Sunteți pe pagina 1din 4

Tema: Concepeți un program de colaborare a școlii cu familia pentru prevenirea efectelor

negative ale mass- media asupra copiilor


Bonţidan Liliana, anul I, conversie PIPP

Program de colaborare şcoală- familie “Mass-media- prieten si nu dusman”,


Parteneriat scoală- familie
Argument
În ziua de astăzi societatea trece prin numeroase schimbări, iar educația reprezintă un proces ce
trebuie îmbunătățit constant, astfel încât să facă față cerințelor pe care aceasta le impune.
Dar acest proces de formare a personalităţii copiilor organizat de către şcoală nu poate fi izolat
de acţiunile educative pe care le exercită ansamblul vieţii sociale. Educaţia nu se limitează la spaţiul
şcolar. În afara unor structuri formale prestabilite, individul poate învăţa în multiple împrejurări de
viaţă şi sub înrâurirea a numeroşi factori educogeni ce se manifestă pe plan social. “Pe lângă o
educaţie dirijată, controlată, el beneficiază şi de o educaţie ocazională, spontană, care se exercită prin
toate influenţele vieţii sociale. Fenomenul educaţiei se extinde la întreaga scară a societăţii.”1
Aşadar, asupra copiilor se exercită diverse acţiuni atât provenite din mediul şcolar, prin educaţia
formală cât şi prin factori sociali, care pot să-şi asume şi o funcţie educativă, numită educaţie neformală
sau informală. In contextual actual când învăţarea de tip e-learning a reuşit să mute mediul şcolar în
online, în spaţiul virtual, educaţia de tip neformal şi mai ales cea de tip informal devin, din ce în ce mai
importante.[ CITATION Alb \l 1033 ]
Dezvoltarea personalitătii copiilor nu este doar sarcina exclusivă a şcolii. Este un obiectiv la
realizarea căruia contribuie întregul sistem social, prin intermediul mai multor factori implicaţi. Şcoala,
familia, grupurile de apartenenţă, mass-media, alte instituţii ce îşi asumă astfel de atribuţii influenţează
atât eforturile de instruire ale copiilor, cât şi practicile lor de loisir. “Acţionând convergent, ca un tot
unitar, aceşti factori pot configura un sistem de educaţie eficace. Coordonarea şi integrarea celor trei
forme ale educaţiei, care se completează şi se potenţează reciproc, asigură o dezvoltare coerentă a
întregului proces de formare şi dezvoltare a personalităţii individului. Un parteneriat al şcolii cu toţi
ceilalţi factori educativi este, deci, nu numai de dorit, ci chiar necesar. Mai mult decât atât, şcolii îi
revine sarcina de a ordona, sintetiza şi valorifica influenţele exercitate de aceştia, astfel încât aportul
educativ pe care îl aduc să aibă relevanţa scontată.”[ CITATION Alb \l 1033 ]
De aceea existenţa unui partenerial real între toţi factorii care contribuie la formarea şi
dezvoltarea unei personalitati armonioase la educabili, este absolut necesar şi se impune ca un
instrument de lucru mai ales acum, în conditiile în care utilizarea resurselor educaţionale deschise sunt
bazate pe platforme de e-learning. aplicaţii colaborative şi pe mass-media din ţară şi străinătate.
Relaţia dintre mass-media şi procesul dezvoltării personalităţii copiilor este o relaţie care
trebuie bine folosită, deoarece influenţele exercitate asupra lor prezintă o însemnătate aparte. Dacă
adulţii reuşesc să evite mai uşor potenţialele efecte negative, copiii se află în plin proces de maturizare
intelectuală, afectivă, morală sau civică şi posibilitatea ca efectele să nu fie cele dorite fiind mult mai
mare.[ CITATION Alb \l 1033 ]
Mass-media este si un formator de opinie şi atunci pentru că se urmăreşte atragerea unui număr
cât mai mare de clienţi, comunicarea de masă oferă o mare varietate de conţinuturi, atractive şi

1
Ion Albulescu, Suport de curs, anul I PIPP
1
2
accesibile, mereu înnoite şi permanent promovate prin diferite campanii de publicitate. De aceea se
impune o educaţie pentru selectarea conţinuturilor cu efect pozitiv asupra educabilului.
Ţinând cont că deja şcoala, pentru o perioadă de timp, îşi desfăşoară activitatea în mediul on-
line, se impune cunoaşterea fenomenului de cyber-bulling, aţăt de către părinţi, cât şi de copii.
În societatea în care trăim se pune din ce în ce mai mare accent pe conceptul de educație
permanent este chiar o necessitate educarea părinților pentru a constientiza efectele mass-mediei asupra
copiilor. Familia este primul inițiator socio-cultural al copilului, iar școala constituie experiența de
viață a acestuia în societate.
Este necesar ca părinții să știe să-și educe și să-și ajute copiii în orice situație, iar implicarea lor
în prevenirea efectelor negative ale mass-madia este cea care vine în sprijinul educatiei formale a
copiilor.
Scop: Organizarea unor activități de consiliere a familiei, cu menirea de dezvolta abilitățile de
comunicare și empatizare cu copiii, pentru prevenirea influenţelor efectelor negative ale mass- mediei
asupra dezvoltării personalităţii lor. 
Obiective:
- conștientizarea de către părinţi a influenţei mass-media asupra progresului sau eșecului
copilului.
- utilizarea eficientă şi în siguranță a internetului ca sursă de documentar
- stabilirea unor reguli pentru o navigare sigură şi eficientă pe Internet, de prevenire a
fenomenului de cyber-bulling
- conștientizarea necesității selectării informaţiilor oferite de mass-media prin publicitate
- implicarea unui număr cât mai mare de părinți, bunici şi alți membri ai comunității în educația
copiilor
- Realizarea unui produs finit “Mass- media- prietenul meu” sub forma unei cărticele electronice.

Grup țintă: părinții şi elevii clasei a V-a


Durată: parteneriatul se va desfășura pe parcursul semestrului II, an şcolar 2020-2021
Resurse: umane: părinții, elevi, dirigintele clasei a V- A, director şi consilier şcolar
materiale: laptop/calculator, video-proiector, materiale informative atât în format letric cât şi
e-book, pliante, chestionare, platforma e-learning.
Teme propuse:
 Mass-media si influentele sale în dezvoltarea personalitătii copiilor
 Siguranţa pe internet. Strategii de identificare a comportamentelor deviante
 Ora de net este importantă pentru mine
 Televizorul- mereu o sursa de informare
 Ce este cyber-bullyingul?
 Impreună reuşim să navigăm prin mass-media

2
M. Coman, Introducere în sistemul mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 1999.
2
Calendarul activităților
Nr Perioada Conținuturi Participanți Modalități de realizare
.
crt
1. Ianuarie Prezentarea proiectului Părinți, elevi, Portofoliul familiei
2020 „Mass-media- prieten şi nu diriginte,
duşman!” director
2. Februarie Influientele mass- mediei Părinți, Prezentare filmului
2020 asupra copiilor. Metode de diriginte, Pliante cu informatii despre
identificare şi intervenţie a consilier agresiunea pe interner
comportamentului deviant şcolar
3. Martie Siguranţa pe internet Părinți, elevi Dialog, pliante informative/
2021 - 10 reguli de navigare sigură diriginte prezentare filmulet educativ
și plăcută pe Internet despre cyber-bullying/
www.oradenet.ro
4. Aprilie Ora de net este importantă Părinți, elevi, Discutii libere, conversaţia,
2021 pentru mine- diriginte problematizarea, Accesarea
Realizarea unei biblioteci cu de aplicaţii colaborative
resurse RED – filmulete Vizionarea filmului Povestea
educative, lucrări ale copiilor lui Becky, de pe YouTube:
5. Mai Televizorul- mereu o sursă de Părinți, Problematizarea,
2021 informare diriginte discuții, prezentare power-
Publicitatea în mass-media point. dezbatere
6. Iunie Impreună reuşim să navigăm Părinți, elevi, Discutii, Chestionar,
2021 prin mass-media diriginte completarea chestionarului 
Ești în siguranță pe
Prezentarea cărţii electronice internet? realizat cu Google
„Mass-media- prietenul meu” Formulare 

Bibliografie
Albulescu, Educaţia şi mass-media. Comunicare şi învăţare în societatea informaţională, Editura Dacia,
Cluj-Napoca, 2003.
M. Coman, Introducere în sistemul mass-media, Editura Polirom, Iaşi, 1999
Popa Dorin, Mass-media astăzi. Iasi:Institutul European, 2002.

3
MCyberbulling – ul se face:
 cu ajutorul calculatorului sau a telefonului mobil;
 pe bloguri, pagini personale, forumuri, SMS, MMS sau rețele de socializare;
 prin încărcarea unor poze sau video pe Internet fără a ține cont de dreptul la viața privată a
victimei.
 Site – uri de ură – agresorul creează un site de ură pentru a hărțui victima. Această acțiune constă în
publicare unor poze sau videoclipuri în care arată victima în situații jenante;
 Grupuri de ură – sunt grupuri care apar uneori pe Facebook sau pe alte rețele sociale și au în comun
faptul că urăsc un grup mare de oameni; chiar dacă administratorul contului anulează contul,
agresorul deschide alt cont și continuă agresiunea;
 Agresiunea cu ajutorul telefonului mobil – este cea mai des folosită prin trimiterea mesajelor cu
text jignitor; conținutul poate fi verbal sau prin imagini;
 Agresiunea pe bloguri – sunt scrise comentarii cu text jignitor;
Agresiunea prin votare pe Internet, de genul ”Cine este cel/cea mai frumos/frumoasă sau cel/cea mai
urât/urâtă?”; aceste întrebări sunt un fel de agresiune onlineary si omul ....

S-ar putea să vă placă și