Sunteți pe pagina 1din 1

Mini Glosar- 5 termeni corelati cu termenul curriculum

Sinteza din suportul de curs

Situația de învățare reprezintă un element cheie al conceptului de curriculum, un context


pedagogic configurat prin acţiunea conjugată şi convergentă a următoarelor categorii principale
de elemente: obiectivele de învățare, conținuturile învățării, sarcina de învățare, metodologia de
predare-invatare, metodologia de evaluare, resursele materiale ale mediului de instruire și ale
spațiului de învățare, caracteristicile contextului comunicarii și ale contextului relational si
resursele de timp.
Experiența de învăţare reprezintă o componentă a structurii curriculumului, care se referă la
modalitatea personalizată de interiorizare a situaţiei de învăţare, la trăirea personală generată de o
situaţie de învăţare, trăire care se poate obiectiva în modificări ale structurilor cognitive, afective
sau psihomotorii (achiziţii).
Mediile curriculare reprezintă ambianţe generale, care, cu deosebire prin coordonatele spaţio-
temporale, materiale şi ideologice influenţează semnificativ demersurile de proiectare a
curriculumului şi, implicit, a activităţilor curriculare.
Ciclurile curriculare reprezintă periodizări/ segmentări ale şcolarităţii pe mai mulţi ani de studiu
(in funcţie de nivelurile de dezvoltare cognitivă, afectivă şi fizică ale elevilor), care au în comun
anumite finalităţi educaţionale şi sisteme metodologice.
Ciclurile de învăţământ/ ciclurile de şcolarizare/ ciclurile şcolare/ treptele de şcolaritate
reprezintă structuri ierarhizante în plan vertical, diacronic, care explicitează perioada şcolarităţii
(ca şi ciclurile curriculare şi ca şi nivelurile de învăţământ) într-un sistem educaţional.