Sunteți pe pagina 1din 146

LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE

Conform Ordinului Ministrului Administraţiei şi Internelor nr. 88/2012 privind aprobarea


Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a
mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor
Actualizată în 15.10.2019

STATUL
Nr. DENUMIRE PRODUS PRODUCĂTOR Reprezentant Nr. Nr. REFERENŢIAL în care
crt. Autorizat/Importator/ CERTIFICAT NOTIFICARE EVALUARE s-a introdus,
DISTRIBUITOR pentru pentru punerea în mod legal,
introducere pe la dispoziţie pe prima oară
piaţă piaţă/ data produsul în UE
sau SEE

1. STINGĂTOARE PORTATIVE/ PORTABILE


1. 1 STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 3276.811/ EN 3-7:2004 + A1: Slovacia
2 cu 9 l spumă, Ploiesti Ploiesti 14.11.2013 2007
model SM9 (-300C) str. Mihai Bravu nr.276A str. Mihai Bravu nr.276A, focar 13A şi 233B
jud. Prahova jud. Prahova agent de stingere
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 FOMTEC
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 Alpha B-30
(FOMTEC AB-30),
domeniu de
temperaturi
[-300C ÷ 600C]

2. 1 STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 3276.812/ EN 3-7:2004 + A1: Slovacia
3 cu 6 l spumă, Ploiesti Ploiesti 14.11.2013 2007
model SM6 (-300C) str. Mihai Bravu nr.276A str. Mihai Bravu nr.276A focar 8 A şi 144B
jud. Prahova jud. Prahova agent de stingere
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 FOMTEC
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 Alpha B-30
(FOMTEC AB-30),
domeniu de
temperaturi
[-300C ÷ 600C]
3. 1 STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 334.537/ EN 3-7:2004 + A1: Slovacia
6 cu 4 kg pulbere Ploiesti Ploiesti 03.03.2014 2007
model P4 str. Mihai Bravu nr. 276A, str. Mihai Bravu focar 21A şi 89 B
jud. Prahova nr. 276A agent de stingere

1
telefon: 0244.526.099 jud. Prahova pulbere ABC 40 - Dry
fax: 0244.210.314 telefon: 0244.526.099 Chemicals Powder,
fax: 0244.210.314 domeniu de
temperaturi
[-300C ÷ 600C]

4. STINGĂTOR de GLORIA GMBH – Germania S.C. GEO – STING - 335.327/ DIN EN 3-7 Germania
incendiu portabil S.R.L. 13.05.2014 focar 8A, 34B şi C,
tip P1 Producator pulbere: Târgovişte agent de stingere
model P 1 DB Unitatea de producţie UTC str. Petru Cercel pulbere ABC Adex,
nr. de referinţă CCS Manufacturing Polska Sp. nr. 22A agent propulsor azot,
001403.0000 Z.o.o. jud. Dâmboviţa temperatura de lucru:
Polonia Tel: 0372.790.699/ [-300C ÷ 600C]
0731.316.777
Fax: 0372.877.554/
0245.220.771
e-mail:
office@geo-sting.ro
5. STINGĂTOR de GLORIA GMBH – Germania S.C. GEO – STING - 335.328/ DIN EN 3-7 Germania
incendiu portativ, S.R.L. 13.05.2014 focar 13A, 89B şi C,
tip P2 Producator pulbere: Târgovişte agent de stingere
model P2 G (M), Unitatea de producţie UTC str. Petru Cercel pulbere ABC Adex,
nr. de referinţă CCS Manufacturing Polska Sp. nr. 22A agent propulsor azot,
001473.0000 Z.o.o. jud. Dâmboviţa încărcătura nominală
Polonia Tel: 0372.790.699/ 2kg,
0731.316.777 temperatura de lucru:
Fax: 0372.877.554/ [-300C ÷ 600C]
0245.220.771
e-mail:
office@geo-sting.ro
6. STINGĂTOR de GLORIA GMBH – Germania S.C. GEO – STING - 335.329/ DIN EN 3-7:2004-01 Germania
incendiu portabil S.R.L. 13.05.2014 focar 21A, 89B şi C,
tip P4 Producator pulbere: Târgovişte agent de stingere
model PD 4 GA Unitatea de producţie UTC str. Petru Cercel pulbere ABC Adex K,
nr. de referinţă CCS Manufacturing Polska Sp. nr. 22A agent propulsor azot,
002071.2046 Z.o.o. jud. Dâmboviţa încărcătura nominală
Polonia Tel: 0372.790.699/ 4kg,
0731.316.777 temperatura de lucru:
Fax: 0372.877.554/ [-300C ÷ 600C]
0245.220.771
e-mail:
office@geo-sting.ro
7. STINGĂTOR de GLORIA GMBH – Germania S.C. GEO – STING - 335.330/ DIN EN 3-7 Germania
incendiu portativ S.R.L. 14.05.2014 focar 27A, 183B şi C,

2
tip P6 Producator pulbere: Târgovişte agent de stingere
model PDE 6 Protex Unitatea de producţie UTC str. Petru Cercel pulbere ABC Adex P,
nr. de referinţă CCS Manufacturing Polska Sp. nr. 22A agent propulsor azot,
802211.2453 Z.o.o. jud. Dâmboviţa temperatura de lucru:
Polonia tel: 0372.790.699/ [ -300C ÷ 600C]
0731.316.777
fax: 0372.877.554/
0245.220.771
e-mail:
office@geo-sting.ro
8. STINGĂTOR portativ GLORIA GMBH – Germania S.C. GEO – STING - 335.331/ DIN EN 3-7 Germania
de incendiu, S.R.L. 14.05.2014 focar 43A, 233B şi C,
tip P9, Târgovişte agent de stingere
str. Petru Cercel
model PD 9 GA pulbere ABC Adex K,
nr. 22A
nr. de referinţă jud. Dâmboviţa agent propulsor azot,
004041.2397 Tel: 0372.790.699/ 0731.316.777 temperatura de lucru:
Fax: 0372.877.554/ [-300C ÷ 600C]
0245.220.771
e-mail:
office@geo-sting.ro
9. 4 STINGĂTOR portabil FALCK TEKNIK - S.C. FALCK FIRE - 335.459/ EN 3-7 Danemarca
0 de incendiu Danemarca SERVICES S.R.L. 30.05.2014 focar 43A, 233B şi C,
tip P6 Bucureşti agent de stingere
model 2583 B-dul. Iancu de pulbere
Hunedoara nr. 54 B, PRESTOLIT
Avantgarde Office ABC 20
Building sect. 1, agent propulsor N2 &
tel.: 037.491.09.10; He,
0733.010.234 temperatura de lucru:
fax: 0244.526.886; [-300C ÷ 600C]
031.405.04.39
e-mail:
petre.radoi@falck.ro

3
10. 4 STINGĂTOR portabil MOBIAK A.E. S.C. INDUSTRIAL 336.275/ EN 3-7: 2004+A1: Grecia
de incendiu cu 2 kg Grecia CRUMAN S.R.L. - 05.09.2014 2007
CO2 e-mail: info@mobiak.gr Ploieşti focar 21B
tip G2 jud. Prahova temperatura de lucru:
model Tel: 0244.595.893, [-300C ÷ 600C]
MBK06-020CA-P1D 0244.591.598
cod: KX11-532-AOR Fax: 0244.597.327
e-mail: office@cruman.ro

11. 4 STINGĂTOR portabil MOBIAK A.E. 1. - 336.274/ EN 3-7: 2004+A1: Grecia


5 de incendiu cu 5 kg Grecia S.C. INDUSTRIAL 09.09.2014 2007
CO2 e-mail: info@mobiak.gr CRUMAN S.R.L. focar 55B
tip G5 Ploieşti temperatura de lucru:
model: Jud. Prahova [-200C ÷ 600C]
MBK06-050CA-P1D Tel: 0244.595.893,
0244.591.598
Fax: 0244.597.327
e-mail: office@cruman.ro
2. - 4754.155/ EN 3-7: 2004 +A1: Grecia
S.C. PROUTIL S.R.L. 23.02.2016 2007
Craiova focar 55B
Str. Prelungirea temperatura de lucru:
Bechetului nr. 69 [-200C ÷ 600C]
jud. Dolj
telefon: 0251.406.133 fax:
0251406.134
e-mail:
contact@proutil.ro
3. - 4754.592/ EN 3-7: 2004 +A1: Grecia
S.C. AGRO MGS PROD 17.03.2016 2007
CĂLINEŞTI S.R.L. focar 55B
Dobroieşti, temperatura de lucru:
str. Lt. Moga nr. 3, [-200C ÷ 600C]
jud. Ilfov,
telefon: 0722.218.615;
0721.804.567
fax: 021.240.31.35
e-mail: mgs@mgsdune.ro
4. - 4755.396/ EN 3-7: 2004+A1: Grecia

4
S.C. VIKING FIRE 06.06.2016 2007
S.R.L. focar 55B
Mangalia temperatura de lucru:
Str. Muncitorului nr. 4 bl [-200C ÷ 600C]
M4, sc. A, ap. 15 jud.
Constanţa
telefon: 0241.740.232
fax: 0241.740.232
e-mail:
office@vikingfire.ro

5. - 5008.352/ EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie


S.C. FALCK FIRE 19.10.2018 2007 pe piata din
SERVICES S.R.L. focar 55B Romania în
Bucureşti temperatura de lucru: 09.09.2014
Str. Frumoasa nr.30, zona [-200C ÷ 600C] (nr. 336.274)
A, sector 1
tel.: 0374.910.910
fax: 0244.540.208
e-mail-ri:
info@falck.ro/
divizia.mentenanta@
falck.ro
6. - 5008.351/ EN 3-7: 2004 Pus la dispozitie
S.C. SHEQSAFE 23.10.2018 +A1:2007 pe piata din
CONSULTING S.R.L. focar 55B Romania în
Tecuci, jud. Galati temperatura de lucru: 09.09.2014
Telefon: 0723.172.562 [-200C ÷ 600C] (nr. 336.274)
e-mail:
office@sheq.ro
7. 4745.127 EN 3-7: 2004 Pus la dispozitie
S.C. ROSTING FIRE 12.03.2019 +A1:2007 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. focar 55B Romania în
Sapoca, jud. Buzău temperatura de lucru: baza notificării
Str. Principală nr. 157 [-200C ÷ 600C] din 23.02.2016
Telefon: 0744.167.343 (nr. 4754.155)
Fax: 0238.512.929
e-mail:
rostingromania@
yahoo.com
8. 4746.414 EN 3-7: 2004 Pus la dispozitie
S.C. PROUTIL 04.06.2019 +A1:2007 pe piata din
SERVICE S.R.L. focar 55B Romania în
Craiova temperatura de lucru: 09.09.2014

5
Str. Prelungirea [-200C ÷ 600C] (nr. 336.274)
Bechetului nr. 69
jud. Dolj
telefon/fax: 0251.406.133
e-mail:
contact@proutil.ro
12. 4 STINGĂTOR portativ S.C. TEHNOSTING S.C. TEHNOSTING - 335.728/ EN 3-7: 2004+A1: Grecia
6 de incendiu cu 2 kg de ECHIPAMENTE S.R.L. ECHIPAMENTE S.R.L. 24.09.2014 2007
CO2 Braşov Braşov focar 21B,
model G2 str. De Mijloc nr.98 str. De Mijloc nr.98, jud. agent de stingere CO2
jud. Braşov Braşov temperatura de lucru:
Tel/Fax: 0268.708.145 / Tel/Fax: 0268.708.145 [-200C ÷ 600C]
0268.471.771 /0268.471.771
e-mail: e-mail:
tehnostingromania@yahoo.ro tehnostingromania@
yahoo.ro

13. 4 STINGĂTOR portativ S.C. TEHNOSTING S.C. TEHNOSTING - 335.727/ EN 3-7: 2004+A1: Grecia
7 de incendiu cu 5 kg ECHIPAMENTE S.R.L. ECHIPAMENTE S.R.L. 26.09.2014 2007
CO2 Braşov Braşov focar 55B
model G5 str. De Mijloc nr.98, str. De Mijloc nr.98, jud. agent de stingere CO2
jud. Braşov Braşov temperatura de lucru:
Tel/Fax: 0268.708.145 Tel/Fax: 0268.708.145 [-200C ÷ 600C]
/0268.471.771 /0268.471.771
e-mail: e-mail:
tehnostingromania@yahoo.ro tehnostingromania@
yahoo.ro
14. 4 STINGĂTOR portativ S.C. TEHNOSTING S.C. TEHNOSTING - 335.729/ EN 3-7: 2004+A1: Grecia
8 de incendiu cu 6 kg ECHIPAMENTE S.R.L. ECHIPAMENTE S.R.L. 26.09.2014 2007
pulbere Braşov Braşov focar 21A, 113B şi C
model P6 str. De Mijloc nr.98 str. De Mijloc nr.98 jud. agent de stingere
jud. Braşov Braşov pulbere HJ ABC
Tel/Fax: 0268.708.145/ Tel/Fax: 0268.708.145 / Universal,
0268.471.771 0268.471.771 agent propulsor azot,
e-mail: e-mail: temperatura de lucru:
tehnostingromania@yahoo.ro tehnostingromania@ [-200C ÷ 600C]
yahoo.ro
15. 4 STINGĂTOR portabil MOBIAK A.E. – 1. - 336.276/ EN 3-7: 2004+A1: Grecia
9 de incendiu cu 6kg Grecia S.C. INDUSTRIAL 30.09.2014 2007
pulbere e-mail: info@mobiak.gr CRUMAN S.R.L. focar 21A , 113B şi C
tip P6 Ploieşti agent de stingere
Cod: Jud. Prahova pulbere HJ
MBK09-060PA- DF Tel: 0244.595.893, UNIVERSAL
0244.591.598 ABC 40,

6
(denumire producător - Fax: 0244.597.327 agent propulsor azot,
portable fire e-mail: office@cruman.ro temperatura de lucru:
extinguisher dry powder [-300C ÷ 600C]
6 kg)

2. - 4754.156/ EN 3-7: 2004 Grecia


S.C. PROUTIL S.R.L. 24.02.2016 +A1:2007
Craiova focar 21A, 113B şi C
Str. Prelungirea agent de stingere HJ
Bechetului nr. 69 UNIVERSAL
jud. Dolj ABC 40
telefon: 0251.406.133 fax: sau pulbere ABC 40
0251406.134 Dry Chemical
Powder,
agent propulsor azot,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
3. - 4745.128 EN 3-7: 2004 Pus la dispozitie
S.C. ROSTING FIRE 12.03.2019 +A1:2007 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. focar 21A, 113B şi C Romania în
Sapoca, jud. Buzău agent de stingere HJ 30.09.2014
Str. Principală nr. 157 UNIVERSAL (nr. 336.276)
Telefon: 0744.167.343 ABC 40
Fax: 0238.512.929 sau pulbere ABC 40
e-mail: Dry Chemical
rostingromania@ Powder,
yahoo.com agent propulsor azot,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
4. - 4754.593/ EN 3-7: 2004 +A1: Grecia
S.C. AGRO MGS PROD 17.03.2016 2007
CĂLINEŞTI S.R.L. focar 21A, 113B şi C
Dobroieşti, agent de stingere
str. Lt. Moga nr. 3, HJ UNIVERSAL
jud. Ilfov, ABC 40
telefon: 0722.218.615; sau pulbere ABC 40
0721.804.567 Dry Chemical
fax: 021.240.31.35 Powder
mgs@mgsdune.ro agent propulsor azot
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
5. - 4755.393/ EN 3-7: 2004 Grecia
S.C. VIKING FIRE 17.06.2016 +A1:2007
7
S.R.L. focar 21A, 113B şi C
Mangalia, agent de stingere HJ
str. Muncitorului nr. 4 bl Universal ABC 40
M4, sc. A, ap. 15 jud. sau pulbere ABC
Constanţa, 40% Dry Chemical
telefon: 0241.740.232 Powder,
fax: 0241.740.232 temperatura de lucru:
e-mail: [-300C ÷ 600C]
office@vikingfire.ro

16. 5 STINGĂTOR portabil S.C. TEHNOSTING S.C. TEHNOSTING - 335.730/ EN 3-7: 2004+A1: Grecia
0 de incendiu cu 1kg ECHIPAMENTE S.R.L. ECHIPAMENTE S.R.L. 30.09.2014 2007
pulbere Braşov Braşov focar 5A, 21B şi C,
model P1 str. De Mijloc nr.98 str. De Mijloc nr.98, jud. agent de stingere
jud. Braşov Braşov pulbere HJ ABC
Tel/Fax: 0268.708.145/ Tel/Fax: 0268.708.145 – Universal
0268.471.771 0268.471.771 agent propulsor azot,
e-mail: tehnostingromania@ e-mail: temperatura de lucru:
yahoo.ro tehnostingromania@ [-200C ÷ 600C]
yahoo.ro

17. 5 STINGĂTOR portabil S.C. BRASTING S.R.L. – S.C. BRASTING S.R.L. 4657.413 / EN 3-7: 2004+A1: Grecia
2 cu 5 kg CO2 Braşov Braşov - 10.11.2015 2007
model G5 str. Vlad Ţepeş nr. 21 str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. focar 55B
jud. Braşov Braşov agent de stingere CO2,
Tel/fax: 0268/258.416 Tel/fax: 0268/258.416 temperatura de lucru:
e-mail: [-300C ÷ 600C]
brasting@brasting.ro

8
18. 5 STINGĂTOR portabil S.C. BRASTING S.R.L. S.C. BRASTING S.R.L. 4657.414 / EN 3-7: 2004+A1: Grecia
3 cu 2 kg CO2 Braşov Braşov - 10.11.2015 2007
model G2 str. Vlad Ţepeş nr. 21 str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. focar 21B
jud. Braşov Braşov agent de stingere CO2,
Tel/fax: 0268/258.416 Tel/fax: 0268/258.416 temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]

19. 5 STINGĂTOR portabil S.C. BRASTING S.R.L. S.C. BRASTING S.R.L. 4657.415 / EN 3-7: 2004+A1: Grecia
4 de incendiu cu 1 kg Braşov Braşov - 07.12.2015 2007
pulbere str. Vlad Ţepeş nr. 21 str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. focar 5A, 21B, C
model P1 jud. Braşov Braşov agent de stingere
Tel/fax: 0268/258.416 Tel/fax: 0268/258.416 pulbere HJ ABC
UNIVERSAL
agent propulsor azot
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]

20. 5 STINGĂTOR portabil S.C. BRASTING S.R.L. S.C. BRASTING S.R.L. 4657.416 / EN 3-7: 2004 Grecia
5 de incendiu cu 6 kg Braşov Braşov - 07.12.2015 +A1:2007
pulbere str. Vlad Ţepeş nr. 21 str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. focar 21A, 113B, C
model P6 jud. Braşov Braşov agent de stingere
Tel/fax: 0268/258.416 Tel/fax: 0268/258.416 pulbere HJ ABC
UNIVERSAL,
agent propulsor azot,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]

21. STINGĂTOR portabil KZWM Ogniochron S.A. 1. - 4754.151/ PN EN 3-7: 2008 Polonia
de incendiu cu 1 kg Polonia S.C. IMPAR S.R.L. 21.01.2016 focar 21B, C
pulbere BC Odorheiu Secuiesc agent de stingere
model jud. Harghita pulbere
GP-1z BC/S tel/fax: 0266.218.155 RENEX BC Plus
e- mail: agent propulsor CO2
farkas.jozsef@impar.ro temperatura de lucru:
9
[-200C ÷ 600C]
2. - 4855.554 EN 3-7+A1: 2007 Pus la dispozitie
S.C. VETRO DESIGN 11.05.2017 focar 21B şi C pe piata din
S.R.L. agent de stingere Romania din
Bucureşti pulbere 21.01.2016
str. Veronica Micle RENEX BC Plus, (nr. 4757.151)
nr. 20 agent propulsor CO2,
tel: 021/211.3168 încărcătura nominală
fax: 021/210.4088 1 kg,
e-mail: import3@vetro.ro temperatura de lucru:
[-200C ÷ 600C]
22. 5 STINGĂTOR portabil MOBIAK A.E. S.C. PROUTIL S.R.L. - 4754.153/ EN 3-7: 2004 +A1: Grecia
9 de incendiu cu 2 kg Grecia Craiova 23.02.2016 2007
CO2 Str. Prelungirea focar 21B
model Bechetului nr. 69 agent de stingere CO2,
MBK 12-020CA-P1A jud. Dolj temperatura de lucru:
telefon: 0251.406.133 fax: [-200C ÷ 600C]
0251406.134
23. 6 STINGĂTOR portabil MOBIAK A.E. 1. - 4754.154/ EN 3-7: 2004 +A1: Grecia
0 de incendiu cu 2 kg Grecia S.C. PROUTIL S.R.L. 23.02.2016 2007
CO2 Craiova focar 21B
model Str. Prelungirea temperatura de lucru:
MBK 06-020CA-P1D Bechetului nr. 69 [-200C ÷ 600C]
jud. Dolj
(KX11-532-AO/ telefon: 0251.406.133 fax:
KX11-532-AOR) 0251.406.134
2. - 4754.591/ EN 3-7: 2004 +A1: Grecia
S.C. AGRO MGS PROD 17.03.2016 2007
CĂLINEŞTI S.R.L. focar 21B
Dobroieşti, temperatura de lucru:
str. Lt. Moga nr. 3 [-200C ÷ 600C]
jud. Ilfov
telefon: 0722.218.615;
0721.804.567
fax: 021.240.31.35
mgs@mgsdune.ro

3. - 4755.398/ EN 3-7: 2004 +A1: Grecia


S.C. VIKING FIRE 10.06.2016 2007
S.R.L. focar 21B
10
Mangalia temperatura de lucru:
Str. Muncitorului nr. 4 bl [-200C ÷ 600C]
M4, sc. A, ap. 15 jud.
Constanţa
telefon: 0241.740.232
fax: 0241.740.232
e-mail:
office@vikingfire.ro

4. - 4745.126/ EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie


S.C. ROSTING FIRE 12.03.2019 2007 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. focar 21B Romania în
Sapoca, jud. Buzău agent de stingere CO2, 23.02.2016
Str. Principală nr. 157 temperatura de lucru: (nr. 4754.154)
Telefon: 0744.167.343 [-200C ÷ 600C]
Fax: 0238.512.929
e-mail:
rostingromania@
yahoo.com
5. - 4746.413 EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. PROUTIL 03.06.2019 2007 pe piata din
SERVICE S.R.L. focar 21B Romania în
Craiova agent de stingere CO2, 23.02.2016
Str. Prelungirea temperatura de lucru: (nr. 4754.154)
Bechetului nr. 69 [-200C ÷ 600C]
jud. Dolj
telefon/fax: 0251.406.133
e-mail: contact@proutil.ro

24. 6 STINGĂTOR portabil SUZHOU XUJIANG FIRE S.C. TEHNOSTING - 4754.828/ EN 3-7: 2004+A1: UK
9 de incendiu FIGHTING FACILITY ECHIPAMENTE S.R.L. 11.03.2016 2007
model MFZL1 CHINA Braşov (focar 8A, 21B),
str. De Mijloc nr.98 jud. agent de stingere

11
Braşov pulbere 40 ABC
Tel/Fax: 0268.708.145 temperatura de lucru:
/0268.471.771 [-200C ÷ 600C]
e-mail:
tehnostingromania@
yahoo.ro
25. 7 STINGĂTOR portabil SUZHOU XUJIANG FIRE S.C. TEHNOSTING - 4754.829/ EN 3-7: 2004+A1: UK
0 de incendiu FIGHTING FACILITY ECHIPAMENTE S.R.L. 11.03.2016 2007
model MFZL2 CHINA Braşov (focar 13A, 34B),
str. De Mijloc nr.98 jud. agent de stingere
Braşov pulbere 40 ABC,
Tel/Fax: 0268.708.145 agent propulsor azot,
/0268.471.771 încărcătura nominală
e-mail: 2kg,
tehnostingromania@ temperatura de lucru:
yahoo.ro [-200C ÷ 600C]
26. 7 STINGĂTOR portabil SUZHOU XUJIANG FIRE S.C. TEHNOSTING - 4754.830/ EN 3-7: 2004 UK
1 de incendiu FIGHTING FACILITY ECHIPAMENTE S.R.L. 11.03.2016 +A1:2007
model MFZL6 China Braşov (focar 27A, 144B),
str. De Mijloc nr.98 jud. agent de stingere
Braşov pulbere 40 ABC,
Tel/Fax: 0268.708.145 agent propulsor azot,
/0268.471.771 încărcătura nominală
e-mail: 6kg,
tehnostingromania@ temperatura de lucru:
yahoo.ro [-200C ÷ 600C]
27. 7 STINGĂTOR portabil SUZHOU XUJIANG FIRE S.C. TEHNOSTING - 4754.831/ EN 3-7: 2004 UK
2 de incendiu FIGHTING FACILITY ECHIPAMENTE S.R.L. 11.03.2016 +A1:2007
model MFZL9 China Braşov (focar 34A, 183B),
str. De Mijloc nr.98 agent de stingere
jud. Braşov pulbere 40 ABC,
Tel/Fax: 0268.708.145 agent propulsor azot,
/0268.471.771 încărcătura nominală
e-mail: 9kg,
tehnostingromania@ temperatura de lucru:
yahoo.ro [-200C ÷ 600C]

28. 7 STINGĂTOR portabil EMME ANTINCENDIO S.C. MAR – INA - 4754.210/ EN 3-7: 2004+A1: Italia
7 de incendiu S.R.L. PRODPREST S.R.L. 11.04.2016 2007
model M6 EXPO Italia Galaţi focar 34A, 233B şi C
marca EMME Str. Saliste nr. 20 agent de stingere
jud. Galaţi pulbere
telefon: 0236.319.417 EMME Powder 20
fax: 0236.411.679 agent propulsor aer
12
e-mail: comprimat,
office@mar-ina.ro încărcătura nominală
6 kg,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
29. 7 STINGĂTOR portabil TODOROVIC D.o.o. - Serbia S.C. RESOL S.R.L. - 4755.115/ EN 3-7: 2004+A1: Italia
9 de incendiu Drobeta Turnu Severin, 11.04.2016 2007 Croaţia
model S-1A Str. Calomfirescu focar 8A, 34B şi C Ungaria
nr. 36 agent de stingere
jud. Mehedinţi, pulbere
tel/fax: 0252.316.054 ABC Favorit Tertia
încărcătura nominală
1 kg,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
30. 8 STINGĂTOR portabil TODOROVIC D.o.o. - Serbia S.C. RESOL S.R.L. - 4755.858/ EN 3-7: 2004+A1: Italia
0 de incendiu Drobeta Turnu Severin, 11.04.2016 2007 Croaţia
model S-6A Str. Calomfirescu focar 43A, 233B şi C Ungaria
nr. 36 agent de stingere
jud. Mehedinţi, pulbere
tel/fax: 0252.316.054 ABC Favorit Tertia
încărcătura nominală
6 kg,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
31. 8 STINGĂTOR portabil TODOROVIC D.o.o. - Serbia S.C. RESOL S.R.L. - 4755.859/ EN 3-7: 2004+A1: Italia
1 de incendiu Drobeta Turnu Severin, 11.04.2016 2007 Croaţia
model S-3A Str. Calomfirescu focar 21A, 113B şi C Ungaria
nr. 36 agent de stingere
jud. Mehedinţi, pulbere
tel/fax: 0252.316.054 ABC Favorit Tertia,
încărcătura nominală
3 kg,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
32. 8 STINGĂTOR portativ NINGBO ZHENGXIN FIRE S.C. RON PROTECT - 4755.286/ EN 3-7: 2004+A1: Germania
2 de incendiu cu 6kg – FIGHTING EQUIPMENT SOLUTIONS S.R.L. 15.04.2016 2007 Austria
pulbere, Co. Ltd. - China Bucureşti focar 27A, 183B şi C Olanda
model PD6E-E Bld. Al. Obregia nr. 35 agent de stingere
sec.4, ZX PD Standard N
tel. 0799.588.901/ pulbere ABC
0760.924.647 agent propulsor azot,
e-mail: încărcătura nominală

13
contact@ronsting.ro 6 kg,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
33. 8 STINGĂTOR portabil ZHEJIANG ORIENTX 1. - 4755.374/ EN 3-7: 2004+A1: UK
5 de incendiu cu 2 kg FIRE SAFETY S.C. GECOMAR 60 19.04.2016 2007
CO2 EQUIPMENT Co. Ltd. EXIM S.R.L. performanta la foc:
model K2 China Bucureşti 34B
tip G2 str. Calea Vitan nr. 37, temperatura de lucru:
sector 3, [-300C ÷ 600C]
tel : 021.326.23.20
fax: 021.326.35.14
e-mail:
gecomar60@yahoo.com
2. - 4758.750/3 EN 3-7: 2004 +A1: UK
S.C. TEHNOSTING 13.12.2016 2007
ECHIPAMENTE S.R.L. performanta la foc:
Braşov 34B
str. De Mijloc nr.98 temperatura de lucru:
jud. Braşov [-300C ÷ 600C]
Tel/Fax: 0268.708.145
e-mail:
tehnostingromania@yaho
o.com
3. - 5009.151/ EN 3-7: 2004+A1: Pus la dispozitie
S.C. EXPERT FIRE 08.01.2019 2007 pentru prima
S.R.L. performanta la foc: oara pe piata
Buzău 34B din Romania in
Aleea Teilor nr. 3 temperatura de lucru: data de
Tel: 0769.675.506 [-300C ÷ 600C] 19.04.2016
Fax: 0338.102.343 (nr. 4755.374)
e-mail:
office@ stingatorexpert.ro

34. 8 STINGĂTOR portabil ZHEJIANG ORIENTX 1. - 4755.375/ EN 3-7: 2004+A1: UK


6 de incendiu cu 5 kg FIRE SAFETY S.C. GECOMAR 60 19.04.2016 2007
CO2 EQUIPMENT Co. Ltd. EXIM S.R.L. performanta la foc:
model K5 China Bucureşti 70B
tip G5 str. Calea Vitan nr. 37, temperatura de lucru:
sector 3, [-300C ÷ 600C]
tel : 021.326.23.20
fax: 021.326.35.14
e-mail:
gecomar60@yahoo.com
2. - 4758.751/3 EN 3-7: 2004 +A1: UK

14
S.C. TEHNOSTING 13.12.2016 2007
ECHIPAMENTE S.R.L. performanta la foc:
Braşov 70B
str. De Mijloc nr.98 temperatura de lucru:
jud. Braşov [-300C ÷ 600C]
Tel/Fax: 0268.708.145
e-mail:
tehnostingromania@
yahoo.com
3. - 5009.153 EN 3-7: 2004+A1: Pus la dispozitie
S.C. EXPERT FIRE 08.01.2019 2007 pentru prima
S.R.L. performanta la foc: oara pe piata
Buzău 70B din Romania
Aleea Teilor nr. 3 temperatura de lucru: in data de
Tel: 0769.675.506 [-300C ÷ 600C] 19.04.2016
Fax: 0338.102.343 (nr. 4755.375)
e-mail:
office@ stingatorexpert.ro
35. 1 STINGĂTOR portabil ZHEJIANG ORIENTX S.C. GECOMAR 60 - 4755.376/ EN 3-7: 2004+A1: UK
0 de incendiu cu 1 kg FIRE SAFETY EXIM S.R.L. 28.04.2016 2007
0 pulbere ABC 40 EQUIPMENT Co. Ltd. Bucureşti focar 5A, 34B şi C
model PG1A China str. Calea Vitan nr. 37 agent de stingere
sector 3 pulbere ABC 40%
tel : 021.326.23.20 (LIN ABC)
fax: 021.326.35.14 agent propulsor azot,
e-mail: temperatura de lucru:
gecomar60@yahoo.com [-300C ÷ 600C]
36. 1 STINGĂTOR portabil ZHEJIANG ORIENTX S.C. GECOMAR 60 - 4755.377/ EN 3-7: 2004+A1: UK
0 de incendiu cu 2 kg FIRE SAFETY EXIM S.R.L. 28.04.2016 2007
1 pulbere ABC 40 EQUIPMENT Co. Ltd. Bucureşti focar 13A, 70B şi C
model PG2A China str. Calea Vitan nr. 37 agent de stingere
sector 3 pulbere ABC 40%
tel : 021.326.23.20 (LIN ABC),
fax: 021.326.35.14 agent propulsor azot,
e-mail: temperatura de lucru:
gecomar60@yahoo.com [-300C ÷ 600C]
37. 1 STINGĂTOR portabil ZHEJIANG ORIENTX S.C. GECOMAR 60 - 4755.378/ EN 3-7: 2004+A1: UK
0 de incendiu cu 6 kg FIRE SAFETY EXIM S.R.L. 28.04.2016 2007
2 pulbere ABC 40 EQUIPMENT Co. Ltd. Bucureşti focar 27A, 144B şi C
model PG6A China str. Calea Vitan nr. 37 agent de stingere
sector 3 pulbere ABC 40%
tel : 021.326.23.20 (LIN ABC)
fax: 021.326.35.14 agent propulsor azot,
e-mail: temperatura de lucru:
15
gecomar60@yahoo.com [-300C ÷ 600C]
38. 1 STINGĂTOR portabil ZHEJIANG ORIENTX S.C. GECOMAR 60 - 4755.379/ EN 3-7: 2004+A1: UK
0 de incendiu cu 9kg FIRE SAFETY EXIM S.R.L. 12.05.2016 2007
3 pulbere ABC 40 EQUIPMENT Co. Ltd. Bucureşti focar 55A, 233B şi C
model PG9A China str. Calea Vitan nr. 37 agent de stingere
sector 3 pulbere ABC 40%
tel : 021.326.23.20 (LIN ABC)
fax: 021.326.35.14 agent propulsor azot,
e-mail: temperatura de lucru:
gecomar60@yahoo.com [-300C ÷ 600C]
39. 1 STINGĂTOR portabil TODOROVIC D.o.o. S.C. RESOL S.R.L. - 4756.573/ EN 3-7: 2004+A1: Italia
0 de incendiu Serbia Drobeta Turnu Severin, 01.06.2016 2007 Croaţia
4 model S-9A Str. Calomfirescu focar 55A, 233B şi C Ungaria
nr. 36, agent de stingere
jud. Mehedinţi pulbere
tel/fax: 0252.316.054 ABC Favorit Tertia
Germania agent
propulsor azot,
încărcătura nominală
9 kg,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ + 600C]
40. 1 STINGĂTOR portativ ANAF FIRE PROTECTION ANAF FIRE - 4756.229/ EN 3-7: 2004 +A1: Italia
0 de incendiu cu 1 kg S.P.A. PROTECTION S.P.A 17.06.2016 2007 Belgia
9 pulbere Italia Italia focar 5A, 34B şi C
model PG1-B ABC e-mail: info@anaf.eu ISTRATE LAURENTIU- agent de stingere:
DORIN P.F.A. – pulbere A 32/ABC
Bucuresti temperatura de lucru:
e-mail: [-300C ÷ 600C]
laurent.istrate@
gmail.com
41. 1 STINGĂTOR portativ ANAF FIRE PROTECTION ANAF FIRE - 4756.230/ EN 3-7: 2004 +A1: Italia
1 de incendiu cu 1 kg S.P.A. PROTECTION S.P.A 17.06.2016 2007 Belgia
0 pulbere Italia Italia focar 5A, 34B şi C
model PS1-X ABC e-mail: info@anaf.eu ISTRATE LAURENTIU- agent de stingere:
DORIN P.F.A. – pulbere ABC
Bucuresti tip A 32/ABC;
e-mail: temperatura de lucru:
laurent.istrate@ [-300C ÷ 600C]
gmail.com
42. 1 STINGĂTOR portabil MOBIAK A.E. 1. - 4755.731/5 EN 3-7: 2004 +A1: Grecia
2 de incendiu cu 1 kg Grecia S.C. PROUTIL S.R.L. 24.10.2016 2007
0 pulbere e-mail: exports@mobiak.gr Craiova performanta la foc:
model Str. Prelungirea 5A, 21B şi C
16
MBK09-010PA-DF Bechetului nr. 69, judeţul agent de stingere
Dolj HJ UNIVERSAL
telefon: 0251.406.133 ABC 40
fax: 0251.406.134 sau pulbere ABC
e-mail: contact@proutil.ro 40% (Dry Chemical
Powder) – producator
China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ + 600C]
2. - 4744.949/ EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. AGRO MGS PROD 01.03.2019 2007 pentru prima
CĂLINEȘTI S.R.L. performanta la foc: oara pe piata
str. Lt. Moga nr. 3 5A, 21B şi C din Romania
Dobroești, jud. Ilfov agent de stingere in data de
HJ UNIVERSAL 24.10.2016
telefon: 0722.218.615 ABC 40 (nr. 4755.731/5)
fax: 0212.403.135 sau pulbere ABC
mgs@mgsdune.ro 40% (Dry Chemical
Powder) – producator
China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
3. - 4746.404 EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. PROUTIL 04.06.2019 2007 pentru prima
SERVICE S.R.L. performanta la foc: oara pe piata
Craiova 5A, 21B şi C din Romania
Str. Prelungirea agent de stingere in data de
Bechetului nr. 69, judeţul HJ UNIVERSAL 24.10.2016
Dolj ABC 40 (nr. 4755.731/5)
telefon: 0251.406.133 sau pulbere ABC
e-mail: 40% (Dry Chemical
contact@proutil.ro Powder) – producator
China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
43. 1 STINGĂTOR portabil MOBIAK A.E. 1. - 4755.733/6 EN 3-7: 2004 +A1: Grecia
2 de incendiu cu 2 kg Grecia S.C. PROUTIL S.R.L. 25.10.2016 2007
1 pulbere e-mail: exports@mobiak.gr Craiova performanta la foc:
model Str. Prelungirea 8A, 34B şi C
MBK09-020PA-DF Bechetului nr. 69, judeţul agent de stingere
Dolj HJ UNIVERSAL
telefon: 0251.406.133 ABC 40
fax: 0251.406.134 sau pulbere ABC
e-mail: contact@proutil.ro 40% (Dry Chemical

17
Powder) – producator
China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
2. - 4744.948/ EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. AGRO MGS PROD 01.03.2019 2007 pentru prima
CĂLINEȘTI S.R.L. performanta la foc: oara pe piața
str. Lt. Moga nr. 3 8A, 34B şi C din România în
Dobroești, jud. Ilfov agent de stingere data de
HJ UNIVERSAL 25.10.2016
telefon: 0722.218.615 ABC 40 (nr. 4755.733/6)
fax: 0212.403.135 sau pulbere ABC
mgs@mgsdune.ro 40% (Dry Chemical
Powder) – producator
China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
3. - 4746.405 EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. PROUTIL 03.06.2019 2007 pentru prima
SERVICE S.R.L. performanta la foc: oara pe piata
Craiova 8A, 34B şi C din Romania in
Str. Prelungirea agent de stingere data de
Bechetului nr. 69, judeţul HJ UNIVERSAL 25.10.2016
Dolj ABC 40 (nr. 4755.733/6)
telefon: 0251.406.133 sau pulbere ABC
40% (Dry Chemical
Powder) – producator
China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
44. 1 STINGĂTOR portabil MOBIAK A.E. 1. - 4755.730/5 EN 3-7: 2004 +A1: Grecia
2 de incendiu cu 3 kg Grecia S.C. PROUTIL S.R.L. 26.10.2016 2007
2 pulbere e-mail: exports@mobiak.gr Craiova performanta la foc:
model Str. Prelungirea 13A, 55B şi C
MBK 09-030 PA-P1B Bechetului nr. 69, judeţul agent de stingere
Dolj HJ UNIVERSAL
telefon: 0251.406.133 ABC 40
fax: 0251.406.134 producator China;
e-mail: contact@proutil.ro temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
2. - 4746.406 EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. PROUTIL 03.06.2019 2007 pentru prima
SERVICE S.R.L. performanta la foc: oara pe piața
Craiova 13A, 55B şi C din România în

18
Str. Prelungirea agent de stingere 26.10.2016
Bechetului nr. 69, judeţul HJ UNIVERSAL (nr. 4755.730/5)
Dolj ABC 40
telefon: 0251.406.133 producator China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
45. 1 STINGĂTOR portabil MOBIAK A.E. 1. - 4755.732/5 EN 3-7: 2004 +A1: Grecia
2 de incendiu cu 9 kg Grecia S.C. PROUTIL S.R.L. 26.10.2016 2007
3 pulbere e-mail: exports@mobiak.gr Craiova performanta la foc:
model Str. Prelungirea 27A, 144B şi C
MBK09-090 PA-DF Bechetului nr. 69, judeţul agent de stingere
Dolj HJ Universal
telefon: 0251.406.133 ABC 40 sau
fax: 0251.406.134 pulbere ABC 40
e-mail: contact@proutil.ro (Dry Chemical
Powder) – producator
China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
2. - 4745.132 EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. ROSTING FIRE 12.03.2019 2007 pentru prima
INDUSTRY S.R.L. performanta la foc: oara pe piata
Sapoca, jud. Buzău 27A, 144B şi C din România în
Str. Principală nr. 157 agent de stingere 26.10.2016
Telefon: 0744.167.343 HJ Universal (nr. 4755.732/5)
Fax: 0238.512.929 ABC 40 sau
e-mail: pulbere ABC 40
rostingromania@ (Dry Chemical
yahoo.com Powder) – producator
China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
3. - 4746.410 EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. PROUTIL 03.06.2019 2007 pentru prima
SERVICE S.R.L. performanta la foc: oara pe piata
Craiova 27A, 144B şi C din România în
Str. Prelungirea agent de stingere 26.10.2016
Bechetului nr. 69, judeţul HJ Universal (nr. 4755.732/5)
Dolj ABC 40 sau
Telefon/fax: 0251.406.133 pulbere ABC 40
e-mail: (Dry Chemical
contact@proutil.ro Powder) – producator
China;
temperatura de lucru:

19
[-300C ÷ 600C]
46. 1 STINGĂTOR portabil MOBIAK A.E. 1. - 4757.723/6 EN 3-7: 2004 +A1: Grecia
2 de incendiu cu 6l Grecia S.C. AGRO MGS PROD 31.10.2016 2007
4 spumă ABF cu cartuş e-mail: exports@mobiak.gr CALINESTI S.R.L. performanta la foc:
intern Dobroieşti 13A, 183B şi 75F
model Str. Locotenent Moga nr. agent de stingere -
MBK13-060ABF-P1L 3, judeţul Ilfov spumă
telefon: 0722.218.615 (soluţie gata de
fax: 0212.403.135 utilizare)
mgs@mgsdune.ro ECO DARE ABF -
300C/M
producator UNITEQ
SA- Belgia;
temperatura de lucru:
[-250C ÷ 600C]
2. - 4746.417 EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. PROUTIL 30.05.2019 2007 pentru prima
SERVICE S.R.L. performanta la foc: oara pe piata
Craiova 13A, 183B şi 75F din România în
Str. Prelungirea agent de stingere - 31.10.2016
Bechetului nr. 69, judeţul spumă (nr. 4757.723/6)
Dolj (soluţie gata de
Telefon/fax: 0251.406.133 utilizare)
e-mail: contact@proutil.ro ECO DARE ABF -
300C/M
producator UNITEQ
SA- Belgia;
temperatura de lucru:
[-250C ÷ 600C]
47. 1 STINGĂTOR portabil ZHEJIANG ORIENTX 1. - 4758.745/2 EN 3-7: 2004 +A1: UK
2 de incendiu cu 1kg FIRE SAFETY S.C. TEHNOSTING 09.12.2016 2007
6 pulbere ABC, tip P1 EQUIPMENT Co. Ltd. ECHIPAMENTE S.R.L. performanta la foc:
model PG1B China Braşov 8A şi 34B
str. De Mijloc nr.98 agent de stingere
jud. Braşov pulbere ABC 40 (ABC
Tel/Fax: 0268.708.145 40% Dry Chemical
e-mail: Powder) – producator
tehnostingromania@yaho Ningbo Nenglin Fire-
o.com Fighting Equipment
Co. Ltd.
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
2. - 5009.144 EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. EXPERT FIRE 12.12.2018 2007 pe piaţa din

20
S.R.L. performanta la foc: România din
Buzău, jud. Buzău 8A şi 34B 09.12.2016
Str. Aleea Teilor nr. 3 agent de stingere (nr. 4758.745/2)
telefon: 0761.675.283 pulbere ABC 40 (ABC
e-mail: 40% Dry Chemical
office@ stingatorexpert.ro Powder) – producator
Ningbo Nenglin Fire-
Fighting Equipment
Co. Ltd.
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
48. 1 STINGĂTOR portativ ZHEJIANG ORIENTX S.C. TEHNOSTING - 4758.746/2 EN 3-7: 2004 +A1: UK
2 de incendiu cu 2kg FIRE SAFETY ECHIPAMENTE S.R.L. 09.12.2016 2007
7 pulbere ABC 40, EQUIPMENT Co. Ltd. Braşov performanta la foc:
model PG2A China str. De Mijloc nr.98 13A şi 70B
jud. Braşov agent de stingere
Tel/Fax: 0268.708.145 pulbere ABC 40 (ABC
e-mail: 40% Dry Chemical
tehnostingromania@ Powder) – producator
yahoo.com Ningbo Nenglin Fire-
Fighting Equipment
Co. Ltd. - China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
49. 1 STINGĂTOR portabil ZHEJIANG ORIENTX S.C. TEHNOSTING - 4758.747/2 EN 3-7: 2004 +A1: UK
2 de incendiu cu 4kg FIRE SAFETY ECHIPAMENTE S.R.L. 09.12.2016 2007
8 pulbere ABC EQUIPMENT Co. Ltd. Braşov performanta la foc:
model PG4A China str. De Mijloc nr.98 21A şi 89B
jud. Braşov agent de stingere
Tel/Fax: 0268.708.145 pulbere ABC 40 (ABC
e-mail: 40% Dry Chemical
tehnostingromania@ Powder) – producator
yahoo.com Ningbo Nenglin Fire-
Fighting Equipment
Co. Ltd. - China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
50. 1 STINGĂTOR portabil ZHEJIANG ORIENTX 1. - 4758.752/4 Standardul EN 3-7: UK
3 de incendiu FIRE SAFETY S.C. TEHNOSTING 13.12.2016 2004 +A1:2007
1 tip SM6 EQUIPMENT Co. Ltd. ECHIPAMENTE S.R.L. performanta la foc:
model F6 China Braşov 13A si 144B
str. De Mijloc nr.98 agent de stingere:
jud. Braşov spumant
Tel/Fax: 0268.708.145 Aer-O-Water 3%

21
e-mail: AFFF
tehnostingromania@ temperatura de lucru:
yahoo.com [00C ÷ 600C]
2. - 4859.171/ EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. GECOMAR 60 21.12.2017 2007 pe piaţa din
EXIM S.R.L. performanta la foc: România din
Bucureşti 13A si 144B 13.12.2016
str. Calea Vitan agent de stingere: (nr. 4758752/4)
nr. 37-39, sector 3 spumant concentrat
tel: 021.326.2320 Aer-O-Water 3%
fax: 021.326.3514 AFFF
e-mail: temperatura de
gecomar60@yahoo.com utilizare:
[00C ÷ 600C]
3. - 5009.148 EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. EXPERT FIRE 12.12.2018 2007 pe piaţa din
S.R.L. performanta la foc: România din
Buzău, jud. Buzău 13A si 144B 13.12.2016
Str. Aleea Teilor nr. 3 agent de stingere: (nr. 4758752/4)
telefon: 0761.675.283 spumant concentrat
e-mail: Aer-O-Water 3%
office@ stingatorexpert.ro AFFF
temperatura de
utilizare:
[00C ÷ 600C]
51. 1 STINGĂTOR portabil ZHEJIANG ORIENTX 1. - 4758.753/4 EN 3-7: 2004 +A1: UK
3 de incendiu FIRE SAFETY S.C. TEHNOSTING 13.12.2016 2007
2 tip SM9 EQUIPMENT Co. Ltd. ECHIPAMENTE S.R.L. performanta la foc:
model F9 China Braşov 21A si 183B
str. De Mijloc nr.98 agent de stingere:
jud. Braşov spumant concentrat
Tel/Fax: 0268.708.145 Aer-O-Water 3%
e-mail: AFFF;
tehnostingromania@ temperatura de lucru:
yahoo.com [00C ÷ 600C]
2. - 4859.172/ EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. GECOMAR 60 21.12.2017 2007 pe piaţa din
EXIM S.R.L. performanta la foc: România din
Bucureşti 21A si 183B 13.12.2016
str. Calea Vitan agent de stingere: (nr. 4758753/4)
nr. 37-39, sector 3 spumant concentrat
tel: 021.326.2320 Aer-O-Water 3%
fax: 021.326.3514 AFFF
e-mail: temperatura de utilizare:

22
gecomar60@yahoo.com [00C ÷ 600C]
3. - 5009.149 EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. EXPERT FIRE 12.12.2018 2007 pe piaţa din
S.R.L. performanta la foc: România din
Buzău, jud. Buzău 21A si 183B 13.12.2016
Str. Aleea Teilor nr. 3 agent de stingere: (nr. 4758753/4)
telefon: 0761.675.283 spumant concentrat
e-mail: Aer-O-Water 3%
office@ stingatorexpert.ro AFFF
temperatura de utilizare:
[00C ÷ 600C]
52. 1 STINGĂTOR portabil ZHEJIANG ORIENTX 1. - 4758.748/4 EN 3-7: 2004 +A1: UK
3 de incendiu cu 6kg FIRE SAFETY S.C. TEHNOSTING 14.12.2016 2007
3 pulbere ABC EQUIPMENT Co. Ltd. ECHIPAMENTE S.R.L. performanta la foc:
tip P6 China Braşov 34A şi 183B
model PG6B str. De Mijloc nr.98 agent de stingere
jud. Braşov pulbere ABC 40%
Tel/Fax: 0268.708.145 (ABC 40% Dry
e-mail: Chemical Powder) –
tehnostingromania@ producator Ningbo
yahoo.com Nenglin Fire- Fighting
Equipment Co. Ltd. -
China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
2. - 5009.146 EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. EXPERT FIRE 12.12.2018 2007 pe piaţa din
S.R.L. performanta la foc: România din
Buzău, jud. Buzău 34A şi 183B 14.12.2016
Str. Aleea Teilor nr. 3 agent de stingere (nr. 4758.748/4)
telefon: 0761.675.283 pulbere ABC 40%
e-mail: (ABC 40% Dry
office@ stingatorexpert.ro Chemical Powder) –
producator Ningbo
Nenglin Fire- Fighting
Equipment Co. Ltd. -
China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
53. 1 STINGĂTOR portativ ZHEJIANG ORIENTX S.C. TEHNOSTING - 4758.749/4 EN 3-7: 2004 +A1: UK
3 de incendiu FIRE SAFETY ECHIPAMENTE S.R.L. 14.12.2016 2007
4 tip P9 EQUIPMENT Co. Ltd. Braşov performanta la foc:
model PG9B China str. De Mijloc nr.98 55A şi 233B
jud. Braşov agent de stingere

23
Tel/Fax: 0268.708.145 pulbere ABC 40 (ABC
e-mail: 40% Dry Chemical
tehnostingromania@ Powder) – producator
yahoo.com Ningbo Nenglin Fire-
Fighting Equipment
Co. Ltd. - China;
agent propulsor: azot,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
54. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4854.788/ EN 3-7: 2004 +A1: Slovacia
cu 1 kg pulbere Ploieşti Ploieşti 28.02.2017 2007 Croatia
model P1 – 20 str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. str. Mihai Bravu performanta la foc: Bulgaria
Prahova nr. 276A, jud. Prahova 5A şi 21B
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 agent de stingere
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 ZX PD Standard N
pulbere ABC 20
(ZX PD Standard N –
ABC20% dry
chemical powder)–
producator Suzhou
Wuyue Synthetic Fire
Sci-Tech Co. Ltd –
China;
agent propulsor: N2,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
55. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4854.789/ EN 3-7: 2004 +A1: Slovacia
cu 1 kg pulbere Ploieşti Ploieşti 28.02.2017 2007 Croatia
model P1 – 40 str. Mihai Bravu nr.276A, jud. str. Mihai Bravu performanta la foc: Bulgaria
Prahova nr. 276A, jud. Prahova 5A şi 21B
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 agent de stingere
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 pulbere ABC 40 –
(ABC40% dry
chemical powder)
producator Ningbo
Nenglin Fire- Fighting
Equipment Co. Ltd. -
China;
agent propulsor: N2,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
56. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4854.790/ EN 3-7: 2004 +A1: Slovacia
cu 2 kg pulbere Ploieşti Ploieşti 28.02.2017 2007 Croatia
model P2 – 20 str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. str. Mihai Bravu performanta la foc: Bulgaria

24
Prahova nr. 276A, jud. Prahova 8A şi 34B
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 agent de stingere
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 ZX PD Standard N
pulbere ABC 20
(ZX PD Standard N –
ABC 20% dry
chemical powder)–
producator Suzhou
Wuyue Synthetic Fire
Sci-Tech Co. Ltd –
China;
agent propulsor: azot,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
57. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4854.791/ EN 3-7: 2004 +A1: Slovacia
cu 2 kg pulbere Ploieşti Ploieşti 28.02.2017 2007 Croatia
model P2 – 40 str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. str. Mihai Bravu performanta la foc: Bulgaria
Prahova nr. 276A, jud. Prahova 13A şi 55B
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 agent de stingere
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 pulbere ABC 40 –
(ABC40% dry
chemical powder)
producator Ningbo
Nenglin Fire- Fighting
Equipment Co. Ltd. -
China;
agent propulsor: azot,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
58. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4854.792/ EN 3-7: 2004 +A1: Slovacia
cu 3 kg pulbere Ploieşti Ploieşti 28.02.2017 2007 Croatia
model P3 – 20 str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. str. Mihai Bravu performanta la foc: Bulgaria
Prahova nr. 276A, jud. Prahova 13A şi 55B
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 agent de stingere
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 ZX PD Standard N
pulbere ABC 20
(ZX PD Standard N –
ABC20% dry
chemical powder)–
producator Suzhou
Wuyue Synthetic Fire
Sci-Tech Co. Ltd –
China;
agent propulsor: azot,

25
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
59. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4854.793/ EN 3-7: 2004 +A1: Slovacia
cu 3 kg pulbere Ploieşti Ploieşti 28.02.2017 2007 Croatia
model P3 – 40 str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. str. Mihai Bravu performanta la foc: Bulgaria
Prahova nr. 276A, jud. Prahova 21A şi 70B
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 agent de stingere
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 pulbere ABC 40 –
(ABC 40% dry
chemical powder)
producator Ningbo
Nenglin Fire- Fighting
Equipment Co. Ltd. -
China;
agent propulsor: azot,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
60. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4854.794/ EN 3-7: 2004 +A1: Slovacia
cu 4 kg pulbere Ploieşti Ploieşti 01.03.2017 2007 Croatia
model P4 – 20 str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. str. Mihai Bravu performanta la foc: Bulgaria
Prahova nr. 276A, jud. Prahova 21A şi 89B
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 agent de stingere
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 ZX PD Standard N
pulbere ABC20
(ZX PD Standard N –
ABC20% dry
chemical powder)–
producator Suzhou
Wuyue Synthetic Fire
Sci-Tech Co. Ltd –
China;
agent propulsor: azot,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
61. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4854.795 EN 3-7: 2004 Slovacia
cu 6 kg pulbere Ploieşti Ploieşti 01.03.2017 +A1:2007 Croatia
model P6 – 20 str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. str. Mihai Bravu performanta la foc: Bulgaria
Prahova nr. 276A, jud. Prahova 27A şi 144B
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 agent de stingere
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 ZX PD Standard N
pulbere ABC 20
(ZX PD Standard N –
ABC20% dry
chemical powder)–

26
producator Suzhou
Wuyue Synthetic Fire
Sci-Tech Co. Ltd –
China;
agent propulsor: azot,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
62. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4854.797 EN 3-7: 2004 +A1: Slovacia
cu 9 kg pulbere Ploieşti Ploieşti 01.03.2017 2007 Croatia
model P9 – 20 str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. str. Mihai Bravu performanta la foc: Bulgaria
Prahova nr. 276A, jud. Prahova 34A şi 144B
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 agent de stingere
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 ZX PD Standard N
pulbere ABC 20
(ZX PD Standard N –
ABC20% dry
chemical powder)–
producator Suzhou
Wuyue Synthetic Fire
Sci-Tech Co. Ltd –
China;
agent propulsor: azot,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
63. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4854.798/ EN 3-7: 2004 +A1: Slovacia
cu 9 kg pulbere Ploieşti Ploieşti 01.03.2017 2007 Croatia
model P9 – 40 str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. str. Mihai Bravu performanta la foc: Bulgaria
Prahova nr. 276A, jud. Prahova 34A şi 183B
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 agent de stingere
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 pulbere ABC 40 –
(ABC40% dry
chemical powder)
producator Ningbo
Nenglin Fire- Fighting
Equipment Co. Ltd. –
China;
agent propulsor: azot,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
64. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4854.799/ EN 3-7: 2004 +A1: Slovacia
cu 6 l spumă Ploieşti Ploieşti 01.03.2017 2007 Croatia
model SM6-A str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. str. Mihai Bravu performanta la foc: Bulgaria
Prahova nr. 276A, 8A şi 144B
telefon: 0244.526.099 jud. Prahova agent de stingere

27
fax: 0244.210.314 telefon: 0244.526.099 spumant Fomtec
fax: 0244.210.314 AFFF 6%
producator Dafo
Fomtec AB – Suedia
agent propulsor: azot
temperatura de lucru:
[00C ÷ 600C]
65. STINGATOR portabil KZWM OGNIOCHRON SA S.C. RO - 4855.921 EN 3-7:2004 + A1: Polonia
cu pulbere ABC Polonia DISTRIBUTION 2000 01.08.2017 2007
model GP-1x ABC/MP S.R.L. agent de stingere:
Pitesti FUREX S ABC
Str. Fratii Golesti Performanta la foc:
nr. 104, bl. S8, sc. A, ap. 8A si 34B
30, jud. Arges agent propulsor: azot,
tel. 0728.955.539 încărcătura nominală
1 kg,
intervalul de
temperatura de
utilizare
[-300C÷ 600C]
66. STINGĂTOR portativ S.C. VICTORIA S.C. VICTORIA Seria C nr. 0019 SR EN 3-7+A1:2008 România
de incendiu cu 2 kg INDUSTRY FIRE S.R.L. INDUSTRY FIRE din 23.10.2017 - focar 21B si C
CO2 Bucureşti S.R.L. agent de stingere CO2
model G2 Str. Sold. Tina M Petre nr.9 str. Sold. Tina M Petre temperatura de lucru:
(valabil pana la
bl.L38, sc.2 ap.57, sector 3 nr.9 bl.L38, sc.2 ap.57, [-300C÷ 600C]
Tel: 0734617177 sector 3, Bucureşti 22.10.2022)
e-mail: Tel: 0734617177
contact@stingătoare- e-mail:
victoria.ro contact@ stingătoare-
victoria.ro

67. STINGĂTOR portabil KZWM Ogniochron SA S.C. IMPAR S.R.L. - 4858.386/ SR EN 3-7:2004+A1: Polonia
cu pulbere ABC Polonia Odorheiu Secuiesc 26.10.2017 2007
model GP-6x ABC/MP str. Lemnarilor performanta la foc:
e-mail: export@ogniochron.eu nr. 14/B 43A 233B si C
jud. Harghita agent de stingere:
tel: 0266.218.155 pulbere
fax:0266.218.152 FUREX S ABC
e-mail: office@impar.ro agent propulsor: azot
încărcătura nominală
6 kg
temperatura de lucru:
[-300C ÷600C]
68. STINGĂTOR portabil KZWM OGNIOCHRON SA S.C. IMPAR S.R.L. - SR EN 3-7:2004+A1: Polonia
cu pulbere ABC Polonia Odorheiu Secuiesc 4858.387/ 2007
28
model GP-4x ABC/MP str. Lemnarilor 26.10.2017 agent de stingere:
e-mail: export@ogniochron.eu nr. 14/B pulbere
jud. Harghita FUREX S ABC;
tel: 0266.218.155 Performanta la foc:
fax:0266.218.152 27A 144B si C
e-mail: office@impar.ro agent propulsor: azot
încărcătura nominală
4 kg;
temperatura de lucru:
[-300C÷ 600C]

69. STINGĂTOR portativ SC VICTORIA INDUSTRY S.C. VICTORIA Seria C nr. 0020 SR EN 3-7+A1:2008 România
de incendiu cu 5 kg FIRE SRL INDUSTRY FIRE din 01.11.2017 - focar 55B si C
CO2 Bucureşti S.R.L. agent de stingere:CO2,
model G5 Str. Sold. Tina M Petre nr.9 bl. Bucureşti temperatura de lucru:
L38, sc.2 ap.57, sector 3 Str. Sold. Tina M Petre (valabil pana la [-300C÷ 600C]
Tel: 0734.617.177 nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 30.09.2022)
e-mail: sector 3
contact@stingătoare- Tel: 0734.617.177
victoria.ro e-mail:
contact@stingătoare-
victoria.ro
70. STINGĂTOR portabil ROLLEXCO Zrt. S.C. STINGĂTORUL - 4858.702 EN 3-7: 2004 + A1: Ungaria
cu pulbere ABC Ungaria S.R.L. 20.12.2017 2007
model PA6SBSY Reghin performanta la foc:
Str. Vânătorilor nr.36, jud. 34A si 144B
Mures agent de stingere:
0745.204.320 pulbere ABC
ROLLEXCO 20
e-mail: (producator Rühl
tibilung@stingatorul.ro Feuerlöschmittel
GmbH)
Incarcatura nominala:
6kg
temperatura de
utilizare:
[-200C ÷ +600C]
71. STINGĂTOR ZHEJIANG ORIENTX S.C. GECOMAR 60 Seria C nr. 0021 - EN 3-7+A1:2007 România
portabil cu 6kg pulbere FIRE SAFETY EXIM S.R.L. 22.12.2017 focar 43A si 233B,
model PG6R EQUIPMENT Co. Ltd. Bucureşti agent de stingere
China str. Calea Vitan pulbere ABC 30,
(valabil pana la
nr. 37-39, sector 3 temperatura de lucru:
tel: 021.326.2320 21.12.2022) [-300C÷ +600C]
fax: 021.326.3514

29
e-mail:
gecomar60@yahoo.com

72. STINGĂTOR portabil S.C. INSTAL SOMET S.A. 1. Seria C nr. 0022 - EN 3-7:2004 + A1: România
cu 1kg pulbere Buzău S.C. INSTAL SOMET din 15.05.2018 2008
tip P1 str. D. Filipescu nr. 2 S.A. agent de stingere:
jud. Buzău Buzău, str. D. Filipescu (valabil pana la pulbere ABC
model P-INSO-1
tel/fax :0238.720.449 / nr. 2, jud. Buzău 14.05.2023) PRO-FORTY
0238.724.349 tel/fax :0238.720.449 / focar 8A si 34B,
office@insobz.ro 0238.724.349 temperatura de lucru:
office@insobz.ro [-20 ÷ +60] oC
2. - 4745.553 EN 3-7:2004 + A1: Introdus pe
S.C. EUROSTING AAW 11.04.2019 2008 piata din
INDUSTRY S.R.L. agent de stingere: România
Buzău pulbere ABC la 15.05.2018
Şos. Brăilei nr. 3-5 PRO-FORTY (seriaC nr. 0022)
jud. Buzău focar 8A si 34B,
tel/fax: 0238.717.157 e- temperatura de lucru:
mail: office@eurosting.ro [-20 ÷ +60] oC
73. STINGĂTOR portabil S.C. INSTAL SOMET S.A. 1. Seria C nr. 0023 - EN 3-7:2004 + A1: România
cu 2kg pulbere, tip P2, Buzău S.C. INSTAL SOMET din 15.05.2018 2008
model DPE-INSO-2 str. D. Filipescu nr. 2 S.A. agent de stingere:
jud. Buzău Buzău, str. D. Filipescu (valabil pana la pulbere ABC
tel/fax :0238.720.449 / nr. 2, jud. Buzău 14.05.2023) PRO-FORTY
0238.724.349 tel/fax :0238.720.449 / focar 8A si 55B,
office@insobz.ro 0238.724.349 temperatura de lucru:
office@insobz.ro [-20 ÷ +60] oC
2. - 4745.554 EN 3-7:2004 + A1: Introdus pe
S.C. EUROSTING AAW 11.04.2019 2008 piata din
INDUSTRY S.R.L. agent de stingere: România
Buzău pulbere ABC la 15.05.2018
Şos. Brăilei nr. 3-5 PRO-FORTY (seriaC nr. 0023)
jud. Buzău focar 8A si 55B,
tel/fax: 0238.717.157 e- temperatura de lucru:
mail: office@eurosting.ro [-20 ÷ +60] oC

74. STINGĂTOR portabil S.C. INSTAL SOMET S.A. 1. Seria C nr. 0024 - EN 3-7:2004 + A1: România

30
cu 3kg pulbere, Buzău S.C. INSTAL SOMET din 15.05.2018 2008
tip P3 str. D. Filipescu nr. 2, jud. S.A. agent de stingere:
model DPE-INSO-3 Buzău Buzău, str. D. Filipescu (valabil pana la pulbere ABC
tel/fax :0238.720.449 / nr. 2, jud. Buzău 14.05.2023) PRO-FORTY
0238.724.349 tel/fax :0238.720.449 / focar 13A si 70B,
office@insobz.ro 0238.724.349 temperatura de lucru:
office@insobz.ro [-20 ÷ +60] oC
2. - 4745.555 EN 3-7:2004 + A1: Introdus pe
S.C. EUROSTING AAW 11.04.2019 2008 piata din
INDUSTRY S.R.L. agent de stingere: România
Buzău pulbere ABC la 15.05.2018
Şos. Brăilei nr. 3-5 PRO-FORTY (seriaC nr. 0024)
jud. Buzău focar 13A si 70B,
tel/fax: 0238.717.157 e- temperatura de lucru:
mail: office@eurosting.ro [-20 ÷ +60] oC
75. STINGĂTOR portabil S.C. INSTAL SOMET S.A. 1. Seria C nr. 0025 - EN 3-7:2004 + A1: România
cu 4kg pulbere Buzău S.C. INSTAL SOMET din 15.05.2018 2008
tip P4 str. D. Filipescu nr. 2, S.A. agent de stingere:
jud. Buzău Buzău (valabil pana la pulbere ABC
model DPE-INSO-4
tel/fax :0238.720.449 / str. D. Filipescu nr. 2, 14.05.2023) PRO-FORTY
0238.724.349 jud. Buzău focar 13A si 89B,
office@insobz.ro tel/fax :0238.720.449 / temperatura de lucru:
0238.724.349 [-20 ÷+60] oC
office@insobz.ro
2. - 4745.556 EN 3-7:2004 + A1: Introdus pe
S.C. EUROSTING AAW 11.04.2019 2008 piata din
INDUSTRY S.R.L. agent de stingere: România
Buzău pulbere ABC la 15.05.2018
Şos. Brăilei nr. 3-5 PRO-FORTY (seriaC nr. 0025)
jud. Buzău focar 13A si 89B,
tel/fax: 0238.717.157 e- temperatura de lucru:
mail: office@eurosting.ro [-20 ÷+60] oC
76. STINGĂTOR portabil S.C. INSTAL SOMET S.A. 1. Seria C nr. 0026 - EN 3-7:2004 + A1: România
cu 6kg pulbere Buzău, str. D. Filipescu S.C. INSTAL SOMET din 15.05.2018 2008
tip P6 nr. 2, jud. Buzău S.A. agent de stingere:
tel/fax :0238.720.449 / Buzău, str. D. Filipescu (valabil pana la pulbere ABC
model P-INSO-6
0238.724.349 nr. 2, jud. Buzău 14.05.2023) PRO-FORTY
office@insobz.ro tel/fax :0238.720.449 / focar 34A si 183B,
0238.724.349 temperatura de lucru:
office@insobz.ro [-20 ÷ +60] oC
2. - 4745.557 EN 3-7:2004 + A1: Introdus pe
S.C. EUROSTING AAW 11.04.2019 2008 piata din
INDUSTRY S.R.L. agent de stingere: România
Buzău pulbere ABC la 15.05.2018

31
Şos. Brăilei nr. 3-5 PRO-FORTY (seriaC nr. 0026)
jud. Buzău focar 34A si 183B,
tel/fax: 0238.717.157 e- temperatura de lucru:
mail: office@eurosting.ro [-20 ÷ +60] oC

77. STINGĂTOR portabil S.C. INSTAL SOMET S.A. 1. Seria C nr. 0027 - EN 3-7:2004 + A1: România
de incendiu cu 9kg Buzău, str. D. Filipescu SC. INSTAL SOMET din 15.05.2018 2008
pulbere, tip P9 nr. 2, jud. Buzău S.A. agent de stingere:
tel/fax :0238.720.449 / Buzău, str. D. Filipescu (valabil pana la pulbere ABC
model P-INSO-9
0238.724.349 nr. 2, jud. Buzău 14.05.2023) PRO-FORTY
office@insobz.ro tel/fax :0238.720.449 / focar 34A si 183B,
0238.724.349 temperatura de lucru:
office@insobz.ro [-20 ÷ +60] oC
2. - 4745.558 EN 3-7:2004 + A1: Introdus pe
S.C. EUROSTING AAW 11.04.2019 2008 piata din
INDUSTRY S.R.L. agent de stingere: România
Buzău pulbere ABC la 15.05.2018
Şos. Brăilei nr. 3-5 PRO-FORTY (seriaC nr. 0027)
jud. Buzău focar 34A si 183B,
tel/fax: 0238.717.157 e- temperatura de lucru:
mail: office@eurosting.ro [-20 ÷ +60] oC

78. STINGĂTOR portabil S.C. VICTORIA S.C. VICTORIA Seria C nr. 0032 - EN 3-7: 2004 +A1: România
de incendiu cu pulbere, INDUSTRY FIRE S.R.L. INDUSTRY FIRE din 08.06.2018 2008
model P6 Bucureşti S.R.L. performanta la foc:
Str. Soldat Tina M Petre nr.9 Bucureşti (valabil pana la 34A , 183B
bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Str. Sold. Tina M Petre 07.06.2023) agent de stingere:
Tel: 0734.617.177 nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 pulbere
e-mail: sector 3 HIMIFOS ABC 40
contact@stingătoare- Tel: 0734.617.177 producător Dyayan
victoria.ro e-mail: Protection Ltd. –

32
contact@stingătoare- Bulgaria
victoria.ro agent propulsor: N2,
temperatura de
utilizare
[-300C ÷ + 600C]
79. STINGĂTOR portabil S.C. VICTORIA S.C. VICTORIA Seria C nr. 0033 - EN 3-7: 2004 +A1: România
de incendiu cu pulbere, INDUSTRY FIRE S.R.L. INDUSTRY FIRE din 08.06.2018 2008
model P9 Bucureşti S.R.L. performanta la foc:
Str. Soldat Tina M Petre nr.9 Bucureşti (valabil pana la 34A , 183B
bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Str. Sold. Tina M Petre 07.06.2023) agent de stingere:
Tel: 0734.617.177 nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 pulbere
e-mail: sector 3 HIMIFOS ABC 40
contact@stingătoare- Tel: 0734.617.177 producător Dyayan
victoria.ro e-mail: Protection Ltd. –
contact@ stingătoare- Bulgaria
victoria.ro agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[-300C ÷ + 600C]
80. STINGĂTOR portabil MOBIAK SA 1. - 5006.823/ EN 3-7: 2004 +A1: Bulgaria
de incendiu cu 9 l GRECIA S.C. INDUSTRIAL 21.06.2018 2007
soluție de spumant e-mail: exports@mobiak.gr CRUMAN S.R.L. performanta la foc:
Ploieşti, jud. Prahova 27A, 233B
cod/tip
Str. Carpenului nr. 32A agent de stingere:
MBK07-090AF-P1D tel: 0244.591.598 solutie de spumant cu
fax: 0244.597.327 apa in concentratie de
e-mail: 1,5% BSX233
office@cruman.ro agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[+50C ÷ 600C]
2. - 5008.219/ EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. PROUTIL S.R.L. 11.10.2018 2007 pe piaţa din
Craiova performanta la foc: România din
Str. Prelungirea 27A, 233B 21.06.2018
Bechetului nr. 69, judeţul agent de stingere: (nr. 5006.823)
Dolj solutie de spumant cu
telefon: 0251.406.133 apa in concentratie de
fax: 0251.406.134 1,5% BSX233
e-mail: contact@proutil.ro agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[+50C ÷ + 600C]
3. - 4745.134 EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie

33
S.C. ROSTING FIRE 13.03.2019 2007 pe piaţa din
INDUSTRY S.R.L. performanta la foc: România din
Sapoca, jud. Buzău 27A, 233B 21.06.2018
Str. Principală nr. 157 agent de stingere: (nr. 5006.823)
Telefon: 0744.167.343 solutie de spumant cu
Fax: 0238.512.929 apa in concentratie de
e-mail: 1,5% BSX233
rostingromania@ agent propulsor: azot,
yahoo.com temperatura de
utilizare:
[+50C ÷ 600C]
4. - 4746.418 EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. PROUTIL 04.06.2019 2007 pe piaţa din
SERVICE S.R.L. performanta la foc: România din
Craiova 27A, 233B 21.06.2018
Str. Prelungirea agent de stingere: (nr. 5006.823)
Bechetului nr. 69, judeţul solutie de spumant cu
Dolj apa in concentratie de
Telefon/fax: 0251.406.133 1,5% BSX233
e-mail: agent propulsor: azot,
contact@proutil.ro temperatura de
utilizare:
[+50C ÷ 600C]
81. STINGĂTOR portabil FIRE TECHNICS LTD. S.C. ESTBIMAR ISD - 5007.519 EN 3-7:2004 + Bulgaria
de incendiu presurizat Bulgaria S.R.L. 21.08.2018 A1:2007
permanent cu 6kg Padina agent de stingere:
Str. Macovei nr. 92, jud. pulbere COBRA
pulbere COBRA ABC,
Buzau ABC
Model TORNADO Tel/fax: 0338.402.100
e-mail:
office@estbimar.ro
82. STINGĂTOR portabil S.C ALSTING TIMSERV S.C. ALSTING Seria C nr. 0038 - EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu 6kg S.R.L. TIMSERV S.R.L. din 31.08.2018 A1:2007
pulbere, tip P6 România Timişoara agent de stingere:
Str. Intrarea Roma nr. 1, (valabil pana la pulbere HJ ABC
nr. Desen P6-100-00
scara A, etaj 3, apt. 12 30.08.2023) Universal
jud. Timiş performanta la foc:
telefon: 0745.302.410 34A si 183B
e-mail:
alstingtimisoara@
yahoo.com
83. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0040 - EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu 6kg România Ploieşti din 20.09.2018 A1:2007
pulbere, model P6-40 str. Mihai Bravu performanta la foc:

34
cod GEF/EN-6P-00 nr. 276A, (valabil pana la 34A si 183B
jud. Prahova 19.09.2023) agent de stingere:
telefon: 0244.526.099 pulbere chimica
fax: 0244.210.314 uscata ABC 40%,
e-mail: office@gefil.ro producator:
Ningbo Nenglin Fire-
Fighting Equipment
Co – China
84. STINGĂTOR portabil BETA Corporation SRO S.C. FALCK FIRE - 5007.655/ EN 3-7:2004 + Ungaria
de incendiu cu 6 kg Cehia SERVICES S.R.L. 21.09.2018 A1:2008 si
pulbere Bucureşti MSZ EN 3-10:2010
Model P6 BETA-Z Str. Frumoasa nr.30, zona performanta la foc:
(FT01-06A-00) A, sector 1 34A si 183B
tel.: 0374.910.910 agent de stingere:
fax: 0244.540.208 pulbere HJ ABC
e-mail-ri: UNIVERSAL
info@falck.ro/ temperatura de lucru:
divizia.mentenanta@ [-300C ÷ 600C]
falck.ro
85. STINGĂTOR portabil MOBIAK A.E. 1. - 5008.221/ EN 3-7: 2004 +A1: Bulgaria
de incendiu cu pulbere, Grecia S.C. PROUTIL S.R.L. 11.10.2018 2007
tip P6 e-mail: exports@mobiak.gr Craiova agent de stingere:
Str. Prelungirea Pulvex D7000 –
model
Bechetului nr. 69, judeţul Pulbere pentru clasa
MBK11-060DPA-P1A Dolj de incendiu D
telefon: 0251.406.133
fax: 0251.406.134
e-mail: contact@proutil.ro
2. - 4746.409 EN 3-7: 2004 +A1: Pus la dispozitie
S.C. PROUTIL 04.06.2019 2007 pe piaţa din
SERVICE S.R.L. agent de stingere: România în
Craiova Pulvex D7000 – 11.10.2018
Str. Prelungirea Pulbere pentru clasa (nr. 5008.221)
Bechetului nr. 69, judeţul de incendiu D
Dolj
Telefon/fax: 0251.406.133
e-mail:
contact@proutil.ro
86. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0043 - EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu 6 l România Ploieşti din 24.10.2018 A1:2007
spumă, str. Mihai Bravu performanta la foc:
nr. 276A, (valabil pana la 8A si 144B
model SM6
jud. Prahova 23.10.2023) agent de stingere:
cod GEF/EN-6S-00 telefon: 0244.526.099 spumant

35
fax: 0244.210.314 FILMFOAMC6916
e-mail: office@gefil.ro temperatura de lucru:
[00C ÷ 600C]

87. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0044 - EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu 9 l România Ploieşti din 24.10.2018 A1:2007
spumă, str. Mihai Bravu performanta la foc:
nr. 276A, (valabil pana la 13A si 233B
model SM9
jud. Prahova 23.10.2023) agent de stingere:
cod GEF/EN-9S-00 telefon: 0244.526.099 spumant
fax: 0244.210.314 FILMFOAMC6916
e-mail: office@gefil.ro temperatura de lucru:
[00C ÷ 600C]

88. STINGĂTOR portabil FIRE TECHNICS LTD. S.C. ESTBIMAR ISD - 5008.506 BDS EN 3-7:2004 + Bulgaria
de incendiu cu 5kg CO2 Bulgaria S.R.L. 12.11.2018 A1:2007
model TORNADO Padina
Str. Macovei nr. 92, jud.
Buzau
Tel/fax: 0338.402.100
e-mail:
office@estbimar.ro
89. STINGATOR portabil WYTWORNIA S.C. RO - 5008.992 EN 3-7:2004 + A1: Polonia
cu pulbere ARTYKULOW DISTRIBUTION 2000 14.12.2018 2007
model GP-1 kg PUGz- TECHNICZNYCH S.R.L. agent de stingere:
1b ’’W-A-T BRYNSKI’’ W.B. Pitesti pulbere
BRYNSCY S.C. Str. Fratii Golesti BC-E SK-20,
Polonia nr. 104, bl. S8, sc. A, ap. producător:
30 Pro PHOS Chemical
jud. Arges S.R.L.-Italia
tel. 0728.955.539 Performanta la foc:
8A si 34B
agent propulsor: CO2,
încărcătura nominală
1 kg,
intervalul de
temperatura de
utilizare
[-200C÷ +600C]
90. STINGĂTOR portabil MOBIAK A.E. 1. - 5009.396 EN 3-7: 2004 + Bulgaria
de incendiu cu 6 kg Grecia S.C. INDUSTRIAL 20.12.2018 A1: 2007
pulbere e-mail: exports@mobiak.gr CRUMAN S.R.L. performanta la foc:
model Ploieşti 21A și 113B
MBK 10-060 PA-ABC Jud. Prahova agent de stingere:

36
Tel: 0244.595.893/ ZX PD Standard N
0244.591.598 agent propulsor azot,
Fax: 0244.597.327 temperatura de lucru:
e-mail: office@cruman.ro [-200C ÷ 600C]
2. - 4745.526 EN 3-7: 2004 + Pus la dispozitie
S.C. FALCK FIRE 03.04.2019 A1: 2007 pe piaţa din
SERVICES S.R.L. performanta la foc: România în
Bucureşti 21A și 113B 20.12.2018
Str. Frumoasa nr. 30, zona agent de stingere: (nr. 5009.396)
A, sector 1 ZX PD Standard N
tel.: 0374.910.910; agent propulsor azot,
fax: 0244.540.208; temperatura de lucru:
e-mail: [-200C ÷ 600C]
divizia.mentenanta@
falck.ro
3. - 4746.407 EN 3-7: 2004 + Pus la dispozitie
S.C. PROUTIL 30.05.2019 A1: 2007 pe piaţa din
SERVICE S.R.L. performanta la foc: România în
Craiova 21A și 113B 20.12.2018
Str. Prelungirea agent de stingere: (nr. 5009.396)
Bechetului nr. 69, judeţul ZX PD Standard N
Dolj agent propulsor azot,
Telefon/fax: 0251.406.133 temperatura de lucru:
e-mail: contact@proutil.ro [-200C ÷ 600C]
91. STINGĂTOR portabil EMME Antincendio S.r.l. S.C. MAR – INA - 5008.570 EN 3-7: 2004 + Italia
de incendiu cu 2 kg Italia PRODPREST S.R.L. 11.02.2019 A1: 2007
CO2 Galaţi performanta la foc:
model 23020-7 Str. Saliste nr. 20 34B
jud. Galaţi
telefon: 0236.319.417
fax: 0236.411.679
e-mail:
office@mar-ina.ro
92. STINGĂTOR portabil EMME Antincendio S.r.l. 1. - 5008.571 EN 3-7: 2004 + Italia
de incendiu cu 5 kg Italia S.C. MAR – INA 11.02.2019 A1: 2007
CO2 PRODPREST S.R.L. performanta la foc:
model 23052-7 Galaţi 113B
Str. Saliste nr. 20
jud. Galaţi
telefon: 0236.319.417
fax: 0236.411.679
e-mail:
office@mar-ina.ro

37
2. - 4744.831 EN 3-7: 2004 + Italia
S.C. FIRE METAL 06.03.2019 A1: 2007
EXPERT S.R.L. - D performanta la foc:
Ploiești, jud. Prahova 113B
Str. Soldat Erou
Constantinoiu Vasile nr.
17A
telefon: 0736.081.311;e-
mail:
office@stingshop.ro
93. STINGĂTOR portabil S.C. BRASTING S.R.L. S.C. BRASTING S.R.L. Seria C nr. 0051 - EN 3-7: 2004 + România
de incendiu cu 6kg Braşov Braşov din 11.02.2019 A1: 2007
pulbere str. Vlad Ţepeş nr. 21 str. Vlad Ţepeş nr. 21 jud. performanta la foc:
model P6 jud. Braşov Braşov (valabil pana la 34A si 183B
Tel/fax: 0268/258.416 Tel/fax: 0268/258.416 10.02.2024 agent de stingere:
e-mail: brasting@brasting.ro e-mail: HJ ABC
brasting@brasting.ro UNIVERSAL
(producator Suzhou
Wuyue Synthetic Fire
Sci-Tech Co. Ltd. -
China)
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
94. STINGĂTOR portabil FIRE TECHNICS LTD. S.C. ESTBIMAR ISD - 4744.856/ EN 3-7:2004 + Bulgaria
de incendiu presurizat Bulgaria S.R.L. 26.02.2019 A1:2007
permanent cu 6kg Padina agent de stingere:
Str. Macovei nr. 92 pulbere BC
pulbere BC,
jud. Buzau
model TORNADO Tel/fax: 0338.402.100 performanta la foc:
e-mail: 113B și C
office@estbimar.ro
95. STINGĂTOR portabil FIRE TECHNICS LTD. S.C. ESTBIMAR ISD - 4744.857/ BDS EN 3-7:2004 + Bulgaria
de incendiu cu 2kg CO2 Bulgaria S.R.L. 26.02.2019 A1:2007
model TORNADO Padina performanta la foc:
Str. Macovei nr. 92, jud. 34B
Buzau
Tel/fax: 0338.402.100
e-mail:
office@estbimar.ro
96. STINGĂTOR portabil FIRE TECHNICS LTD. S.C. ESTBIMAR ISD - 4744.859/ EN 3-7:2004 + Bulgaria
de incendiu presurizat Bulgaria S.R.L. 26.02.2019 A1:2007
permanent cu 2kg Padina agent de stingere:
Str. Macovei nr. 92, jud. pulbere ABC
pulbere ABC,
Buzau performanta la foc:
model TORNADO
38
Tel/fax: 0338.402.100 8A și 34B
e-mail:
office@estbimar.ro
97. STINGĂTOR portabil FIRE TECHNICS LTD. S.C. ESTBIMAR ISD - 4744.859/ EN 3-7:2004 + Bulgaria
de incendiu presurizat Bulgaria S.R.L. 26.02.2019 A1:2007
permanent cu 12kg Padina agent de stingere:
Str. Macovei nr. 92, jud. pulbere ABC
pulbere ABC,
Buzau performanta la foc:
model TORNADO Tel/fax: 0338.402.100 43A și 183B
e-mail:
office@estbimar.ro
98. STINGĂTOR portabil SC VICTORIA INDUSTRY S.C. VICTORIA Seria C nr. 0052 - EN 3-7: 2004 +A1: România
de incendiu cu 12 kg FIRE SRL INDUSTRY FIRE din 21.03.2019 2007
pulbere, Bucureşti S.R.L. performanta la foc:
Str. Soldat Tina M Petre nr.9 Bucureşti (valabil pana la 43A , 183B
model P12
bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Str. Sold. Tina M Petre 20.03.2024) agent de stingere:
Tel: 0734.617.177 nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 pulbere HIMIFOS
e-mail: sector 3 ABC 40
contact@stingătoare- Tel: 0734.617.177 producător Dyayan
victoria.ro e-mail: Protection Ltd. –
contact@stingătoare- Bulgaria
victoria.ro temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
99. STINGĂTOR portabil KZWM Ogniochron S.A. S.C. MEDIA ROM - 4745.660 PN EN 3-7+A1:2008 Polonia
de incendiu cu 1 kg Polonia International S.R.L. 12.04.2019 focar 21B
pulbere, Ciolpani, jud. Ilfov agent de stingere
Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. pulbere
model GP-1z BC/MP
190A Renex BC Plus
Telefon: 0374.001.699 temperatura de lucru:
Fax: 0214.043.941 [-200C ÷ 600C]

100. STINGĂTOR portabil FIRE TECHNICS LTD. S.C. ESTBIMAR ISD - 4744.858/ EN 3-7:2004 + Bulgaria
de incendiu presurizat Bulgaria S.R.L. 18.04.2019 A1:2007
permanent cu 1kg Padina
Str. Macovei nr. 92, jud. performanta la foc:
pulbere ABC, tip P1
Buzau 5A și 21B
model TORNADO Tel/fax: 0338.402.100 temperatura de lucru:
e-mail: [-300C ÷ 600C]
office@estbimar.ro
101. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0055 - EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu 12 kg Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploieşti din 13.05.2019 A1:2007
pulbere, Ploiesti, jud. Prahova str. Mihai Bravu performanta la foc:
nr. 276A, jud. Prahova (valabil pana la 55A și 233B;
model P12-40
telefon: 0244.526.099 12.05.2024) agent de stingere:

39
nr. desen: fax: 0244.210.314 pulbere chimica
GEF/EN-12P-00 e-mail:office@gefil.ro uscata ABC 40,
producător
Ningbo Nenglin Fire-
Fighting Equipment
Co. Ltd. - China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C];
presiunea maxima
admisa 18 bari la 600C
102. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0056 - EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu 12 kg Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploieşti din 13.05.2019 A1:2007
pulbere, Ploiesti, jud. Prahova str. Mihai Bravu performanta la foc:
nr. 276A, jud. Prahova (valabil pana la 43A și 183B;
model P12-E
telefon: 0244.526.099 12.05.2024) agent de stingere:
nr. desen: fax: 0244.210.314 pulbere ZX PD
GEF/EN-12P-0E e-mail:office@gefil.ro Standard N ABC 20,
producător
Suzhou Wuyue
Synthetic Fire Sci-
Tech Co. - China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C];
presiunea maxima
admisa 18 bari la 600C
103. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0057 - EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu 9 kg Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploieşti din 13.05.2019 A1:2007
pulbere, Ploiesti, jud. Prahova str. Mihai Bravu performanta la foc:
nr. 276A, jud. Prahova (valabil pana la 34A și 144B;
model P9-E
telefon: 0244.526.099 12.05.2024) agent de stingere:
nr. desen: fax: 0244.210.314 pulbere ZX PD
GEF/EN-9P-0E e-mail:office@gefil.ro Standard N ABC 20,
producător
Suzhou Wuyue
Synthetic Fire Sci-
Tech Co. - China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C];
presiunea maxima
admisa 18 bari la 600C
104. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0058 - EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu 6 kg Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploieşti din 13.05.2019 A1:2007
pulbere, Ploiesti, jud. Prahova str. Mihai Bravu performanta la foc:
nr. 276A, jud. Prahova (valabil pana la 27A și 144B;
40
model P6-E telefon: 0244.526.099 12.05.2024) agent de stingere:
nr. desen: fax: 0244.210.314 pulbere ZX PD
GEF/EN-6P-E-00 e-mail:office@gefil.ro Standard N ABC 20,
producător
Suzhou Wuyue
Synthetic Fire Sci-
Tech Co. - China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C];
presiunea maxima
admisa 18 bari la 600C
105. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0059 - EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu 4kg Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploieşti din 13.05.2019 A1:2007
pulbere, Ploiesti, jud. Prahova str. Mihai Bravu performanta la foc:
nr. 276A, jud. Prahova (valabil pana la 21A și 89B;
model P4-E
telefon: 0244.526.099 12.05.2024) agent de stingere:
nr. desen: fax: 0244.210.314 pulbere ZX PD
GEF/EN-4P-0E e-mail:office@gefil.ro Standard N ABC 20,
producător
Suzhou Wuyue
Synthetic Fire Sci-
Tech Co. - China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C];
presiunea maxima
admisa 18 bari la 600C
106. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0060 - EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu 3kg Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploieşti din 14.05.2019 A1:2007
pulbere, Ploiesti, jud. Prahova str. Mihai Bravu performanta la foc:
nr. 276A, jud. Prahova (valabil pana la 13A și 55B;
model P3-E
telefon: 0244.526.099 13.05.2024) agent de stingere:
nr. desen: fax: 0244.210.314 pulbere ZX PD
GEF/EN-3P-0E e-mail:office@gefil.ro Standard N ABC 20,
producător
Suzhou Wuyue
Synthetic Fire Sci-
Tech Co. - China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C];
presiunea maxima
admisa 18 bari la 600C
107. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0061 - EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu 2kg Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploieşti din 14.05.2019 A1:2007
Ploiesti, jud. Prahova str. Mihai Bravu performanta la foc:
41
pulbere, nr. 276A, jud. Prahova (valabil pana la 8A și 34B;
model P2-E telefon: 0244.526.099 13.05.2024) agent de stingere:
nr. desen: fax: 0244.210.314 pulbere ZX PD
e-mail:office@gefil.ro Standard N ABC 20,
GEF/EN-2P-0E
producător
Suzhou Wuyue
Synthetic Fire Sci-
Tech Co. - China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C];
presiunea maxima
admisa 18 bari la 600C
108. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0062 - EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu 1kg Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploieşti din 14.05.2019 A1:2007
pulbere, Ploiesti, jud. Prahova str. Mihai Bravu performanta la foc:
nr. 276A, jud. Prahova (valabil pana la 5A și 21B;
model P1-E
telefon: 0244.526.099 13.05.2024) agent de stingere:
nr. desen: fax: 0244.210.314 pulbere ZX PD
GEF/EN-1P-00 e-mail:office@gefil.ro Standard N ABC 20,
producător
Suzhou Wuyue
Synthetic Fire Sci-
Tech Co. - China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C];
presiunea maxima
admisa 18 bari la 600C
109. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0063 - EN 3-7:2004 + România
pentru stingere Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploieşti din 14.05.2019 A1:2007
incendiu cu 5kg CO2 Ploiesti, jud. Prahova str. Mihai Bravu performanta la foc:
model G5 nr. 276A, jud. Prahova (valabil pana la 55B
nr. desen: telefon: 0244.526.099 13.05.2024) temperatura de
GEF/EN-G5 fax: 0244.210.314 operare
e-mail:office@gefil.ro [-300C÷ 600C]
presiune maxima
admisa 174 bari la
+600C
110. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0064 - EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu 2kg CO2 Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploieşti din 16.05.2019 A1:2007
model G2 Ploiesti, jud. Prahova str. Mihai Bravu performanta la foc:
nr. desen: nr. 276A, jud. Prahova (valabil pana la 21B
GEF/EN-G2 telefon: 0244.526.099 15.05.2024) temperatura de
fax: 0244.210.314 operare
e-mail:office@gefil.ro [-300C÷ 600C]
42
presiune maxima
admisa 174 bari la
+600C
111. STINGĂTOR portabil S.C. VICTORIA S.C. VICTORIA Seria C nr. 0067 - EN 3-7 + A1:2007 România
de incendiu cu 1 kg INDUSTRY FIRE S.R.L. INDUSTRY FIRE din 15.07.2019 performanta la foc:
pulbere, Bucureşti S.R.L. 5A , 21B
Str. Soldat Tina M Petre nr.9 Bucureşti (valabil pană la agent de stingere:
tip P1
bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Str. Sold. Tina M Petre 14.07.2024) pulbere
Tel: 0734.617.177 nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 HIMIFOS ABC 40
e-mail: sector 3 producător Dyayan
contact@stingătoare- Tel: 0734.617.177 Protection Ltd. –
victoria.ro e-mail: Bulgaria
contact@ stingătoare- agent propulsor: azot,
victoria.ro temperatura de
utilizare:
[-300C ÷ + 600C]
112. STINGĂTOR portabil S.C. VICTORIA S.C. VICTORIA Seria C nr. 0068 - EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu 6 l INDUSTRY FIRE S.R.L. INDUSTRY FIRE din 15.07.2019 A1:2007
spumă, Bucureşti S.R.L. performanta la foc:
Str. Soldat Tina M Petre nr.9 Bucureşti (valabil pană la 8A , 144B
tip SM6
bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Str. Sold. Tina M Petre 14.07.2024) agent de stingere:
Tel: 0734.617.177 nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 spumant Sthamex-
e-mail: sector 3 Afff 6% F-5(00C)
contact@stingătoare- Tel: 0734.617.177 producător Fabrik
victoria.ro e-mail: chemischer Präparate
contact@ stingătoare- von Dr. Richard
victoria.ro Sthamer GmbH & Co.
KG - Germania
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[00C ÷ + 600C]
113. STINGĂTOR portabil S.C. VICTORIA S.C. VICTORIA Seria C nr. 0069 - EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu 9 l INDUSTRY FIRE S.R.L. INDUSTRY FIRE din 15.07.2019 A1:2007
spumă, Bucureşti S.R.L. performanta la foc:
Str. Soldat Tina M Petre nr.9 Bucureşti (valabil pană la 13A , 233B
tip SM9
bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Str. Sold. Tina M Petre 14.07.2024) agent de stingere:
Tel: 0734.617.177 nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 spumant Sthamex-
e-mail: sector 3 Afff 6% F-5(00C)
contact@stingătoare- Tel: 0734.617.177 producător Fabrik
victoria.ro e-mail: chemischer Präparate
contact@ stingătoare- von Dr. Richard
victoria.ro Sthamer GmbH & Co.
KG - Germania

43
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[00C ÷ + 600C]
114. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0071 EN 3-7+A1:2007 România
de incendiu cu 1 kg FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 23.07.2019 performanta la foc:
pulbere, CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 8A , 34B
Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
tip P1,
Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 22.07.2024) pulbere ABC
model TANG PD1E P.R. China mail: office@eurosting.ro Sumerian 20
producător Ningbo
Nenglin Fire-Fighting
Equipment Co. Ltd
- China
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[-300C ÷ + 600C]
115. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0072 EN 3-7+A1:2007 România
de incendiu cu 2 kg FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 23.07.2019 performanta la foc:
pulbere, CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 13A , 89B
Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
tip P2,
Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 22.07.2024) pulbere ABC
model TANG PD2 P.R. China mail: office@eurosting.ro Sumerian 20
producător Ningbo
Nenglin Fire-Fighting
Equipment Co. Ltd
- China
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[-300C ÷ + 600C]
116. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0073 EN 3-7+A1:2007 România
de incendiu cu 3 kg FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 23.07.2019 performanta la foc:
pulbere, CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 13A , 113B
Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
tip P3,
Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 22.07.2024) pulbere ABC
model TANG PD3 P.R. China mail: office@eurosting.ro Sumerian 20
producător Ningbo
Nenglin Fire-Fighting
Equipment Co. Ltd
- China
agent propulsor: azot,
temperatura de

44
utilizare:
[-300C ÷ + 600C]
117. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0074 EN 3-7+A1:2007 România
de incendiu cu 4 kg FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 23.07.2019 performanta la foc:
pulbere, CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 21A , 144B
Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
tip P4,
Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 22.07.2024) pulbere ABC
model TANG PD4 P.R. China mail: office@eurosting.ro Sumerian 20
producător Ningbo
Nenglin Fire-Fighting
Equipment Co. Ltd
- China
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[-300C ÷ + 600C]
118. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0075 EN 3-7+A1:2007 România
de incendiu cu 6 kg FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 23.07.2019 performanta la foc:
pulbere, CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 27A , 183B
Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
tip P6,
Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 22.07.2024) pulbere ABC
model TANG PD6 P.R. China mail: office@eurosting.ro Sumerian 20
producător Ningbo
Nenglin Fire-Fighting
Equipment Co. Ltd
- China
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[-300C ÷ + 600C]
119. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0076 EN 3-7+A1:2007 România
de incendiu cu 9 kg FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 24.07.2019 performanta la foc:
pulbere, CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 34A , 233B
Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
tip P9,
Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 23.07.2024) pulbere ABC
model TANG PD9 P.R. China mail: office@eurosting.ro Sumerian 20
producător Ningbo
Nenglin Fire-Fighting
Equipment Co. Ltd
- China
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[-300C ÷ + 600C]

45
120. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0077 EN 3-7+A1:2007 România
de incendiu cu 12 kg FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 24.07.2019 performanta la foc:
pulbere, CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 43A , 233B
Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
tip P12,
Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 23.07.2024) pulbere ABC
model TANG PD12 P.R. China mail: office@eurosting.ro Sumerian 20
producător Ningbo
Nenglin Fire-Fighting
Equipment Co. Ltd
- China
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[-300C ÷ + 600C]
121. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0078 EN 3-7+A1:2007 România
de incendiu cu 6 l FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 25.07.2019 performanta la foc:
spumă, CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 21A , 183B
Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
tip SM6,
Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 24.07.2024) 5.910 l apa + 0.09 l
model TANG FM6 P.R. China mail: office@eurosting.ro producător Uniteq -
Belgia
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[+50C ÷ + 600C]
122. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0079 EN 3-7+A1:2007 România
de incendiu cu 9 l FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 25.07.2019 performanta la foc:
spumă, CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 27A , 233B
Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
tip SM9,
Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 24.07.2024) 8.865 l apa + 0.135 l
model TANG FM9 P.R. China mail: office@eurosting.ro BSX233
producător Uniteq -
Belgia
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[+50C ÷ + 600C]
123. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0080 EN 3-7+A1:2007 România
de incendiu cu 6 l apă, FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 29.07.2019 performanta la foc:
tip AP6, CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 13A
Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, (valabil pană la agent de stingere: apa
model TANG WT6
Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 24.07.2024) agent propulsor: azot,
P.R. China mail: office@eurosting.ro temperatura de
utilizare:

46
[+50C ÷ + 600C]
124. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0081 EN 3-7+A1:2007 România
de incendiu cu 9 l apă, FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 29.07.2019 performanta la foc:
tip AP9, CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 21A
Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, (valabil pană la agent de stingere: apa
model TANG WT9
Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 24.07.2024) agent propulsor: azot,
P.R. China mail: office@eurosting.ro temperatura de
utilizare:
[+50C ÷ + 600C]
125. STINGĂTOR portabil MOBIAK A.E. S.C. GIMAR SERPICO 4747.132/ EN 3-:2004+A1:2007 Bulgaria
de incendiu cu 6 l Grecia S.R.L. 07.08.2019 performanta la foc:
spumă, e-mail: exports@mobiak.gr Str. Amiral Măcelariu 21A , 144B și 75F
Horia nr. 7, sector 1, agent de stingere:
model
București soluție Eco Dare
MBK-13-060ABF-P1E ABF-300C/M
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[-300C ÷ + 600C]
126. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0084 BS EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu pulbere FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 29.08.2019 A1:2007
ABC CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 (valabil pană la focar 8A, 34 B şi C
tip P1 Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, 28.08.2024) agent de stingere:
model TMPD1E Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- pulbere HJ ABC
P.R. China mail: office@eurosting.ro UNIVERSAL,
domeniu de
temperaturi
[-300C ÷ 600C]

127. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0085 BS EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu pulbere FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 29.08.2019 A1:2007
ABC CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 focar 13A, 89 B şi C
tip P2 Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
model TMPD2S Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 28.08.2024) pulbere HJ ABC
P.R. China mail: office@eurosting.ro UNIVERSAL,
agent propulsor N2
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C ]
128. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0086 BS EN 3-7: România

47
de incendiu cu pulbere FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 29.08.2019 2004 + A1: 2007
ABC CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. focar 21A, 113 B şi C
tip P3 Oraș Liangnong, Yuyao City, Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
model TMPD3S Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 28.08.2024) pulbere HJ ABC
P.R. China mail: office@eurosting.ro UNIVERSAL
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C ]
129. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0087 BS EN 3-7:2004 + România
de incendiu cu 4kg FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 29.08.2019 A1:2007
pulbere ABC CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 focar 27A, 144 B şi C
tip P4 Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
model TMPD4S Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 28.08.2024) pulbere HJ ABC
P.R. China mail: office@eurosting.ro UNIVERSAL,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C ]

130. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0088 BS EN 3-7: 2004 + România
de incendiu cu 6kg FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 29.08.2019 A1:2007
pulbere ABC CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 focar 43A, 233 B şi C
tip P6 Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
model TMPD6S Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 28.08.2024) pulbere HJ ABC
P.R. China mail: office@eurosting.ro UNIVERSAL
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C ]

131. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0090 BS EN 3-7: 2004 + România
de incendiu cu pulbere FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 29.08.2019 A1: 2007
ABC CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. focar 55A, 233 B şi C,
tip P9 Oraș Liangnong, Yuyao City, Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
model TMPD9S Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 28.08.2024) pulbere HJ ABC
P.R. China mail: office@eurosting.ro UNIVERSAL
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]

48
132. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0091 BS EN 3-7: 2004 + România
de incendiu cu pulbere FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 29.08.2019 A1: 2007
ABC CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. focar 55A, 233 B şi C,
tip P12 Oraș Liangnong, Yuyao City, Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
model TMPD12 Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 28.08.2024) pulbere HJ ABC
P.R. China mail: office@eurosting.ro UNIVERSAL,
agent propulsor azot,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C ]

133. STINGĂTOR portabil S.C. TEHNOSTING S.C. TEHNOSTING Seria C nr. 0094 - EN 3-7: 2004 + A1: România
de incendiu cu 5kg ECHIPAMENTE S.R.L. ECHIPAMENTE S.R.L. din 16.09.2019 2007
CO2 Braşov Braşov performanta la foc:
model G5 str. De Mijloc nr. 98 str. De Mijloc nr. 98 (valabil pană la 55 B
jud. Braşov jud. Braşov 15.09.2024) temperatura de
tel/fax: 0268.708.145 tel/fax: 0268.708.145 utilizare:
0268.471.771 0268.471.771 [-300C ÷ + 600C]
e-mail: tehnostingromania@ e-mail: presiune maxima
yahoo.ro tehnostingromania@ admisa 174 bari la
yahoo.ro +600C
134. STINGĂTOR portabil S.C. TEHNOSTING S.C. TEHNOSTING Seria C nr. 0095 - EN 3-7: 2004 + A1: România
de incendiu cu 2kg ECHIPAMENTE S.R.L. ECHIPAMENTE S.R.L. din 16.09.2019 2007
CO2 Braşov Braşov performanta la foc:
model G2 str. De Mijloc nr. 98 str. De Mijloc nr. 98 (valabil pană la 21 B
jud. Braşov jud. Braşov 15.09.2024) temperatura de
tel/fax: 0268.708.145 tel/fax: 0268.708.145 utilizare:
0268.471.771 0268.471.771 [-300C ÷ + 600C]
e-mail: tehnostingromania@ e-mail: presiune maxima
yahoo.ro tehnostingromania@ admisa 174 bari la
yahoo.ro 600C
135. STINGĂTOR portabil S.C. TEHNOSTING S.C. TEHNOSTING Seria C nr. 0096 - EN 3-7: 2004 + A1: România
de incendiu cu 6 kg ECHIPAMENTE S.R.L. ECHIPAMENTE S.R.L. din 16.09.2019 2007
pulbere Braşov Braşov performanta la foc:
model P6 str. De Mijloc nr. 98 str. De Mijloc nr. 98 (valabil pană la 34A şi 183B
jud. Braşov jud. Braşov 15.09.2024) agent de stingere:
tel/fax: 0268.708.145 tel/fax: 0268.708.145 pulbere chimică
0268.471.771 0268.471.771 uscată ABC40
e-mail: tehnostingromania@ e-mail: producător Fabrik
yahoo.ro tehnostingromania@ chemischer Zhejiang
yahoo.ro Aimeixi Fire
Protection Products
Co. Ltd. - China

49
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[-300C ÷ + 600C]
136. STINGĂTOR portabil S.C. TEHNOSTING S.C. TEHNOSTING Seria C nr. 0097 - EN 3-7: 2004 + A1: România
de incendiu cu 9 kg ECHIPAMENTE S.R.L. ECHIPAMENTE S.R.L. din 16.09.2019 2007
pulbere Braşov Braşov performanta la foc:
model P9 str. De Mijloc nr. 98 str. De Mijloc nr. 98 (valabil pană la 43A şi 233B
jud. Braşov jud. Braşov 15.09.2024) agent de stingere:
tel/fax: 0268.708.145 tel/fax: 0268.708.145 pulbere chimică
0268.471.771 0268.471.771 uscată ABC40
e-mail: tehnostingromania@ e-mail: producător Zhejiang
yahoo.ro tehnostingromania@ Aimeixi Fire
yahoo.ro Protection Products
Co. Ltd. - China
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[-300C ÷ + 600C]
137. STINGĂTOR portabil S.C. TEHNOSTING S.C. TEHNOSTING Seria C nr. 0098 - EN 3-7: 2004 + A1: România
de incendiu cu 1 kg ECHIPAMENTE S.R.L. ECHIPAMENTE S.R.L. din 16.09.2019 2007
pulbere Braşov Braşov performanta la foc:
model P1 str. De Mijloc nr. 98 str. De Mijloc nr. 98 (valabil pană la 5A şi 21B
jud. Braşov jud. Braşov 15.09.2024) agent de stingere:
tel/fax: 0268.708.145 tel/fax: 0268.708.145 pulbere chimică
0268.471.771 0268.471.771 uscată ABC40
e-mail: tehnostingromania@ e-mail: producător Zhejiang
yahoo.ro tehnostingromania@ Aimeixi Fire
yahoo.ro Protection Products
Co. Ltd. - China
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[-300C ÷ + 600C]
138. STINGĂTOR portabil S.C. TEHNOSTING S.C. TEHNOSTING Seria C nr. 0099 - EN 3-7: 2004 + A1: România
de incendiu cu 2 kg ECHIPAMENTE S.R.L. ECHIPAMENTE S.R.L. din 16.09.2019 2007
pulbere Braşov Braşov performanta la foc:
model P2 str. De Mijloc nr. 98 str. De Mijloc nr. 98 (valabil pană la 13A şi 55B
jud. Braşov jud. Braşov 15.09.2024) agent de stingere:
tel/fax: 0268.708.145 tel/fax: 0268.708.145 pulbere chimică
0268.471.771 0268.471.771 uscată ABC40
e-mail: tehnostingromania@ e-mail: producător Zhejiang
yahoo.ro tehnostingromania@ Aimeixi Fire
yahoo.ro Protection Products

50
Co. Ltd. - China
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[-300C ÷ + 600C]
139. STINGĂTOR portabil S.C. TEHNOSTING S.C. TEHNOSTING Seria C nr. 0100 - EN 3-7: 2004 + A1: România
de incendiu cu 3 kg ECHIPAMENTE S.R.L. ECHIPAMENTE S.R.L. din 17.09.2019 2007
pulbere Braşov Braşov performanta la foc:
model P3 str. De Mijloc nr. 98 str. De Mijloc nr. 98 (valabil pană la 21A şi 70B
jud. Braşov jud. Braşov 16.09.2024) agent de stingere:
tel/fax: 0268.708.145 tel/fax: 0268.708.145 pulbere chimică
0268.471.771 0268.471.771 uscată ABC40
e-mail: tehnostingromania@ e-mail: producător Zhejiang
yahoo.ro tehnostingromania@ Aimeixi Fire
yahoo.ro Protection Products
Co. Ltd. - China
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[-300C ÷ + 600C]
140. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0102 BS EN 3-7: 2004 + România
de incendiu cu 2 l FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 26.09.2019 A1: 2007
spumă CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. focar 8A și 55 B,
tip SM2 Oraș Liangnong, Yuyao City, Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
model TMFM2S Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 25.09.2024) 1,660 l apa +0,340 l
P.R. China mail: office@eurosting.ro spumă GENEX 1R
AFFF, producător
3 FFF Limited – UK
agent propulsor azot,
temperatura de lucru:
[+50C ÷ 600C ]

141. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0103 BS EN 3-7: 2004 + România
de incendiu cu 3 l FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 26.09.2019 A1: 2007
spumă CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. focar 13A și 89 B,
tip SM3 Oraș Liangnong, Yuyao City, Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
model TMFM3S Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 25.09.2024) 2,490 l apa + 0,510 l
P.R. China mail: office@eurosting.ro spumă GENEX 1R
AFFF, producător
3 FFF Limited – UK
agent propulsor azot,
temperatura de lucru:
[+50C ÷ 600C ]

51
142. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0104 BS EN 3-7: 2004 + România
de incendiu cu 6 l FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 26.09.2019 A1: 2007
spumă CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. focar 21A și 144 B,
tip SM6 Oraș Liangnong, Yuyao City, Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
model TMFM6S Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 25.09.2024) 5,91 l apa +0,090 l
P.R. China mail: office@eurosting.ro spumă GENEX ESC,
producător
3 FFF Limited – UK
agent propulsor azot,
temperatura de lucru:
[+50C ÷ 600C ]

143. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0105 BS EN 3-7: 2004 + România
de incendiu cu 9 l FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 26.09.2019 A1: 2007
spumă CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. focar 27A și 233 B,
tip SM9 Oraș Liangnong, Yuyao City, Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
model TMFM9S Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 25.09.2024) 8,82 l apa +0,18 l
P.R. China mail: office@eurosting.ro spumă GENEX ESC,
producător
3 FFF Limited – UK
agent propulsor azot,
temperatura de lucru:
[+50C ÷ 600C ]

144. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0106 BS EN 3-7: 2004 + România
de incendiu cu 2 kg FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 02.10.2019 A1: 2007
CO2 CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. focar 34 B,
tip G2 Oraș Liangnong, Yuyao City, Buzău, (valabil pană la temperatura de lucru:
model TMCD2 Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 01.10.2024) [-300C ÷ 600C ]
P.R. China mail: office@eurosting.ro

145. STINGĂTOR portabil YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0107 BS EN 3-7: 2004 + România
de incendiu cu 5 kg FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 02.10.2019 A1: 2007
CO2 CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. focar 70 B,
tip G5 Oraș Liangnong, Yuyao City, Buzău, (valabil pană la temperatura de lucru:
model TMCD5 Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 01.10.2024) [-300C ÷ 600C ]
P.R. China mail: office@eurosting.ro

52
2. STINGĂTOARE TRANSPORTABILE/ MOBILE
1. STINGĂTOR de GLORIA GMBH – Germania S.C. GEO – STING - 335.468/ UNI EN 1866-1:2008 Germania
incendiu mobil S.R.L. 04.06.2014 focare A, IVB şi C Polonia
tip P100 Târgovişte agent de stingere:
model PEF 100/10 str. Petru Cercel pulbere
nr. de referinţă nr. 22A FUREX ABC 30
000820.2851 jud. Dâmboviţa temperatura de lucru:
Tel:0372.790.699/ [-300C ÷ + 600C]
0731.316.777
Fax:0372.877.554/
0245.220.771
e-mail:
office@geo-sting.ro
2. STINGĂTOR de GLORIA GMBH – Germania S.C. GEO – STING - 335.469/ UNI EN 1866-1:2008 Germania
incendiu mobil S.R.L. 04.06.2014 focar 233B Polonia
tip G 20 Târgovişte temperatura de lucru:
model CF 20/6 str. Petru Cercel [-300C ÷ + 600C]
nr. de referinţă nr. 22A
000766.2851 jud. Dâmboviţa
Tel:0372.790.699/
0731.316.777
Fax:0372.877.554/
0245.220.771
e-mail:
office@geo-sting.ro
3. STINGĂTOR mobil GLORIA GMBH – Germania S.C. GEO – STING - 335.467/ UNI EN 1866-1:2008 Germania
de incendiu, S.R.L. 17.06.2014 focar A, IVB şi C Polonia
tip P50 Târgovişte agent de stingere:
model PEF 50/10 str. Petru Cercel FUREX ABC 30,
nr. de referinţă nr. 22A agent propulsor N2
000906.2851 jud. Dâmboviţa temperatura de lucru:
Tel:0372.790.699/ [-300C ÷ + 600C]
0731.316.777
Fax:0372.877.554/
0245.220.771
e-mail:
office@geo-sting.ro
4. STINGĂTOR mobil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4755.209/ EN 1866-1:2007 Slovacia
de incendiu cu 100 l Ploieşti Ploieşti 06.04.2016 focar A si III B
spumă str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. str. Mihai Bravu agent de stingere:
53
model SM 100 Prahova nr. 276A, jud. Prahova spumant FOMTEC
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 AFFF 6%
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 agent propulsor N2,
temperatura de lucru:
[+50C ÷ 600C]
5. STINGĂTOR mobil de S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4755.210/ EN 1866-1:2007 focar Slovacia
incendiu cu 50 l spumă Ploieşti Ploieşti 11.04.2016 A si II B
model SM 50 (-300 C) str. Mihai Bravu nr. 276A str. Mihai Bravu agent de stingere:
jud. Prahova nr. 276A, soluţie premixată
telefon: 0244.526.099 jud. Prahova FOMTEC
fax: 0244.210.314 telefon: 0244.526.099 Alpha B -30
fax: 0244.210.314 temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C ]

6. STINGĂTOR mobil de S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4755.211/ EN 1866-1:2007 focar Slovacia
incendiu cu 100 kg Ploieşti Ploieşti 21.04.2016 A, III B,
pulbere str. Mihai Bravu nr. 276A, jud. str. Mihai Bravu agent de stingere:
model P100 Prahova nr. 276A, jud. Prahova pulbere ABC 40
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 agent propulsor azot
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 temperatura de lucru:
[-300 C ÷ + 600 C]
7. STINGĂTOR TODOROVIC D.o.o. – S.C. RESOL S.R.L. 4756.574/ EN 1866-1:2007 Italia
transportabil de Serbia Drobeta Turnu Severin 02.06.2016 focar A si III B Croaţia
incendiu Str. Calomfirescu agent de stingere: Ungaria
model S-50A nr. 36 pulbere ABC Favorit
jud.Mehedinţi telefon/fax: Tertia
0252.316.054 agent propulsor N2
încărcătura nominală
50 kg
temperatura de lucru:
[-300 C ÷ 600 C]

54
8. STINGĂTOR mobil MOBIAK A.E. 1. - 4756.173/ EN 1866-1:2007 Grecia
de incendiu cu 50 kg Grecia S.C. INDUSTRIAL 09.06.2016 focar A si III B
pulbere e-mail: exports@mobiak.gr CRUMAN S.R.L. agent de stingere:
model Ploieşti, jud. Prahova pulbere ABC 40
MBK09-500PA-H1B Str. Carpenului nr. 32A temperatura de lucru:
Tel: 0244.591.598 [-300 C ÷ 600 C]
fax: 0244.597.327

2. - 5007.695/ EN 1866-1:2007 Pus la dispozitie


S.C. VIKING FIRE 29.08.2018 focar A si III B pe piata din
S.R.L. agent de stingere: Romania in
Mangalia, pulbere ABC 40 09.06.2016
str. Tepes Voda nr. 37, agent propulsor azot (nr. 4.756.173)
jud. Constanta temperatura de lucru:
Tel. 0241.740.232 [-300 C ÷ 600 C]
e-mail:
office@vikingfire.ro
3. - 4745.707 EN 1866-1:2007 Pus la dispozitie
S.C. AGRO M.G.S. 10.04.2019 focar A si III B pe piata din
PROD CĂLINEȘTI agent de stingere: Romania in
S.R.L. pulbere ABC 40 09.06.2016
Dobroiești- Fundeni, jud. agent propulsor azot (nr. 4.756.173)
Ilfov temperatura de lucru:
Str. Lt. Moga nr.3 [-300 C ÷ 600 C]
Telefon: 0722.218.615
Fax: 021.240.3135
mgs@mgsdune.ro
4. - 4745.527 EN 1866-1:2007 Pus la dispozitie
S.C. FALCK FIRE 19.04.2019 focar A si III B pe piata din
SERVICES S.R.L. agent de stingere: Romania in
Bucureşti pulbere ABC 40 09.06.2016
Str. Frumoasa nr.30, zona agent propulsor azot (nr. 4.756.173)
A, sector 1 temperatura de lucru:
tel.: 0374.910.910 [-300 C ÷ 600 C]
fax: 0244.540.208
e-mail:
info@falck.ro

55
5. - 4746.411 EN 1866-1:2007 Pus la dispozitie
S.C. PROUTIL 10.06.2019 focar A si III B pe piata din
SERVICE S.R.L. agent de stingere: Romania in
Craiova pulbere ABC 40 09.06.2016
Str. Prelungirea agent propulsor azot (nr. 4.756.173)
Bechetului nr. 69, judeţul temperatura de lucru:
Dolj [-300 C ÷ 600 C]
Telefon/fax: 0251.406.133
e-mail: contact@proutil.ro
9. STINGĂTOR mobil cu MOBIAK A.E. 1. - 4755.818/ EN 1866-1: 2007 Grecia
50 kg pulbere Grecia S.C. PROUTIL S.R.L. 18.07.2016 focar A, IIIB şi C
model e-mail: exports@mobiak.gr Craiova agent de stingere:
MBK 14-500 PA-WLD Str. Prelungirea pulbere ABC 40 Dry
Bechetului nr. 69, judeţul Chemical Powder
Dolj sau pulbere ABC
telefon: 0251.406.133 40/P1124,
fax: 0251.406.134 temperatura de lucru:
[- 300C ÷ 600C]
2. - 4745.708 EN 1866-1: 2007 Pus la dispozitie
S.C. AGRO M.G.S. 10.04.2019 focar A, IIIB şi C pe piata din
PROD CĂLINEȘTI agent de stingere: Romania in
S.R.L. pulbere ABC 40 Dry 18.07.2016
Dobroiești- Fundeni, jud. Chemical Powder (nr. 4755.818)
Ilfov sau pulbere ABC
Str. Lt. Moga nr.3 40/P1124,
Telefon: 0722.218.615 temperatura de lucru:
Fax: 021.240.3135 [- 300C ÷ 600C]
mgs@mgsdune.ro

10. STINGĂTOR mobil MOBIAK S.A. 1. - 5005.451 EN 1866-1:2007 Bulgaria


cu 30 kg de CO2 Grecia S.C. INDUSTRIAL 18.04.2018 performanta la foc:
model e-mail: exports@mobiak.gr CRUMAN S.R.L. 113B
MBK03-300CA-P1A Ploieşti, jud. Prahova temperatura de lucru:
Str. Carpenului nr. 32A [-300 C ÷ 600 C]
Tel: 0244.591.598
fax: 0244.597.327
2. - 5008.277/ EN 1866-1:2007 Pus la dispoziție
S.C. FALCK FIRE 19.10.2018 performanta la foc: pe piața din
SERVICES S.R.L. 113B România în
Bucureşti temperatura de lucru: 18.04.2018
56
Str. Frumoasa nr.30, zona [-300 C ÷ 600 C] (nr. 5005.451)
A, sect. 1
tel.: 0374.910.910
fax: 0244.540.208
e-mail:
info@falck.ro
3. - 4746.416/ EN 1866-1:2007 Pus la dispoziție
S.C. PROUTIL 10.06.2019 performanta la foc: pe piața din
SERVICE S.R.L. 113B România în
Craiova temperatura de lucru: 18.04.2018
Str. Prelungirea [-300 C ÷ 600 C] (nr. 5005.451)
Bechetului nr. 69, judeţul
Dolj
Telefon/fax: 0251.406.133
e-mail: contact@proutil.ro
11. STINGĂTOR mobil de MB S.r.l. S.C. INSTAL SOMET 5005.595 EN 1866-1:2007 Italia
incendiu cu 50 l spumă Italia S.A. 10.05.2018 performanta la foc:
model PP50S Buzău, str. D. Filipescu A, IVB
nr. 2, jud. Buzău
tel/fax :0238.720.449 /
0238.724.349
office@insobz.ro
12. STINGĂTOR mobil de Zhejiang Orientx Fire Safety S.C. GECOMAR 60 Seria C nr. 0035 - EN 1866-1:2007 România
incendiu cu 50 kg Equipment Co. Ltd. EXIM S.R.L. din 01.08.2018 performanta la foc:
pulbere ABC 40 China Bucureşti A, IVB
model P50A str. Calea Vitan (valabil pana la agent de stingere:
nr. 37-39, sector 3 31.07.2023) pulbere ABC 40
tel: 021.326.2320 LIN ABC,
fax: 021.326.3514 producător
e-mail: Ningbo Nenling Fire-
gecomar60@yahoo.com Fighting Equipment Co. Ltd

13. STINGĂTOR mobil de MOBIAK S.A. 1. - 5006.824/ EN 1866-1:2007 Bulgaria


incendiu cu 50 l solutie Grecia S.C. INDUSTRIAL 13.08.2018 performanta la foc:
1,5% spumant CRUMAN S.R.L. A, III B
concentrat, Ploieşti, jud. Prahova agent de stingere:
tip SM 50 Str. Carpenului nr. 32A soluţie 1,5%
cod Tel: 0244.591.598 spumant BSX233
MBK03-500AF-W1B fax: 0244.597.327 agent propulsor N2
e-mail: temperatura de lucru:
office@cruman.ro [+50C ÷ 600C ]

57
2. - 5008.220/ EN 1866-1:2007 Pus la dispozitie
S.C. PROUTIL S.R.L. 11.10.2018 performanta la foc: pe piata din
Craiova A, III B Romania in
Str. Prelungirea agent de stingere: 13.08.2018
Bechetului nr. 69, judeţul soluţie 1,5% (nr. 5006.824)
Dolj spumant BSX233
telefon: 0251.406.133 agent propulsor N2
fax: 0251.406.134 temperatura de lucru:
e-mail: contact@proutil.ro [+50C ÷ 600C ]

14. STINGĂTOR mobil de MB S.r.l. S.C. INSTAL SOMET Seria C nr. 0036 - EN 1866-1:2007 România
incendiu cu pulbere Italia S.A. 03.08.2018 performanta la foc:
model PP25G Buzău, str. D. Filipescu A, II B
nr. 2, jud. Buzău (valabil pana la agent de stingere:
tel/fax :0238.720.449 / 02.08.2023) Furex ABC Spezial,
0238.724.349 producător
office@insobz.ro CALDIC Deutschland
Chemie B. V. –
Germania
15. STINGĂTOR mobil de MB S.r.l. S.C. INSTAL SOMET Seria C nr. 0037 - EN 1866-1:2007 România
incendiu cu pulbere Italia S.A. 03.08.2018 performanta la foc:
model PP50G Buzău, str. D. Filipescu A, IIIB
nr. 2, jud. Buzău (valabil pana la agent de stingere:
tel/fax :0238.720.449 / 02.08.2023) Furex ABC Spezial,
0238.724.349 producător
office@insobz.ro CALDIC Deutschland
Chemie B. V. –
Germania
16. STINGĂTOR mobil de Zhejiang Orientx Fire Safety 1. Seria C nr. 0039 - EN 1866-1:2007 România
incendiu cu 50 l spumă Equipment Co. Ltd. S.C. GECOMAR 60 din 17.09.2018 performanta la foc:
aeromecanică China EXIM S.R.L. A, IVB
model F50 Bucureşti (valabil pana la agent de stingere:
str. Calea Vitan 16.09.2023) spumant concentrat
nr. 37-39, sector 3 AER-O-WATER
tel: 021.326.2320 3EM 3%
fax: 021.326.3514
e-mail:
gecomar60@yahoo.com
2. Seria C nr. 0041 - EN 1866-1:2007 România
S.C. TEHNOSTING din 25.09.2018 performanta la foc:
ECHIPAMENTE S.R.L. A, IVB
Braşov (valabil pana la agent de stingere:
str. De Mijloc nr. 98 24.09.2023) spumant concentrat
jud. Braşov AER-O-WATER

58
tel/fax: 0268.708.145 3EM 3%
0268.471.771
e-mail:
tehnostingromania@
yahoo.ro
17. STINGĂTOR mobil de S.C. VICTORIA S.C. VICTORIA Seria C nr. 0042 - EN 1866-1:2007 România
incendiu cu 50 kg INDUSTRY FIRE S.R.L. INDUSTRY FIRE din 25.09.2018 performanta la foc:
pulbere Bucureşti S.R.L. A, IIB
model P50 Str. Soldat Tina M Petre nr.9 Bucureşti (valabil pana la agent de stingere:
bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Str. Sold. Tina M Petre 24.09.2023) pulbere HIMIFOS
Tel: 0734.617.177 nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 ABC 40,
e-mail: sector 3 producător
contact@stingătoare- Tel: 0734.617.177 Dyayan Protection
victoria.ro e-mail: Ltd – Bulgaria
contact@stingătoare-
victoria.ro
18. STINGĂTOR mobil MOBIAK S.A. S.C. INDUSTRIAL - 5008.821/ EN 1866-1:2007 Bulgaria
cu 10 kg de CO2 Grecia CRUMAN S.R.L. 22.11.2018 focar 70B
model Ploieşti, jud. Prahova
MBK06-100CA-P1A Str. Carpenului nr. 32A
Tel: 0244.591.598
fax: 0244.597.327
e-mail:
office@cruman.ro
19. STINGĂTOR mobil de EMME ANTINCENDIO S.C. FIRE METAL - 5009.255/ EN 1866-1:2007 Italia
incendiu cu 30 kg de S.r.l. EXPERT S.R.L. - D 06.03.2019 focar 233 B
CO2 Italia Ploiești, jud. Prahova
model Str. Soldat Erou
17304-LAZIO 18282 Constantinoiu Vasile nr.
Cod 17A
AR002ECBC30B009 telefon: 0736.081.311;
e-mail:
office@stingshop.ro
20. STINGĂTOR mobil de EMME ANTINCENDIO S.C. FIRE METAL - 4744.830/ EN 1866-1:2007 Italia
incendiu cu 20 kg de S.r.l. EXPERT S.R.L. - D 06.03.2019 focar 233 B
CO2 Italia Ploiești, jud. Prahova
model Str. Soldat Erou
17204-LAZIO 18281 Constantinoiu Vasile nr.
Cod 17A
AR002ECBC20B008 telefon: 0736.081.311;
e-mail:
office@stingshop.ro
21. STINGĂTOR mobil de S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0053 - EN 1866-1:2007 România
incendiu cu 50 kg Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploieşti din 13.05.2019 performanta la foc:
59
pulbere Ploiesti, jud. Prahova str. Mihai Bravu A, IIB
model P50-E nr. 276A, jud. Prahova (valabil pana la agent de stingere:
nr. desen telefon: 0244.526.099 12.05.2024) pulbere ZX PD
(GEF/EN-50P-E-00) fax: 0244.210.314 Standard N ABC 20
e-mail:office@gefil.ro producător
Suzhou Wuyue Fire
Sci-Tech Co. - China
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C ]
presiunea maxima
admisa 18 bari la 600C
22. STINGĂTOR mobil de S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0054 - EN 1866-1:2007 România
incendiu cu 50 kg Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploieşti din 13.05.2019 performanta la foc:
pulbere Ploiesti, jud. Prahova str. Mihai Bravu A, IIIB
model P50-E-40 nr. 276A, jud. Prahova (valabil pana la agent de stingere:
nr. desen telefon: 0244.526.099 12.05.2024) pulbere chimica
(GEF/EN-50P-E-00) fax: 0244.210.314 uscata ABC 40
e-mail:office@gefil.ro producător
Ningbo Nenglin Fire-
Fighting Equipment
Co. Ltd. - China
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C ]
presiunea maxima
admisa 18 bari la 600C
23. STINGĂTOR mobil de S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0065 - EN 1866-1:2007 România
incendiu cu 50 l spumă Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploieşti din 20.05.2019 performanta la foc:
model SM50-E-0 Ploiesti, jud. Prahova str. Mihai Bravu A, IIB
nr. desen nr. 276A, jud. Prahova (valabil pana la agent de stingere:
(GEF/EN-50S-E-00) telefon: 0244.526.099 19.05.2024) spumant concentrat
fax: 0244.210.314 Dafo Fomtec AB
e-mail:office@gefil.ro AFFF 6%
temperatura de
operare:
[00C ÷ 600C ]
presiunea maxima
admisa 18 bari la 600C

24. STINGĂTOR mobil de S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. Seria C nr. 0066 - EN 1866-1:2007
incendiu cu 50 l spumă Str. Mihai Bravu nr. 276A Ploieşti din 20.05.2019 performanta la foc:
model SM50-E-30 Ploiesti, jud. Prahova str. Mihai Bravu A, IIB
nr. desen nr. 276A, jud. Prahova (valabil pana la agent de stingere:
(GEF/EN-50S-E-30) telefon: 0244.526.099 19.05.2024) spumant concentrat
fax: 0244.210.314 Dafo Fomtec AB

60
e-mail:office@gefil.ro (Alpha B-30)
temperatura de
operare:
[-300C ÷ 600C ]
presiunea maxima
admisa 18 bari la 600C

25. STINGĂTOR mobil de S.C. VICTORIA S.C. VICTORIA Seria C nr. 0070 - EN 1866-1:2007 România
incendiu cu 50 l spumă, INDUSTRY FIRE S.R.L. INDUSTRY FIRE din 15.07.2019 performanta la foc:
tip SM50 Bucureşti S.R.L. A II B
Str. Soldat Tina M Petre nr.9 Bucureşti (valabil pană la agent de stingere:
bl. L38, sc.2 ap.57, sector 3 Str. Sold. Tina M Petre 14.07.2024) spumant Sthamex-
Tel: 0734.617.177 nr.9 bl. L38, sc.2 ap.57 Afff 6% F-5(00C)
e-mail: sector 3 producător Fabrik
contact@stingătoare- Tel: 0734.617.177 chemischer Präparate
victoria.ro e-mail: von Dr. Richard
contact@ stingătoare- Sthamer GmbH & Co.
victoria.ro KG - Germania
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[00C ÷ + 600C]
26. STINGĂTOR mobil de YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0082 EN 1866-1:2007 România
incendiu cu 50 l spumă, FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 14.08.2019 performanta la foc:
tip SM50, CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 A IV B
Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, (valabil pană la agent de stingere:
model TMFM50
Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 13.08.2024) 0,75l Genex
P.R. China mail: office@eurosting.ro ESC+49,25 l apă
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[+50C ÷ + 600C]
27. STINGĂTOR mobil de YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0083 EN 1866-1:2007 România
incendiu cu 100 l FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 14.08.2019 performanta la foc:
spumă, CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 A IV B
Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău, (valabil pană la agent de stingere: 1,5l
tip SM100,
Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 13.08.2024) Genex ESC+98,5 l
model TMFM100 P.R. China mail: office@eurosting.ro apă
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[+50C ÷ + 600C]
28. STINGĂTOR de YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0092 BS EN 1866-1:2007 România
incendiu mobil cu FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 29.08.2019 focar A, II B şi C

61
pulbere, CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. agent de stingere:
tip P25 Oraș Liangnong, Yuyao City, Buzău, tel/fax. (valabil pană la pulbere
model TMPD25 Zhejiang Province 0238.717.157 e-mail: 28.08.2024) HJ ABC Universal,
P.R. China office@eurosting.ro temperatura de lucru:
[-300C ÷ + 600C]

29. STINGĂTOR de YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0089 BS EN 1866-1:2007 România
incendiu mobil cu FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 29.08.2019 focar A, IV B şi C
pulbere CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. agent de stingere:
tip P50 Oraș Liangnong, Yuyao City, Buzău, (valabil pană la pulbere HJ ABC
model TMPD50 Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 e- 28.08.2024) Universal,
P.R. China mail: office@eurosting.ro agent propulsor azot,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ + 600C]

30. STINGĂTOR de YUYAO TIANBO FIRE S.C. EUROSTING AAW Seria C nr. 0093 BS EN 1866-1:2007 România
incendiu mobil cu FIGHTING EQUIPMENT INDUSTRY S.R.L. din 29.08.2019 focar A, IV B şi C
pulbere CO., Ltd Şos. Brăilei nr. 3-5 agent de stingere:
tip P100 Oraș Liangnong, Yuyao City, jud. Buzău (valabil pană la pulbere HJ ABC
model TMPD100 Zhejiang Province tel/fax. 0238.717.157 28.08.2024) Universal
P.R. China e-mail: agent propulsor N2
office@eurosting.ro temperatura de lucru:
[-300C ÷ + 600C]

31. STINGĂTOR de S.C. TEHNOSTING S.C. TEHNOSTING Seria C nr. 0101 EN 1866.1:2007 România
incendiu mobil cu 50kg ECHIPAMENTE S.R.L. ECHIPAMENTE S.R.L. din 17.09.2019 performanta la foc:
pulbere Braşov Braşov A și III B
model P50 str. De Mijloc nr. 98 str. De Mijloc nr. 98 (valabil pană la agent de stingere:
jud. Braşov jud. Braşov 16.09.2024) pulbere chimică
tel/fax: 0268.708.145 tel/fax: 0268.708.145 uscată ABC40
0268.471.771 0268.471.771 producător Zhejiang
e-mail: tehnostingromania@ e-mail: Aimeixi Fire

62
yahoo.ro tehnostingromania@ Protection Products
yahoo.ro Co. Ltd. - China
agent propulsor: azot,
temperatura de
utilizare:
[-300C ÷ + 600C]
3. APARATE PORTABILE ŞI DISPOZITIVE MOBILE DE STINS INCENDII
1. DISPOZITIV automat BONPET SYSTEMS D.O.O 1. - 3275.585 / Regulile de conformitate Ungaria
pentru stingătoare portabile
de stins incendii Slovenia S.C. ROTRONIC 09.08.2013
şi agenţi de stingere
tip BONPET IMPEX S.R.L. Bucureşti (Monitorul Oficial al
sector 3 Republicii Slovenia,
str. Răcari nr. 61 nr. 4/01 )
Tel: 0723 618 842
Fax: 0311 057 938 * Se utilizează pentru
e-mail: stingerea începutului de
contact@bonpetsys.ro incendiu clasa A, B, C şi
stingerea incendiului
pentru echipamente
electrice care nu sunt sub
tensiune în cazul utilizării
în modul manual sau
diluat cu apă

Se utilizează pentru
stingerea începutului de
incendiu din clasa A, B, F
şi/sau limitarea
răspândirii focului

Se utilizează pentru
combaterea incendiilor
din clasele A şi B, pentru
incendii locale, incendiu
de ulei de transformator,
dulapuri metalice cu
întrerupătoare de circuit
electric, RTP şi RT şi
incinte de până la 8 m3
2. - 4656.449 / Reguli de Ungaria
conformitate pentru
S.C. EXAL GRUP 09.07.2015
stingătoare de incendiu
S.R.L. portabile şi mobile şi
Slătioara mijloace de stingere a
jud. Olt incendiilor
(Jurnalul Oficial al
Tel: 0722.494.951
Republicii Slovenia
Fax: 031.816.25.89 nr. 4/01 );
e-mail: - Ordinul Ministrului de
preda.f@exalgrup.ro Interne nr.28/06.09.2011
(Strategia Naţională
Împotriva Incendiilor,

63
Partea I, capitolul VIII);
- Legea nr.31 art.13 şi
OMAL nr.22/ 23.07.2009.

Se utilizează pentru:
- stingerea incendiilor de
clasă A, B, C, F în faza
iniţială şi limitarea
răspândirii incendiilor;

- stingerea incendiilor de
clasă A şi B pentru incendii
locale, a incendiilor de ulei
de transformator, în
dulapuri metalice echipate
cu sigaranţe electrice, în
staţii de transformare (RTP)
şi staţii de distribuţie (RP)
şi pentru sstingerea
incendiilor în spaţii închise
cu un volum de până la 8m3
2. FKO FIRE KNOCK KOMVOORT 1. - 4754.150/ *Anexa I – Încercări pe Italia
focar din standardul
OUT INNOVATION B.V. Olanda S.C. EURO BOX 29.01.2016
EN 3-7: 2004 (focar 5A,
model: KOM4T-1,6 PROMOTION S.R.L. 21B)
FOAM Bucureşti
str. Bratului nr. 8-10 sect.
** mod de utilizare al
2
produsului: protecţie locală
tel : 021.210.71.71 şi preventivă a unui
fax : 021.210.11.75 incendiu incipient;
e- mail : dimensiuni 18x12x9,5 cm şi
euroboxpro@yahoo.com greutate 1,6 kg
- depozitare în locuri uscate
şi răcoroase la o
temperatură de 100 ÷ 400 C
– cf. Fişei tehnice de
securitate
- distanţa recomandată de la
care se poate folosi
produsul în siguranţă, în
modul activ, este de 6-7
metri de la focarul
incendiului – cf. Manual de
utilizare
2. - 4754.575/ Anexa I – Încercări pe focar Italia
din standardul
S.C. MONDIAL CASA 12.02.2016
EN 3-7: 2004 (focar 5A,
GROUP S.R.L. Bucureşti 21B)
Calea Floreasca nr. 36,
sect. 1 mod de utilizare al
produsului: protecţie locală
el: 0722.222.352
şi preventivă a unui
e- mail: mondialcasa2004@ incendiu incipient;
yahoo.com dimensiuni 18x12x9,5 cm şi
greutate 1,6 kg
64
- depozitare în locuri uscate
şi răcoroase la o
temperatură de 100 ÷ 400 C
– cf. Fişei tehnice de
securitate
- distanţa recomandată de la
care se poate folosi
produsul în siguranţă, în
modul activ, este de 6-7
metri de la focarul
incendiului – cf. Manual de
utilizare
3. FKO FIRE KNOCK KOMVOORT 1. - 4754.149/ Modul de utilizare al Italia
produsului: protecţie locală
OUT INNOVATION B.V. S.C. EURO BOX 04.02.2016 Olanda
şi preventivă a unui
model: KOM4T-5,6 OLANDA PROMOTION S.R.L. incendiu incipient;
FOAM Bucureşti dimensiuni 18x20x21,5 cm
str. Bratului nr. 8-10 sect. şi greutate 5,6 kg
2
tel : 021.210.71.71 Anexa I – Încercări pe focar
fax : 021.210.11.75 din standardul
e- mail : EN 3-7: 2004 (focar 8A,
euroboxpro@yahoo.com 113B)

- depozitare în locuri uscate


şi răcoroase la o
temperatură de 100 ÷ 400 C
– cf. Fişei tehnice de
securitate
- distanţa recomandată de la
care se poate folosi
produsul în siguranţă, în
modul activ, este de 6-7
metri de la focarul
incendiului – cf. Manual de
utilizare
2. - 4754.576/ Modul de utilizare al Italia
produsului: protecţie locală
S.C. MONDIAL CASA 17.02.2016 Olanda
şi preventivă a unui
GROUP S.R.L. Bucureşti incendiu incipient;
Calea Floreasca nr. 36 dimensiuni 18x20x21,5 cm
sect. 1 şi greutate 5,6 kg
tel : 0722.222.352
e- mail: Anexa I – Încercări pe focar
mondialcasa@ yahoo.com din standardul
EN 3-7: 2004 (focar 8A,
113B)

- depozitare în locuri uscate


şi răcoroase la o
temperatură de 100 ÷ 400 C
- distanţa recomandată de la
care se poate folosi
produsul în siguranţă, în
65
modul activ, este de 6-7m
de la focarul incendiului
4. UNITATE MOBILĂ DELTA FIRE Ltd. 1. - 5006.154 Conventia Internationala Suedia
pentru Siguranta Vietii pe
generatoare de spumă UK S.C. GEPRO S.R.L. 04.07.2018
Mare (SOLAS)
pentru stingerea Ploieşti, str. Mihai Bravu
incendiilor nr. 276A
tip DF 130 jud. Prahova
Tel: 0244.515.314
Fax: 0244.515.313
office@gepro.ro

2. - 5008.669 Conventia Internationala Pus la dispozitie


pentru Siguranta Vietii pe
S.C. INDUSTRIAL 20.11.2018 pe piata din
Mare (SOLAS)
CRUMAN S.R.L. România din
Ploieşti 04.07.2018
jud. Prahova (nr. 5006.154)
Str. Carpenului nr. 32A
Tel: 0244.591.598
fax: 0244.597.327
e-mail:
office@cruman.ro
5. Bilă automată pentru ELIDE FIRE BALL PRO S.C. FERPLAST S.R.L. - 5009.539 Raportul de incercare Ungaria
stingerea incendiilor CO., LTD. Galați 07.01.2019 nr. 35001414-6/2017,
ELIDE FIRE BALL Thailanda str. Lebedei nr. 15, în conformitate cu
(ELB01) jud. Galați prevederile de
tel.: 0757.785.561 securitate și protecție
contact@elidefire.ro împotriva incendiilor
nr. 35000/982-1/2016
și 35000/4438-1/2017,
eliberate de Ministerul
de Interne - Direcția
Generală Națională
pentru Managementul
Dezastrelor – Ungaria

Agentul de stingere:
cca. 1,2 kg pulbere
ABC

Se foloseste pentru
stingerea incendiilor
de clase: A, B și C, în
fază iniţială și pentru
instalațiile electrice
66
aflate sub tensiune
4. UTILAJE, UNELTE ŞI ALTE MIJLOACE DE INTERVENŢIE
4.1. racorduri fixe, de aspiraţie, de refulare, înfundate, reducţii de racorduri
1. RACORD ÎNFUNDAT CSOLNOKI 1. - 1675.711/ MSZ 1092 Ungaria
tip A SZERELVÉNYGYÁRTÓ S.C. INTERPROTECT 02.08.2012 Ordinul Ministrului de
Interne nr. 28/2011 (IX.06)
cod 017044 0000 01 KFT S.R.L. – Ungaria
[110-A; PN 12 ŏntött UNGARIA Oradea, jud. Bihor
aluminium kapesok] Tel/Fax: 0259.430.162
Noua denumire producător: Fax: 0259.437.822
DUNAMENTI CSZ KFT e-mail:
UNGARIA interprotect@rdslink.ro
2. - 4745.333 MSZ 1092 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 25.03.2019 Ordinul Ministrului de pe piata din
Interne nr. 28/2011 (IX.06)
INDUSTRY S.R.L. – Ungaria
România in
Şos. Brăilei nr. 3-5 02.08.2012
Buzău, jud. Buzău, (nr. 1675.711)
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
2. RACORD de CSOLNOKI 1. - 1675.712/ MSZ 1092 Ungaria
REFULARE SZERELVÉNYGYÁRTÓ S.C. INTERPROTECT 02.08.2012 Ordinul Ministrului
Internelor nr. 28/2011
tip A KFT S.R.L. (IX.06) – Ungaria
cod 01 7036 0000 08 Ungaria Oradea, jud. Bihor
[110-A; PN 12 ŏntött Tel/Fax: 0259.430.162
aluminium kapesok ] Noua denumire producător: Fax: 0259.437.822e-mail:
DUNAMENTI CSZ KFT interprotect@rdslink.ro
Ungaria 2. - 4745.339 MSZ 1092 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 25.03.2019 Ordinul Ministrului de pe piata din
Interne nr. 28/2011 (IX.06)
INDUSTRY S.R.L. – Ungaria
România in
Şos. Brăilei nr. 3-5 02.08.2012
Buzău, jud. Buzău, (nr. 1675.712)
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
3. RACORD FIX CSOLNOKI 1. - 1675.713/ MSZ 1092 Ungaria
tip A, model 4 ½" SZERELVÉNYGYÁRTÓ S.C. INTERPROTECT 03.08.2012 Ordinul Ministrului
Internelor nr. 28/2011
cod 01 7040 0001 10 KFT S.R.L. (IX.06) – Ungaria
[110-A; PN 12 ŏntött UNGARIA Oradea, jud. Bihor
aluminium kapesok ] Tel/Fax: 0259.430.162
Noua denumire producător: Fax: 0259.437.822

67
DUNAMENTI CSZ KFT e-mail:
UNGARIA interprotect@rdslink.ro
2. - 4745.338 MSZ 1092 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 25.03.2019 Ordinul Ministrului pe piata din
Internelor nr. 28/2011
INDUSTRY S.R.L. (IX.06) – Ungaria
România in
Şos. Brăilei nr. 3-5 03.08.2012
Buzău, jud. Buzău, (nr. 1675.713)
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
4. RACORD FIX CSOLNOKI 1. - 1675.715/ MSZ 1092 Ungaria
tip A, model 4" SZERELVÉNYGYÁRTÓ S.C. INTERPROTECT 03.08.2012 Ordinul Ministrului
Internelor nr. 28/2011
cod KFT S.R.L. (IX.06) – Ungaria
01 7040 0001 09 Ungaria Oradea, jud. Bihor
Tel/Fax: 0259.430.162
[110-A; PN 12 ŏntött Noua denumire producător: Fax: 0259.437.822
aluminium kapesok ] DUNAMENTI CSZ KFT e-mail:
UNGARIA interprotect@rdslink.ro
2. - 4745.341 MSZ 1092 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 25.03.2019 Ordinul Ministrului pe piata din
Internelor nr. 28/2011
INDUSTRY S.R.L. (IX.06) – Ungaria
România in
Şos. Brăilei nr. 3-5 03.08.2012
Buzău, jud. Buzău, (nr. 1675.715)
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
5. RACORD fix cu filet BODtech Sp. Zo.o. 1. - 5005.852 MSZ 1092:2016 Ungaria
interior STORZ din Polonia S.C. GEFIL S.A. 12.04.2018
aluminiu Ploieşti
110-A, PN 1,2 MPa str. Mihai Bravu
marimea 110 mm nr. 276A, jud. Prahova
tip A telefon: 0244.526.099
cod referinta fax: 0244.210.314
L0812097 2. 5006.176 MSZ 1092:2016 Ungaria
S.C. PYROTEHNIC 11.05.2018
S.R.L.
Oradea, str. Cerbului
nr. 5, jud. Bihor
tel./fax: 0259.417.568
info@pyrotehnic.ro
3. - 5007.858 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. ROMATEH UTIL 20.09.2018 pe piata din

68
IMPEX S.R.L. România
Sos. Bucureşti – Urziceni incepand cu
nr. 63E, 12.04.2018
Afumati, jud.Ilfov (nr. 5005.852)
tel. 021/2331.518
e-mail:
dongglobal@163.com
4. - 5008.604 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. INDUSTRIAL 22.11.2018 pe piata din
CRUMAN S.R.L. România
Ploieşti, jud. Prahova incepand cu
tel: 0244.591.598 12.04.2018
fax: 0244.597.327 (nr. 5005.852)
e-mail: office@cruman.ro
5. - 4745.342 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 12.04.2018
tel: 0238.717.157 (nr. 5005.852)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
6. RACORD fix cu filet BODtech Sp. Zo.o. 1. - 5005.861 MSZ 1092:2016 Ungaria
interior STORZ din Polonia S.C. GEFIL S.A. 12.04.2018
aluminiu Ploieşti
75-B, PN 1,6 MPa str. Mihai Bravu
marimea 75 mm (3") nr. 276A, jud. Prahova
tip B telefon: 0244.526.099
cod referinta fax: 0244.210.314
L0812039
2. - 5007.859 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. ROMATEH UTIL 20.09.2018 pe piata din
IMPEX S.R.L. România
Sos. Bucureşti – Urziceni incepand cu
nr. 63E, 12.04.2018
Afumati, jud.Ilfov (nr. 5005.861)
tel. 021/2331.518
e-mail:
dongglobal@163.com

69
3. - 4745.337 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 25.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 12.04.2018
tel: 0238.717.157 (nr. 5005.861)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
7. RACORD fix cu filet BODtech Sp. Zo.o. 1. - 5005.860 MSZ 1092:2016 Ungaria
interior STORZ din Polonia S.C. GEFIL S.A. 12.04.2018
aluminiu Ploieşti
75-B, PN 1,6 MPa str. Mihai Bravu
marimea 75 mm (2½") nr. 276A, jud. Prahova
tip B telefon: 0244.526.099
cod referinta fax: 0244.210.314
L0812112
2. 5006.181 MSZ 1092:2016 Ungaria
S.C. PYROTEHNIC 11.05.2018
S.R.L.
Oradea, str. Cerbului
nr. 5, jud. Bihor
tel./fax: 0259.417.568
info@pyrotehnic.ro
3. - 5007.864 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. ROMATEH UTIL 21.09.2018 pe piata din
IMPEX S.R.L. România
Sos. Bucureşti – Urziceni incepand cu
nr. 63E, 12.04.2018
Afumati, jud.Ilfov (nr. 5005.860)
tel. 021/2331.518
e-mail:
dongglobal@163.com
4. - 5008.603 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. INDUSTRIAL 22.11.2018 pe piata din
CRUMAN S.R.L. România
Ploieşti incepand cu
jud. Prahova 12.04.2018
tel: 0244.591.598 (nr. 5005.860)
fax: 0244.597.327
e-mail: office@cruman.ro
5. - 4745.336 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 25.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România

70
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 12.04.2018
tel: 0238.717.157 (nr. 5005.860)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
8. RACORD fix cu filet BODtech Sp. Zo.o. 1. - 5005.859 MSZ 1092:2016 Ungaria
interior STORZ din Polonia S.C. GEFIL S.A. 12.04.2018
aluminiu Ploieşti
52-C, PN 1,6 MPa str. Mihai Bravu
marimea 52 mm (2") nr. 276A, jud. Prahova
tip C telefon: 0244.526.099
cod referinta fax: 0244.210.314
L0812088
2. 5006.177 MSZ 1092:2016 Ungaria
S.C. PYROTEHNIC 11.05.2018
S.R.L.
Oradea, str. Cerbului
nr. 5, jud. Bihor
tel./fax: 0259.417.568
info@pyrotehnic.ro
3. - 5007.857 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. ROMATEH UTIL 20.09.2018 pe piata din
IMPEX S.R.L. România
Sos. Bucureşti – Urziceni incepand cu
nr. 63E, 12.04.2018
Afumati, jud.Ilfov (nr. 5005.859)
tel. 021/2331.518
e-mail:
dongglobal@163.com
4. - 5008.605 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. INDUSTRIAL 22.11.2018 pe piata din
CRUMAN S.R.L. România
Ploieşti, jud. Prahova incepand cu
tel: 0244.591.598 12.04.2018
fax: 0244.597.327 (nr. 5005.859)
e-mail: office@cruman.ro
9. RACORD de refulare BODtech Sp. Zo.o. 1. - 5005.854 MSZ 1092:2016 Ungaria
STORZ din aluminiu Polonia S.C. GEFIL S.A. 12.04.2018
75-B, PN 1,6 MPa Ploieşti
marimea 75 mm (3") str. Mihai Bravu
tip B nr. 276A, jud. Prahova
cod referinta telefon: 0244.526.099
L0803171 fax: 0244.210.314

71
2. - 5007.855 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. ROMATEH UTIL 20.09.2018 pe piata din
IMPEX S.R.L. România
Sos. Bucureşti – Urziceni incepand cu
nr. 63E, 12.04.2018
Afumati, jud.Ilfov (nr. 5005.854)
tel. 021/2331.518
e-mail:
dongglobal@163.com
3. - 4745.343 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 12.04.2018
tel: 0238.717.157 (nr. 5005.854)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
10. RACORD de refulare BODtech Sp. Zo.o. 1. - 5006.175 MSZ 1092:2016 Ungaria
STORZ din aluminiu Polonia S.C. PYROTEHNIC 05.07.2018
75-B, PN 1,6 MPa S.R.L.
marimea 75 mm (2½") Oradea
tip B str. Cerbului
nr. 5, jud. Bihor
tel./fax: 0259.417.568
info@pyrotehnic.ro
2. - 5007.854 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. ROMATEH UTIL 20.09.2018 pe piata din
IMPEX S.R.L. România
Sos. Bucureşti – Urziceni incepand cu
nr. 63E, 05.07.2018
Afumati, jud.Ilfov (nr. 5006.175)
tel. 021/2331.518
e-mail:
dongglobal@163.com
3. - 5008.607 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. INDUSTRIAL 22.11.2018 pe piata din
CRUMAN S.R.L. România
Ploieşti, jud. Prahova incepand cu
tel: 0244.591.598 05.07.2018
fax: 0244.597.327 (nr. 5006.175)
e-mail: office@cruman.ro
4. - 4745.334 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 25.03.2019 pe piata din

72
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 05.07.2018
tel: 0238.717.157 (nr. 5006.175)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
11. RACORD de refulare BODtech Sp. Zo.o. 1. - 5005.853 MSZ 1092:2016 Ungaria
STORZ din aluminiu Polonia S.C. GEFIL S.A. 12.04.2018
52-C, PN 1,6 MPa Ploieşti
marimea 52 mm (2") str. Mihai Bravu
tip C nr. 276A, jud. Prahova
cod referinta telefon: 0244.526.099
L0803160 fax: 0244.210.314

2. - 5006.174 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie


S.C. PYROTEHNIC 05.07.2018 pe piata din
S.R.L. România
Oradea incepand cu
str. Cerbului data de
nr. 5, jud. Bihor 12.04.2018
tel./fax: 0259.417.568 (nr. 5005.853)
info@pyrotehnic.ro
3. - 5007.856 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. ROMATEH UTIL 20.09.2018 pe piata din
IMPEX S.R.L. România
Sos. Bucureşti – Urziceni incepand cu
nr. 63E, data de
Afumati, jud.Ilfov 12.04.2018
tel. 021/2331.518 (nr. 5005.853)
e-mail:
dongglobal@163.com
4. - 5008.608 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. INDUSTRIAL 22.11.2018 pe piata din
CRUMAN S.R.L. România
Ploieşti, jud. Prahova incepand cu
tel: 0244.591.598 data de
fax: 0244.597.327 12.04.2018
e-mail: office@cruman.ro (nr. 5004.853)

5. - 4745.335 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie


S.C. EUROSTING AAW 25.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
73
Buzău, jud. Buzău, data de
tel: 0238.717.157 12.04.2018
fax: 0238.717.308 (nr. 5004.853)
e-mail:
office@eurosting.ro
12. RACORD de refulare BODtech Sp. Zo.o. 1. - 5005.858 MSZ 1092:2016 Ungaria
STORZ din aluminiu Polonia S.C. GEFIL S.A. 12.04.2018
110-A, PN 1,2 MPa Ploieşti
marimea 110 mm str. Mihai Bravu
tip A nr. 276A, jud. Prahova
cod referinta telefon: 0244.526.099
L0803011 fax: 0244.210.314

2. - 5006.180 MSZ 1092:2016 Ungaria


S.C. PYROTEHNIC 11.05.2018
S.R.L.
Oradea, str. Cerbului
nr. 5, jud. Bihor
tel./fax: 0259.417.568
info@pyrotehnic.ro
3. - 5007.863 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. ROMATEH UTIL 21.09.2018 pe piata din
IMPEX S.R.L. România
Sos. Bucureşti – Urziceni incepand cu
nr. 63E, 12.04.2018
Afumati, jud.Ilfov (nr. 5005.858)
tel. 021/2331.518
e-mail:
dongglobal@163.com
4. - 5008.606 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. INDUSTRIAL 22.11.2018 pe piata din
CRUMAN S.R.L. România
Ploieşti, jud. Prahova incepand cu
tel: 0244.591.598 12.04.2018
fax: 0244.597.327 (nr. 5005.858)
e-mail: office@cruman.ro
5. - 4745.340 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 25.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 12.04.2018
tel: 0238.717.157 (nr. 5005.858)
fax: 0238.717.308
e-mail:

74
office@eurosting.ro
13. RACORD înfundat BODtech Sp. Zo.o. 1. - 5005.857 MSZ 1092:2016 Ungaria
STORZ din aluminiu Polonia S.C. GEFIL S.A. 12.04.2018
110-A, PN 1,2 MPa Ploieşti
marimea 110 mm str. Mihai Bravu
tip A nr. 276A, jud. Prahova
cod referinta telefon: 0244.526.099
L0804015 fax: 0244.210.314

2. 5006.179 MSZ 1092:2016 Ungaria


S.C. PYROTEHNIC 11.05.2018
S.R.L.
Oradea, str. Cerbului
nr. 5, jud. Bihor
tel./fax: 0259.417.568
info@pyrotehnic.ro
3. - 5007.862 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. ROMATEH UTIL 21.09.2018 pe piata din
IMPEX S.R.L. România
Sos. Bucureşti – Urziceni incepand cu
nr. 63E, 12.04.2018
Afumati, jud.Ilfov (nr. 5005.857)
tel. 021/2331.518
e-mail:
dongglobal@163.com
4. - 5008.601 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. INDUSTRIAL 22.11.2018 pe piata din
CRUMAN S.R.L. România
Ploieşti incepand cu
jud. Prahova 12.04.2018
tel: 0244.591.598 (nr. 5005.857)
fax: 0244.597.327
e-mail: office@cruman.ro
5. - 4745.344 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 12.04.2018
tel: 0238.717.157 (nr. 5005.857)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
14. RACORD înfundat BODtech Sp. Zo.o. 1. - 5005.855 MSZ 1092:2016 Ungaria
STORZ din aluminiu Polonia S.C. GEFIL S.A. 12.04.2018

75
52-C, PN 1,6 MPa Ploieşti
marimea 52 mm (2") str. Mihai Bravu
tip C nr. 276A, jud. Prahova
cod referinta telefon: 0244.526.099
L0804013 fax: 0244.210.314

2. - 5006.173 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie


S.C. PYROTEHNIC 05.07.2018 pe piata din
S.R.L. România
Oradea incepand cu
str. Cerbului 12.04.2018
nr. 5, jud. Bihor (nr. 5005.855)
tel./fax: 0259.417.568
info@pyrotehnic.ro
3. - 5007.861 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. ROMATEH UTIL 21.09.2018 pe piata din
IMPEX S.R.L. România
Sos. Bucureşti – Urziceni incepand cu
nr. 63E, 12.04.2018
Afumati, jud.Ilfov (nr. 5005.855)
tel. 021/2331.518
e-mail:
dongglobal@163.com
4. - 5008.602 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. INDUSTRIAL 22.11.2018 pe piata din
CRUMAN S.R.L. România
Ploieşti incepand cu
jud. Prahova 12.04.2018
tel: 0244.591.598 (nr. 5005.855)
fax: 0244.597.327
e-mail: office@cruman.ro
5. - 4745.349 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 12.04.2018
tel: 0238.717.157 (nr. 5005.855)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
15. RACORD înfundat BODtech Sp. Zo.o. 1. - 5005.856 MSZ 1092:2016 Ungaria
STORZ din aluminiu Polonia S.C. GEFIL S.A. 12.04.2018
75-B, PN 1,6 MPa Ploieşti
marimea 75 mm (3") str. Mihai Bravu

76
tip B nr. 276A, jud. Prahova
cod referinta telefon: 0244.526.099
L0804014 fax: 0244.210.314

2. - 5007.860 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie


S.C. ROMATEH UTIL 21.09.2018 pe piata din
IMPEX S.R.L. România
Sos. Bucureşti – Urziceni incepand cu
nr. 63E, 12.04.2018
Afumati, jud.Ilfov (nr. 5005.856)
tel. 021/2331.518
e-mail:
dongglobal@163.com
3. - 4745.348 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 12.04.2018
tel: 0238.717.157 (nr. 5005.856)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
16. RACORD înfundat BODtech Sp. Zo.o. 1. - 5006.178 MSZ 1092:2016 Ungaria
STORZ din aluminiu Polonia S.C. PYROTEHNIC 11.05.2018
75-B, PN 1,6 MPa S.R.L.
marimea 75 mm (21/2") Oradea, str. Cerbului
tip B nr. 5, jud. Bihor
tel./fax: 0259.417.568
info@pyrotehnic.ro
2. - 5008.600 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. INDUSTRIAL 22.11.2018 pe piata din
CRUMAN S.R.L. România
Ploieşti incepand cu
jud. Prahova 11.05.2018
tel: 0244.591.598 (nr. 5006.178)
fax: 0244.597.327
e-mail: office@cruman.ro
3. - 4745.345 MSZ 1092:2016 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 11.05.2018
tel: 0238.717.157 (nr. 5006.178)
fax: 0238.717.308

77
e-mail:
office@eurosting.ro
17. RACORD fix cu filet DUNAMENTI CSZ KFT S.C. INTERPROTECT 4747.415/ MSZ 1092:2016 Ungaria
interior 2 ½" STORZ Ungaria S.R.L. 20.08.2019
din aluminiu Oradea, jud. Bihor -
75-B, PN 1,5 MPa Tel/Fax: 0259.430.162
Fax: 0259.437.822

18. RACORD fix cu filet DUNAMENTI CSZ KFT S.C. INTERPROTECT 4747.416/ MSZ 1092:2016 Ungaria
interior 3" STORZ din Ungaria S.R.L. 20.08.2019
aluminiu Oradea, jud. Bihor -
75-B, PN 1,5 MPa Tel/Fax: 0259.430.162
Fax: 0259.437.822

19. RACORD înfundat DUNAMENTI CSZ KFT S.C. INTERPROTECT 4747.417/ MSZ 1092:2016 Ungaria
STORZ din aluminiu Ungaria S.R.L. 20.08.2019
-
75-B, PN 1,5 MPa Oradea, jud. Bihor
Tel/Fax: 0259.430.162
Fax: 0259.437.822
20. RACORD refulare DUNAMENTI CSZ KFT S.C. INTERPROTECT 4747.418/ MSZ 1092:2016 Ungaria
STORZ din aluminiu Ungaria S.R.L. 20.08.2019
-
75-B, PN 1,5 MPa Oradea, jud. Bihor
Tel/Fax: 0259.430.162
Fax: 0259.437.822
21. RACORD fix cu filet DUNAMENTI CSZ KFT S.C. INTERPROTECT 4747.419/ MSZ 1092:2016 Ungaria
interior 2" STORZ din Ungaria S.R.L. 20.08.2019
aluminiu Oradea, jud. Bihor -
52-C, PN 1,5 MPa Tel/Fax: 0259.430.162
Fax: 0259.437.822

22. RACORD înfundat DUNAMENTI CSZ KFT S.C. INTERPROTECT 4747.420/ MSZ 1092:2016 Ungaria
STORZ din aluminiu Ungaria S.R.L. 20.08.2019
-
52-B, PN 1,5 MPa Oradea, jud. Bihor
Tel/Fax: 0259.430.162
Fax: 0259.437.822
23. RACORD refulare DUNAMENTI CSZ KFT S.C. INTERPROTECT 4747.421/ MSZ 1092:2016 Ungaria
STORZ din aluminiu Ungaria S.R.L. 20.08.2019
-
52-B, PN 1,5 MPa Oradea, jud. Bihor
Tel/Fax: 0259.430.162
Fax: 0259.437.822
24. RACORD fix cu filet DUNAMENTI CSZ KFT S.C. INTERPROTECT 4747.422/ MSZ 1092:2016 Ungaria
interior 1" STORZ din Ungaria S.R.L. - 20.08.2019
aluminiu Oradea, jud. Bihor
25-D, PN 1,5 MPa Tel/Fax: 0259.430.162

78
Fax: 0259.437.822

25. RACORD înfundat DUNAMENTI CSZ KFT S.C. INTERPROTECT 4747.423/ MSZ 1092:2016 Ungaria
STORZ din aluminiu Ungaria S.R.L. 20.08.2019
-
25-D, PN 1,5 MPa Oradea, jud. Bihor
Tel/Fax: 0259.430.162
Fax: 0259.437.822
26. RACORD refulare DUNAMENTI CSZ KFT S.C. INTERPROTECT 4747.424/ MSZ 1092:2016 Ungaria
STORZ din aluminiu Ungaria S.R.L. 20.08.2019
-
25-D, PN 1,5 MPa Oradea, jud. Bihor
Tel/Fax: 0259.430.162
Fax: 0259.437.822
27. REDUCȚIE STORZ DUNAMENTI CSZ KFT S.C. INTERPROTECT 4747.425/ MSZ 1092:2016 Ungaria
din aluminiu Ungaria S.R.L. 20.08.2019
110-A/75-B, PN 1,2 Oradea, jud. Bihor -
MPa Tel/Fax: 0259.430.162
Fax: 0259.437.822

28. REDUCȚIE STORZ DUNAMENTI CSZ KFT S.C. INTERPROTECT 4747.426/ MSZ 1092:2016 Ungaria
din aluminiu Ungaria S.R.L. 20.08.2019
75-B/52-C, PN 1,2 Oradea, jud. Bihor -
MPa Tel/Fax: 0259.430.162
Fax: 0259.437.822

29. REDUCȚIE STORZ DUNAMENTI CSZ KFT S.C. INTERPROTECT 4747.427/ MSZ 1092:2016 Ungaria
din aluminiu Ungaria S.R.L. 20.08.2019
52-C/25-D, PN 1,2 Oradea, jud. Bihor -
MPa Tel/Fax: 0259.430.162
Fax: 0259.437.822

30. CUPLAJ DE FURTUN PAVLIŠ A HARTMAN spol. S.C. TELSEC S.R.L. 4756.349/ Conform cu prevederile Republica Cehă
Bucureşti 01.06.2016 legislaţiei din Republica
B 75 S.r.o. Cehă - art. 10 din
REPUBLICA CEHĂ str. Intrarea Pinului Legea nr. 22/1997 din MO
nr. 25, sector 6 privind cerinţele tehnice
tel :021.310.30.31 impuse produselor, în
modificările şi completările
fax: 021.313.11.71
altor legi, republicată şi cu
e-mail: office@telsec.ro prevederile art. 3 alin. 5 din
HG nr.173/1997 din
MO prin care se stabilesc
anumite produse pentru
evaluarea conformităţii,
republicată şi standardul
ČSN 38 9427:2003

31. CUPLAJ DE FURTUN PAVLIŠ A HARTMAN spol. 1. - 4756.348/ Conform cu prevederile Republica Cehă
legislaţiei din Republica
79
C52 S.r.o. S.C. TELSEC S.R.L. 01.06.2016 Cehă - art. 10 din
Legea nr. 22/1997 Mon. Of.
Republica Cehă Bucureşti
Privind cerinţele tehnice
str. Intrarea Pinului impuse produselor, în
nr. 25, sector 6 modificările şi completările
tel 021.310.30.31 altor legi, republicată şi în
conformitate cu prevederile
fax: 021.313.11.71
art. 3 alin. 5 din
e-mail: office@telsec.ro HG nr. 173/1997 din MO
prin care se stabilesc
anumite produse pentru
evaluarea conformităţii,
republicată şi standardului
ČSN 38 9427: 2003
2. - 4745.346 Conform cu prevederile Pus la dispozitie
legislaţiei din Republica
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 pe piata din
Cehă - art. 10 din
INDUSTRY S.R.L. Legea nr. 22/1997 Mon. Of. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 Privind cerinţele tehnice incepand cu
Buzău, jud. Buzău, impuse produselor, în 01.06.2016
modificările şi completările
tel: 0238.717.157 (nr. 4756.348)
altor legi, republicată şi în
fax: 0238.717.308 conformitate cu prevederile
e-mail: art. 3 alin. 5 din
office@eurosting.ro HG nr. 173/1997 din MO
prin care se stabilesc
anumite produse pentru
evaluarea conformităţii,
republicată şi standardului
ČSN 38 9427: 2003

4.2. chei pentru racorduri


1. CHEIE RACORD CSOLNOKI 1. 1675.553/ MSZ 1094:2009 Ungaria
tip ABC SZERELVÉNYGYÁRTÓ S.C. INTERPROTECT - 17.07.2012
cod: KFT S.R.L.
01 7083 0000 04 Ungaria Oradea
jud. Bihor
Noua denumire producător: Tel/Fax: 0259.430.162
DUNAMENTI CSZ KFT Fax: 0259.437.822
Ungaria 2. - 4745.350 MSZ 1094:2009 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 17.07.2012
tel: 0238.717.157 (nr. 1675.553)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
3. - 4745.596 MSZ 1094:2009 Pus la dispozitie
S.C. GEFIL S.A. 05.04.2019 pe piata din
Ploiesti România
80
Str. Mihai Bravu incepand cu
nr. 276A 17.07.2012
jud. Prahova (nr. 1675.553)
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
2. CHEIE RACORD CSOLNOKI 1. 1675.554/ MSZ 1094:2009 Ungaria
tip BC SZERELVÉNYGYÁRTÓ S.C. INTERPROTECT - 17.07.2012
cod: KFT S.R.L.
01 7083 0003 01 Ungaria Oradea
jud. Bihor
Noua denumire producător: Tel/Fax: 0259.430.162
DUNAMENTI CSZ KFT Fax: 0259.437.822
Ungaria 2. - 4745.354 MSZ 1094:2009 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 17.07.2012
tel: 0238.717.157 (nr. 1675.554)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
3. - 4745.597 MSZ 1094:2009 Pus la dispozitie
S.C. GEFIL S.A. 05.04.2019 pe piata din
Ploiesti România
Str. Mihai Bravu incepand cu
nr. 276A 17.07.2012
jud. Prahova (nr. 1675.554)
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
3. CHEIE RACORD JIANGXI H.T. Imp&Exp 1. - 4748.025/ MSZ 1094:2009 Ungaria
tip ABC Ltd. S.C. INTERPROTECT 11.10.2019
S.R.L.
Oradea
jud. Bihor
Tel/Fax: 0259.430.162
Fax: 0259.437.822
4. CHEIE RACORD JIANGXI H.T. Imp&Exp 1. - 4748.026/ MSZ 1094:2009 Ungaria
tip BC Ltd. S.C. INTERPROTECT 11.10.2019
S.R.L.
Oradea
jud. Bihor
Tel/Fax: 0259.430.162

81
Fax: 0259.437.822
4.3. hidranti portativi
1.

4.4. ţevi de refulare


1. ŢEAVĂ generatoare KINDSWATER AG S.C. RON PROTECT 4857.752 MSZ 9789:2009 Ungaria
de spumă Germania SOLUTIONS S.R.L. 13.09.2017
tip S4, Oradea
cu racord fix tip B-75, jud. Bihor
cod de referinţă Tel/fax: 0259.430.162;
90001051 Fax: 0259.437.822
e-mail:
interprotect@rdslink.ro
2. ŢEAVĂ de refulare NINGBO JINTIAN FIRE 1. 5008.363 EN 15182-1: 2007 România
Seria C nr. 0046
manuală, din aluminiu FIGHTING INDUSTRIAL S.C. GEFIL S.A. 19.11.2018 +A1:2009 si
și plastic, cu filet Co. Ltd. Ploiesti din 19.11.2018 EN 15182-3: 2007
exterior 2" BSP China Str. Mihai Bravu +A1:2009
cod: nr. 276A (valabil pana la
KX07-108D-00 jud. Prahova 18.11.2023)
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
2. 4745.064/ EN 15182-1: 2007 Introdus pe
S.C. ROMATEH UTIL - 08.03.2019 +A1:2009 si piata din
IMPEX S.R.L. EN 15182-3: 2007 România
Sos. Bucureşti Urziceni, +A1:2009 incepand cu
nr. 63E, 19.11.2018
Afumati, jud.Ilfov (nr. 5008.363)
tel. 021/2331.518
e-mail:
dongglobal@163.com
3. ŢEAVĂ de refulare NINGBO JINTIAN FIRE 1. 5009.062 EN 15182-1: 2007 România
Seria C nr. 0047 09.01.2019 +A1:2009 si
manuală, din aluminiu FIGHTING INDUSTRIAL S.C. GEFIL S.A.
și plastic, cu filet Co. Ltd. Ploiesti din 09.01.2019 EN 15182-3: 2007
exterior 2,5" BSP China Str. Mihai Bravu +A1:2009
cod: nr. 276A (valabil pana la
KX07-107C-00 jud. Prahova 08.01.2024)
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
2. - 4745.062/ EN 15182-1: 2007 Introdus pe
S.C. ROMATEH UTIL 08.03.2019 +A1:2009 si piata din
IMPEX S.R.L. EN 15182-3: 2007 România
Sos. Bucureşti Urziceni, +A1:2009 incepand cu
82
nr. 63E, 09.01.2019
Afumati, jud.Ilfov (nr. 5009.062)
tel. 021/2331.518
e-mail:
dongglobal@163.com
3. - 4745.353 EN 15182-1: 2007 Introdus pe
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 +A1:2009 si piata din
INDUSTRY S.R.L. EN 15182-3: 2007 România
Şos. Brăilei nr. 3-5 +A1:2009 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 09.01.2019
tel: 0238.717.157 (nr. 5009.062)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
4. ŢEAVĂ de refulare NINGBO JINTIAN FIRE 1. 5009.063 EN 15182-1: 2007 România
Seria C nr. 0048 09.01.2019 +A1:2009 si
manuală, din aluminiu FIGHTING INDUSTRIAL S.C. GEFIL S.A.
și plastic, cu filet Co. Ltd. Ploiesti din 09.01.2019 EN 15182-3: 2007
exterior 2" BSP China Str. Mihai Bravu +A1:2009
cod: nr. 276A (valabil pana la
KX07-108C-00 jud. Prahova 08.01.2024)
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
2. 4745.063/ EN 15182-1: 2007 Introdus pe
S.C. ROMATEH UTIL - 08.03.2019 +A1:2009 si piata din
IMPEX S.R.L. EN 15182-3: 2007 România
Sos. Bucureşti Urziceni, +A1:2009 incepand cu
nr. 63E, 09.01.2019
Afumati, jud.Ilfov (nr. 5009.063)
tel. 021/2331.518
e-mail:
dongglobal@163.com
3. - 4745.352 EN 15182-1: 2007 Introdus pe
S.C EUROSTING AAW 26.03.2019 +A1:2009 si piata din
INDUSTRY S.R.L EN 15182-3: 2007 România
Şos. Brăilei nr. 3-5 +A1:2009 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 09.01.2019
tel: 0238.717.157 (nr. 5009.063)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
5. ŢEAVĂ de refulare NINGBO JINTIAN FIRE 1. Seria C nr. 0049 5009.064 EN 15182-1: 2007 România
manuală, din aluminiu FIGHTING INDUSTRIAL S.C. GEFIL S.A. din 09.01.2019 09.01.2019 +A1:2009 si
și plastic, cu filet Co. Ltd. Ploiesti EN 15182-3: 2007

83
exterior 2,5" BSP China Str. Mihai Bravu (valabil pana la +A1:2009
cod: nr. 276A 08.01.2024)
KX07-107D-00 jud. Prahova
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
2. 4745.066/ EN 15182-1: 2007 Introdus pe
S.C. ROMATEH UTIL - 11.03.2019 +A1:2009 si piata din
IMPEX S.R.L. EN 15182-3: 2007 România
Sos. Bucureşti Urziceni, +A1:2009 incepand cu
nr. 63E, 09.01.2019
Afumati, jud.Ilfov (nr. 5009.064)
tel. 021/2331.518
e-mail:
dongglobal@163.com
3. - 4745.357 EN 15182-1: 2007 Introdus pe
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 +A1:2009 si piata din
INDUSTRY S.R.L. EN 15182-3: 2007 România
Şos. Brăilei nr. 3-5 +A1:2009 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 09.01.2019
tel: 0238.717.157 (nr. 5009.064)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
4.5. sorb
1. SORB CU SITĂ ŞI CSOLNOKI 1. - 3274.159/ MSZ 1058 Ungaria
SUPAPĂ tip A SZERELVÉNYGYÁRTÓ S.C. INTERPROTECT 22.01.2013
cod producător KFT S.R.L.
01 7003 0000 08 UNGARIA Oradea
jud. Bihor
Noua denumire producător: Tel/Fax: 0259.430.162
DUNAMENTI CSZ KFT Fax: 0259.437.822
Ungaria e-mail:
interprotect@rdslink.ro
2. - 4745.351 MSZ 1058 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 22.01.2013
tel: 0238.717.157 (nr. 3274.159)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
3. - 4745.598 MSZ 1058 Pus la dispozitie
84
S.C. GEFIL S.A. 05.04.2019 pe piata din
Ploiesti România
Str. Mihai Bravu incepand cu
nr. 276A 22.01.2013
jud. Prahova (nr. 3274.159)
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
2. SORB CU SITĂ ŞI CSOLNOKI 1. - 3274.160/ MSZ 1058 Ungaria
SUPAPĂ tip B SZERELVÉNYGYÁRTÓ S.C. INTERPROTECT 22.01.2013
cod producător KFT S.R.L.
01 7002 0000 02 Ungaria Oradea
jud. Bihor
Noua denumire producător: Tel/Fax: 0259.430.162
DUNAMENTI CSZ KFT Fax: 0259.437.822
Ungaria e-mail:
interprotect@rdslink.ro
2. - 4745.356 MSZ 1058 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 22.01.2013
tel: 0238.717.157 (nr. 3274.160)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
3. - 4745.599 MSZ 1058 Pus la dispozitie
S.C. GEFIL S.A. 05.04.2019 pe piata din
Ploiesti România
Str. Mihai Bravu incepand cu
nr. 276A 22.01.2013
jud. Prahova (nr. 3274.160)
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
3. SORB CU SITĂ ŞI CSOLNOKI 1. - 3274.161/ MSZ 1058 Ungaria
SUPAPĂ tip C SZERELVÉNYGYÁRTÓ S.C. INTERPROTECT 22.01.2013
cod producător KFT S.R.L.
01 7001 0000 07 Ungaria Oradea
jud. Bihor
Noua denumire producător: Tel/Fax: 0259.430.162
DUNAMENTI CSZ KFT Fax: 0259.437.822
Ungaria e-mail:
interprotect@rdslink.ro

85
2. - 4745.355 MSZ 1058 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 22.01.2013
tel: 0238.717.157 (nr. 3274.161)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
3. - 4745.600 MSZ 1058 Pus la dispozitie
S.C. GEFIL S.A. 05.04.2019 pe piata din
Ploiesti România
Str. Mihai Bravu incepand cu
nr. 276A 22.01.2013
jud. Prahova (nr. 3274.161)
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
4.6. distribuitor
1. DISTRIBUITOR CSOLNOKI 1. 1675.556/ MSZ 9774:2009 Ungaria
tip B/C-B-C SZERELVÉNYGYÁRTÓ S.C. INTERPROTECT - 17.07.2012
cod: KFT S.R.L.
01 7052 0000 05 Ungaria Oradea
jud. Bihor
Noua denumire producător: Tel/Fax: 0259.430.162
DUNAMENTI CSZ KFT Fax: 0259.437.822
Ungaria
2. - 4745.361 MSZ 9774:2009 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 17.07.2012
tel: 0238.717.157 (nr. 1.675.556)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
3. - 4745.601 MSZ 9774:2009 Pus la dispozitie
S.C. GEFIL S.A. 05.04.2019 pe piata din
Ploiesti România
Str. Mihai Bravu incepand cu
nr. 276A 17.07.2012
jud. Prahova (nr. 1.675.556)
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
86
e-mail: office@gefil.ro
2. DISTRIBUITOR DUNAMENTI CSZ KFT 1. 4745.178/ MSZ 9774:2009 Ungaria
tip B/C-C Ungaria S.C. INTERPROTECT - 13.05.2019
cod: 01 7053 0000 00 S.R.L.
Oradea
jud. Bihor
Tel/Fax: 0259.430.162
Fax: 0259.437.822
2. - 4746.524/ MSZ 9774:2009 Pus la dispozitie
S.C. GEFIL S.A. 10.06.2019 pe piata din
Ploiesti România
Str. Mihai Bravu incepand cu
nr. 276A 13.05.2019
jud. Prahova (nr. 4745.178)
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
4.7. colector
1. COLECTOR CSOLNOKI 1. 1675.555/ MSZ 9775:2009 Ungaria
tip A/B-B SZERELVÉNYGYÁRTÓ Kft S.C. INTERPROTECT - 30.07.2012
- Ungaria S.R.L.
Oradea, jud. Bihor
(accumulator for fire- Noua denumire producător: Tel/Fax: 0259.430.162
fighting use with 2B-75 DUNAMENTI CSZ KFT Fax: 0259.437.822
inlet, and 110-A outlet ) Ungaria
2. - 4745.360 MSZ 9775:2009 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România
Şos. Brăilei nr. 3-5 incepand cu
Buzău, jud. Buzău, 30.07.2012
tel: 0238.717.157 (nr. 1.675.555)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
3. - 4745.602 MSZ 9775:2009 Pus la dispozitie
S.C. GEFIL S.A. 05.04.2019 pe piata din
Ploiesti România
Str. Mihai Bravu incepand cu
nr. 276A 30.07.2012
jud. Prahova (nr. 1.675.555)
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
2. COLECTOR BODtech Sp.z.o.o. 1. - 5008.596 MSZ 9775:2009 Ungaria
87
utilizat pentru stingerea Polonia S.C. GEFIL S.A. 12.11.2018
incendiilor cu 2 intrari Ploieşti
tip B-75 si o iesire tip A- str. Mihai Bravu
110 nr. 276A, jud. Prahova
tip A/B-B telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
2. 4745.065/ MSZ 9775:2009 Pus la dispoziție
S.C. ROMATEH UTIL - 11.03.2019 pe piața din
IMPEX S.R.L. România în
Sos. Bucureşti- Urziceni, 12.11.2018
nr. 63E, (nr. 5008.596)
Afumati, jud.Ilfov
tel. 021/2331.518
e-mail:
dongglobal@163.com
4.8. furtun de refulare cauciucat pentru utilaje de stins incendii
1. FURTUN pentru OHRDRUFER 1. 1675.036/ DIN 14811:2008-01 Germania
stingerea incendiilor SCHLAUCHWEBEREI S.C. LIDLE COM 09.05.2012 Clasa 3
SYNTEX UNIDUR ESCHBACH, GmbH S.R.L.
-
52mm Germania Bucureşti
sector 3
Tel: 0213450197
Fax: 0213450198
2. 5005.218 DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie
S.C. GEFIL S.A. 01.03.2018 Clasa 3 pe piata din
Ploiesti - Romania din
Str. Mihai Bravu 09.05.2012
nr. 276A (nr.1.675.036)
jud. Prahova
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
3. 4745.364 DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 Clasa 3 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. Romania din
Şos. Brăilei nr. 3-5 09.05.2012
Buzău, jud. Buzău, - (nr.1.675.036)
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
4. - 4746.590 DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie
S.C. ROSTING FIRE 12.06.2019 Clasa 3 pe piata din
88
INDUSTRY S.R.L. Romania din
Sapoca, jud. Buzău 09.05.2012
Str. Principală nr. 157 (nr.1.675.036)
Telefon: 0744.167.343
Fax: 0238.512.929
e-mail:
rostingromania@
yahoo.com
2. FURTUN pentru OHRDRUFER 1. 1675.037/ DIN 14811:2008-01 Germania
stingerea incendiilor SCHLAUCHWEBEREI S.C. LIDLE COM 09.05.2012 Clasa 3
SYNTEX UNIDUR ESCHBACH, GmbH S.R.L.
-
75mm Germania Bucureşti
sector 3
Tel: 0213450197
Fax: 0213450198
2. 5005.219 DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie
S.C. GEFIL S.A. 01.03.2018 Clasa 3 pe piata din
Ploiesti Romania din
Str. Mihai Bravu 09.05.2012
nr. 276A - (nr.1.675.037)
jud. Prahova
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
3. - 4745.358 DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 Clasa 3 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. Romania în
Şos. Brăilei nr. 3-5 09.05.2012
Buzău, jud. Buzău, (nr.1.675.037)
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro

4. - 4746.589 DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie


S.C. ROSTING FIRE 12.06.2019 Clasa 3 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. Romania în
Sapoca, jud. Buzău 09.05.2012
Str. Principală nr. 157 (nr.1.675.037)
Telefon: 0744.167.343
Fax: 0238.512.929
e-mail:
rostingromania@
yahoo.com

89
3. FURTUN pentru OHRDRUFER 1. 1675.038/ DIN 14811:2008-01 Germania
stingerea incendiilor SCHLAUCHWEBEREI S.C. LIDLE COM 09.05.2012 Clasa 1
SYNTEX 2F 25mm ESCHBACH, GmbH S.R.L.
-
Germania Bucureşti
sector 3
Tel: 0213450197
Fax: 0213450198
2. 5005.220 DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie
S.C. GEFIL S.A. 01.03.2018 Clasa 1 pe piata din
Ploiesti Romania din
Str. Mihai Bravu 09.05.2012
nr. 276A - (nr.1.675.038)
jud. Prahova
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
3. - 4745.363 DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 27.03.2019 Clasa 1 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. Romania din
Şos. Brăilei nr. 3-5 09.05.2012
Buzău, jud. Buzău, (nr.1.675.038)
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro

4. 4746.588 DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie


-
S.C. ROSTING FIRE 21.06.2019 Clasa 1 pe piata din
INDUSTRY SRL Romania din
Sapoca, jud. Buzău 09.05.2012
Str. Principală nr. 157 (nr.1.675.038)
Telefon: 0744.167.343
Fax: 0238.512.929
e-mail:
rostingromania@
yahoo.com
4. FURTUN pentru OHRDRUFER 1. 1675.039/ DIN 14811:2008-01 Germania
stingerea incendiilor SCHLAUCHWEBEREI S.C. LIDLE COM 09.05.2012 Clasa 1
SYNTEX 3F 52mm ESCHBACH, GmbH S.R.L.
Germania Bucureşti -
sector 3
Tel: 0213450197
Fax: 0213450198
2. - 4857.560/ DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie

90
S.C. RON PROTECT 31.08.2017 Clasa 1 pe piata din
SOLUTIONS S.R.L. Romania din
Bucuresti 09.05.2012
Bd. Alexandru Obregia (nr.1.675.039)
nr. 35 sector 4
telefon: 0799.588.901
e-mail:
contact@ronsting.ro
3. 5005.221 DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie
S.C. GEFIL S.A. 01.03.2018 Clasa 1 pe piata din
Ploiesti Romania din
Str. Mihai Bravu 09.05.2012
nr. 276A - (nr.1.675.039)
jud. Prahova
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
4. - 4745.359 DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 Clasa 1 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. Romania din
Şos. Brăilei nr. 3-5 09.05.2012
Buzău, jud. Buzău, (nr.1.675.039)
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
5. - 4746.587 DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie
S.C. ROSTING FIRE 21.06.2019 + A2:2014-08 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. clasa 1 Romania din
Sapoca, jud. Buzău nivel de performanta 1 09.05.2012
Str. Principală nr. 157 (nr.1.675.039)
Telefon: 0744.167.343
Fax: 0238.512.929
e-mail:
rostingromania@
yahoo.com
5. FURTUN pentru OHRDRUFER 1. 1675.040/ DIN 14811:2008-01 Germania
stingerea incendiilor SCHLAUCHWEBEREI S.C. LIDLE COM 09.05.2012 Clasa 1
SYNTEX 3F 75mm ESCHBACH, GmbH S.R.L.
Germania Bucureşti -
sector 3
Tel: 0213450197
Fax: 0213450198
2. - 4857.561/ DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie

91
S.C. RON PROTECT 31.08.2017 Clasa 1 pe piata din
SOLUTIONS S.R.L. Romania din
Bucureşti 09.05.2012
Bd. Alexandru Obregia (nr. 1.675.040)
nr. 35 sector 4
telefon: 0799.588.901
fax: 0372.004.331
e-mail:
contact@ronsting.ro
3. 5005.222 DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie
S.C. GEFIL S.A. 01.03.2018 Clasa 1 pe piata din
Ploiesti Romania din
Str. Mihai Bravu 09.05.2012
nr. 276A - (nr. 1.675.040)
jud. Prahova
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
4. - 4745.362 DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 26.03.2019 Clasa 1 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. Romania din
Şos. Brăilei nr. 3-5 09.05.2012
Buzău, jud. Buzău, (nr. 1.675.040)
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
5. - 4746.586 DIN 14811:2008-01 + Pus la dispozitie
S.C. ROSTING FIRE 13.06.2019 A2:2014-08 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. Clasa 1 Romania din
Sapoca, jud. Buzău Nivel de performanta 09.05.2012
Str. Principală nr. 157 1 (nr. 1.675.040)
Telefon: 0744.167.343
Fax: 0238.512.929
e-mail:
rostingromania@
yahoo.com
6. FURTUN pentru OHRDRUFER 1. 1675.041/ DIN 14811:2008-01 Germania
stingerea incendiilor SCHLAUCHWEBEREI S.C. LIDLE COM 09.05.2012 Clasa 1
SYNTEX 3F 110mm ESCHBACH, GmbH S.R.L.
Germania Bucureşti -
sector 3
Tel: 0213450197
Fax: 0213450198

92
2. 4857.991/ DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie
S.C. RON PROTECT 29.09.2017 Clasa 1 pe piata din
-
SOLUTIONS S.R.L. Romania din
Bucuresti 09.05.2012
Bd. Alexandru Obregia (nr. 1.675.041)
nr. 35 sector 4
telefon: 0799.588.901
e-mail:
contact@ronsting.ro
3. 5005.223 DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie
S.C. GEFIL S.A. 01.032018 Clasa 1 pe piata din
Ploiesti Romania din
Str. Mihai Bravu 09.05.2012
nr. 276A - (nr. 1.675.041)
jud. Prahova
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
4. 4745.365 DIN 14811:2008-01 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 Clasa 1 pe piata din
-
INDUSTRY S.R.L. Romania din
Şos. Brăilei nr. 3-5 09.05.2012
Buzău, jud. Buzău, (nr. 1.675.041)
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro

5. 4746.585 DIN 14811/A1:2012- Pus la dispozitie


-
S.C. ROSTING FIRE 21.06.2019 03 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. Clasa 1 Romania din
Sapoca, jud. Buzău 09.05.2012
Str. Principală nr. 157 (nr. 1.675.041)
Telefon: 0744.167.343
Fax: 0238.512.929
e-mail:
rostingromania@
yahoo.com
7. FURTUN sub presiune PAVLIŠ A HARTMAN spol. S.C. TELSEC S.R.L. - 4754.165/ Conf. cu legislaţia din Republica Cehă
Republica Cehă - art. 3 din
pentru stingerea s.r.o. Bucureşti, str. Intrarea 01.06.2016
HG nr. 173/1997 MO
incendiilor Republica Cehă Pinului nr. 25, sector 6, prin care se stabilesc
ČSN 80 8711 – C tel 021.310.30.31 anumite produse pentru
model: fax: 021.313.11.71 evaluarea conformităţii în
HG nr.78/1999 MO
PH- ACTION – C 52 e-mail: office@telsec.ro

93
8. FURTUN sub presiune PAVLIŠ A HARTMAN spol. S.C. TELSEC S.R.L. - 4754.166/ Conf. cu legislaţia din Republica Cehă
Republica Cehă - art. 3 din
pentru stingerea s.r.o. Bucureşti 01.06.2016
HG nr. 173/1997 MO prin
incendiilor Republica Cehă str. Intrarea Pinului care se stabilesc anumite
ČSN 80 8711 B 75 PH- nr. 25, sector 6 produse pentru evaluarea
ACTION B tel: 021.310.30.31 conformităţii în
HG nr. 78/1999 MO şi
model: fax: 021.313.11.71
HG nr. 323/2000 MO
PH-ACTION–B 75 e-mail: office@telsec.ro

9. FURTUN de pompieri ALBERT ZIEGLER GmbH S.C. ROMPRIM S.A. - 4756.156/ DIN 14811: 2008- 01 Germania
SILBERFUCHS K2L Germania Bucureşti 03.06.2016 (furtun K2L
C52 mm - clasa
C52 mm Şos. Olteniţei
1(neacoperit) echipat cu
nr. 388, sector 4 racorduri Storz 52 -
tel: 021.334.67.20 fabricate de AWG Fittings
fax: 021.334.56.06 GmbH;
e-mail:
contact@romprim.ro
10. FURTUN de pompieri ALBERT ZIEGLER GmbH S.C. ROMPRIM S.A. - 4756.157/ DIN 14811: 2008- 01 Germania
SILBERFUCHS K2L Germania Bucureşti 03.06.2016 (furtun K2L
B75 mm - clasa
B75 mm Şos. Olteniţei
1(neacoperit) echipat cu
nr. 388, sector 4 racorduri Storz 75 -
tel: 021.334.67.20 fabricate de AWG Fittings
fax: 021.334.56.06 GmbH;
e-mail:
contact@romprim.ro
11. FURTUN pentru BEZALIN SA S.C. INDUSTRIAL - 5006.503/ conform cu pct. 3.1 din Polonia
anexa la Regulamentul
stingerea incendiilor, cu Polonia CRUMAN S.R.L. 25.07.2018
Ministerului Afacerilor
căptuşeală interioară din Ploieşti Interne şi Administraţiei din
PVC, pentru hidranţi jud. Prahova 20 iunie 2007 (Polonia)
tip tel: 0244.591.598
H-52-20-ŁA, H-52-20-B fax: 0244.597.327
H-52-15-ŁA, H-52-15-B e-mail: office@cruman.ro

12. FURTUN pentru BEZALIN SA S.C. INDUSTRIAL - 5006.501/ conform cu pct. 3.1 din Polonia
anexa la Regulamentul
stingerea incendiilor, cu Polonia CRUMAN S.R.L. 13.08.2018
Ministerului Afacerilor
garnitură interioară din Ploieşti Interne şi Administraţiei din
PVC, pentru hidranţi jud. Prahova 20 iunie 2007 (Polonia)
tip tel: 0244.591.598
H-25-20-ŁA, H-25-20-B fax: 0244.597.327
H-25-15-ŁA, H-25-15-B e-mail: office@cruman.ro

4.9. furtun de refulare semirigid pentru utilaje de stins incendii


1. FURTUN sub presiune Societatea de Echipamente şi 1. - 4756.182/ conform cu pct. 3.2 din Polonia
anexa la Regulamentul
pentru pompe de Aparatură Antiincendiu S.C. EUROSTING AAW 19.05.2016
94
stingere incendii, PHU Leszek Korus – Polonia INDUSTRY S.R.L. Ministerului Administraţiei
şi Afacerilor Interne din 20
cu căptuşeală din PVC Buzău
iunie 2007 (Polonia)
tip Şos. Brăilei nr. 3-5,
W-110-20- ŁA judeţul Buzău, (cu racorduri 110-T
W -110-20-B tel/fax: 0238/717.157 conform
PN- M-51031:2015
e-mail:
pentru tipul
office@eurosting.ro W-110-20- ŁA şi
fără racorduri pentru tipul
W -110-20-B
2. - 5005.469/ conform cu pct. 3.2 din Pus la dispozitie
anexa la Regulamentul
S.C. GEFIL S.A. 23.03.2018 pe piata din
Ministerului Administraţiei
Ploiesti şi Afacerilor Interne din 20 Romania din
Str. Mihai Bravu iunie 2007 (Polonia) 19.05.2016
nr. 276A (nr. 4.756.182)
(cu racorduri 110-T cf.
jud. Prahova
PN- M-51031:2015
telefon: 0244.526.099 pentru tipul W-110-20- ŁA
fax: 0244.210.314 şi fără racorduri pentru tipul
e-mail: office@gefil.ro W -110-20-B
3. - 5006.370/ conform cu pct. 3.2 din Pus la dispozitie
anexa la Regulamentul
S.C. ROMATEH UTIL 15.05.2018 pe piata din
Ministerului Administraţiei
IMPEX S.R.L. şi Afacerilor Interne din 20 Romania din
Sos. Bucureşti- Urziceni, iunie 2007 (Polonia) 19.05.2016
nr. 63E, (nr. 4.756.182)
(cu racorduri 110-T cf. PN-
Afumati, jud.Ilfov
M-51031:2015 pentru tipul
tel. 021/2331.518 W-110-20- ŁA şi fără
e-mail: racorduri pentru tipul W -
dongglobal@163.com 110-20-B;
domeniu de utilizare:
pompe de stingerea
incendiilor
2. FURTUN sub presiune Societatea de Echipamente şi 1. - 4756.185/ conform cu pct. 3.2 din Polonia
anexa la Regulamentul
pentru pompe de Aparatură Antiincendiu S.C. EUROSTING AAW 20.05.2016
Ministerului Administraţiei
stingere incendii, cu PHU Leszek Korus – Polonia INDUSTRY S.R.L. şi Afacerilor Interne din 20
bandă exterioară Buzău iunie 2007 (Polonia)
tip Şos. Brăilei nr. 3-5,
(cu racorduri 75-T cf.
W-75-20- ŁA, judeţul Buzău,
PN- M-51031:1991 pentru
W -75-20-B tel/fax: 0238/717.157 tipul W-75-20- ŁA şi
e-mail: fără racorduri pentru tipul
office@eurosting.ro W -75-20-B;

2. - 5005.472/ conform cu pct. 3.2 din Pus la dispozitie


anexa la Regulamentul
S.C. GEFIL S.A. 23.03.2018 pe piata din
Ministerului Administraţiei
Ploiesti şi Afacerilor Interne din 20 Romania din
Str. Mihai Bravu iunie 2007 (Polonia) 20.05.2016
nr. 276A (nr. 4.756.185)
(cu racorduri 75-T cf.
jud. Prahova
95
telefon: 0244.526.099 PN- M-51031:1991 pentru
tipul W-75-20- ŁA şi
fax: 0244.210.314
fără racorduri pentru tipul
e-mail: office@gefil.ro W -75-20-B
3. - 4744.793 conform cu pct. 3.2 din Pus la dispozitie
anexa la Regulamentul
S.C. ROSTING FIRE 12.02.2019 pe piata din
Ministerului Administraţiei
INDUSTRY S.R.L. şi Afacerilor Interne din 20 Romania din
Sapoca, jud. Buzău iunie 2007 (Polonia) 20.05.2016
Str. Principală nr. 157 (nr. 4.756.185)
(cu racorduri 75-T cf.
Telefon: 0744.167.343
PN- M-51031:1991 pentru
Fax: 0238.512.929 tipul W-75-20- ŁA şi
e-mail: fără racorduri pentru tipul
rostingromania@ W -75-20-B
yahoo.com
3. FURTUN sub presiune Societatea de Echipamente şi 1. - 4756.186/ conform cu pct. 3.2 din Polonia
anexa la Regulamentul
pentru stingerea Aparatură Antiincendiu S.C. EUROSTING AAW 20.05.2016
Ministerului Administraţiei
incendiilor cu bandă PHU Leszek Korus – Polonia INDUSTRY S.R.L. şi Afacerilor Interne din 20
exterioară, pentru pompe Buzău iunie 2007 (Polonia)
de incendiu Şos. Brăilei nr. 3-5,
(cu racorduri 52-T cf.
tip judeţul Buzău,
PN- M-51031:1991 -
W-52-20- ŁA, tel/fax: 0238/717.157 pentru tipul W-52-20- ŁA
W-52-20-B e-mail: şi fără racorduri pentru tipul
office@eurosting.ro W-52-20-B
2. - 5005.473/ conform cu pct. 3.2 din Pus la dispozitie
anexa la Regulamentul
S.C. GEFIL S.A. 23.03.2018 pe piata din
Ministerului Administraţiei
Ploiesti şi Afacerilor Interne din 20 Romania din
Str. Mihai Bravu iunie 2007 (Polonia) 20.05.2016
nr. 276A (nr. 4.756.186)
(cu racorduri 52-T cf.
jud. Prahova
PN- M-51031:1991 -
telefon: 0244.526.099 pentru tipul W-52-20-ŁA şi
fax: 0244.210.314 fără racorduri pentru tipul
e-mail: office@gefil.ro W-52-20-B
3. - 5006.369/ conform cu pct. 3.2 din Pus la dispozitie
anexa la Regulamentul
S.C. ROMATEH UTIL 15.05.2018 pe piata din
Ministerului Administraţiei
IMPEX S.R.L. şi Afacerilor Interne din 20 Romania din
Sos. Bucureşti- Urziceni, iunie 2007 (Polonia) 20.05.2016
nr. 63E, (nr. 4.756.186)
(cu racorduri 52-T cf.
Afumati, jud.Ilfov
PN- M-51031:1991 -
tel. 021/2331.518 pentru tipul W-52-20-ŁA şi
e-mail: fără racorduri pentru tipul
dongglobal@163.com W-52-20-B
4. - 4744.794 Conf. cu pct. 3.2 anexa la Pus la dispozitie
Ordinul Ministerului
S.C. ROSTING FIRE 12.02.2019 pe piata din
Afacerilor Interne şi
INDUSTRY S.R.L. Administraţiei Romania din
Sapoca, jud. Buzău din 20 iunie 2007 20.05.2016
96
Str. Principală nr. 157 (nr. 4.756.186)
(cu racorduri 52-T cf.
Telefon: 0744.167.343
PN- M-51031:1991 -
Fax: 0238.512.929 pentru tipul W-52-20-ŁA şi
e-mail: fără racorduri pentru tipul
rostingromania@ W-52-20-B
yahoo.com
4. FURTUN pentru IV-ER-KONTEX- 1. - 4855.532/ Hotărârea Ministrului Polonia
Afacerilor Interne şi
pompieri, tip C-52, VATROGASNE CIJEVI S.C. INTERPROTECT 08.06.2017
Administraţiei din
model DOBRA d.o.o. S.R.L. 20.06.2007 (pct.3.2 anexa)
(pentru pompe de Croaţia Oradea
incendiu) jud. Bihor
Tel/Fax: 0259.430.162
Fax: 0259.437.822
e-mail:
interprotect@rdslink.ro
2. - 4745.366 Hotărârea Ministrului Pus la dispozitie
Afacerilor Interne şi
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 pe piata din
Administraţiei din
INDUSTRY S.R.L. 20.06.2007 (pct.3.2 anexa) Romania in
Şos. Brăilei nr. 3-5 08.06.2017
Buzău, jud. Buzău, (nr. 4855.532)
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
5. FURTUN de stins BEZALIN SA S.C. INDUSTRIAL - 5006.504/ conform cu pct. 3.2 din Polonia
anexa la Regulamentul
incendii cu căptuşeală Polonia CRUMAN S.R.L. 25.07.2018
Ministerului Administraţiei
interioară din PVC, Ploieşti şi Afacerilor Interne din 20
pentru pompe de jud. Prahova iunie 2007 (Polonia)
incendiu tel: 0244.591.598
tip fax: 0244.597.327
W-75-20-ŁA, e-mail: office@cruman.ro
W-75-20-B

6. FURTUN de stins BEZALIN SA S.C. INDUSTRIAL - 5006.502/ conform cu pct. 3.2 din Polonia
anexa la Regulamentul
incendii cu garnitură Polonia CRUMAN S.R.L. 13.08.2018
Ministerului Administraţiei
interioară din PVC, Ploieşti şi Afacerilor Interne din 20
pentru pompe de jud. Prahova iunie 2007 (Polonia)
incendiu tel: 0244.591.598
tip fax: 0244.597.327
W-52-20-ŁA, e-mail: office@cruman.ro
W-52-20-B

7. FURTUN de stins BOGDAN GIL S.C. INDUSTRIAL - 5009.394/ conform cu pct. 3.2 din Polonia
anexa la Regulamentul
incendii cu căptușeală Polonia CRUMAN S.R.L. 20.12.2018
Ministerului Administraţiei

97
din PVC, pentru Ploieşti şi Afacerilor Interne din 20
iunie 2007 (Polonia)
pompe de apă jud. Prahova
tip tel: 0244.591.598
W-75-20-ŁA fax: 0244.597.327
e-mail: office@cruman.ro
8. FURTUN de stins BOGDAN GIL S.C. INDUSTRIAL - 5009.395/ conform cu pct. 3.2 din Polonia
anexa la Regulamentul
incendii cu căptușeală Polonia CRUMAN S.R.L. 20.12.2018
Ministerului Administraţiei
din PVC, pentru Ploieşti şi Afacerilor Interne din 20
pompe de apă jud. Prahova iunie 2007 (Polonia)
tip tel: 0244.591.598
W-52-20-ŁA fax: 0244.597.327
e-mail: office@cruman.ro
9. FURTUN sub presiune ZHEJIANG HENGSHENG S.C. ROMATEH UTIL - 4744.508 conform cu pct. 3.2 din Polonia
anexa la Regulamentul
de stins incendii pentru FIRE EQUIPMENT CO. IMPEX S.R.L. 21.01.2019
Ministerului de Interne și
pompe de stingere Ltd Sos. Bucureşti- Urziceni, Administraţiei din 20 iunie
incendii China nr. 63E, 2007 (Polonia)
tip Afumati, jud.Ilfov
W -52-20-B tel. 021/2331.518
model producător: e-mail:
HSFHPU16 dongglobal@163.com
10. FURTUN sub presiune ZHEJIANG HENGSHENG S.C. ROMATEH UTIL - 4744.509 conform cu pct. 3.2 din Polonia
anexa la Regulamentul
de stins incendii pentru FIRE EQUIPMENT CO. IMPEX S.R.L. 21.01.2019
Ministerului de Interne și
pompe de stingere Ltd Sos. Bucureşti- Urziceni, Administraţiei din 20 iunie
incendii China nr. 63E, 2007 (Polonia)
tip Afumati, jud.Ilfov
W -75-20-B tel. 021/2331.518
model producător: e-mail:
HSFHPU75 dongglobal@163.com
11. FURTUN sub presiune Centru de Echipamente si S.C. GEFIL S.A. - 4745.003/ conform cu pct. 3.2 din Polonia
anexa la Regulamentul
pentru pompe de Dispozitive de Stingere a Ploiesti 06.03.2019
Ministerului Administraţiei
stingere incendii, cu Incendiilor PHU Leszek Str. Mihai Bravu şi Afacerilor Interne din 20
căptușeală din PVC KORUS nr. 276A iunie 2007 (Polonia)
tip Polonia jud. Prahova
W-75-20- ŁA, telefon: 0244.526.099
W -75-20-B fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
12. FURTUN de refulare Centru de Echipamente si S.C. GEFIL S.A. - 4745.004/ conform cu pct. 3.2 din Polonia
anexa la Regulamentul
pentru pompe de Dispozitive de Stingere a Ploiesti 06.03.2019
Ministerului Administraţiei
stingere incendii Incendiilor PHU Leszek Str. Mihai Bravu şi Afacerilor Interne din 20
tip KORUS nr. 276A iunie 2007 (Polonia)
W-52-20- ŁA, Polonia jud. Prahova
W -52-20-B telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro

98
13. FURTUN sub presiune Centru de Echipamente si S.C. GEFIL S.A. - 4746.364 conform cu pct. 3.2 din Polonia
anexa la Regulamentul
pentru pompe de Dispozitive de Stingere a Ploiesti 27.05.2019
Ministerului Administraţiei
stingere incendii, cu Incendiilor PHU Leszek Str. Mihai Bravu şi Afacerilor Interne din 20
bandă exterioară KORUS nr. 276A iunie 2007 (Polonia)
tip Polonia jud. Prahova
W-110-20- ŁA telefon: 0244.526.099
W -110-20-B fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro

4.10.tunuri pentru stins incendii cu apă şi spumă


1.
4.11. pături antifoc
1. PĂTURĂ ANTIFOC YUYAO TIANYI SPECIAL 1. - 4755.338/ EN 1869:1997 Germania
XU-107/XU-110 CARBON FIBER LTD. S.C. RON PROTECT 08.04.2016 dimensiuni(m):
1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8
COMPANY China SOLUTIONS S.R.L.
Bucureşti,
Bd. Al. Obregia nr. 35,
sector 4,
tel. 0799.588.901
e-mail:
contact@ronsting.ro
2. - 5006.372/ EN 1869:1997 Pus la dispozitie
S.C. ROMATEH UTIL 15.05.2017 dimensiuni(m): pe piata din
1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8
IMPEX S.R.L., Romania
Sos. Bucureşti- Urziceni, conform
nr. 63E, notificării
Afumati, jud.Ilfov initiale
tel. 021/2331.518 nr. 4.755.338
e-mail: din 08.04.2016
dongglobal@163.com
3. - 4745.368 EN 1869:1997 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 dimensiuni(m): pe piata din
1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8
INDUSTRY S.R.L. Romania
Şos. Brăilei nr. 3-5 conform
Buzău, jud. Buzău, notificării
tel: 0238.717.157 initiale
fax: 0238.717.308 nr. 4.755.338
e-mail: din 08.04.2016
office@eurosting.ro
4. - 4746.581 EN 1869:1997 Pus la dispozitie
S.C. ROSTING FIRE 11.06.2019 dimensiuni(m): pe piata din
1,0 x 1,0/ 1,2 x 1,2/1,2 x 1,8
INDUSTRY S.R.L. Romania
99
Sapoca, jud. Buzău conform
Str. Principală nr. 157 notificării
Telefon: 0744.167.343 initiale
Fax: 0238.512.929 nr. 4.755.338
e-mail: din 08.04.2016
rostingromania@
yahoo.com
2. PĂTURĂ ANTIFOC FIRE TECHNICS LTD. S.C. ESTBIMAR ISD - 4744.861/ EN 1869:1997 Bulgaria
marca TORNADO Bulgaria S.R.L. 25.02.2019 dimensiuni(m): 1,5 x 1,6
str. Macovei nr. 92
Padina, jud. Buzău
tel/fax: 0338.402.100
e-mail:
office@estbimar.ro
4.12. scări portabile pentru incendiu
1.
4.13. furtunuri de aspiraţie şi flexibile de cauciuc şi materiale plastice
1.
4.14. topoare p.s.i.
1.
4.15. căngi de incendiu
1.
4.16. amestecător de linie pentru utilaje de stins incendii
1.
5. PULBERI
1. HJ ABC Universal SUZHOU WUYUE 1. 3276.096/ EN 615: 2002 Danemarca
(HJ ABC Pulbere) SYNTHETIC FIRE SCI- S.C. TEHNOSTING - 24.09.2013
pulbere pentru stins TECH CO. Ltd ECHIPAMENTE S.R.L.
incendii de clase A, B şi China Braşov
C str. De Mijloc nr. 98, jud.
Braşov
Telefon: 0740.712.099
Tel/Fax: 0268.708.145
e-mail: tehnostingromania@
yahoo.ro
2. - 5007.977 EN 615: 2002 Pus la dispozitie
S.C. GEFIL S.A 28.09.2018 pe piata din
Ploiesti Romania
Str. Mihai Bravu conform
nr. 276A notificării

100
jud. Prahova initiale
telefon: 0244.526.099 nr. 3276.096
fax: 0244.210.314 din 24.09.2013
e-mail: office@gefil.ro
3. - 4745.418 EN 615: 2002 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. Romania
Şos. Brăilei nr. 3-5 conform
Buzău, jud. Buzău, notificării
tel: 0238.717.157 initiale
fax: 0238.717.308 nr. 3276.096
e-mail: din 24.09.2013
office@eurosting.ro
2. ABC FAVORIT RÜHL S.C. RON PROTECT - 4755.522/ DIN EN 615: 2009 Germania
ALPHA FEUERLÖSCHMITTEL SOLUTIONS S.R.L. 30.03.2016 Testul de stingere
pulbere pentru stins GmbH Bucuresti efectuat cu stingatoare
incendii de clase A, B şi GERMANIA Bd. Alexandru Obregia nr. de 6kg si a stins focar
C 35 bl.35 ap.112 de clasa 55A si 233B
Sector 4
Tel: 0799.588.901
0799.588.902
email: contact@ronps.ro
3. D Favorit M RÜHL S.C. ANTIPYR PLUS - 4755.040/ DIN EN 615:2009 - Germania
pulbere pentru stins FEUERLÖSCHMITTEL S.R.L. 26.04.2016 Protecţia împotriva Italia
incendiului - Agenţi de
incendii de clasă D GmbH Arad Ungaria
stingere - Prescripţii pentru
(Magneziu, Sodiu, Litiu, GERMANIA str. Gheorghe Doja nr.136, pulberi (altele decât
Calciu, Zinc) jud. Arad pulberile pentru clasa D), cu
tel/fax: 0257/280.908 excepţia clauzei 8
(performanţa la foc);
mobil: 0728.145.037
DIN EN 3-7:2007 -
clasificare incendiu clasă D
Pulberea se va utiliza pentru
încărcarea/ reîncărcarea
stingătoarelor portabile şi
mobile de incendiu
certificate, conform
EN 3-7: 2004 + A1:2007
4. ZX PD STANDARD N Suzhou Wuyue Synthetic 1. - 4755.287 DIN EN 615:2009 Germania
pulbere de stins incendii Fire Sci- Tech Co. Ltd China S.C. RON PROTECT 29.04.2016
de clasă A, B şi C SOLUTIONS S.R.L.
Bucureşti,
Bld. Al. Obregia nr. 35
secor 4
tel. 0799.588.901/
0760.924.647

101
e-mail:
contact@ronsting.ro
2. - 4755.652/ DIN EN 615:2009 UK
S.C. GEFIL S.A. 05.05.2016 Belgia
Ploiesti
Str. Mihai Bravu
nr. 276A
jud. Prahova
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
5. ABC 40% pulbere NINGBO NENGLIN FIRE- 1. - 4755.422/ DIN EN 615:2009 Belgia
chimică uscată FIGHTING EQUIPMENT S.C. GEFIL S.A 10.05.2016
pulbere pentru stins Co. Ltd Ploiesti
incendii de clasă A, B şi China Str. Mihai Bravu
C nr. 276A
jud. Prahova
telefon: 0244.526.099
fax: 0244.210.314
e-mail: office@gefil.ro
2. - 4859.170/ EN 615:2009 Pus la dispozitie
S.C. GECOMAR 60 21.12.2017 pe piata din
EXIM S.R.L. România din
Bucureşti 10.05.2016
str. Calea Vitan (nr. 4755.422)
nr. 37-39, sector 3
tel: 021.326.2320
fax: 021.326.3514
e-mail:
gecomar60@yahoo.com
3. 4745.417 EN 615:2009 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW - 28.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România din
Şos. Brăilei nr. 3-5 10.05.2016
Buzău, jud. Buzău, (nr. 4755.422)
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
6. ABC FAVORIT RÜHL S.C. RESOL S.R.L. - 4756.575 EN 615:2009 Germania
TERTIA FEUERLÖSCHMITTEL Drobeta Turnu Severin 13.06.2016
pulbere pentru stins GmbH Str. Calomfirescu
incendii de clasa A, B si GERMANIA nr. 36
C jud. Mehedinti

102
tel/fax: 0252.316.054
7. PULVEX ABC ORCHIDĖE SAS ASIO IMPEXCOM - 4756.866/6 NF EN 615:1995 si Franta
STANDARD FRANTA S.R.L. 08.08.2016 NF EN 615/A1:2001
pulbere pentru stins 72 rue Caroline Follet Bucureşti
incendii e-mail: Str. Londra nr.5A sector 1
contact@orchideefrance.com Telefon: 021.230.65.62
Fax: 021.230.04.33
e-mail:
office@asio.com.ro
8. HIMIFOS ABC 40 DYAYAN PROTECTION 1. - 4855.869/ BDS EN 615:2009 Bulgaria
pulbere pentru stins OOD S.C. RON PROTECT 14.06.2017
incendii de clasa ABC Bulgaria SOLUTIONS S.R.L.
Bucureşti
Bld. Al. Obregia nr. 35
sector 4
tel. 0799.588.901
e-mail:
contact@ronsting.ro
2. - 4858.740/ BDS EN 615:2009 Pus la dispozitie
S.C. TERMOPROT 29.11.2017 pe piata din
S.R.L. România din
Braşov 14.06.2017
str. Carpaţilor nr.60 (nr. 4.855.869)
jud. Braşov
telefon: 0268319404
fax: 0268333914
e-mail: ioan.vasiliu@
termoprot.ro
3. - 4858.806 BDS EN 615:2009 Pus la dispozitie
S.C. INDUSTRIAL 04.12.2017 pe piata din
CRUMAN S.R.L. România din
Ploieşti 14.06.2017
jud. Prahova (nr. 4.855.869)
tel: 0244.591.598
fax: 0244.597.327
e-mail: office@cruman.ro
4. - 4744.789/ BDS EN 615:2009 Pus la dispozitie
S.C. ROSTING FIRE 13.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România din
Sapoca, jud. Buzau 14.06.2017
Str. Principala nr. 157 (nr. 4.855.869)
Telefon: 0744.167.343;
fax: 0238.512.929
e-mail:

103
rostingromania@
yahoo.com
5. 4745.419 BDS EN 615:2009 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România din
Şos. Brăilei nr. 3-5 14.06.2017
Buzău, jud. Buzău, (nr. 4.855.869)
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
9. PRO – TWENTY PROPHOS CHEMICALS 1. Seria C nr. 0030 - EN 615:2009 România
Pulbere ABC 20 pentru S.r.l. - Italia S.C. INSTAL SOMET din 05.06.2018 performanta la foc:
stins incendii S.A. 43A, 233B,
Buzău, str. D. Filipescu conform EN 3-7, cu
(valabil pana la
nr.2, jud. Buzău stingator pentru stins
tel/fax :0238.720.449 / 04.06.2023) incendii cu 6kg
0238.724.349 pulbere
e-mail: office@insobz.ro

2. 4745.420 EN 615:2009 Introdus pentru


S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 performanta la foc: prima oară pe
INDUSTRY S.R.L. 43A, 233B, piaţă la data de
Şos. Brăilei nr. 3-5 conform EN 3-7, cu 05.06.2018
Buzău, jud. Buzău, - stingator pentru stins
tel: 0238.717.157 incendii cu 6kg
fax: 0238.717.308 pulbere
e-mail:
office@eurosting.ro
10. PRO – FORTY PROPHOS CHEMICALS 1. Seria C nr. 0034 - EN 615:2009 România
Pulbere ABC 40 pentru S.r.l. - Italia S.C. INSTAL SOMET din 12.06.2018 performanta la foc:
stins incendii S.A. 34A, 183B, conform
Buzău, str. D. Filipescu EN 3-7, folosind
(valabil pana la
nr.2, jud. Buzău stingator cu 6kg
tel/fax :0238.720.449 / 11.06.2023) pulbere
0238.724.349
e-mail: office@insobz.ro

104
2. 4745.415 EN 615:2009 Introdus pentru
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 performanta la foc: prima oară pe
INDUSTRY S.R.L. 34A, 183B, conform piaţă la data de
Şos. Brăilei nr. 3-5 EN 3-7, folosind 12.06.2018
Buzău, jud. Buzău, - stingator cu 6kg
tel: 0238.717.157 pulbere
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
11. ABC 40 YELLOW UTC CCS Manufacturing S.C. GEPRO S.R.L. Seria C nr. 0045 - EN 615:2009 România
pulbere pentru stins Polska Sp. Z.o.o. Ploieşti din 15.11.2018 performanta la foc:
incendii tip ABC Polonia jud. Prahova 27A, 183B, conform
Tel: 0244.515314 EN 3-7, folosind
(valabil pana la
Fax: 0244.515313 stingator cu 6kg
office@gepro.ro 14.11.2023) pulbere

12. Pulbere chimică uscată Zhejiang Aimeixi Fire 1. Seria C nr. 0050 - EN 615: 2009 România
ABC 40 Protection Products Co., Ltd. S.C. TEHNOSTING din 30.01.2019 performanta la foc:
pentru stingerea China ECHIPAMENTE S.R.L. 43A, 233B, conform
Braşov EN 3-7, folosind
incendiilor (valabil pana la
str. De Mijloc nr. 98, jud. stingator cu 6kg
Braşov 29.01.2024) pulbere
Telefon: 0740.712.099
Tel/Fax: 0268.708.145
e-mail:
tehnostingromania@yahoo.ro
2. - 4745.416 EN 615: 2009 Introdus pentru
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 performanta la foc: prima oară pe
INDUSTRY S.R.L. 43A, 233B, conform piaţă la data de
Şos. Brăilei nr. 3-5 EN 3-7, folosind 30.01.2019
Buzău, jud. Buzău, stingator cu 6kg
tel: 0238.717.157 pulbere
fax: 0238.717.308
105
e-mail:
office@eurosting.ro
13. COBRA ABC-50 FIRE TECHNICS LTD. S.C. ESTBIMAR ISD - 4744.863 EN 615: 2009 Bulgaria
pulbere pentru stingerea Bulgaria S.R.L. 04.06.2019 performanta la foc:
incendiilor de clase A, B Padina 21A si 113B,
Str. Macovei nr. 92, jud. conform BDS EN 3-
si C
Buzau 7:2004 + A1:2007
Tel/fax: 0338.402.100
e-mail:
office@estbimar.ro
6. SPUMANŢI
1. FOMTEC AFFF 3% F DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. 1675.423/ EN 1568-3 Germania
spumant concentrat de Tyresö – SUEDIA Ploieşti 28.06.2012 Clasa de performanţă la Marea Britanie
joasă înfoiere cu formare info@fomtec.com jud. Prahova - stingere: I Spania
de peliculă apoasă pentru Tel: 0244.515314 Nivel de rezistenţă la
stingerea incendiilor de Fax: 0244.515313 reaprindere : A
folosind apă şi apă de
hidrocarburi office@gepro.ro mare
2. FOMTEC ARC 3x6 DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. 1675.203/ EN 1568-3 şi Germania
spumant sintetic Tyresö – SUEDIA Ploieşti 20.08.2012 EN 1568-4 Spania
concentrat de joasă info@fomtec.com jud. Prahova Pentru hidrocarburi: Marea Britanie
înfoiere cu formare de Tel: 0244515314 Clasa de performanţă la
peliculă apoasă (AFFF) Fax: 0244515313 stingere: I
pentru stingerea office@gepro.ro - Nivel de rezistenţă la
reaprindere : A
incendiilor de Pentru solvenţi polari:
hidrocarburi şi de Clasa de performanţă la
solvenţi polari (AR) stingere: I
Nivel de rezistenţă la
reaprindere : C
3. FOMTEC P6% DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. 1675.820/ EN 1568-3:2008 Suedia
spumant concentrat Tyresö – SUEDIA Ploieşti - 22.08.2012 Clasa de performanţă la Germania
proteinic, de joasă info@fomtec.com jud. Prahova stingere: III Spania
înfoiere pentru stingerea Tel: 0244515314 Nivel de rezistenţă la Marea Britanie
incendiilor de Fax: 0244515313 reaprindere : B
hidrocarburi office@gepro.ro

4. FOMTEC FFFP 6% DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. 1676.557/ Norma ICAO: Olanda
(ICAO) Tyresö – SUEDIA Ploieşti 19.12.2012 Manualul de Servicii Marea Britanie
spumant concentrat info@fomtec.com jud. Prahova - Aeroportuare al Germania
fluoroproteinic pentru Tel: 0244515314 Organizaţiei
stingerea incendiilor de Fax: 0244515313 Internaţionale de Aviaţie
Civilă -
hidrocarburi (kerosen) office@gepro.ro nivel de performanţă: B
5. FOMTEC AFFF 3%A DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. 3274.397/ EN 1568-3: Olanda
spumant concentrat Tyresö – SUEDIA Ploieşti - 18.02.2013 Clasa de performanţă la Spania
106
sintetic de joasă înfoiere info@fomtec.com jud. Prahova stingere: III Marea Britanie
cu formare de peliculă Tel: 0244515314 Nivel de rezistenţă la
apoasă pentru stingerea Fax: 0244515313 reaprindere : B
incendiilor de office@gepro.ro
hidrocarburi
6. FILMFOAM 613 VANRULLEN UNISER 1. 3274.038/ EN 1568-3 Franţa
spumant concentrat Franţa S.C. LIDLE COM 21.03.2013 Clasa de performanţă la
fluorosintetic de joasă e-mail: vanrullen@orange.fr S.R.L. - stingere: III
înfoiere AFFF 3% Bucureşti Nivel de rezistenţă la
pentru stingerea str. Drumul Lunca Jariştei reaprindere :
D – folosind apă potabilă
incendiilor de nr.12-14 şi C – cu apă de mare
hidrocarburi sector 3
Telefon: 021.345.01.97
Fax: 021.345.01.98
2. - 5007.658 EN 1568-3 Pus la dispozitie
S.C. FALCK FIRE 28.08.2018 pe piata din
SERVICES S.R.L. România in
Bucureşti 21.03.2013
Str. Frumoasa nr. 30, zona (nr. 3.274.038)
A, sector 1
tel.: 0374.910.910;
0733.010.234
fax: 0244.526.886;
0314.050.439
e-mail:
divizia.mentenanta@
falck.ro
3. - 5008.636 EN 1568-3 Pus la dispozitie
S.C. SHEQSAFE 19.11.2018 pe piata din
CONSULTING S.R.L. România in
Tecuci 21.03.2013
str. 1 Decembrie 1918 nr. (nr. 3.274.038)
91, jud. Galati
e-mail: office@sheq.ro
telefon 0723.172.562
4. - 4745.424 EN 1568-3 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România in
Şos. Brăilei nr. 3-5 21.03.2013
Buzău, jud. Buzău, (nr. 3.274.038)
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro

107
7. FOMTEC AFFF 1%A DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. 3274.769/ EN 1568-3 Germania
spumant concentrat de Tyresö – SUEDIA Ploieşti 02.04.2013 Performanţă la stingere: UK
joasă înfoiere cu formare info@fomtec.com jud. Prahova - clasa III Spania
de peliculă apoasă pentru Tel: 0244515314 Rezistenţă la
stingerea incendiilor de Fax: 0244515313 reaprindere:
nivel D cu apă
hidrocarburi office@gepro.ro şi nivel C cu apă de mare
8. FOMTEC FP 6% DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. 3275.567/ EN 1568-3:2008 Spania
spumant concentrat de Tyresö – SUEDIA Ploieşti 17.06.2013 Performanţă la stingere: Germania
joasă înfoiere info@fomtec.com jud. Prahova clasa II UK
fluoroproteinic Tel: 0244515314 Nivel de rezistenţă la
Fax: 0244515313 reaprindere: A (apă
şi apă de mare)
office@gepro.ro
9. FOMTEC AFFF 6%A DAFO FOMTEC AB 1. 3275.568 / EN 1568-3: Spania
spumant concentrat Tyresö – SUEDIA S.C. GEPRO S.R.L. - 12.07.2013 Clasa de performanţă la Germania
sintetic de joasă înfoiere info@fomtec.com Ploieşti stingere: III (apă potabilă UK
cu formare de peliculă jud. Prahova şi apă de mare)
apoasă pentru stingerea Tel: 0244515314 Nivel de rezistenţă la
reaprindere D (apă
incendiilor de Fax: 0244515313 potabila) şi C (apă de
hidrocarburi office@gepro.ro mare)
2. 5008.455/ EN 1568-3: Pus la dispozitie
S.C. FALCK FIRE - 23.10.2018 Clasa de performanţă la pe piata din
SERVICES S.R.L. stingere: III (apă potabilă România in
Bucureşti şi apă de mare) 12.07.2013
Str. Frumoasa nr. 30, zona Nivel de rezistenţă la (nr. 3275.568)
reaprindere D (apă
A, sector 1 potabila) şi C (apă de
tel.: 0374.910.910; mare)
0733.010.234
fax: 0244.526.886;
0314.050.439
e-mail:
divizia.mentenanta@
falck.ro
10. FOMTEC ARC 3X3 DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. - 3275.901 / EN 1568-3:2008 Olanda
spumant sintetic Tyresö – SUEDIA Ploieşti 30.07.2013 EN 1568-4:2008 Spania
concentrat, de joasă info@fomtec.com jud. Prahova Clasa de performanţă la UK
înfoiere, cu formare de Tel: 0244515314 stingere: I, nivel de
peliculă apoasă (AFFF) Fax: 0244515313 rezistenţă la reaprindere
pentru stingerea office@gepro.ro B folosind
apă şi apă de mare,
incendiilor de pentru heptan şi
hidrocarburi şi de acetonă, iar pentru
solvenţi polari (AR) alcool izopropilic (IPA)
clasa de performanţă I
cu nivelul de rezistenţă
la reaprindere A folosind
108
apă şi apă de mare
11. FOMTEC AFFF 6%F DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. EN 1568-3: Spania
spumant concentrat Tyresö – SUEDIA Ploieşti - 334.058 / performanţă la foc: Germania
sintetic de joasă înfoiere info@fomtec.com jud. Prahova 09.01.2014 IC (cu apă potabilă) UK
cu formare de peliculă Tel: 0244515314 şi
apoasă pentru stingerea Fax: 0244515313 IB (cu apă de mare)
incendiilor de office@gepro.ro
hidrocarburi
12. FOMTEC AFFF 6% DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. Norma ICAO: Spania
ICAO Tyresö – SUEDIA Ploieşti - 334.059 / Manualul de Servicii Germania
spumant concentrat cu info@fomtec.com jud. Prahova 14.01.2014 Aeroportuare al UK
formare de peliculă Tel: 0244515314 Organizaţiei
apoasă pentru stingerea Fax: 0244515313 Internaţionale de Aviaţie
Civilă -
incendiilor de office@gepro.ro nivel de performanţă: B
hidrocarburi (kerosen)
13. FOMTEC LS EXP DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. EN 1568-2: Cehia
spumant sintetic Tyresö – SUEDIA Ploieşti - 334.057 / Timp de stingere mai Spania
concentrat de înaltă info@fomtec.com jud. Prahova 12.02.2014 mic de 150s, la o Germania
înfoiere pentru aplicare Tel: 0244515314 concentraţie de 2,4%, cu UK
pe suprafaţa lichidelor Fax: 0244515313 condiţia ca temperatura
minimă de utilizare să
nemiscibile cu apa office@gepro.ro fie +50C, folosind apă si
(hidrocarburi) apă de mare
(Fomtec LS EXP)
14. FOMTEC AFFF 6% DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. EN 1568-3: Spania
Ultra LT Tyresö – SUEDIA Ploieşti 334.218/ Clasa de performanţă la Germania
spumant sintetic info@fomtec.com jud. Prahova - 24.02.2014 stingere: I UK
concentrat cu formare de Tel: 0244515314 Nivel de rezistenţă la
peliculă apoasă pentru Fax: 0244515313 reaprindere : B –
folosind apă potabilă şi
stingerea incendiilor de office@gepro.ro apă de mare
hidrocarburi
Norma ICAO:
Manualul de Servicii
Aeroportuare al
Organizaţiei
Internaţionale de Aviaţie
Civilă -
nivel de performanţă: B
15. TRIDOL S6 EAU & FEU SAS 1. 334.749/ EN 1568-3: 2008 Franţa
spumant concentrat de FRANŢA S.C. GEPRO S.R.L. 11.04.2014 performanţă la foc: I A –
joasă înfoiere care e-mail: contact@eauetfeu.fr Ploieşti - folosind apă potabilă şi
formează film apos jud. Prahova apă de mare
(AFFF), folosit pentru Tel: 0244515314
stingerea incendiilor de Fax: 0244515313 Norma ICAO:
Manualul de Servicii
hidrocarburi, la o office@gepro.ro Aeroportuare al
concentraţie de 6%
109
Organizaţiei
Internaţionale de Aviaţie
Civilă -
nivel de performanţă: B
2. - 5007.656 EN 1568-3: 2008 Pus la dispozitie
S.C. FALCK FIRE 28.08.2018 performanţă la foc: I A – pe piata din
SERVICES S.R.L. folosind apă potabilă şi România in
Bucureşti apă de mare 11.04.2014
Str. Frumoasa nr. 30, zona (nr. 334.749)
A, sector 1 Norma ICAO:
Manualul de Servicii
tel.: 0374.910.910; Aeroportuare al
0733.010.234 Organizaţiei
fax: 0244.526.886; Internaţionale de Aviaţie
0314.050.439 Civilă -
e-mail: nivel de performanţă: B
divizia.mentenanta@
falck.ro
16. FOMTEC AFFF 3% DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. 335.160/ EN 1568-3: 2008 Spania
spumant concentrat de Tyresö – SUEDIA Ploieşti 17.04.2014 Clasa de performanţă la Germania
joasă înfoiere care info@fomtec.com jud. Prahova - stingere: I UK
formează film apos, Tel: 0244515314 Nivel de rezistenţă la
folosit pentru stingerea Fax: 0244515313 reaprindere : B –
folosind apă potabilă şi
incendiilor pe bază de office@gepro.ro apă de mare
hidrocarburi
17. FOMTEC Alpha B-30 DAFO FOMTEC AB 1. 335.409/ Norma ICAO: Spania
(FOMTEC AB-30) Tyresö – SUEDIA S.C. GEPRO S.R.L. - 05.06.2014 Manualul de Servicii Germania
soluţie premixată de info@fomtec.com Ploieşti Aeroportuare al UK
spumant folosită pentru jud. Prahova Organizaţiei
stingerea incendiilor de Tel: 0244515314 Internaţionale de Aviaţie
Civilă -
hidrocarburi Fax: 0244515313 nivel de performanţă: B
office@gepro.ro
2. - 5007.903/ Norma ICAO: Pus la dispozitie
S.C. FALCK FIRE 12.10.2018 Manualul de Servicii pe piata din
SERVICES S.R.L. Aeroportuare al România din
Bucureşti Organizaţiei 05.06.2014
Str. Frumoasa nr. 30, zona Internaţionale de Aviaţie (nr. 335.409)
Civilă -
A, sector 1 nivel de performanţă: B
tel.: 0374.910.910;
0733.010.234
fax: 0244.526.886;
0314.050.439
e-mail:
divizia.mentenanta@
falck.ro
18. FLUOR- FABRIK CHEMISCHER 1. 335.754/ EN 1568-3: 2008 Germania
110
FOAMOUSSE 6% PRÄPARATE VON DR. S.C. INDUSTRIAL 16.06.2014 Clasa de performanţă la
spumant concentrat RICHARD STHAMER CRUMAN S.R.L. - stingere: II
fluoroproteinic, de joasă GmbH & Co. KG Ploieşti Nivel de rezistenţă la
înfoiere, folosit pentru jud. Prahova reaprindere : A –
folosind apă şi apă de
stingerea incendiilor pe Hamburg - GERMANIA tel: 0244.595.893, mare
bază de hidrocarburi info@sthamer.com 0244.591.598
(Fluor-Foamousse 6%; fax: 0244.597.327
Fluor-Schaumgeist 6%) e-mail: office@cruman.ro
2. - 4745.423 EN 1568-3: 2008 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 Clasa de performanţă la pe piata din
INDUSTRY S.R.L. stingere: II România in
Şos. Brăilei nr. 3-5 Nivel de rezistenţă la 16.06.2014
Buzău, jud. Buzău, reaprindere : A – (nr. 335.754)
folosind apă şi apă de
tel: 0238.717.157 mare
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
19. STHAMEX – AFFF FABRIK CHEMISCHER 1. - 336.949/ EN 1568-3:2008 Germania
6% F-25 PRÄPARATE VON DR. S.C. INDUSTRIAL 13.11.2014 - clasa de performanţă la
spumant sintetic RICHARD STHAMER CRUMAN S.R.L. stingere: I
concentrat de joasă GmbH & Co. KG Ploieşti - nivel de rezistenţă la
înfoiere pentru aplicare jud. Prahova reaprindere: A
folosind apă potabilă şi
pe suprafata Germania tel: 0244.595.893, apă de mare
hidrocarburilor, cu 0244.591.598
formare de film apos fax: 0244.597.327
e-mail: office@cruman.ro
2. - 5007.659 EN 1568-3:2008 Pus la dispozitie
S.C. FALCK FIRE 28.08.2018 pe piata din
SERVICES S.R.L. România in
Bucureşti 13.11.2014
Str. Frumoasa nr. 30, zona (nr. 336.949)
A, sector 1
tel.: 0374.910.910;
0733.010.234
fax: 0244.526.886;
0314.050.439
e-mail:
divizia.mentenanta@
falck.ro
3. - 4745.429 EN 1568-3:2008 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 29.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România in
Şos. Brăilei nr. 3-5 13.11.2014
Buzău, jud. Buzău, (nr. 336.949)

111
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
20. STHAMEX – AFFF FABRIK CHEMISCHER 1. - 336.950/ DIN EN 1568-3:2008 Germania
3% F-15 PRÄPARATE VON DR. S.C. INDUSTRIAL 13.11.2014 - clasa de performanţă la
spumant sintetic RICHARD STHAMER CRUMAN S.R.L. stingere a incendiilor: I
concentrat de joasă şi de GmbH & Co. KG Ploieşti - nivel de rezistenţă la
medie înfoiere pentru jud. Prahova reaprindere : B folosind
apă potabilă şi apă de
aplicare pe suprafata Germania tel: 0244.595.893/ mare
hidrocarburilor cu info@sthamer.com 0244.591.598 DIN EN 1568-1:2008
formare de film apos fax: 0244.597.327 (3%) cu apă potabilă/apă
e-mail: office@cruman.ro de mare
2. - 4745.430 DIN EN 1568-3:2008 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 29.03.2019 - clasa de performanţă la pe piata din
INDUSTRY S.R.L. stingere a incendiilor: I România in
Şos. Brăilei nr. 3-5 - nivel de rezistenţă la 13.11.2014
Buzău, jud. Buzău, reaprindere : B folosind (nr. 336.950)
apă potabilă şi apă de
tel: 0238.717.157 mare
fax: 0238.717.308 DIN EN 1568-1:2008
e-mail: (3%) cu apă potabilă/apă
office@eurosting.ro de mare
21. STHAMEX – AFFF FABRIK CHEMISCHER 1. - 336.951/ DIN EN 1568-3:2008 Germania
6% F-10 PRÄPARATE VON DR. S.C. INDUSTRIAL 13.11.2014 - clasa de performanţă la
spumant sintetic RICHARD STHAMER CRUMAN S.R.L. stingere: I
concentrat de joasă GmbH & Co. KG Ploieşti, - nivel de rezistenţă la
înfoiere pentru aplicare jud. Prahova reaprindere: C
folosind apă potabilă şi
pe suprafata Germania tel: 0244.595.893/ apă de mare
hidrocarburilor, cu info@sthamer.com 0244.591.598
formare de film apos fax: 0244.597.327
e-mail: office@cruman.ro
2. - 5007.660 EN 1568-3:2008 Pus la dispozitie
S.C. FALCK FIRE 28.08.2018 pe piata din
SERVICES S.R.L. România in
Bucureşti 13.11.2014
Str. Frumoasa nr. 30, zona (nr. 336.951)
A, sector 1
tel.: 0374.910.910;
0733.010.234
fax: 0244.526.886;
0314.050.439
e-mail:
divizia.mentenanta@
falck.ro
112
3. - 4745.428 EN 1568-3:2008 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 29.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. România in
Şos. Brăilei nr. 3-5 13.11.2014
Buzău, jud. Buzău, (nr. 336.951)
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
22. PROFLON FP 6% PROFOAM S.C. LIDLE COM - 4654.110/ PN EN 1568-3:2008 Franţa
spumant concentrat INTERNATIONAL S.R.L. 01.04.2015 - clasa de performanţă la Italia
fluoroproteinic de joasă Franţa Bucureşti stingere: II
înfoiere pentru stingerea Str. Lunca Jariştei - nivel de rezistenţă la
incendiilor de nr. 12-14 reaprindere: A
folosind apă potabilă şi
hidrocarburi sector 3 apă de mare
Telefon: 021.345.01.97
Fax: 021.345.01.98
e-mail: lidle@euroweb.ro
23. FOMTEC MB-20 DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. - 4655.771/ EN 1568-3 Germania
spumant concentrat Tyresö – SUEDIA Ploieşti 18.05.2015 - clasa de performanţă la Spania
sintetic multifuncţional info@fomtec.com jud. Prahova stingere: III Olanda
de joasă, medie şi înaltă Tel: 0244515314 - nivel de rezistenţă la UK
înfoiere pentru stingerea Fax: 0244515313 reaprindere: C
folosind apă potabilă şi
incendiilor de office@gepro.ro apă de mare
hidrocarburi EN 1568-1
timp de stingere mai mic
de 120s, la o
concentraţie de 3%,
folosind apă si apă de
mare
EN 1568-2
timp de stingere mai mic
de 120s, la o
concentraţie de 3%,
folosind apă si apă de
mare
24. FIRECHEM FIRE SAFETY DEVICES S.C. GEPRO S.R.L. - 4658.436/ EN 1568-3 Spania
spumant cu formare Pvt. Ltd. Ploieşti 16.12.2015 - clasa de performanţă la Italia
de peliculă apoasă INDIA jud. Prahova stingere: I Grecia
(AFFF) 3% Tel: 0244515314 - nivel de rezistenţă la Cipru
spumant concentrat de Fax: 0244515313 reaprindere: A
folosind apă potabilă şi
joasă înfoiere, pentru office@gepro.ro apă de mare
stingerea incendiilor de
hidrocarburi
25. FIRECHEM FIRE SAFETY DEVICES S.C. GEPRO S.R.L. - 4658.437/ EN 1568-3 Spania
113
spumant cu formare Pvt. Ltd. Ploieşti 16.12.2015 - clasa de performanţă la Italia
de peliculă apoasă INDIA jud. Prahova stingere: I Grecia
(AFFF) 6% Tel: 0244515314 - nivel de rezistenţă la Cipru
spumant concentrat de Fax: 0244515313 reaprindere: A
folosind apă potabilă
joasă înfoiere, pentru office@gepro.ro şi
stingerea incendiilor de - clasa de performanţă la
hidrocarburi stingere: I
- nivel de rezistenţă la
reaprindere: C
folosind apă de mare
26. FilmfoamC6916 KERR FIRE 1. 4754.217/ EN 1568-3: Germania
spumant concentrat cu UNITED KINGDOM S.C. GEPRO S.R.L. - 12.02.2016 Clasa de performanţă la
formare de peliculă info@kerrfire.co.uk Ploieşti stingere: I
apoasă (AFFF) 6%, de jud. Prahova Nivel de rezistenţă la
joasă înfoiere, pentru Tel: 0244515314 reaprindere : A– folosind
apă potabilă şi apă de
stingerea incendiilor de Fax: 0244515313 mare
hidrocarburi office@gepro.ro
Norma ICAO:
Manualul de Servicii
Aeroportuare al
Organizaţiei
Internaţionale de Aviaţie
Civilă -
nivel de performanţă: B
2. - 5007.661 EN 1568-3 Pus la dispozitie
S.C. FALCK FIRE 28.08.2018 pe piata din
SERVICES S.R.L. România in
Bucureşti 12.02.2016
Str. Frumoasa nr. 30, zona (nr. 4754.217)
A, sector 1
tel.: 0374.910.910;
0733.010.234
fax: 0244.526.886;
0314.050.439
e-mail:
divizia.mentenanta@
falck.ro
27. FilmfoamC6913 KERR FIRE 1. 4754.455/ EN 1568-3: Germania
spumant concentrat cu UNITED KINGDOM S.C. GEPRO S.R.L. - 15.03.2016 Performanta la foc:
formare de peliculă info@kerrfire.co.uk Ploieşti, IA/IA
apoasă (AFFF) 3%, de jud. Prahova apă potabilă/apă de mare
joasă înfoiere, pentru Tel: 0244515314
Norma ICAO: Manualul
stingerea incendiilor de Fax: 0244515313 de Servicii Aeroportuare
hidrocarburi office@gepro.ro al Organizaţiei
Internaţionale de Aviaţie
114
Civilă -
nivel de performanţă: B
2. - 5008.640 EN 1568-3: Pus la dispozitie
S.C. SHEQSAFE 20.11.2018 Performanta la foc: pe piata din
CONSULTING S.R.L. IA/IA România in
Tecuci apă potabilă/apă de mare 15.03.2016
str. 1 Decembrie 1918 nr. (nr. 4754.455)
Norma ICAO: Manualul
91, jud. Galati de Servicii Aeroportuare
e-mail: office@sheq.ro al Organizaţiei
telefon 0723.172.562 Internaţionale de Aviaţie
Civilă -
nivel de performanţă: B
28. FOMTEC AFFF 6% DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. - 4755.316/ EN 1568-3 Germania
spumant concentrat cu Tyresö – SUEDIA Ploieşti 19.04.2016 performanţa la foc: Suedia
formare de pelicula info@fomtec.com jud. Prahova IC/IB UK
apoasa (AFFF) 6%, de Tel: 0244515314 apă potabilă/apă de mare
joasă înfoiere pentru Fax: 0244515313
stingerea incendiilor de office@gepro.ro
hidrocarburi
(FOMTEC AFFF 6%)
29. KARATE S 6% - RÜHL S.C. RON PROTECT - 4755.996/ EN 1568-3:2008 Germania
spumant sintetic FEUERLÖSCHMITTEL SOLUTIONS S.R.L. – 04.05.2016 performanţa la foc:
concentrat de joasă GmbH Bucureşti IIIC/ IIIC
înfoiere pentru stingerea GERMANIA Bld. Al. Obregia nr. 35 apă potabilă/apă de mare
incendiilor de sector 4
hidrocarburi tel. 0799.588.901/
0760.924.647
e-mail:
contact@ronsting.ro
30. STHAMEX 6% F-15 FABRIK CHEMISCHER S.C. INDUSTRIAL 4756.169/ EN 1568-3:2008 Germania
#9601 PRÄPARATE VON DR. CRUMAN S.R.L. 17.05.2016 clasa de performanţă la
spumant concentrat RICHARD STHAMER Ploieşti, - stingere si nivel de
sintetic de joasă, medie GmbH & Co. KG jud. Prahova rezistenţă la reaprindere
si inalta înfoiere, folosit Hamburg - GERMANIA tel: 0244.595.893/ III B/ III C
apă potabila/ apă de
pentru stingerea info@sthamer.com 0244.591.598 mare;
incendiilor de fax: 0244.597.327 EN 1568-1:2008
hidrocarburi e-mail: office@cruman.ro EN 1568-2:2008
31. STHAMEX – AFFF FABRIK CHEMISCHER 1. 4756.170/ EN 1568-3:2008 Germania
1% F-25#4142 PRÄPARATE VON DR. S.C. INDUSTRIAL 18.05.2016 Clasa de performanţă la
spumant concentrat cu RICHARD STHAMER CRUMAN S.R.L. - stingere: I
formare de film apos GmbH & Co. KG Ploieşti, Nivel de rezistenţă la
pentru stingerea Hamburg - GERMANIA jud. Prahova reaprindere: B
folosind apă şi apă de
incendiilor de info@sthamer.com tel: 0244.595.893/ mare

115
hidrocarburi 0244.591.598
fax: 0244.597.327
e-mail: office@cruman.ro
2. - 4745.427 EN 1568-3:2008 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 29.03.2019 Clasa de performanţă la pe piata din
INDUSTRY S.R.L. stingere: I România in
Şos. Brăilei nr. 3-5 Nivel de rezistenţă la 18.05.2016
Buzău, jud. Buzău, reaprindere: B (nr. 4756.170)
folosind apă şi apă de
tel: 0238.717.157 mare
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
32. FILMFOAM 616 F-15 VANRULLEN – UNISER 1. - 4756.100/ EN 1568-3:2001 Franta
spumant fluorosintetic FRANTA S.C. SUSZI S.R.L. 20.05.2016 clasa de performanţă la
concentrat de joasa mail: vanrullen@orange.fr Constanta stingere si nivel de
infoiere cu formare de Tel: 0241/694.442; rezistenţă la reaprindere:
film apos, pentru Fax: 0241/545.351; 3D/3C,
folosind apă potabila/
stingerea incendiilor de mail: office@suszi.ro apă de mare
hidrocarburi
2. - 5008.642 EN 1568-3:2001 Pus la dispozitie
S.C. SHEQSAFE 19.11.2018 clasa de performanţă la pe piata din
CONSULTING S.R.L. stingere si nivel de România in
Tecuci rezistenţă la reaprindere: 20.05.2016
str. 1 Decembrie 1918 nr. 3D/3C, (nr. 4756.100)
folosind apă potabila/
91, jud. Galati apă de mare
e-mail: office@sheq.ro
telefon 0723.172.562
3. - 4745.421 EN 1568-3:2001 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 clasa de performanţă la pe piata din
INDUSTRY S.R.L. stingere si nivel de România in
Şos. Brăilei nr. 3-5 rezistenţă la reaprindere: 20.05.2016
Buzău, jud. Buzău, 3D/3C, (nr. 4756.100)
folosind apă potabila/
tel: 0238.717.157 apă de mare
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
33. MOUSSOL – APS 3/6 FABRIK CHEMISCHER 1. 4756.171/ EN 1568-3:2008 Germania
F-15#3942 PRÄPARATE VON DR. S.C. INDUSTRIAL 20.05.2016 Clasa de performanţă la
spumant concentrat cu RICHARD STHAMER CRUMAN S.R.L. - stingere si nivel de
formare de film apos GmbH & Co. KG Ploieşti, rezistenţă la reaprindere:
rezistent la alcool Germania jud. Prahova IA/IA
folosind apă potabila şi
(AFFF-AR), info@sthamer.com tel: 0244.595.893/ apă de mare, la o
pseudoplastic 0244.591.598 concentratie de 3%;
pentru stingerea fax: 0244.597.327 EN 1568-4:2008
incendiilor de e-mail: office@cruman.ro Clasa de performanţă la
116
hidrocarburi si a stingere si nivel de
incendiilor de lichide rezistenţă la reaprindere:
miscibile cu apa IA/IB
folosind apă potabila şi
apă de mare, la o
concentratie de 6%
2. - 4745.425 EN 1568-3:2008 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 29.03.2019 Clasa de performanţă la pe piata din
INDUSTRY S.R.L. stingere si nivel de Romania in
Şos. Brăilei nr. 3-5 rezistenţă la reaprindere: data de
Buzău, jud. Buzău, IA/IA 20.05.2016
folosind apă potabila şi
tel: 0238.717.157 apă de mare, la o
(nr. 4756.171)
fax: 0238.717.308 concentratie de 3%;
e-mail: EN 1568-4:2008
office@eurosting.ro Clasa de performanţă la
stingere si nivel de
rezistenţă la reaprindere:
IA/IB
folosind apă potabila şi
apă de mare, la o
concentratie de 6%
34. ORCHIDEX AFFF ORCHIDĖE GERMANY ASIO IMPEXCOM - 4756.867/ EN 1568-3:2008 Germania
6% F-20C GmbH S.R.L. 19.07.2016 Clasa de performanţă la
spumant sintetic Germania Bucureşti stingere si nivel de
concentrat de joasa Str. Londra nr.5A sector 1 rezistenţă la reaprindere :
infoiere, cu formare de Telefon: 021.230.65.62 IA/IA
folosind apă potabila şi
film apos, pentru Fax: 021.230.04.33 apă de mare, la o
stingerea incendiilor de e-mail: concentratie de 6%;
hidrocarburi office@asio.com.ro

35. BIO FLUOFOAM 3 BIO - EX SAS 1. - 4757.230/4 EN 1568-3:2000 Germania


spumant concentrat Franţa S.C. LIDLE COM 09.08.2016 Clasa de performanţă la
fluorosintetic de joasă Z.I. La Petite Olivière S.R.L. stingere I
înfoiere, cu formare de 69770 Montrottier Bucureşti (cu apă potabilă)
peliculă apoasă, pentru Tel: +33 (0) 4 74 70 23 81 str. Drumul Lunca Jariştei Nivel de rezistenţă la
reaprindere B
stingerea incendiilor de Fax: +33 (0) 4 74 70 23 94 nr.12-14 (cu apă potabilă)
hidrocarburi e-mail: labo@bio-ex.fr sector 3
Telefon: 021.345.01.97
Fax: 021.345.01.98
e-mail: lidle@xnet.ro
2. - 4745.426 EN 1568-3:2000 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 Clasa de performanţă la pe piata din
INDUSTRY S.R.L. stingere I Romania la
Şos. Brăilei nr. 3-5 (cu apă potabilă) data de
Buzău, jud. Buzău, Nivel de rezistenţă la 09.08.2016
reaprindere B
117
tel: 0238.717.157 (cu apă potabilă) (nr. 4757.230/4)
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro
36. FOMTEC AFFF 3% DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. - 4758.140/ EN 1568-3 Germania
Ultra LT Tyresö – SUEDIA Ploieşti 14.10.2016 - clasa de performanţă la Spania
spumant concentrat cu info@fomtec.com jud. Prahova stingere: I UK
formare de pelicula Tel: 0244.515.314 - nivel de rezistenţă la
apoasa (AFFF) 3%, de Fax: 0244.515.313 reaprindere: B
folosind apă potabilă şi
joasă înfoiere pentru office@gepro.ro apă de mare
stingerea incendiilor de norma ICAO
hidrocarburi nivel de performanta B

37. HOTFOAM 2% SABO FOAM S.R.L. S.C. LOGOS SFERA 4758.188/3/ EN 1568-2:2008 Italia
spumant sintetic Italia GRUP S.R.L. 02.11.2016
concentrat de înaltă Bucureşti
înfoiere pentru stingerea sector 4
incendiilor de Şos. Vitan Bârzeşti
hidrocarburi nr. 7D
Tel/fax: 021.310.6967

38. FLUOPOLTM P6 - Auxquimia S.A.U. S.C. GEPRO S.R.L. Seria C nr. 0016 EN 1568-3:2008 România
spumant concentrat Spania Ploieşti din 06.07.2017 performanţa la foc:
fluorosintetic jud. Prahova IIIB
multifuncţional de înaltă Tel: 0244.515.314 (valabil pana la folosind apă potabilă
şi de joasă înfoiere, Fax: 0244.515.313 05.07.2022) EN 1568-4: 2008
concentraţie 6%, destinat office@gepro.ro performanţa la foc:
IA
stingerii incendiilor de folosind apă potabilă
hidrocarburi şi solvenţi EN 1568-2: 2008
polari
39. GEPRO FOAM AFFF S.C. GEPRO S.R.L. S.C. GEPRO S.R.L. Seria C nr. 0017 - EN 1568-3:2008 România
3% Ploieşti, jud. Prahova Ploieşti din 17.07.2017 performanţa la foc:
spumant concentrat România jud. Prahova IA/IA
sintetic de joasă înfoiere, Tel: 0244.515.314 Tel: 0244.515.314 (valabil pana la apă potabilă /apă de
cu formare de film apos Fax: 0244.515.313 Fax: 0244.515.313 16.07.2022) mare
(AFFF), concentraţie office@gepro.ro
3%, pentru aplicare pe
suprafaţa lichidelor
nemiscibile cu apa
40. GEPRO FOAM AFFF S.C. GEPRO S.R.L. S.C. GEPRO S.R.L. Seria C nr. 0018 - EN 1568-3:2008 România
6% Ploieşti, jud. Prahova Ploieşti din 17.07.2017 performanţă la foc:
spumant concentrat România jud. Prahova IA/IC
sintetic de joasă înfoiere, Tel: 0244.515.314 Tel: 0244.515.314 (valabil pana la apă potabilă/ apă de
cu formare de film apos Fax: 0244.515.313 Fax: 0244.515.313 16.07.2022) mare

118
(AFFF), concentraţie office@gepro.ro
6%, pentru aplicare pe
suprafaţa lichidelor
nemiscibile cu apa
41. DIMILEX F-15 DYAYAN PROTECTION 1. - 4857.546 EN 1568-3: 2008 Bulgaria
AFFF 6% OOD S.C. RON PROTECT 01.09.2017 performanţa la foc: IC
spumant sintetic Bulgaria SOLUTIONS S.R.L. folosind apă potabilă
concentrat, de joasă Bucureşti Nu este adecvat pentru
înfoiere, cu formare de Bd. Alexandru Obregia utilizarea cu apa de mare
film apos (AFFF), nr. 35 sector 4
concentraţie 6%, pentru telefon: 0799.588.901
aplicare pe suprafaţa fax: 0372.004.331
lichidelor nemiscibile cu e-mail:
apa (hidrocarburi) contact@ronsting.ro
2. - 4857.922 BDS EN 1568-3: Pus la dispozitie
S.C. TERMOPROT 29.09.2017 2008 pe piata din
S.R.L. Romania din
Braşov 01.09.2017
str. Carpaţilor nr.60 (nr. 4.857.546)
jud. Braşov
telefon: 0268319404
fax: 0268333914
e-mail:
ioan.vasiliu@termoprot.ro
3. - 4858.808 BDS EN 1568-3: Pus la dispozitie
S.C. INDUSTRIAL 06.12.2017 2008 pe piata din
CRUMAN S.R.L. Romania din
Ploieşti, 01.09.2017
jud. Prahova (nr. 4.857.546)
tel: 0244.595.893/
0244.591.598
fax: 0244.597.327
e-mail: office@cruman.ro
4. - 5007.662 EN 1568-3: 2008 Pus la dispozitie
S.C. FALCK FIRE 14.08.2018 pe piata din
SERVICES S.R.L. Romania din
Bucureşti 01.09.2017
Str. Frumoasa nr. 30, zona (nr. 4.857.546)
A, sector 1
tel.: 0374.910.910;
0733.010.234
fax: 0244.526.886;
0314.050.439
e-mail:

119
divizia.mentenanta@
falck.ro
5. - 5008.638 EN 1568-3: 2008 Pus la dispozitie
S.C. SHEQSAFE 19.11.2018 pe piata din
CONSULTING S.R.L. Romania din
Tecuci 01.09.2017
str. 1 Decembrie 1918 nr. (nr. 4.857.546)
91, jud. Galati
e-mail: office@sheq.ro
telefon 0723.172.562

6. - 4744.791 EN 1568-3: 2008 Pus la dispozitie


S.C. ROSTING FIRE 12.02.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. Romania din
Sapoca, jud. Buzău 01.09.2017
Str. Principală nr. 157 (nr. 4.857.546)
Telefon: 0744.167.343
Fax: 0238.512.929
e-mail:
rostingromania@
yahoo.com
7. - 4745.422 EN 1568-3: 2008 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. Romania din
Şos. Brăilei nr. 3-5 01.09.2017
Buzău, jud. Buzău, (nr. 4.857.546)
tel: 0238.717.157
fax: 0238.717.308
e-mail:
office@eurosting.ro

42. DIMILEX AFFF 3% DYAYAN PROTECTION 1. - 4857.988 EN 1568-3: 2008 Bulgaria


spumant sintetic OOD S.C. TERMOPROT 16.10.2017
concentrat, de joasă Bulgaria S.R.L.
înfoiere, cu formare de Braşov
film apos (AFFF), str. Carpaţilor nr.60
concentraţie 3%, pentru jud. Braşov
aplicare pe suprafaţa telefon: 0268319404
lichidelor nemiscibile cu fax: 0268333914
apa (hidrocarburi) e-mail:
ioan.vasiliu@termoprot.ro
2. - 5007.657 EN 1568-3: 2008 Pus la dispozitie

120
S.C. FALCK FIRE 28.08.2018 pe piata din
SERVICES S.R.L. Romania din
Bucureşti 16.10.2017
Str. Frumoasa nr. 30, zona (nr. 4.857.988)
A, sector 1
tel.: 0374.910.910;
0733.010.234
fax: 0244.526.886;
0314.050.439
e-mail:
divizia.mentenanta@
falck.ro
3. - 5008.641 EN 1568-3: 2008 Pus la dispozitie
S.C. SHEQSAFE 19.11.2018 pe piata din
CONSULTING S.R.L. Romania din
Tecuci 16.10.2017
str. 1 Decembrie 1918 nr. (nr. 4857.988)
91, jud. Galati
e-mail: office@sheq.ro
telefon 0723.172.562
4. - 4744.790 EN 1568-3: 2008 Pus la dispozitie
S.C. ROSTING FIRE 12.02.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. Romania din
Sapoca, jud. Buzău 16.10.2017
Str. Principală nr. 157 (nr. 4857.988)
Telefon: 0744.167.343
Fax: 0238.512.929
e-mail:
rostingromania@
yahoo.com
5. - 4745.432 EN 1568-3: 2008 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. Romania din
Buzău, Şos. Brăilei nr. 3- 16.10.2017
5, judeţul Buzău, (nr. 4857.988)
tel/fax: 0238.717.157
e-mail:
office@eurosting.ro
43. STHAMEX – AFFF Fabrik chemischer 1. 4857.836/ EN 1568-3: 2008 Germania
6% F-5 #4603 Präparate von Dr. Richard S.C. INDUSTRIAL 26.10.2017 performanţa la foc: Polonia
spumant sintetic Sthamer GmbH & Co. KG CRUMAN S.R.L. - IA/IA
concentrat, cu formare Germania Ploieşti, apă potabilă / apă de
de film apos, de joasă info@sthamer.com jud. Prahova mare
Punctul de inghet:
înfoiere, folosit pentru tel: 0244.595.893/ -50C
121
stingerea incendiilor pe 0244.591.598 Nu trebuie depozitat sub
bază de hidrocarburi fax: 0244.597.327 0 0C
e-mail: office@cruman.ro
2. - 4745.431 EN 1568-3: 2008 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 29.03.2019 performanţa la foc: pe piaţa din
INDUSTRY S.R.L. IA/IA România la
Buzău, Şos. Brăilei nr. 3- apă potabilă / apă de data de
5, judeţul Buzău, mare 26.10.2017
Punctul de inghet:
tel/fax: 0238.717.157 -50C
(nr. 4857.836)
e-mail: Nu trebuie depozitat sub
office@eurosting.ro 0 0C
44. DIMILEX F-15 AFFF DYAYAN PROTECTION 1. - 4858.807 BDS EN 1568-3: Bulgaria
3% OOD S.C. INDUSTRIAL 06.12.2017 2008
spumant sintetic Bulgaria CRUMAN S.R.L.
concentrat, de joasă www.dyayan-protection.com Ploieşti,
înfoiere, cu formare de jud. Prahova
film apos (AFFF), tel: 0244.595.893/
concentraţie 3%, pentru 0244.591.598
aplicare pe suprafaţa fax: 0244.597.327
lichidelor nemiscibile cu e-mail: office@cruman.ro
apa (hidrocarburi) 2. - 4745.061/ BDS EN 1568-3: Pus la dispozitie
S.C. TEHNOSTING 11.03.2019 2008 pe piaţa din
ECHIPAMENTE S.R.L. România la
Braşov data de
str. De Mijloc nr. 98, jud. 06.12.2017
Braşov (nr. 4858.807)
tel/fax: 0268.708.145/
0268.471.771
e-mail:
tehnostingromania@
yahoo.ro
3. - 4745.433 BDS EN 1568-3: Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 2008 pe piaţa din
INDUSTRY S.R.L. România la
Buzău, Şos. Brăilei nr. 3- data de
5, judeţul Buzău, 06.12.2017
tel/fax: 0238.717.157 (nr. 4858.807)
e-mail:
office@eurosting.ro
45. MOUSSOL-APS 3/3 Fabrik chemischer 1. - 4859.259 EN 1568-1:2008 Polonia
F-15 # 3341 Präparate von Dr. Richard S.C. INDUSTRIAL 12.01.2018 EN 1568-3:2008
spumant concentrat Sthamer GmbH & Co. KG CRUMAN S.R.L. EN 1568-4: 2008
pseudoplastic, de joasă şi Germania Ploieşti,
de medie înfoiere, cu info@sthamer.com jud. Prahova
122
formare de film apos tel: 0244.595.893/
rezistent la alcooli 0244.591.598
(AFFF-AR), de fax: 0244.597.327
concentraţie 3% e-mail: office@cruman.ro
2. - 4745.369 EN 1568-1:2008 Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 EN 1568-3:2008 pe piaţa din
INDUSTRY S.R.L. EN 1568-4: 2008 România la
Buzău, Şos. Brăilei nr. 3- data de
5, judeţul Buzău, 12.01.2018
tel/fax: 0238.717.157 (nr. 4859.259)
e-mail:
office@eurosting.ro
46. STHAMEX - AFFF Fabrik chemischer 1. Seria C nr. 0028 - EN 1568-3:2008 România
3% F-25 #4344 Präparate von Dr. Richard S.C. INDUSTRIAL din 05.06.2018 Performanta la foc:
spumant concentrat Sthamer GmbH & Co. KG CRUMAN S.R.L. IA/IA
sintetic de joasă înfoiere, Germania Ploieşti, (valabil pana la (apă potabilă/ apă de
cu formare de film apos info@sthamer.com jud. Prahova 04.06.2023) mare)
(AFFF), concentratie tel: 0244.595.893/
3%, folosit pentru 0244.591.598
stingerea incendiilor de fax: 0244.597.327
hidrocarburi e-mail: office@cruman.ro
2. - 4745.370 EN 1568-3:2008 Introdus pentru
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 Performanta la foc: prima oară pe
INDUSTRY S.R.L. IA/IA piaţă la data de
Buzău, Şos. Brăilei (apă potabilă/ apă de 05.06.2018
nr. 3-5, judeţul Buzău, mare)
tel/fax: 0238.717.157
e-mail:
office@eurosting.ro
47. MOUSSEAL - CF Fabrik chemischer 1. Seria C nr. 0029 - EN 1568-3:2008 România
F-30 # 2044 Präparate von Dr. Richard S.C. INDUSTRIAL din 05.06.2018 Performanta la foc:
Agent de stingere Sthamer GmbH & Co. KG CRUMAN S.R.L. IIIC
incendii sub formă de Ploieşti, (valabil pana la Agentul de stingere se
soluţie premixată, pe Germania jud. Prahova 04.06.2023) utilizează nediluat;
Eficacitatea sa este
bază de apă tel: 0244.595.893/ comparabilă cu a unui
0244.591.598 spumant concentrat cu
fax: 0244.597.327 formare de film apos
e-mail: office@cruman.ro (AFFF)
2. - 4745.372 EN 1568-3:2008 Introdus pentru
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 Performanta la foc: prima oară pe
INDUSTRY S.R.L. IIIC piaţă la data de
Buzău, Şos. Brăilei nr. 3- Agentul de stingere se 05.06.2018
5, judeţul Buzău, utilizează nediluat;
Eficacitatea sa este
tel/fax: 0238.717.157 comparabilă cu a unui
123
e-mail: spumant concentrat cu
office@eurosting.ro formare de film apos
(AFFF)

48. TRIDOL C6 S6 EAU & FEU SA S.C. GEPRO S.R.L. Seria C nr. 0031 - EN 1568-1:2008 (6%) România
Spumant concentrat Franţa Ploieşti din 06.06.2018 EN 1568-3:2008 (6%)
sintetic cu formare de jud. Prahova Performanta la foc:
film apos (AFFF), de Tel: 0244.515.314 (valabil pana la IA/IA
medie şi joasă înfoiere, Fax: 0244.515.313 05.06.2023) (apă potabilă/ apă de
concentraţie 6%, destinat office@gepro.ro mare)
Nu se depozitează sub
stingerii incendiilor de 0 0C
hidrocarburi
49. HYDRAL AR 3-3 S+ SABO FOAM S.r.l. S.C. PYRONOVA IS - 5006.425 EN 1568-3:2008 Ungaria
spumant concentrat Italia ROMÂNIA S.R.L. 25.06.2018 EN 1568-4:2008
pentru stingerea Cluj Napoca, str. Calea
incendiilor, de joasa Turzii nr. 192, jud. Cluj
infoiere pentru aplicare telefon: 0756.118.612
pe suprafata lichidelor e-mail:
nemiscibile/ miscibile cu pyronova.ro@pyronova.com
apa
cod F113380B1
50. HYDRAL 3 S SABO FOAM S.r.l. S.C. PYRONOVA IS - 5006.426 EN 1568-3:2008 Ungaria
spumant concentrat Italia ROMÂNIA S.R.L. 25.06.2018
pentru stingerea Cluj Napoca, str. Calea
incendiilor, de joasa Turzii nr. 192, jud. Cluj
infoiere pentru aplicare telefon: 0756.118.612
pe suprafata lichidelor e-mail:
nemiscibile cu apa pyronova.ro@pyronova.com
cod AFFF3S
51. HYDRAL 3 C SABO FOAM S.r.l. S.C. PYRONOVA IS - 5006.427 EN 1568-1:2008 Ungaria
spumant concentrat Italia ROMÂNIA S.R.L. 25.06.2018 EN 1568-3:2008
pentru stingerea Cluj Napoca, str. Calea
incendiilor, de joasa si Turzii nr. 192, jud. Cluj
medie infoiere pentru telefon: 0756.118.612
aplicare pe suprafata e-mail:
lichidelor nemiscibile cu pyronova.ro@
apa pyronova.com
cod F103369B1
52. ANSULITE 3x3 AR- SABO FOAM S.r.l. S.C. PYRONOVA IS - 5006.428 EN 1568-3:2008 Ungaria
AFFF LV (LV A334) Italia ROMÂNIA S.R.L. 25.06.2018 EN 1568-4:2008
spumant concentrat Cluj Napoca, str. Calea
pentru stingerea Turzii nr. 192, jud. Cluj
incendiilor, de joasa telefon: 0756.118.612
infoiere pentru aplicare e-mail:
pe suprafata lichidelor pyronova.ro@
124
nemiscibile/ miscibile cu pyronova.com
apa
cod 442861
53. HYDRAL AR 3-3 M SABO FOAM S.r.l. S.C. PYRONOVA IS - 5006.429 EN 1568-1:2008 Ungaria
spumant concentrat Italia ROMÂNIA S.R.L. 25.06.2018 EN 1568-3:2008
pentru stingerea Cluj Napoca, str. Calea EN 1568-4:2008
incendiilor, de joasa si Turzii nr. 192, jud. Cluj
medie infoiere pentru telefon: 0756.118.612
aplicare pe suprafata e-mail:
lichidelor nemiscibile/ pyronova.ro@
miscibile cu apa pyronova.com
cod F113359C1
54. PLUREX MD3 SABO FOAM S.r.l. S.C. PYRONOVA IS - 5005.827 EN 1568-1:2008 Ungaria
spumant concentrat Italia ROMÂNIA S.R.L. 28.06.2018 EN 1568-2:2008
pentru stingerea Cluj Napoca, str. Calea EN 1568-3:2008
incendiilor, de joasa, Turzii nr. 192, jud. Cluj
medie si inalta infoiere telefon: 0756.118.612
pentru aplicare pe e-mail:
suprafata lichidelor pyronova.ro@
nemiscibile cu apa pyronova.com
55. DIMILEX F 3% DYAYAN PROTECTION 1. - 5007.097 BDS EN 1568-1: Bulgaria
spumant sintetic Bulgaria S.C. TERMOPROT 12.11.2018 2008
concentrat de medie S.R.L. punct de inghet: -15oC
înfoiere pentru aplicare Braşov
pe suprafaţa lichidelor str. Carpaţilor nr.60
nemiscibile cu apa jud. Braşov
telefon: 0268319404
fax: 0268333914
e-mail: ioan.vasiliu@
termoprot.ro
2. - 4744.792 BDS EN 1568-1: Pus la dispozitie
S.C. ROSTING FIRE 12.02.2019 2008 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. punct de inghet: -15oC Romania
Sapoca, jud. Buzău la data de
Str. Principală nr. 157 12.11.2018
telefon: 0744.167.343 (nr. 5007.097)
fax: 0238.512.929
e-mail:
rostingromania@
yahoo.com
3. - 4745.371 BDS EN 1568-1: Pus la dispozitie
S.C. EUROSTING AAW 28.03.2019 2008 pe piata din
INDUSTRY S.R.L. punct de inghet: -15oC Romania
Buzău la data de

125
Şos. Brăilei nr. 3-5 judeţul 12.11.2018
Buzău (nr. 5007.097)
tel/fax: 0238.717.157
e-mail:
office@eurosting.ro
56. SKUM AFFF 3% EG SABO FOAM S.R.L. S.C. SONNEK - 4746.932 EN 1568-1:2008 Ungaria
spumant concentrat Italia ENGINEERING 13.08.2019 EN 1568-3:2008
pentru stins incendii de S.R.L.
joasă și de medie Sibiu
infoiere str. Faurului nr. 9
jud. Sibiu
tel.: 0722.403.960
fax: 0369.429.901
e-mail:
anghelache@sonnek.com
57. SKUM ARC 3x3 UG SABO FOAM S.R.L. S.C. SONNEK - 4747.448 EN 1568-3:2008 Ungaria
spumant concentrat de Italia ENGINEERING 12.09.2019 EN 1568-4:2008
joasă înfoiere pentru S.R.L.
aplicare pe suprafața Sibiu
lichidelor nemiscibile și str. Faurului nr. 9
miscibile cu apa jud. Sibiu
tel.: 0722.403.960
fax: 0369.429.901
e-mail:
anghelache@sonnek.com
58. SKUM AFFF 3% UG SABO FOAM S.R.L. S.C. SONNEK - 4747.449 EN 1568-3:2008 Ungaria
spumant concentrat de Italia ENGINEERING 12.09.2019
joasă înfoiere pentru S.R.L.
aplicare pe suprafața Sibiu
lichidelor nemiscibile cu str. Faurului nr. 9
apa jud. Sibiu
tel.: 0722.403.960
fax: 0369.429.901
e-mail:
anghelache@sonnek.com
7. AGENŢI NEUTRALIZATORI SPECIALI
1. SPRAY DE SC ROMTEC SRL S.C. ROMTEC S.R.L. 1675.594/ EΛOT 1066:2006 Grecia
STINGERE A Iaşi Iaşi - 26.07.2012 (tip produs 600/1000 ml
INCENDIILOR Bd. Poitiers nr. 58A Bd. Poitiers nr. 58A jud. - produs de
tip generator de tel: 0232.236.399 Iaşi stingere/capacitate
aerosoli fax: 0232.227.054 tel: 0232.236.399 totală,
focar 3A - 13B,
fax: 0232.227.054 agent de stingere:
1,2% FORAFAC 1157
126
şi 2% FORAFAC 1203,
agent propulsor N2,
presiunea nominală max.
10 bar, temperatura de
operare
[00C ÷ 500C]
2. Agent de stingere pe BONPET SYSTEMS d.o.o S.C. EXAL GRUP - 336.861/ Procedura de testare Austria
bază de apă Slovenia S.R.L. 23.12.2014 LM 01-01 din 29 Grecia
BONPET lichid Slătioara noiembrie 2011 de Portugalia
str. Unirii nr. 187 testare a agentului de
pentru stingerea
stingere a incendiului pe
incendiului destinat jud. Olt bază de apă, emisă de
aplicaţiilor cu tel: 0722.494.951 MPA Dresden Gmbh
stingătoare de incendiu fax: 0318.162.589
pentru incendiile de e-mail: Produsul este un lichid
clase A, B şi F office@exalgrup.ro de stingere a incendiului
(soluţie preparată) şi a
fost testat cu stingător
portabil de incendiu.
Performanţa la foc:
27A în conformitate cu
EN 3-7 cu 6 l agent de
stingere;
144B în conformitate cu
EN 3-7 cu 6 l agent de
stingere;
75 F în conformitate cu
EN 3-7 cu 6 l agent de
stingere;
punctul de îngheţ:
-14,40C
Este destinat utilizării
nediluate.

Testele au fost realizate


cu stingător de incendiu
presurizat 6 l cu suport
de prindere şi duză de
pulverizare cu 6 găuri
Multiplast;
agent de stingere: 6l
BONPET
presiunea de stocare:15
bari N2
3. Aerosol pentru MEDIKEMIA Zrt. - Ungaria S.C. IMPAR S.R.L. 4745.434/ Ordinul MAI – Ungaria
stingerea incendiilor Odorheiu Secuiesc 12.04.2019 Ungaria nr. 28/2011
600ml PREVENT, jud. Harghita (IX. 06.) partea 1,
tip PREVENT MEDI Tel/fax: 0266.218.155 capitolul VIII
focar 1A si 1B
3097/02 – ST 3% e- mail:
127
farkas.jozsef@impar.ro agent de stingere
Produsul este adecvat STAHAMEX AFFF
pentru stingerea F-15 3%,
incendiilor în fază temperatura de utilizare
incipientă și NU [+5 ÷ 50]0C
înlocuiește stingătorul de
incendii specificat în
cadrul prevederilor
referitoare la securitatea
la incendii legate de
obiectul respectiv
8. PRODUS IGNIFUG PENTRU LEMN
Începând cu 1 iulie 2013, punerea pe piaţa din România a unui produs ignifug se face în baza unei evaluări tehnice europene, emise conform
prevederilor Regulamentului (UE) nr. 305/ 2011, sau în baza unui agrement tehnic, emis potrivit prevederilor legale naţionale. Prin urmare,
introducerea pe piaţa din România a produselor ignifuge intră în competenţa Comitetului Tehnic Permanent pentru Construcţii.

9. PRODUS IGNIFUG TEXTIL


1.

NOTE:
1. Certificatele pentru introducere pe piaţă au termen de valabilitate 5 ani de la data eliberării, cu condiţia ca documentele care au stat la baza evaluării să nu expire
în perioada de valabilitate a certificatului şi produsul să nu sufere modificări de fabricaţie faţă de tipul/modelul care a fost supus evaluării.
2. Notificările pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a produselor sunt valabile, atâta timp cât documentele care au stat la baza emiterii acestora sunt în termen de
valabilitate şi produsul nu a suferit modificări de fabricaţie faţă de tipul/modelul care a fost supus evaluării.
3. Obligaţia actualizării documentelor revine operatorilor economici.

128
Mijloace tehnice pentru apărare împotriva incendiilor eliminate din
LISTA PRODUSELOR CERTIFICATE/ NOTIFICATE

Nr. Reprezentant Nr. Nr. Statul


crt. DENUMIRE PRODUS PRODUCĂTOR Autorizat/Importator/ CERTIFICAT NOTIFICARE REFERENŢIAL în care s-a
(adresă, date de contact) Distribuitor pentru pentru punerea EVALUARE introdus
(denumirea in original) (adresă, date de contact) introducere pe la dispoziţie pe pentru prima
piaţă piaţă oară produsul
în UE si SEE,
în mod legal
1. STINGĂTOR CU CERVINKA- CZECH S.C. INSTAL SOMET 1675.281/ ČSN 3-6:1997 Cehia
-
PULBERE REPUBLIC s.r.o. S.A. 19.06.2012 ČSN 3-8:2007
presurizat permanent Republica Cehă Buzău, jud. Buzău ČSN 3-7+A1:2008
tip P4 tel/fax 0238.720.449 / focar 13A, 70B, C,
model P4 Če 0238.724.349 agent de stingere –
pulbere HJ ABC
SUPER,
domeniu de
temperatură
[-300C÷ 600C ]
2. STINGĂTOR CU a.b.m. VICTORIA - Italia S.C. INSTAL SOMET - 1674.727/ UNI EN 3-7:2004 Italia
PULBERE S.A. 20.06.2012 focar 55A, 233B, C
presurizat permanent, tip Buzău, jud. Buzău agent de stingere –
P12 MODEL PA 12/BB- tel/fax 0238.720.449 / pulbere ABC
CE 0238.724.349 Megavit Pol/Fire
Super
domeniu de
temperatură
[-300C÷ 600C]
3. MABO FLAMARK D.O.O. – str. S.C. KARBOREX S.R.L. 1675.936/ Manualul de Germania
Dispozitiv automat de Borska, nr. 34 A, Belgrad, –Ploieşti, str. Caraiman nr. 01.10.2012 demonstraţie pentru
stingere incendii Serbia 7, jud. Ploieşti, tel: 0374/ - stingerea focului
919.745; 0744/ 508.353, pentru o baracă de
fax: 0344/107.414 lemn de 16 ± 0,5 m3
şi Caietul de sarcini
privind siguranţa
materialelor, eliberate
de Flamark D.O.O. –
Serbia,
(produs de forma
unei fiole de sticlă de
129
L= 275 mm, Ø= 60
mm, V= 570 cm3,
se utilizează pentru
incendii de categoria
A şi B în spaţii de
până la 16 m3,
temperatura de
operare
[-250C ÷ 600C]
4. RACORD REFULARE Odlewnicza Spoldzielnia S.C. INDUSTRIAL - 1676.292/ Standard polonez Polonia
APĂ, din aluminiu Pracy Metali Niezelaznych CRUMAN S.R.L. 12.12.2012 PN – 91 / M – 51031,
turnat, TIP C Ustron ( OSP – USTRON ) – Ploieşti, jud. Prahova cof. cu poz. 3.4,
Denumire data de ul. Harbutowicka , 43- 450 Str. Carpenului nr. 32 A Anexa nr. 1 din
producător – USTRON - Polonia Tel: 0244.591.598 Legea de funcţionare
COUPLING 52 - T fax: 0244.597.327 a Ministerului
Afacerilor Interne şi
Administraţiei din
20.06.07 din lista
materialelor destinate
siguranţei publice,
protecţiei şi sănătăţii,
vieţii şi proprietăţii şi
cerinţelor de aprobare
a unor asemenea
materiale pentru
utilizare publică
5. RACORD REFULARE Odlewnicza Spoldzielnia S.C. INDUSTRIAL - 1676.293/ Standard polonez Polonia
APĂ, din aluminiu Pracy Metali Niezelaznych CRUMAN S.R.L. 12.12.2012 PN – 91 / M – 51031,
turnat TIP B Ustron ( OSP – USTRON ) – Ploieşti, jud. Prahova cof. Cu poz. 3.4,
Denumire producător – ul. Harbutowicka , 43- 450 Str. Carpenului nr. 32 A Anexa nr. 1 din
COUPLING 75 - T USTRON - Polonia Tel: 0244.591.598 Legea de funcţionare
fax: 0244.597.327 a Ministerului
Afacerilor Interne şi
Administraţiei din
20.06.07 din lista
materialelor destinate
siguranţei publice,
protecţiei şi sănătăţii,
vieţii şi proprietăţii şi
cerinţelor de aprobare
a unor asemenea
materiale pentru
utilizare publică
6. STINGĂTOR portabil a.b.m. VICTORIA - Italia S.C. INSTAL SOMET - 1674.724/ UNI EN 3-7:2004 Italia

130
de incendiu cu 2kg S.A. 20.06.2012 focar 13A, 89B, C
pulbere Buzău, jud. Buzău agent de stingere –
presurizat permanent, tel/fax 0238.720.449 / pulbere ABC
tip P2 0238.724.349 Megavit Pol/Fire
model PA 2/BS Extra,
domeniu de
temperatură
[-300C÷ 600C]
7. FURTUN pentru IV-ER-KONTEX- S.C. INTERPROTECT - 1675.558/ Hotărârea Ministrului Polonia
pompieri VATROGASNE CIJEVI S.R.L. 02.08.2012 Afacerilor Interne şi
tip C-52 d.o.o. - CROAŢIA Oradea, jud. Bihor Administraţiei din
model DOBRA Tel/Fax: 0259.430.162 20.06.2007 (pct.3,
(pentru pompe de Fax: 0259.437.822 anexa 2) - Polonia
incendiu) e-mail:
interprotect@rdslink.ro
8. FURTUN pentru IV-ER-KONTEX- S.C. INTERPROTECT - 1675.666/ Hotărârea Ministrului Polonia
pompieri VATROGASNE CIJEVI S.R.L. 02.08.2012 Afacerilor Interne şi
tip B-75 d.o.o. - CROAŢIA Oradea, jud. Bihor Administraţiei din
model DOBRA Tel/Fax: 0259.430.162 20.06.2007 (pct.3,
(pentru pompe de Fax: 0259.437.822 anexa 2) - Polonia
incendiu) e-mail:
interprotect@rdslink.ro
9. STINGĂTOR portabil KZWM Ogniochron SA.- S.C. EXMOBI - 4754.147/ PN EN 3-7: 2008 Republica Cehă
de incendiu Polonia COMPANY S.R.L. 02.02.2016 Performanta la foc: Slovaci
tip GP- 6x ABC/S Bucureşti, 27A, 183B, C
Şos. Dudeşti Pantelimon agent de stingere
(Gaśnica proszkowa typ nr. 42, sect. 3 pulbere FUREX S
GP- 6x ABC/S) tel: 0212.564.545 ABC,
fax: 0212.565.555 încărcătura nominală
e-mail: 6 kg,
ionel.gherghe@exmobi.ro temperatura de
operare:
[-300C ÷ 600C]
10. STINGĂTOR portabil a.b.m. VICTORIA - Italia S.C. INSTAL SOMET - 1674.728/ UNI EN 3-7:2004 Italia
pentru stins incendii cu S.A. 20.06.2012 focar 34B si C
cu 2kg CO2 Buzău, jud. Buzău domeniu de
tip G2 tel/fax 0238.720.449 / temperatură
model K2/B-CE 0238.724.349 [-300C÷ 600C]

11. STINGĂTOR portabil a.b.m. VICTORIA - Italia S.C. INSTAL SOMET 1674.729/ UNI EN 3-7: 2004 Italia
pentru stins incendii cu S.A. 20.06.2012 focar 113B,
-
5kg CO2 Buzău, jud. Buzău domeniu de
tip G5 tel/fax 0238.720.449 / temperatură
131
model K5/B-CE 0238.724.349 [-300C÷ 600C]

12. FORREX AB-30 DAFO FOMTEC AB S.C. GEPRO S.R.L. 1674.110/ Norma ICAO: Germania
Soluţie premixată de Tyresö – Suedia Ploieşti, Jud. Prahova 11.06.2012 Manualul de Servicii Marea Britanie
spumant concentrat cu info@fomtec.com Tel: 0244515314 Aeroportuare al Spania
formare de peliculă http://www.fomtec.com/ Fax: 0244515313 - Organizaţiei
(AFFF) pentru stingerea Internaţionale de
incendiilor de Aviaţie Civilă -
hidrocarburi nivel de performanţă B
13. STINGĂTOR portabil KZWM Ogniochron SA.- S.C. EXMOBI - 4754.145/ PN EN 3-7: 2008 Grecia
de incendiu, Polonia COMPANY S.R.L. 02.02.2016 focar 13A, 113B, C Lituania
tip GP- 4x ABC/MM Bucureşti, Şos. Dudeşti agent de stingere
Pantelimon nr. 42, sect. 3, pulbere
tel: 0212.564.545 FUREX S ABC,
fax: 0212.565.555 agent propulsor N2,
e-mail: încărcătura nominală
ionel.gherghe@exmobi.ro 4 kg,
domeniu de
temperaturi
[-300C ÷ 600C]
14. Furtun sub presiune Societatea de Echipamente şi S.C. EUROSTING AAW 4756.180/ Conf. cu Pct. 3.1 Polonia
pentru stingerea Aparatură Antiincendiu PHU INDUSTRY S.R.L. 23.05.2016 anexa la Ordinul
incendiilor pentru Leszek Korus Buzău, Şos. Brăilei nr. 3-5, Ministerului
hidranţi, Polonia judeţul Buzău, Afacerilor Interne şi
tip H-52-20- ŁA tel/fax: 0238.717.157 Administraţiei din
H-52-20-B e-mail: data 20 iunie 2007 -
H-52-15-ŁA office@eurosting.ro standardul PN- EN
H-52-15-B 14540 (cu racorduri
52-T cf. PN-91/M-
51031 pentru tipul H-
52-20- ŁA şi H-52-
15- ŁA; fără
racorduri pentru tipul
H-52-20-B şi H-52-
15-B; destinaţia:
pentru hidranţi
interiori; materialul
furtunului -
împletitură: mătase
poliesterică,
căptuşeală: PVC;
Dint =52+1,5-0,5 mm;
lungimea = 20 ± 0,20
m sau 15± 0,15m, Pde
132
= max 15 bar)
lucru
15. Furtun sub presiune Societatea de Echipamente şi S.C. EUROSTING AAW 4756.187/ Conf. cu Pct. 3.2 Polonia
pentru stingerea Aparatură Antiincendiu PHU INDUSTRY S.R.L. 20.05.2016 anexa la Ordinul
incendiilor (pentru Leszek KORUS Buzău Ministerului
pompe de incendiu), Polonia Şos. Brăilei nr. 3-5 Afacerilor Interne şi
tip W-52-20- ŁA, judeţul Buzău Administraţiei din
W-52-20-LM, tel/fax: 0238/717.157 data 20 iunie 2007
W-52-20-B e-mail: (cu racorduri 52-T cf.
office@eurosting.ro PN- M-51031: pentru
tipul W-52-20- ŁA,
52-T-Ms pentru tipul
W-52-20-LM şi fără
racorduri pentru tipul
W-52-20-B; domeniu
de utilizare: pentru
motopompe şi
autospeciale de
stingere a
incendiilor;
materialul furtunului
- împletitură: mătase
poliesterică,
căptuşeală: PVC;
Dint =52+1,5-0,5 mm;
lungimea = 20 ± 0,50
m, Pde lucru = max 15
bar)
16. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. 3276.788/ EN 3-7:2004 + A1: Slovacia
de incendiu cu 9 kg str. Valea Eleşteului nr. 19, str. Valea Eleşteului nr. 19, 14.11.2013 2007
pulbere Filipeştii de Pădure, jud. Filipeştii de Pădure, jud. focar 34A şi 183 B
model P9 Prahova Prahova agent de stingere
Telefon: 0244.515.314 Telefon: 0244.515.314 pulbere ABC 40
Fax: 0244.515.313 Fax: 0244.515.313 CENTRIMAX
noua denumire este
ABC 40
noul producător este
UTC CCS
Manufacturing
Polska Sp. z o.o.-
Polonia
domeniu de
temperaturi
[-300C ÷600C ]

133
17. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. 3276.789/ EN 3-7:2004 + Slovacia
cu 6 kg pulbere str. Valea Eleşteului nr. 19, str. Valea Eleşteului nr. 19, 14.11.2013 A1:2007
model P6 Filipeştii de Pădure, Filipeştii de Pădure, focar 27A şi 144 B,
jud. Prahova jud. Prahova agent de stingere
Telefon: 0244.515.314 Telefon: 0244.515.314 pulbere ABC 40
Fax: 0244.515.313 Fax: 0244.515.313 CENTRIMAX
noua denumire este
ABC 40
noul producător este
UTC CCS
Manufacturing
Polska Sp. z o.o.
Polonia,
domeniu de
temperaturi
[-300C ÷ 600C]

18. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 3276.790/ EN 3-7:2004 + Slovacia
de incendiu cu 3 kg str. Valea Eleşteului nr. 19, str. Valea Eleşteului nr. 19, 14.11.2013 A1:2007
pulbere Filipeştii de Pădure, jud. Filipeştii de Pădure, jud. focar 21A şi 70 B,
model P3 Prahova Prahova agent de stingere
Telefon: 0244.515.314 Telefon: 0244.515.314 pulbere ABC 40
Fax: 0244.515.313 Fax: 0244.515.313 CENTRIMAX
noua denumire este
ABC 40
noul producător este
UTC CCS
Manufacturing
Polska Sp. z o.o. -
Polonia
domeniu de
temperaturi
[-300C ÷ 600C ]

19. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. 3276.791/ EN 3-7:2004 + Slovacia
de incendiu cu 2 kg str. Valea Eleşteului nr. 19, str. Valea Eleşteului nr. 19, 14.11.2013 A1:2007
pulbere Filipeştii de Pădure, Filipeştii de Pădure, jud. focar 13A şi 55 B,
model P2 jud. Prahova Prahova agent de stingere
Telefon: 0244.515.314 Telefon: 0244.515.314 pulbere ABC 40
Fax: 0244.515.313 Fax: 0244.515.313 CENTRIMAX
www.gepro.ro noua denumire a
pulberii este ABC 40
noul producător este
UTC CCS

134
Manufacturing
Polska Sp. z o.o.-
Polonia
domeniu de
temperaturi
[ -300C ÷ 600C]

20. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. 3276.813/ EN 3-7:2004 + Slovacia
de incendiu cu 9l spumă str. Valea Eleşteului nr. 19, str. Valea Eleşteului nr. 19, 14.11.2013 A1:2007
model SM9 Filipeştii de Pădure Filipeştii de Pădure focar 13A şi 233 B,
jud. Prahova jud. Prahova agent de stingere
Telefon: 0244.515.314 Telefon: 0244.515.314 FILMFOAM 916K
Fax: 0244.515.313 Fax: 0244.515.313 domeniu de
temperaturi
[00C ÷ 600C]

21. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. 3276.814/ Standard EN 3- Slovacia
de incendiu cu 6l spumă str. Valea Eleşteului nr. 19, str. Valea Eleşteului nr. 19, 14.11.2013 7:2004 + A1:2007
model SM6 Filipeştii de Pădure, jud. Filipeştii de Pădure, jud. focar 8A şi 144 B,
Prahova Prahova agent de stingere
Telefon: 0244.515.314 Telefon: 0244.515.314 FILMFOAM 916K
Fax: 0244.515.313 Fax: 0244.515.313 domeniu de
www.gepro.ro temperaturi
(00C ÷600C )

22. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 335.035/ EN 3-7:2004 + Slovacia
cu 1 kg pulbere str. Valea Eleşteului nr. 19, str. Valea Eleşteului nr. 19, 11.04.2014 A1:2007
model P1 Filipeştii de Pădure, Filipeştii de Pădure, focar 5A şi 21B
jud. Prahova jud. Prahova agent de stingere
Telefon: 0244.515.314 Telefon: 0244.515.314 pulbere
Fax: 0244.515.313 Fax: 0244.515.313 CENTRIMAX
www.gepro.ro www.gepro.ro ABC 40
noua denumire este
ABC 40;
noul producător este
UTC CCS
Manufacturing
Polska Sp. z o.o. -
Polonia,
domeniu de
temperaturi
[-300C ÷ 600C]
23. STINGĂTOR portabil GLORIA GMBH – S.C. GEO – STING - 335.324/ EN 3-7:2004 Germania

135
de incendiu Germania S.R.L. 16.05.2014 +A1:2007- 08
tip SM3 Unitatea de producţie Kidde Târgovişte – str. Petru focar 8A, 55B şi 75F
model W 3 DFC Polska Sp. Z.o.o. Cercel nr. 22A, Jud. agent de stingere
nr. de referinţă Polonia Dâmboviţa spumant FUREX
003651.2894 Tel:0372.790.699/ CASA,
0731.316.777 domeniu de
Fax:0372.877.554/ temperaturi
0245.220.771 [-300C ÷ 600C]
e-mail:
office@geo-sting.ro
24. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4654.124/ EN 3-7:2004 + Slovacia
de incendiu cu 6 kg str. Valea Eleşteului nr. 19, str. Valea Eleşteului nr. 19, 20.03.2015 A1:2007
pulbere Filipeştii de Pădure, jud. Filipeştii de Pădure, jud. focar 34A şi 183 B,
model P6-A Prahova Prahova agent de stingere
Telefon: 0244.515.314 Telefon: 0244.515.314 pulbere ABC 40 Dry
Fax: 0244.515.313 Fax: 0244.515.313 Chemicals Powder,
www.gepro.ro agent propulsor azot,
domeniu de
temperaturi
[-300C ÷ 600C ]
25. STINGĂTOR KZWM Ogniochron S.A.- S.C. EXMOBI - 4754.146/ EN 3-7: 2004+A1: Germania
PORTABIL DE Polonia COMPANY S.R.L. 02.02.2016 2007
INCENDIU, Tip GP- 6x Bucureşti, Şos. Dudeşti focar 43A, 233B, C
ABC/MP Pantelimon nr. 42, sect. 3, agent de stingere
tel: 0212.564.545, fax: pulbere FUREX S
0212.565.555 ABC,
e-mail: încărcătura nominală
ionel.gherghe@exmobi.ro 6 kg,
domeniu de
temperaturi
[-300C ÷ 600C]
26. STINGĂTOR portabil ZHEJIANG S.C. IOTA FIRE - 4754.556/ EN 3-7: 2004 Grecia
de incendiu cu 12 kg FLAMETECH ENGINEERING S.R.L. 07.03.2016 +A1:2007
pulbere INDUSTRIES CO LTD – Bucureşti focar 55A, 233B şi C,
model FT01-012A-00 China str. Amilcar C. Săndulescu agent de stingere
nr. 4A, sector 6 pulbere ABC 40,
telefon/ fax: 021.430.21.77 domeniu de
e-mail: office@iota.ro temperaturi
[- 200 C ÷60 0 C]
27. STINGĂTOR portabil ZHEJIANG S.C. IOTA FIRE - 4754.557/ EN 3-7: 2004 Grecia
de incendiu cu 6 kg FLAMETECH ENGINEERING S.R.L. 07.03.2016 +A1:2007
pulbere INDUSTRIES CO LTD – Bucureşti focar 34A, 183B şi C,
model FT01-06A-00 China Str. Amilcar C. agent de stingere
Săndulescu, nr. 4A, sector pulbere ABC 40,

136
6 domeniu de
telefon/ fax: 021.430.21.77 temperaturi
e-mail: office@iota.ro [ -200C ÷ 60 0C]
28. STINGĂTOR portabil ZHEJIANG S.C. IOTA FIRE - 4754.558/ EN 3-7: 2004 Grecia
de incendiu cu 9kg FLAMETECH ENGINEERING S.R.L. 07.03.2016 +A1:2007
pulbere INDUSTRIES CO LTD – Bucureşti focar 43A, 183B şi C
model FT01-09A-00 China Str. Amilcar C. agent de stingere
Săndulescu, nr. 4A, sector pulbere ABC 40,
6 domeniu de
telefon/ fax: 021.430.21.77 temperaturi
e-mail: office@iota.ro [-200C÷60 0C]
29. STINGĂTOR portabil ZHEJIANG S.C. IOTA FIRE - 4754.559/ EN 3-7: 2004 Grecia
de incendiu cu 2kg FLAMETECH ENGINEERING S.R.L. 07.03.2016 +A1:2007 Marea Britanie
pulbere INDUSTRIES CO LTD – Bucureşti focar 13A, 55B şi C, Germania
model FT01-02A-00 China Str. Amilcar C. agent de stingere Olanda
Săndulescu, nr. 4A, sector pulbere ABC 40, Bulgaria
6 agent propulsor azot,
telefon/ fax: 021.430.21.77 domeniu de
e-mail: office@iota.ro temperaturi
[- 200 C ÷ 60 0 C]
30. STINGĂTOR portabil ZHEJIANG S.C. IOTA FIRE - 4754.560/ Standardul EN 3-7: Grecia
de incendiu cu 3kg FLAMETECH ENGINEERING S.R.L. 07.03.2016 2004 +A1:2007 Marea Britanie
pulbere INDUSTRIES CO LTD – Bucureşti focar 21A, 70B şi C, Germania
model FT01-03A-00 China Str. Amilcar C. agent de stingere Olanda
Săndulescu, nr. 4A, sector pulbere ABC 40, Bulgaria
6 domeniu de
telefon/ fax: 021.430.21.77 temperaturi
e-mail office@iota.ro [-200C ÷ 600C]
31. STINGĂTOR mobil cu S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. 3276.116/ EN 1866-1:2007 Slovacia
pulbere 50 kg, str. Valea Eleşteului nr. 19, str. Valea Eleşteului nr. 19, 01.10.2013 focar A, IIB,C,
model P50 Filipeştii de Pădure, jud. Filipeştii de Pădure, agent de stingere –
Prahova jud. Prahova pulbere ABC 40
Telefon: 0244.515.314 Telefon: 0244.515.314 CENTRIMAX
Fax: 0244.515.313 Fax: 0244.515.313 (noua denumire este
ABC 40- noul
producător este UTC
CCS Manufacturing
Polska Sp. z o.o.
Polonia), agent
propulsor azot,
încărcătură nominală
50 kg, domeniu de
temperaturi
[-300C ÷ 600C]

137
32. STINGĂTOR mobil de S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. 3276.117/ Standard EN 1866- Slovacia
incendiu cu 50 l spumă str. Valea Eleşteului nr. 19, str. Valea Eleşteului nr. 19, 01.10.2013 1:2007 (focar A II B,
model SM 50 Filipeştii de Pădure Filipeştii de Pădure agent de stingere –
jud. Prahova jud. Prahova spumant 6%
Telefon: 0244.515.314 Telefon: 0244.515.314 FILMFOAM 916 K
Fax: 0244.515.313 Fax: 0244.515.313 domeniu de
temperaturi
[+50C ÷ 550C]

33. ELIDE FIRE – ELIDE FIRE BALL PRO S.C. C&C PREVENT - 4757.474/7 TSE K39:2012 Turcia
Dispozitiv automat CO. LTD. S.R.L. 22.12.2016 performanta la foc: Portugalia
pentru stingerea Thailanda Galaţi 5A şi 55B Polonia
incendiilor, tip bilă de Str. Dimitrie Bolintineanu Slovenia
stins incendii nr. 26
folosit pentru incendii în Tel/fax: 0236/470.109
fază iniţială şi incendii la e-mail:
scară redusă contact@elidefire.ro
34. FURTUNUL DE BEZALIN S.A. S.C. INDUSTRIAL - 336.277/ Pct. 3.1 din anexa la Polonia
Regulamentul Ministerului
STINS INCENDII CU Polonia CRUMAN S.R.L. 16.10.2014 Cehia,
Administraţiei şi Afacerilor
INTERIOR PVC, Ploieşti, jud. Prahova Interne din 20.006.2007, Germania
pentru hidranţi Str. Carpenului nr. 32 A privind lista de dispozitive Slovacia
H 52-20-B Tel: 0244.595.893, pentru asigurarea
securităţii şi protecţiei
0244.591.598
sănătăţii şi a vieţii şi
Fax: 0244.597.327 bunurilor, precum şi
e-mail: office@cruman.ro normele de emitere a
autorizaţiei de folosire
(decizia nr. 143, poz. 1002)
introduse prin modificarea
Regulamentului nr. 85 din
27.04. 2010, poz. 553
35. FURTUN de stins BEZALIN S.A. S.C. INDUSTRIAL - 336.278/ Pct. 3.1 din anexa la Polonia
Regulamentul Ministerului
incendii cu interior Polonia CRUMAN S.R.L. 16.10.2014 Cehia
Administraţiei şi Afacerilor
PVC, pentru hidranţi Ploieşti, jud. Prahova Interne din 20.006.2007, Germania
H 25-20-B Str. Carpenului nr. 32 A privind lista de dispozitive Slovacia
Tel: 0244.595.893, pentru asigurarea
securităţii şi protecţiei
0244.591.598
sănătăţii şi a vieţii şi
Fax: 0244.597.327 bunurilor, precum şi
e-mail: office@cruman.ro normele de emitere a
autorizaţiei de folosire
(decizia nr. 143, poz. 1002)
introduse prin modificarea
Regulamentului nr. 85 din
27.04. 2010, poz. 553
36. FURTUNUL de stins BEZALIN S.A. S.C. INDUSTRIAL - 336.279/ Pct. 3.2 din anexa la Polonia
Regulamentul Ministerului
incendii cu interior Polonia CRUMAN S.R.L. 16.10.2014 Cehia
Administraţiei şi Afacerilor
PVC, pentru pompe de Ploieşti, jud. Prahova Interne din 20.006.2007, Germania

138
incendiu şi autospeciale Str. Carpenului nr. 32 A privind lista de dispozitive Slovacia
pentru asigurarea
de pompieri Tel: 0244.595.893,
securităţii şi protecţiei
W 75-20-B 0244.591.598 sănătăţii şi a vieţii şi
Fax: 0244.597.327 bunurilor, precum şi
e-mail: office@cruman.ro normele de emitere a
autorizaţiei de folosire
(decizia nr. 143, poz. 1002)
introduse prin modificarea
Regulamentului nr. 85 din
27.04. 2010, poz. 553
37. FURTUNUL de stins BEZALIN S.A. S.C. INDUSTRIAL - 336.833/ Pct. 3.2 din anexa la Polonia
Regulamentul Ministerului
incendii cu interior Polonia CRUMAN S.R.L. 16.10.2014 Cehia
Administraţiei şi Afacerilor
PVC, pentru pompe de Ploieşti, jud. Prahova Interne din 20.06.2007, Germania
incendiu şi autospeciale Str. Carpenului nr. 32 A privind lista de dispozitive Slovacia
de pompieri Tel: 0244.595.893, pentru asigurarea
securităţii şi protecţiei
W 52-20-B 0244.591.598
sănătăţii şi a vieţii şi
Fax: 0244.597.327 bunurilor, precum şi
e-mail: office@cruman.ro normele de emitere a
autorizaţiei de folosire
(decizia nr. 143, poz. 1002)
introduse prin modificarea
Regulamentului nr. 85 din
27.04. 2010, poz. 553
38. FURTUN sub presiune Societatea de Echipamente S.C. EUROSTING AAW - 4756.183/ Conf. cu Pct. 3.2 anexa la Polonia
Ordinul Ministerului
pentru stingerea şi Aparatură Antiincendiu INDUSTRY S.R.L 19.05.2016
Afacerilor Interne şi
incendiilor cu bandă PHU Leszek Korus – Buzău, Şos. Brăilei nr. 3-5, Administraţiei din data de
exterioară, pentru Polonia judeţul Buzău, tel/fax: 20 iunie 2007 (cu
pompe de stingere a 0238/717.157 racorduri 110-T cf. PN-
91/M-51031 pentru tipul
incendiilor, tip W-110- e-mail:
W-110-20- ŁA şi fără
20- ŁA, W -110-20-B office@eurosting.ro racorduri pentru tipul W -
110-20-B; domeniu de
utilizare: pentru pompe de
stingere a incendiilor;
materialul furtunului -
împletitură: mătase
poliesterică, căptuşeală:
PVC
39. FURTUN pentru IV-ER-KONTEX- S.C. INTERPROTECT - 4855.531/ Hotărârea Ministrului Polonia
Afacerilor Interne şi
pompieri tip B-75, VATROGASNE CIJEVI S.R.L. 08.06.2017
Administraţiei din
model DOBRA d.o.o Oradea 20.06.2007 (pct.3, anexa 2)
(pentru pompe de CROAŢIA jud. Bihor
incendiu) Tel/Fax: 0259.430.162
Fax: 0259.437.822
e-mail:
interprotect@rdslink.ro
40. Pulbere ABC 40 UTC CCS Manufacturing S.C. GEPRO S.R.L. 1675.144/ BS EN 615:1995 State membre
Polska Sp. z o.o. Ploieşti, Jud. Prahova - 21.05.2012 ale U.E.
Polonia Tel: 0244.515314
139
Fax: 0244.515313
41. FILMFOAM A836 KERR FIRE S.C. GEPRO S.R.L. 1675.179/ EN 1568-3 U.E.
Spumant concentrat de UK Ploieşti, Jud. Prahova - 06.06.2012 EN 1568-4
joasă înfoiere tip AR Email: info@kerrfire.co.uk Tel: 0244515314 Pentru hidrocarburi:
AFFF 3x6 pentru Fax: 0244515313 Clasa de performanţă la
stingere: I
stingerea incendiilor de Nivel de rezistenţă la
hidrocarburi şi solvenţi reaprindere : A
polari Pentru solvenţi polari:
Clasa de performanţă la
stingere: I
Nivel de rezistenţă la
reaprindere : A
42. FILMFOAM 916K KERR FIRE S.C. GEPRO S.R.L. 1675.146/ EN 1568-3: Italia
Spumant concentrat de UK Ploieşti, Jud. Prahova 20.06.2012 Clasa de performanţă la Marea Britanie
joasă înfoiere tip AFFF Tel: 0244515314 - stingere: I Franţa
6% pentru stingerea Email: info@kerrfire.co.uk Fax: 0244515313 Nivel de rezistenţă la Ungaria
reaprindere: A
incendiilor de folosind apa potabilă şi
Germania
hidrocarburi nivel de rezistenţă la Olanda
(FILMFOAM 916K/ reaprindere: B Spania
FILMFOAM 916 ) utilizând apa de mare

Norma ICAO: Manualul


de Servicii
Aeroportuare al
Organizaţiei
Internaţionale de
Aviaţie Civilă -
nivel de performanţă B
43. FILMFOAM 913K KERR FIRE S.C. GEPRO S.R.L. 3274.192/ EN 1568-3: State membre
Spumant concentrat de UK Ploieşti, Jud. Prahova 14.03.2013 Clasa de performanţă la ale U.E.
joasă înfoiere AFFF 3% Tel: 0244515314 - stingere: I
pentru stingerea Email: info@kerrfire.co.uk Fax: 0244515313 Nivel de rezistenţă la
reaprindere : C –
incendiilor de folosind apă potabilă şi
hidrocarburi B – cu apă de mare
(Kerr Filmfoam 913K)
Norma ICAO:
Manualul de Servicii
Aeroportuare al
Organizaţiei
Internaţionale de
Aviaţie Civilă -
nivel de performanţă: B
44. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 3276.114/ EN 3-7:2004 + A1: Slovacia
cu 5 kg CO2 Ploiesti Ploiesti 25.09.2013 2007
model G5 str. Mihai Bravu nr.276A str. Mihai Bravu nr.276A focar 55B,
jud. Prahova jud. Prahova agent de stingere CO2
140
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 domeniu de
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 temperaturi
[-200C ÷ 600C]

45. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 3276.115/ EN 3-7:2004 + A1: Slovacia
cu 2 kg CO2 Ploiesti Ploiesti 25.09.2013 2007
model G2 str. Mihai Bravu nr.276A str. Mihai Bravu nr.276A focar 21B
jud. Prahova jud. Prahova agent de stingere
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 CO2, domeniu de
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 temperaturi
[-200C ÷ + 600C]
46. STINGĂTOR cu S.C. INSTAL SOMET S.A. S.C. INSTAL SOMET - 1675.282/ DIN EN 3-7: 2004 Germania
pulbere, Buzău, S.A. 13.06.2012 performanta la foc:
presurizat permanent, jud. Buzău Buzău 34 A şi 183B
tip P9 tel/fax :0238.720.449 / jud. Buzău agent de stingere:
model DPE-INSO-9 0238.724.349 tel/fax :0238.720.449 / pulbere
0238.724.349 ABC Favorit 111
domeniu de
temperatură
[ -300C ÷ 600C ]
47. STINGĂTOR cu S.C. INSTAL SOMET S.A. S.C. INSTAL SOMET - 1675.283/ DIN EN 3-7: 2004 Germania
pulbere Buzău S.A. 19.06.2012 performanta la foc:
presurizat permanent, jud. Buzău Buzău 21A şi 144B
tip P6 tel/fax 0238.720.449 jud. Buzău agent de stingere:
model DPE-INSO-6 0238.724.349 tel/fax 0238.720.449 / pulbere
0238.724.349 ABC Favorit 111
domeniu de
temperatură
[ -300C ÷ 600C ]
48. STINGĂTOR cu S.C. INSTAL SOMET S.A. S.C. INSTAL SOMET 1674.723/ DIN EN 3-7: 2004 Germania
pulbere Buzău S.A. 20.06.2012 performanta la foc:
presurizat permanent jud. Buzău Buzău - 8A şi 34B
tip P1 tel/fax 0238.720.449 jud. Buzău agent de stingere:
model DPE-INSO-1 0238.724.349 tel/fax :0238.720.449 / pulbere
0238.724.349 ABC Favorit 111
domeniu de
temperatură
[ -300C ÷ 600C ]
49. QFire 40 QUIMICA 21, S.L. S.C. AMBIENT 3274.474/ EN 615: 2009 Spania
pulbere pentru stins SPANIA GENERAL - 21.03.2013 performanta la foc:
incendii de clase A, B şi CONSTRUCT S.R.L. 21A, 113B
C Bucureşti
str. Codrii Neamţului
nr.11, bl.2 sc.1, ap.24

141
sector 3
Telefon: 0740.346.522
Fax: 031.814.63.68
e-mail:
office@psi-mag.ro
50. STINGĂTOR portabil MOBIAK A.E. S.C. AGRO MGS PROD 4757.724/5 EN 3-7: 2004 +A1: Grecia
de incendiu cu 6l spumă GRECIA CĂLINEȘTI S.R.L. 31.10.2016 2007
ABF cu consolă e-mail: exports@mobiak.gr Dobroieşti performanta la foc:
metalică Str. Locotenent Moga 21A, 144B şi 75F
nr. 3 agent de stingere -
model jud. Ilfov spumă
MBK13-060ABF-P1E telefon: 0722.218.615 (soluţie gata de
fax: 0212.403.135 utilizare)
mgs@mgsdune.ro ECO DARE ABF -
300C/M
producator UNITEQ
SA- Belgia;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
51. FURTUN sub presiune Societatea de Echipamente S.C. EUROSTING AAW - 4756.188/ conform cu pct. 3.1 din Polonia
anexa la Regulamentul
pentru stingerea şi Aparatură Antiincendiu INDUSTRY S.R.L. 23.05.2016
Ministerului Afacerilor
incendiilor cu PHU Leszek Korus – Buzău Interne şi Administraţiei
căptuşeală din PVC, Polonia Şos. Brăilei nr. 3-5 din 20 iunie 2007 (Polonia)
pentru hidranţii judeţul Buzău, PN EN 14540
de tipul tel/fax: 0238/717.157
H-25-20- ŁA e-mail:
H-25-20-B office@eurosting.ro
52. FURTUN sub presiune Societatea de Echipamente S.C. EUROSTING AAW - 4756.184/ Conf. cu pct. 3.2 anexa la Polonia
Ordinul Ministerului
pentru stingerea şi Aparatură Antiincendiu INDUSTRY S.R.L. 20.05.2016
Afacerilor Interne şi
incendiilor, PHU Leszek Korus – Buzău Administraţiei
cu căptuşeală din PVC, Polonia Şos. Brăilei nr. 3-5 din 20 iunie 2007
pentru pompe de stingere judeţul Buzău, (cu racorduri 75-T cf. PN-
M-51031:1991 pentru tipul
incendii, tel/fax: 0238/717.157
W-75-20- ŁA şi
tip W-75-20- ŁA, e-mail: fără racorduri pentru tipul
W -75-20-B office@eurosting.ro W -75-20-B
53. HIDRANT portativ JJMW Fire d.o.o. S.C. RON PROTECT 5005.254 Pct.3.25 din anexa Polonia
DN 80 tip B/BB Slovenia SOLUTIONS S.R.L. 28.02.2018 la Regulamentul
Bucuresti Ministerului
Bd. Alexandru Obregia Afacerilor Interne si
-
nr. 35 sector 4 al Administratiei din
telefon: 0799.588.901 20.06.2007, din
e-mail: Polonia
contact@ronsting.ro
54. STINGĂTOR mobil cu S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4855.221 EN 1866-1: 2007 Slovacia

142
50 kg pulbere Ploieşti Ploieşti 14.04.2017 performanta la foc: Croatia
model P50 – 20 str. Mihai Bravu nr. 276A, str. Mihai Bravu A si IIB Bulgaria
jud. Prahova nr. 276A, jud. Prahova agent de stingere
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 pulbere ABC 20
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 ZX PD Standard N,
producator
Suzhou Wuyue
Synthetic Fire Sci –
Tech Co. Ltd –
China;
temperatura de lucru:
[-200C ÷ 600C]
55. STINGĂTOR mobil cu S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4855.222 EN 1866-1: 2007 Slovacia
50 kg pulbere Ploieşti Ploieşti 14.04.2017 performanta la foc: Croatia
model P50 – 40 str. Mihai Bravu nr. 276A, str. Mihai Bravu A si IIB Bulgaria
jud. Prahova nr. 276A, jud. Prahova agent de stingere
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 pulbere ABC 40 –
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 (ABC 40% dry
chemical powder)
producator Ningbo
Nenglin Fire-
Fighting Equipment
Co. Ltd. – China;
temperatura de lucru:
[-200C ÷ 600C]
56. STINGĂTOR portabil MOBIAK S.A. S.C. INDUSTRIAL - 5006.822 EN 3-7: 2004 +A1: Italia
de incendiu cu 9 kg GRECIA CRUMAN S.R.L. 10.08.2018 2007
pulbere e-mail: exports@mobiak.gr Ploieşti performanta la foc:
model Jud. Prahova 55A, 233B şi C
MBK09-090 PA-DF Tel: 0244.595.893/ agent de stingere
0244.591.598 HJ Universal
Fax: 0244.597.327 ABC 40
e-mail: office@cruman.ro producator Suzhou
Wuyue - China;
agent propulsor azot,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
57. FAVORIT TERTIA RÜHL S.C. INDUSTRIAL - 4859.270 EN 615:2009 Polonia
pulbere pentru stins FEUERLÖSCHMITTEL CRUMAN S.R.L. 12.01.2018
incendii tip ABC GmbH Ploieşti
GERMANIA jud. Prahova
tel: 0244.591.598
fax: 0244.597.327
e-mail: office@cruman.ro

143
58. FURTUN pompieri, IV- ER- KONTEX- S.C. INTERPROTECT - 4658.259 / Proiect de standard Croaţia
unguresc MSZE
model VATROGASNE CIJEVI S.R.L. 07.12.2015 Ungaria
1185:2009
IV-ER KORANA φ 52 d.o.o Oradea Produsul este destinat
cu racorduri Croaţia jud. Bihor transportului apei sau a
IV-ER- KVC Tel/Fax: 0259.430.162 altor lichide speciale de
stingere la utilajele de
Fax: 0259.437.822
stins incendii – pompe şi
e-mail: autospeciale.
interprotect@rdslink.ro Furtunul este stabil intre
-200C si +700C
Dint=52mm,
lungimea=20m
Presiunea de
lucru=1,5MPa
Este fabricat prin tesere
circulara din fire de
poliester de inalta
rezistenta, respectiv
tesatura PES de culoare
alba, iar interiorul este
captusit cu cauciuc.
59. FURTUN pompieri, IV- ER- KONTEX- S.C. INTERPROTECT 4658.547 / Proiect de standard Croaţia
unguresc MSZE
model VATROGASNE CIJEVI S.R.L. - 07.12.2015 Ungaria
1185:2009
IV-ER KORANA φ 75 d.o.o Oradea Produsul este destinat
cu racorduri Croaţia jud. Bihor transportului apei sau a
OSP - USTRON Tel/Fax: 0259.430.162 altor lichide speciale de
stingere la utilajele de stins
Fax: 0259.437.822
incendii – pompe şi
e-mail: autospeciale.
interprotect@rdslink.ro Furtunul este stabil între
-200C şi +700C,
Dint = 75 mm,
lungimea = 20m,
Presiunea de lucru = 1,50
MPa şi este fabricat prin
ţesere circulară din fire de
poliester tehnic de înaltă
rezistenţă, respectiv
ţesătură PES de culoare
albă, iar interiorul este
căptuşit cu cauciuc
60. STINGĂTOR portabil MB S.r.l. S.C. INSTAL SOMET - 5005.591 EN 3-7:2004 + A1: Italia
cu spumă, 2 l Italia S.A. 10.05.2018 2007
model F2 BIC Buzău, str. D. Filipescu nr. focar 13A si 70B
2, jud. Buzău
tel/fax :0238.720.449 /
0238.724.349
office@insobz.ro
61. STINGĂTOR portabil MB S.r.l. S.C. INSTAL SOMET - 5005.592 EN 3-7:2004 + A1: Italia
cu spumă, 3 l Italia S.A. 10.05.2018 2007
model F3 BIC Buzău, str. D. Filipescu nr. focar 13A si 113B
144
2, jud. Buzău
tel/fax :0238.720.449 /
0238.724.349
office@insobz.ro
62. STINGĂTOR portabil MB S.r.l. S.C. INSTAL SOMET - 5005.593 EN 3-7:2004 + A1: Italia
cu spumă, 6 l Italia S.A. 10.05.2018 2007
model F6 BIC Buzău, str. D. Filipescu nr. focar 43A si 233B,
2, jud. Buzău
tel/fax :0238.720.449 /
0238.724.349
office@insobz.ro
63. STINGĂTOR portabil MB S.r.l. S.C. INSTAL SOMET - 5005.594 EN 3-7:2004 + A1: Italia
cu spumă, 9 l Italia S.A. 10.05.2018 2007
model F9 BIC Buzău, str. D. Filipescu nr. focar 55A si 233B
2, jud. Buzău
tel/fax :0238.720.449 /
0238.724.349
office@insobz.ro
64. STINGĂTOR portativ GLORIA GMBH – S.C. GEO – STING 335.299/ DIN EN 3-7 Germania
de incendiu cu CO2 Germania S.R.L. 08.05.2014 focar 34B
tip G2 Unitatea de producţie Kidde, Târgovişte temperatura de lucru:
model KS 2 ST Polonia str. Petru Cercel - [-300C ÷ 600C ]
nr. de referinţă nr. 22A
002041.0000 jud. Dâmboviţa
Tel: 0372.790.699/
0731.316.777
Fax: 0372.877.554/
0245.220.771
e-mail:
office@geo-sting.ro
65. STINGĂTOR de GLORIA GMBH – S.C. GEO – STING 335.323/ DIN EN 3-7 Germania
incendiu portabil Germania S.R.L. 08.05.2014 focar 89B
tip G5 Unitatea de producţie Kidde, Târgovişte - temperatura de lucru:
model KS 5 ST Polonia str. Petru Cercel [-300C ÷ 600C ]
nr. de referinţă nr. 22A
002031.0000 jud. Dâmboviţa
Tel: 0372.790.699/
0731.316.777
Fax: 0372.877.554/
0245.220.771
e-mail:
office@geo-sting.ro
66. STINGĂTOR portabil MOBIAK A.E. – S.C. EXPERT FIRE - 4754.148/ EN 3-7: 2004 +A1: Grecia
de incendiu cu 6 kg Grecia DOCUMENTE S.R.L. 10.03.2016 2007

145
pulbere e-mail: exports@mobiak.gr Buzău, focar 21A, 113B şi C
model str. Aleea Teilor nr. 3 jud. agent de stingere HJ
MBK09-060PA-DF Buzău, UNIVERSAL
telefon: 0769.675.506 fax: ABC 40
0338.102.343 sau pulbere ABC 40
Dry Chemical
Powder,
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
67. STINGĂTOR portabil S.C. GEFIL S.A. S.C. GEFIL S.A. - 4854.796/ EN 3-7: 2004 +A1: Slovacia
cu 6 kg pulbere Ploieşti Ploieşti 01.03.2017 2007 Croatia
model P6 – 40 str. Mihai Bravu nr. 276A, str. Mihai Bravu performanta la foc: Bulgaria
jud. Prahova nr. 276A, jud. Prahova 27A şi 144B
telefon: 0244.526.099 telefon: 0244.526.099 agent de stingere
fax: 0244.210.314 fax: 0244.210.314 pulbere ABC 40 –
(ABC40% dry
chemical powder)
producator Ningbo
Nenglin Fire-
Fighting Equipment
Co. Ltd. – China;
temperatura de lucru:
[-300C ÷ 600C]
68. STINGĂTOR de TIANBO&MEGA S.C. EUROSTING AAW - 334.484/ BS EN 1866-1:2007 UK
incendiu mobil cu CO2, SAFETY Limited INDUSTRY S.R.L. 18.03.2014 focar 144B
tip G10 China Şos. Brăilei nr. 3-5, jud. agent de stingere
model TMCD10 Buzău CO2,
tel/fax. 0238.717.157 e- temperatura de lucru:
mail: office@eurosting.ro [-300C ÷ + 600C]
69. STINGĂTOR de TIANBO&MEGA S.C. EUROSTING AAW - 334.485/ BS EN 1866-1:2007 UK
incendiu mobil cu CO2 SAFETY Limited INDUSTRY S.R.L. 18.03.2014 focar 183B
tip G20 CHINA Şos. Brăilei nr. 3-5 agent de stingere
model TMCD20 jud. Buzău CO2, temperatura de
tel/fax. 0238.717.157 e- lucru: [-300C ÷ +
mail: office@eurosting.ro 600C]
70. STINGĂTOR mobil TIANBO&MEGA S.C. EUROSTING AAW - 334.486/ BS EN 1866-1:2007 UK
de incendiu cu CO2 SAFETY Limited INDUSTRY S.R.L. 18.03.2014 focar 183B
tip G30 China Şos. Brăilei nr. 3-5 temperatura de lucru:
model TMCD30 jud. Buzău, [-300C ÷ 600C]
tel/fax. 0238.717.157
e-mail:
office@eurosting.ro

146