Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect de lecţie

Unitatea scolară: Liceul Tehnologic Al. I.Cuza


Disciplina: Protecţia consumatorului şi a mediului
Profesor: Oancea Stela
Clasa: a-X –a E
Nr ore/sapt: 4 ore
Anul şcolar: 2019-2020
Unitate de învătare: Termenul de valabilitate, aspectul și integritatea ambalajului ;
Lecţia: Modificările calitative ale produselor pe timpul păstrării
Tipul lectiei: mixtă
Durata lectiei: 50 min
Locul de desfasurare: Sala de clasă
Competenta specifică: C 2
Conţinutul activitătilor de instruire:
Cod Arii de continut Sub-arii de continut
C1 Generalitati Integritatea ambalajului
Factori care influenţează păstrarea mărfurilor
C2 Modificările calitative ale 1.Modificări fizice
produselor pe timpul păstrării 2.Modificări chimice
3.Modificări biochimice
Modificări microbiologice

Obiective operationale: La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili:


La sfârşitul lecției, elevii vor fi capabili :
O1 - să identifice principalele modificări fizice ale mărfurilor pe durata păstrării, prezentând
exemple de anumite situații reale, pe baza notițelor, prezentându-le pe scurt în fața clasei;
O2 - să identifice principalele modificări chimice ale mărfurilor pe durata păstrării, prezentând
exemple de anumite situații reale, pe baza notițelor, prezentându-le pe scurt în fața clasei;
O3 - să identifice principalele modificări biochimice ale mărfurilor pe durata păstrării, prezentând
exemple de anumite situații reale, pe baza notițelor, prezentându-le pe scurt în fața clasei;
O4 - să identifice principalele modificări microbiologice ale mărfurilor pe duarata păstrării,
prezentând exemple de anumite situații reale, pe baza notițelor, prezentându-le pe scurt în fața
clasei;

1
Metode şi procedee de instruire: ,expunerea,conversatia, explicatia, repetiţia
Mijloace de invatamant de uz general: prezentare power point, tabla , creta, caiete de notite, fişe
de lucru
Evaluare: Observarea curentă, evaluare orala,evaluare scrisă
Mod de lucru cu elevii : frontal individual
Bibliografie : Manual pentru clasa a Xa ,editura CD Press, 2010 Tănţica Petre, Gabriela
Iordache,Valentina Capotă

2
Timp
Evenimentele Strategie didactica
instruirii. Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode de Mijloace de Forme de Evaluare
Continuturi/ invatamant invatamant organizare
Obiective a activitatii
Secventa 2 Face prezenta elevilor, noteaza elevii absenti in catalogul Raspund la intrebarile puse Conversatia Catalog, Frontala
organizatorică clasei; face observatii si recomandari, daca este cazul. de profesor, isi insusesc pixuri,tabla -
observatiile si prezentare
recomandarile primite. PPoint

Verificarea 8 Prin sondaj, pune întrebări legate de lecţia anterioară:


cunoştintelor din Întrebarea nr. 1 . Clasificați factorii care Cei solicitaţi răspund la Conversaţia Individuală Evaluare
lecţia anterioară întrebări . Explicaţia Frontala orală
influențează păstrarea mărfurilor.
Ceilalţi ascultă răsunsurile
Răspuns: şi eventual aduc completări
Factori interni-proprietăți fizice, biologice, chimice;
stadiul de prelucare tehnologică; starea de salubritate;
Factori externi- factori atmosferici, factori biologici,
factori mecanici, ambalajul, starea de igienă, respectarea
vecinătății admise, modul de aranjare a ambalajelor.)

Intrebarea nr.2. Enumeraţi modificările fizice


Răspuns :
1.Absorbţia şi desorbţia
2.Îngheţarea
3.Decolorarea
4. Precipitarea
5.Evaporarea
6.Dilatarea
Înrebarea nr. 3.Enumeraţi modificările chimice
Răspuns:
1 Oxidarea grăsimilor
2.Îmbrumarea neenzimatică
3.Bombajul chimic

3
Întrebarea nr.4 Enumeraţi modificările biochimice
Răspuns :
1.Respiraţia
2.Îmbrumarea enzimatică
3.Încolţirea (germinarea)
4Maturarea
5.Autoliza

Reactualizarea 2 Cum sunt satisfacute nevoile consumatorilor în privinţa Cei solicitaţi răspund la Conversaţia
cunoştinţelor calităţii produselor? întrebări . Explicaţia Individuala Evaluare
necesare Cum influenţează modificările microbiologice calitatea Ceilalţi ascultă răsunsurile Frontala orala
transmiterii temei produselor şi eventual aduc completări
noi .

4
Transmiterea de noi
cunostinte Propune elevilor o noua situatie (lectie) Observare
Modificările calitative ale produselor pe timpul Asculta si devin interesati Expunerea Suport de Individuala curenta
de propunerea facuta. Explicatia curs (1) Frontala Evaluare
păstrării- modificările microbiologice
20 Isi noteaza pe caiete noile Observatia Caiete de orala
Dirijarea învăţării Prezinta obiectivele lectiei. cunoştinţe transmise Conversatia notite (2)
Li se cere elevilor sa dea exemple de microorganisme Obiecte de
care influenţează substanţele din produs. scris (3)
Tabla (4)
Modificările microbiologice sunt determinate de
microorganismele din alimente şi din mediu ( bacterii,
drojdii, mucegaiuri ) care acţionează asupra substanţelor
din produse(glucide, lipide, proteine ) transformandu-le.
Modificări microbiologice :
1Fermentaţia
A) Fermentaţia alcoolică –este produsă de drojdii,
de unele mucegaiuri şi bacterii şi constă în
transformarea glucidelor în alcool etilic.
Apare la legume, fructe , păstrate în condiţii
necorespunzătoare dar poate sta si la baza unor
procese tehnologice din industria alcoolului, a
berii, a vinului, a panificaţiei
B) Fermentaţia acetică este produsă de bacteriile
acetice şi constă în oxidarea alcoolului etilic
până la acid acetic.. Este procesul de alterare a
vinului(oţeţire) , a berii, a produselor lactate.
C) Fermentaţia lactică este produsă de bacteriile
lactice şi constă în transformarea lactozei şi a
glucozei în acid lactic. Este fenomenul care stă
la baza obţinerii produselor lactate acide ( iaurt,
lapte bătut, chefir)
D) Fermentaţia buritică este produsă de bacteriile
buritice şi constă în transformarea glucidelor în
acid buritic.Produsul capătă gus tamar şi miros
neplăcut. Apare la lapte şi produse lactate lipsite
total de aer.
2. Putrefacţia este produsă de bacterii în absenţa
aerului. Apar produşi de degradare toxici. Produsele au
miros respingător şi sunt otrăvitoare.
3. Bombajul microbiologic este degradarea conservelor
cauzată de acţiunea microflorei existente în acestea, în
cazul în care au fost incorect sterilizate , sau când cutiile
nu sunt etanşe.
4. Mucegăirea apare în cazul păstrării produselor în
condiţii de umiditate ridicată.
5
Obtinerea Cere elevilor sa aleagă o categorie de modificare Se concentreaza si cauta sa Conversatia Observare
performantei si 3 microbiologică şi cere să prezinte influenta sa asupra dea raspunsuri. Explicatia Individuala curenta
asigurarea feed- calităţii produselor Frontala Evaluare
back-ului Incurajeaza elevii care au dat răspunsuri bune dar si pe orala
ceilalti.
Fixarea si Prezinta, pe scurt, notiunile predate, punand accent pe Elevii isi insusesc inca o Observare
consolidarea noilor notiunile mai dificile Solicită elevilor sa completeze o data notiunile predate, Conversatia Fişa de Individuala curenta
cunostinte 10 Fişă de lucru fixandu-le mai bine. Elevii Exercitiul lucru Frontala Evaluare
Evaluarea Dupa finalizarea testului discuta impreuna cu elevii raspund in scris la orala
performantei raspunsurile la intrebarile din test. Corecteaza, daca este intrebarile din Fişa de lucru Evaluarea
cazul, raspunsurile gresite. Retin explicatiile scrisă
suplimentare.
Corecteaza raspunsurile
gresite.
Secventa finala Formuleaza aprecieri, observatii si recomandari. 2
Aprecierea 3 Apreciaza prin note raspunsurile elevilor motivandu-le Retin aprecierile, Conversatia Catalog Individuala
desfasurarii lectiei si observatiile si Frontala
a asimilarii recomandarile. -
cunostintelor
Prezentarea titlul Ambalaje recuperabile Noteaza problema de Explicatia Caietul de
lecţiei pentru ora 1 rezolvat; retin precizarile Conversatia teme Individuala -
următoare profesorului. Frontala
Prezentarea temei Realizaţi un referat ,în cazul unui produs la alegere Noteaza tema de rezolvat; Explicatia Caietul de -
pentru acasă 1 privind Modificările calitative ale produselor retin precizarile Conversatia teme Individuala
alimentare. profesorului. Frontala

6
7
Fisa de feed back

1.Asociati elementele din coloana A cu elementele din coloana B :

A B
1.Cheltuielile pozitive a.Au un caracter economic sau social
2.Cheltuielile negative b.Se refera la cumparari de bunuri de folosinta indelungata
3.Cheltuielile curente c.Cheltuieli cu efecte asupra cresterii economice
4.Cheltuielile de capital d.Cheltuieli ce reflecta un consum definitiv de venit
5.Cheltuieli de transfer e.Cheltuieli ce asigura functionarea institutiilor publice
(materiale si salariale)

2.Clasificati cheltuielile publice din punct de vedere economic-cheltuieli curente


-
-
-
-
-
-

3. Completati spatiile punctate :

- cheltuieli ale serviciilor publice ( administrative ) şi cheltuieli de transfer ( de redistribuire );


- cheltuieli de …………… sau de investiţii se referă la achiziţionarea de bunuri cu folosintă
îndelungată;
- cheltuielile …………………asigură funcţionarea şi întretinerea instituţiilor publice;
-
- cheltuielile de ………………………….pot avea un caracter economic sau social (burse,pens);