Sunteți pe pagina 1din 1

GRUPA APUSENILOR

1. Delimitare și localizare  Nord – Valea Barcăului.  Sud – Valea Mureșului.  Est – Depresiunea Coliniara a Transilvaniei.  Vest –
Dealurile și Câmpia de Vest.

2. Analiza geografică a zonei Forme de relief  Munții Crișului: M-ții Codru-Moma (vf. Pleșu 1.112m), M-ții Pădurea Craiului.  Munții
Bihorului: M-ții Bihor (vf. Bihor 1.849m)..  Munții Mureșului: M-ții Zarandului.  Depresiunile: Zarand, Beiuș.

Rețeaua hidrografică  Lacurile: Fântânele, Gilău.  Râurile: Crișul Alb, Crișul Negru, Crișul Repede, Someș, Arieș, Barcau.

Căi de comunicații  Căi rutiere: E60 – Oradea-Cluj-Napoca, E79 – Oradea-Vascău-Alba-Iulia  Căi feroviare: Oradea – Cluj-Napoca, Oradea –
Vascău, Sântana – Brad, Câmpeni – Câmpia Turzii,  Căi aeriene: Aeroport Oradea.

Așezări umane Așezările urbane sunt reprezentate prin câteva orașe Beiuș, Brad, Gilău, Huedin, Abrud.

3. Analiza militară a zonei Culoare de mobilitate și direcții de ofensivă  Defileul Mureșului prin trecătoarea Deva - Căpruța care leaga Câmpia
de Vest și Podișul Transilvaniei, posibilitatea de manevra fiind pe toate directiile.  Trecătoarea Moldovenești – Câmpeni – Nucet leaga zona de
vest a tarii si zona centrala, posibilitatea de manevra fiind spre est Turda si Tg.Mures, spre sud Brad, Abrud si spre vest Beius si Oradea. 
Trecătoarea Șard-Zlatna-Brad care trece prin Pasul Bucium(925m), leaga valea Crisului Alb de Depr. Transilvaniei, avand posibilitate de manevra
la vest depresiunea Zarand si la est Campia Turzii.

Posibile aliniamente de apărare  în cazul unui atac din partea de Nord, lanțul format din Munții Plopiș și Munții Meseșului reprezintă o barieră
ce face imposibilă trecerea în partea sudică a Munților Apuseni.  în cazul unui atac din partea de Sud, râul Mureș reprezintă un prealiniament de
apărare, fiind dublat de lanțul muntos Munții Zarandului - Munții Metaliferi.  partea de Est a Munților Apuseni este greu accesibilă datorită
râurilor Someș și Mureș care completează singurele posibilități de trecere a lanțului muntos format din Munții Meseșului - Munții Gilău - Munții
Trașcăului.

Puncte cheie din teren  Depresiunile Brad și Huedin favorizează dispunerea rezervelor și a detașamentelor.  Muntii Bihorului, cu cea mai
mare întindere, ocupând partea centrală la altitudinea maximă de 1849 m în Vârful Bihor.  Muntele Mare atinge în varful cu același nume 1826
m.  Muntele Găina cu Vârful Gaina la o altitudine de 1484 m.  Hidrocentralele de pe Someșul Mic și Dragan.

Eventuale restricționări în desfășurarea operațiilor militare  Partea de Vest a Munților Apuseni reprezintă un aliniament dificil de apărat, datorită
numeroaselor posibiltăți de acces în interiorul zonei montane.  Relieful puternic frământat, acoperit, compartimentat şi existenţa unor porţiuni
de teren greu accesibile limitează folosirea tehnicii de luptă.  Înclinarea mare a pantelor determină creşterea consumului de carburanţi şi scade
puterea motoarelor.  Greutăți în aprovizionare, în special prin partea de Vest a zonei muntoase.

4. Particularități ale ducerii luptei în zona geografică, rezultate în urma analizei geografico-militare  Trupele, în general, acţionează cu flancurile
acoperite, cu excepția părții vestice.  Avantaj în apărarea zonei Sud-Estice, aliniamente fortificate cu obstacole naturale și accesul foarte greu
accesibil în interiorul Munților Apuseni.  Imposibiltate accesului în centrul țării prin partea de Vest a Munților Apuseni.  Asigură condiții
favorabile ducerii luptei pentru o perioada de timp lungă, reducând extinderea câmpului de luptă.

5. Posibilități de trecere din zona geografică în altă zonă geografică  Nord: prin Depresiunea Șimleu se face legătura cu Dealurile Silvaniei. 
Sud: prin trecătoarea Petriș-Vașa de Jos se face legătura cu Dealurile Lipovei, prin trecătoarea Deva-Brad se poate ajunge în Culoarul Orăștiei 
Est: prin Depresiunea Huedin se poate ajunge în Podișul Someșelor.  Vest: prin Depresiunile Zarand, Beiuș fac legătura cu Dealurile și Câmpia
de Vest.