Sunteți pe pagina 1din 2

1.

ROLUL MOTIVAŢIEI ÎN ORGANIZAŢIE


În orice economie de piaţă organizaţiile sunt caracterizate de schimbări ireversibile de
priorităţi, adesea conflictuale, de presiuni pentru obţinerea unor rezultate financiare peste
aşteptări. Nu există domeniu de activitate care să se poată considera imun în faţă exigenţelor
impuse de mediul economic actual.

Motivaţia este crucială în succesul privit nu doar la nivelul companiei, dar şi la nivelul
fiecărui departament sau proiect. Este şi motivul pentru care motivarea angajatilor se detaşează
drept unul din cele mai importante domenii de responsabilitate ale unui manager.

Rolul motivaţiei nu se limitează la a-i face pe oameni să muncească, ci merge până la a


înţelege care sunt nevoile lor, ce anume îi stimulează spre a lucra mai bine şi a-i face să dorească
să obţină rezultate mai bune, lucru care implică utilizarea integrală a resurselor fizice şi
intelectuale de care dispun indivizii.

Avantajele de a lucra cu oameni motivaţi sunt :

 Munca va fi făcută la standardele fixate şi în termenele-limită stabilite.


 Oamenii vor lucra cu plăcere şi se vor simţi apreciaţi, iar acest lucru se va
reflectă imediat în performanţele lor.
 Moralul ridicat al oamenilor va furniza o atmosferă de lucru excelentă.
 Rezultatele vor fi monitorizate chiar de către persoanele implicate şi vor
necesita mai puţină supervizare.
 Oamenii vor munci mai bine deoarece vor dori să obţină rezultate bune.
Indiferent de conţinutul motivării, rolurile îndeplinite sunt multiple şi intense. Ţinând
cont de palierul indicat, rolurile şi efectele motivării pot fi rezumate astfel :

Rolul managerial este cel mai direct şi constă, în esenţă, în determinare de factori a
conţinutului şi eficacităţii funcţiei de antrenare, care, la rândul ei, condiţionează decisiv
concretizarea celorlalte funcţii manageriale - previziunea, organizarea, coordonarea şi control-
evaluarea.

Rolul organizaţional se referă la impactul major pe care motivarea îl are direct şi prin
intermediul celorlalte elemente manageriale asupra modului cum funcţionează organizaţia şi
performanţele sale.

Rolul individual vizează puternica dependenţă a satisfacţiilor şi insatisfacţiilor fiecărui


salariat din organizaţie, a evoluţiei sale, de motivarea exercitată în organizaţie.
Rolul economic se referă la condiţionarea indirectă, dar substanţială a performanţelor
economice ale fiecărei organizaţii de motivarea ce predomină cadrul său.

Rolul social reprezintă în fapt efectul sinergetic al precedentelor roluri în planul


elementelor psiho-sociologice.

Managerial

Organizaţio Individual
nal

Rolurile
motivaţiei

Social Economic

Fig. 1 : Rolurile motivaţiei