Sunteți pe pagina 1din 3

MODEL REZOLVARE SPEȚĂ (întrebările se regăsesc la majoritatea spețelor)

1. Care sunt subiecții de drept internațional umanitar din conflict și care este statutul lor?

La calitatea de subiect se scriu 3 elemente:

- tipul entității (stat/ grup armat nestatal/ organizație internațională/ mișcare de eliberare*)

- tipul de subiect (principal sau originar – pentru state / secundar sau derivat – pentru celelalte)

- calitatea în conflict a subiectului (beligerant – dacă participă la conflict/ nebeligerant – dacă nu


participa la conflict/ cobeligerant – pentru aliați)

*(calitatea de mișcare de eliberare apare întotdeauna textual în studiile de caz pe care le primiți, ea
nu trebuie dedusă)

A. Varianta conflictului armat între state (ALFA/ BETA) (internațional)

- ALFA și BETA – stat, subiect principal/originar, beligerant

B. Varianta conflictului armat între un stat și o mișcare de eliberare (ALFA/ GAMA) (internațional)

- ALFA – stat, subiect principal/originar, beligerant

- GAMA – grup armat nestatal (mișcare de eliberare), subiect secundar/derivat, beligerant

C. Varianta conflictului armat între un stat și un grup armat nestatal (ALFA/ DELTA) (intern)

- ALFA – stat, subiect principal/originar, beligerant

- DELTA – grup armat nestatal, subiect secundar/derivat, beligerant

2. Ce tip de conflict armat este și ce reguli i se aplică? (tipul de conflict armat se stabilește în funcție
de tipurile de subiecți implicați și raporturile dintre acestea; în aceeași speță se pot regăsi mai multe
tipuri de conflicte armate, în funcție de modificarea raporturilor dintre subiecți sau de intervenția
unor subiecți noi)

A. Varianta conflictului armat între state (ALFA/ BETA) (internațional)

- Conflict armat internațional între statele ALFA și BETA

- Se aplică art.2 comun C.G.1949 (conflictul armat între cel puțin 2 state) și art.1 P.I 1977 (dezvoltă
art.2 comun)

B. Varianta conflictului armat între un stat și o mișcare de eliberare (ALFA/ GAMA) (internațional)

- Conflict armat internațional între ALFA (stat) și GAMA (mișcare de eliberare)

- se aplică art.1 alin.4 P.I 1977 (prevede în mod expres că mișcarea de eliberare națională de sub
dominație colonială, ocupație străină și regimuri rasiale este conflict armat internațional)
C. Varianta conflictului armat între un stat și un grup armat nestatal (ALFA/ DELTA) (intern)*/**

- conflict armat intern între ALFA (stat) și DELTA (grup armat nestatal – rebeli, insurgenți)

- se aplică art.3 comun C.G.1949 și art.1 P.II 1977 (necesită o organizare similară forțelor armate
statale, controlul unui teritoriu, derularea de operații susținute și coordonate)

* pentru conflictul armat intern destructurat, caz în care dispar autoritățile și lanțul de comandă
statal, luptele se derulează doar între grupuri armate nestatale și se aplică doar art.3 comun
C.G.1949

** pentru conflictul armat intern internaționalizat (atunci când intervine în conflict un alt
stat/organizație internațională interstatală în favoarea grupului armat nestatal și împotriva forțelor
guvernamentale), până la intervenție statului terț se aplică regulile conflictului armat intern, iar după
intervenție se aplică regulile conflictului armat internațional

3. Ce statut se aplică luptătorilor din cele două tabere? (statutul persoanelor care participă la
ostilități se stabilește în funcție de tipul de conflict armat din speță; dacă pe parcursul speței se
schimbă tipul de conflict, se modifică și statutul persoanelor care participă la ostilități)

A. Varianta conflictului armat între state (ALFA/ BETA) (internațional)

- statut: se aplică statutul combatantului / cei capturați sunt prizonieri de război

- reglementare: - art.1,2,3 R.A.C.H.IV 1907 (Regulamentul anexă al Convenției a IV-a de la Haga)

- art.43 și 44 P.I 1977

- art.4 C.G.III 1949 (acest articol se aplică indirect, el este destinat reglementării
categoriilor de prizonieri de război, din care se deduc categoriile de combatanți)

- particularități: pot apărea diverse situații particulare, diferite de la o speță la alta; se analizează
separat aceste situații particulare; poate fi vorba despre combatanți care au încălcat principiul
distincției (perfidia), spioni, mercenari, etc.

B. Varianta conflictului armat între un stat și o mișcare de eliberare (ALFA/ GAMA) (internațional)

- aceeași situație ca la punctul A., cu precizarea că pentru membrii mișcării de eliberare care participă
direct la ostilități trebuie în mod obligatoriu întrunite cumulativ cele 4 criterii regăsite în art.1 pc.b)
din R.A.C.H.IV 1907

C. Varianta conflictului armat între un stat și un grup armat nestatal (ALFA/ DELTA) (intern)*/**

* în regulile ce se aplică conflictului armat intern nu există reglementări privind statutul


combatantului, acest statut aplicându-se exclusiv în conflictele armate internaționale
- statut: luptători sau participanți direcți la ostilități / nu se aplică statutul prizonierilor de război, sunt
persoane reținute sau deținute pe motiv de conflict armat și se bucură de reguli speciale de
protecție prevăzute de art.3 comun și P.II

- reglementare: principiul distincției

- particularități: - membrii forțelor armate ale statului au statut similar cu al combatanților legali,
aplicându-li-se privilegiul combatantului în baza reglementărilor naționale;

- membrii grupului armat nestatal au un statut similar cu al combatanților ilegali,


neaplicându-li-se privilegiul combatantului – acest fapt înseamnă că, chiar dacă respectă DIU, vor fi
considerați criminali în baza legislației naționale

** în cazul internaționalizării conflictului armat intern, se modifică și statutul luptătorilor; astfel, până
la internaționalizare aceștia sunt luptători sau participanți direcți la ostilități și li se aplică principiul
distincției, iar după internaționalizare devin combatanți, aplicându-se regulile menționate la punctul
A, pentru membrii forțelor armate statale, și la punctul B, pentru membrii grupului armat nestatal

4. Ce reguli/principii DIU se încalcă și unde sunt incriminate? (se analizează tot în funcție de tipul de
conflict armat stabilit; astfel, pentru conflictul armat intern nu se pot încălca decât art.3 comun
C.G.1949, P.II 1977, convențiile privind interzicerea armelor chimice și biologice, Convenția de la
Geneva din 1980, Convenția pentru protecția bunurilor culturale, principiile generale ale DIU,
Protocolul facultativ privind protecția copiilor în timp de conflict armat, Convenția împotriva torturii,
regulile dreptului cutumiar)

- încălcările pot viza: - statutul combatantului/ luptătorului/ principiul distincției – perfidia

- utilizarea de mijloace și metode de luptă interzise

- principiile DIU

- protecția civililor

- protecția răniților, bolnavilor, naufragiaților

- protecția unor categorii speciale (medici, preoți etc.)

- protecția prizonierilor/ persoanelor deținute

- protecția bunurilor culturale

- regulile ocupației militare ș.a.

- incriminările se regăsesc în: - C.G.1949/ art.3 comun

- P.I / P.II 1977

- Statutul Curții Penale Internaționale

- alte convenții speciale

- încălcările pot fi crime de război, crime împotriva umanității, crima de genocid