穰 toate
comorile pe
care lumea Ńi le-ar putea oferi. Ai găsit o cheie de aur care Ń靖 dă
acces la
toate comorile pozitive si pline de energie din mintea si sufletul
tău.
Zăresti acum o rază aurie radiată de răsăritul de soare. Observi
cum
raza izvorăste din soare si cum ajunge la păm穗t, pe care 精
atinge cu
bl穗deŃe, pentru a lumina calea unei noi si minunate zile. Observi

絜treaga plajă pe care ai admirat răsăritul soarelui străluceste 絜
lumina
acestei raze. Lasă-te purtat de această rază devin-o una cu ea,
călătoreste cu
ea p穗ă la acel loc foarte deosebit si pasnic de pe plajă unde ai
primit cu
at穰a bucurie venirea răsăritului.
Page83
Si acum esti din nou pe plajă si observi că soarele s-a ridicat deja
deasupra orizontului. Priveste la cheia de aur pe care o Ńii 絜 m穗
ă si
priveste din nou la soare. Culorile s-au schimbat acum. Toate s-au
contopit
絜tr-o culoare aurie... culoarea cheii tale... culoarea soarelui... si
culoarea
cunoasterii. PoŃi simŃi culoarea din mintea ta si culoarea aurie
este mai
frumoasă ca niciodată.
Cerul este acum de un albastru intens, iar norii care au reflectat
culorile răsăritului reflectă acum culoarea aurie. Si chiar pe c穗d
te uiŃi la
norii aurii, ei 罇i schimbă culoarea devenind de un alb sc穗teietor
si pur... ca
si c穗d ar fi absorbit răsăritul auriu... ca si c穗d ar fi adunat si ar fi
pus de-o
parte culorile aurorei pentru a le avea la următorul răsărit.
Constientizezi căldura soarelui. Constientizezi prezenŃa unei
brize
usoare si parfumul aerului de dimineaŃă. Constientizezi glasul
păsărelelor ce
ciripesc undeva 絜 depărtare. PoŃi să auzi melodia pe care o
intonează,
salut穗d răsăritul. Si esti 絜 acelasi timp constient de cheia aurie
pe care o
deŃii 絜 minte. Esti constient că ea reprezintă cheia cunoasterii.
Soarele este simbolul universal al constienŃei, al cunoasterii si al
Luminii. ホn această meditaŃie, răsăritul soarelui reprezintă
deschiderea si
expandarea adevărului si cunoasterii tale interioare. Scrie 絜
jurnal tot ce
ai trăit pe parcursul acestei meditaŃii. Notează toate stările prin
care ai
trecut si g穗durile pe care le-ai avut, 絜 timp ce-ai simŃit deschiz
穗du-se
calea spre cunoasterea ta interioară, 絜 timp ce deveneai
constient de
adevărul existent 絜 tine. Descrie toate imaginile pe care le-ai
avut 絜
decursul acestei excursii de expandare a nivelului tău de
constienŃă prin
pătrunderea 絜 centrul răsăritului de soare si 絜 centrul sufletului
tău.
Eul tău Superior
Eul tău superior este partea cea mai 絜Ńeleaptă si mai
cunoscătoare
din tine si ea este cea care stie totul despre tine. Eul tău superior
Ń靖 oferă
protecŃie si 絜drumare 絜 tot cursul vieŃii tale, at穰 pe plan fizic,
c穰 si pe
plan spiritual. Devenind constient de Eul tău superior, deschizi calea
adevărului si cunoasterii interioare, îŃi oferi posibilitatea de a vibra la un
nivel
mai înalt. Retrăind toate aspectele vieŃii în si prin perspectiva Eului tău
Superior,
îŃi măresti nivelul de cunoastere si de constienŃă.
Eul tău superior există 絜 toate aspectele vieŃii tale, de la cele
Page 84
mondene la cele 絜alt spirituale. PoŃi 絜credinŃa Eului tău
Superior toate
problemele vieŃii de zi cu zi, grijile si supărările tale, iar eul tău
superior
le va trata cu 絜Ńelegere si 絜Ńelepciune si te va 絜văŃa cum să le
rezolvi.
PoŃi să te adresezi Eului tău Superior 絜 orice problemă si el va 絜
Ńelege si
va accepta orice stare a ta sufletească si orice trăire si Ń靖 va
arăta cum să
te 絜Ńelegi pe tine 絜suŃi 絜tr-o manieră mai limpede si mai bună.
Eul tău superior este profesorul si susŃinătorul tău permanent.
Cu
ajutorul tuturor experienŃelor tale, atât cele trecute, cât si cele prezente,
dobândesti înŃelegere în ceea ce te priveste. Dobândesti înŃelegere din
experienŃe
si, prin înŃelegere, devii constient de adevărul tău. Cunoscând adevărul,
avansezi
spre noi nivele de învăŃare.
Eul tău superior Ń靖 este ghid si te va conduce, cu 絜Ńelegere si
pricepere, 絜 si prin amintirile vieŃilor tale trecute. PoŃi apela la
eul tău
superior pentru a dobândi o constienŃă totală asupra tuturor
evenimentelor si
stărilor emoŃionale prin care ai trecut în vieŃile trecute. Eul tău
superior te
poate ajuta să devii constient de reacŃiile din prezent faŃă de
evenimente
din trecut, explic穗du-Ńi care sunt legăturile dintre acele
evenimente ale
altor vieŃi si viaŃa ta actuală. Îi poŃi cere Eului tău Superior să îŃi
dea
răspunsuri la întrebări legate de probleme având originea într-o viaŃă
trecută. Eul
tău îŃi va arăta cum să faci legătura cu anumită experienŃă din trecut,
pentru a
putea înŃelege si rezolva o anumită problemă.
Eul tău superior Ń靖 poate spune cine au fost 絜 alte vieŃi
persoane
existente 絜 preajma ta. În prezent si ce relaŃii ai avut cu ele în trecut.
Eul tău
superior îŃi va arăta ce karmă s-a creat între voi atunci si îŃi va explica.
Motivele
pentru care sunteŃi din nou împreună. Eul tău superior te va ajuta să
înŃelegi
toate aspectele karmei tale si te va conduce de-a lungul procesului de
echilibrare
a karmei tale.
Eul tău superior deschide calea de comunicare dintre existenŃa
ta si
experienŃele tale fizice si 絜Ńelegerea spirituală a sinelui tău și a
constienŃei tale. Eul tău superior reprezintă legătura dintre
simŃămintele si
spiritualitatea ta si foloseste ca intermediar între modul de exprimare a
experienŃelor tale fizice si exprimarea constienŃei tale spirituale.
Eul tău superior este un canal universal de cunoastere,
constienŃă si
Lumină si reprezintă veriga de legătură cu spiritualitatea ta. Eul
tău
superior îŃi va arăta lumea cunoasterii si te va ajuta să păsesti în
domeniul
spiritual al constienŃei, în călătoria ta evolutivă spre iluminare. Prin
înŃelepciune
si prin cunoasterea Eului tău Superior, vei constientiza sufletul tău si-Ńi
vei
înŃelege adevărata natură.
Page 85
ExerciŃii de deschidere
PoŃi percepe eul tău superior în multe moduri. Fiecare dintre noi îsi
constientizează eul superior într-un fel propriu. Unii percep eul superior
ca pe
un fel de energie sau o stare sufletească; alŃii 精 văd ca pe o
imagine a lor
絜sisi, atotstiutoare si atotcunoscătoare. Unele Euri Superioare
apar 絜
mod simbolic sub forma unor bătr穗i, vechi filozofi sau 絜
văŃători; unele se
prezintă lu穗d figura mamei sau a tatălui, care sunt protectoare,
iubitoare si consolatoare. Eul tău superior reprezintă o culme a întregii
cunoasteri pe care ai dobândit-o si a tuturor experienŃelor din toate
vieŃile pe care
le-ai trăit. Când ajungi să-Ńi constientizezi eul superior, ajungi să te
constientizezi
pe tine.
Eul tău superior este o parte extrem de deosebită a ta. łi-ai
cunoscut
eul superior din toate timpurile, din fiecare viaŃă pe care ai trăit-
o si de
fiecare dată aŃi petrecut 絈preună intervalele dintre două vieŃi.
Există o
legătură între voi care s-a format încă de la începutul timpurilor si s-a
întărit de-a
lungul întregii existenŃe a sufletului. Regăsirea Eului Superior este
re絜t稷nirea cu cel mai vechi, cel mai drag si cel mai credincios
prieten. Se
simte ca fiind lucrul cel mai natural din lume; este ca si când te-ai întoarce
acasă
după o călătorie lungă, în care te-ai simŃit pierdut, flămând, speriat si
singur.
Dacă ai fost departe de eul tău superior, reîntâlnirea este de cele mai
multe ori
emoŃionantă, plină de bucurie si de o fericire care nu pot fi descrise în
cuvinte.
Reunirea cu Eul Superior
ホn meditaŃia care urmează, lasă-te pătruns de constientizarea
Eului
Superior si permite restabilirea legăturii dintre voi. ホnainte de a
絜cepe,
intră 絜 stare Alfa si du-te 絜 interiorul sanctuarului tău. Lasă-te
cuprins
de o profundă pace si liniste interioară.
Acolo, 絜 sanctuarul tău, te simŃi 絜 contact cu tine 絜suŃi si 絜
acord
cu natura ce te 絜conjoară. Te simŃi cuprins de o profundă pace
si liniste si
simŃi cum o senzaŃie specială de constientizare se manifestă 絜
tine.
Uit穗du-te 絜 jur 絜 sanctuar, Ń靖 vezi eul superior care te
asteaptă.
Privindu-l, trăiesti un sentiment incredibil de profund de respect
si de
Page 86
絜credere.
ホn timp ce eul tău superior se 絜dreaptă către tine, simŃi
puternicele
sentimente pozitive pe care le emană si ai senzaŃia clară a
energiei si a
cunoasterii radiate din interiorul fiinŃei lui. ホn timp ce te apropii
si mai
mult de eul tău superior, trăiesti experienŃa unei bucurii si
fericiri fără
margini. Acum eul tău te 絈brăŃisează si te simŃi contopindu-te

cunoastere, constienŃă si Lumină. Ai certitudinea că ai găsit ceea
ce
căutai de at穰a timp. łi-ai găsit propriul tău aspect superior.
ホn modul tău specific si asa cum simŃi că poŃi cel mai bine, intră

rezonanŃă cu eul tău superior: ホncepe să creezi o legătură 絜tre
voi care să
vă apropie si mai mult si care să-Ńi deschidă din ce 絜 ce mai tare
calea
spre propria ta cunoastere si constienŃă interioară. C穗d Ń靖 絜
chei
meditaŃia, respiră ad穗c de c穰eva ori, constientiz穗d armonia din
interiorul tău si faŃă de eul tău superior. Inspiră 絜 interiorul tău
constienŃa si 絜Ńelegerea a tot ceea ce ai descoperit 絜 legătură
cu eul tău
superior.
Scrie 絜 jurnal tot ce-ai trăit si ai constientizat 絜 timpul
reunificării
cu eul tău superior. Descrie toate senzaŃiile pe care le-ai 絜cercat
si toate
g穗durile pe care le-ai avut 絜 acest timp. Notează tot ce Ńi-a
spus eul tău
superior si cum Ńi-a apărut. Notează ce Ńi-a făcut si cum ai
reacŃionat tu
faŃă de el. Defineste si descrie eul tău superior. Aceste lucruri te
vor ajuta
să constientizezi si mai mult eul tău superior si cunoasterea
aflată 絜
interiorul tău.
Cunoasterea Eului tău Superior reprezintă preludiul
constientizării
sufletului tău si 絜Ńelegerii naturii tale spirituale.
EsenŃa Sufletului tău
Sufletul reprezintă sursa intangibilă si viabilă a vieŃii si a
spiritului
nemuritor din interiorul tău. Sufletul este esenŃa a tot ceea ce
esti, este
energia si constienŃa care te definesc. Sufletul reprezintă
totalitatea
experienŃelor tale si suma tuturor g穗durilor, simŃămintelor si
cunoasterii
tale. VieŃile tale trecute, cu toate evenimentele si emoŃiile
cuprinse 絜 ele,
reprezintă o parte integrală si inseparabilă din tine 絜suŃi.
Atunci când iei contact cu eul tău interior si cu simŃămintele tale, intri în
rezonanŃă cu eul tău superior si cu cunoasterea aflată în interiorul tău,
Page 87
constientizând în acelasi timp si existenŃa sufletului si a adevărului din
tine.
Încercarea de a defini sufletul într-un mod care să corespundă percepŃiei
obisnuite despre suflet, este ca încercarea de a prinde un fluture
amăgitor.
Cuvintele se poticnesc în faŃa unei interpretări precise, a unei descrieri
clare a
ceea ce este sufletul.
O definiŃie ce pune 絜 lumină 絜 mod extrem de edificator
problema
sufletului a fost auzită cu ocazia unei 絜morm穗tări. După
moartea
unchiului lor, doi mici filozofi, 絜 v穩stă de cinci, respectiv sase
ani,
discutau despre locul in care se afla acum sufletul unchiului lor.
Ambii
erau de acord că trebuie că era 絜 rai, deoarece fusese o
persoană foarte
bună. Unul dintre copii susŃinea că sufletul se află 絜 mintea si g
穗durile
cuiva. Celălalt spunea că el se află 絜 interiorul inimii si
simŃămintelor
acelei persoane.
După ce au discutat ce este sufletul si au căzut de acord că am穗
doi
aveau dreptate, copii au 絜ceput o altă discuŃie, despre rai -
unde este si
cum arată. Au decis că raiul era un loc 絜văluit 絜 ceaŃă 絜 spatele
norilor
si că era probabil un loc plăcut pentru a dormi si a te odihni un
timp,
絜ainte ca sufletul să se trezească si să se apuce de treabă 絜 rai.
Fiind mulŃumiŃi că stabiliseră că raiul era un loc unde puteai sta
cu
plăcere, ei au 絜ceput o discuŃie prietenească despre cum arată
sufletul.
Unul dintre copii a spus că sufletul arată probabil ca o stea atunci
c穗d te
afli 絜 rai. C穗d nu esti acolo, arată probabil ca o fantomă. Celălalt
a
afirmat, cu multă convingere, că sufletul arată ca o lumină care
se miscă
si că el poate fi văzut si simŃit. ホn acest moment, mama lor a
intervenit 絜
discuŃie si le-a spus că dacă se vor privi 絜 ochi vor fi 絜 stare să
罇i vadă
sufletele. Acest lucru a dus la 絜cheierea discuŃiei si ei au 絜
ceput o
絜trecere de privit unul la altul, fix 絜 ochi.
ExerciŃii de deschidere
ExerciŃiul 1:
ホŃi poŃi defini cel mai bine sufletul prin simŃămintele si g穗
durile pe care
le ai despre el si prin ceea ce crezi că este. Notează-Ńi 絜 jurnal
răspunsurile la 絜trebările ce urmează. Răspunde cu grijă după ce ai
cercetat
cu atenŃie simŃămintele pe care le ai în legătură cu sufletul tău.
Page 88
- Defineste si descrie, 絜 general, ce crezi că este sufletul. Ideea
pe
care o ai despre suflet Ń靖 va oferi un cadru de referinŃă pentru
a te pregăti
pentru 絜trebările care urmează.
- Defineste si descrie, 絜 termeni specifici, ce crezi că este
sufletul
tău. Ce reprezintă, exact, sufletul tău si. Cum este el cu
adevărat? Cum 精
percepi? Din ce esenŃă a sursei vieŃii este el compus? Cum se
manifestă si
se exprimă 絜 viaŃa ta actuală? Răspunsurile te vor ajuta să intri

contact cu constienŃă sufletului tău si cu credinŃele tale legate
de
spiritualitate si nemurire.
- Descrie cum consideri că arată sufletul tău si fă un desen care
să-l
reprezinte. Interpretează desenul, 絜cerc穗d să descoperi ce Ń靖
arată
imaginile desenate. Imaginile sunt de obicei simbolice si
reprezintă
interpretarea spirituală a sufletului tău.
ExerciŃiul 2:
MeditaŃia care urmează te va ajuta să descoperi mai mult în legătură cu
sufletul tău. S-au scris volume pe această temă, despre ce este sufletul si
ce este
spiritualitatea. Desi cărŃile îŃi pot oferi o prezentare a acestor teme, ele
reprezintă
totusi interpretarea altcuiva a ceea ce el percepe despre suflet, bazându-
se pe
experienŃa si pe cadrul lui de referinŃă proprii.
Descoperă adevărul tău individual specific si atinge 絜Ńelegerea
propriilor si unicelor tale experienŃe. ホn acest mod Ń靖 vei 絜
Ńelege sufletul
si vei sti ce este spiritualitatea. Pe măsură ce Ń靖 vei constientiza
sufletul,
vei primi o 絜Ńelegere despre tine 絜suti pe care nici un fel de
cuvinte nu Ńio
pot oferi. Trăind constienŃă sufletului tău, vei descoperi esenŃa
ta 絜săŃi.
Vei afla cine esti cu adevărat si cunoasterea Ń靖 va veni din
interiorul tău.
Perceperea sufletului tău
Privind 絜 interiorul tău, vei vedea aspecte intangibile ale
sufletului
tău si vei 絜Ńelege cum să Ń靖 percepi sufletul.
ホncepe-Ńi meditaŃia intr穗d 絜 nivelul Alfa si pătrunz穗d 絜
sanctuarul tău. Lasă-te cuprins de pace si liniste, acolo, 絜
interiorul tău
si intră 絜 rezonanŃă cu natura si cu armonia Eului tău Superior.
Permite
Page89
Eului tău Superior să-Ńi fie ghid pe cărarea dezvăluirii sufletului
tău,
descoperindu-l 絜 maniera cea mai potrivită pentru tine. Fii
deschis la
primirea imaginilor, la auzul g穗durilor si la sesizarea
simŃămintelor pe
care Ńi le oferă eul tău superior.
Priveste 絜 interiorul tău pentru a vedea calităŃile sufletului tău;
asa
cum sunt ele reflectate 絜 g穗durile si credinŃele tale, exprimate
prin
emoŃiile si experienŃele prin care treci. La 絜ceput, este posibil

constientizezi simŃămintele tale interioare, ideile, visele si
scopurile pe
care le ai. Vei putea avea unele percepŃii despre modul 絜 care te
vezi cu
adevărat. Vei putea intra 絜 contact cu adevăratele tale
simŃăminte despre
cine esti acum si despre ce Ńi-ai propus să realizezi 絜 această
viaŃă. Vei
descoperi poate unele indicaŃii preŃioase despre scopul si
destinul tău.
Pe măsură ce privesti mai profund 絜 fiinŃa ta si intri 絜 contact
mai
str穗s cu adevărul si cunoasterea din tine, constienŃă sufletului
tău se
deschide si mai mult. Vei putea 絜cepe să vezi imagini, at穰 din
viaŃa
prezentă, c穰 si din cele trecute, care să-Ńi 絜făŃiseze calităŃile
sufletului
tău si modul 絜 care sunt exprimate. De o manieră puternică si
pozitivă,
vei 絜cepe să intri 絜 rezonantă cu vibratile de energie ale
sufletului tău si
vei căpăta o constienŃă sporită a naturii spiritualităŃii tale.
Scrie 絜 jurnal tot ceea ce ai constientizat 絜 timpul meditaŃiei.
Descrie imaginile, g穗durile si simŃămintele care redau calităŃile
intangibile ale sufletului tău si diferitele aspecte ale tale si ale
experienŃelor ce-Ńi sunt. Proprii. Prezintă modul 絜 care Ńi-ai
perceput
sufletul si cum s-a exprimat spiritualitatea ta prin intermediul g穗
durilor,
simŃămintelor si experienŃelor personale.
FeŃele tale din trecut
Ochii constituie fereastra spre lumea din interiorul tău si oglinda
sufletului tău.
După ce ai devenit constient de calităŃile intangibile ale sufletului tău (cu
ajutorul primei meditaŃii) si cum se exprimă ele în viaŃa actuală, poŃi
începe să ai
o viziune mai concretă a sufletului tău din vieŃile anterioare. Sufletul Ńi
se
oglindeste 絜 ochi si tu poŃi zări reflectarea a ceea ce ai fost
privind 絜 si
prin ochii tăi, ca 絜tr-o oglindă 絜 care apar feŃele multiple ale
sufletului
tău.
Page 90
NOTĂ: Această meditaŃie este foarte importantă. Dacă nu esti
pregătit pentru ceea ce urmează să trăiesti 絜 momentul 絜 care
esti
pentru prima oară 絜 acord perfect cu eul tău superior, atunci
asteaptă
p穗ă ce te simŃi 絜 stare să o faci. Dacă vei continua
experimentul fără să
intri mai 絜t稱 絜 nivelul Alfa si fără să fii condus de Eul tău
superior, se
va putea petrece unul din aceste două lucruri: fie te vei speria de
ceea ce
vezi, pentru că nu esti 絜 stare să 絜Ńelegi despre ce este vorba,
fie te vei
vedea privind la propria ta reflectare, regret穗d că nu ai făcut mai
絜ainte
efortul de a atinge nivelul mental corespunzător.
ホnainte de a 絜cepe, intră 絜 Alfa si ridică-Ńi nivelul de constienŃă
pentru a intra 絜 rezonanŃă cu eul tău superior. Vei simŃi astfel
că mintea
Ń靖 devine din ce 絜 ce mai constientă pe măsură ce deschizi
calea către
adevărul interior si către cunoastere. După ce ai atins o stare
mentală mai
絜altă de constienŃă, deschide ochii si 絜cepe meditaŃia. Permite
Eului tău
Superior să te conducă si să-Ńi dea răspunsurile cerute si să-Ńi
ofere
絜Ńelegerea a tot ceea ce trăiesti.
Uită-te la tine, asa cum esti acum, 絜tr-o oglindă. Vei vedea
reflectarea fizică a sufletului tău din aceasta viaŃă.
Concentrează-te
asupra ochilor si fii atent la g穗durile si senzaŃiile tale. ホncepe
acum să te
deplasezi peste aparenŃa ta fizică, 絜 tăr穃ul constienŃei
spirituale, unde
vei fi 絜 stare să vezi imaginile individuale ale sufletului tău asa
cum
arătai 絜tr-o 絜carnare anterioară. S-ar putea să vezi trăsături
faciale
suprapuse peste imaginea ta din oglindă sau s-ar putea să ai
senzaŃia
feŃelor tale din trecut, fără să le vezi direct, fizic.
Odată cu aspectul fizic pe care l-ai avut 絜 trecut, vei primi si
絜Ńelegerea si constienŃă acestor vieŃi, ca si influenŃa lor
asupra vieŃii
actuale. ホn timp ce meditezi asupra imaginilor văzute, devii
constient cine
ai fost atunci si cum experienŃele vieŃilor trecute Ńi-au format si
modelat
constienŃă, d穗d nastere la cea pe care o ai acum. Vei fi 絜 stare

realizezi modul 絜 care a progresat sufletul tău 絜 cadrul acestei
evoluŃii.
Descrie 絜 jurnal tot ce-ai trăit si ai constientizat 絜 cadrul acestei
meditaŃii. Notează toate imaginile despre tine care Ńi-au apărut
si ce
g穗duri si senzaŃii ai avut la vederea lor. Descrie toate stările
intuitive si
informaŃiile de care ai devenit constient privind la tine, la cine ai
fost si la
ce-ai făcut 絜 acele vieŃi. Notează toate legăturile cu viaŃa
actuală.
Prezintă ce-ai 絜Ńeles din experienŃele vieŃilor trecute, care Ńi-
au arătat
cum a progresat sufletul tău de atunci p穗ă acum.
Page 91
(Mai multe informaŃii despre eul interior, eul superior si suflet, în Capitolul
19.)
Trecerea 絜 revistă a viziunilor vieŃilor tale trecute
În timp ce îŃi reamintesti si-Ńi retrăiesti vieŃile trecute, Ńine seama de
faptul
că amintirile tale nu sunt influenŃate de trecerea timpului. VieŃile tale
anterioare
sunt la fel de reale în prezent, cât au fost si în trecut Energiile care
înconjoară
evenimentele si emoŃiile vieŃilor trecute s-au păstrat nealterate si în
prezent.
C穗d Ń靖 amintesti trecutul 絜 prezent, de fapt retrăiesti trecutul
ca fiind
prezentul. Cele două sunt at穰 de 絜lănŃuite, 絜c穰 devin unul.
ViaŃa ta
trecută poate să fi avut loc acum cinci sute de ani, dar modul 絜
care
reacŃionezi la evenimentele si emoŃiile din trecut este la fel de
limpede si
de real ca si c穗d ele ar fi avut loc acum cinci minute.
Acest lucru se datorează fluxului de energie care răzbate prin timp,
datorită
influenŃei vieŃilor trecute asupra celei prezente. C穗d Ń靖 amintesti si
retrăiesti
o amintire dintr-o altă viaŃă, contopesti energiile trecutului cu
cele ale
prezentului. Datorită constienŃei despre viaŃa trecută si 絜
Ńelegerii despre
modul 絜 care Ń靖 influenŃează viaŃa actuală, energia este 絈
părŃită 絜tre
trecut si prezent. Datorită faptului că vezi amintirea 絜 prezent,
trecutul
este trăit 絜tr-un cadru actual de timp.
Călătoriile prin vieŃile trecute Ń靖 oferă prilejuri interesante si
edificatoare de autodescoperire. Te vei afla 絜 viața trecută, răm
穗穗d 絜
acelasi timp conectat la viața din prezent. Modul tău de călătorie
va fi
proiecŃia mentală. Ghid Ń靖 va fi eul superior. Biletul de călătorie
către
vieŃile trecute Ń靖 oferă ocazia să 絜veŃi mai mult despre tine 絜
suti,
descoperind ce-ai făcut si ce Ńi s-a 絜t穃plat 絜 vieŃile trecute.
PoŃi cerceta
cine ai fost 絜ainte si poŃi retrăi evenimente din acele vieŃi. PoŃi
vedea cum
trecutul Ń靖 influenŃează si Ń靖 afectează prezentul. Suvenirurile
si comorile
cu care vii din aceste călătorii vor fi dob穗direa de perceperi si
cunoasteri
interioare pe baza vieŃilor trecute, ca si 絜Ńelegerea modului
cum si de ce
trecutul se leagă de prezent.
Există mai multe căi de a vedea si experimenta evenimentele si emoŃiile
trăite într-o viaŃă anterioară. PoŃi trece 絜 revistă viziunile vieŃilor
tale
trecute fără a te implica 絜 stările emoŃionale, sau o poŃi face
retrăind cu
intensitate evenimentele si emoŃiile respective - sau le poŃi face
pe
am穗două 絜 acelasi timp. PoŃi vedea, simŃi si intra si iesi din
vieŃile
trecute 絜 mod simultan sau succesiv, trăindu-le 絜 diverse
perspective.
Page 92
Unele din aceste perspective te vor plasa direct în viaŃa trecută; altele îŃi
vor
putea da o privire de ansamblu. În timp ce îŃi explorezi vieŃile trecute,
vei
cunoaste cele mai diferite aspecte ale amintirilor tale, care te vor ajuta,
oferinduŃi
cea mai profundă înŃelegere si constienŃă a acelei vieŃi trecute.
EXPERIMENTAREA: Această perspectivă Ń靖 va transporta
constienŃă direct 絜 amintirea vieŃii trecute si-Ńi va permite să o
retrăiesti,
絈preună cu tot alaiul de emoŃii si de evenimente legate de ea.
Vei vedea,
auzi, simŃi si gusta imagini din trecut. ConstienŃă ta va fi
absorbită 絜
scenele ce se prezintă si va fi complet implicată 絜 tot ceea ce
trăiesti.
C穗d constienŃa se scufundă 絜 viaŃa trecută, simŃi toate
emoŃiile si
retrăiesti evenimentele. Aceasta te ajută să 絜Ńelegi stările
emoŃionale pe
care le-ai adus 絜 această viaŃă din trecut, emoŃii care Ń靖
influenŃează si
Ń靖 afectează situaŃia prezentă.
DETASAREA: Această perspectivă te face să nu mai te implici
emoŃional 絜 amintirea ta, răm穗穗d 絜să 絜 continuare 絜 scenă.
Trăiesti
experienŃa acelei vieŃi trecute, fără a simŃi emoŃiile. Ai
senzaŃia că
evenimentele se 絜t穃plă altcuiva si vei avea avantajul de a trăi
din plin
evenimentul si emoŃiile, dar fără să le simŃi ca atare. Acest lucru
este
foarte folositor 絜 cazul unor amintiri dureroase sau
traumatizante,
deoarece Ń靖 oferă posibilitatea de a fi obiectiv 絜 timpul
experimentării
stărilor emoŃionale generate de acel eveniment.
VEDEREA DE ANSAMBLU: Această perspectivă va plasa
constienŃă ta deasupra evenimentului din viaŃa trecută la care
participi.
Vei constientiza toate aspectele evenimentului si 絜Ńelegerea ta
asupra a
ceea ce trăiesti 絜 eveniment va fi lărgită. ConstienŃa ta se va 絈
părŃi 絜tre
vederea obiectivă exterioară si completa lui 絜Ńelegere si aflarea

interiorul evenimentului si trăirea lui intensă. Această situaŃie Ń
靖 oferă
posibilitatea de a decide 絜 care din cele două direcŃii preferi să
Ń靖 plasezi
cu precădere constienŃă. Alegerea Ń靖 va fi determinată de ceea
ce doresti
să faci si de ceea ce reprezintă evenimentul.
C穗d Ń靖 plasezi constienŃa 絜 interiorul evenimentului,
participarea
ta la scenă este activă si simŃi totul despre eveniment. C穗d Ń靖
plasezi
constienŃă deasupra scenei, 絜Ńelegi motivele care au dus la
apariŃia
acelui eveniment si de ce ai acŃionat asa cum ai făcut-o. Dob穗
desti o
Page93
percepere interioară si afli răspunsuri din perspectiva Eului tău
Superior.
Acest lucru te ajută să 絜Ńelegi originile evenimentului si scopul
acŃiunilor
tale anterioare. PoŃi 絜corpora ambele perspective,
experimentală si de
detasare, 絜 metoda vederii de ansamblu. Este un efect de alternare
de poziŃie
si ambele aspecte sunt părŃi integrante unele în altele.
PoŃi trece 絜 revistă si privi scenele vieŃilor tale anterioare din
oricare din aceste perspective. Este posibil să te afli 絜 una dintre
ele si să
constaŃi că ea se transformă 絜tr-o alta care Ń靖 oferă mai multă
percepere
si informaŃii despre acea viaŃă. Vei călători prin imaginile
vieŃilor trecute
絜 acel mod care este cel mai potrivit trăirii pentru tine.
Pregătirea dinaintea călătoriei 絜 trecut
ホnainte de a porni 絜 călătoriile tale mentale pentru a vizita
amintirile trecutului, sunt c穰eva lucruri de care trebuie să fii
constient si
pentru care trebuie să te pregătesti. VieŃile trecute pe care le vei
retrăi vor
fi acelea care prezintă importanŃă pentru viaŃa ta prezentă. ホn
timp ce
retrăiesti trecutul, Ń靖 vei putea da seama de legăturile existente
絜tre
trecut si prezent. Pleacă la drum fără bagaje inutile. Lasă-Ńi
deoparte
restricŃiile constiente care pot interfera cu călătoriile tale 絜
vieŃile
trecute. Ia cu tine o constienŃă sporită a tuturor evenimentelor si
emoŃiilor
pe care le vei trăi; permite-Ńi 絜Ńelegerea a tot ce vei 絜t稷ni.
Adu cu tine la
絜apoiere, ca suveniruri, 絜Ńelegerea si cunoasterea.
ホn timpul călătoriilor poŃi avea unele reacŃii fizice, ca de
exemplu o
rapidă miscare a ochilor. Aceasta se 絜t穃plă deoarece Ń靖
folosesti ochii
mentali pentru a urmări scenele. S-ar putea ca 絜 timpul
„incursiunilor" să
simŃi nevoia să 絜ghiŃi. Acest lucru se datorează senzaŃiei de
profundă
relaxare. ホŃi poŃi simŃi corpul foarte usor sau foarte greu, sau
vibr穗d de
energie. S-ar mai putea să ai o senzaŃie de plutire pe deasupra
corpului
tău. Aceasta se 絜t穃plă datorită energiei crescute de lumină albă
(care
reprezintă o protecŃie spirituală ce va fi explicată mai departe) si
nivelului
tău crescut de constienŃă.
ホn timp ce Ń靖 絜cepi călătoria 絜 trecut, te poŃi simŃi deplas穗
du-te
printr-un tunel cu lumini de mică intensitate care se miscă rapid
絜ainte si
絜apoi si să auzi sunete plăcute care susură, trec穗d rapid pe l穗
gă tine.
Aceasta se poate 絜t穃pla atunci c穗d intri 絜 nivele mai 絜alte de
constienŃă spirituală si trebuie să Ń靖 sincronizezi energia cu
aceste nivele.
Page 94
PoŃi constientiza o senzaŃie de b窘稱ală 絜 jurul tău si 絜 urechi.
Aceasta
se 絜t穃plă deoarece călătoresti prin timp si energie.
Revenind 絜 prezent, te poŃi simŃi străbăt穗d ceva ce par a fi
straturi
de energie care, cu c穰 te apropii de prezent, par mai dense.
Aceasta
deoarece energia fizică este mai lentă dec穰 cea spirituală. Toate
aceste
reacŃii sunt normale si naturale; pe unele le poŃi simŃi, pe altele
nu; este
posibil să nu ai nici una din aceste reacŃii sau toate 絜 oarecare
măsură,
totul depinz穗d de starea mentală si de nivelul tău de constienŃă,
c穰 si de
implicarea ta 絜 călătorie.
ホn amintirile din vieŃile trecute s-ar putea să găsesti unele
episoade
amuzante, dar si unele care să nu fie prea plăcute. Este posibil să
existe
c穰eva lucruri 絜grozitoare chiar, aruncate 絜 umbrele trecutului,
st穗d la
p穗dă să te 絜spăim穗te. Este posibil ca, odată, 絜 trecut, să fi
făcut
lucruri sau să fi trăit evenimente dureroase si traumatice si
emoŃiile ce
絜soŃesc aceste evenimente să te afecteze 絜că.
Din anumite motive, se poate dovedi necesar pentru tine să
retrăiesti
unele amintiri si să simŃi din nou emoŃiile din trecut. Uneori,
singura cale
de a scăpa de influenŃe negative din vieŃi trecute este să sti de
existenŃa
lor si să le accepŃi. Odată ce le-ai 絜Ńeles, te poŃi elibera de ele
definitiv.
Retrăind emoŃiile ad穗ci si 絜tunecate, Ń靖 絜Ńelegi at穰 reacŃiile
din trecut,
c穰 si cele din prezent 絜 faŃa experienŃelor vieŃii trecute.
Descoperi, cum
răspunzi acum acelei amintiri din trecut si dob穗desti răspunsuri
extrem
de edificatoare despre situaŃii din prezent influenŃate de
evenimente ale
vieŃii trecute. Vezi cauza si 絜Ńelegi originea evenimentelor din
vieŃile
trecute, care Ń靖 afectează viaŃa prezentă. Acest lucru Ń靖
aprofundează
絜Ńelegerea legăturilor trecut prezent, arăt穗du-Ńi cum trecutul
se
manifestă 絜 prezent. Retrăind evenimente dureroase sau
traumatice din
vieŃile trecute, urmează-Ńi propria judecată si cunoastere
intuitivă 絜
privinŃa reacŃiilor faŃă de ele.
ConstienŃa amintirilor vieŃilor anterioare este filtrată prin
nivelul
tău de 絜Ńelegere si receptivitate. Dacă nu esti pregătit sau nu
esti dispus
să-Ńi reamintesti o anumită viaŃă sau eveniment, subconstientul
are un
sistem de autoapărare tip valvă, care te 絈piedică să-Ńi amintesti
acel
aspect din viaŃa trecută. Evenimentul prin care treci va fi absolut
gol, fără
imagini sau sentimente 絜soŃitoare. Este posibil de asemenea să
Ń靖 vezi
constienta catapultată 絜 prezent. Aceasta creează un schimb
rapid de
energii, pe care le poŃi simŃi prin smucituri sau tremurături
bruste ale
corpului tău fizic.
Page95
Reamintirea evenimentelor si emoŃiilor din vieŃile tale
anterioare este
un lucru foarte serios. Dacă simŃi că Ń靖 este teamă de
proiectarea ta
mentală 絜 amintiri, atunci asteaptă p穗ă ce te simŃi pregătit.
Călătoriile acestea reprezintă meditaŃii interioare profunde si
autoregresii pe care Eul tău superior le va conduce 絜 tine si prin
tine.
Atunci c穗d pornesti 絜 aceste călătorii, este obligatoriu să urmezi
絜drumările Eului tău Superior.
Atunci c穗d Ń靖 reamintesti si retrăiesti evenimentele vieŃilor
trecute,
este posibil să aduci unele din simŃămintele trecute 絜 viaŃa ta
actuală.
Energiile care 絜conjoară evenimentele la care ai participat mai
există
絜că, iar aceste energii pot fi aduse 絜 prezent dacă nu esti
protejat. Toate
simŃămintele, energiile si influenŃele unei vieŃi trecute aparŃin
trecutului,
nu prezentului.
Dacă ai senzaŃia unor vibraŃii negative 絜 timpul sau după o
călătorie făcută 絜 trecut, este foarte important să te dezbari de
aceste
simŃăminte negative si să le lasi 絜 trecut.
O protecŃie făcută cu Lumină albă te va ecrana pe durata
călătoriilor
si te va 絈piedica să fii afectat de, aceste energii negative si să le
aduci cu
tine 絜 prezent. Energiile pozitive pe care le aduci 絜 prezent sunt
constienŃa si 絜Ńelegerea a ceea ce s-a 絜t穃plat 絜 vieŃile
trecute, astfel
絜c穰 să poŃi folosi cunoasterea pentru a te ajuta 絜 această
viaŃă.
ProtecŃia cu Lumină albă
Te poŃi proteja singur cu energia pură si pozitivă a Luminii albe.
ProtecŃia luminii albe reprezintă o energie universală si o
puternică sursă,
pe care o poŃi folosi ori de c穰e ori ai nevoie si 絜 orice moment.
ホnconjur穗du-te cu Lumina albă, te protejezi pe toate nivelele:
fizic,
emoŃional, mental si spiritual de orice energii negative
provenind din
vieŃile anterioare si 絈piedici aducerea lor 絜 prezent. Cu această
protecŃie, energiile si constienŃa evenimentelor si emoŃiilor
vieŃilor
anterioare sunt menŃinute la un nivel pozitiv. PoŃi foarte bine
să-Ńi
amintesti si să retrăiesti ceva din vieŃile trecute si să 絜veŃi din
ele, fără
să fii afectat de eventuala lor negativitate.
Page96
Intră 絜 nivelul Alfa si urcă pe curcubeu p穗ă la ceaŃa albă de
deasupra curcubeului. CeaŃa aceasta este o Lumină albă
universală, cu o
vibraŃie energetică foarte puternică, foarte pură si extrem de
pozitivă.
ホncearcă să te vezi si să te simŃi acolo, 絜 acea ceaŃă de
deasupra
curcubeului.
Ai o ad穗că senzaŃie de pace, de căldură si de protecŃie.
Cufundă-te
絜 ea complet.
Inspir-o 絜 interiorul tău. O simŃi ca pe un aer proaspăt, pur, care
te
絜vigorează si te umple de energie la toate nivelele corpului tău
fizic,
emoŃional, mental si spiritual.
Constientizează această căldură care curge prin tine ca o
pulsaŃie de
inimă, ce bate 絜 ritmul protecŃiei si al siguranŃei, care Ń靖 dă o
senzaŃie de
confort si de bine, 絜 timp ce te re絜tinereste cu energie pură si
pozitivă.
Percepe energia din interiorul tău, cum Ń靖 絜conjoară fiecare
muschi,
fiecare Ńesut si fiecare organ al corpului tău fizic. Si pe măsură
ce căldura
絜cepe să curgă prin tine, 絜cepi să te simŃi vibr穗d 絜 ritmul
acestei
energii pure si albe. ホn momentul 絜 care energia Ń靖 pătrunde 絜
minte si
tu o accepŃi si o absorbi 絜 tine, simŃi cum constienŃa ta se
deschide si se
expandează 絜 toate direcŃiile.
Constientizează acum vibraŃiile energiei care Ń靖 絜conjoară
corpul cu
Lumina albă a proiecŃiei fizice, emoŃionale, mentale si spirituale.
ホnfăsoară-te 絜 ea ca 絜tr-o pătură caldă si moale de constienŃă,
de
cunoastere si de energie. Această energie care s-a contopit cu
energia ta,
at穰 絜 interiorul tău, c穰 si de jur 絈prejurul tău, protej穗du-te pe
toate
nivelele, provine dintr-un izvor de energie Universală.
Constientizează
cresterea energiei si expandarea constientei tale 絜 timp ce te 絜
conjori
complet cu Lumină albă.
Ai acces la Lumina albă ori de c穰e ori ai nevoie de ea, numai
imagin穗d-o.
Lumina albă Ń靖 va curăŃa si purifica energiile tale si te va izola
de
orice vibraŃii si senzaŃii negative pe care le-ai putea 絜t稷ni. Este
extrem de
important să te protejezi cu ajutorul ei de durerile si traumele
vieŃilor
trecute.
ホmbrăc穗d complet cu Lumină albă at穰 interiorul, c穰 si exteriorul
corpului tău fizic si mintea ta, Ń靖 vei asigura o perfectă
protecŃie faŃă de
Page97
riscul retrăirii vibraŃiilor de energie negativă si al aducerii
influenŃei lor
絜 viaŃa ta prezentă.
NOTĂ: Dacă nu te protejezi cu Lumină albă, poŃi aduce energiile
vieŃii trecute 絜 prezent, unde te pot influenŃa negativ, ca atunci
c穗d
trăiesti o experienŃă neplăcută. Energiile se agaŃă de tine un
timp, apoi
treptat se disipează. Energiile negative provenind din
evenimentele vieŃilor
trecute provoacă un soc temporar sistemului tău, datorită
diferenŃelor de
energii si datorită reacŃiilor tale prezente 絜 faŃa evenimentelor
trecute.
Trecutul poate părea foarte real 絜 prezent. EmoŃiile acelor vieŃi
si
reacŃiile actuale faŃă de ele pot fi coplesitoare dacă nu sunt
plasate 絜
perspectiva si cadrul temporar potrivit si 絜Ńelese 絜 propriul lor
context.
Dacă Ńi se 絜t穃plă asa ceva, poŃi scăpa imediat de orice
negativitate
scufund穗du-te complet 絜 Lumină albă.
(Acest lucru te va curăŃa si va purifica energiile vieŃilor trecute
si te
va reda energiilor vieŃii prezente.)
Legarea la păm穗t si centrarea
Legarea la pământ îŃi permite să rămâi constient de corpul tău fizic si de
ceea ce te înconjoară în prezent, în timp ce retrăiesti emoŃii si
evenimente din
trecut.
ホmpăm穗tarea te menŃine 絜 contact str穗s cu energiile fizice,
atunci
c穗d pătrunzi 絜 domeniul energiilor spirituale. MenŃinerea unui
bun
contact cu mediul 絜conjurător este de o importanŃă vitală. El te
ajută să
răm稱 orientat pe planul fizic 絜 prezent, permiŃ穗du-Ńi 絜 acelasi
timp să
te scufunzi 絜 energiile spirituale de ordin 絜alt.
ホŃi poŃi menŃine acest contact cu păm穗tul prin atingerea unui
obiect
fizic de care să răm稱 constient. Dacă stai 絜tr-un fotoliu, pune-Ńi
picioarele ferm pe păm穗t si Ńine-Ńi m稱nile pe l穗gă tine, astfel
絜c穰 să
simŃi 絜 permanenŃă lemnul si 絈brăcămintea fotoliului. Dacă
stai pe
podea, asează-Ńi m稱nile astfel 絜c穰 să fie 絜 contact fizic cu
altceva dec穰
corpul tău. ホn acest fel esti 絜 siguranŃă 絜 prezent si poŃi
cerceta 絜 liniste
trecutul.
Prin centrare îŃi asiguri posibilitatea de a fi atât în prezent cât si în trecut,
în timp ce explorezi si trăiesti evenimente din vieŃile trecute. Avantajele
de a-Ńi
împărŃi constienŃa între trecut si prezent este de nepreŃuit pentru
descoperirea
Page 98
detaliilor si pentru înŃelegerea tuturor aspectelor amintirilor tale si a
modului în
care se leagă ele de viaŃa ta prezentă. Acest lucru îŃi dă posibilitatea să-
Ńi dai
seama si de trecut si de prezent, simultan si sincron unul cu altul.
Realizează centrarea intr穗d 絜 nivelul Alfa si plas穗du-Ńi
constienŃa
絜 interiorul tău si 絜 interiorul amintirilor vieŃilor trecute.
Constientizează 絜 acelasi timp cine esti acum si cine ai fost
atunci. Acest
lucru te va ajuta să fii constient de simŃămintele din prezent,
atunci c穗d
絜cepi să trăiesti pe cele din trecut si te va face să 絜Ńelegi mai
usor
legăturile dintre ele.
NOTĂ: Este absolut imposibil să te rătăcesti 絜tr-o amintire dintr-
o
viaŃă trecută. Cel mai rău lucru care Ńi s-ar putea 絜t穃pla, dacă
nu esti
bine legat la păm穗t si centrat, este o dezorientare temporară si
de scurtă
durată, ca aceea pe care o simŃi atunci c穗d te scoală cineva prea
brusc
din somn.
Autoproiectarea 絜 vieŃile tale trecute
Proiectarea mentală este o acŃiune pe care ai executat-o de multe ori
până
acum. C穗d stai pe g穗duri si visezi cu ochii deschisi, c穗d ai o
reverie,
sau Ń靖 folosesti imaginaŃia pentru ceva, 絜 toate aceste cazuri
faci
proiecŃii mentale. Atunci c穗d te implici profund 絜 ceea ce g穗
desti sau
simŃi, ajungi să trăiesti at穰 de mult reveria, sau ceea ce visezi
cu ochii
deschisi, 絜c穰 te simŃi participant direct la scena respectivă, mai
degrabă
dec穰 un observator obiectiv al ei, spectator din afară la ceea ce
se petrece.
Faci proiecŃii mentale atunci c穗d, citind o carte sau urmărind un
film, devii at穰 de absorbit de acŃiune, 絜c穰 pierzi noŃiunea
timpului sau a
realităŃii. łi se pare atunci că ceea ce citesti sau vezi reprezintă
realitatea. Aceasta deoarece Ńi-ai proiectat constienŃă în scenă atât de
profund,
încât ai trăit-o ca pe o realitate. Subconstientul tău are deja scenariul de
film al
vieŃilor tale trecute. Tot ce ai de făcut este să dai drumul la proiector.
PoŃi asista
la vieŃile tale trecute urmărind desfăsurarea lor chiar 絜 faŃa
ochilor
minŃii tale sau poŃi să te proiectezi tu 絜suti 絜 scenă. PoŃi fi
producătorul,
regizorul si actorul pieselor vieŃilor tale trecute. Poți face "stop-
cadru" 絜
orice moment, pentru a vedea detalii dintr-o anumită scenă. PoŃi
da
comenzi de derulare 絜ainte-絜apoi sau opri un anumit aspect al
amintirii
cercetate. PoŃi fie să asisti la film, fie să joci 絜 el, proiect穗du-te
acolo.
Page 99
Lumini, cameră, motor !
Vizualizarea care urmează te va ajuta să te proiectezi 絜 imagini
si
simŃăminte si să devii mai implicat 絜 amintirile tale. Vreau să sper
că îŃi
plac zilele calde si însorite pe plaja mării. Caută-Ńi amintiri legate de
această
scenă, astfel încât să te implici mai mult în ea. Încearcă nu numai să vezi
imagini, ci să simŃi si să trăiesti si să fii în acele imagini. Completează
scena cu
propriile tale amintiri si schimbă scena, astfel încât să prezinte propriile
tale
experienŃe. Intră 絜 Alfa si proiectează-Ńi total simŃămintele si g
穗durile 絜
scenă, astfel 絜c穰 să o trăiesti pe deplin.
Aminteste-Ńi o zi caldă, 絜sorită de vară, c穗d te aflai la plajă.
SimŃi
mirosul sărat al mării si poŃi auzi zgomotul lenes al valurilor care
se
sparg de Ńărm. 0 pornesti la plimbare pe mal si simŃi sub tălpi
nisipul
moale si puŃin umed. Observi la mal c穰eva scoici depuse de
valuri si te
opresti să le culegi si să le admiri.
Continu穗d să te plimbi pe Ńărm, zăresti un golfuleŃ mic si
retras, 絜
apropierea unor st穗ci aflate aproape de mal. E un loc linistit si
singuratic, tocmai bun de stat la plajă. ホŃi 絜tinzi prosopul de
plajă si, pe
c穗d te asezi mai bine simŃi cum nisipul de sub el Ń靖 ia forma
corpului.
Stai 絜tins si 絜cepi să simŃi pe tot corpul căldura soarelui de
dimineaŃă.
Cerul este senin, de un albastru pur, doar cu cŃ稱va norisori
pufosi
undeva, 絜 zare. Soarele este acum strălucitor si puternic si
căldura lui Ń靖
絜călzeste plăcut trupul. O briză usoară 絜cepe să adie si se simte
mirosul
parfumat al loŃiunii de bronzat. Dinspre mare se aud Ńipetele
pescărusilor
si de undeva răzbat vocile 絜ăbusite si r龝ul celor de pe plajă. Te
simŃi
at穰 de bine, relaxat, iar murmurul linistit al conversaŃiilor
ajunge aici ca
o muzică bl穗dă si plăcută. Stai 絜tins pe plajă si asculŃi valurile
care vin
si pleacă, 絜tr-o miscare fără de sf穩sit. Si odată cu lenta miscare
de du-te
vino a fluxului si a refluxului, respiraŃia ta 絜cepe să urmeze
ritmul
valurilor... inspiri si expiri... ホnainte si 絜apoi. Sunetul mării este
ca o
legănare, te m穗g稱e si te linisteste. Sunetele vin si pleacă 絜
ritmul
valurilor si formează ritmul unei muzici, care este si ritmul g穗
durilor si
simŃămintelor tale.
Soarele răsp穗deste o căldură plăcută pe 絜tregul tău corp si
sunetul mării Ń靖 dă o stare de relaxare din ce 絜 ce mai
profundă. Toate
Page100
g穗durile Ń靖 curg cu o perfectă constienŃă a minunatei zile pe
care o
trăiesti. Ai o senzaŃie extraordinara de mulŃumire si de pace. Te
bucuri de
căldura soarelui si esti 絜 perfectă armonie cu tot si cu toate.
C穗d Ń靖 proiectezi constienŃa 絜tr-o scenă si devii complet
absorbit
de imagini, constientul nu intervine si nu Ń靖 perturbă g穗durile
si
simŃămintele. Poate că chiar te-ai simŃit 絜tins la soare pe o
plajă la malul
mării 絜tr-o zi 絜sorită, 絜 timp ce ai citit cele de mai 絜ainte.
Poate că ai
simŃit chiar căldura soarelui 絜călzindu-Ńi corpul. Este posibil
chiar să te
fi bronzat, sau să capeŃi arsuri de soare dacă Ńi-ai proiectat
complet
constienŃă 絜 interiorul imaginilor si te-ai contopit total cu scena
pe care
ai trăit-o. C穗d te implici 絜 sunete, scene si senzaŃii 絜 timpul
vizualizării,
subconstientul Ń靖 scoate 絜aintea ochilor amintiri ale
momentelor
petrecute pe plajă si recreează scena at穰 de perfect, 絜c穰 este
posibil să
reacŃionezi si pe plan fizic la aceste amintiri.
C穗d Ń靖 reamintesti evenimente din vieŃile trecute, poŃi să intri
at穰
de profund 絜 desfăsurarea lor, 絜c穰 ele să-Ńi pară mai mult dec

amintiri. Acest lucru se 絜t穃plă atunci c穗d Ń靖 proiectezi cu totul
g穗durile si simŃămintele 絜 viaŃa trecută. Retrăiesti
evenimentul cu at穰a
precizie si cu at穰a emoŃie, 絜c穰 amintirea Ń靖 captează 絜treaga
ta
atenŃie. Acest lucru este foarte avantajos la explorarea si trăirea
evenimentelor si emoŃiilor din vieŃile trecute, deoarece Ń靖
oferă o
constienŃă si o 絜Ńelegere mărită a acestor evenimente si
emoŃii.
Călătorind cu mintea prin amintiri
Când te autoproiectezi în amintirile vieŃilor anterioare, viaŃa ta trecută
devine o experienŃă pe care o vezi si o simŃi foarte real. Această
călătorie mentală
făcută prin amintiri se realizează proiectându-Ńi gândurile si
simŃămintele în alt
loc si în alt timp, retrăind evenimentele petrecute atunci. Într-o astfel de
călătorie
mentală execuŃi de fapt o regresie autocomandată în vieŃi trecute.
PoŃi 絜treprinde această incursiune ca observator sau ca
participant.
Ca observator, te situezi 絜 afara amintirii si doar asisti la
desfăsurarea
vieŃii trecute. Ca participant, te afli 絜 inferiorul amintirii si o
retrăiesti.
PoŃi face vizualizări ale vieŃilor trecute concentrându-Ńi gândurile si
simŃămintele pe anumite zone ale amintirii tale pentru a le constientiza si
pentru
a participa la evenimente pe care le-ai trăit odinioară. G穗durile si
Page 101
simŃămintele tale călătoresc atunci c穗d intri 絜 trecut, răm穗穗d

acelasi timp cu tine, aici, 絜 prezent. ホŃi trăiesti constientizarea
at穰 絜
trecut, c穰 si 絜 prezent, 絜 acelasi timp. Pentru proiecŃia mentală
timpul
nu există. PoŃi să călătoresti 絜 trecut, poŃi să te deplasezi 絜
viitor sau să
răm稱 絜 prezent. Te poŃi proiecta oriunde doresti să mergi. PoŃi
călători 絜
diferite locuri situate 絜 timp diferit, cu aceeasi usurinŃă, doar
dorind
acest lucru 絜 g穗d. Te deplasezi 絜 acest tip de călătorie cu
ajutorul
energiei g穗dului tău, asa că tot ce ai de făcut este să o g穗desti
si ai si
ajuns acolo.
ホnainte de a 絜cepe călătoriile, intră 絜 nivelul Alfa, 絜conjoară-te
cu
Lumină alba de protecŃie, centrează-te si stabileste-Ńi legătura
cu
păm穗tul. Plec穗d la drum, lasă-Ńi Eul superior să te conducă de-a
lungul
絜tregii călătorii.
ExerciŃii de deschidere
ホn interiorul subconstientului tău se află toate amintirile vieŃilor
tale
trecute. Nu ai nevoie de hartă să le găsesti si nu ai nevoie de
instrucŃiuni ca să
descoperi unde ai trăit înainte. Eul tău superior stie deja totul despre
aceste
amintiri si cum să le găsească si îŃi va arăta cum să faci să le redescoperi
si tu. ホn
călătoria ta mentală esti liber să explorezi tăr穃urile si realităŃile
vieŃilor
tale trecute.
Atunci c穗d Ń靖 proiectezi constienŃă 絜 vieŃile anterioare, vezi
acele
evenimente care au directă influenŃă asupra vieŃii tale prezente.
Pe c穗d
călătoresti cu ajutorul energiei g穗durilor tale, lasă-te condus de
Eul tău
superior si lasă-l să-Ńi explice tot ceea ce doresti să sti despre
acele vieŃi.
Acest lucru te va ajuta să 絜Ńelegi tot ce vroiai să vezi si să simŃi
si Ń靖 va
da o percepere interioară si răspunsuri la toate 絜trebările tale.
Călătorind prin timp
Poate că doresti să practici călătoria mentală, rămânând aproape de
prezent, prin explorarea si retrăirea unei amintiri mai recente. Acest lucru
te va
ajuta să prinzi „gustul" acestui tip de călătorie. În timp ce îŃi lasi
constienŃă liberă
să călătorească în afara prezentului apropiat si te autoproiectezi în
amintire,
notează toate simŃămintele si senzaŃiile prin care treci, ca si gândurile si
imaginile
de care devii constient. Unul dintre cele mai interesante aspecte ale
acestui
Page 102
tip de călătorie mentală este că devii constient de detalii care Ńi-
au scăpat
din vedere prima dată.
ホn călătoria ta de probă, intră 絜 nivelul Alfa si proiectează-Ńi
g穗durile spre un loc unde ai mai fost 絜ainte 絜 această viaŃă.
AmintesteŃi
de o perioadă plăcută si plină de bucurii pe care ai trăit-o de cur
穗d.
Proiectează-Ńi constienŃa total spre a vedea si a simŃi acel
eveniment.
Constientizează-Ńi toate g穗durile si simŃămintele avute atunci.
Implică-te complet 絜 ceea ce vezi, auzi si simŃi 絜 timp ce
retrăiesti acele
momente. Dacă Ń靖 este mai usor să asisti la scene dec穰 să
participi la ele,
atunci imaginează-Ńi că urmăresti un film si observi ce se 絜t穃plă
絜 el.
Fixează ritmul care Ń靖 convine cel mai mult si alege momentele
pe care le
doresti din acea amintire.
C穗d ai terminat călătoria de probă, 絜cepe să te concentrezi 絜
cet
絜spre momentul prezent. Adu-Ńi progresiv constienŃa 絜 mediul
existent 絜
momentul prezent, reŃin穗d tot ce-ai văzut, tot ce-ai auzit si
toate scenele
pe care le-ai trăit 絜 călătoria ta mentală.
Răm稱 c穰eva momente 絜 stare de relaxare pentru a putea
absorbi
pe deplin toate informaŃiile de care ai fost constient si pentru a
te
reorienta către prezent.
(Dacă efectuezi lent trecerea din trecut 絜spre prezent, ai
posibilitatea reŃinerii mai multor informaŃii la nivelul constient
si le
絜Ńelegi mai bine.)
Scrie 絜 jurnal tot ce ai trăit 絜 timpul acestei călătorii de probă.
Notează toate informaŃiile si imaginile pe care le-ai
constientizat. Notează
g穗durile si simŃămintele pe care le-ai avut 絜ainte, 絜 timpul si
după
絜cheierea călătoriei tale si cum ai reacŃionat fizic la amintirea
respectivă, 絜 timp ce te-ai autoproiectat 絜 acel eveniment.
łări, culturi si civilizaŃii
ホn călătoria ta mentală te vei autoproiecta 絜tr-una dintre vieŃile
trecute, pe care o vei explora si o vei trăi, fie ca observator, fie ca
participant direct.
Ca punct de referinŃă alege o Ńară, un popor sau o civilizaŃie 絜
care
simŃi că ai trăit 絜ainte; sau alege un loc spre care te simŃi atras
să-l
vizitezi, av穗d senzaŃia că ai trăit acolo mai 絜ainte.
După ce Ńi-ai fixat locul 絜 minte, alege un simbol, sau o imagine
care
Page103
reprezintă pentru tine acea Ńară, popor sau civilizaŃie pe care ai
vrea să o
vizitezi. De exemplu: Egiptul - piramidele; Atlantida - cristalele;
Anglia -
Stonehenge. Alege acel simbol care Ńi se pare cel mai potrivit.
Centrează-Ńi constienŃa pe imaginea care reprezintă locul pe
care vrei
să-l vizitezi. Acesta constituie începutul călătoriei tale mentale atunci
când te
autoproiectezi într-un anumit loc si moment de timp din una din vieŃile
tale
anterioare. Imaginea pe care o alegi te va introduce într-un eveniment
important
pe care l-ai trăit în viaŃa anterioară si care te afectează acum si te va
conduce
acolo unde ai trăit înainte.
Odată ajuns, fii deschis si receptiv la a vedea si a simŃi imagini
legate de viaŃa petrecută 絜 acea Ńară, popor sau civilizaŃie. La
絜ceput,
poate vei constientiza peisajul sau 絜făŃisarea locului, sau te
poŃi afla 絜
mijlocul unui eveniment care a avut loc 絜 una din vieŃile trecute.
Stai
c穰eva momente linistit pentru a te familiariza cu scena si pentru
a-Ńi da
seama ce se 絜t穃plă. Pentru 絜ceput, poate vei voi să Ń靖
distribui
constienŃa at穰 simŃămintelor, c穰 si g穗durilor tale. Fii la fel de
constient
絜 privinŃa am穗durora si notează ce simŃi si ce g穗duri Ńi-au
fost
stimulate de acel loc.
Observă desfăsurarea vieŃii tale trecute ca pe o piesă de teatru, în timp
ce
te observi pe tine însuŃi "jucând" în ea. Acest lucru îŃi va da un cadru de
plecare
pentru a explora mai departe tot ce Ńi se pare important referitor la tine.
De
asemenea, acest lucru te va ajuta să te hotărăsti dacă vrei să asisti la
scenă sau
să joci în ea. Dacă vrei să te implici mai mult 絜 această viaŃă
trecută,
proiectează-Ńi g穗durile si simŃămintele 絜 imaginile respective.
łine
seama de ceea ce simŃi, pentru a hotăr・c穰 de mult să te
autoproiectezi 絜
acea amintire.
ホncepe-Ńi călătoria printr-o bună centrare si legare la păm穗t.
Intră
絜 nivelul Alfa si inspiră protecŃia Luminii albe. Concentrează-te
pe
imaginea care reprezintă pentru tine locul unde ai trăit odată.
Lasă-te
ghidat de Eul tău superior 絜 timp ce te autoproiectezi 絜 imagine.
ホn timp
ce execuŃi acest lucru, te poŃi simŃi atras spre un anumit loc sau
civilizaŃie
care a existat acolo 絜ainte. După ce Ń靖 dai seama de perioada
de timp 絜
care te afli si situezi locul respectiv, privind scena, proiectează
total
g穗durile si simŃămintele tale 絜 locul, poporul, sau civilizaŃia
respectivă.
Vezi-te pe tine asa cum arătai atunci. Uită-te cum erai 絈brăcat si
ce
făceai. Constientizează orice sunete sau elemente vizuale care
sunt legate
de tine acolo. Fii extrem de constient de g穗durile si
simŃămintele pe care
le ai. Descoperă lucruri pe care le-ai stiut 絜ainte si lucruri pe
care le-ai
Page 104
făcut 絜ainte. Descoperă cine ai fost. Explorează si trăieste toate
evenimentele si emoŃiile din acea viaŃă trecută. Lasă-te pătruns
de o
completă 絜Ńelegere faŃă de ceea ce trăiesti si constientizează-
Ńi din plin
viaŃa trecută.
C穗d ai terminat călătoria mentală, adu-Ńi constienŃă 絜apoi 絜
prezent, concentr穗du-Ńi si direcŃion穗du-Ńi g穗durile si
simŃămintele spre
cine esti 絜 acest moment. ホn timp ce te orientezi către prezent,
adu cu tine
constienŃă a tot ceea ce ai trăit 絜 călătoria ta mentală, toată
cunoasterea
Pe care ai căpătat-o despre acea viaŃă, care Ń靖 oferă 絜
Ńelegerea si
perceperea interioară a vieŃii prezente.
Scrie 絜 jurnal tot ceea ce-ai trăit si ai constientizat 絜 această
călătorie. Notează-Ńi g穗durile si simŃămintele pe care le-ai 絜
cercat 絜
timp ce te urmăreai sau participai activ la acea viaŃă. Notează
toate
percepŃiile pe care le-ai avut 絜 timp ce vedeai cine ai fost 絜
ainte si ce-ai
făcut 絜 viaŃa trecută. Descrie toate legăturile dintre trecut si
prezent pe
care le-ai descoperit prin această experienŃă si 絜Ńelegerea ta
despre
modul si motivele pentru care amintirea retrăită te va ajuta 絜
viaŃa de
acum.
Explorarea si trăirea tuturor vieŃilor trecute
Poate vei voi să explorezi si să trăiesti alte vieŃi trecute prin
proiectarea ta 絜 trecut. Fă o călătorie mentală 絜 jurul lumii.
Lasă-te
condus de Eul tău Superior 絜 orice parte te-ar conduce? Vizitează
si
priveste diferite Ńări, popoare si civilizaŃii, acolo unde simŃi că
ai trăit mai
de mult. (Pe l穗gă faptul că Ń靖 vei descoperi vieŃile anterioare,
prin
această proiecŃie mentală vei si economisi o groază de bani de
drum!).
După fiecare călătorie, notează detaliat în jurnal impresii despre tot ce-ai
trăit si constientizat. Include gândurile si simŃămintele despre călătorii,
toate
imaginile, percepŃiile interioare si toate informaŃiile pe care le-ai primit.
Revenind
în prezent, adu cu tine aici toată cunoasterea pe care ai constientizat-o în
cursul
acestor călătorii. Lasă-te pătruns de 絜Ńelegerea clară a modului 絜
care
evenimentele si emoŃiile vieŃilor trecute Ń靖 influenŃează
situaŃiile si
simŃămintele vieŃii actuale.
Page 105
Partea III - Karma
ホnainte de nastere
ホn intervalul dintre două vieŃi 絜Ńelegerea experienŃelor avute 絜 toate
vieŃile
de p穗ă atunci este totală. Această cunoastere spirituală te ajută să alegi
si să-Ńi
propui experienŃele prin care urmează să treci 絜 viaŃa ce o vei re絜cepe.
ホnainte de a te re絜carna 絜 această nouă viaŃă, Ń靖 propui ce
scopuri
trebuie să 絜deplinesti si ce lecŃii mai ai de 絜văŃat. Tu esti cel
ce alegi
cum Ń靖 vei echilibra karma si hotărăsti ce anume vrei să
experimentezi. ホŃi
alegi destinul pe care 精 vei urma si cărarea pe care vei păsi 絜
noua viaŃă.
Alegerile si deciziile se bazează pe experienŃele avute 絜 vieŃile
precedente -
ce crezi si ce simŃi 絜 legătură cu ceea ce ai 絜făptuit 絜 decursul
lor si
cum doresti să procedezi 絜 consecinŃă 絜 această viaŃă ce
urmează. Tu
esti cel ce creezi structura si cadrul de desfăsurare si pui
fundamentul pe
care se va 絜ălŃa viaŃa ta prezentă, sprijinită pe experienŃele
vieŃilor
trecute si pe cunoasterea ta spirituală.
Tu esti cel ce planifici si pregătesti evenimentele următoarei tale
reîncarnări. Tu esti cel ce creează ocaziile pentru situaŃiile pe care doresti
să le
experimentezi si să le explorezi. Tu esti cel care îsi alege partenerii si
aranjează
scena pentru experienŃele prin care veŃi trece împreună. Tu esti cel care
discută
cu sufletele aflate pe tărâm spiritual si comunică de asemenea cu
sufletele care
sunt în curs de a experimenta o nouă reîncarnare, pentru a primi de la ele
confirmarea unor aranjamente făcute anterior. Tu esti cel care faci
promisiuni si
îŃi iei angajamente, atât faŃă de tine, cât si faŃă de alte suflete.
Cât timp îŃi alegi experienŃele viitoare, ai acces la toată cunoasterea
spirituală pe care ai căpătat-o de-a lungul tuturor vieŃilor tale si poŃi
folosi
această constienŃă în deciziile pe care le iei. Uneori esti asistat de ghizi si
de
maestri spirituali care îŃi oferă sfaturile lor în legătură cu ce ar fi cel mai
bine
pentru tine de făcut, dar, în ultimă instanŃă, alegerea îŃi aparŃine. Tu
esti cel ce
creează împrejurările, tu îŃi fixezi încercările prin care vei trece si tu
stabilesti
legăturile asigurând ocaziile de sincronism din planul pământesc.
Tot ce există 絜 viaŃa ta prezentă a fost creat de tine 絜aintea
nasterii tale. Nimic nu a fost lăsat la 絜t穃plare si nu Ńi-a fost
impus din
afară. Singurul lucru pe care nu 精 alegi este Rezultatul a tot ceea
ce Ńi-ai
propus să 絜făptuiesti. Tu esti cel ce faci alegerile si iei hotăr穩ile,
cu
liberul tău arbitru, atunci c穗d iei contact direct cu experienŃele
din viaŃa
Page 106
prezentă.
Tu esti cel care îŃi alcătuiesti ebosa vieŃii tale prezente pe pânza creaŃiei
si
tot tu esti cel care apoi îi colorezi detaliile. Pe măsură ce îŃi faci alegerile
si iei
deciziile, tabloul începe să se contureze, fiecare personaj se precizează
mai bine,
fiecare eveniment se defineste mai clar si fiecare experienŃă devine mai
tangibilă
si mai reală. Tu esti autorul acestei lucrări de maestru formată din
bucăŃele, care
se asează perfect la locul lor, pe măsura desfăsurării treptate a vieŃii
prezente. De
o manieră extrem de reală, tu esti cel care creezi lumea pe care o vei trăi
în
reîncarnarea care urmează.
Atunci când consideri că este cel mai potrivit moment si ai condiŃiile cele
mai bune, te reîncarnezi într-un corp fizic pentru a aplica cunoasterea
spirituală
pe care ai dobândit-o până acum si pentru a îndeplini promisiunile pe care
Ńi le-ai
făcut si angajamentele pe care Ńi le-ai luat. OpŃiunile si deciziile luate
devin
amintiri si tu rămâi doar cu senzaŃia lor, la nivelul subconstientului, de
unde
primesti călăuzirea interioară în direcŃia pe care Ńi-ai propus-o în ocaziile
si
încercările pe care ai fost de acord să le trăiesti în această viaŃă. Pe
măsură ce
Ń靖 trăiesti viaŃa actuală, capeŃi o 絜Ńelepciune spirituală si mai
mare, prin
絜văŃarea lecŃiilor de viaŃă, prin echilibrarea karmei si prin 絜
deplinirea
destinului tău.
ホnceperea experienŃei vieŃii păm穗testi
ホnaintea nasterii, sufletul există sub forma unei vibraŃii
energetice
de constienŃă, cunoastere si lumină. Imediat ce alegi renasterea
pe
păm穗t, te legi si te dedici corpului tău fizic de o manieră
spirituală.
Sufletul intră 絜 corpul tău 絜 orice moment situat 絜tre concepŃie
si trei
luni după nastere si ai p穗ă 絜 acel moment libertatea deplină de
miscare
絜tre planul fizic si cel spiritual de existenŃă.
După primele trei luni de viaŃă în planul fizic, sufletul se leagă de corpul
fizic si rămân împreună până în momentul morŃii. De-a lungul reîncarnării
tale
prezente, datorită cunoasterii tale interioare, rămâi cu capacitatea de a
putea, în
oarecare măsură, să călătoresti prin diverse nivele de constienŃă. Nu ai
însă
posibilitatea de a alege ca întreaga constienŃă a sufletului tău să îsi
exprime
spiritualitatea la nivelul planului fizic. Această restricŃie poartă numele de
vălul
constienŃei.
Atunci când părăsesti tărâmul spiritual si iei contact cu cel pământesc,
sufletul tău preia energiile fizice care îŃi vor permite să existi într-un
mediu fizic.
Page 107
Acest proces este trăit de tine ca un schimb de energii. În momentul
nasterii are
loc o pierdere de constienŃă, datorată trecerii de la energiile spirituale la
cele
fizice.
În momentul în care îŃi transformi energiile prin nasterea în mediul
terestru, treci printr-o tranziŃie de constienŃă, odată cu traversarea unor
nivele de
energie cu vibraŃii foarte diferite. Aceste vibraŃii variază de la valorile
cele mai
înalte, corespunzătoare nivelelor celor mai puŃin dense de energie - care
reprezintă sufletul în forma lui spirituală - până la vibraŃii cu valorile cele
mai
joase, corespunzătoare celor mai compacte nivele de energie - care
reprezintă
constiinŃa corpului fizic. Fiecare din nivelele de energie vibrează pe un
domeniu
diferit de constienŃă si fiecăruia dintre aceste domenii îi corespund
gânduri,
simŃăminte si experienŃe diferite.
Când părăsesti domeniul spiritual si-Ńi începi călătoria traversând
diversele
nivele de energie, Lumina te înconjoară si este cu tine si în tine si esti pe
deplin
constient de sufletul tău. Când părăsesti atmosfera constienŃei spirituale,
te simŃi
plutind prin vibraŃiile energetice de timp, spaŃiu, materie si miscare.
Atunci când
faci tranziŃia în domeniul eteric, te simŃi miscându-te printr-un nor de
Lumină,
care îŃi limitează constienŃă sufletului. La trecerea prin vălul constienŃei,
înŃelepciunea ta spirituală începe să se transforme în înŃelegerea fizică
asupra
sufletului tău.
La intrarea în mediul terestru, constienŃă ta transformată pătrunde în
subconstient. Ai constienŃa atât a lumii pe care tocmai ai părăsit-o, cât si
a celei
în care ai intrat. Te afli în nivelul astral si esti în stare de echilibru între
energiile
spirituale si cele fizice. Creezi un canal de comunicare între spiritualitatea
si
constienŃa ta prin contopirea energiilor spirituale cu energiile fizice.
C穗d 絜cepi să intri 絜 energiile mediului terestru, simŃi cum
constienŃă spirituală si 絜Ńelegerea devin adevăr si cunoastere
interioară.
Esti pe deplin constient la nivelul subconstientului si g穗durile Ń
靖 sunt
limpezi. Esti constient că tu esti cel care a creat lumea 絜 care
intri si
simŃi cu anticipaŃie emoŃiile experienŃelor care te asteaptă.
C穗d sufletul tău intră 絜 contact cu trupul, devii total constient
de
energiile corpului tău fizic si de energiile păm穗testi. Ai senzaŃia
existenŃei lumii care te 絜conjoară si devii constient de starea ta
fizică.
ホnchei procesul de tranziŃie si simŃi o ceaŃă densă si grea care
te
絜conjoară si te separă de majoritatea energiilor spirituale. Ai
senzaŃia
acută de izolare si de limitare, cel puŃin p穗ă ce te reobisnuiesti
cu starea
ta fizică. Lume, bun găsit!
Page 108
Legea Karmei
Karma este un cuv穗t din limba sanscrită, care 絜seamnă
"acŃiune"
si este numită de obicei legea cauzei si a efectului. Faptele din
viaŃa trecută
sunt reflectate în ceea ce Ńi se întâmplă în această viață prezentă. Legea
Karmei
mai este numită Legea RăsplăŃii si s-a considerat 絜 mod eronat
că se
manifestă prin evenimente negative care Ńi se 絜t穃plă, pe care
nu ai cum
să le controlezi 絜 nici un fel. Karma poate fi la fel de bine
negativă c穰 si
pozitivă, 絜 funcŃie de ceea ce ai făcut si g穗dit 絜 vieŃile
anterioare,
binele, r穹l, ur穰ul si frumosul din viaŃa ta Ńi le-ai creat tu 絜suŃi.
E bine
să nu uiŃi asta, atunci c穗d 絜cepi să 絜Ńelegi si să-Ńi echilibrezi
karma.
Cum tu esti cel ce Ńi-ai creat propria karmă, tot tu trebuie să fi
acela care
poate să o schimbe. C穗d Ń靖 echilibrezi karma, Ń靖 corectezi
evenimentele
si emoŃiile negative, aduc穗du-le la o formă pozitivă. Trebuie să
lucrezi cu
cauzele, fie din vieŃile trecute, fie din trecutul apropiat al acestei
vieŃi,
care au dus la acele efecte. Prin g穗durile, simŃămintele si
faptele tale -
at穰 din vieŃile trecute, c穰 si din cea prezentă - ai făcut ca
evenimentele
să se petreacă. ホŃi trăiesti karma ca efect al tuturor g穗durilor,
simŃămintelor si faptelor anterioare, prin repercusiunile cauzelor
pe care
le-ai pus 絜 miscare. Karma se manifestă 絜 momentul cel mai
potrivit 絜
care poate fi echilibrată.
Legea Karmei este dreaptă si cinstită. Tu esti acuzatul, Tu esti judecătorul
si tot Tu îŃi dai propria sentinŃă, pe baza celor înfăptuite anterior de tine.
Dacă Ńi
se pare Karma nedreaptă, nu ai decât să privesti în tine însuŃi si în
amintirile
vieŃilor trecute si să afli de ce este asa. Karma reprezintă o lege
permanentă, care
este vesnic în miscare. Dacă Ńi se pare nedreaptă, o poŃi schimba prin
gândurile,
simŃămintele si faptele tale prezente.
În momentul în care accepŃi responsabilitatea propriei tale karme, îŃi
oferi
si posibilitatea să Ńi-o echilibrezi.
Tu esti cel care pui Legea Karmei 絜 acŃiune prin liberul tău
arbitru,
Ń靖 creezi karma si modul 絜 care trebuie să o trăiesti prin
atitudinile si
faptele trecute si prin reacŃiile prezente la experienŃele pe care
le ai.
Liberul arbitru este alegerea ta 絜 privinŃa g穗durilor,
simŃămintelor,
faptelor si reacŃiilor din fiecare experienŃă si situaŃie prin care
treci. Prin
liberul arbitru, fie Ń靖 creezi Karma, fie o echilibrezi. Liberul
arbitru Ń靖
aparŃine. Este dreptul tău c龝tigat prin nastere.
Page 109
ÎŃi oferi multe încercări si opŃiuni sub forma ocaziilor si experienŃelor
care
te ajută să îndeplinesti tot ce Ńi-ai propus în această viaŃă. Evenimentele
din
cursul vieŃii pe care Ńi se pare că nu aveai cum să le schimbi, sunt
evenimente
predestinate de tine însuŃi, pe care Ńi le-ai propus pentru a le
experimenta.
Înainte de nastere ai făcut o înŃelegere irevocabilă, fie cu sufletul tău, fie
cu alte
suflete, să participaŃi la anumite experienŃe. Angajându-te în aceste
experienŃe, ai
acceptat să faci faŃă încercării. Ce faci acum, când încercarea are loc,
depinde de
liberul tău arbitru. Destinul este liberul tău arbitru care se
manifestă 絜
prezent si Ń靖 oferă opŃiunea de a onora sau nu promisiunile pe
care le-ai
făcut 絜aintea nasterii.
Tu ai fost cel care a creat experienŃele din viaŃă prin care să-Ńi
絜veŃi
lecŃiile, să-Ńi echilibrezi karma, 絜 vederea măririi nivelului de
cunoastere
si cresterii spirituale. Nu există astfel de lucruri, precum:
accidente, sansă
sau coincidenŃe Dacă se 絜t穃plă un accident, a avut loc cu un
numit
scop. Totul se 絜t穃plă cu un scop. Karma, prin natura, ei tinde
spre
echilibrare.
Crearea realităŃii proprii
Karma si liberul arbitru lucrează mână în mână pentru a-Ńi crea propria
existenŃă: Tu esti cel ce creează ceea ce trăiesti în orice moment al
fiecăreia dintre
vieŃile tale. Atât gândurile si simŃămintele din prezent, cât si opŃiunile si
deciziile
zilnice, îŃi afectează, influenŃează si schimbă experienŃele pe care
trebuie să le
realizezi. ÎŃi creezi existenŃa proprie prin alegerile din prezent si acest
lucru
afectează atât karma pe care Ńi-o faci, cât si maniera în care o rezolvi.
ViaŃa poate fi grea sau usoară, plină de încercări sau de bucurii după cum
o creezi si o percepi. łi-ai ales experimentarea terestră pentru a te ajuta
să-Ńi
echilibrezi karma în modul cel mai semnificativ posibil. Atunci c穗d
muncesti
la 絜Ńelegerea si echilibrarea karmei tale, nu te limita la căutarea
cauzelor din vieŃile trecute care se reflectă prin efectele lor 絜
viaŃa
prezentă. Caută 絜 acelasi timp propria ta comportare ca pe un
posibil
vinovat care contribuie la perpetuarea experienŃelor negative pe
care le ai.
În viaŃă poŃi trece prin evenimente negative din foarte multe motive.
Desi
este adevărat că faptele tale trecute sunt cele care îŃi determină
încercările prin
care treci acum, percepŃiile si simŃămintele tale obisnuite faŃă de aceste
experienŃe, modul în care ai reacŃionat la ele, sunt factorii care pot
stabili dacă îsi
au rădăcina într-o viaŃă trecută sau au fost create în prezent. PoŃi hotărî
dacă
Page 110
experienŃele aparŃin trecutului sau prezentului, aflând cauza ascunsă a
situaŃiei
respective.
De cele mai multe ori, dacă situaŃia este foarte serioasă, cauza este de
natură karmică, agravată de percepŃii si adausuri negative din momentul
prezent.
DiferenŃa dintre karmă si crearea realităŃii proprii este faptul că o karmă
se
creează într-o viaŃă trecută si pare să fie ceva misterios, care se iveste în
prezent
dintr-un trecut întunecat pentru a te bântui, în timp ce crearea realităŃii
proprii
este ceea ce faci prin intermediul gândurilor, simŃămintelor si faptelor
tale în
viaŃa ta prezentă.
Când Ńi-ai creat karma în trecut, Ńi-ai determinat realitatea proprie din
prezent.
În prezent, când îŃi creezi existenŃa, îŃi creezi karma care se va
manifesta
mai târziu în această viaŃa sau într-o viaŃă viitoare. Karma si crearea
realităŃii
proprii sunt ambele conduse de legea universală a cauzei si
efectului.
În timp ce lucrezi la rezolvarea karmei tale, îŃi creezi realitatea.
Echilibrarea
karmei se percepe ca o miscare de curgere naturală care expandează
constienŃă
ta spre adevăr, pe măsură ce faptele si emoŃiile tale trecute se
desfăsoară si ies la
lumină în prezent. ホnŃelegerea a ceea ce ai făcut 絜 vieŃile tale
trecute,
constituie ea 絜săsi o 絜cercare pentru tine si este una din părŃile
cele mai
edificatoare ale călătoriei tale spirituale. Aflarea a ceea ce ai
făcut 絜
vieŃile trecute - pe l穗gă valoarea ei intrinsecă - poate determina
si
schimbări esenŃiale 絜 viaŃa ta prezentă, care să ajute la
echilibrarea
karmei tale si la evoluŃia ta spirituală.
Tu si oamenii din viaŃa ta
Prietenii tăi din prezent Ńi-au fost tovarăsi în trecut. Cu oamenii care îŃi
sunt acum foarte apropiaŃi, sau care îŃi sunt rude, ai avut relaŃii strânse
si în
vieŃile anterioare, desi probabil că în „roluri" diferite. Mama de acum Ńi-a
fost,
poate, frate sau fiică si soŃul din această viaŃă s-ar fi putut să-Ńi fi fost
atunci
soŃie sau un bun prieten. Ai ales să fii împreună cu oameni pe care i-ai
cunoscut
înainte si cu care ai fost în anumit raport, pentru a putea avea ocazii de a-
Ńi
echilibra karma pe care o ai cu ei, sau pur si simplu din bucuria de a fi
iarăsi
împreună.
C穗d 靖 絜t稷nesti 絜 această viaŃă, sufletul tău 罇i aminteste de
ei si
de momentele petrecute 絈preună cu ei 絜 trecut.
Page 111
Karma ta este o împletitură formată din relaŃiile si experienŃele pe care
le-ai
avut cu oamenii din viaŃa ta. Multe din relaŃiile prezente sunt o reflectare
a
legăturilor vieŃilor trecute cu oamenii cunoscuŃi atunci. Dacă în trecut
relaŃia a
fost negativă, înseamnă că acum aŃi ales să fiŃi împreună pentru a
corecta karma
prin echilibrarea ei si aducerea ei la un nivel pozitiv. Atunci când aveŃi
probleme
cu cei pe care îi cunoasteŃi acum si cu relaŃia cu ei, în majoritatea
cazurilor acest
lucru se datorează karmei negative dintre voi pe care v-aŃi creat-o unul
altuia în
altă viaŃă.
Dacă în trecut aŃi avut o relaŃie pozitivă, ea se continuă si în prezent si
se
întăreste si mai mult.
Suflete-pereche; oameni deosebiŃi
Prietenii si persoanele pe care le-ai iubit în vieŃile precedente sunt
sufletepereche.
Când întâlnesti un suflet pereche, simŃi că există o legătură si o relaŃie
specială între voi, asociată cu o senzaŃie de familiaritate. Te simŃi foarte
bine cu ei
si relaŃia dintre voi este de tip pozitiv.
Chiar când Ńi se întâmplă să ai ceva probleme si unele discuŃii, totul se
rezolvă usor si odată ce-ai înŃeles substratul, situaŃia - chiar dificilă -
serveste la
învăŃarea de către amândoi a unei lecŃii identice.
Există trei categorii de suflete-pereche. Fiecare dintre categorii
are
trăsături caracteristice care le face distincte si de neconfundat
faŃă de
alte persoane din viaŃa ta.
Suflete-pereche camarade, sunt oamenii care te ajută să Ń靖
atingi un
scop, sau te sprijină 絜 絜deplinirea unei anumite sarcini propuse.
Ajutorul
lor se poate manifesta printr-o simplă observaŃie făcută în timpul unei
conversaŃii, care te luminează într-o dilemă si te readuce pe cărare, sau
poate îŃi
oferă chiar un ajutor fizic, prin care îŃi poŃi atinge scopul urmărit. Ei
intervin si te
sprijină în cele mai diverse moduri, atunci când ai mai multă nevoie. Darul
lor,
oricum s-ar exprima, îŃi oferă posibilitatea de a învăŃa, de a-Ńi împărtăsi
cele
stiute de ei si de a fi ajutat. Într-o viaŃă anterioară tu ai fost cel care i-ai
ajutat,
iar acum te răsplătesc, dându-Ńi înapoi cele primite.
ÎŃi întâlnesti sufletele-pereche camarade zilnic într-o mare varietate de
situaŃii si împrejurări. Le recunosti în prietenul care îŃi oferă un sfat
înŃelept la
problema care te frământă, în cunostinŃa care îŃi oferă să te transporte
atunci
când te-a lăsat masina în pană sau în profesorul care te îndeamnă la
învăŃat. El
sau ea ar putea fi cineva care are aceleasi interese sau îndeletniciri
particulare cu
Page 112
tine, sau cineva care te încurajează să faci ceva bun, ceva ce ai dori să
faci, sau
chiar seful care îŃi apreciază munca.
Sufletele-pereche camarade sunt oameni cu care te simŃi bine.
Sunt
cei cu care ai petrecut 絈preună o perioadă scurtă de timp 絜tr-o
viaŃă
anterioară. De obicei nu există o legătură serioasă între voi si asocierea
din
prezent cu ei tinde să fie de scurtă durată. Dacă legătura dintre voi devine
mai
puternică datorită relaŃiilor voastre pozitive si permanente, ei pot deveni
suflete -
pereche gemene în viitor.
Suflete-pereche gemene sunt acei oameni cu care ai avut o
relaŃie
specială de prietenie 絜 multe vieŃi trecute. Te simŃi total deschis si
destins în
prezenŃa lor. Întâlnirea cu un suflet-pereche geamăn este ca atunci când
întâlnesti un vechi prieten pe care nu l-ai văzut de mult. Te simŃi bine cu
acea
persoană si reiei legătura exact de unde ai lăsat-o în viaŃa trecută, ca si
cum nu
s-ar fi scurs timp deloc de la ultima voastră întâlnire. Recunosti un
sufletpereche
geamăn, ca pe cineva având toate caracteristicile unui suflet-pereche
camarad, dar cu o legătură mai profundă între voi.
Sufletele-pereche gemene, sunt de obicei membri de familie
apropiaŃi
sau prieteni deosebiŃi. Uită-te la prietenii adevăraŃi pe care îi ai, cei
care te
înŃeleg întru-totul si vei vedea în faŃă un suflet-pereche geamăn.
Deseori nici nu
e nevoie să 靖 vorbesti, deoarece sufletele voastre sunt acordate
絜tre ele la
nivel telepatic. ホi cunosti g穗durile si simŃămintele 絜 mod
intuitiv.
Vei vedea de asemenea că multe din experienŃele vieŃii tale prezente se
desfăsoară în paralel cu cele ale sufletului tău pereche-geamăn. Vă veŃi
ajuta
unul pe altul, în diverse moduri, să evoluaŃi si să învăŃaŃi, iar prietenia
dintre voi
se va întări si mai tare. RelaŃia voastră actuală poate dura de la câŃiva
ani, până
la toată viaŃa. Chiar în cazul, că vă despărŃiŃi, o veŃi face de o manieră
pozitivă si
veŃi păstra o amintire frumoasă prieteniei dintre voi.
Un suflet-pereche flacără geamăn este unicul si singurul tău
sufletpereche
adevărat. AŃi petrecut multe vieŃi 絈preună, plini de dragoste si
grijă unul faŃă de celălalt si legătura dintre voi este profund
spirituală.
C穗d 精 絜t稷nesti din nou 絜 această viaŃă, ca bărbat sau ca
femeie simŃi o
atracŃie imediată si 絜tre voi se stabileste un raport cu totul
special. SimŃi
un curent electric de energie care trece prin am穗doi si ai
senzaŃia că vă
cunoasteŃi dintotdeauna. Sufletul tău 精 recunoaste imediat pe
celălalt si
罇i aminteste de sufletul-pereche flacără si acest lucru este
resimŃit 絜
profunzimea extremă a fiinŃei tale.
Nu există dec穰 un singur adevărat suflet-pereche care este
jumătatea ta perfectă si 絈preună creaŃi o atmosferă ca de vrajă
絜tre voi,
Page113
ceva ce nu mai simŃi cu nimeni niciodată. Un suflet-pereche
flacără
geamăn are toate (caracteristicile si calităŃile unui suflet-
pereche camarad
si cele ale unui geamăn, combinate 絜 aceeasi persoană, faŃă de
care ai un
sentiment cu totul si cu totul special. Acest sentiment este 絜
totdeauna
perfect reciproc. Se spune că acest suflet flacără reprezintă
jumătatea
sufletului tău si că 絈preună formaŃi un adevărat 絜treg, plin de
dragoste
si armonie. C穗d Ń靖 găsesti sufletul-pereche flacără, Ń靖 găsesti
絜 acelasi
timp imaginea 絜 oglindă a sufletului tău. Sufletul tău 罇i
aminteste
frumuseŃea si bucuria dragostei spirituale pe care o 絈părtăsiŃi
si
絜cearcă să o trăiască si să o exprime pe durata 絜carnării tale
fizice.
Sufletul tău-pereche flacără geamăn este de cele mai multe ori de
sex
opus, desi 絜 anumite ocazii el sau ea se pot prezenta sub forma
unui frate
sau soră de obicei geamăn). S-ar putea chiar să semănaŃi unul cu
altul,
av穗d trăsături identice, mai ales 絜 jurul ochilor. ホntre sufletele-
pereche
flacără apare un fenomen interesant. Energiile spirituale sunt 絜
tr-un
acord at穰 de perfect si at穰 de legate unele de altele, 絜c穰 se
formează
un arc strălucitor de lumină 絜tre aurele lor, un curcubeu de
energie ce
uneste cele două suflete.
Multă lume crede că din momentul în care Ńi-ai găsit sufletul-pereche
flacără, te căsătoresti cu el si trăiŃi fericiŃi până la adânci bătrâneŃi. Se
poate
întâmpla si asa, dar pot apărea totusi probleme datorită karmei negative
intervenite între voi în vieŃile anterioare. Sigur este faptul că între două
sufletepereche-
flacără curge în permanentă un fluviu subteran de iubire, care depăseste
orice negativitate.
Nu te întâlnesti cu sufletul tău-pereche flacără în fiecare dintre vieŃi,
deoarece se poate întâmpla ca lecŃiile individuale care trebuie învăŃate
de către
fiecare dintre voi să fie diferite, sau calea propusă de evoluŃie să nu
coincidă.
Chiar dacă nu sunteŃi alături, fiecare tindeŃi prin ceea ce faceŃi să
ajungeŃi din
nou împreună si sufletele voastre evoluează pe un drum spiritual comun.
Este
posibil ca în decursul uneia dintre vieŃi, să fiŃi împreună doar un răstimp
scurt,
deoarece aŃi căzut în prealabil de acord să vă ajutaŃi unul pe altul într-un
mod
anume, sau puteŃi fi alături toată viaŃa. Totul depinde de ceea ce aŃi
hotărât
înainte de a vă fi născut.
Page 114
ホnt稷niri din vieŃile trecute: legături karmice care 絜lănŃuie
Când, întâlnind pe cineva pentru prima oară, simŃi că între voi există o
puternică legătură, înseamnă ca aŃi trecut împreună, într-o viaŃă
anterioară, prin
întâmplări si experienŃe comune, fie pozitive, fie negative. Mai există si
alŃi
oameni cunoscuŃi cu care aŃi stabilit legături karmice în alte vieŃi. PoŃi
simpatiza
sau antipatiza pe cineva de la prima privire, fără să îŃi explici de ce. Este
semnul
clar al unei relaŃii karmice din trecut. Ai senzaŃia precisă că ceva trebuie
făcut
pentru echilibrarea relaŃiei dintre voi.
Există totdeauna un motiv serios de a te 絜t稷ni cu cineva 絜
această
viaŃă si motivul devine evident la c穰va timp - zile sau săptăm穗i
- după ce
絜t稷nesti persoana respectivă.
RelaŃia voastră prezentă indică o legătură karmică trecută. Fie că cei pe
care îi cunosti sunt suflete-pereche sau simple suflete de care esti legat
karmic,
relaŃia actuală cu ei are un scop precis. Scopul poate consta ori în
aprofundarea
relaŃiei dintre voi, ori în rezolvarea karmei dintre voi prin echilibrare,
karmă pe
care v-aŃi făcut-o cândva; în cele mai multe cazuri este vorba de o
combinaŃie a
ambelor motive.
Stările emoŃionale din vieŃile trecute se transmit de la o viaŃă la alta si
influenŃează relaŃiile si simŃămintele în mai multe vieŃi succesive. Multe
din
problemele din prezent îsi au rădăcina într-o viaŃă anterioară. Problemele
create
atunci, până ce se rezolvă, continuă să influenŃeze relaŃia prezentă si
experienŃele
trăite împreună cu acea persoană.
ホn timpul unei regresii 絜tr-o viaŃă trecută, Linda si-a retrăit
scena
morŃii din acea viaŃă.
„A luat cuŃitul. Vrea să mă omoare!" a 絜ceput ea să Ńipe 絜
grozită.
„Mi-a omor穰 copiii si acum vine să mă omoare si pe mine!"
Lacrimile au 絜ceput să-i siroiască pe faŃă, 絜 timp ce corpul i se
zbătea sub loviturile de cuŃit.
Linda 罇i făcuse o programare pentru o regresie spre viaŃa
anterioară, sper穗d să descopere cauza problemelor pe care le
avea cu
soŃul ei. Se g穗dea 絜 mod serios la divorŃ, datorită atmosferei
din
căsnicia lor, ea av穗d senzaŃia 絜grozitoare că soŃul ei vrea să o
omoare
pe ea si pe copiii lor. C穗d l-a 絜t稷nit la colegiu pentru prima
dată, a avut
faŃă de el o teamă inexplicabilă. După ce s-au 絜t稷nit, i s-a făcut
rău si a
trebuit să plece acasă. Totusi au continuat să se vadă si ea a
trecut peste
această reacŃie iniŃială, consider穗d că poate i se făcuse rău de
la
băutură.
Page115
După ce si-a reamintit ce se 絜t穃plase 絜tre ei 絜 acea viaŃă
trecută,
Linda a 絜Ńeles resentimentele ei prezente si a văzut relaŃia lor
prezentă si
pe cea trecută 絜tr-o altă lumină. Si-a dat seama că se rejucau
scene ce
avuseseră loc si altă dată si s-a hotăr穰 să schimbe lucrurile 絜
ainte de a
se mai repeta tragedia. C穗d s-a 絜tors seara t穩ziu acasă, soŃul
ei i-a
spus:
„Te-am omor穰 絜ainte si de asta avem acum problemele pe care
le
avem." Chiar dacă nu fusese cu ea la regresie, el si-a amintit
acelasi lucru.
S-au hotăr穰 să stea separaŃi pentru sase luni si acum sunt din
nou
絈preună, lucr穗d la rezolvarea karmei dintre ei, printr-o 絜
Ńelegere si o
percepŃie interioară mai pătrunzătoare a celor petrecute 絜 viaŃa
lor
trecută si 絜 cea actuală.
RelaŃia ta de acum poate fi o continuare a unei relaŃii
precedente si
poate reflecta fapte care au avut loc si nu s-au echilibrat atunci.
RelaŃia
actuală există pentru a plăti datoriile karmice si pentru a 絜văŃa.
Amanda este o artistă si este 絜 acelasi timp mamă a doi copii
mici.
Ea are un atelier acasă si 罇i petrece timpul pict穗d tablouri, 絜tre
solicitările permanente ale copiilor. Si-a dat seama la un moment
dat că
devine violentă atunci c穗d copiii o 絜trerup prea des.
Amanda 罇i iubeste copiii, dar este si foarte devotată muncii ei de
artist. Se simte sf龝iată 絜tre creativitatea ei artistică si copii.
ホntr-o viaŃă
anterioară petrecută 絈preună, ea a fost foarte autoritară si i-a
絈piedicat pe copii să facă ceea ce ei ar fi dorit. ホn altă viaŃă
trecută, s-a
străduit din greu să devină pictor si nu a reusit. Amanda si-a dat
seama
că experimentează situaŃia prezentă pentru a 絜văŃa să-si
respecte copiii
si să depăsească obstacolele care au dobor穰-o 絜 vieŃile trecute.
RelaŃiile pe care le ai cu prietenii si persoanele iubite pot fi o
inversare de situaŃii faŃă de relaŃiile avute cu ei 絜 vieŃile
anterioare, iar
personalitatea ta poate fi opusă celei manifestate atunci.
Donna si Doug erau 絈preună de c穰eva luni. Lui 靖 plăcea să
umble
prin baruri 絜 timpul liber, pe c穗d ea prefera o atmosferă mai
linistită si
mai intimă. Un timp au stabilit un compromis. ホn timpul săptăm穗
ii
ieseau la restaurant 絜tr-un cadru intim si linistit, iar la sf穩situl
săptăm穗ii mergeau la baruri. Ei 靖 displăceau profund barurile,
dar
mergea cu el ca să 靖 facă plăcere. RelaŃia aceasta 靖 dădea o
senzaŃie
extrem de neplăcută, mai ales datorită lipsei de comunicare
dintre ei pe
care o simŃea.
ホn cursul unei regresii, Donna si-a amintit de c穰eva evenimente
Page116
dintr-o viaŃă anterioară petrecută 絈preună cu prietenul ei,
acelasi cu cel
din prezent, 絜 care ei nu-i păsa de dorinŃele lui si 精 forŃa să
treacă prin
situaŃii care lui nu-i plăceau. Se făcuse că nu aude atunci c穗d el
絜cercase să 靖 explice ce ar fi dorit. ホn această viaŃă ea trecea
printr-o
situaŃie exact opusă. Pentru că nu 罇i echilibrau karma si nu
rezolvau
problemele prezente, am穗doi perpetuau karma dintre ei, care
răm穗ea să
fie rezolvată mai t穩ziu 絜 această viaŃă sau 絜tr-una viitoare.
„În război si în dragoste totul este permis" poate fi valabil într-un sens
negativ în cazul unei răzbunări, dar sub nici o formă nu te ajută din punct
de
vedere spiritual la echilibrarea karmei pe care Ńi-ai dobândit-o. Tot ce-ai
făcut
cuiva, într-o viaŃă trecută sau în prezent, se întoarce împotriva ta, ca un
bumerang, până ce se rezolvă. Dacă acum manevrezi pe altcineva, te vei
găsi în
situaŃia unei marionete trasă de sfori în viaŃa viitoare. Dacă tratezi pe
cineva cu
respect, tot asa vei fi si tu respectat.
Karma pe care o 絈parŃi cu alte persoane existente acum 絜 viaŃa
ta,
se manifestă 絜 moduri foarte variate. Dacă arunci o privire
asupra
situaŃiilor prin care ai trecut cu persoanele care Ń靖 sunt
apropiate si Ń靖
lasi g穗durile să curgă, 絜cerc穗d să vezi cum oglindeste prezentul
trecutul, vei constientiza legăturile din trecut care vă leagă Si
care
determină respectivele situaŃii. Motivul de a fi 絈preună cu
cineva 絜
această viaŃă este faptul că 絜 acest moment 絈prejurările sunt
cele mai
potrivite pentru a vă rezolva karma existentă 絜tre voi.
ExerciŃii de deschidere
Atunci când îŃi echilibrezi karma cu cei din jurul tău este bine să o
înŃelegi
în totalitate. ÎnŃelegerea karmei îŃi permite să constientizezi legăturile
din vieŃile
trecute. Dacă reusesti să ai o vedere de profunzime asupra relaŃiilor tale
din
prezent, vei obŃine cu mai multă usurinŃă răspunsuri la întrebările pe
care Ńi le
pui. AcŃionând pe diverse nivele de constienŃă, poŃi descoperi karma ce
trebuie
echilibrată cu altă persoană din jurul tău. Acest lucru îŃi oferă o nouă
percepŃie
asupra problemelor tale din prezent si asupra reacŃiilor tale în cadrul
relaŃiei
dintre voi si te va ajuta să vezi modul în care se întrepătrund si se
perpetuează
problemele din trecut în cele din prezent.
ExerciŃiul 1:
Page117
G穗deste-te la cineva din viaŃa ta cu care ai avut probleme. Scrie

jurnal cine este acea persoană, 絜 ce a constat sau constă
problema
respectivă si cum a 絜ceput să se manifeste 絜 această viaŃă.
MenŃionează
si atitudinea ta, c穰 si sentimentele tale faŃă de acea persoană.
Scrie
părerea ta despre tipul de karmă care simŃi că ar putea fi 絜tre
voi si
motivul pentru care crezi că sunteŃi 絈preună 絜 această viaŃă.
Acest lucru
Ń靖 va oferi o idee despre cum apreciezi constient karma de
rezolvat si-Ńi va
arăta negativitatea superficială existentă.
SimŃămintele si atitudinea actuală impregnează sentimentele pe
care le ai faŃă de respectiva persoană si faŃă de karma comună.
Acest
lucru te va ajuta să separi trecutul de prezent si să iei contact cu
adevăratele tale simŃăminte. ホŃi vor fi de asemenea revelate si
unele
blocaje serioase aflate la nivel subconstient. Scrie 絜 jurnal tot ce
constientizezi. Notează-Ńi adevăratele simŃăminte interioare pe
care le ai
faŃă de acea persoană si faŃă de karma dintre voi.
- Pentru a-Ńi aminti si a te lămuri mai bine asupra cauzelor din vieŃile
trecute care se reflectă în problemele prezente, intră 絜 nivel Alfa si
lasă-te
condus de ghidul interior la acea viaŃă 絜 care 罇i au originea
aceste
probleme dintre tine si acel individ. Examinează contribuŃia
fiecăruia la
crearea karmei comune. Examinează toate hotăr穩ile si alegerile
negative
pe care le-ai luat atunci 絜 cadrul acelei relaŃii din trecut si
urmăreste
cum acele hotăr穩i si alegeri se reflectă 絜 ceea ce trăiesti acum.
Permite
Eului tău Superior să Ń靖 ofere percepŃia si 絜Ńelegerea cauzei si
modului 絜
care a apărut această problemă 絜 acea viaŃă. Scrie 絜 jurnal tot
ce-ai trăit
si ai constientizat 絜 această privinŃă.
- Pentru a descoperi de ce este reactualizată problema acum si pentru a
constientiza angajamentele pe care le-ai luat înainte de nastere în această
privinŃă, intră 絜 Alfa si fă-Ńi o proiecŃie mentală 絜 intervalul
dintre vieŃi;
atunci c穗d te pregăteai pentru viaŃa actuală si luai decizii si
opŃiuni
絈preună cu această persoană. Lasă-te ghidat de Eul tău superior
spre a
constientiza si 絜Ńelege 絜voielilor si promisiunilor pe care vi le-
aŃi făcut
pentru a vă echilibra karma comună. Fii constient de 絜
Ńelepciunea
spirituală de care ai dat dovadă atunci c穗d ai creat 絈prejurările
si
situaŃiile 絜 care vă aflaŃi acum si care vă permit rezolvarea
karmei dintre
voi. Scrie 絜 jurnal tot ce-ai trăit si ai constientizat.
Page 118
ExerciŃiul 2:
Uită-te la notiŃele din jurnal, în care ai descris experienŃele avute si ceea
ce
ai constientizat legat de ele în cadrul acestei meditaŃii alcătuite din trei
părŃi.
PercepŃiile si informaŃiile obŃinute te vor ajuta să înŃelegi relaŃia ta
prezentă si
originile ei din vieŃile trecute. ÎŃi vor fi oferite răspunsuri legate de
experienŃele
prezente si de ce Ńi sunt date să le trăiesti. Te vor ajuta de asemenea să
înŃelegi
de ce aŃi creat împreună problema din prezent, de ce participaŃi la ea si
te va
ajuta să decizi dacă esti pregătit să participi la echilibrarea karmei
comune.
Pentru a constientiza si modul 絜 care poŃi echilibra această
karmă
comună 絜 modul cel mai potrivit pentru tine, intră 絜 Alfa si
permite Eului
tău Superior să-Ńi arate moduri pozitive de echilibrare a karmei
comune.
Scrie 絜 jurnal tot ce ai constientizat.
Toate notiŃele pe care le-ai făcut si toate percepŃiile si informaŃiile pe
care
le-ai constientizat constituie baza înŃelegerii si rezolvării karmei pe care o
ai cu
diferite persoane din viaŃa ta. Următoarele două capitole îŃi vor furniza
mai multe
informaŃii în privinŃa modurilor de echilibrare a karmei.
Plătirea datoriilor din trecut
Echilibrarea karmei si învăŃarea lecŃiilor sunt complementare una faŃă
de
alta, desi ele pot fi separate si distincte între ele. Sunt situaŃii în care
prima
trebuie să fie învăŃată lecŃia si pe urmă echilibrată karma, asa cum în
alte cazuri
karma este cea care trebuie mai întâi echilibrată pentru a putea învăŃa
apoi
lecŃia. Plătirea datoriilor din trecut este trăită ca un proces care te
conduce, prin
diferite nivele de constienŃă si înŃelegere, la numeroase experienŃe, pe
măsură ce
acŃiunile, reacŃiunile si interacŃiunile îsi fac apariŃia în prezent.
ExperienŃele pe care le trăiesti reprezintă tot at穰ea trepte care
te
ajută să ajungi 絜 inima problemelor. Treptele sunt clădite din
experienŃe
care duc una din alta. După ce 絜veŃi o lecŃie sau o parte din ea,
te
deplasezi mai departe pentru a 絜văŃa alte părŃi ale lecŃiei, sau
sau pentru
a păsi mai sus spre o altă lecŃie sau spre un nivel de constienŃă
superior.
Treptele se unesc si formează o scară care te conduce, indic穗du-
Ńi modul
de a-Ńi completa lecŃiile si de a-Ńi echilibra karma. Scara pe care
păsesti te
ajută să 絜Ńelegi natura experienŃelor prin care treci si, 絜 mod
simbolic,
treptele te conduc spre spiritualitate.
Când privesti în prezent în tine pentru a afla trecutul, vei descoperi baza
de
Page 119
plecare a lecŃiilor din prezent si a karmei. Vei vedea toate etapele
parcurse până
să ajungi unde te afli acum si îŃi vei da seama cum experienŃele din
trecut le-au
creat pe cele din prezent. Examinând situaŃiile prezente, vei constientiza
faptul că
de fapt tu sti intuitiv ce trebuie făcut pentru a-Ńi echilibra karma si a
învăŃa
lecŃiile.
Stările tale emoŃionale constituie un barometru permanent al
modului cum te străduiesti să-Ńi rezolvi echilibrul. Pe măsură ce-
Ńi
constientizezi karma, fii foarte atent la simŃămintele pe care le
絜cerci
faŃă de situaŃiile si relaŃiile 絜 care esti implicat Observă
motivele si
cauzele subterane, 絜cearcă să 絜Ńelegi de ce reacŃionezi astfel
絜 faŃa
evenimentelor vieŃii. SimŃămintele 絜cercate Ń靖 vor arăta care
Ń靖 este
lecŃia si ce trebuie să faci ca să-Ńi echilibrezi karma.
ホnŃelegerea karmei proprii
Există diferite grade si nuanŃe de griuri în înŃelegerea karmei proprii.
Răspunsurile usoare reprezintă excepŃia, nu regula. Unele lucruri din
viaŃă sunt
de-a dreptul dificil de realizat sau de înŃeles. Nu te lăsa descurajat de
asta. Ai tot
învăŃat la lecŃii de viaŃă si Ńi-ai tot echilibrat karma încă de la
începuturile
timpurilor, dar probabil că ai numit asta bun simŃ sau mod de viaŃă
cinstit, sau
reacŃie instinctivă, înainte de a începe să o numesti karmă si echilibrare.
Desi
este adevărat că prin învăŃarea lecŃiei si prin echilibrarea karmei o si
rezolvi, este
posibilă si situaŃia opusă. Ai să întâlnesti cazuri în care, desi ai înŃeles
despre ce
lecŃie este vorba, situaŃia continuă să rămână în viaŃa ta si asta
deoarece situaŃia
în sine constituie lecŃia sau karma pe care o ai de trăit.
De exemplu, să spunem că în această viaŃă te-ai născut orb. Într-o viaŃă
trecută, ai provocat orbirea cuiva. La urma urmei, ochi pentru ochi e un
lucru
cinstit. Într-o altă viaŃă te-ai uitat de sus la ceilalŃi. łi-ai creat astfel o
karmă de
plătit pe două direcŃii. Karma constă în experienŃa de a fi orb si lecŃia de
învăŃat
este de a vedea cât de tare au fost răniŃi cei din jur de faptele si
atitudinile tale.
Deci faptul de a-Ńi fi înŃeles karma si de a fi trecut prin experienŃa de a fi
orb si de
a-Ńi fi învăŃat lecŃia, nu înseamnă si că vederea îŃi va fi redată în mod
miraculos
(desi si acest lucru ar fi posibil si, se si întâmplă uneori).
Modul 絜 care Ń靖 plătesti karma si-Ńi 絜veŃi lecŃiile a fost fixat
絜ainte
de nastere. łi-ai creat 絈prejurări si situaŃii perfecte care Ń靖 vor
favoriza
echilibrarea karmei si 絜văŃarea lecŃiilor 絜 maniera cea mai
potrivită
pentru tine. Odată ce Ńi-ai corectat negativitatea din trecut si ai
絜Ńeles-o
Page 120
ca lecŃie 絜 prezent, 絜seamnă că Ńi-ai echilibrat karma. Vei
culege roadele
mai t穩ziu 絜 această viaŃă sau 絜 cea viitoare, 絜 funcŃie de
natura
karmei si a lecŃiei care trebuia 絜văŃată si depinz穗d de 絜voiala
pe care
ai stabilit-o 絜aintea nasterii.
Dar nu răsufla încă usurat. Dacă îŃi echilibrezi karma doar pentru că vrei
să scapi de ea sau pentru că nu vrei să mai treci prin ce-ai trecut, atunci
nu o
rezolvi cu adevărat! Nu faci altceva decât să o amâni si probabil să o
înrăutăŃesti.
Dacă 絜 tine, atunci c穗d se presupune că lucrezi la echilibrarea
karmei si
la 絜Ńelegerea lecŃiilor ei, cresc sentimente de furie, ostilitate,
critică,
resentiment sau orice alte sentimente negative de acest tip, 絜
loc de
acceptare si 絜Ńelegere, atunci 絜 mod sigur va trebui să-o reiei,
絜că si
絜că, p穗ă c穗d vei reusi să procedezi corect.
Există câteva cotituri si puncte critice în procesul de echilibrare a karmei
si
de învăŃare a lecŃiilor de viaŃă. Să-Ńi trăiesti karma nu este destul. Mai
trebuie săo
echilibrezi si să înveŃi de pe urma ei. Dacă nu o echilibrezi, atunci n-ai
făcut
altceva decât să te expui unei experienŃe negative, pe care va trebui s-o
trăiesti
din nou. Simplul fapt că ai suferit datorită karmei nu înseamnă că ai si
echilibrat-o. Nu înseamnă decât că ai avut o trăire dureroasă, fără ca să-Ńi
si
înveŃi lecŃia, fără s-o înŃelegi si să-i rezolvi negativitatea.
Atitudinile si faptele tale din trecut au fost cele care au creat
絈prejurările si situaŃiile din viaŃa ta actuală. SimŃămintele tale
hotărăsc
modul în care esti legat de trăirile tale si de ceilalŃi oameni. Karma pe
care o
trăiesti se datorează faptelor si simŃămintelor din vieŃile trecute, la care
se adaugă
reacŃiile tale din situaŃiile prezente. Examinează-Ńi cu grijă trăirile pentru
a-Ńi da
seama de alegerile tale anterioare si de simŃămintele care le-au pus în
miscare.
Hotărârile luate în vieŃile anterioare, mai ales acelea luate în stări
emoŃionale
extrem de intense, sunt cele care îŃi stăpânesc trăirile. OpŃiunile tale din
trecut fie
te pot ajuta să înaintezi, fie pot determina blocarea ta în tipare de gândire
si
simŃăminte negative.
Fii atent la situaŃiile din viaŃă care prezintă o aparenŃă pozitivă.
AparenŃa
pozitivă poate fi o mască a realităŃii negative de sub ea. Fereste-te de
sindromul
„totdeauna". Într-o viaŃă trecută, poate că ai realizat ceva minunat si
atunci ai
hotărât că vei dori „totdeauna" acel lucru. Datorită acelei decizii, îŃi
limitezi
ocaziile din viitor si te legi pe tine însuŃi în a face mereu acelasi lucru, în
loc să
evoluezi dincolo de acea experienŃă iniŃială. SimŃămintele tale, care au
dat
nastere hotărârii din trecut, provin din dorinŃa de a continua ceva pozitiv
pe care
l-ai înfăptuit. Dacă tu continui să te agăŃi de acel lucru pe care l-ai
terminat, în
loc să mergi mai departe, nu faci altceva decât să te rănesti pe tine si
probabil si
Page 121
pe alŃii si, în acelasi timp, te împiedici să te bucuri de ceea ce ai realizat.
Rezultatele acestei opŃiuni o resimŃi în prezent, atunci când te simŃi
obligat să
faci ceva ce ai senzaŃia clară că te trage înapoi.
Pe de altă parte si situaŃia opusă poate fi adevărată. Depinde cum o
percepi. PoŃi trece printr-o încercare pozitivă, care pare negativă. În
procesul de
echilibrare a karmei, pozitivul străbate prin negativ si devine rezultatul
final. De
exemplu, în viaŃa actuală, poŃi fi implicat într-o situaŃie în care te simŃi
prins ca
în capcană. Datorită naturii cu totul speciale a situaŃiei si a simŃămintelor
tale
faŃă de ea, situaŃia devine o experienŃă care te împinge înainte si te
ajută să te
expandezi si să cresti într-un domeniu pe care nu ai fi fost capabil să îl
explorezi
dacă nu te-ai fi simŃit încolŃit si obligat să faci ceva să iesi din
încurcătură.
AtenŃie la deciziile pe care le-ai luat privitor la alte persoane. Într-o viaŃă
trecută, poate că ai decis că vrei să fi totdeauna cu o anumită persoană.
Datorită
acestei decizii poŃi înregistra o Ńinere pe loc, atât a ta, cât si a celeilalte
persoane,
căreia îi poŃi prin aceasta încălca liberul arbitru si de care te poŃi lega,
poate de o
manieră negativă, prin culpabilitate sau repros. Decizia ta se bazează pe
teama
de schimbare si pe dorinŃa de a menŃine relaŃia aceeasi. SimŃămintele
tale pot
îngusta fluxul de energie din viaŃa prezentă si pot limita aspectele
pozitive ale
experienŃei. In loc să te bucuri de o relaŃie care să devină din ce în ce
mai bună,
această decizie te face să dai înapoi si transformă relaŃia într-o
experienŃă
negativă. În acelasi timp, îŃi creezi karmă cu acea persoană, karmă ce va
trebui
echilibrată în viitor.
Fereste-te de sindromul „niciodată". Într-o viaŃă trecută poate că ai decis

nu vei mai face niciodată ceva, sau că un anumit eveniment nu Ńi se va
mai
întâmpla niciodată. Datorită acestei hotărâri, porŃi după tine emoŃii
nerezolvate si
Ńi se va cere să repeŃi lecŃia. Te vezi nevoit să încerci să eviŃi ceea ce
consideri a fi
un cosmar îngrozitor, în loc să treci prin el si să înveŃi din el.
SimŃămintele care
te-au făcut să iei o decizie pripită, provin dintr-o frică nemărturisită, având
originea într-o experienŃă negativă si această frică te condamnă să
retrăiesti
experienŃa. Retrăind-o, descoperi că este si mai rea ca înainte.
ÎŃi poŃi trăi karma sub forma unor simŃăminte puternice, cu sau fără
amintirile corespunzătoare din vieŃile trecute. Uneori emoŃia se
manifestă extrem
de viu, în timp ce amintirea este reprimată, datorită naturii ei dureroase
sau
traumatizante.
Ted trecea printr-o stare de anxietate si de teamă nedeslusită ori
de
c穰e ori pleca la lucru si 罇i lăsa familia acasă. C穗d este 絈preună
cu ei,
este foarte posesiv si exagerat de grijuliu la adresa lor. ホntr-o
viaŃă
anterioară, fusese rănit 絜 timp ce era la v穗ătoare pentru a
procura
Page 122
hrană familiei sale si murise 絜ainte de a se putea 絜toarce la ei.
ホmprejurările l-au 絈piedicat să aibă grijă de familia sa si ei au
murit de
foame.
Familia lui de acum este cea pe care a avut-o atunci si lui 靖 este
o
teamă permanentă că nu va fi 絜 stare să o 絜treŃină. Se 絜scrie
la
asigurări pe viaŃă de valori mari si trăieste o stare continuă de
vină si
responsabilitate. Are senzaŃia că i-a părăsit atunci si vrea să
dovedească
acum că poate avea grijă de ei. Nu este de acord ca soŃia lui să
muncească, deoarece vrea ca ea să stea acasă si să aibă grijă de
copii,
desi ea ar dori să contribuie si ea la 絜treŃinerea familiei.
Este ca si cum el ar fi jurat ca de data asta să aibă grijă de ei,
promiŃ穗du-si lui 絜susi că experienŃa din trecut nu se va mai
repeta
niciodată. Aparent, acest lucru apare ca fiind o hotăr穩e
meritorie, dar
iată ce ascunde ea. ホn trecut, familia lui n-ar fi trebuit să fie niste
victime
fără apărare. Aleseseră acea viaŃă ca să 絜veŃe să stea pe
picioarele lor.
Pentru că atunci nu si-au 絜văŃat lecŃia, ei au contribuit la
perpetuarea
situaŃiei prezente.
ホn timp ce Ted 絜cearcă să 罇i echilibreze karma 絜 modul pe care
si la
ales, alin穗du-si vina pe care o simte, 絜 loc să si-o rezolve, el
este pe
punctul de a face loc 絜 el 絜susi furiei si resentimentelor.
Conflictele avute
cu soŃia sa, care vrea să-si urmeze propria sa carieră, 絈preună
cu
simŃămintele 絜cercate de el de a fi capabil să aibă singur grijă
de familia
lui, 精 fac să-si sporească negativitatea. Aceste simŃăminte vor
apărea la
suprafaŃă, at穰 絜 prezent, c穰 si 絜tr-o viaŃă viitoare, căci ele au
ca scop
punerea 絜 evidenŃă a karmei trecute si prezente, p穗ă ce ea se
rezolvă
pozitiv.
Uneori, aspectele pozitive sunt atât de amestecate cu cele negative, încât
este greu să vezi unde se termină unele si încep altele. Când îŃi
echilibrezi karma,
este important să stii exact în ce constă karma, pentru a nu o accentua
mai mult
sau a o supracompensa în prezent. La urma urmei, ceea ce vrei este să-Ńi
echilibrezi karma, nu să-Ńi creezi în plus. Ideea este că trebuie să găsesti
un
echilibru, un punct central si apoi să elimini părŃile negative. O dată
rezolvată
karma la care lucrezi, fie o poŃi lăsa complet de-o parte, fie 靖
poŃi
絈bunătăŃi părŃile pozitive, după caz. ホntreabă-Ńi simŃămintele
ce
corespund situaŃiei actuale, pentru a vedea dacă reacŃiile pe
care le ai
sunt cele potrivite. Propriile tale simŃăminte vor fi cele care te
vor ajuta săŃi
絜Ńelegi si să-Ńi rezolvi karma.
Există multe pericole si capcane atunci când duci după tine, în viaŃa
Page 123
prezentă, emoŃii negative nerezolvate în trecut. Negativitatea lor, până
ce va fi
rezolvată, continuă să-si strecoare capul hâd în trăirile tale, influenŃând
astfel
faptele si simŃămintele tale. Deciziile negative luate în vieŃi anterioare si
stările
emoŃionale care stau le baza lor sunt extrem de dăunătoare pentru
prezent.
Sentimentele de culpabilitate, teamă, resentimente si furii dintr-o viaŃă
trecută
pot avea repercusiuni fizice si emoŃionale în viaŃa prezentă si se pot
manifesta în
cele mai diverse si negative moduri. Toate acele lucruri nesuferite si
îngrozitoare
care te obsedează si te rănesc, nu numai că te împiedică să-Ńi echilibrezi
pe de-a
întregul karma, dar te si blochează în acelasi timp în experimentări
negative.
Atunci când duci după tine emoŃii negative provenite din vieŃi trecute, fie
pentru că nu Ńi-ai înŃeles bine lecŃia, fie pentru că simŃi că ai nevoie să
suferi
pentru a-Ńi repara karma, te rănesti singur, condamnându-te la trecerea
printr-o
experienŃă negativă de care de fapt nu aveai nevoie. Nu-Ńi face singur
asta. Nu o
meriŃi. Nu asa îŃi echilibrezi karma, ci numai te pedepsesti singur si
poate că îŃi
creezi chiar karmă negativă prin sentimentele pe care le încerci acum si
care vor
apărea la suprafaŃă în viitor, înrăutăŃindu-Ńi posibilitatea de rezolvare a
karmei.
Uneori te îngropi singur atât de adânc, încât e nevoie de un efort
supraomenesc
ca să fi scos la suprafaŃă.
Când trebuie să treci printr-o încercare negativă pentru a reusi să-Ńi
înveŃi
lecŃia si să-Ńi echilibrezi karma, asta serveste mai multor scopuri.
Aspectul
negativ al situaŃiei îŃi absoarbe toată atenŃia si te ajută să constientizezi
ce-ai
făcut în trecut. ÎŃi dă posibilitatea să o trăiesti în prezent pentru a o
înŃelege mai
bine. Mai mult, îŃi oferă constienŃă si cunoasterea modului în care cu
adevărat îŃi
poŃi învăŃa lecŃia si-Ńi poŃi echilibra karma.
Karma nu trebuie neapărat să fie un proces dureros. Ea poate fi o
experienŃă minunată, pe măsură ce se transformă în constienta
adevărului.
Reamintirea si înŃelegerea evenimentelor si emoŃiilor din vieŃile trecute
te ajută să
observi justeŃea în tot ceea ce Ńi se întâmplă. Prin echilibrarea karmei
si
絜văŃarea lecŃiilor de viaŃă, capeŃi 絜Ńelepciunea si 絜
Ńelegerea necesare
evoluŃiei tale spirituale.
Identificarea problemelor-cheie si a influențelor vieŃilor
trecute
Evenimentele si stările emoŃionale din vieŃile tale trecute influenŃează
atât
direct, cât si indirect situaŃiile si împrejurările vieŃii tale prezente. PoŃi
constientiza lecŃiile de viaŃă pe care le-ai ales să le înveŃi în această
existenŃă
după modul de desfăsurarea a vieŃii actuale si după modul în care
apreciezi
Page 124
problemele cheie din viaŃa aceasta. Examinând profund si cinstit lucrurile
pe care
le consideri importante si la care Ńii foarte mult, poŃi constientiza lecŃiile
ce
trebuie învăŃate si karma aflată la baza trăirilor si simŃămintelor tale.
Încercările negative sunt foarte edificatoare în privinŃa lecŃiilor de
învăŃat si
a karmei de echilibrat. Dacă privesti la aspectul opus al problemelor
negative
cărora le ai de făcut faŃă, îŃi dai seama de tipul lecŃiei respective.
De exemplu,
dacă esti foarte posesiv 絜 toate privinŃele, atunci lecŃia constă
絜 a 絜văŃa să lasi lucrurile să se desfăsoare fără a 絜cerca să
le mai Ńii sub controlul tău permanent si să stii să accepŃi
această desfăsurare a lor. Karma poate proveni din faptul că
絜tr-o viaŃă trecută ai fost extrem de posesiv sau poate avea la
bază teama de a Ńi se lua ceva la care Ńii, asa cum Ńi s-a
絜t穃plat 絜tr-o altă viaŃă.
Dacă manifesti o permanentă nerăbdare de a vedea lucrurile
terminate, eventual gata de ieri, atunci trebuie să 絜veŃi, ca
lecŃie, răbdarea. Karma ar putea să constea din faptul că 絜tr-o
altă viaŃă ai fost lenes si nu ai dus nimic la bun sf穩sit sau că
Ńi-ai propus atunci scopuri pe care nu ai fost 絜 stare să le
atingi si acum faci 絜 compensare exces de zel.
MulŃi oameni au greutăŃi datorită lipsei banilor si li se pare că
orice ar face pentru a face rost de ei nu le reuseste. Dacă nu ai
bani de-ajuns sau dacă abia poŃi face faŃă necesităŃilor
probabil este datorită faptului că 絜tr-o altă viaŃă ai avut din
plin si i-ai folosit gresit - Ńi-ai bătut joc de ei sau ai refuzat să
pleci urechea la cei care nu aveau, refuz穗d să-i ajuŃi. Este de
asemenea posibil ca 絜cercările prin care treci datorită lipsei
banilor să se datoreze hotăr穩ii tale anterioare nasterii de a
echilibra 絜 acest fel o anumită situaŃie karmică si aceasta din
diferite motive. Poate ai ales să te zbaŃi să-Ńi 絜treŃii familia pe
care ai abandonat-o altă dată. Sau poate Ńi-ai creat aceste
絈prejurări pentru a 絜văŃa să fii altruist, generos sau cinstit,
sau pentru a putea aprecia adevăratele valori ale vieŃii, sau ai
dorit să fii sărac ca să 絜veŃi cum se c龝tigă banii si cum
trebuie să te bucuri de ei. ホncercările prin care treci se pot
datora si unor factori din viaŃa ta prezentă. Este posibil să fie o
reacŃie la o marcare obsesivă făcută 絜 copilărie, că nu poŃi
astepta de la viaŃă nimic altceva dec穰 sărăcie. Poate că
Page125
părinŃii Ńi-au fost săraci si tu ai acceptat această stare de
viitor si pentru tine. Sau ai crescut cu credinŃa limitativă că
esti fără noroc sau cu teama că toată viaŃa te vei zbate din
greu pentru a-Ńi c龝tiga existenŃa. Si, pentru că ai crezut asa,
Ńi-ai creat 絈prejurările de confirmare prin trăire a ceea ce ai
crezut. ホmprejurările de viaŃă actuale Ń靖 oferă posibilitatea săŃi
reevaluezi credinŃele tale prestabilite si să 絜veŃi lecŃia, să-Ńi
rezolvi karma, prin efectuarea de schimbări pozitive majore.
Imediat ce Ńi-ai 絜văŃat lecŃia sau Ńi-ai schimbat simŃămintele
despre propria ta situaŃie, vei avea din nou bani si acest lucru
va indica faptul că lecŃia a fost 絜susită si karma echilibrată,
pun穗d astfel 絜 valoare schimbările pozitive pe care le-ai
făcut. ホn plus faŃă de recompensa pe care o reprezintă, această
situaŃie schimbată care Ńi se oferă va constitui si un test pentru
a verifica dacă schimbarea este de fond sau numai de formă.
Examinează-Ńi temerile. Lucrurile de care te temi cel mai mult
Ń靖 vor arăta ce trebuie să depăsesti. ホnŃeleg穗du-Ńi si
rezolv穗du-Ńi temerile, Ń靖 vei 絜văŃa cu aceeasi ocazie si lecŃia
De exemplu, dacă Ńi-e teamă de singurătate sau dacă esti o
persoană retrasă, fără prieteni, atunci lecŃia poate fi să 絜veŃi
să devii independent. Karma poate să constituie plata faŃă de
situaŃia dintr-o altă viaŃă 絜 care ai fost prea dependent sau ai
avut pe cineva pe care l-ai făcut să te Ńină 絜 spate toată viaŃa.
ホn timp ce Ń靖 echilibrezi karma, Ń靖 depăsesti si teama, prin
acceptarea si trăirea ei. Acest lucru Ń靖 dă posibilitatea să
絜veŃi lecŃia si-Ńi permite să faci schimbări pozitive majore.
Mai există posibilitatea să-Ńi înveŃi lecŃia fără a trăi direct efectele
karmei.
Dacă participi alături de cineva, de care esti foarte legat, la experienŃa
prin care
trece, chiar dacă rămâi un observator exterior, acest lucru reprezintă si
pentru
tine o lecŃie, pe care ai ales să o înveŃi în acest mod mai aparte. De
exemplu, dacă
ai un prieten care trece printr-un eveniment traumatic sau dureros al
vieŃii lui,
este posibil ca si tu să simŃi repercusiunea acestui eveniment în propria
ta viaŃă.
Dacă te implici ajutându-l sau fiindu-i aproape în momentele grele, ajungi

participi la experienŃă până într-atât, încât simŃi emoŃiile prietenului ca
si când ar
fi ale tale proprii, câte o dată atât de tare, ca si când ai trece prin
experienŃă tu
însuŃi.
Karma continuă să te urmărească viaŃă după viaŃă. Încercările deosebit
de
grele sunt semnul că respectiva karmă a rămas nerezolvată mai multe
vieŃi de-a
Page 126
rândul.
Este posibil să-Ńi fi propus amânarea echilibrării unui anumit aspect al
karmei pentru o altă viaŃă, nu cea actuală, sau poate că nu ai putut să o
echilibrezi, deoarece nu au putut fi create condiŃiile cerute de echilibrare
pentru
această viaŃă. Uneori, din multitudinea de aspecte si expresii ale karmei,
numai
unele pot fi echilibrate acum. Echilibrarea karmei va trebui deci
continuată într-o
viaŃă viitoare, în care să ai pe de-a-ntregul ocaziile să trăiesti efectele
faptelor tale
si în care condiŃiile de echilibrare completă să fie favorabile.
Identificarea problemelor cheie si recunoasterea influenŃelor
vieŃilor
trecute reprezintă doar v穩ful gheŃarului. Cu adevărat important
este ceea
ce se găseste dedesubt, pentru a lua contact cu problemele
profunde,
絜cepe prin a observa modul 絜 care se manifestă ele 絜 viaŃa ta
actuală.
ホncearcă să reduci problemele la esenŃă, at穰 de mult 絜c穰 să
poŃi vedea
tema centrală 絜tr-o formă condensată. Ar putea să fie coplesitor

絜cerci să vezi toate ramificaŃiile dintr-o dată.
PoŃi face mai mult decât să zgârâi suprafaŃa. Atunci când Ńi-ai făcut o
idee
clară despre ce este vorba, priveste în adâncime si încearcă să descoperi
cauza
sau cauzele. Dă cale liberă gândurilor să exploreze modul în care trecutul
influenŃează si afectează prezentul. Observă modul în care simŃămintele
si trăirile
actuale sunt determinate de cauzele din trecut. Chiar evenimente
nesemnificative
si aparent fără nici o legătură cu tema cercetării pot juca un rol însemnat.
Într-o
singură problemă pot fi implicate mai multe lecŃii, ca si mai multe
influente din
diferite vieŃi trecute care au contribuit la karma sub forma în care se
prezintă ea
acum.
ExerciŃii de deschidere
ホŃi poŃi identifica problemele principale si influenŃa lor, cercet穗
d
viaŃa ta prezentă. Karma se dezvăluie singură 絜 cursul
dificultăŃilor
curente si se reflectă 絜 simŃămintele si trăirile tale. SituaŃii sau
simŃăminte pe care le trăiesti 絜 ocazii care se repetă, reprezintă
reluări
ale unor 絈prejurări tipice sau influenŃele unor evenimente
nesoluŃionate
絜că dintr-o altă viaŃă. PoŃi stabili cauzele acestora, ca si stările
emoŃionale, faptele, lecŃiile si karma pe care le duci după tine,
examin穗d
Page 127
situaŃiile si simŃămintele din prezent.
ExerciŃiul 1:
Fă-Ńi o listă 絜 jurnal de c穰eva situaŃii prin care treci 絜 mod
obisnuit, care indică un eveniment sau o stare emoŃională
menŃinută dintro
viaŃă anterioară si continuată 絜 această viaŃă. Lista poate arăta
atitudinile si simŃămintele tale, sau din ea pot reiesi lucruri pe care le faci
în mod
regulat. Alege din listă una din situaŃii care este mai importantă acum
pentru
tine. Descrie cum a început ea în această viaŃă si ce a grăbit apariŃia ei.
Identifică
toate elementele si stările emoŃionale implicate. Notează toate
simŃămintele pe
care le ai acum faŃă de ea.
Pentru început, examinează situaŃia prezentă în mod obiectiv. Este mai
usor să examinezi problemele serioase dacă te detasezi de ele. Acest
lucru îŃi
permite să vezi mai clar situaŃia si soluŃia pentru ea si în acelasi timp
capeŃi o
percepŃie si o înŃelegere infinit mai mari.
În acest fel vei putea stabili ce simŃăminte ai faŃă de acea situaŃie la
nivel
superficial si vei observa mai bine cum se manifestă evenimentul trecut în
viaŃa
prezentă si care este influenŃa simŃămintelor din trecut asupra celor
prezente.
Acest lucru te va ajuta de asemenea să reintri în acea situaŃie si să-Ńi
regăsesti
adevăratele simŃăminte de o manieră mai deschisă.
Odată ce ai constientizat influenŃa evenimentului din viaŃa trecută si
simŃămintele tale faŃă de el, poŃi să pătrunzi încă mai profund în el
pentru a găsi
cauzele din viaŃa trecută ce l-au produs si pentru a vedea efectele lui
prezente si
viitoare. ÎŃi poŃi explora mai departe situaŃia ta curentă prin vizionarea
filmului în
trei acte al vieŃilor tale trecute, prezente si viitoare.
(Vezi Cap. 12, Autoproiectarea 絜 vieŃile trecute si Călătoria mentală 絜
amintiri.)
În timp ce urmăresti si trăiesti filmul, examinează situaŃia din prezent si
efectul ei asupra vieŃii tale prezente, căci aceasta te va conduce la
originea cauzei
din viaŃa trecută corespunzătoare si-Ńi va arăta repercusiunile din
prezent si
manifestările din viitor ale acestei situaŃii.
TRECUTUL. SituaŃia pe care ai ales-o spre cercetare va constitui titlul
filmului si notiŃele despre situaŃie vor forma baza de lucru pentru el.
Intră 絜
Alfa si creează o imagine care să simbolizeze situaŃia prezentă
care
include si arată simŃămintele tale obisnuite faŃă de ea. Aceasta
reprezintă
scena de 絜ceput a filmului. Filmul 絜cepe 絜 prezent, arăt穗d
situaŃia
actuală si modul 絜 care a luat nastere 絜 viaŃa ta de acum si apoi
trece
Page128
絜apoi 絜 timp, la scene dintr-o viaŃă trecută. Filmul tău va
prezenta
originea din viaŃa trecută a situaŃiei din prezent. Fii atent la
simŃămintele
pe care le 絜cerci 絜 timp ce urmăresti filmul. Permite Eului tău
Superior
să facă toate comentariile si să-Ńi servească de ghid, pentru a
explica de ce
si cum această situaŃie a fost creată, perpetuată si adusă după
tine 絜
această viaŃă.
Urmăreste cu atenŃie scenele 絜 care se prezintă faptele săv穩
site de
tine si evenimentele prin care ai trecut 絜 viaŃa trecută.
Urmăreste
acŃiunea care se complică, pe măsură ce alte personaje intră 絜
scenă si
reŃine aceste personaje si situaŃiile respective, observ穗d cum
se
raportează la situaŃia din prezent. Dacă doresti, proiectează-te
絜 film,
pentru a-l trăi 絜 timp ce-l urmăresti. Stările tale emoŃionale te
vor ajuta
să constientizezi mult mai multe detalii care Ń靖 vor face
amintirile mai
limpezi si mai intense. Află tot ce vroiai să sti despre
experienŃele Si
stările emoŃionale ale acelei vieŃi care au determinat si au creat
situaŃia
din prezent.
Descrie 絜 jurnal tot ce-ai „văzut" 絜 filmul vieŃii tale trecute.
Include
titlul, scena de 絜ceput si scenele din trecut. Notează toate
simŃămintele
avute, 絜 trecut si 絜 prezent, ca si imaginile pe care le-ai văzut si
le-ai
trăit. Scrie-Ńi observaŃiile despre film. Fă legăturile pe care le
poŃi stabili
din informaŃiile oferite 絜 film 絜tre cauzele din viaŃa trecută a
situaŃiei
prezente si influenŃele si efectele ei 絜 viaŃa ta de acum.
(Dacă nu esti sigur, roagă Eul tău superior să-Ńi răspundă.).
Aceasta te va ajuta să 絜Ńelegi de ce treci prin această situaŃie
acum
si Ń靖 va indica exact care Ń靖 este lecŃia si ce karmă trebuie să
echilibrezi.
(NOTĂ: Este posibil ca problema care te preocupă să-Ńi apară si în vise.
Pe
măsură ce studiezi mai profund aspectele karmice ale situaŃiei, visele vor
deveni
mai lucide. Vezi Capitolul 10, Descoperirea vieŃilor trecute cu ajutorul
viselor.)
PREZENTUL. Odată ce-ai înŃeles originea situaŃiei prezente si ai
constientizat lecŃia si karma, urmăreste partea doua a filmului pentru a
vedea
desfăsurarea normală a evenimentelor din prezent care vor corecta
situaŃia si vor
rezolva negativitatea ei. Filmul Ń靖 va prezenta alegerile si deciziile
pe care leai
luat 絜 această viaŃă si 絜aintea nasterii si cum Ńi-ai creat
situaŃia din
prezent pentru a-Ńi completa karma.
Urmăreste filmul care Ń靖 arată cum să-Ńi 絜veŃi lecŃia si cum
să-Ńi
echilibrezi karma. Această parte a filmului 絜cepe 絜 prezent si
avansează
Page129
絜spre viitorul apropiat. ホŃi arată schimbările pozitive puse 絜
aplicare si
modul 絜 care acŃionează si-Ńi influenŃează situaŃia prezentă si
cum se vor
desfăsura ele 絜 viaŃa ta. Acest lucru Ń靖 oferă percepŃii despre
modul cum
ai creat situaŃia prezentă si de ce ai creat-o si-Ńi arată 絜 acelasi
timp ce
perspective ai plec穗d de la această situaŃie si Ńin穗d seama de
alegerile
făcute de tine 絜aintea nasterii si de simŃămintele prezente faŃă
de ea.
Descrie 絜 jurnalul tău schimbările pe care le-ai văzut, care Ń靖
pot
prilejui 絜văŃarea lecŃiei si echilibrarea karmei din prezent.
Notează toate
simŃămintele legate de rezolvarea acestei probleme si acordă o
atenŃie cu
totul specială imaginilor din prezent si din viitor pe care le-ai
văzut 絜
această parte a filmului. Acest lucru Ń靖 arată că tu stii deja cum
să-Ńi
絜veŃi lecŃia si să-Ńi rezolvi karma. Filmul Ń靖 oferă si vizionarea
絜 avans a
efectelor hotăr穩ilor tale pozitive din viitorul acestei vieŃi - dacă
te
hotărăsti să le pui 絜 aplicare.
VIITORUL. Evenimentele si simŃămintele din trecut si din prezent
-
dacă răm穗 nerezolvate - vor continua să te influenŃeze si să te
afecteze si
vor stăp穗i trăirile tale, at穰 絜 această viaŃă, c穰 si 絜 cele
viitoare.
Pentru a vedea ce se 絜t穃plă cu situaŃia ta de acum dacă nu-Ńi
絜veŃi
lecŃia si nu-Ńi echilibrezi karma, ci o continui tot asa si 絜 viitor,
creează o
altă versiune a filmului 絜 care urmăreste cum va influenŃa
situaŃia ta
actuală trăirile viitoare din această viaŃă si din vieŃile
următoare.
Urmăreste filmul care Ń靖 prezintă efectele 絜 viitor ale situaŃiei
actuale,
dacă nu faci 絜 prezent schimbări pozitive 絜 privinŃa ei.
Descrie 絜 jurnal tot ceea ce constientizezi 絜 legătură cu situaŃia
neschimbată din prezent, pe care o duci mai departe. Notează
toate
imaginile care Ń靖 apar si simŃămintele tale asupra modului de
desfăsurare
a situaŃiei 絜 viitor.
(NOTĂ: Viitorul este maleabil si impresionabil. Ceea ce vezi în această
parte
nu este bătut în cuie. ReŃine că tot ceea ce faci în prezent va afecta si va
schimba
tot ceea ce se va întâmpla în viitor. Ceea ce vezi reprezintă numai modul
în care
se va desfăsura viitorul dacă vei refuza în prezent să faci schimbările
necesare.)
SCHIMBAREA SI CREAREA PROPRIEI REALITĂłI. Dacă vrei să vezi cum
se reflectă în viitor diferitele opŃiuni si schimbări efectuate în prezent,
poŃi reface
această parte a filmului. Acest lucru te va ajuta să te hotărăsti dacă, 絜 ce
mod si
c穗d vei dori să-Ńi echilibrezi karma (prezentată în a doua parte a filmului)
si cea
Page 130
mai bună cale de-a o face, dându-Ńi în acelasi timp o privire de ansamblu
a ceea
ce s-ar putea întâmpla în viitor, corespunzător diferitelor opŃiuni si
schimbări pe
care Ńi le propui în prezent.
Această parte a filmului, privită cu atenŃie, îŃi va arăta arta creaŃiei, pe
un
nivel de început, conform legilor probabilităŃii, având ca punct de plecare
alegerile
tale din prezent. În acest fel îŃi deschizi mai multe căi de explorat si poŃi
vedea
modul în care îŃi creezi trăirile si experienŃele prin intermediul
simŃămintelor,
credinŃelor si al liberului arbitru. ÎŃi oferă percepŃii si cunoasterea de a
crea
propria realitate arătându-Ńi modul în care gândurile pot deveni tangibile.
Acest lucru e similar cu ceea ce se întâmplă în domeniul spiritual când îŃi
pregătesti reîncarnarea viitoare, înaintea nasterii ai o imagine mult mai
cuprinzătoare, o perspectivă mai largă si lucrezi pe cele mai înalte nivele
de
cunoastere, constientizare si înŃelegere pentru a-Ńi compune viaŃa, dar
îŃi lipseste
controlul pe care-l ai în domeniul fizic. Aceasta deoarece opŃiunile pe care
le faci
se concretizează cu ajutorul energiei gândurilor tale si sunt influenŃate în
mare
măsură de simŃămintele tale si de liberul tău arbitru.
(NOTĂ: Urmăreste această parte a filmului strict ca observator, nu ca
participant. Dacă te implici prin intermediul simŃămintelor tale, vei
determina
punerea în acŃiune a energiei si vei crea ceea ce vezi. Odată create,
opŃiunile se
vor manifesta în conformitate cu modul în care le-ai creat si vor rămâne
ca atare
până în momentul în care le vei schimba din nou. Dacă te hotărăsti să pui
în
acŃiune ceea ce vezi, atunci transmite imaginilor mari cantităŃi de
energie
pozitivă, înconjurându-le cu lumină albă.)
Pe un fundal de culoarea cerului albastru, proiectează diferite opŃiuni si
schimbări ale situaŃiei tale de acum: apoi alege-le pe acelea care îŃi plac
cel mai
mult.
(VibraŃiile energetice ale culorii albastru din fundal vor conŃine energia
alegerilor tale până în momentul în care esti gata să le manifesti.)
Urmăreste filmul pentru a vedea ce consecinŃe vor avea schimbările -
dacă
te-ai hotărî să le efectuezi - în viaŃa ta actuală. Permite Eului tău Superior
să-Ńi
prezinte toate repercusiunile acestor fapte în miscare, observându-le
efectele
înainte de fi practic create cauzele. Observă cum se schimbă filmul si cum
îŃi
prezintă tablouri diferite pe măsură ce îŃi proiectezi diferitele opŃiuni.
Filmul
devine o miscare fluidă, sincronizată si curgând odată cu gândurile tale.
Înregistrează în jurnal toate observaŃiile referitoare la opŃiunile si
schimbările pe care le poŃi crea în prezent. Descrie cum s-a prezentat
singură
această parte a filmului, pe măsură ce apăreau schimbările si cum s-au
Page 131
transformat imaginile odată cu schimbările impuse de gândurile tale.
Notează ce-ai simŃit în faŃa fiecăreia dintre opŃiuni, în timp ce se
manifestau în viaŃa ta. Descrie-Ńi reacŃiile faŃă de posibilitatea si modul
de creare
a propriei realităŃi. Acest lucru te va ajuta să-Ńi accepŃi responsabilitatea
karmei
tale si te va ajuta de asemenea să-Ńi descoperi posibilitatea pe care o ai
să Ńi-o
echilibrezi în această viaŃă.
ExerciŃiul 2:
După ce-ai vizionat filmul si după ce ai căpătat de percepŃii si răspunsuri
la
problema curentă, acŃionează în vederea rezolvării situaŃiei prezente în
maniera
care Ńi se potriveste cel mai bine. Pe măsură ce faci schimbările pozitive
pe care le
consideri necesare, descrie în jurnal, în detaliu, tot ce se întâmplă.
Notează acolo
zilnic gândurile si simŃămintele pe care le încerci. Observă cum acŃiunile
au dat
nastere la reacŃiuni si notează ce faci pentru a schimba situaŃia actuală
si ce mai
ai de făcut în acest sens. În timp ce te străduiesti să realizezi schimbări
pozitive,
să le pui în acŃiune si să urmăresti efectele lor, vei constientiza cât de
perfect se
rezolvă negativitatea prin învăŃarea lecŃiilor si echilibrarea karmei
rămase. Vezi si
Cap. 17.
Avantajele echilibrării karmei
Desi găsirea cauzelor din vieŃile anterioare îŃi permite să înŃelegi mai
bine
efectele din viaŃa prezentă, acest lucru nu este neapărat necesar. ÎŃi
poŃi înŃelege
lecŃia si echilibra karma în prezent si fără să-Ńi amintesti evenimentul din
trecut
care a determinat apariŃia acestei situaŃii prezente. Evenimentele
vieŃilor
trecute se reflectă 絜 prezent. Odată cu corectarea situaŃiei
prezente si cu
transformarea stărilor emoŃionale negative anterioare 絜
simŃăminte
pozitive, trecutul este echilibrat.
Unul dintre avantajele trăirii si echilibrării karmei este perspectiva pe care
Ńi-o deschide în faŃă. Când ai avut de înfruntat o karmă negativă,
priveste în
interiorul fiinŃei tale si observă ce potenŃial pozitiv si ce multe avantaje
ai căpătat
în urma acestei experienŃe. De multe ori, cele mai grele încercări se
dovedesc a fi
cele mai bune lucruri care Ńi se puteau întâmpla în evoluŃia ta spirituală.
ホn
timpul 絜fruntării cu situaŃiile prilejuite de rezolvarea karmei,
poŃi 絜văŃa
o mulŃime de lucruri pozitive din trăirile cele mai negative.
Sally era un copil chinuit 絜că de mică; ea nu cunoscuse din
Page 132
copilărie dec穰 certuri si bătăi. Pentru a supravieŃui emoŃional,
ea si-a
găsit un refugiu 絜 propria ei imaginaŃie. Petrec穗du-si
majoritatea
timpului 絜 lumea ei imaginară, a reusit să devină o scriitoare
plină de
imaginaŃie creatoare. Datorită faptului că a fost neglijată si
neiubită, ea a
絜văŃat să se iubească pe ea si să-si c龝tige singură existenŃa.
Ea si-a
echilibrat karma pe care o avea cu părintele care a chinuit-o si, 絜
diverse
etape ale 絜văŃării lecŃiei ei de viaŃă si-a dezvoltat din plin
calităŃile
creatoare.
SituaŃii din prezent reflectă situaŃii similare din trecut si pot
constitui c穰eodată chiar situaŃii opuse. LecŃia din trecut este
acum
prezentată ca 絜tr-o oglindă.
Pe Celia, părinŃii au convins-o să devină agent imobiliar. Ea s-a
絜scris la facultate si-a obŃinut diploma - dar nu putea suferi 絜
nici un fel
această meserie. C穗d a luat contact cu simŃămintele ei de refuz
de a se
ocupa de vinderi de case, ea si-a amintit că 絜tr-o viaŃă
anterioară fusese
un proprietar care dădea afară familiile de chiriasi care nu puteau
plăti
chiria.
Făc穗d legătura cu amintirea vieŃii anterioare, ea si-a dat seama

mai nutrea 絜că sentimente de vinovăŃie faŃă de oamenii pe care

azv穩lise afară din casă. Prin meseria pe care o avea 絜 această
viaŃă, de
a vinde locuinŃe, ea se comutase emoŃional 絜 trecut Prin 絜
Ńelegerea
cauzei situate 絜 viaŃa anterioară care o afecta 絜 prezent, ea a
fost 絜
stare să-si elimine sentimentul de vinovăŃie, d穗du-si seama că
絜 această
viaŃă de fapt 靖 ajuta pe oameni să-si găsească locuinŃe. Si-a dat
seama că
罇i echilibrase karma si s-a simŃit liberă să-si schimbe cariera si
să-si
atingă visul vieŃii, acela de a se face medic veterinar.
Odată ce Ńi-ai învăŃat lecŃia si Ńi-ai echilibrat karma sau ai căpătat o
îndemânare sau un talent, te bucuri de avantajele a ceea ce ai câstigat
sau ai
îndeplinit cu efort în vieŃile trecute. Chiar dacă poate că nu esti pe deplin
constient de influenŃa acestor aspecte în prezent, îŃi poŃi trăi realizările
din trecut
în multe moduri pozitive. Aceste realizări pot apărea sub forma unei
cariere în
care ai mult succes, a unui talent sau a unei însusiri deosebite de a face
ceva.
PoŃi simŃi avantajele echilibrării sub forma unei relaŃii minunate pe care
o ai cu
cineva, sau din unele trăsături sau calităŃi pe care le posezi.
Realizările tale prezente pot apărea ca si consecinŃe ale unor preocupări
sau activităŃi depuse în multe vieŃi trecute, pe care le aduci după tine în
prezent
si sunt o răsplată pentru ceea ce ai învăŃat si echilibrat până acum.
Acelasi lucru
este valabil în privinŃa lecŃiilor pe care le-ai învăŃat. Este posibil ca ele
să fi fost
Page 133
începute în vieŃile anterioare si continuate în prezent. O încheiere a lor
este
totdeauna bine venită si arată că lecŃia a fost pe deplin învăŃată si karma
bine
echilibrată. ホnvăŃarea lecŃiilor si echilibrarea karmei Ń靖 permit
să avansezi
絜 viaŃă, să explorezi noi domenii si experienŃe si să evoluezi at
穰 pe plan
fizic, c穰 si pe plan spiritual.
ExerciŃii de deschidere
Realizările tale îŃi vor arăta că te bucuri de avantajele echilibrării. Fă în
jurnalul tău o listă de reusite si sau probleme pe care le-ai rezolvat deja.
Alege
acele realizări cu care te mândresti cel mai tare sau situaŃiile care Ńi se
par cel
mai bine rezolvate. Urmăreste cum ai ajuns să le îndeplinesti atât de bine,
căutând în vieŃile trecute originea lor si legăturile acesteia cu prezentul.
Intră 絜
nivelul Alfa si dă-i voie Eului tău Superior să-Ńi arate cum Ńi-ai
echilibrat
karma, cum Ńi-ai 絜văŃat lecŃia si cum culegi acum roadele
acestor acŃiuni.
Descrie 絜 jurnal tot ce-ai trăit si ai constientizat 絜 timp ce Ńi s-a
prezentat modul 絜 care ai depăsit crizele si ai rezolvat situaŃiile,
echilibr穗du-Ńi astfel karma. Scrie despre eforturile depuse si 絜
cercările
prin care ai trecut 絜 fiecare din vieŃile trecute, care Ńi-au dat
posibilitatea
絜cheierii depline a problemei 絜 această viaŃă. Scrie 絜 jurnal
cum
această 絈plinire Ń靖 influenŃează si-Ńi marchează viaŃa
prezentă si cum o
trăiesti.
Această meditaŃie te va ajuta să Ń靖 dai seama cum Ńi-ai
echilibrat
karma si modul 絜 care ai rezolvat-o complet; arăt穗du-Ńi calea
specifică
prin care ai ajuns la 絈plinire prin diferitele experienŃe pe care
le-ai avut
de-a lungul mai multor vieŃi. Ea Ń靖 va arăta calea pe care ai
urmat-o Si
treptele pe care ai urcat pentru a 絜cheia cu succes karma 絜
privinŃa
respectivă. Te va ajuta să devii constient de opŃiunile si deciziile
pe care
le-ai făcut si de modul cum au determinat ele trăirea karmei tale.
Reusitele îŃi oferă o imagine a atitudinilor si acŃiunilor tale, arătând
cauzele
si efectele lor si felul specific în care acŃionează Legea Karmei, ca si
propria ta
manieră de creare a realităŃii. ÎnŃelegând acest lucru, constientizezi că -
prin
liberul tău arbitru - tu esti cel care îŃi conduci destinul, tu esti stăpânul
propriei
tale sorŃi.
Echilibrarea karmei
Page 134
Echilibrarea karmei este o acŃiune foarte importantă pentru
evoluŃia
sufletului tău si pentru cresterea ta spirituală. Ea reprezintă unul
din
motivele principale pentru care ai ales să vii pe păm穗t. În timpul
evoluŃiei
sufletului, ce are loc prin diversele reîncarnări fizice, poŃi trece prin multe
aspecte
ale trăirilor si simŃămintelor tale, în vederea obŃinerii unei înŃelegeri
complete. De
exemplu, pentru a percepe complet ceea ce este dragostea, va trebui să
simŃi ce
este ura. Pentru a cunoaste înŃelepciunea, va trebui să treci prin
experienŃa
ignoranŃei. Fiecare lucru are două feŃe; una nu poate exista fără cealaltă
si ele nu
pot coexista în armonie. Aceste principii formează fundamentul existenŃei
si
echilibrului în care au fost create si se manifestă toate lucrurile.
Echilibrarea karmei reprezintă mai mult decât simpla corectare a
greselilor
si rezolvarea evenimentelor si emoŃiilor negative pe care le-ai trăit în
vieŃile
trecute, înŃelegerea echilibrului care trebuie să existe în toate te ajută să
înveŃi si
să cresti spiritual, iar acest lucru te eliberează de necesitatea trăirilor pe
pământ,
deschizându-Ńi în acelasi timp drumul spre tărâmuri mai înalte de
evoluŃie si de
cunoastere. Prin echilibrarea karmei cu ajutorul experienŃelor si
încercărilor prin
care treci, îŃi purifici sufletul si îŃi ridici nivelul de constienŃă. Acesta
reprezintă
un important pas înainte pe cărarea care duce spre iluminare.
Tot ce există în natură si în domeniul fizic este condus de Legea
Universală
a Echilibrului. O poŃi vedea în răsăritul si apusul soarelui, în ciclul
anotimpurilor, în fazele lunii, în fluxul si refluxul oceanelor. Legea
Echilibrului în
natură se manifestă în ritmuri si modele care au o ordine naturală de
desfăsurare, în care energia se transformă într-o armonie desăvârsită.
Echilibrul
reprezintă energia în miscare. Karma reprezintă legea acŃiunii si
reacŃiunii.
Datorită interacŃiunii 絜tre energia pozitivă si cea negativă din
trăirile
tale, Karma duce la miscare si la permanentă schimbare. Legea
Echilibrului se manifestă pe nivelul fizic prin schimbările pe care
le faci 絜
existenŃa ta, datorită trăirilor si experienŃelor tale.
Sufletul tău se supune Legii Echilibrului prin ciclul nasterilor si morŃilor,
numite si ritmuri de reîncarnare. Sufletul este alcătuit din energie
spirituală
si tu ai abilitatea si posibilitatea să influenŃezi si să schimbi
diverse forme
de energie fizică prin simŃămintele, g穗durile si faptele tale.
AcŃiunile
pozitive pe care le întreprinzi în cadrul experienŃelor prin care treci îŃi
permit să
realizezi echilibrul si armonia. Prin echilibrarea karmei si înŃelegerea
trăirilor tale,
realizezi în acelasi timp si echilibrarea naturii tale fizice cu cea spirituală.
CapeŃi
cunoastere si îŃi armonizezi energiile sufletului. Acest lucru îŃi permite să
îŃi
exprimi natura ta spirituală în cadrul trăirilor tale.
ホn timpul echilibrării karmei, tu poŃi constientiza dubla natură -
Page 135
fizică si spirituală - a experienŃelor si trăirilor tale, observ穗d
aspectele
multiple ale situaŃiilor 絜 care esti implicat. Prin această
constientizare
capeŃi o 絜Ńelegere si o percepŃie profundă a lucrurilor,
determin穗d
decizii si schimbări pozitive si duc穗d 絜 final la pace si armonie
interioară. Realizarea echilibrului Ń靖 creează un punct de
referinŃă
central, de la care să te exprimi 絜 modul pe care 精 consideri cel
mai
potrivit. ホn mod ideal, 絜 felul acesta poŃi atinge 絜Ńelepciunea si
iluminarea, contribuind la perfecŃionarea sufletului tău.
Procesul schimbărilor pozitive
Echilibrarea karmei se realizează prin înŃelegerea perfectă a lecŃiilor
implicate si prin efectuarea de schimbări care să reflecte echilibrarea. De
tine
depinde modul ales pentru echilibrarea karmei. Nimeni nu stie mai bine
decât
tine ce ai de făcut. CondiŃiile tale de lucru îŃi sunt strict specifice si tu
esti
singurul care poate decide dacă vrei să îŃi echilibrezi karma, cum si când
o vei
face.
Fondul problemei legate de karmă constă în a stabili ce vrei să faci în
această direcŃie. Crucea pe care o duci datorită neechilibrării
karmei, Ń靖
devine cu timpul o povară greu de purtat, care te apasă si te 絈
piedică să
avansezi.
Dacă opŃiunea ta este să răm稱 絜 continuare legat de o karmă
negativă, ea te va afecta si te va influenŃa, oferindu-Ńi ocazia să
o echilibrezi.
Dacă te hotărăsti să Ń靖 echilibrezi karma prin schimbări si
eforturi pozitive, atunci Ń靖 vei 絈bogăŃi cunoasterea si vei
beneficia de toate avantajele echilibrării, oferindu-Ńi 絜 acelasi
timp libertatea de a avansa 絜 viaŃă.
Prin descoperirea si înŃelegerea cauzelor aflate în vieŃile anterioare ale
karmei tale curente devii constient de responsabilitatea pe care o ai în
crearea ei.
Prin revenire la cauză poŃi înŃelege mai usor situaŃia prezentă si ai acces
la o
mare bogăŃie de informaŃii. Accept穗du-Ńi karma, Ń靖 oferi Ńie 絜
suŃi forŃa de a
efectua schimbări pozitive, care Ń靖 vor echilibra karma. Cel mai
bun si
potrivit moment de echilibrare a karmei, este atunci c穗d Ńi se
prezintă
singur. Aceasta deoarece stările tale emoŃionale si amintirile
vieŃilor
trecute sunt aproape de suprafaŃă si ele Ń靖 permit să ajungi la
miezul
problemei karmice.
Page 136
Echilibrarea karmei are loc printr-un proces natural de schimbări
pozitive si 絜cepe cu dorinŃa ta fermă de a face schimbări 絜
viaŃa ta.
Aceasta este prima etapă. A doua constă 絜 a 絜Ńelege stările
emoŃionale -
at穰 din trecut, c穰 si din prezent - si a evenimentelor implicate 絜
ceea ce
doresti să echilibrezi si de a sti de ce doresti să efectuezi
echilibrarea. A
treia etapă constă 絜 schimbarea si restructurarea simŃămintelor
si
percepŃiilor asupra evenimentelor si stărilor emoŃionale - at穰
din prezent,
c穰 si asupra celor corespunzătoare din trecut - observ穗d părŃile
pozitive
ale experienŃelor si hotăr穗d ce vrei să faci 絜 privinŃa lor. Cea
de-a patra
etapă o reprezintă eforturile si acŃiunile de echilibrare a karmei.
ホnŃelegerea si echilibrarea karmei este un proces 絜 continuă
miscare care
se declansează automat atunci c穗d Ń靖 pui 絜 acŃiune dorinŃa
de a efectua
schimbări. PoŃi urmări rezultatele acestui proces 絜 modul 絜 care
aceste
schimbări pozitive se manifestă 絜 viaŃa ta.
În timp ce îŃi echilibrezi karma, apar schimbări ca urmare a echilibrării,
atât pe planurile interioare, cât si pe cele exterioare. Una din schimbările
majore
pe care le realizezi este cea din gândurile si simŃămintele tale referitoare
la karma
ce trebuie echilibrată. Reconsiderând prezentul în mod pozitiv, începi să-
Ńi
schimbi stările emoŃionale si percepŃiile. Pe măsură ce-Ńi schimbi
simŃămintele
din prezent, se schimbă si energia din jurul evenimentului corespunzător
din
trecut. Reconsiderarea percepŃiilor tale faŃă de evenimentele trecute si
faŃă de
efectele lor prezente, se face prin cercetarea obiectivă a ceea ce ai
învăŃat si ce ai
câstigat - în înŃelegere si profunzimea gândirii - trecând prin încercarea
respectivă.
Procedând astfel, influenŃezi si acŃionezi asupra energiei de manifestare
a
karmei tale si negativitatea ei se rezolvă datorită faptului că ai înŃeles
mesajul.
Prin efectuarea de schimbări pozitive 絜 viaŃa ta, Ń靖 desăv穩
sesti procesul
de echilibrare si evenimentul negativ devine pozitiv deoarece 精
percepi
pozitiv. Nu evenimentul 絜 sine se schimbă, ci atitudinea ta faŃă
de el
modifică energia din jurul evenimentelor petrecute 絜 vieŃile
anterioare.
Această energie 絜cepe să se manifeste pozitiv, ceea ce se
reflectă imediat
絜 viaŃa actuală.
Se recomandă ca echilibrarea karmei să se facă mai degrabă în mai multe
etape mici, decât printr-un salt gigantic. Echilibrarea începe întotdeauna
în
mintea ta si se exprimă mai întâi prin gânduri si simŃăminte pozitive. ホn
timp ceŃi
modifici si-Ńi refaci g穗durile si sentimentele faŃă de
evenimentele si
trăirile din trecut si faŃă de efectele lor corespunzătoare din
prezent, este
foarte important să-Ńi pui 絜 acŃiune g穗durile si simŃămintele.
Pe măsură
Page137
ce-Ńi echilibrezi karma prin realizarea de schimbări pozitive
active, 絜cepi
să vezi consecinŃele acestor schimbări reflectate 絜 experienŃele
prin care
treci. Echilibrarea este un proces care are loc 絜 etape si trebuie
să treacă
ceva timp p穗ă ce rezultatele să se manifeste pe de-a-ntregul. Va
fi o
experienŃă care te va răsplăti si 絈bogăŃi deoarece reprezintă un
progres
si un pas 絜ainte.
Eforturile pozitive duc întotdeauna la schimbări pozitive. Schimbările
pozitive sunt direct proporŃionale cu acŃiunile pozitive întreprinse. Prin
acŃiunile
tale pozitive creezi un sir de reacŃii în lanŃ care sunt cu adevărat
puternice si
demne de tot respectul. În timp ce-Ńi echilibrezi karma pozitivând-o,
negativitatea
ei este neutralizată prin acŃiunile tale, care accentuează partea ei
pozitivă. În
acest fel partea pozitivă creste si se expandează pornind din punctul
central de
echilibrare, ducându-te spre nivele superioare de constienŃă, spre alte
experienŃe.
Acest lucru îŃi permite mersul înainte în viaŃă si avansarea ta spirituală.
In procesul de echilibrare a karmei si a punerii în miscare a energiei,
schimbările sunt încorporate stilului tău de viaŃă. În timp ce trăiesti
schimbările,
tu direcŃionezi energia sub forma gândurilor, simŃămintelor si faptelor
tale în
direcŃia pe care te-ai hotărât să o urmezi. Este foarte important să
faci
echilibrarea de o manieră pozitivă, deplas穗du-te spre ceea ce
vrei să
obŃii, dec穰 絜depărt穗du-te de ceea ce nu mai doresti. La o primă
privire
această afirmaŃie pare să spună acelasi lucru în două moduri; distincŃia
este
foarte subtilă, dar diferenŃa este cât lumea de mare.
Dacă fugi de ceea ce nu-Ńi mai place, îŃi direcŃionezi energia într-o
manieră
negativă. Rezultatele vor fi conforme curgerii energiei. Dacă optezi pentru
echilibrarea karmei de o manieră negativă sau din motive gresite, vei
observa în
final că negativ va fi si ceea ce vei recolta. De exemplu, hai să spunem că
ceea ce
vrei să echilibrezi este o karmă de relaŃii nefericite. Te lepezi de această
relaŃie
fugind de ea. Pentru un timp, Ńi se pare că ai terminat cu ea, desi acest
lucru îŃi
lasă un gust amar. Datorită simŃămintelor tale si pentru că de fapt nu ai
rezolvat
negativitatea, vei vedea că următoare relaŃie devine la fel cu cea
anterioară.
Fugind de ceea ce nu Ńi-a plăcut, ai căpătat exact lucrul de care ai vrut să
scapi.
C穗d te 絜drepŃi spre ceea ce doresti, Ń靖 direcŃionezi energia de
o
manieră pozitivă si obŃii rezultate pozitive, 絜cepi să-Ńi
echilibrezi karma
prin 絜Ńelegerea simŃămintelor pe care le ai faŃă de ceea ce vrei
să schimbi
絜 respectiva relaŃie si de motivaŃia acestei schimbări. Apoi Ń靖
schimbi
g穗durile si simŃămintele pentru a reflecta ceea ce doresti să
realizezi si
decizi dacă mai continui relaŃia sau o abandonezi. Dacă o
păstrezi, trebuie
să pui 絜 acŃiune schimbările pozitive. Dacă o abandonezi,
trebuie să o faci
Page 138
de o manieră pozitivă. Oricum ai face, atitudinea pe care o iei Ń靖
creează o
stare emoŃională pozitivă si, prin aceasta, reusesti să cresti si să
絜veŃi
din experienŃa prin care ai trecut C穗d faci echilibrarea 絜 acest
fel,
păsesti 絜spre ceea ce doresti si tragi toate foloasele de pe urma
acestei
echilibrări.
Principiul iertării
PoŃi pune în practică principiul iertării pentru a contribui la echilibrarea
karmei. De multe ori acest lucru este greu de realizat, deoarece va trebui

înfrunŃi - de o manieră foarte cinstită si directă - unele lucruri îngrozitoare
pe
care le-ai făcut în trecut sau lucruri îngrozitoare pe care alŃii Ńi le-au
făcut Ńie.
Aceasta face parte din procesul de înŃelegere si schimbare a
simŃămintelor tale, ce
va trebui să fie urmat de restructurarea percepŃiilor în vederea sesizării
aspectelor pozitive ale experienŃei.
Pentru a-Ńi echilibra karma prin aplicarea principiului iertării, va
trebui să te ierŃi pe tine sau pe cealaltă persoană, după cum este
cazul. În
multe situaŃii trebuie să le faci pe amândouă.
Iertarea, pentru a fi cu adevărat eficientă, trebuie să fie făcută,
cu
toată sinceritatea, prin toate simŃămintele tale si din tot sufletul.
Asta nu
înseamnă că va trebui să spui că îŃi pare rău.
„Îmi pare rău" este o expresie nefericită care arată de obicei că regretele,
sentimentele de culpabilitate, de autoincriminare, încă mai există.
Iertarea
adevărată 絜seamnă că toate simŃămintele negative au fost 絜
locuite prin
simŃăminte pozitive si acest lucru se exprimă prin ceea ce 絜
făptuiesti
pentru a-Ńi echilibra karma.
Principiul iertării acŃionează prin acceptarea si 絜Ńelegerea
negativităŃii pe care ai realizat-o si ai trăit-o 絜 vieŃile
anterioare, urmate
de transformarea acestei negativităŃi prin intermediul g穗durilor
si
faptelor tale. Karma, const穗d 絜 trăirile, simŃămintele si lecŃiile
respective, a fost pe deplin 絜Ńeleasă si 絜văŃată. C穗d principiul
iertării
este aplicat cu deplină sinceritate, karma este complet
echilibrată.
Rezultatele 絜cep să apară imediat, 絜t稱 manifestate prin
simŃămintele
tale, apoi prin schimbările pozitive ce se produc 絜 viaŃa ta.
Principiul compasiunii
Page 139
O altă cale de a-Ńi echilibra karma este prin intermediul principiului
milosteniei. Cu ajutorul lui îŃi elimini necesitatea apariŃiei karmei
negative,
deoarece îŃi înlături apariŃia împrejurărilor care Ńi-ar da ocazia
echilibrării ei.
Aplicarea principiului milosteniei se face prin fapte bune si printr-
o
atitudine pozitivă. Aceasta trebuie să fie o stare continuă si
permanentă,
care să intervină 絜 tot ceea ce faci 絜tr-un anumit domeniu din
viaŃa ta.
Trebuie să trăiesti principiul milosteniei si atunci el va deveni un
scut de
echilibrare. Un scut de echilibrare are o acŃiune generală si
cuprinde o
arie largă de simŃăminte si situaŃii.
Pentru aplicarea principiului milosteniei trebuie să constientizezi de o
manieră generală ceea ce vrei să echilibrezi. Nu este nevoie să stii
particularităŃile
karmei tale; doar să iei contact cu simŃămintele pe care le ai în legătură
cu ea.
LecŃia pe care simŃi că ai nevoie s-o 絜veŃi va determina ceea ce
ai de făcut
prin „automilostenie".
De exemplu, dacă una din lecŃiile pe care trebuie să le 絜veŃi este

arăŃi mai multă toleranŃă celor din jur si faptelor lor, vei putea
aplica
principiul milosteniei fiind mult mai plin de 絜Ńelegere faŃă de
oameni si
de problemele lor de viaŃă.
Principiul milosteniei poate de asemenea atenua orice
negativitate pe
care ai ales să o trăiesti. De exemplu, să zicem că 絜tr-o altă viaŃă
ai
pricinuit cuiva o infirmitate, 絜 această viaŃă va trebui să fi tu 絜
suŃi
infirm, ca parte componentă a echilibrării karmei tale. Să mai
spunem că
esti implicat 絜 mod activ 絜tr-o acŃiune caritabilă, care are ca
scop
ajutorarea infirmilor. Ajut穗d si arăt穗d milă faŃă de ceilalŃi 絜
acest fel,
prin empatie si compătimire, Ń靖 絜lături experienŃa pe care
trebuia să o
trăiesti ca infirm.
Karma ta va fi atenuată, manifestându-se, de exemplu, printr-un accident
la schi, în care să-Ńi rupi ambele picioare. În acest caz tot vei simŃi
efectul de a nu
fi în stare să mergi si vei învăŃa si înŃelege ce înseamnă să fi infirm, dar
va fi doar
pentru un timp scurt, nu pentru o viaŃă întreagă.
Principiul milosteniei are un efect ondulatoriu, care se răsp穗
deste
concentric, influenŃ穗d tot ce atinge. Este asemănător fenomenului
care se
produce atunci când aruncăm o piatră într-un lac ia nastere o undă sub
forma
unui mic cerc pe suprafaŃa apei, apoi cercuri cu raze din ce în ce mai
mari, care
par că se îndepărtează de locul în care a căzut piatra. De multe ori este
nevoie de
mai mult timp pentru o echilibrare făcută în acest mod, dar cu rezultate
pozitive
extrem de variate si redate în moduri foarte extinse si cu bătaie lungă.
Unul din
cele mai semnificative rezultate în acest sens al principiului milosteniei
este că
Page 140
ajută la perfecŃionarea, sufletului tău în oricare din domeniile de viaŃă pe
care le
alegi.
Karma comună
Uneori, karma ta este atât de implicată în situaŃii colective si este atât de
împletită cu a altor persoane, încât este greu de stiut dacă ea este
împărtăsită de
un alt suflet sau este individuală. Echilibrarea karmei care include si
pe
altcineva este diferită de echilibrarea karmei personale, tocmai
pentru că
絜 ea se includ mai mult dec穰 sufletul propriu si liberul tău
arbitru.
Desfăsori o activitate împreună cu o altă persoană si cu liberul său arbitru;
această persoană trebuie si ea la rândul ei să facă alegerea de a-si
echilibra sau
nu karma pe care o împărŃiŃi împreună.
Atunci c穗d ai de-a face cu o karmă reciprocă singurul drept pe
care
精 ai este de a face opŃiuni doar 絜 ceea ce te priveste. Nu poŃi
obliga pe
celălalt să-si echilibreze karma, nu poŃi trece peste liberul lui arbitru.
Dacă ai
face asta, Ńi-ai crea o serioasă karmă negativă.
Un aspect foarte important de subliniat este acela că ceea ce ai de făcut
este să-Ńi rezolvi numai partea ta de karmă.
În acel moment te eliberezi de ea, iesi din relaŃia karmatică respectivă.
Nu
poŃi să fi legat de o situaŃie sau de o relaŃie, numai pentru că celălalt nu
este încă
pregătit să-si echilibreze partea lui de karmă.
Tu răspunzi numai de tine.
Nimeni nu te poate Ńine pe loc atunci c穗d te-ai hotăr穰 să 絜
aintezi.
Există două metode de a-Ńi echilibra karma 絈părtăsită cu
altcineva.
Dacă am穗doi vă hotărŃ稱 să o faceŃi, atunci puteŃi trece prin
acŃiunea de
echilibrare a karmei 絈preună.
De cele mai multe ori, acŃiunea de echilibrare constituie o înŃelegere
tacită
si apare prin interacŃiunea cu celălalt. Chiar dacă celălalt partener
optează
pentru a nu-si echilibra karma acum, tot îŃi poŃi rezolva partea ta de
karmă.
Celălalt nu este implicat direct în procesul de echilibrare, desi va fi
favorizat de
un rezultat pozitiv.
De exemplu, să spunem că cineva te-a 絜selat.
Să mai spunem că si tu la r穗dul tău ai 絜selat aceeasi persoană
絜tr-o altă viaŃă si esti constient de karma pe care ai ales-o să o
echilibrezi
prin această experienŃă. Vrei să rezolvi această karmă reciprocă,
dar
celălalt nu este pregătit 絜că să o facă. Nu esti obligat să răm稱
blocat 絜
Page 141
această relaŃie sau să Ń靖 faci s穗ge rău pentru asta.
PoŃi să-Ńi rezolvi partea ta de karmă dacă motivele pentru care
vrei
să Ńi-o rezolvi Ń靖 sunt clare, prin modificarea corespunzătoare a
simŃămintelor si prin dob穗direa 絜Ńelegerii asupra faptului de a
fi fost
絜selat. Toate acestea contribuie la schimbarea simŃămintelor
tale pe
planurile interioare despre persoana si situaŃia respectivă.
Atunci când îŃi echilibrezi karma, începi să vezi cât de importantă a fost
pentru tine încercarea respectivă, cât de mult te-a ajutat si astfel te
eliberezi de
orice sentimente negative ai fi nutrit, înlocuindu-le cu sentimente pozitive,
atât la
adresa ta, cât si la adresa persoanei respective, eventual folosind
principiul
iertării. Atunci când o faci, unde telepatice de energie sunt transmise
celeilalte
persoane, înstiinŃând-o că tu Ńi-ai rezolvat partea ta de karmă. Sufletul
partenerului tău primeste si înŃelege mesajul si îl simte pe nivelul
spiritual
interior.
Din acest moment nu mai esti legat de acea persoană, deoarece Ńi-ai trăit
si
echilibrat karma pe care trebuiai să o experimentezi cu ea. Echilibrarea se
oglindeste în viaŃa ta prin ceea ce ai învăŃat din experienŃa respectivă si
prin
sentimentele pe care le ai în prezent faŃă de persoana si situaŃia
respectivă.
Echilibrarea este întărită si îmbunătăŃită prin modul pozitiv în care aplici
lecŃia
pe care ai învăŃat-o, în toate situaŃiile din viaŃa ta. Echilibrarea se
manifestă în
experienŃele pe care le ai cu oamenii care sunt cinstiŃi si sinceri cu tine.
Când partenerul din karma reciprocă este pregătit să-si echilibreze partea
lui, el va crea împrejurări convenabile care să-i permită acŃiunea
urmărită. El va
găsi pe cineva care are nevoi la rândul lui de o experienŃă similară, sau
se va
pune el însusi într-o situaŃie care să-i ofere ocazia să lucreze în acest
sens.
Scenariile în materie de situaŃii sau de relaŃii pe care le va întocmi vor fi
determinate de ceea ce are nevoie să experimenteze pentru a obŃine
înŃelegerea si
rezolvarea echilibrării. Poate că până în acel moment si-a învăŃat deja
lecŃia,
văzându-te pe tine reacŃionând la situaŃia respectivă; sau poate are
nevoie să fie
si el înselat la rândul lui pentru a simŃi pe pielea lui cum este si pentru a-
si
prelucra simŃămintele în această privinŃă; sau poate că i se va da o
încercare, sub
forma unei posibilităŃi de a câstiga înselând pe cineva, dar pe - care el o
va trece,
refuzând tentaŃia si preferând să înveŃe, lecŃia cinstei.
Te poŃi afla în situaŃia de a fi implicat din nou într-o relaŃie cu acest
individ,
atunci când el este gata să înceapă echilibrarea. Dacă se întâmplă acest
lucru, se
datorează unuia din următoarele două motive. Desi tu Ńi-ai rezolvat deja
karma
cu această persoană, ai optat s-o ajuŃi, fiind un catalizator cu ajutorul
căruia
Page 142
celălalt îsi echilibrează partea lui de karmă, dându-Ńi si Ńie posibilitatea
să-Ńi
verifici în acest timp temeinicia echilibrării si învăŃării lecŃiei în ceea ce
priveste
relaŃia voastră.
În al doilea rând, se întâmplă de multe ori că, în karma reciprocă, nu poŃi
echilibra decât o parte din ea, sau că esti obligat să amâni echilibrarea pe
mai
târziu. Ca să continuăm exemplul nostru, să spunem că 絜selarea a
fost
foarte gravă si a generat sentimente de negativitate foarte
profunde. La
acel moment ai hotăr穰 să nu Ń靖 rezolvi stările emoŃionale din
anumite
motive. Acum, cŃ稱va ani mai t穩ziu, te decizi să o faci, dar nu
poŃi scăpa
de toată 絜cărcarea de negativitate, chiar dacă ai vrea. Preferi să
nu te
mai implici 絜tr-o relaŃie cu persoana respectivă, sau poate
persoana nu
mai trăieste. ホŃi poŃi echilibra acum doar ceea ce esti pregătit să
echilibrezi si Ń靖 elimini o bună parte din karmă prin 絜Ńelegere
si prin
modificarea simŃămintelor tale din trecut si din prezent, faŃă de
persoană
si situaŃie.
Karma neterminată va fi dusă după sine într o viaŃă viitoare si te va
obliga
să experimentezi o situaŃie sau o relaŃie similară din viaŃa viitoare va fi
determinată de cauza apariŃiei situaŃiei în viaŃa anterioară, de modul în
care s-a
perpetuat în această viaŃă si de ceea ce Ńi-ai propus să înveŃi din
experienŃă.
Eliberarea din experienŃă se poate face numai prin rezolvarea completă a
negativităŃii generate. Pasii pozitivi întreprinsi în prezent în vederea
înŃelegerii si
rezolvării negativităŃii vor contribui si ei la mersul tău înainte si situaŃia
viitoare
va reflecta ceea ce ai învăŃat si echilibrat în această viaŃă.
Testele de verificare a echilibrării
După ce Ńi-ai echilibrat karma, vei fi supus unor teste pentru a se
verifica dacă Ńi-ai 絜susit cu adevărat lecŃia, fără nici un risc de a
cădea
din nou 絜 acelasi greseli. Vei fi pus să faci faŃă unor situaŃii
similare sau
apropiate pentru a se vedea dacă ai o karmă pe deplin
echilibrată, sau
este doar un 絜ceput de echilibrare. Acest examen practic te va
ajuta să-Ńi
dai seama 絜 ce stadiu esti cu adevărat 絜 această privinŃă. Dacă
nu Ńi-ai
echilibrat karma, atunci 絜 loc să fie doar un test, devine o
situaŃie reală
si prin ea Ńi se oferă din nou posibilitatea de echilibrare.
Testul Ńi se poate ivi în orice moment, după ce Ńi-ai echilibrat karma. De
cele mai multe ori el apare după ce ai început să constaŃi schimbările
pozitive
manifestându-se în viaŃa ta, desi acest lucru nu este obligatoriu. În
majoritatea
Page 143
cazurilor se prezintă mai degrabă ca un lucru supărător, decât ca o
problema
gravă. Este chiar posibil să nici nu-Ńi dai seama că încercarea-test se
referă la
ceea ce ai echilibrat. Testul îŃi apare în faŃă de o manieră bruscă si
surprinzătoare
si de obicei atunci când te astepŃi mai puŃin.
Acest test constituie pentru tine o piatră de încercare si poate deveni fie o
piedică, fie urcarea unei trepte în ascensiunea ta interioară. Dacă îŃi faci
griji
permanente despre acest test înainte de a-l primi, probabil că nu-l vei
trece,
pentru că Ńi-e teamă de el. Vei primi o nouă variantă, încă mai dificilă,
data
viitoare. Dacă închizi ochii în faŃa situaŃiei sperând că va trece de la sine,
vei
constata că situaŃia se înrăutăŃeste de la o zi Ia alta. Aceste atitudini
arată că de
fapt nu ai realizat o echilibrare deplină. Dacă te frămânŃi cuprins de
îndoieli sau
cazi înapoi în negativitate, îŃi vei crea încă mai multă karmă negativă, în
loc să o
rezolvi.
Dacă ai siguranŃa că Ńi-ai 絜văŃat lecŃia si Ńi-ai echilibrat karma
si
tratezi situaŃia 絜tr-o manieră pozitivă, vei trece examenul cu
brio. Testul
va dovedi c穰 de bine ai lucrat si-Ńi va re絜tări echilibrarea.
Examenul
acesta, 絜tr-o formă sau alta, Ń靖 va fi dat 絜ainte ca echilibrarea
să se fi
絜cheiat. El Ń靖 絜tăreste domeniul respectiv 絜 care este
implicată karma
si de fapt te ajută să evoluezi spiritual.
Vindecarea tuturor urmelor lăsate de karmă
Odată ce karma negativă a fost echilibrată, este important să vindeci atât
evenimentele din prezent, cât si cele iniŃiale din vieŃile trecute. Scopul
vindecării
evenimentului si simŃămintelor legate de el este curăŃirea si
eliminarea
oricărei negativităŃi pe care ele ar mai putea-o conŃine. Această
curăŃire a
faptelor si a energiilor 絜cheie echilibrarea. Prin vindecarea
evenimentului
din prezent, energiile care 絜conjoară evenimentele vieŃilor
trecute sunt
modificate pentru a oglindi simŃămintele tale pozitive actuale.
Vindecarea
reflectă echilibrarea din viaŃa ta prezentă.
ホn vederea unei echilibrări si a unei vindecări făcute cum trebuie,
絜treaga negativitate trebuie adusă la suprafaŃă si curăŃată prin
絜Ńelegerea tuturor aspectelor ei, at穰 pe plan emoŃional, c穰 si
pe plan
mental. E posibil ca acest lucru să te demoralizeze temporar, pe
intervalul
絜 care negativitatea este 絜lăturată, fiind urmată de vindecarea
ce aduce
după sine o nouă ad穗cire de percepŃie si de constientizare. C穗d
recunosti această etapă ca o parte a procesului de curăŃire, poŃi
lăsa ca
Page144
negativitatea să fie spălată 絜 interiorul tău, fără să mai participi
si tu la
acŃiune. Uneori, 絜 aceasta constă testul tău de echilibrare.
Procesul de echilibrare si de vindecare a karmei se aseamănă cu situaŃiile
în care te tai si îŃi produci o rană. Rana trebuie să fie curăŃată pentru a
se putea
vindeca cum trebuie. Dacă nu acorzi atenŃie sau pui un bandaj peste rana
murdară, rana se infectează pentru că ai lăsat murdăria înăuntru. Rana va
face
puroi si va curge, datorită negativităŃii colectate, până ce vei lua măsuri
corecte
faŃă de ea. Când o cureŃi si îi scoŃi murdăria din ea, rana se va vindeca
perfect.
Există mai multe metode de vindecare a evenimentelor din
vieŃile
anterioare si a evenimentelor prezente corespunzătoare.
Una din ele este de a 絜conjura cu Lumină albă evenimentele
dintr-o anumită viaŃă trecută, ca si efectele lor asupra vieŃii
prezente. Această energie va curăŃa si purifica toată negativitatea
din ele.
Există încă multe alte căi de vindecare a karmei. PoŃi constientiza care
este cea
mai potrivită cale pentru tine lăsându-te îndrumat de Eul tău superior în
această
privinŃă, care îŃi va arăta cum să o faci si te va ajuta să-Ńi vindeci un
anumit
eveniment sau o viaŃă întreagă. C穗d karma este complet vindecată,
simŃi
aceasta printr-un profund si minunat sentiment de usurare pe
care 精
絜cerci.
Totdeauna primesti un anumit semnal atunci c穗d Ńi-ai 絜cheiat
echilibrarea si vindecarea karmei. Confirmarea o poŃi primi 絜
vise sau 絜
meditaŃii printr-o imagine care simbolizează vindecarea. De cele
mai multe
ori ea Ń靖 apare sub forma constientizării faptului că Ńi-ai
echilibrat acel
aspect, c穰 si prin schimbările pozitive pe care le observi 絜 viaŃa
ta
prezentă. O simŃi 絜 si prin sufletul tău si se va vădi 絜
atitudinea, faptele
si trăirile tale.
Echilibrarea unei karme negative creează karmă pozitivă. În asta constă
frumuseŃea echilibrării. În plus faŃă de beneficiile avute ca urmare a
încheierii
echilibrării karmei, vei mai constata si alte efecte suplimentare benefice.
Atunci
c穗d echilibrezi un eveniment, el influenŃează si alte evenimente
si stări
emoŃionale conexe. Vei descoperi că diverse alte situaŃii se
echilibrează 絜
acelasi timp, fără vreun alt efort. Aceasta se 絜t穃plă datorită
energiei
pozitive pe care o radiezi 絜 viaŃă. Cel mai important beneficiu al
echilibrării este faptul că ea Ń靖 aduce fericire, pace interioară si
armonie.
Dob穗desti cunoastere si 絜Ńelepciune spirituală si sufletul tău se
dezvoltă.
Page 145
ExerciŃii de deschidere
În timp ce-Ńi înŃelegi si-Ńi echilibrezi karma negativă acumulată în vieŃile
anterioare, poŃi scoate la suprafaŃă stări emoŃionale nerezolvate. Este
absolut
obligatoriu să folosesti protecŃia cu Lumină albă atunci c穗d 絜
cepi să
cercetezi at穰 trecutul, c穰 si prezentul pentru a-Ńi 絜Ńelege
karma. Pe
durata procesului de echilibrare a karmei este mai bine să apelezi la Eul
tău
superior pentru ajutor si răspunsuri. Eul tău superior Ń靖 poate
explica rostul
fiecărei trăiri, experienŃele si cauzele karmei tale de acum. Eul
tău
superior te va conduce spre 絜Ńelegerea, echilibrarea si
vindecarea karmei
si 絜 acelasi timp te va ajuta să 絜aintezi 絜 viaŃă si să capeŃi
cunoastere
spirituală prin intermediul experienŃelor tale.
De fiecare dată c穗d Ń靖 echilibrezi karma, trebuie să fii cinstit
faŃă
de simŃămintele tale. Poate va trebui pentru asta să intri 絜
sanctuarul tău
interior pentru a lua contact direct cu ceea ce simŃi cu adevărat
faŃă de
karma pe care vrei s-o echilibrezi. Acest lucru te va ajuta să
descoperi
anumite blocaje emoŃionale sau Ń靖 va scoate 絜 evidenŃă
reŃineri interioare
pe care trebuie să le elimini 絜ainte de a fi pregătit să treci la
echilibrarea
propriu-zisă.
Dacă nu esti încă pregătit, înseamnă că există un motiv serios pentru
aceasta. Poate este necesar să experimentezi karma mai în profunzime
sau poate
că mai ai incă nevoie să-Ńi restructurezi simŃămintele si percepŃiile.
Prelucrează-Ńi
simŃămintele în modul cel mai potrivit pentru tine. Permite simŃămintelor
tale să
te ajute la echilibrare.
Dacă 絜 interiorul tău simŃi că esti cu adevărat pregătit să
acŃionezi
pentru echilibrare, atunci lasă-te ghidat de Eul tău superior, care
Ń靖 va
arăta cel mai bun si mai pozitiv mod de a-Ńi echilibra karma.
Ascultă-Ńi
vocea interioară si ai 絜credere 絜 simŃămintele tale. Foloseste-Ńi
puternicele resurse interioare si bazează-te pe ele. Echilibrează-
Ńi karma
cum Ńi se pare mai bine, făc穗d ceea ce ghidul interior te 絜
deamnă să
faci.
Descrie 絜 permanenŃă 絜 jurnalul tău procesul de echilibrare a
karmei la care lucrezi. Scrie despre ce karmă este vorba si de ce o
echilibrezi. Aceasta te va ajuta să-Ńi vezi motivata si să-Ńi 絜
Ńelegi motivele.
Descrie toate imaginile pe care le constientizezi 絜 toate
meditaŃiile pe
care le faci. Imaginile si simbolurile ce apar Ń靖 vor dezvălui
multe aspecte
Page 146
ale karmei tale si multe simŃăminte pe care le nutresti 絜
legătură cu ea.
Dacă te hotărăsti să echilibrezi o karmă reciprocă, notează
reacŃiile
celeilalte persoane faŃă de ceea ce faci tu. Descrie toate g穗
durile,
simŃămintele, faptele, acŃiunile si reacŃiunile 絜 faŃa
evenimentelor care
au loc 絜aintea, 絜 timpul si. După echilibrarea pe care o
efectuezi.
Când karma a fost echilibrată, completeaz-o si închei-o printr-o operaŃie
de
vindecare. Descrie în jurnal cum ai vindecat-o si ce-ai simŃit atunci când
karma a
fost perfect vindecată. Când procesul echilibrării ia sfârsit, descrie tot ce-
ai
câstigat de pe urma acestei experienŃe si tot ceea ce-ai învăŃat din ea.
Aceasta îŃi
va arăta cum se manifestă în viaŃa ta Legea Echilibrului si în acelasi timp
îŃi
indică modul de evoluŃie si de perfecŃionare a sufletului tău.
Partea IV - Iluminarea
Descoperirea propriului destin
De la începutul timpurilor, oamenii si-au pus întrebarea: "De ce mă
aflu
aici si ce rost are viaŃa mea?"
S-au tot întrebat si au colindat peste tot, căutând răspunsuri, încercând să
rezolve misterul vieŃii si urmărind aflarea sensului propriei lor existenŃe.
Ei au
bătut drum lung, din experienŃă în experienŃă, în urmărirea scopului lor,
câstigând tot mai multă cunoastere cu fiecare nou pas. Cu c穰 s-au
străduit
mai mult să găsească răspunsuri, cu at穰 constienŃa lor s-a trezit
mai tare
si au 絜ceput astfel să-si dea seama că de fapt răspunsurile se
aflau 絜 ei,
astept穗d doar să fie scoase la lumină. Atunci când sunt descoperite,
ele
dezvăluie adevărul. Când sunt acceptate, ele deschid orizonturi de
constienŃă si
de cunoastere?
Calea pe care o urmezi pentru a-Ńi afla scopul te face să intri într-o
adevărată întrecere având drept Ńel propriul tău destin si îndeplinirea
scopurilor
pe care Ńi le-ai propus pentru această viaŃă.
Destinul si dharma ta sunt cele care te-au făcut să-Ńi alegi
existenŃa
fizică. Destinul cuprinde lecŃiile pe care Ńi-ai propus să le 絜veŃi
si karma
pe care Ńi-ai propus s-o echilibrezi.
Dharma reprezintă scopul principal către care tinde sufletul tău

fiecare din vieŃi. Descoperirea destinului si aflarea dharmei
Page 147
seamănă cu urmărirea unui trandafir care 絜floreste,
deschiz穗du-se petală după petală. Pe măsură ce străbaŃi
cărările
vieŃii, destinul Ńi se desfăsoară 絜ainte, pas cu pas, dezvăluind
dharma
ascunsă 絜 experienŃele si 絜cercările prin care treci.
Pe măsură ce-Ńi urmezi dharma, 絜Ńelegi de ce esti aici.
Pe măsură ce-Ńi realizezi dharma, descoperi o semnificaŃie 絜
viaŃa ta
si-Ńi 絜Ńelegi scopul.
Pe măsură ce-Ńi manifesti dharma realizezi scopul sufletului tău
si
devii constient că este un dar din care te 絈părtăsesti, tu 絈
preună cu
ceilalŃi. Prin destin, sufletul tău se dezvoltă si dob穗desti 絜
Ńelepciune
spirituală si atingi treptele iluminării.
Dharma diferă de la viaŃă la viaŃă, în funcŃie de ceea ce-si propune
sufletul
să experimenteze si să perfecŃioneze.
Tu esti cel ce alege calea de urmat în această viață care să-Ńi permită
realizarea destinului.
Tu esti cel care îŃi creezi evenimentele si experienŃele care să-Ńi permită
îndeplinirea scopului. Dharma ta este determinată parŃial de scopul pe
care
sufletul tău si l-a propus în vieŃile trecute si de acŃiunile si reacŃiunile
tale faŃă de
evenimentele si experienŃele prin care ai trecut. Destinul tău poate fi o
continuare
a scopurilor anterioare si a muncii depuse pentru rezolvarea karmei
obŃinute ca
urmare a acŃiunilor negative prin care Ńi-ai îngreunat atingerea acestor
scopuri.
Dharma ta este condusă de înŃelepciunea sufletului tău în crearea
experienŃelor
tale curente si prin opŃiunile si deciziile pe care le-ai luat în această
viaŃă.
Desi dharma poate fi legată sau poate implica acea karmă pe care vrei să
o
echilibrezi, ea reprezintă de obicei o culminare a eforturilor si realizărilor.
Dharma poate să fie un scop principal care este întreŃesut cu alte
realizări si se
poate situa oriunde în intervalul dintre a fi o persoană pozitivă care vrea
să înveŃe
o lecŃie ce reprezintă o realizare oarecare, până la cel ce-si propune să
salveze
omenirea.
Dharma nu trebuie să reprezinte neapărat un scop idealist, nobil sau
spiritual.
Ea poate fi ceva din domeniul planului fizic. Valoarea dharmei este
dată
de modul 絜 care te apreciezi tu 絜suŃi si de ceea ce Ńi-ai propus

絜treprinzi. Dharma este individuală, specifică fiecărui suflet si
ajută la
evoluŃia spirituală prin aceea că Ń靖 permite să-Ńi pui 絜 valoare
si să-Ńi
dezvolŃi caracteristicile superioare ale fiinŃei tale.
Indiferent de cărarea pe care ai pornit, toate drumurile te conduc
la
Page 148
絜deplinirea destinului tău.
PoŃi descoperi cărarea pe care ai hotărât s-o urmezi pentru atingerea
dharmei tale în două moduri. Unii oameni aleg calea cea aspră si preferă

meargă împotriva destinului lor, decât să se lase dusi de curent. Dacă
alegi
călătoria pe poteca stâncoasă, atunci va trebui să pătrunzi cu privirea prin
vălul
de mister care-Ńi acoperă destinul pentru a descoperi unde te conduce
viaŃa.
Cercetează modul în care Ńi se desfăsoară viaŃa si ce părere ai despre
scopurile vieŃii tale.
Cercetează de ce Ńi le-ai propus, de ce doresti să-Ńi le îndeplinesti si ce
sentimente îŃi dă atingerea lor.
Dacă trebuie să lupŃi pentru fiecare lucru pe care îl doresti si dacă fiecare
lucru pe care l-ai dorit a fost determinat sau impus de cei din jur,
înseamnă că
nu esti în strâns acord cu natura ta spirituală si nu urmezi cărarea care să
te
lege de destinul si dharma ta. Dacă Ń靖 dai seama că tot ce ai
obŃinut p穗ă
acum a fost doar nefericire si disperare, 絜 loc de fericire si 絈
plinire,
atunci este clar că urmezi o direcŃie gresită, un drum care merge
絈potriva
destinului tău.
Fiecare din alegerile pe care le-ai făcut în trecut si fiecare alegere pe care
o
faci în prezent îŃi influenŃează si-Ńi schimba destinul, conducându-te mai
aproape
de dharma ta cu fiecare cotitură de drum si cu fiecare întorsătură a sorŃii.
Dacă
mergi pe o cărare într-o direcŃie contrară celei pe care sufletul tău
doreste ca tu
să păsesti, vei trece prin dificultăŃi care se vor agrava din ce în ce mai
mult, până
ce vei reveni în urmă pentru a putea porni pe drumul cel bun.
La început, s-ar putea să iei această stare drept karmă, dar dacă privesti
cu atenŃie vei vedea că esti înŃepenit într-un tipar negativ si urmezi o
cale gresită.
Acele evenimente din viaŃă care-Ńi scapă de sub control arată cum îŃi
onorezi obligaŃiile si făgăduinŃele asumate înainte de nastere. Atunci
când îŃi vei
da seama de ce au loc acele evenimente si vei constientiza simŃămintele
pe care le
nutresti faŃă de ele, vei observa si înŃelepciunea ce stă la baza acelor
experienŃe si
încercări, după maniera în care te-au condus spre cărarea pe care tot tu o
alesesesi s-o urmezi. Când îŃi schimbi, direcŃia de mers, prin
experienŃele si prin
trăirile tale, regăsesti drumul înapoi la adevărata ta cărare.
Aflarea destinului tău 絜seamnă regăsirea cărării pe care trebuie

o urmezi. Ca să stii dacă esti pe adevărata cărare acum, ia aminte
la
simŃămintele tale si bazează-te pe cunoasterea ta interioară. Tu
stii 絜
mod instinctiv drumul destinului tău, căci simŃămintele Ń靖 sunt
călăuzele
care te conduc către adevăr.
C穗d te găsesti pe acea cărare proprie Ńie, simŃi acest lucru si
Page 149
această senzaŃie se manifestă pe un plan spiritual, undeva 絜
profunzimea
fiinŃei tale. Tu stii ce Ńi-ai propus să 絜făptuiesti si că ceea ce
faci este
spre binele tău, indiferent ce ar spune sau g穗di altcineva din
preajma ta.
Esti condus de un simŃ 絜născut al direcŃiei si de către 絜
Ńelepciunea ta
spirituală.
Dacă te hotărăsti să urmezi un drum curat si luminos, Ń靖 poŃi
descoperi dharma observ穗d ce anume Ń靖 vine 絜 絜t穃pinare mai
usor si
ce-Ńi place mai mult să faci.
C穗d mergi 絜 direcŃia destinului tău, lucrurile de care ai nevoie
sau
pe care le doresti par să curgă către tine fără nici un efort.
Desi aceste lucruri indică de obicei răsplăŃi ale unor realizări din vieŃile
trecute, ele îŃi arată în acelasi timp si faptul că te afli pe drumul cel bun
pentru
înfăptuirea dharmei tale. Atunci c穗d mergi pe direcŃia destinului
tău, ca pe
cursul unei ape, ai senzaŃia unei constientizări naturale a
scopului tău.
DiferenŃa între dharmă si răsplăŃile vieŃilor anterioare constă în modul în
care le percepi în prezent si importanŃa pe care le-o acorzi.
ホmplinirile din vieŃile trecute Ń靖 aduc bucurie si fericire si Ń靖
produc
o imensă plăcere.
Dharma poate fi ceva ce se clădeste pe baza realizărilor din vieŃile
trecute si
din prezent, dar are la bază în primul rând un profund respect si
devotament faŃă
de scopul propus, care îŃi dă posibilitatea să evoluezi.
Dharma reprezintă experienŃa căutării si descoperirii comorilor
sufletului. Este bucuria completei 絜depliniri a scopului urmărit.
Aflarea dharmei reprezintă găsirea locului tău 絜 lume. Atunci c穗
d
Ń靖 urmăresti scopul, te găsesti 絜 deplin acord si armonie cu
natura ta
spirituală. ホn timpul parcurgerii acestui drum, 絜veŃi multe
despre tine si
evoluezi spiritual.
Dharma este întotdeauna pozitivă chiar dacă trebuie să te zbaŃi sau să
muncesti din greu pentru a o îndeplini.
Ai o intensă satisfacŃie interioară atunci când eforturile tale sunt
îndreptate
spre atingerea ei.
ÎŃi place fiecare moment pe care îl trăiesti si simŃi o profundă fericire si
împlinire pe fiecare din planuri. Când Ńi-ai realizat dharma, evoluezi spre
un nivel
superior de constienŃă si iluminare.
Page 150
ExerciŃii de deschidere
ExerciŃiul 1:
Răspunsul la întrebarea despre scopul propus în această viaŃă poate fi
găsit în prezent. Dharma ta reprezintă fie ceea ce faci acum din
viaŃa ta, fie
ce vrei să faci de acum 絜ainte din ea. Ceea ce ai realizat deja
poate
constitui o piatră de prag pentru dharma ta.
ExperienŃele avute, simŃămintele trăite, interesele manifestate si
activitatea
sau cariera ta, toate indică direcŃia scopului tău.
ホŃi poți descoperi dharma examin穗d răspunsurile la Chestionarul
de
indici curenŃi 絜 special 絜 secŃiunile despre Carieră si serviciu,
Trăsături
ale personalităŃii si caracteristici, Prieteni si familie, si Interese,
talente si
絜deletniciri; favorite.
Răspunsurile date iŃi vor arăta care este destinul tău si cum să Ń

絜deplinesti dharma.
ExerciŃiul 2:
Problemele cheie din viaŃa ta si influenŃele provenite din vieŃile
anterioare
pe care le-ai identificat în capitolul 16, Plătirea datoriilor din trecut, îŃi vor
indica
modul în care îŃi urmezi drumul pe care Ńi l-ai ales pentru a-Ńi atinge
scopurile
propuse. Există mai multe indicaŃii, în prezent care îŃi dezvăluie destinul
si
dharma. LecŃiile pe care le-ai ales spre a fi învăŃate si karma pe care Ńi-
ai propus
să o echilibrezi îŃi vor da percepŃii interioare importante.
Dacă ai de lucrat cu aspectele negative ale unor probleme, uită-te
la
partea pozitivă a acestor probleme si vei 絜Ńelege 絜 mare parte
scopul
urmărit de tine. Cel mai important lucru este reacŃia ta
emoŃională
interioară 絜 faŃa acestor experienŃe si 絜cercări si modul 絜 care
le
apreciezi. ホn timp ce Ńi-ai 絜văŃat lecŃiile, mai ales cele
dureroase, poate că
deja ai recunoscut 絜 ele acele experienŃe pozitive care Ńi-au
revoluŃionat
viaŃa si te-au făcut să te orientezi spre direcŃia destinului tău.
ExerciŃiul 3:
Pentru a afla care este dharma ta 絜 această viaŃă, fi atent la
ceea
ce doresti cu adevărat si ce te face să te simŃi fericit. Desi
căutarea fericirii
este dreptul tău garantat de legile pământului, ea este în acelasi timp si
dreptul
naturii tale spirituale, căpătat în momentul nasterii. Fă o listă 絜
jurnalul tău
cu toate speranŃele, dorinŃele, visurile, planurile si scopurile
tale. Intră 絜
rezonanŃă profundă cu simŃămintele pe care le nutresti faŃă de
ele si scrie
Page 151
de ce doresti să le dob穗desti si de ce sunt importante pentru
tine. Observă
cum sunt ele inter-relaŃionate si se bazează unele pe altele. Acest lucru
îŃi va
aprofunda percepŃiile despre tine însuŃi si despre motivul pentru care ai
ales
experienŃa terestră pentru a-Ńi îndeplini dharma.
Observă ce-ai dori să faci mai mult dec穰 orice pe lumea asta.
Dacă
simŃi că este imposibil de atins sau de realizat, atunci renunŃă la
limitele
tale si eliberează-te de ele pentru a-l 絜deplini. Intră 絜 nivelul
Alfa si lasă
să plutească liber g穗durile si simŃămintele legate de scopul pe
care ai
dori să 精 atingi. Degajează-te de orice constr穗gere si teamă si
trăieste
experienŃa de a-Ńi urmări si realiza visul. Vezi-te 絈plinindu-l si
observă
cum te simŃi 絜 acel moment. Dacă 絜 realitate chiar esti pe
punctul de a-l
realiza, atunci expandează-l.
Descrie 絜 jurnal ce ai trăit 絜 această reverie. DorinŃele sunt o
reflectare a dharmei tale si este posibil să fi mai aproape de
realizare
dec穰 crezi.
- Dacă consideri că ceea ce doresti este cu adevărat de neatins în această
viaŃă, atunci trece în revistă experienŃele din viaŃa ta legate de ceea ce
ai dori să
înfăptuiesti si care te-ar ajuta să o faci. Scrie în jurnal evenimentele care
au
condus la ceea ce ai dori sau care sunt similare cu ceea ce ai dori si fă
legătura
între ele si dorinŃele tale. Modul 絜 care trăirile tale sunt legate de
ceea ce
doresti cu adevărat să 絜deplinesti si reacŃia ta faŃă de ele Ń靖
vor da
indicaŃii asupra dharmei pe care o ai.
- Este posibil ca în această viaŃă să pui bazele formării dharmei din viaŃa
ta
viitoare sau poate că mai ai doar un pas de făcut înainte de a o
recunoaste.
Poate că trebuie să o examinezi dintr-un alt unghi pentru a o vedea mai
clar.
Asemănările din trăirile tale Ń靖 vor arăta care este dharma ta si
legăturile Ń靖 vor oferi constienŃă că probabil ai si 絜ceput deja
să Ńi-o
絜deplinesti.
- Dacă ai senzaŃia că scopul este pur si simplul de neatins, atunci ia lista
de la capitolul 3 ca referinŃă si scrie toate lucrurile care Ńi-au intrat în
viaŃă de la
sine. Include experienŃele pe care le-ai trăit legate de speranŃele,
dorinŃele,
visurile, planurile si scopurile tale. Descrie evenimentele si experienŃele
trăite
care Ńi-au confirmat faptul că te afli pe drumul cel bun si cele care te-au
orientat
împotriva a ceea ce doresti să îndeplinesti. Descrie situaŃiile care te fac
să te simŃi
fericit, bine si în largul tău, cât si pe cele care-Ńi aduc împlinirea.
Această listă va aprofunda aspectele prezentate în listele anterioare si îŃi
va
Page 152
arăta că ai deja constienta scopului tău. Observă cum unele din
experienŃele
trăite le-au influenŃat si le-au determinat pe altele. Observă cum stările
tale
emoŃionale au stat la baza deciziilor pe care le-ai luat. Această listă îŃi va
dezvălui
pasii pe care i-ai făcut pe cărare si lucrurile pe care le-ai înfăptuit deja,
care te-au
condus mai aproape de atingerea scopului propus.
ExerciŃiul 4:
Este posibil ca 絜 această viaŃă să ai mai multe scopuri de 絜
deplinit,
dar de obicei numai unul singur este scopul central sau dorinŃa
principală
a sufletului tău. Examinează listele pe care le-ai 絜tocmit p穗ă
acum. ホn
timp ce le parcurgi, vei putea descoperi că anumite aspecte apar
mereu 絜
fiecare listă si devin din ce 絜 ce mai clar definite pe măsură ce
adaugi
informaŃii suplimentare si Ń靖 măresti puterea de percepŃie si
de
constientizare.
Descrie 絜 jurnal 11 scopuri care Ńi se par foarte importante.
Scopurile pot apărea sub formă de speranŃe, dorinŃe, visuri,
planuri sau
urări. Lista va trebui să cuprindă pe cele pe care le apreciezi cel
mai mult,
pe cele care sunt pe cale de realizare, pe cele gata 絜deplinite si
pe cele la
care Ńii cel mai tare. Aceste scopuri pot fi fizice, emoŃionale,
mentale sau
spirituale. Ele pot reprezenta experienŃe, lecŃii, karma sau
lucruri pe care
ai dori să le 絈bunătăŃesti. Ele pot dezvălui g穗durile si
simŃămintele tale
cele mai ascunse.
- Din această listă, alege sapte scopuri pe care le consideri
reprezentative pentru dharma ta din această viaŃă. Scrie 絜
jurnalul tău
de ce te simŃi 絜demnat să le realizezi si care sunt motivaŃiile
tale. Descrie
pasii făcuŃi deja de tine 絜 vederea atingerii lor. Acest lucru Ń靖
va furniza
informaŃii suplimentare, deoarece dezvăluie indicaŃii si
percepŃii
importante 絜 legătură cu destinul si cu dharma ta.
- Examinează cu foarte multă atente si grijă primele sapte scopuri
de
pe listă. ホncercuieste-l pe acela pe care esti cel mai 絜demnat
interior să 精
絜deplinesti. Scopul 絜cercuit reprezintă scopul principal al
sufletului tău -
dharma ta. Celelalte sase sunt scopuri secundare - destinul tău.
Ele Ń靖
arată lecŃiile specifice pe care le-ai ales pentru a le 絜văŃa si
karma pe
care Ńi-ai ales-o să o rezolvi, care te vor ajuta cel mai mult 絜 dob
穗direa
de cunoastere si 絜 evoluŃia pe nivele mai 絜alte a sufletului tău.
Celelalte
Page 153
scopuri de pe listă Ń靖 indică răsplăŃi din vieŃile trecute si
aspecte pe care
Ńi le-ai propus pentru această viaŃă, spre a te bucura la nivelul
planului
fizic.
Tu esti stăp穗ul destinului tău
Tu esti cel care îŃi conduci viaŃa si destinul. Orice eveniment petrecut în
viaŃa ta a fost ales si creat de către tine. ViaŃa ta prezentă a fost formată
de
gândurile tale, schiŃată cu ajutorul simŃămintelor tale si modelată de
evenimentele si stările emoŃionale ale vieŃilor trecute. Fiecare
experienŃă prin care
ai trecut si fiecare emoŃie pe care ai încercat-o vreodată te-au adus încă
mai
aproape de atingerea perfecŃiunii sufletului tău.
ÎŃi poŃi permite să devii orice are legătură cu întreg procesul tău de
evoluŃie
a sufletului tău, de-a lungul încarnărilor. Când te privesti asa cum esti
acum,
poate faŃă în faŃă cu ceea ce doresti să fii în viitor si cu ceea ce ai fost în
trecut,
ajungi la concluzia că cel mai bun loc posibil pentru tine este cel actual.
Prezentul este sprijinul pentru viitor avându-si baza în trecut. ホn timp ce-
Ńi
trăiesti viaŃa, moment cu moment, acum, 絜 prezent, credincios
faŃă de
ceea ce esti si faŃă de ceea ce simŃi, manifesti un profund
respect faŃă de
spiritualitatea ta si Ń靖 cinstesti propria viaŃă. Tu cuprinzi 絜 tine
pe cel ceai
fost, pe cel ce esti si pe cel ce vei deveni. Trăind aici si acum 絜
vieŃile
tale trecute, prezente si viitoare, trăiesti 絜 afara timpului.
Destinul tău este aici, chiar acum, în momentul prezent. Tu esti aici unde
ai vrut să fii si ceea ce ai vrut să fi si asta s-a întâmplat în toată existenŃa
ta,
chiar în acele momente în care te-ai simŃit pierdut si nesigur de pasul
următor.
Poate că tot ceea ce-ai de făcut este să privesti înainte si să-Ńi vezi de
drum. Poate
că te afli doar la începutul cercetării pentru găsirea drumului tău.
Căutarea 絜
sine poate fi chiar direcŃia care te conduce spre dharma ta. ホn 絜
cercarea
de a găsi rostul vieŃii tale, Ń靖 vei descoperi scopul. Prin
eforturile de a-Ńi
絜deplini dharma, Ń靖 vei realiza destinul.
Poate că te afli deja pe cărarea dharmei tale si Ń靖 urmăresti
destinul
cum se desfăsoară, pas cu pas, asa cum un trandafir se deschide
petală
după petală, c穗d 靖 vine timpul, 絜 mod natural. Poate că deja Ńi-
ai atins
dharma si tot ce Ń靖 mai răm穗e de făcut este să o recunosti si să
o
accepŃi. Poate că Ńi-ai găsit dharma si trandafirul s-a deschis
complet,
arăt穗d o minunată floare complet deschisă.
Page 154
ExerciŃii de deschidere
ExerciŃiul 1:
ÎnŃelegând de ce Ńi-ai ales dharma si descoperind scopul drumului, prin
destin, spre realizarea dharmei, îŃi vei răspunde la întrebarea de ce esti
aici si ce
ai de făcut în viaŃă. Esti singurul care poŃi răspunde la această întrebare.
Priveste
în tine si vei afla adevărul.
Intră 絜 stare Alfa si lasă-te ghidat de Eul tău superior 絜tr-o si
printr-o meditaŃie care Ń靖 va deschide porŃile propriei
cunoasteri si Ń靖 va
arăta adevărul aflat 絜 tine. Concentrează-te pe imaginea unui
trandafir si
urmăreste-l cum se deschide, petală după petală, dezvăluind
cunoasterea
aflată 絜 centrul său. Proiectează-te 絜 interiorul trandafirului pe
măsură
ce el se deschide. Lasă-te să devii una cu trandafirul si permite
deschiderea cunoasterii si adevărului din tine 絜suŃi. Urmăreste
cum
constienŃă ta se extinde, pas cu pas, pe măsură ce trandafirul 絜
floreste,
deschiz穗du-si petalele una c穰e una.
Trandafirul reprezintă un simbol ocult (ascuns) al cunoasterii
interioare si al adevărului, care se deschide si răspunde dorinŃei
tale de
adevăr si de cunoastere aflate 絜 tine. Descrie 絜 jurnal tot ceea
ce ai trăit
si ai constientizat 絜 cursul acestei experienŃe, atunci c穗d Ńi-ai
deschis
accesul la cunoastere si ai aflat adevărul din tine 絜suŃi.
ExerciŃiul 2:
ホn meditaŃiile care urmează, lasă-te ghidat de Eul tău superior 絜
explorarea cărărilor pe care le-ai parcurs 絜 trecut si 絜 prezent,
ca si
cărarea pe care vei păsi 絜 viitor care te va conduce la 絈plinirea
dharmei
tale. Aceste meditaŃii trec dintr-una 絜 alta si Ń靖 arată
desfăsurarea
destinului tău 絜tr-o manieră curgătoare care Ń靖 permite să
descoperi de
ce Ńi-ai ales această dharmă.
După fiecare meditaŃie, scrie tot ceea ce ai explorat, trăit si
constientizat. MenŃionează tot ce Ńi-a arătat, ce Ńi-a spus Eul
tău superior
si locurile pe unde te-a condus.
- Priveste vieŃile tale trecute pentru a-Ńi da seama ce dharmă Ńi-
ai
ales. Lasă-Ńi mintea să plutească liber prin scopurile pe care le
urmăresti
絜 această viaŃă. Permite imaginilor din vieŃile trecute, care
constituie
originile dharmei tale prezente, să ajungă la suprafaŃă si
constientizează
influenŃele din trecut care Ń靖 afectează destinul prezent. Fii
receptiv la
Page155
stările emoŃionale create de aceste experienŃe care Ń靖 arată de
ce Ńi-ai ales
dharma si cum Ńi-au croit ele cărarea pe care păsesti acum
pentru a-Ńi afla
scopul. Urmăreste modul cum drumul pe care ai mers 絜 trecut te-
a condus
pe cel pe care păsesti acum. Pe măsură ce constientizezi
evenimentele si
simŃămintele din vieŃile trecute care au clădit treptele pe care
urci 絜
prezent si faci legătura dintre ele si trăirile prezente, vei găsi
răspunsurile
la 絜trebarea de ce te afli aici.
- Priveste unde te afli 絜 viaŃa ta 絜 momentul prezent. Fă o
retrospectivă a vieŃii tale actuale pentru a vedea drumul parcurs
p穗ă 絜
prezent care te-a condus 絜spre scopul propus. ホn timp ce Ń靖
examinezi
acest drum, vei observa că deciziile si alegerile făcute si chiar
evenimente
aparent fără legătură cu acestea, sunt 絜treŃesute 絜 cărarea
care te
conduce către realizarea dharmei. Dacă vei privi 絜 urmă la
direcŃia pe
care ai urmat-o pentru a-Ńi realiza destinul si vei observa cum
fiecare pas
făcut 絜 prezent a contribuit la drumul tău 絜spre dharma, vei afla
răspunsul la 絜trebarea legată de rostul vieŃii tale actuale.
Priveste 絜 viitor si vezi pasii pe care-i ai de făcut si vei constata

sunt modelaŃi de pasii făcuŃi 絜 trecut si 絜 actuala viaŃă.
Observă cum
fiecare pas te-a condus de la o experienŃă la alta si cum, 絜 final,
toŃi pasii
te conduc spre 絈plinirea scopului sufletului tău 絜 viaŃa aceasta.
ホn timp
ce examinezi tot ce-ai parcurs din trecut p穗ă 絜 prezent pe acest
drum,
vei vedea defăsur穗du-se 絜aintea ta toŃi pasii pe care-i mai ai de
făcut si
vei descoperi cum poŃi să-Ńi desăv穩sesti dharma. Privind la
ceea ce ai fost,
la ceea ce esti acum si la ceea ce esti pe punctul de a deveni, vei
găsi
răspunsul la 絜trebarea de ce sufletul tău a ales să se re絜carneze
iar si
motivele pentru care ai urmat cărarea pe care păsesti acum.
Priveste
dincolo de manifestarea fizică a dharmei tale pentru a vedea
adevăratul
scop aflat 絜 profunzimea dharmei tale. Atunci c穗d vei afla 絜
Ńelesul
spiritual al dharmei tale, vei descoperi si ce anume si-a propus
spiritul tău
să realizeze. Pe măsură ce vei 絜Ńelege cum se exprimă sufletul
tău prin
intermediul dharmei, vei vedea cum 絜Ńelepciunea ta se ad穗
ceste si vei
păsi tot mai sus pe drumul ce duce la iluminare.
Încearcă să pătrunzi dincolo de natura fizică a pasilor pe care i-ai făcut în
trecut, în prezent si în viitor pe scara pe care ai văzut-o în meditaŃie si
descoperă
astfel cărarea de cunoastere care te conduce spre sufletul tău si spre
permanenta
lărgire a orizonturilor evolutive. Această cărare pe care sufletul tău o
străbate
Page 156
este un drum în afara timpului, ducând la constientizare si iluminare.
Lasă-Ńi
eul superior să-Ńi conducă pasii pe această cărare. Fiecare pas
făcut Ń靖 va
oferi răspunsuri la 絜trebări pe care 絜că nu le-ai pus si la 絜
trebări de
care nici nu erai constient că doresti să le pui.
Trece în revistă toate notiŃele pe care le-ai luat si toate percepŃiile de
care ai
devenit constient în cursul acestei meditaŃii. Când le privesti în tot
ansamblul lor,
îŃi dai seama că ai în faŃă tabloul complet al destinului si al dharmei tale
din
această viaŃă. PoŃi vedea cum a luat nastere, de ce ai le-ai ales si unde
te conduc.
InformaŃia dob穗dită Ń靖 va arăta că tu esti stăp穗ul destinului
tău.
Cunoasterea de care ai devenit constient Ń靖 va arăta modul 絜
care sufletul
se exprimă pe sine si felul 絜 care evoluează, sufletul tău. Privind
絜lăuntrul tău si afl穗d adevărul, vei descoperi comoara din
sufletul tău.
EsenŃa energetică a Sinelui tău
DorinŃa de adevăr si cunoastere este primul pas pe drumul spre
絜Ńelepciune si iluminare. În timp ce-Ńi descoperi adevărul si devii
constient de
cunoasterea aflată în el, începi să păsesti pe cărarea care te conduce la
înŃelegerea adevăratei tale naturi spirituale. Pe măsură ce continui
drumul,
înŃelepciunea ta spirituală se adânceste prin lumina înŃelegerii si
recunosti
spiritul ca fiind energia nemuritoare, eternă, care esti tu însuŃi.
Atunci când începi să-Ńi înŃelegi natura spirituală, începi în acelasi timp

înŃelegi cum se exprimă si se manifestă energia sufletului în timpul
reîncarnării
tale fizice. Pe măsură ce începi să recunosti energiile sufletului tău, începi
să te
înŃelegi pe tine însuŃi si experienŃele pe care le trăiesti. ÎŃi dai seama
cum au fost
create, manifestate si exprimate pe diversele nivele de energie fizică si
spirituală.
Energia este, a fost si va fi. Tot ce există se compune din vibraŃii
de
energie, care se manifestă sub diverse forme si expresii. Tu 絜
suŃi esti
energie spirituală 絜corporată 絜 formă fizică. ホn cadrul esenŃei
tale
energetice sunt straturi si nivele de energie si de constienŃă. Eul
tău
interior este o vibraŃie energetică de credinŃe si simŃăminte.
Eul tău
superior este vibraŃia de energie a adevărului si cunoasterii.
Sufletul este
o vibraŃie de energie pură de constienŃă si iluminare care se
exprimă pe el
絜susi 絜 si prin energiile eului tău interior si a Eului tău Superior
si se
manifestă pe sine prin trăirile tale.
Fiecare vibraŃie de energie are proprietăŃile si trăsăturile sale specifice.
Pe
Page 157
măsură ce îŃi schimbi nivelul de vibraŃie al energiei, devii constient si
intri în
rezonanŃă cu acea vibraŃie specifică de energie si îi înŃelegi
proprietăŃile si
caracteristicile. Ridicarea nivelului de constienŃă peste cel al energiilor
fizice îŃi
permite să te acordezi cu nivelele înalte de energie si să ai acces la
adevărul si
cunoasterea ta interioară. Pe măsură ce te ridici la si prin vibraŃiile din ce
în ce
mai înalte ale sufletului tău, capeŃi adevărata înŃelegere a sufletului si a
naturii
trăirilor tale.
Piramida ta de putere
Tu te exprimi pe tine prin intermediul naturii tale unice si individuale si
trăiesti un nivel diferit de constienŃă pentru fiecare vibraŃie de energie.
Fiecare
nivel energetic formează baza si cadrul de manifestare pentru energiile de
ordin
mai înalt de constienŃă. Deoarece tu esti energie spirituală, ai
puterea să
influenŃezi, să emiŃi si să schimbi energie: CredinŃele tale sunt
la baza
modului 絜 care influenŃezi si schimbi energia care creează
trăirile tale.
Tu transmiŃi, schimbi si direcŃionezi energie prin simŃămintele
si
g穗durile tale. CredinŃele, g穗durile si simŃămintele sunt cele
care
determină toate experienŃele tale, ca si modul 絜 care se
manifestă energia
絜 viața ta. PercepŃiile pe care le ai fată de trăirile tale formează
realitatea ta fizică si creează structura constiinŃei tale spirituale.
SimŃămintele tale sunt formate de credinŃele tale si se manifestă în
expresia
trăirilor tale. Gândurile sunt create din simŃămintele si din experienŃele
avute si
se transformă în adevăr si cunoastere. Adevărul si cunoasterea ta se
manifestă 絜 絜Ńelegerea pe care o ai 絜 fata experienŃelor si 絜
cercărilor
prin care treci si se transformă 絜 絜Ńelepciune si iluminare. Pe
măsură ceŃi
絜Ńelegi simŃămintele, g穗durile si experienŃele, dob穗desti
constienŃă.
Ad穗cindu-te 絜 profunzimea constienŃei tale, Ń靖 vei descoperi
esenŃa
sufletului si Ń靖 vei 絜Ńelege natura spirituală.
Energia se dezvoltă din sine sub formă de piramidă, crescând si
expandându-se în forŃă. Deoarece si tu esti tot energie, dezvoltarea
ta are loc
tot sub formă piramidală prin energiile eului tău interior, ale
Eului tău
Superior si ale sufletului tău. ホncepi cu eul interior, 絜 str穗s
contact cu
simŃămintele tale. Atunci c穗d esti 絜 str穗să legătură cu ele si Ń
靖 絜Ńelegi
reacŃiile faŃă de experienŃele trăite, devii constient de adevărul
tău
interior. Pe măsură ce Ń靖 accepŃi adevărul interior, cunoasterea
Ńi se
lărgeste si capeŃi constienŃă.
Page158
Pe măsură ce continui să-Ńi ridici frecventa vibraŃiilor energetice
la
un nivel mai 絜alt de constienŃă, intri 絜 rezonanŃă cu Eul tău
superior.
Prin vibraŃiile de energie ale Eului tău Superior si ale constienŃei
tale
lărgite, Ń靖 măresti puterea de a dob穗di cunoastere spirituală ca
urmare a
experienŃelor prin care treci, ceea ce expandează si mai mult
constienta
sufletului tău. Constienta Ń靖 este apoi filtrată de către
simŃămintele,
g穗durile si cunoasterea ta si este 絜Ńeleasă la fiecare nivel de
energie.
Pe măsură ce constienta continuă să Ńi se ad穗cească si să se
expandeze, simŃi energiile ca pe un proces natural si 絜 continuă
miscare
care se ridică 絜 spirală la nivele din ce 絜 ce mai 絜alte de
constienŃă, 絜
acelasi ritm si 絜 deplină armonie cu procesul de ad穗cire a 絜
Ńelegerii. Pe
măsură ce Ń靖 ridici nivelul de constienŃă pentru a 絜Ńelege
vibraŃia
energiei sufletului tău, capeŃi constienŃă spirituală. Această
constienŃă
ridicată Ń靖 permite să pătrunzi dincolo de aspectele fizice si de
aparenta
expresie a simŃămintelor, g穗durilor si trăirilor tale cu o totală
絜Ńelepciune a 絜Ńelegerii, care este iluminarea. Acest lucru
reprezintă
piramida puterii tale.
VibraŃia energetică a eului tău interior, a Eului tău Superior si
sufletului tău sunt tot at穰ea trepte către adevăr, conduc穗du-te
din ce 絜
ce mai sus spre iluminare. Aceste trepte formează baza de plecare si
îŃi oferă
cadrul si mijloacele de a dobândi cunoasterea si de a-Ńi ridica propria
constienŃă
la nivele din ce în ce mai înalte pe durata reîncarnării tale fizice. Aceste
trepte de
constienŃă sunt în armonie cu un nivel de energie încă mai înalt, care îŃi
omogenizează cunoasterea, formând o unitate de înŃelegere.
Straturi si nivele de energie si de conștiență
Energiile si modurile de exprimare ale eului tău interior, ale Eului
tău Superior si ale sufletului tău sunt depuse pe diverse nivele de
energie
si constienŃă 絜 interiorul tău. Fiecare din aceste sapte straturi
este
cunoscut sub denumirea de chakră, care este o spirală de energie
ce
vibrează pe o anumită frecvenŃă, corespunzătoare unui anumit
nivel de
constienŃă. Fiecărei chakre 靖 corespund calităŃi si structuri
specifice 絜
funcŃie de nivelul de constienŃă respectiv si de ea depinde ceea
ce trăiesti
絜 fiecare vibraŃie de energie.
În cadrul vibraŃiilor multiplelor aspecte si trăiri proprii, se află o întreagă
lume de cunoastere si de constienŃă.
Page 159
Straturile de energie ale chakrelor tale sunt reprezentate de
energii
av穗d cele sapte culori ale curcubeului. Pentru a avea o imagine
simplificată la maximum a modului lor de manifestare si a
trăirilor
corespunzătoare fiecărui nivel de constienŃă, consideră
curcubeul ca fiind
alcătuit din unde de energie, care vibrează pe nivele din ce 絜 ce
mai 絜alte
de constienŃă de la o culoare la alta. Pe măsură ce-l parcurgi,
„urc穗du-te"
prin culori, constienŃa ta creste odată cu fiecare nouă vibraŃie,
絜 timp ce
energiile fuzionează una 絜 alta si se expandează.
Curcubeul 絜cepe cu culoarea rosu, a cărei vibrare corespunde
energiilor fizice, care Ń靖 creează percepea realităŃii. Curcubeul
trece apoi
絜 portocaliu, cu nivelul de vibraŃie corespunzător energiilor
emoŃionale.
ホmpreună, aceste două culori alcătuiesc esenŃa simŃămintelor si
realităŃii
pe care o trăiesti, ca si nivelul specific de energie si constienŃă a
eului tău
interior.
Curcubeul continuă cu culoarea galben, a cărei vibraŃie
corespunde
energiei mentale si celei a g穗durilor, reprezent穗d primul tău
nivel de
cunoastere interioară. Curcubeul continuă cu culoarea verde,
vibraŃia
energiei spirituale si a evoluŃiei, expresia superioară a
simŃămintelor tale.
Aici se află punctul central, 絜tre energiile fizice si cele spirituale.
Albastru are vibraŃia energiilor astrale si reprezintă cunoasterea
ta 絜
miscare. Indigoul are vibraŃia energiilor eterice si reprezintă
constienŃă ta
絜tr-un cadru spiritual mai 絜alt de 絜Ńelepciune si de 絜Ńelegere.
Aceste
culori formează esenŃa cunoasterii, energia si constienŃă
Eului
tău superior.
Culoarea violet de la capătul de sus al curcubeului are vibraŃia
energiei sufletului tău si formează constienŃă ta spirituală. Toate
絈preună, vibraŃiile si modurile de exprimare a culorilor
curcubeului
formează esenŃa ta energetică. CeaŃa albă de deasupra
curcubeului
vibrează pe frecvenŃa energiilor universale si reprezintă
iluminarea ta. Tot
acestea sunt si energiile pe care le străbaŃi, 絜 ordine inversă,
atunci c穗d
cobori pentru a te re絜carna 絜tr-un corp fizic, la nastere.
În timpul re絜carnării actuale, energia sufletului tău pluteste 絜 si prin
fiecare
nivel al constienŃei tale. Sufletul 罇i preia o expresie fizică a energiei
corespunzătoare vibraŃiilor eului tău interior si ale Eului tău Superior si se
manifestă 絜 si prin experienŃele trăite. Energiile sufletului tău participă
la energiile
fizice care te 絜conjoară 絜 timpul re絜carnării actuale si 絜 acelasi timp le
transcend. Prin intermediul constiinŃei tale fizice si spirituale tu absorbi si
filtrezi
cunoasterea 絜 maniera ta unică si proprie de 絜Ńelegere si Ńi-o exprimi
prin
Page 160
experienŃele tale. Pe măsură ce Ń靖 ad穗cesti 絜Ńelegerea experienŃelor
pe care le
trăiesti si Ń靖 aprofundezi cunoasterea, avansezi la nivele din ce 絜 ce mai
絜alte de
energie si constienŃă.
ExerciŃii de deschidere
EsenŃa energiei din tine, pentru a putea fi pe deplin cunoscută,
trebuie să fie experimentată. Prin cuvinte se pot da explicaŃii ale
principiilor
fundamentale, dar înŃelegerea impune cunoasterea dată de experienŃă.
De acest
lucru te-ai convins în nenumărate rânduri.
Această energie ai simŃit-o de multe ori 絜ainte de a fi intrat 絜
nivel
Alfa si atunci c穗d ai 絜cercat să-Ńi influenŃezi vibraŃiile
energetice cu
ajutorul g穗durilor si simŃămintelor. Ai simŃit fluxul de energie
de fiecare
dată c穗d Ńi-ai ridicat energiile la un nivel mai 絜alt de
constienŃă. Ai
perceput schimbările de vibraŃie ale energiei atunci c穗d ai
traversat
culorile curcubeului.
Straturile de energie
Intră 絜 Alfa si sesizează diferenŃa ce apare 絜 nivelul tău de
constienŃă odată cu fiecare culoare a curcubeului. Observă
trăirile pe care
le ai 絜 vibraŃiile energetice ale fiecărei culori. Aceasta te va
ajuta să
絜Ńelegi ce anume influenŃează si coordonează fiecare dintre
chakre.
Constientizează cu atenŃie schimbarea de vibraŃie a energiei si
percepe
diferenŃa de ritm a acesteia pe măsură ce Ń靖 ridici nivelul de
constienŃă.
(Poate este bine să revezi vizualizarea curcubeului în Capitolul 3: 絜t稷
nirea
cu Subconstientul.)
ホn timp ce 絜cepi să absorbi energiile culorilor rosu si portocaliu
si
絜cepi să intri 絜 nivelul Alfa, observă c穰 de relaxat Ń靖 este
corpul si c穰
de constientă Ń靖 este mintea. Pe măsură ce intri 絜 rezonanŃă
cu energiile
eului tău interior si cu stările tale emoŃionale, poŃi simŃi ritmul
filtrului de
energie, 絜 timp ce 絜cepi să absorbi si să vibrezi pe frecvenŃa
culorii
galben. ホn timp ce-Ńi ridici nivelul de constienŃă pentru a putea
simŃi si
experimenta vibraŃii de energie si mai 絜alte, observă c穰 de
mult a crescut
constienŃa minŃii tale.
ホn timp ce absorbi energiile vibraŃiei culorii verde din curcubeu,
Page161
centrează-Ńi constienŃa pe energiile Eului tău Superior.
ホn timp ce simŃi vibraŃiile energiilor de ordin si mai 絜alt, simŃi
cum
intri 絜 rezonanŃă cu energiile cunoasterii tale spirituale si cu
culoarea
albastru. ホncearcă să simŃi ritmul accentuat progresiv al fluxului
de
energie 絜 timp ce continui să Ń靖 ridici constienŃă pe o vibraŃie
si mai
絜altă de energie si absoarbe culoarea indigo. ホn timp ce te ridici
prin
energiile curcubeului si Ń靖 măresti mai mult nivelul de
constienŃă, intri si
absorbi energiile culorii violet, expand穗du-te 絜 energiile
sufletului tău.
Descrie 絜 jurnalul tău tot ce ai trăit pe fiecare din nivelele de
constienŃă si energie ale culorilor curcubeului. Aceasta te va
ajuta să
絜Ńelegi energiile aflate 絜 tine si modului 絜 care energia se
exprimă prin
tine si prin experienŃele prin care treci. Descrie ce-ai simŃit la
cresterea
constientei ce a avut loc odată cu cresterea vibraŃiilor tale de
energie si
cum ai perceput fluxul de constienŃă corespunzător intervalului
dintre
vibraŃiile energetice ale fiecărei culori. Aceasta te va ajuta să 絜
Ńelegi cum
transcende sufletul tău energiile fizice si cum traversează el
energiile
spirituale.
EsenŃa energiei tale se află în interiorul stărilor tale emoŃionale si radiază
si
se expandează prin nivele de energie mai înalte. În timp ce te centrezi pe
energiile
eului tău interior si pe simŃămintele tale, ridicându-Ńi nivelul de
constienŃă, intri
în rezonantă cu energiile Eului tău Superior si ale cunoasterii tale. Pe
măsură ce
dobândesti si accepŃi cunoasterea, intri în acord cu nivele încă mai înalte
de
constienŃă si de energie spirituală si devii constient de energiile sufletului
si a
esenŃei tale spirituale.
MeditaŃia la lumina lum穗ării ce urmează te va ajuta să Ń靖 ridici
constienta deasupra energiilor fizice prin concentrarea atenŃiei
pe
aspectele mai 絜alte ale energiei din tine. Prin focalizarea pe
nivele mai
絜alte de constienŃă vei intra 絜 contact mai str穗s cu energiile
spirituale
si cu modul de exprimare al eului interior si al Eului Superior si te
va
ajuta să te acorzi pe vibraŃia energetică a sufletului tău si a
adevăratei
tale naturi spirituale. Centrul flăcării reprezintă eul tău interior.
Flacăra
lum穗ării reprezintă Eul tău superior. Aura, care este esenŃa
flăcării,
reprezintă sufletul tău. ホnainte de a o 絜cepe, aprinde o lum穗are
si intră
絜 starea Alfa.
Priveste 絜 centrul flăcării lum穗ării. Concentrează-Ńi atenŃia si
constienŃă 絜 si 絜 jurul flăcării lum穗ării. ホn momentul 絜 care Ń

Page 162
focalizezi g穗durile pe flacără si 靖 simŃi energia, centrează-te pe
constienŃa ta de sine si 絜cepe să devii constient de energiile din
interiorul
tău.
Priveste 絜 centrul flăcării. Percepe energia din tine 絜 momentul

care pătrunzi 絜tr-un nivel mental mai constient. Percepe-Ńi
expandarea
絜tr-un nivel mai 絜alt de constienŃă 絜 momentul 絜 care intri 絜
rezonanŃă
cu energiile stărilor tale emoŃionale. Continu穗d să privesti 絜
centrul
flăcării, 絜cepe să percepi vibraŃia energiei eului tău interior.
ホncepe să te
focalizezi pe energiile tale emoŃionale, continu穗d să-Ńi urci
vibraŃiile
energetice la un nivel de constienŃă 絜că mai 絜alt.
Percepe energia care emană din interiorul centrului flăcării.
Devino
constient de energia pozitivă care radiază de la flacără. Percepe
energia
care radiază din interiorul centrului constienŃei tale. Permite
energiilor
eului tău interior si ale simŃămintelor tale să se expandeze si să
atingă un
nivel mai ridicat de constienŃă. Devino din ce 絜 ce mai constient
de sursa
energiei aflată 絜 tine si percepe energia cum 絜cepe să se
expandeze 絜
interiorul tău.
Pe măsură ce devii si mai constient de energia eului tău interior,
intri 絜 contact si mai str穗s cu simŃămintele tale. Te simŃi 絜
acord
perfect cu simŃămintele tale si esti pe deplin constient de sursa
de energie
aflată 絜 tine esti si mai constient de adevăratele tale
simŃăminte, ceea ce
te conduce spre adevărul si cunoasterea aflate 絜 interiorul tău.
ホn felul tău caracteristic si 絜 maniera care Ńi se pare cea mai
potrivită pentru tine, ia contact cu constienŃă naturală a eului
tău
interior. Intră si mai str穗s 絜 rezonanŃă cu vibraŃiile eului tău
interior si
devin-o 絜că mai constient de stările tale emoŃionale interioare.
Pătrunde
絜 centrul constienŃei tale si percepe vibraŃiile energiei care dau
nastere
esenŃei tale spirituale. Devin-o constient de lumina si de viaŃa
din
interiorul tău care 絜cepe 絜 profunzimea sufletului tău si care
radiază si
se expandează de jur 絈prejurul tău.
*****
Priveste la flacăra lum穗ării. Concentrează-Ńi atenŃia si
constienŃă
絜 絜treaga ei flacără. Devin-o constient de Energia care emană
din
flacără. ホncepe să Ń靖 ridici energiile la un nivel mai 絜alt de
constienŃă.
Percepe atingerea de către tine 絜suŃi a unui nivel mental mai
constient. ホn
timp ce privesti flacăra lum穗ării si Ń靖 percepi energia, 絜cepe să
percepi
Page163
energiile adevărului si cunoasterii din ad穗cul tău cum se deschid
si
expandează la nivele si mai 絜alte de energie si constienŃă.
Concentrează-te pe energia din interiorul tău si 絜cepe să percepi
vibraŃiile energetice ale adevărului si cunoasterii tale interioare.
ホncepe să
percepi vibraŃiile energetice ale Eului tău Superior. ホncepe să
devii
constient de energia pozitivă care emană din interiorul tău si care
radiază
prin adevărul si cunoasterea ta interioară. Percepe energia care
emană
dintr-o vibraŃie mai 絜altă a adevărului si cunoasterii tale
interioare.
Percepe vibraŃia energetică a Eului tău Superior si devino din ce
絜 ce mai
constient de energia care emană si este radiată de Eul tău
superior. ホn
timp ce intri din ce 絜 ce mai tare 絜 rezonanŃă cu nivelele tale
superioare
de energie si constienŃă, te expandezi 絜 deplina constienŃă a
Eului tău
Superior.
Percepe cresterea vibraŃiilor energetice ale cunoasterii din line.
Concentrează-te pe izvorul de cunoastere si de adevăr din tine
pentru a
atinge nivele mai 絜alte de energie si constienŃă. Focalizează-te
pe
vibraŃiile mai 絜alte de energie ale adevărului si cunoasterii. ホn
timp ce
percepi energia 絜altului tău adevăr si a cunoasterii interioare,
devii
constient de energia crescută care emană din Eul tău superior si
curge din
izvorul de cunoastere si adevăr din interior.
ホn timp ce devii constient de izvorul tău 絜alt de energie, devii 絜

mai constient de cunoasterea ta spirituală. Devii mai constient de
adevărul si de cunoasterea existentă 絜 tine 絜suŃi si recunosti
adevărata
constienŃă a trăirilor si a cunoasterii tale. ホnŃelegi pe deplin
simŃămintele
pe care le ai 絜 faŃa experienŃelor trăite. Pe măsură ce Ń靖 絜
Ńelegi
simŃămintele, devii mai constient de adevărul aflat 絜
cunoasterea ta.
ホn modul tău propriu si 絜 maniera care Ń靖 este cea mai
potrivită,
devino constient de vibraŃia energetică a Eului tău Superior.
Devino mai
constient de adevărul si de cunoasterea pe care le ai 絜 tine.
Rezonează
din ce 絜 ce mai mult cu constienŃa Eului tău Superior si percepe
energia
care emană si radiază din Eul tău superior si se expandează 絜
constienŃa
sufletului tău.
*****
Priveste 絜 jurul flăcării lum穗ării ta aura de energie din jurul
flăcării. Aura este esenŃa energetică a flăcării. Aura 絜cepe 絜
interior si
radiază din centru, tot asa cum energia si expresia sufletului tău
絜cepe 絜
Page164
interior si radiază din centrul corpului tău emoŃional, trece prin
cunoasterea ta si apoi expandează 絜 spiritualitatea ta, form穗d
esenŃa
energiei tale.
Focalizează-Ńi constienŃă 絜 energia aurei flăcării. Centrează-Ńi
constienŃă 絜 esenŃa energiei tale. Devino una cu energia pură si
pozitivă
care emană din interiorul tău si care radiază si se expandează 絜
jurul
tău. ホncepe să percepi energia care emană din sufletul tău.
Percepe
vibraŃiile pure si pozitive care emană din interiorul tău si radiază
prin
esenŃa ta energetică.
Focalizează-Ńi constienŃă 絜 interiorul esenŃei tale energetice.
Devino
constient de vibraŃiile de energie ale sufletului tău. Pe măsură ce
devii
constient de esenŃa energiei tale, care 絜cepe 絜 interior si care
expandează si radiază de jur 絈prejurul tău, simŃi o miscare
caldă,
ondulatorie care 絜cepe să vibreze 絜 tine. Este asemănătoare
bătăii unei
inimi, care 絈prăstie energie si constienŃă 絜 interiorul si de jur 絈
prejurul
tău.
Pe măsură ce simŃi esenŃa energiei din tine si din jurul tău, devii
tot
mai constient că esti o fiinŃă spirituală. Devii tot mai constient
de
energiile tale spirituale care transcend energiile fizice. Scufundă-
te
complet 絜 vibraŃia pură de energie a sufletului tău. Percepe-o
expand穗du-se 絜 tine si radiind din centrul fiinŃei tale.
ホn timp ce privesti la energia si la lumina care emană si radiază
din
flacăra lum穗ării, devii constient de lumina si energia care ia
nastere 絜
sufletul tău si emană si radiază din centrul constienŃei tale. Devii
constient că tu esti această energie de lumină si devii constient
de
adevărata esenŃă a sufletului tău. Pe măsură ce devii din ce 絜 ce
mai
constient de sufletul tău, flacăra devine din ce 絜 ce mai
strălucitoare.
ホn modul tău caracteristic si 絜 maniera care Ń靖 este cel mai
potrivit,
devino tot mai constient de sufletul tău si de esenŃa energiei
tale. Intră 絜
rezonanŃă tot mai mult cu vibraŃia pură a energiei sufletului tău.
PermiteŃi
să devii tot mai constient de adevărata ta natură spirituală.
Vizualizează, simte si percepe esenŃa ta energetică, 絜chide ochii
si
meditează, fiind total constient de vibraŃia energetică a
sufletului tău.
C穗d Ńi-ai 絜cheiat meditaŃia, inspiră ad穗c. ホn timp ce inspiri,
lasăte
liber să absorbi cu această inspiraŃie toată cunoasterea pe care
ai
constientizat-o. Adu 絜 interiorul tău constienŃă si 絜Ńelegerea
deplină a
sufletului tău si a esenŃei energiei tale. C穗d expiri, filtrează
cunoasterea
si constienŃă prin mintea ta constientă, cu o deplină 絜Ńelegere a
tot ceea
Page 165
ce ai trăit si ai simŃit 絜 meditaŃia pe care ai făcut-o.
Descrie 絜 jurnalul tău tot ce ai trăit si ai constientizat.. Include
experienŃele prin care ai trecut cu energiile eului tău interior, ale
Eului
tău Superior si ale sufletului tău. Scrie despre simŃămintele faŃă
de eul
tău interior, constienta asupra Eului tău superior si percepŃiile 絜
privinŃa
sufletului tău si ale esenŃei energiei tale. Notează toate imaginile de
care ai
fost constient în timpul meditaŃiei.
MeditaŃia cu lum穗area Ń靖 permite să constientizezi mai bine
energiile eului tău interior, ale Eului tău Superior si esenŃa
sufletului tău.
Cu ajutorul meditaŃiei cu lum穗area poŃi atinge un nivel mental
mai
spiritual, focaliz穗du-Ńi constienta pe energiile aflate 絜 interiorul
tău. Pe
măsură ce Ń靖 ridici vibraŃiile de energie si nivelul de
constienŃă, Ń靖 cresti
絜Ńelegerea stărilor tale emoŃionale, a experienŃelor pe care le
trăiesti si Ń靖
ad穗cesti cunoasterea. Aceasta Ń靖 oferă posibilitatea să-Ńi
expandezi mai
mult constienŃă.
Odată cu cresterea constienŃei si atingerii rezonanŃei cu vibraŃiile eului
interior, a Eului Superior si a sufletului, devii constient de adevărata
natură a
experienŃelor tale. În timp ce contopesti energiile simŃămintelor, ale
cunoasterii si
ale constienŃei în deplina înŃelepciune a înŃelegerii, devii constient de
esenŃa
sufletului tău si de spiritualitatea ta. Pe măsură ce înŃelegi energiile care
compun
esenŃa ta si unifici energiile într-o armonie a înŃelegerii, îŃi oferi
posibilitatea să
simŃi, să sti si să devii constient de sufletul tău si de adevărata natură a
spiritualităŃii tale pe un înalt nivel de adevăr. Acesta formează baza
iluminării
tale.
Adevărata natură a spiritualităŃii tale
Adevărata ta natură este cea a unui spirit liber, îmbrăcat în haina
pământească a corpului fizic. Sufletul tău se adaptează energiilor fizice
care îŃi
permit existenŃa într-un mediu fizic. Reîncarnarea se face în vederea
echilibrării
karmei, a învăŃării lecŃiilor de viaŃă si a îndeplinirii scopurilor propuse
pentru a
face sufletul să treacă pe nivele din ce în ce mai ridicate de constienŃă. În
fiecare
reîncarnare dobândesti cunoasterea care îŃi permite să-Ńi exprimi
spiritualitatea
în decursul experienŃei tale pământesti.
Reîncarnarea este un pas pe cărarea care duce la perfecŃiunea sufletului
tău. Prin procesul de căutare a adevărului si cunoasterii, îŃi ridici nivelul
constienŃei si te urci deasupra limitelor si restricŃiilor energiilor fizice.
Această
Page 166
constienŃă îŃi permite să înŃelegi cum poate fi sufletul tău liber oricând,
chiar
atunci când îŃi asumă temporar energiile existenŃei fizice.
ホn timp ce dob穗desti adevăr si cunoastere 絜 cadrul experienŃei
tale
păm穗testi, te expandezi 絜 energiile spirituale si universale. ホn
timp ce Ń靖
exprimi natura spirituală prin intermediul energiilor fizice ale
experienŃelor tale si Ń靖 ridici nivelul de constienŃă, capeŃi si o
絜Ńelegere
completă a sufletului tău si a raŃiunii existentei tale fizice. Prin
aceasta
dob穗desti 絜Ńelepciune spirituală si atingi iluminarea.
Sufletul tău vibrează pe energiile spirituale si universale,
transcend穗d mediul fizic 絜conjurător prin 絜săsi natura sa.
Sufletul tău
este în rezonanŃă cu energiile naturii si universului, miscându-se în ritm
cu
cunoasterea si adevărul, în armonie cu lumina. Sufletul are abilitatea de a
se
deplasa printre energii cu usurinŃa dată de înŃelegere. În timp ce sufletul
înaintează prin energiile fizice si intră în domeniul energiilor spirituale si
universale, el devine liber si îsi atinge starea sa naturală de existentă, în
forma
lui adevărată.
ホn cadrul energiilor universului tu iŃi 絜Ńelegi pe deplin at穰
natura
ta fizică, c穰 si pe cea spirituală si 絜Ńelegi 絜 acelasi timp
adevărul
despre sufletul tău. ホnŃelegi păm穗tul si universul si, pentru că le
絜Ńelegi,
stii că sunt unul si acelasi lucru, singura diferenŃă const穗d 絜
modul de
exprimare a nivelelor superioare de energie. Devii constient că
universul de
deasupra este la fel cu păm穗tul de dedesubt si că numai
cunoasterea este
aceea care Ń靖 permite să transcenzi energiile fizice.
Eliberarea spiritului tău
Sufletul tău reprezintă energia universală a luminii si tu poŃi
simŃi si
trăi spiritul 絜 forma sa de energie. MeditaŃia care urmează te va
ajuta să
絜Ńelegi adevărata ta natură spirituală, permiŃ穗du-Ńi să
descoperi pentru
tine 絜suŃi ce trăiesti 絜 cadrul vibraŃiei de energie a sufletului
tău.
Ridic穗du-Ńi vibraŃiile energetice deasupra nivelului fizic, poŃi
deveni
constient de adevărata natură a spiritualităŃii tale.
ホnainte de a 絜cepe, intră 絜 nivelul Alfa si du-te 絜 sanctuarul tău
interior.
Ascultă sunetele naturii si simte-te una cu lumea din tine si din
jurul
Page167
tău.
Ia contact cu simŃămintele tale si 絜 rezonanŃă cu cunoasterea si
constienŃa ta.
Aceasta te va menŃine pe toate nivelele 絜 timp ce explorezi si
trăiesti
experienŃa sufletului tău 絜 forma sa naturală. ホn timp ce inspiri
Lumina
albă de protecŃie de la izvoarele universale, 絜cepe să te simŃi
curg穗d si
plutind 絜 sus prin energiile tale proprii.
ホn timp ce-Ńi contopesti energiile tale 絜 Eul tău superior, 絜cepi
să te
simŃi deschis, expandat si liber. Lasă-te purtat de energiile 絜alte
ale
cunoasterii, constienŃei si luminii. Pe măsură ce intri 絜
rezonanŃă cu
energiile spirituale, 絜cepi să simŃi esenŃa sufletului tău. ホn timp
ce-Ńi
permiŃi trăirea unor nivele 絜că mai 絜alte de constienŃă si de
cunoastere,
te simŃi contopindu-te 絜 energiile magice ale universului, 絜
armonie cu
păm穗tul.
ホn timp ce-Ńi armonizezi si-Ńi ridici energiile 絜tr-o superbă
unitate a
energiilor spirituale si universale, 絜cepi să-Ńi 絜Ńelegi sufletul si
adevărata
natură a spiritualităŃii tale.
Acolo, 絜 sanctuarul tău interior, observi un fluture minunat
asezat
pe frunza unui copac. Aripioarele lui au culori si desene de o
delicateŃe si
un colorit nemaivăzute.
Pare ca si c穗d fluturele ar fi transparent. Fluturele a iesit chiar
acum la lumină si Chiar acum 罇i 絜tinde aripile ca să pornească 絜
zbor.
ホn timp ce-si deschide aripioarele, le vezi cum strălucesc 絜
soare. PoŃi zări
絜 apropiere si gogoasa galbenă, din care fluturele tocmai a iesit.
Sufletul tău este asemănător acestui fluture care tocmai s-a
eliberat.
ホn timp ce te desprinzi din coconul energiilor fizice si pătrunzi
prin
cochilia ca de h穩tie a constienŃei limitate, Ń靖 dai de o parte
vălul ce Ń靖
acoperă constienŃa si redai libertatea spiritului tău. Pe măsură
ce faci să
cadă 絜velisurile restricŃiilor cu ajutorul constienŃei tale,
transcenzi
energiile fizice, ridic穗du-te 絜 lumina sufletului tău si a energiilor
tale
spirituale. ホn timp ce continui să te ridici din ce 絜 ce mai sus 絜
energiile
universale, sufletul tău se deschide si se eliberează.
Fiind 絜 acord cu natura, esti 絜 armonie cu tine 絜suŃi si cu tot ce
te
絜conjoară. ホnŃelegi ce simte fluturele 絜 timp ce 罇i ia zborul,
primul lui
zbor liber, 絜 timp ce se ridică 絜 văzduh... ホn timp ce pluteste pe
curenŃii
de aer, bucur穗du-se de lumină si de soarele ce 精 絜călzeste...
ridic穗du-se
tot mai sus, spre nori. Ai senzaŃia că ai putea fi tu să te ridici 絜
aer să
zbori cu fluturele alături, 絜 armonie cu aerul si cu lumina. Ai
senzaŃia
Page168
clară că ai putea să te ridici si să zbori 絜 univers, liber de toate
oprelistile
si limitele fizice... urc穗d tot mai sus spre nori, spre lumină.
Ai senzaŃia că esti ca fluturele 絜susi. Pe măsură ce intri 絜
rezonanŃă cu energiile fluturelui, 靖 絜Ńelegi armonia naturală 絜
care se
află faŃă de energiile păm穗tului si ale universului. Constientizezi
armonia ta naturală cu energiile spirituale. Pe măsură ce intri 絜
rezonanŃă cu energiile naturii tale spirituale, constientizezi că
poŃi
transcende energiile păm穗testi si poŃi pluti 絜 energiile
universale de
constienŃă si lumină.
ホn timp ce fluturele 絜cepe să plutească si să zboare si să se
ridice 絜
văzduh, te simŃi si tu plutind 絜 sus, iesind si expand穗du-te 絜
cunoastere
si lumină. Fluturele este liber... zboară, se ridică, pluteste
deasupra
păm穗tului... si tu te simŃi la fel de liber ca el. Te-ai eliberat de
norii de
energie fizică si izbucnesti 絜 energia spiritului tău. SimŃi cum
spiritul tău
絜cepe să zboare si să se 絜alte si să expandeze 絜 cunoastere,
constienŃă
si lumină.
ホn timp ce zbori si te 絜alŃi sus, tot mai sus, poŃi simŃi libertatea
cunoasterii si căldura constienŃei. Pe măsură ce simŃi lumina
soarelui cum
te m穗g稱e si te 絜deamnă să te urci, plutind pe curenŃii naturali
de aer,
le simŃi din ce 絜 ce mai liber. PoŃi vedea sc穗tei de lumină si de
energie,
care par bijuterii strălucitoare ce luminează cerul. Sc穗teile de
lumină
par tot at穰ea stele si raze de soare si simŃi profunda lor căldură
si pace
si protecŃie atunci c穗d te 絜văluie cu constienŃă pe care o răsp
穗desc. ホn
timp ce absorbi lumina si energia universului, simŃi energia din
interiorul
si din jurul tău. Te simŃi iluminat cu energie si lumină din soare.
SimŃi
vibraŃiile energiilor universale si esti 絜 deplină armonie cu
universul.
Zbori si te 絜alŃi 絜 zbor 絜 univers, sus, tot mai sus si simŃi cum
devii
din ce 絜 ce mai liber... ホnfr穗g穗d legea de atracŃie terestră a
forŃelor
fizice... expand穗du-te 絜 orizonturi infinite de adevărată
cunoastere si
constienŃă... zbur穗d pe aripi de iluminare si de lumină... ホn timp
ce-Ńi
explorezi si trăiesti experienŃa sufletului tău 絜 forma lui
naturală.
Spiritul tău este liber... zbur穗d si 絜ălŃ穗du-se si expand穗du-se

univers. Te misti cu viteza si ritmul cunoasterii si al constienŃei si
al
luminii. Trăiesti minunata armonie dintre univers si tine 絜suŃi.
Esti plin
de lumină si esti lumină.
Si acum este timpul să te 絜torci 絜apoi pe păm穗t. Te simŃi
cobor穗d lin, prin energiile universului si intr穗d 絜 energiile
terestre. Te
simŃi plutind usor, asez穗du-te pe frunza unui copac, absorbind
toată
Page169
cunoasterea pe care ai constientizat-o; te. SimŃi cuprins de o ad
穗că pace,
絜 armonie cu universul si cu tine 絜suŃi.
Descrie 絜 jurnal tot ce-ai trăit si ai constientizat 絜 timpul acestei
meditaŃii 絜 care spiritul Ńi-a fost liber si ai explorat adevărata ta
natură
spirituală. Scrie cum ai ajuns la constientizarea si la înŃelegerea
spiritualităŃii
tale. Include descrierea modului în care ai constientizat energiile
universale si
cum ai perceput armonia dintre univers si pământ. Aceasta te va ajuta să
înŃelegi
procesul si scopul reîncarnării si îŃi va răspunde la întrebarea legată de
rostul
nasterii tale din nou si din nou. Te va ajuta să afli si să înŃelegi de ce
sufletul tău
a ales această formă fizică de exprimare a energiilor sale si de ce
experienŃa
terestră constituie unul dintre pasii făcuŃi pe cărarea care te aduce
înapoi, acasă.
Piesele de puzzle al vieŃilor tale trecute
VieŃile tale trecute reprezintă o ladă cu comori de cunoastere si
adevăr, plină cu percepŃii si constienŃă, despre tine si despre
evenimentele
si situaŃiile emoŃionale pe care le-ai trăit 絜 viaŃa ta actuală. În
timp ce-Ńi
echilibrezi karma, îŃi înveŃi lecŃiile de viaŃă si îŃi urmezi dharma,
bucăŃelele ce
formează imaginea jocului încep să se potrivească unele cu altele si ele
lasă să se
întrezărească tabloul. CredinŃele, g穗durile, simŃămintele si
experienŃele Ń靖
arată adevărul si-Ńi dezvăluie un portret intim al sufletului tău.
VieŃile tale
anterioare si viaŃa ta prezentă îŃi arată cum îŃi exprimi sufletul si cum
dobândesti
adevăr si cunoastere pe măsură ce evoluezi spiritual pe nivele din ce în ce
mai
înalte de constienŃă si de iluminare.
ExerciŃiile de deschidere si meditaŃiile prezentate în această carte
conŃin
instrucŃiuni cu care poŃi aduna si pune cap la cap toate indiciile pe care
le-ai
găsit de-a lungul timpului. Jurnalul îŃi oferă toate piesele acestui joc din
bucăŃele
si îŃi dă cheia de înŃelegere a vieŃilor tale anterioare, deschizându-Ńi în
acelasi
timp lada ta, ce conŃine comorile adevărului si ale cunoasterii. Pe măsură
ce pui
indiciile cap la cap, începi să rezolvi enigma referitoare la ceea ce s-a
întâmplat în
vieŃile tale anterioare, descoperind cine si ce i-a făcut fiecărui personaj
din piesă.
Pe măsură ce începi să aduni piesele jocului si să le pui la locul lor, Ńi se
prezintă în faŃă un tablou care îŃi arată clar cum experienŃele tale
prezente sunt
strâns legate de cele trecute, prin intermediul Legii Karmei. În timp ce
jocul
prinde contur si se completează cu noi bucăŃele, el îŃi oferă răspunsurile
la
Page 170
cauzele care au provocat încercările prin care treci în prezent si îŃi dă
posibilitatea
constientizării evoluŃiei tale spirituale.
Dacă mai există piese lipsă în amintirile tale, le poŃi găsi si poŃi umple
golurile prin retrăirea acelor vieŃi anterioare în modul care Ńi se pare cel
mai
potrivit pentru tine. Lasă-te condus de Eul tău superior în timp ce vezi si
trăiesti
scenele vieŃilor tale trecute. Urmăreste stările emoŃionale si
evenimentele pe
măsură ce-Ńi apar în minte si permite vieŃilor anterioare să-Ńi spună tot
ceea ce
doresti să stii. Stabileste conexiunile si corelaŃiile cu viaŃa prezentă.
Adaugă
percepŃiile si intuiŃiile tale si asează bucăŃelele jocului la locul lor pe
baza
înŃelegerii dobândite. Observă cum trecutul si prezentul se potrivesc
perfect si se
leagă unul de altul, odată ce-au fost corect alăturate.
Cu înŃelegerea si cunoasterea pe care le-ai dobândit în decursul călătoriei
făcute prin vieŃile tale trecute, reciteste fragmente din jurnalul tău care
îŃi oferă
chei si indicii edificatoare.
Stabileste noi legături, relu穗d anumite exerciŃii de deschidere si
meditaŃii
care Ńi se par importante pentru ceea ce cauŃi. Pe măsură ce
aprofundezi
experienŃele si găsesti noi răspunsuri, vei descoperi aspecte importante
care Ń靖 vor
ad穗ci 絜Ńelegerea vieŃilor tale trecute.
Toate bucăŃelele jocului tău de puzzle formează un tablou minunat al
sufletului tău. C穗d toate indiciile sunt luate 絜 considerare si tabloul este
complet,
imaginea Ń靖 prezintă clar modul 絜 care evenimentele si emoŃiile
vieŃilor tale trecute
au influenŃat si au creat viaŃa ta prezentă. Privind la acest tablou, devii
constient de
modul 絜 care viaŃa ta de acum va influenŃa si va afecta viaŃa ta viitoare
si evoluŃia
ta spirituală. ホn cadrul vieŃii tale prezente, printr-o folosire pozitivă a
liberului tău
arbitru, poŃi crea un tablou care să reprezinte o lucrare de maestru.
ホn căutarea cunoasterii
Privind 絜 interiorul tău, vei descoperi că acea comoara aflată la
capătul curcubeului este Adevărul. C穗d atingi adevărata
iluminare,
descoperi ceea ce ai stiut din totdeauna. Afli că 絜ceputul
cunoasterii este
Adevărul. Afli că moartea nu reprezintă un sf穩sit, ci mai degrabă
un nou
絜ceput - o renastere a sufletului pe un nivel mai 絜alt de
constienŃă.
Căutarea Adevărului este o căutare continuă. ConstienŃa Ń靖
pavează
drumul cu 絜Ńelegere. Pe măsură ce-Ńi continui călătoria
evolutivă prin
viaŃă, păseste cu constienŃa faptului că sufletul tău, modelat de
tot ceea
ce ai fost, esti si vei fi, este flacăra nemuritoare care Ń靖
călăuzeste
drumul.