Sunteți pe pagina 1din 2

Tatăl nostru

Ioan Dumitru Chirescu


(1889 — 1980)
Andantino mosso (quasi recitativo)

 p
mezza voce poco rit.

 43 ˆ ˆ 43 ˆ 2 ˆ ˆ ˆ ˆ 3 ˆ ˆ ˆ 2 ˆ ˆ ˆ ˆ 3 ˆ 3
3

 4 4 4 ˆ 4
Ta tăl no stru, ca re eşti în ce ruri, sfin ţea scă- se nu me le

 43 ˆ ˆ 43 ˆ 
2 3
4 ˆ ˆ ˆ ˆ 4 ˆ ˆ
2 ˆ ˆ3 ˆ ˆ 3 ˆ 3
ˆ 4 ˆ 4
Ta tăl no stru, ca re eşti în ce ruri, sfin ţea scă- se nu me le

 43 ˆ ˆ 43 ˆ 2 ˆ ˆ ˆ ˆ 3
4   4 ˆ ˆ ˆ 42 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 43
8 3 3
Ta tăl no stru, ca re eşti în ce ruri, sfin ţea scă- se nu me le

ˆ 2 ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ ˆˆ 3
3

 3 ˆ ˆ 3 ˆ 2 ˆ ˆ ˆ ˆ 3 ˆ ˆ
3


 4 4 4  4 4 3 4
3

fp
Ta tăl no stru, ca re eşti în ce ruri, sfin ţea scă- se nu me le

5 ˆ
2 ˆ ˆ ˆ 3 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
a tempo 3

 43 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 
4 4  ˆ
Tău. Vi e îm pă ră ţi a Ta, fa că se vo ia Ta, pre cum în cer, a

 43 2 ˆ ˆ ˆ 3 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
3

ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 4 4
Tău. Vi e îm pă ră ţi a Ta, fa că se vo ia Ta, pre cum în cer, a

 43 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 2 ˆ ˆ ˆ 3 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
  3 4  4 
 
8

2 ˆ ˆ ˆ 3 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
Tău. Vi e îm pă ră ţi a Ta, fa că se vo ia Ta, pre cum în cer, a
 3 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 
 4 4  4 
 
3
Tău. Vi e îm pă ră ţi a Ta, fa că se vo ia Ta, pre cum în cer, a

pp
sempre mezza voce

 ˆ ˆ ˆ ˆ 2 ˆ ˆ 3 ˆ 2 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 43
11

4 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ
3


3

8 4
şa şi pe pă mânt. Pâi nea noa stră cea de toa te zi le le dă ne-o no uă

 ˆ ˆ ˆ ˆ 2 ˆ ˆ 3 ˆ 2
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 43
3

 4 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ
3

8 4 
şa şi pe pă mânt. Pâi nea noa stră cea de toa te zi le le dă ne-o no uă

 ˆ ˆ ˆ ˆ 2 ˆ ˆ 3 ˆ 2 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 3
3

 8  4 4   ˆ ˆˆ 4
8
 
3
şa şi pe pă mânt. Pâi nea noa stră cea de toa te zi le le dă ne-o no uă
3


 ˆ ˆ ˆ ˆ 2 ˆ ˆ 3 ˆ 
8 4
2 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆˆ
4  ˆ ˆ ˆˆ ˆˆ 43
  3 
3
şa şi pe pă mânt. Pâi nea noa stră cea de toa te zi le le dă ne-o no uă

a tempo

ˆˆ 42 ˆ
 ˆ 43 ˆ ˆ ˆ 28
3

 43 ˆ 2 3 ˆ ˆ ˆ
18 cresc.
ˆ 4 ˆ ˆ ˆ ˆ 4 
as tăzi şi ne iar tă no uă gre şe li le noa stre, pre
3
 43 ˆ 2 3 2 ˆ ˆ ˆ 4 ˆ ˆ ˆ 28
3

ˆ 4 ˆ ˆ ˆ ˆ 4 ˆ ˆ ˆ ˆ 4
as tăzi şi ne iar tă no uă gre şe li le noa stre, pre

 43 ˆ ˆ 2 ˆ ˆ ˆ ˆ 3 ˆ ˆ ˆ ˆ 2 ˆ ˆ 3 ˆ ˆ ˆ 2
4   4  4
4 8
ˆ
8
as tăzi şi ne iar tă no uă gre şe li le noa stre, pre
 3 ˆ ˆ 2 ˆ ˆ ˆ ˆ 3 ˆ ˆ ˆ ˆ 2 ˆ ˆ ˆ 3 ˆ ˆ 2
 4 4 4  4 
4 8
3
as tăzi şi ne iar tă no uă gre şe li le noa stre, pre

 ˆ Solo dolce
ˆ ˆ ˆ
Un poco meno mosso

 28  42 ˆ ˆ ˆ ˆ 43 ˆ  42 ˆ ˆ ˆ ˆ 3
23

ˆ ˆ 4
cum şi noi ier tăm gre şi ţi lor no ştri. Şi nu ne du ce
 
 28 ˆ ˆ 42 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 43 ˆ  42 3
4
cum şi noi ier tăm gre şi ţi lor no ştri.

 28 ˆ ˆ 42 ˆ ˆ ˆ 
ˆ ˆ ˆ ˆ 43 ˆ  42  3
4
8
 
cum şi noi ier tăm gre şi ţi lor no ştri.
 2 ˆ ˆ 2 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 3 ˆ 2 
4 ˆˆ ˆˆ 3
 8  4  4 4
cum şi noi ier tăm gre şi ţi lor no ştri. Şi nu ne

 pTutti - a tempo cresc. rit.


f p
 43 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ 42 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ  ˆ 
30

 
pe noi în tru is pi tă, ci ne iz bă veş te de cel vi clean.

 43 2 
4 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ  
ci ne iz bă veş te de cel vi clean.

 43 2 
4
ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ
  
ˆ ˆ 
  
8
ci ne iz bă veş te de cel vi clean.
 3 2 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ  
 4 4   
du ce ci ne iz bă veş te de cel vi clean.