Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala Gimnaziala Nr.

1 Dej
Prof. Bonţidean Liliana

Tema Modul 2

Realizaţi un eseu cu tema “ Valori sociale promovate în activitatea educativă”.

Funcţia fundamentală a educaţiei este aceea de a pregăti omul pentru integrarea


socială. Educaţia nu vizează formarea unui om abstract, ci a omului necesar societăţii
respective, potrivit cerinţelor acesteia. Funcţia axiologică reprezintă educaţia pentru şi
prin valori.

Elevul trebuie să înţeleagă că societatea în care trăieşte se conduce după anumite


reguli şi norme, pe care şi el trebuie să le cunoască, să le aplice şi să le respecte printr-un
comportament corespunzător specific vârstei, prin valori sociale şi atitudini morale,
pregătindu-i să aibă succes la scoală şi mai târziu, în viaţă şi în carieră.
Rolul şcolii este acela de formare a persoanelor capabile să utilizeze o bază de
informaţii tot mai largă, să se adapteze flexibil la noile medii şi condiţii, să lucreze în mod
efectiv în echipă, să aibă o atitudine empatică autentică faţă de alte grupuri şi culturi şi să
rezoneze moral în mod responsabil la noile provocări şi influenţe distructive.
Oricât de bine ar fi pregătit un elev, nu se va integra în viaţa socială dacă nu practică
un comportament civic (activ, liber, responsabil, deschis, tolerant, comunicativ, reflexiv,
autoevaluativ), unele atitudini şi valori morale (cinstea, corectitudinea, sinceritatea,
respectul faţă de prieteni, părinţi, oameni în general, faţă de şcoală, muncă).
Pentru a reuşi ca elevii să îşi însuşească acest set de valori trebuie ca şi profesorul si
diriginte sa fie fiecare un model pentru elevii lui şi nu numai .
Date fiind caracteristicile, cerinţele şi condiţiile de eficienţă şcolară într-un context
dinamic şi imprevizibil, pentru dezvoltarea instituţiei de învăţământ şi de transmiterea
unui set de valori este nevoie de un cadru didactic manager care să valorifice cunoştinţele,
aptitudinile şi instrumentele consacrate în ştiinţa şi practica managementului. Managerul
este implicat activ în toate componentele instructiv – educative, având sarcini din variate
de la managementul cunoaşterii şi învăţării, al schimbării, al comunicării şi cooperării, al
conflictelor şi negocierii până la managementul financiar, al riscului şi al timpului.
Analiza competenţelor şi a caracteristicilor solicitate în cariera didactică reflectă
complexitatea muncii în domeniul educaţional care solicită întrunirea simultană şi la nivel
calitativ a ipostazelor sintetizate de pedagogul Ioan Nicola:
1
Expert al
actului de
predare
învăţare
evaluare
Manager Agent
motivator

Lider
Profesionist
reflexiv

Model Consilier

Perspectiva managerială aduce în atenţie şi o serie de alte calităţi necesare în


contextul gestionării unui proces educaţional dinamic şi imprevizibil. În acest sens se pot
adapta şi particulariza calităţile profesorului manager prin evidenţierea „regulii celor 4 C”
foarte frecvent întâlnită în literatura de specialitate conform căreia caracteristicile unui
management performant sunt: Coerenţa, Curajul, Claritatea, Consideraţia.
Un profesor care are calităţi de manager cu siguranţă va reuşi să transmită setul de
valori care îi vor ajuta pe elevi în viitoarea carieră şi în dezvoltarea lor profesională.

Bibliografie
Nicola, Ioan- Tratat de pedagogie şcolară, Editura Aramis, Bucuresti, 2003

S-ar putea să vă placă și