Sunteți pe pagina 1din 15

CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ

CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

„Paşi în carieră”
Program de orientare şcolară şi profesională pentru
clasele a VIII-a

ÎNDRUMĂTOR PENTRU CADRELE DIDACTICE

2019-2020

1
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

„Paşi în carieră”
Program de orientare şcolară şi profesională pentru clasele a VIII-a

Scop: Abilitarea elevilor de a face o alegere profesională şi a traseului educaţional cât mai corectă şi
informată.

Obiective:
o Autocunoaşterea şi descoperirea de către elevi a propriilor aspiraţii, scopuri, interese şi a
potenţialului de care dispun pentru îndeplinirea acestora;
o Identificarea scalei de valori personale şi conştientizarea diferenţelor inter-individuale relativ la
valorile personale;
o Identificarea rolului valorilor personale în alegerea unei meserii;
o Conştientizarea legăturii între motivele alegerii unei meserii şi activităţile specifice respectivei
meserii;
o Identificarea domeniilor de interes şi a corelaţiei între acestea şi diferite profesii;
o Oferirea de informaţii privind traseele educaţionale existente;
o Oferirea de informaţii privind structura învăţământului liceal şi profesional, pe profiluri, filiere şi
specializări;
o Identificarea opţiunilor şcolare ale elevilor din clasa a VIII-a pentru anumite unităţi şcolare, forme de
învăţământ, profiluri, specializări;
o Identificarea factorilor care au contribuit la conturarea opţiunilor şcolare ale elevilor.

Grup ţintă:
o Elevi de clasa a VIII-a
o Părinţi

2
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ
Resurse:
 prezentare PowerPoint adresată elevilor, bază pentru toate activităţile programului;
 Pentru a fi funcționale link-urile din prezentarea pentru elevi către prezentările școlilor,
aceasta trebuie să fie sub formă de slide-show (maximizată cu F5).
De asemenea, pentru a funcționa link-urile dezarhivaţi folderul şi nu faceți modificări în
folderul cu prezentări sau în denumirea fișierelor.

În material există materiale pentru mai multe activităţi, din care puteţi selecta pe cele pe care le
doriţi pentru desfăşurarea a minim 3 întâlniri/activităţi cu elevii.
Activitatea cuprinzând informarea cu privire la şcoli, profiluri, specializări este obligatoriu de
desfăşurat.

 fişă de lucru pentru elevi „Blazonul personal” (Anexa 1);


 fişe pentru elevi pentru activitatea „Scrisori la redacţie” (Anexa 2) (câte o „scrisoare” pentru fiecare
grupă)
 fişă de lucru pentru elevi „Lista valorilor mele” (Anexa 3) (câte 2 fişe pe pagină, pentru uşurinţa
multiplicării);
 fişă de răspuns pentru elevi „Chestionarul de interese Intertest” (Anexa 4) (câte 2 fişe pe pagină,
pentru uşurinţa multiplicării);
 Chestionar de opţiuni şcolare pentru clasa a VIII-a (pag. 13);
 prezentare PowerPoint adresată părinţilor (material pentru lectoratul cu părinţii);
 scurte prezentări PPT ale tuturor unităţilor de învăţământ de nivel liceal şi profesional din judeţ.
! Pentru aplicarea programului este absolut necesar accesul la un calculator şi videoproiector

Desfăşurarea activităţilor

Programul de OŞP constă în:


 minim 3 întâlniri cu elevii claselor a VIII-a, în cadrul orelor de dirigenţie;
 o întâlnire cu părinţii acestor elevi;
 aplicarea chestionarului de opţiuni şcolare tuturor elevilor de clasa a VIII-a.

Utilizarea materialului pentru elevi (Pasi in cariera elevi.ppt)

Înainte de prima întâlnire (activitate) – Dacă alegeţi să desfăşuraţi activitatea „Interviu în familie”, daţi
elevilor tema (sarcina) de a purta o discuţie (de a lua un interviu) cu un membru al familiei (de preferinţă
unul dintre părinţi), din care să reiasă criteriile (motivele) pentru care respectivul şi-a ales profesia şi în ce

3
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ
anume constau activităţile specifice respectivei profesii. Elevii vor nota justificarea alegerii meseriei
(profesiei) de către membrul familiei şi vor avea apoi de prezentat apoi aceste motive (criterii) în faţa clasei,
pe parcursul primei întâlniri.
De exemplu :
„Tata este mecanic auto. Şi-a ales această meserie pentru că îi plac maşinile şi să lucreze cu motoare, îi
place să lucreze cu mâinile şi repare lucruri, şi nu îl deranjează prea tare dacă se murdăreşte sau trebuie să
stea şi în frig.”
„Mama este învăţătoare. Şi-a ales această profesie pentru că îi plac copiii, îi place să-i înveţe tot felul de
lucruri şi să se joace cu ei, şi îi rămâne destul timp liber şi pentru familie.”
„Mătuşa mea este judecător. Şi-a ales această profesie pentru că îi place cinstea şi vrea să poată face
dreptate, alţii o respectă şi se câştigă bine.”

1. Primele două întâlniri (Puteţi alege din mai multe activităţi posibile)

Activitatea „Blazonul personal” (slide 5 din prezentare)


 Prima parte a materialului (slide-urile 2-4) se prezintă elevilor, se explică şi se discută pe baza lor.
 Împărţiţi elevilor fişele „Blazonul personal” (Anexa 1), sau proiectaţi slide-ul 6 din prezentare încât
să poată desena ei „blazonul”. Elevii au sarcina de a completa individual cele 4 cadrane, după cum
urmează:
o Cadranul I: Calităţi personale
o Cadranul II: Lucruri la care vă pricepeţi, pe care le faceţi bine
o Cadranul III: Ceea ce vă place să faceţi
o Cadranul IV: Ceea ce credeţi că spun alţii despre voi
! puteţi modifica conţinutul cadranelor dacă doriţi (alte întrebări)
 Rugaţi pe unii sau pe toţi dintre elevi să împărtăşească colegilor Blazonul lor.
 Îndemnaţi elevii să discute în grup cum anume cele scrise (calităţi, abilităţi etc.) influenţează
alegerea unei şcoli şi cariere.

Activitatea „Scrisori la redacţie” (slide 7)


 Prima parte a materialului (slide-urile 2-4) se prezintă elevilor, se explică şi se discută pe baza lor (dacă
nu au fost prezentate anterior).
 Elevii sunt împărţiţi în patru sub-grupe, fiecare primind câte una din „Scrisorile către redacţie” din
Anexa 2 (slide-uri 8-10 din prezentare). Elevii din grupă trebuie să-şi asume rolul de a răspunde la aceste
scrisori. În fiecare grupă va apărea o confruntare de idei, punerea de acord fiind uneori dificilă. De fapt,
acesta nici nu reprezintă scopul exerciţiului: se intenţionează aducerea la suprafaţă şi discutarea unor
probleme specifice adolescenţei în general şi orientării şcolare şi profesionale în particular, analizarea
indirectă a unor prejudecăţi sau mituri existente, formarea unor abilităţi de rezolvare de probleme şi luare

4
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ
a deciziei. Fiecare grupă va nota pe foaia de flipchart rezultatele discuţiilor, fie că acestea reprezintă o
„soluţie” unitară a grupului, fie doar sugestii de rezolvare a dilemelor, şi un reprezentant ales al grupului
le va prezenta clasei.
 Urmează faza de încheiere, constând în discutarea rezultatelor şi a modului în care s-a ajuns la acestea.
Scopul exerciţiului este de a determina la elevi conştientizarea multitudinii de factori implicaţi în
alegerea unei şcoli şi profil, de a identifica posibilele obstacole şi a genera modalităţi de depăşire a
acestora. De asemenea, în cadrul discuţiilor din finalul prezentărilor, avem ocazia de a completa cu alte
informaţii utile cele deja spuse, informaţiile fiind transmise într-o manieră interactivă, în cadrul unui
dialog.

Activitatea „Cum îşi aleg oamenii meseriile?” (slide 11)


 Prima parte a materialului (slide-urile 2-4) se prezintă elevilor, se explică şi se discută pe baza lor (dacă
nu au fost prezentate anterior).
 Împărţiţi elevilor fişele „Lista valorilor mele” (Anexa 3, slide 12 din prezentare), aceştia având sarcina
de a ordona valorile în funcţie de importanţa pe care le-o acordă. După ce toţi elevii au terminat se
iniţiază o discuţie cu întreaga clasă despre modul în care fiecare a ordonat afirmaţiile din fişă, câţiva sau
chiar toţi elevii prezentând primele 3 - 4 valori alese.
Este esenţial ca din discuţiile ulterioare să reiasă două aspecte importante :
o nu pentru toată lumea sunt importante aceleaşi lucruri;
o valorile noastre (lucrurile care sunt cu adevărat importante pentru noi) ne influenţează
comportamentul, relaţiile cu ceilalţi, meseria pe care ne-o alegem etc.
Discuţia va fi dirijată apoi în direcţia criteriilor în alegerea unei profesii, pornind chiar de la lista cu valori
completată anterior şi de la câteva exemple concrete. De exemplu :
„Ce credeţi, ce meserii ar putea să-şi aleagă cineva pentru care este foarte important să fie de ajutor
altora? Dar cineva pentru care este important să înveţe şi să facă lucruri noi?”
 Continuaţi cu prezentarea „interviurilor în familie”. După prezentarea realizată de fiecare copil sau la
finalul prezentărilor este important să se acorde timp pentru discuţii, pentru a se face legătura între
criteriile (motivele) alegerii unei meserii şi activităţile specifice respectivei meserii. De asemenea, este
foarte util să acordăm timp elevilor să pună întrebări sau să facă comentarii legate de diferite profesii.
Este foarte important să se impună de la început regulile desfăşurării activităţii, care să includă în mod
obligatoriu abţinerea de la comentarii negative sau „răutăcioase” despre unele meserii.

Activitatea „Interesele mele”


 Aplicarea chestionarului de interese „Intertest”:
o Împărţiţi elevilor fişele de răspuns din anexă;
o Parcurgeţi împreună cu ei întrebările de pe slide-urile 14-18;

5
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ
o Atrageţi atenţia elevilor să acorde corect punctele pentru fiecare item (2 puncte – dacă îi
place sau i-ar plăcea să realizeze respectiva activitate, 1 punct – dacă respectiva activitate îi
este indiferentă, 0 puncte – dacă nu îi place respectiva activitate);
o Atrageţi-le atenţia să se gândească doar la activitatea în sine, şi nu la o eventuală profesie
implicată de acea activitate, şi de asemenea doar la cât de mult i-ar plăcea o activitate şi nu
dacă se pricepe sau nu să o realizeze.
o Cereţi elevilor să facă sumele pe fiecare rând de pe fişele de răspuns. Semnificative din
punctul de vedere al tipurilor de personalitate sunt primele 2-3 scoruri obţinute;
o Parcurgeţi împreună descrierile tipurilor de personalitate şi a sugestiilor privind cariera,
discutaţi şi despre alte profesii decât cele enumerate.

2. A treia întâlnire – Activitate de informare privind oferta educaţională


 Informare în privinţa structurii învăţământului liceal şi profesional, pe profiluri, filiere şi specializări,
scurtă descriere a acestora;
o După prezentarea fiecărui profil, specializări sau calificări sunt enumerate şcolile din judeţul
Cluj unde acestea pot fi regăsite (informaţiile se referă la situaţia existentă în acest an şcolar);
o Dând click pe denumirea fiecărei şcoli ajungem la o prezentare a respectivei şcoli, în care
sunt cuprinse informaţii despre oferta educaţională, facilităţi, ultima medie de intrare etc.

3. Activitate suplimentară (opţională) – „Înapoi la şcoală”


 Activitatea constă în invitarea, pe rând, a câte unui părinte a fiecărui elev din clasă (poate fi invitat şi
altcineva din familie), care să prezinte clasei profesia pe care o practică, cu accent pe aspectele concrete
ale activităţii de zi cu zi. Încercaţi să aveţi invitaţi din domenii cât mai variate de activitate, cu şi fără
studii superioare etc.
 Activitatea se poate desfăşura pe tot parcursul semestrului sau anului şcolar, în fiecare lună fiind de
exemplu alocată câte o oră în care vor vorbi câte 3-4 părinţi (de ex. 10 minute prezentare, 5 minute
întrebări);
 Această activitate poate fi foarte util de realizat, mai ales dacă nu aţi desfăşurat activitatea „Interviu
în familie”, descrisă anterior;
 În plus faţă de scopul evident, de orientare şcolară şi profesională a elevilor, invitarea părinţilor poate
avea şi beneficii secundare, cum ar fi creşterea gradului de implicare a acestora în activitatea şcolară,
exeperenţierea directă de către aceştia a mediului în care învaţă copilul;
Dacă desfăşuraţi o astfel de activitate fiţi însă foarte atenţi să nu fie elevi care să se simtă lăsaţi pe
dianfara sau umiliţi. Întrebaţi-i pe fiecare dacă au pe cineva în familie pe care ar dori să îl invite, şi nu
insistaţi prea mult dacă unii elevi refuză.

6
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

 Varianta mai „clasică” a acestei activităţi constă în invitarea unor specialişti din afara. În acest caz,
încercaţi oricum să găsiţi persoane cu ocupaţii cât mai diferite, eventual chiar din comunitate,
contribuind astfel şi la formarea unui parteneriat real şcoală-comunitate (de exemplu – asistenta
medicală, mecanicul de întreţinere, vânzătoarea de la alimentară, poliţistul etc.)

4. Lectorat cu părinţii

Utilizarea materialului pentru părinţi (Pasi in cariera parinti.ppt)

Materialul pentru părinţi constă într-o prezentare PPT cuprinzând informaţii legate de aspecte
caracteristice ale dezvoltării în adolescenţă şi de modalităţi de comunicare în familie cu scopul
optimizării luării deciziei privind cariera.
Discutaţi cu părinţii pe baza informaţiilor din prezentare, îndemnaţi-i să-şi exprime opinia, să
exemplifice din propria experienţă etc.
Prezentarea este continuată începând cu slide-ul 25 din prezentarea adresată elevilor (partea de
informare legată de profiluri, specializări, calificări şi şcolile din judeţul Cluj unde acestea pot fi
regăsite).
Accesaţi prezentările şcolilor, în funcţie de interesul exprimat de participanţi, dând click pe pe
denumirea fiecărei şcoli. (ca să funcţioneze linkurile, prezentarea trebuie să fie sub formă de slide-show,
maximizată cu F5)

5. Aplicarea chestionarului de opţiuni şcolare (Anexa)

 Este important să fie deja parcurse etapele anterioare din program (de informare şi de consiliere)
pentru ca elevii să-şi poată exprima opţiunea
 Se aplică la toţi elevii de clasa a VIII-a în grup
 Centralizarea se va realiza utilizând macheta din Centralizator

7
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

6. Evaluarea programului „Paşi în carieră” (Anexa 6)


 Se completează de către cadrul didactic care a aplicat programul (consilier şcolar sau
diriginte);
 Prima parte a chestionarului de evaluare solicită opinia cadrului didactic, în calitate de
profesionist care a aplicat programul, cea de a doua şi a treia parte constând într-un rezumat
al opiniilor elevilor, respectiv părinţilor, obţinute de către cadrul didactic în cadrul unor
discuţii dirijate, realizate după finalizarea întâlnirilor (focus-grup-uri);
 Se realizează pe structura din Anexa 6;
 Se trimite pe mail-ul CJRAE (cjraecluj@yahoo.com) până cel târziu în data de 13 decembrie
2019.

Activităţile cu elevii şi părinţii (inclusiv aplicarea chestionarului de opţiuni şcolare)


se desfăşoară în perioada 16 octombrie - 21 noiembrie 2019.
Este important ca în momentul aplicării chestionarului elevii să fi parcurs deja
programul OŞP.

Rezultatele centralizate la nivel de şcoală ale chestionarului (utilizând macheta


ataşată) vor fi transmise cel târziu până la data de 21 noiembrie 2019, ora 15, la
CJRAE Cluj, Str. Argeş 24, etaj 3, camerele 310-312

Echipa CJAP vă doreşte succes!

8
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ
ANEXA 1

Cadranul I: Calităţi personale


Cadranul II: Lucruri la care vă pricepeţi, pe care le faceţi bine
Cadranul III: Ceea ce vă place să faceţi
Cadranul IV: Ceea ce credeţi că spun alţii despre voi

9
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ
ANEXA 2

Scrisoarea 1

„Dragi prieteni din redacţie,


Mă cheamă Alina şi am 15 ani (mda, şi sunt în clasa a VIII-a...). M-am gândit să vă cer şi vouă o
părere, pentru că nu prea ştiu cum să procedez - toţi îmi dau o grămadă de sfaturi despre ce ar trebui să
aleg începând cu clasa a IX-a şi nu mai ştiu pe cine să ascult. Prietenele mele îmi spun să mă duc cu ele
la o clasă de mate-info, dar nu mi-a plăcut niciodată matematica şi nici calculatoarele, şi cred că mi-ar fi
cam greu; părinţii mi-au spus să aleg o secţie de contabilitate, că e de viitor; mătuşa mea insistă să mă
duc la ştiinţele naturii ca să fac după aceea medicina... şi eu nu ştiu încotro să o apuc.
Eu sunt mai bună la română decât la mate, îmi plac copiii (ăia mici) şi să vorbesc cu oamenii în
general, îmi plac animalele, muzica (ştiu să cânt binişor – zic alţii)... şi nu mai ştiu. Nici nu am timp să
mă documentez destul – sunt ocupată şi cu şcoala (că vine examenul), îl mai ajut câte un pic la lecţii şi
pe frate-meu care e în clasa a III-a (culmea, chestia asta chiar îmi place!), şi aş mai vrea şi nişte timp
liber. Aşa că m-am gândit că poate mă ajutaţi voi un pic – cum ar trebui să procedez mai departe ?”

Scrisoarea 2

„Dragă redacţie,
Mă cheamă Andrei şi sunt în clasa a VIII-a – de asta vă şi scriu de fapt : sunt cam „presat” să mă
hotărăsc unde să merg din clasa a IX-a, şi nu prea ştiu. Adică ceea ce aş vrea eu ar fi să fac informatică –
îmi plac calculatoarele şi pot zice că mă şi pricep cât de cât (nu numai la jocuri...). Problema e că am o
medie cam mică, în jur de 7, şi nu prea cred că am vreo şansă să intru la clase de info. În plus,
matematica nu e punctul meu forte. Altceva nu ştiu ce aş putea să fac. Voi ce credeţi ?”

Scrisoarea 3

„Salutare !
Sunt Mihai, sunt elev într-a VIII-a şi am (aproape) 15 ani. Vă scriu să vă rog să-mi daţi un sfat – să vă
spun despre ce e vorba : părinţii mei sunt hotărâţi să mă trimită la o clasă de construcţii, ca să pot lucra
mai târziu împreună cu tata în domeniul ăsta. Mie însă nu prea îmi place să lucrez aşa ceva şi nici nu mă
pricep – mie îmi plac chestiile tehnice, ştiu de exemplu să montez piese în calculator şi mi-am reparat şi
CD player-ul singur. Totuşi, ai mei zic că asta e doar o joacă, şi de aceea nu vreau eu construcţii pentru
că sunt leneş. Eu nu sunt de acord, dar nu ştiu cum să îi conving. Nici n-aş vrea să mă chiar cert cu ei, dar
nu prea ştiu cum să port discuţia asta. Voi ce ziceţi ?”

Scrisoarea 4

„Stimată redacţie,
Mă cheamă Georgiana şi sunt în clasa a VIII-a. Vă scriu pentru că nu nu ştiu ce să fac într-o problemă :
eu aş vrea să mă fac coafeză sau cosmeticiană, pentru că îmi place mult domeniul ăsta – îmi place să
povestesc cu oamenii şi să îi ajut să arate mai bine, îmi plac cosmeticele... în fine, cred că mi s-ar potrivi.
Părinţii mei ar fi de acord, însă prietenele mele cele mai bune, care îmi sunt şi colege, spun că este o
prostie, că numai elevii slabi, care nu pot face altceva se duc la Şcoala de arte şi meserii (am aflat că asta
ar trebui să fac ca să devin coafeză). Şi unii din profesori zic cam acelaşi lucru, e ca un fel de ameninţare
pentru cei care nu învaţă şi iau tot note de 3 şi 4 : „O să ajungi tu la SAM!”. Eu nu sunt aşa de slabă la
învăţătură, chiar dacă sunt undeva mai jos de mijloc. Mi-e teamă că prietenele mele n-or să mai vrea să
fie prietene cu mine... Voi ce ziceţi, să renunţ la ideea mea, chiar dacă îmi place ?”

10
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ
ANEXA 3

LISTA VALORILOR MELE

Mai jos este o listă cu lucrurile pe care elevii le consideră importante.


Aşează-le în ordinea importanţei (de la cea mai importantă la cea mai puţin importantă) pe care le-o acorzi
tu, personal. Care este cea mai importantă pentru tine? Încearcă să evaluezi ceea ce este cu adevărat
important pentru tine, nu ceea ce spun alţii că este important.

___A avea o relaţie bună cu părinţii


___A avea prieteni buni
___A avea bani să merg la film, să mănânc în oraş şi să-mi cumpăr lucruri care îmi plac
___A avea note mari
___A avea mult timp liber să fac ceea ce vreau
___A trăi într-o casă mare cu multe facilităţi (piscină, mobilă frumoasă, camera mea etc.)
___A deveni un bun sportiv
___A învăţa multe lucruri noi
___A fi de ajutor altor oameni, prietenilor sau familiei
___A fi cinstit în viaţă, cu familia, prietenii şi şcoala
___A fi o persoană importantă, respectată de ceilalţi

LISTA VALORILOR MELE

Mai jos este o listă cu lucrurile pe care elevii le consideră importante.


Aşează-le în ordinea importanţei (de la cea mai importantă la cea mai puţin importantă) pe care le-o acorzi
tu, personal. Care este cea mai importantă pentru tine? Încearcă să evaluezi ceea ce este cu adevărat
important pentru tine, nu ceea ce spun alţii că este important.

___A avea o relaţie bună cu părinţii


___A avea prieteni buni
___A avea bani să merg la film, să mănânc în oraş şi să-mi cumpăr lucruri care îmi plac
___A avea note mari
___A avea mult timp liber să fac ceea ce vreau
___A trăi într-o casă mare cu multe facilităţi (piscină, mobilă frumoasă, camera mea etc.)
___A deveni un bun sportiv
___A învăţa multe lucruri noi
___A fi de ajutor altor oameni, prietenilor sau familiei
___A fi cinstit în viaţă, cu familia, prietenii şi şcoala
___A fi o persoană importantă, respectată de ceilalţi

11
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

ANEXA 4
FIŞĂ DE RĂSPUNS – CHESTIONARUL DE INTERESE „INTERTEST”

Tipul de personalitate

Întrebare 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 TOTAL
Scor REALIST

Întrebare 2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86 TOTAL
Scor INVESTIGATIV

Întrebare 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81 87 TOTAL
Scor ARTISTIC

Întrebare 4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 64 70 76 82 88 TOTAL
Scor SOCIAL
Întrebare 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 65 71 77 83 89 TOTAL
Scor ÎNTREPRINZĂTOR

Întrebare 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 TOTAL
Scor CONVENŢIONAL

Tipul de personalitate

Întrebare 1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 TOTAL
Scor REALIST

Întrebare 2 8 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 74 80 86 TOTAL
Scor INVESTIGATIV

Întrebare 3 9 15 21 27 33 39 45 51 57 63 69 75 81 87 TOTAL
Scor ARTISTIC

Întrebare 4 10 16 22 28 34 40 46 52 58 64 70 76 82 88 TOTAL
Scor SOCIAL
Întrebare 5 11 17 23 29 35 41 47 53 59 65 71 77 83 89 TOTAL
Scor ÎNTREPRINZĂTOR

Întrebare 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60 66 72 78 84 90 TOTAL
Scor CONVENŢIONAL

12
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ
CHESTIONAR ELEVI CLASA A VIII-A

1. Numeşte şcoala pe care vrei să o urmezi după terminarea clasei a VIII-a şi bifează în tabelul de mai jos
specializarea sau domeniul dorit(ă):
Şcoala pe care vreu să o urmez: .................................................................................................................................

FILIERĂ PROFIL SPECIALIZARE / DOMENIU OPŢIUNE


(bifează aici)
TEORETICĂ REAL Mate-info
Ştiinţele naturii
UMAN Filologie
Ştiinţe sociale
TEHNOLOGICĂ TEHNIC Mecanică
Electromecanică
Electronica automatizari
Electric
Chimie industriala
Construcţii, instalaţii şi lucrari publice
Producţie media
SERVICII Turism şi alimentaţie
Comerţ
Economic
RESURSE NATURALE ŞI Protectia mediului
PROTECTIA MEDIULUI Agricultură
Industrie alimentara
VOCAŢIONALĂ ARTISTIC Arte vizuale
Muzica
Coregrafie, teatru
SPORTIV
TEOLOGIC
PEDAGOGIC
MILITAR

CALIFICĂRI
OPŢIUNE OPŢIUNE
(bifează (bifează
aici) aici)
Brutar–patiser–preparator prod. făinoase Lăcătuş mecanic prestări servicii
Bucătar Lucrător hotelier
Cofetar-patiser Lucrător în agricultura ecologică
Comerciant-vânzător Mecanic agricol
ŞCOALĂ Confecţioner articole piele şi înlocuitori Mecanic – auto
PROFESIONALĂ
Confecţioner produse textile Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie
Constructor structuri monolite Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice
Electrician exploatare joasă tensiune Operator la maşini cu comandă numerică
Electrician aparate şi echipamente Operator în ind. medicamentelor şi produselor
electrice şi energetice cosmetice
Electrician protecţii prin relee, Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie
automatizări şi măs. în instalaţii energ.
Electromecanic utilaje şi instalaţii Preparator produse carne şi peşte
industriale
Electronist aparate şi echipamente Sudor
Electronist reţele de telecomunicaţii Tapiţer-plăpumar-saltelar
Fierar betonist-montator prefabricate Tâmplar universal
Frizer coafor manichiurist pedichiurist Tinichigiu vopsitor auto
Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi Zidar – pietrar – tencuitor
gaze
Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj Zugrav – vopsitor – ipsosar – tapetar
tehnologic

13
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ
ANEXA 6

EVALUAREA PROGRAMULUI „PAŞI ÎN CARIERĂ”

Şcoală
Nume
Calitate  Consilier
 Diriginte

Număr elevi participanţi


Număr părinţi participanţi

I. CADRU DIDACTIC

1. Cum apreciaţi utilitatea pe ansamblu şi pe fiecare activitate în parte a programului Paşi în


carieră? (pe o scală de la 1 la 5 unde 1 înseamnă „foarte mică” şi 5 „foarte mare”)
Nu înercuiţi nimic dacă nu aţi realizat activitatea respectivă.
Activitate Grup ţintă Evaluare
Activitatea „Blazonul personal” Elevi 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____5
Activitatea „Scrisori la redacţie” Elevi 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____5
Activitatea „Valorile mele” Elevi 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____5
Activitatea „Cum îşi aleg oamenii Elevi 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____5
meseriile?” (interviu în familie)
Chestionarul de interese „Intertest” Elevi 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____5
Informare, oferta educaţională din Elevi, părinţi 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____5
judeţul Cluj
Informaţii legate de aspecte caracteristice Părinţi 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____5
ale dezvoltării în adolescenţă şi de
modalităţi de comunicare în familie
Programul pe ansamblu 1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____5

2. Notaţi orice sugestii sau comentarii legate de programul „Paşi în carieră”:


..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

II. ELEVI

3. Cum apreciază (în medie) elevii participanţi utilitatea programului Paşi în carieră? (pe o scală
de la 1 la 5 unde 1 înseamnă „foarte mică” şi 5 „foarte mare”)
1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____5

4. Care sunt activităţile care au fost considerate plăcute, interesante de către elevi?

.................................................................................................................................................................

5. Care sunt activităţile care au fost considerate plictisitoare, inutile de către elevi?

.................................................................................................................................................................

6. Ce alte tipuri de activităţi / informaţii consideră elevii că le-ar fi utile în realizarea unei alegeri
cât mai bune privind traseul educaţional? (enumeraţi principalele sugestii)

14
CENTRUL JUDEŢEAN DE RESURSE ŞI DE ASISTENŢĂ EDUCAŢIONALĂ CLUJ
CENTRUL JUDEŢEAN DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ CLUJ

.................................................................................................................................................................

7. Alte comentarii / opinii ale elevilor

.................................................................................................................................................................

III. PĂRINŢI

8. Cum apreciază părinţii participanţi utilitatea programului Paşi în carieră? (pe o scală de la 1
la 5 unde 1 înseamnă „foarte mică” şi 5 „foarte mare”)
1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____5

9. Cum apreciază părinţii participanţi utilitatea informaţiilor din cadrul lectoratului? (pe o scală
de la 1 la 5 unde 1 înseamnă „foarte mică” şi 5 „foarte mare”)
1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____5

10. Ce alte tipuri de activităţi / informaţii consideră părinţii că ar fi utile în cadrul lectoratului?
(enumeraţi principalele sugestii)

.................................................................................................................................................................

11. Alte comentarii / opinii ale părinţilor

.................................................................................................................................................................

VĂ MULŢUMIM!

15

S-ar putea să vă placă și