Sunteți pe pagina 1din 6

|

A. TITLUL PORTOFOLIULUI:

B. ECHIPA DE REALIZARE A PROIECTULUI:


Parohia PUCIOASA II
Adresa Str. Republicii, nr. 139, 135400 Pucioasa, Dâmbovița
Școala Colegiul Național „Nicolae Titulescu” Pucioasa
Adresa Bdul Trandafirilor, nr. 9, 135400 Pucioasa, Dâmbovița
Școala Școala nr. 4 „Elena Donici Cantacuzino” Pucioasa
Str. Republicii, nr. , 135400 Pucioasa, Dâmbovița
Preot paroh Pr. Siviu Neaga, str. ........................., nr. ......, 135400 Pucioasa,
Dâmbovița; email; telefon 00000000;
Preot II Pr. Prof. Marian Dobrescu, str. ....................................................,
135400
Pucioasa, Dâmbovița; pr.mdobrescu@yahoo.com; 0766531781;
Prof. Ileana Damian, (date de contact);
Prof. Iuliana Florentina Hârciu, (date de contact).

Numele copiilor din grupa de cateheză și vârsta acestora


1. Ana Sergiu Mihail (17 ani) 11. Dron Ioana Luiza (17 ani)
2. Bălulescu Ana Maria (17 ani) 12. Dumitra Andrei Sebastian (14 ani)
3. Bălulescu Ionuț Alexandru (14 ani) 13. Gheorghe Denisa Daniela (17 ani)
4. Bălulescu Radu (10 ani) 14. Moiceanu Darius (10 ani)
5. Bobaru Nicolae (13 ani) 15. Moiceanu Teodor (11 ani)
6. Bortoș Maria Georgiana (17 ani) 16. Pană Diana (14 ani)
7. Cioclea Maria Magdalena (17 ani) 17. Pizzoli Sabrina (16 ani)
8. Dan Bianca Florina (16 ani) 18. Pînțaru Eliza (17 ani)
9. Dan Elisa Maria (17 ani) 19. Tomuleasa Andrei Iulian (16 ani)
10. Dan Larisa Andreea (15 ani)

C. LOCUL DESFĂȘURĂRII PROIECTULUI:


Proiectul se desfășoară pe cuprinsul Parohiei Pucioasa II. Activitățile de suport catehetic s-au
desfășurat în biserica parohială, sâmbăta între orele 16:00 – 18:00, la fiecare cateheză
participând între 6 și 10 copii dintre cei enumerați în lista de mai sus. Activitățile au cuprins
atât lecturi biblice cu exerciții de înțelegere a acestora, cât și activități cu caracter formativ-
recreativ, jocuri didactice, respectiv ateliere de creație și de evaluare a creațiilor.
D. PERIOADA DE ORGANIZARE:
Activitățile proiectului s-au desfășurat în perioada 6.02 – 26.03.2016

E. BUGETUL PROIECTULUI (RESURSE UMANE, MATERIALE ȘI


FINANCIARE):
A. RESURSE UMANE
- 19 copii participanți la proiect;
- Aproximativ 150 de membrii ai comunității (participanți la mini-concertul organizat în
biserica parohială în data de 20.03 și în data de 27.03);
- Preoții slujitori ai Parohiei Pucioasa II;
- Profesorii de religie de la unitățile de învățământ din cuprinsul parohiei (respectiv: Pr.
prof. Marian Dobrescu, prof. Ileana Damian – C. N. „N. Titulescu” și prof. Iuliana
Florentina Hârciu – Școala „Elena Donici Cantacuzino”).
B. RESURSE MATERIALE
a. Sfânta Scriptură

4
b. Fișe suport cu texte biblice, în funcție de tema catehezei; coli;
d. Pixuri și markere;
e. Coli de flipchart;
f. Post-it-uri;

C. RESURSE FINANCIARE
- 1010 lei (strânși de copii), din care:
a. 58,00 lei vânzare felicitări în perimetrul școlii și la unul dintre magazinele din
apropierea acesteia;
b. 800,00 lei sponsorizări din partea unor persoane private;
c. 152,00 lei donații ale enoriașilor care au participat la mini-concertul organizat în
biserica parohială în data de 20 martie

F. BENEFICIARI:
Banii au fost distribuiți unui număr de 11 elevi, conform tabelului de mai jos:
NR. NUMELE ȘI UNITATEA DE VALOAREA
CRT PRENUMELE ÎNVĂȚĂMÂNT PREMIULUI
.
1. 110
2. 110
3. 110
4. 110
5. 110
6. 110
7. 70
8. 70
9. 70
10. 70
11. 70
Selecția beneficiarilor s-a realizat de către participanții la cateheză.

G. DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivele proiectului
1. Sprijinirea a 11 copii provenind din familii cu posibilități reduse în vederea continuării
studiilor în anul școlar curent, prin achiziționarea de materiale necesare procesului
educațional;
2. Consolidarea grupului parohial de cateheză, prin desfășurarea de activități catehetice și
filantropice

Activitățile proiectului
În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități:

NR. TEMA
CRT. CATEHEZEI OBIECTIVE DATA

1. VALORI ALE  Identificarea valorilor copiilor participanți la 30.01.2016


COPILĂRIEI cateheze;
 Identificarea unor modele de comportament în sfera
vieții duhovnicești;

4
NR. TEMA
CRT. CATEHEZEI OBIECTIVE DATA

 Înţelegerea valorilor copilăriei ca etapă esenţială


în formarea personalităţii copiilor;
 Definirea unor ținte în plan duhovnicesc, de atins în
perioada următoare.
 Determinarea factorilor care influențează viața; 
Determinarea modalităților de influențare;
 Identificarea unor modalități de apărare față de
influențele mai puțin pozitive;
 Dezvoltarea imaginaţiei şi a încrederii în talentul
lor;
CINE SUNT EU,  Stabilirea unor obiective personale (ale
2. participanților); 6.02.2016
CINE VOI FI?
 Depistarea cauzelor care duc la înregistrarea
absenţelor şi a efectelor imediate resimţite în plan
şcolar, analiza complexităţii problemelor puse de
prevenirea, diminuarea şi înlăturarea lor;
 Integrarea copiilor de vârstă şcolară şi formarea
unei atitudini favorabile faţă de şcoală.
 Stabilirea tematicii pieselor portofoliului;
 Fixarea temei centrale a pieselor portofoliului;
ATELIER DE  Formularea mesajelor principale ale portofoliului;
3. 13.02.2016
PROIECTARE  Dezvoltarea competenţelor lingvistice şi a
abilităţilor artistice;
 Elaborarea strategiei de prezentare a portofoliului.
 Stimularea creativităţii prin realizarea/redactarea
unor creaţii artistice, plastice, literare sau teologice;
ATELIER DE
4.  Interpretarea plastică a unui mod de a-şi petrece 20.02.2016
CREAȚIE
copilăria;
 Realizarea unora dintre piesele portofoliului.
PIEDICI ÎN  Identificarea unor posibile obstacole în atingerea
DRUMUL obiectivelor;
OMULUI  Stabilirea unei strategii la întâlnirea unui obstacol;
 Identificarea unor persoane de sprijin în cazuri de
risc;
 Socializarea şi culturalizarea elevilor şi a
comunităţii;
5. 27.02.2016
 Identificarea elevilor cu devieri comportamentale şi
cuprinderea lor într-un program de reabilitare
socio-emoţională şi comportamentală de tip „Şcoala
de duminică”;
 Asigurarea unei bune colaborări a şcolii cu familia
şi monitorizarea copiilor a căror părinţi lucrează în
străinătate
 Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în
ATELIER DE
6. producerea de mesaje scrise; 5.03.2016
ÎNȚELEGERE
 Finalizarea pieselor portofoliului.
7. HRISTOS –  Identificarea punctelor de sprijin în relația cu 12.03.2016
MODEL Hristos;

4
NR. TEMA
CRT. CATEHEZEI OBIECTIVE DATA

 Depistarea cauzelor care duc la înregistrarea


absenţelor şi a efectelor imediate resimţite în plan
PENTRU
şcolar, analiza complexităţii problemelor puse de
TINERII DE
prevenirea, diminuarea şi înlăturarea lor;
AZI
 Socializarea şi culturalizarea elevilor şi a
comunităţii.
 Determinarea punctelor comune între
participanți și Hristos;
HRISTOS –
 Integrarea copiilor de vârstă şcolară şi formarea
8. MODELUL 19.03.2016
unei atitudini favorabile faţă de şcoală;
MEU
 Schițarea portretului duhovnicesc al unui creștin
autentic.
 Identificarea unor posibile obstacole în atingerea
obiectivelor în plan duhovnicesc;
 Stabilirea unei strategii la întâlnirea unui obstacol în
plan duhovnicesc;
 Depistarea cauzelor care duc la înregistrarea
ISPITIREA
9. absenţelor şi a efectelor imediate resimţite în plan 26.03.2016
LUMII
şcolar, analiza complexităţii problemelor puse de
prevenirea, diminuarea şi înlăturarea
lor;
 Identificarea unor persoane de sprijin în cazuri de risc
în plan duhovnicesc.

Rezultate așteptate
Continuarea activității educaționale pentru elevii selectați ca beneficiari ai proiectului;
Integrarea copiilor sprijiniți în grupul de cateheză

H. DESCRIEREA SUMARĂ A ACTIVITĂȚILOR DESFĂȘURATE ȘI A


IMPACTULUI PROIECTULUI

Ca urmare a implementării acestui proiect, putem să evidențiem faptul că acesta s-a dovedit
a fi benefic pentru parohie, din următoarele considerente:
- A implicat un număr de 20 de tineri (unii făcând parte din parohie, alții nu) în
activități diverse (cateheze, pregătirea piesei de teatru, realizarea pieselor
portofoliului, colectarea fondurilor necesare premierii elevilor cu situație materială
modestă, dar cu rezultate bune la învățătură);
- A legat comunitatea religioasă de comunitatea școlară (elevii premiați aparțin celor
două instituții educaționale din cuprinsul parohiei, chiar dacă elevii nu sunt doar fii
duhovnicești ai parohiei – au fost premiați elevi și din comunele Bezdead și Vârfuri);
- Procesul de selectare s-a realizat cu sprijinul Consiliului Elevilor din cele două școli,
ceea ce a creat o anumită deschidere spre cunoașterea activității pastorale și
filantropice a parohiei;
- Cei 11 tineri premiați sunt mai motivați să aibă un parcurs școlar ascendent, nu atât
prin suma oferită, cât mai ales prin aceea că au înțeles că munca lor a fost evaluată
pozitiv și răsplătită – au înțeles, așadar, că efortul susținut aduce întotdeauna răsplată
pe măsură;

4
- Implicarea tinerilor în proiectul catehetic a adus cu sine deschiderea acestora spre
învățătura Bisericii fie prin discutarea tematicii propuse de coordonatori, fie prin
formularea unor întrebări clarificatoare și înțelegerea/ însușirea răspunsurilor oferite
de moderatorul discuțiilor, fapt reflectat prin aceea că unii dintre ei au recomandat și
altora să participe;
- Copiilor participanți la proiect le-a fost oferită posibilitatea dezvoltării abilităților
organizatorice (ei au fost îndrumați să organizeze o parte dintre evenimentele
prilejuite de acest proiect);
- Preoții parohiei au avut ocazia să colaboreze și dincolo de activitatea liturgică,
pastoral-misionară și socială „obișnuită”, dar și să aibă un contact mai bun cu tinerii
parohiei, să cunoască interesele și nevoile lor, respectiv să-i adune pe aceștia în jurul
lor în perspectiva extinderii acestui proiect pe o perioadă mai mare de timp (există
intenția ca în fiecare post de durată să existe întâlniri săptămânale cu tinerii, iar în
afara acestor perioade se preconizează cel puțin o întâlnire pe lună în care să fie
aprofundate întrebările cu care se confruntă tinerii;
- Aceste întâlniri facilitează apropierea dintre preoții slujitori și tinerii parohiei, în
perspectivă se încheagă o relație de colaborare între preoții și enoriași.

În raport cu obiectivele proiectului, subliniem – în mod general – următoarele aspecte:


 Absenteismul are cauze multiple, care exced atât situația financiară, cât și pe cea
intelectuală (sunt aspecte care țin de problemele de adaptare personală, de auto-
acceptare a unui anumit nivel, relațiile intra-familiale etc.);
 Formarea unei atitudini pozitive față de școală și față de învățare presupune un efort
conjugat al familiei, al școlii și al societății, Biserica putând interveni – cu anumite
rezerve – ca promotor al educației și ca mediator al unui eventual conflict între
ceilalți actori menționați mai înainte.