Sunteți pe pagina 1din 7

CUPRINS

1. Analiza comparativă a depozitelor pe termen de 3 luni ………..………………..……….2


2. Analiza comparativă a depozitelor pe termen de 6 luni ……..…………………………….3
3. Analiza comparativă a depozitelor pe termen de 12 luni ………..………………..……….4
4. Analiza activității de atragere a depozitelor de către BC ”COMERȚBANK” S.A.
perioada 2015-2017 ………………………………..…….………………………………5
5. Cererea de deschidere a unui cont de depozit …………………………………….……6
6. Studiu de caz ……………………………………………………………………………7

1
LUCRAREA PRACTICĂ №1

Tema: Activitatea de atragere a depozitelor de către băncile din Republica Moldova.


Obiectivul: analiza activităţii băncilor comerciale în vederea completării resurselor împrumutate
prin atragerea depozitelor.
Analiza comparativă a 3 categorii de depozite (pentru termen de 6 luni, 12 luni, 18 luni) din diferite
bănci, înregistrate datele respectiv în tabelul 1.1., tabelul 1.2, tabelul 1.3

Tabelul 1.1
Analiza comparativă a depozitelor cu termenul de 6 luni
Criterii de comparaţie Comerțbank Fincombank

500 MDL, 500 MDL


Suma minimă, lei
100 USD/EUR 100 USD/EUR
Flotantă:
Flotantă
MDL – 2%/ 4,45% / 4,75% /
Mărimea ratei dobânzii la
5,25% / 5,5%.
data începerii acțiunii
Rata anuală a dobânzii, % EUR – 0,25% / 0,5% / 0,8%
depozitului se aprobă de către
/ 1,25%.
comitetul ALCO.
USD – 0,25%/ 0,5% /1%
/1,5%.
Dobânda la depozit se Se calculează după formula
calculează începând cu dobânzii simple
prima zi a depunerii Dobânda =
depozitului, până în ziua 𝑛𝑟.𝑑𝑒 𝑧𝑖𝑙𝑒∗𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑜𝑏∗∑ 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑧𝑖𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖
365∗100
expirării termenului indicat
în contract, inclusiv, reieșind
Modalitatea de calcul a dobânzii din soldul zilnic al
depozitului și numărul
efectiv de zile ale anului
(365/366)
Dobânda pe lună = (fact
zile(28-31)*rata%*suma
depozitului)/365 zile.
Rata dobânzii se stabilește Rata dobânzii se stabilește
Modalitatea de fixare a ratei
flotantă pentru toată durata flotantă pentru toată durata
dobânzii
depozitului depozitului
Se permite în prima
Posibilitatea de suplinire a contului jumătate a termenului min. Suplinirea nu se admite
200 MDL/ 100USD/EUR
Se permite retragerea 20%
Posibilitatea de retragere din cont din soldul lunii precedente Retragerea nu se admite
păstrînd sold minim în cont
Sursa: elaborate de autor în baza datelor din Bilanțul BC”COMERTBANK” S.A
BC”FinComBank” S.A.
2
Tabelul 1.2
Analiza comparativă a depozitelor cu termenul de 12 luni
Fincombank
Criterii de comparaţie Comerțbank
*13 luni
500 MDL, 1000 MDL
Suma minimă, lei 100 USD/EUR 100 USD/EUR
Flotantă: Flotantă:
MDL – 2%/ 4,45% / 4,75% / Mărimea ratei dobânzii la
5,25% / 5,5%. data începerii acțiunii
Rata anuală a dobânzii, % EUR – 0,25% / 0,5% / 0,8% / depozitului se aprobă de
1,25%. către comitetul ALCO.(până
USD – 0,25%/ 0,5% /1% la 6.50%)
/1,5%.
Dobânda la depozit se Dobânda de
calculează începând cu prima calculează și se
zi a depunerii depozitului, achită la rata dobânzii
până în ziua expirării stabilită în cazul respectării
termenului indicat în contract, condițiilor contractului de
inclusiv, reieșind din soldul depozit.
Modalitatea de calcul a dobânzii
zilnic al depozitului și Dobânda capitalizată =
numărul efectiv de zile ale 100[(1+𝑟𝑎𝑡𝑎 %)𝑛 − 1]
anului (365/366) 𝑛

Dobânda pe lună = (fact


zile(28-31)*rata%*suma
depozitului)/365 zile.
Rata dobânzii se stabilește Rata dobânzii se stabilește
Modalitatea de fixare a ratei
flotantă pentru toată durata flotantă pentru toată durata
dobânzii
depozitului depozitului
Se permite în prima jumătate
Suma minimă de suplinire
Posibilitatea de suplinire a contului a termenului min. 200 MDL/
nu este limitată
100USD/EUR
Se permite retragerea 20% din Cu dreptul de retragere
Posibilitatea de retragere din cont soldul lunii precedente parțială până la suma
păstrînd sold minim în cont minimă.
Sursa: elaborate de autor în baza datelor din Bilanțul BC”COMERTBANK” S.A
BC”FinComBank” S.A.

3
Tabelul 1.3
Analiza comparativă a depozitelor cu termenul de 18/25 luni

Criterii de comparaţie Comerțbank Fincombank

500 MDL, 1000 MDL


Suma minimă, lei
100 USD/EUR 100 USD/EUR
Flotantă: Flotantă:
MDL – 2%/ 4,45% / 4,75% / Mărimea ratei dobânzii la
5,25% / 5,5%. data începerii acțiunii
Rata anuală a dobânzii, % EUR – 0,25% / 0,5% / 0,8% / depozitului se aprobă de
1,25%. către comitetul ALCO.
USD – 0,25%/ 0,5% /1%
/1,5%.
Dobânda la depozit se Dobânda de
calculează începând cu prima calculează și se
zi a depunerii depozitului, achită la rata dobânzii
până în ziua expirării stabilită în cazul respectării
termenului indicat în contract, condițiilor contractului de
inclusiv, reieșind din soldul depozit.
Modalitatea de calcul a dobânzii
zilnic al depozitului și Dobânda capitalizată =
numărul efectiv de zile ale 100[(1+𝑟𝑎𝑡𝑎 %)𝑛 − 1]
anului (365/366) 𝑛

Dobânda pe lună = (fact


zile(28-31)*rata%*suma
depozitului)/365 zile.
Rata dobânzii se stabilește Rata dobânzii se stabilește
Modalitatea de fixare a ratei
flotantă pentru toată durata flotantă pentru toată durata
dobânzii
depozitului depozitului
Se permite în prima jumătate
Suma minimă de suplinire
Posibilitatea de suplinire a contului a termenului min. 200 MDL/
nu este limitată
100USD/EUR
Se permite retragerea 20% din Cu dreptul de retragere
Posibilitatea de retragere din cont soldul lunii precedente parțială până la suma
păstrînd sold minim în cont minimă.
Sursa: elaborate de autor în baza datelor din Bilanțul BC”COMERTBANK” S.A
BC”FinComBank” S.A.

4
Tabelul 1.4
Informația privind depozitele a băncii comerciale ...
Categoria 2015 2016 2017
№ lei % lei % lei %
depozitului
I Depozite la vedere,
56643,34 100 87075,57 100 107359,69 100
dintre care
fără dobândă 55333,00 00,00 77307,03 00,00 101310,67 0,00
cu dobândă 1310,34 1,41 9768,54 2,51 6049,02 2,57
II Depozite la termen,
189932,25 100 357384,80 100 440796,40 100
dintre care
fără dobândă 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00
cu dobândă 189932,25 14,89 357384,80 12,55 440796,99 6,29
III TOTAL
246575,59 100 444460,37 100 548156,68 100
DEPOZITE
ale persoanelor
185898,95 13,78 353161,17 11,83 419920,30 5,77
fizice
ale persoanelor
60676,64 4,40 91229,20 3,63 128236,38 2,85
juridice, dintre care
ale băncilor 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

S T R U C T U R A D E P O Z I T E L O R P E N T R U U LT I M U L
A N D E R E F E R I N ȚĂ
600000

500000

400000

300000

200000

100000

0
Depozite la vedere Depozite la vedere Depozite la Depozite la Total depozite
fără dobândă cu dobândă termen fără termen cu
dobândă dobândă

Sursa: elaborate de autor în baza rapoartelor anuale BC “COMERTBANK”


Figura 1.1 Structura depozitelor pentru ultimul an de referință

5
Evoluția depozitelor în perioada 2015-2017
600000

500000

400000

300000

200000

100000

0
Depozite la vedere Depozite la termen Total depozite

2017 2016 2015

Sursa: elaborate de autor în baza rapoartelor anuale BC “COMERTBANK”


Figura 1.1 Evoluția depozitelor în perioada de analiză(2015-2017)

Studiu de caz:
O persoană fizică a deschis un depozit Gotic la BC ”COMERTBANK” S.A. în sumă de 6000 MDL
pentru o perioadă de 10 luni. Ulterior contul a fost suplinit: luna a 3-a (1200 lei) și luna a 6-a
(4000lei). La fel au fost extrase mijloace bănești de pe cont: luna a 4-a(500lei) și luna a 5-a (400lei).
Rata dobânzii este flotantă în valoare de 0,10% cu condiția că crește începând cu luna a 2-a câte
0,10 în fiecare lună.

Nr. Supliniri(+) Sold la


Rata
de Suma sau sfârșitul Dobânda
dobânzii %
luni retrageri(-) lunii
1 6000 6000 0,10 6,00
2 6006 6006 0,20 12,02
3 6018,012 1200 7218,012 0,30 21,65
4 7239,66 -500 6739,66 0,40 26,95
5 66776,61 -400 6366,61 0,50 31,83
6 6398,44 4000 10398,44 0,60 62,39
7 10460,83 10460,83 0,70 73,22
8 10534,05 10534,05 0,80 84,27
9 10618,32 10618,32 0,90 95,56
10 10713,88 10713,88 1,00 107,13
Total: 521,02

6
5.Concluzia referitoare la activitatea de atragere a depozitelor de către banca:
În acest studiu a fost analizat activitatea de atragere a depozitelor la cele 2 bănci
(COMERTBANK). Pentru termenul de 6 luni cea mai avantajoasă oferta este prezentată
COMERTBANK cu dobînda până la 5.5 % lunar. Dezavantajul principal îl constituie faptul că rata
dobînzii este mai mică ca rata inflației de 7,3%, dar, luînd în cpnsiderație tendința de micșorare a
inflației, rata flotantă în următoare perioadă poate să crească. Pe termenul de 12 luni, la fel, cea mai
mare dobînda este oferită de Fincombank (până la 6,50%) dar necesită depuneri mai mari (1000) , în
timp ce COMERTBANK prezintă oferta de dobînda fixă 5,5% pentru suma începînd cu 500 lei.
Dobînda mai mare poate fi încasată în cazul depozitelor pentru perioada de 25 luni.
COMERTBANK, începînd cu suma de 1000 lei, oferă dobînda de 5-6% (flotantă). La rîndul său, la
FinCombank achită dobînda de 6,5% pentru sume mai mari de 500 lei. În cazul celor bănci la acest
tip de depozit nu se admite retragerea/suplinirea contului, ceea ce constituie un dezavantaj major.
Dintre aceste 2 bănci mai puțin competitivă este FinCombank.
Analizînd structura depozitelor pentru Comertbank, am depistat că depozitele la termen cu dobândă
au cea mai mare pondere din totalul depozitelor.
Din cauza crizei finanaciar-bancare evoluția depozitelor bancare a cunoscut schimbări semnificative.