Sunteți pe pagina 1din 5

Legea mostenirii – ca universalitate de bunuri, statuează că moştenirea este supusă legii

statului pe teritoriul căruia defunctul a avut , la data morţii, reşedinţa obişnuită. Ca


atare,în cazul moştenirii , se aplică legea nouă, adică legea în vigoare la data decesului, şi
nu legea de la data naşterii sau de la data schimbării cetăţeniei sau domiciliului.
Calificarea – când se explică sensul unor acțiuni. Calficarea se face după criteriul
domeniilor profesionale/activităților profesionale
Conflict de calificari – Conflictul de calificări nu apare ca urmare a deosebirilor
existente între normele conflictuale, ci din cauza deosebirilor dintre regulile de drept
material al diferitelor state.
Structura normei conflictuale :
a) Elementele normei conflictuale., pornim de la structura normei juridice , în general,
care cuprinde trei elemente:ipoteza; dispoziţia; sancţiunea.
b) Conţinutul normei conflictuale. Conţinutul normei conflictuale este ipoteza normei
conflictuale, adică acea categorie de raporturi juridice la care respectiva normă se referă.
c) Legătura normei conflictuale. Legătura normei conflictuale este conţinutul acesteia,
adică partea care indică sistemul de drept aplicabil pentru conţinutul normei conflictuale.
Elementul de extraneitate – reprezintă o imprejurare in leg cu un raport juridic sa fie
susceptibil de a I se aplica doua sau mai multe norme de drept, cetatenia, resedinta
obisnuinta, locul incheierii contractului, sediu social al pers juridice, locul savarsirii
faptei ilicite, lex voluntatis.
Legea aplicabila statutului civil al persoanei fizice – Legea Nationala se determina prin
punctul de legatura – CETATENIE in subsidiar LEGEA de resedinta obișnuită.
Ordine publica in DIP - totalitatea principiilor și regulilor aplicabile intr-un sistem de
drept
a) Ordinea publică apare ca un corectiv în aplicarea legii străine, în sensul că se lasă
judecătorului posibilitatea de apreciere dacă o lege străină contravine intereselor statului
căruia el îi aparţine. Ordinea publică are un conţinut nedeterminat, ea fiind un mijloc de
limitare sau determinare a măsurii în care se aplică legea străină;
b) variabilitatea-atât în timp(deoarece diferă sub aspectul conţinutului în cadrul aceluiaşi
sistem de drept), cât şi în spaţiu
c)actualitatea, în sensul că instanţa trebuie să ia în considerare conţinutul ordinii publice
din momentul litigiului, iar nu cel din momentul naşterii raportului juridic.

Cand judecatorul roman aplica legea straina? In ce ipoteza?CÂND Norma


conflictuală română trimite la Sistemul de Drept Străin.
Când primește directive de către instanța judecătorească a statului de proveniență a celui
în cauză sau de un avize ale unui expert, atestări de la alte organe.
Cum se determina obiectiv legea aplicabila divortului – partile stabilesc de comun
acord legea aplicabila divorțului LEX VOLUNTATIS (Părțile de comun accord
stabilesc legea aplicabilă) ex. DIVORȚ = Legi ce pot fi alese la divorț: Soții pot alege de
comun accord: legea statului de pe teritoriul statului în care au reședința obișnuită la data
introducerii cererii de divorț, legea statului în care au avut ultima reședință, legea statului
al cărui cetățean este ultimul soț, legea pe teritoriul statului a locuit cel puțin 3 ani.
Cum se determina subiectiv legea aplicabila divortului – partile stabilesc nu sunt de
comun acord legea aplicabila divorțului LEX VOLUNTATIV

Legea aplicabilă condițiilor de fond ale aparatului juridic – Legea Aleasă de Părți sau de
autorul său.
Dif dintre norma conflictuală și norma materială = normele conflictuale
reglementează raporturi juridice cu element de extraneitate,, iar normele materiale se
aplică direct şi nemijlocit raportului juridic cu element de extraneitate dedus judecăţii.
Cand se inlatura de la aplicare legea straina – cand exista o fraudare a legii si cand incalca
ordinea publica de drept international privat
Fraudarea legii DIP
– a)într-un raport juridic de drept intern se introduce în mod fraudulos un element de
extraneitate, care declanşează artificial un conflict de legi, iar prin aplicarea normei
conflictuale normal competente pentru ipoteza creată se trimite la un alt sistem de drept
decât dreptul intern.
De exemplu,pentru a eluda dispoziţiile fiscale proprii două societăţi comerciale române
încheie un contract de vânzare-cumpărare asupra navei române , schimbând pavilionul
acesteia. Un alt exemplu este acela în care o societate comercială legată de elementele
sale definitorii din dreptul român îşi stabileşte sediul în străinătate , cu scopul de a eluda
legile fiscale româneşti. În acest mod se creează artificial un conflict de legi, datorită
elementului de extraneitate constând în sediul social din străinătate, şi astfel se face
aplicabil acelei societăţi dreptul străin, în locul celui român.
b) într-un raport juridic de drept internaţional privat părţile schimbă, în scop fraudulos,
punctul de legătură,făcând aplicabil acelui raport juridic, prin intermediul normei
conflictuale aplicabile pentru noul punct de legătură, un alt sistem de drept decât cel
normal competent conform normei conflictuale iniţiale. De exemplu, în exemplul oferit la
pct. a dacă una dinte părţi are naţionalitate străină.
Cand se inlatura in mod exceptional legea străină - , în mod excepţional, aplicarea
legii determinate potrivit prezentei cărţi poate fi înlăturată dacă, datorită circumstanţelor
cauzei, raportul juridic are o legătură foarte îndepărtată cu această lege. În acest caz se
aplică legea cu care raportul juridic prezintă cele mai strânse legături”. Dispoziţiile nu
sunt aplicabile în cazul legilor privind starea civilă sau capacitatea persoanei, precum şi
atunci când părţile au ales legea aplicabilă.
Particularități elem de extraneitate -părțile
Reciprocitatea -Condiția reciprocității – aplicarea legii străine este independentă de
condiţia reciprocităţii. – de 3 tipuri Legislativă, diplomatică, de fapt

Legea organică – Legea Națională, se stabilește pe criteriul numit


NAȚIONALITATE având în vedere sediul social
Fraudă la alegeri – când își schimbă cetățenia
Când aplică judecătorul roman legea străină –
REȘEDINȚA Obișnuită – locul efectiv unde locuiește persoana în cauză.
Conflict de legi – semnifică situaţia în care un raport juridic cu element de
extraneitate este susceptibil de a fi guvernat de două sau mai multe legi aparţinând
unor sisteme juridice diferite. Ca atare , conflictul de legi apare datorită deosebirilor
existente între diferite sisteme de drept , în privinţa legii aplicabile unui raport juridic
cu element de extraneitate.

Legea aplicabilă Statutului civil – Legea stării civile după cetățenie


Legea aplicabilă filialei – Statutul organic al filialei este supus legii statului pe al
cărui teritoriu şi-a stabilit propriul sediu, independent de legea aplicabilă
persoanei juridice care a înfiinţat-o.
Legea aplicabilă sucursalei - Statutul organic al sucursalei înfiinţate de
către persoana juridică într-o altă ţară este supus legii naţionale a
acesteia. Statutul organic al filialei este supus legii statului pe al cărui
teritoriu şi-a stabilit propriul sediu, independent de legea aplicabilă
persoanei juridice care a înfiinţat-o.

Statutul organic al persoanelor juridice – Legea Națională se stabilește pe criteriul


numit NAȚIONALITATE (naționalitatea are în vedere sediul social)
RETRIMITEREA de gradul II formă de - dacă legea străină,retrimite la
dreptul român,sau la dreptul altui stat, se aplică legea română, dacă nu se
prevede în mod expres altfel”.prin urmare, se aplică norma conflictuală
străină, care retrimite la dreptul român;b) arbitrajul ad-hoc international

RETRIMITEREA de gradul II formă de retrimitere este aceea făcută de


legea străină la legea unei a treia ţări, iar nu la legea forului.
Astfel, de exemplu, dacă un cetăţean danez(a cărui lege personală este
legea domiciliului) ar avea domiciliul în Anglia, unde ar deceda şi s-ar ridica în
faţa instanţelor din Germania un litigiu în privinţa succesiunii, legea acestei din
urmă ţări trimite la legea naţională a defunctului(legea daneză), iar această din
urmă lege retrimite la legea domiciliului(legea engleză),retrimitere care este
acceptată. În ultimă instanţă deci, succesiunea va fi cârmuită de dreptul
succesoral englez, ca lege a domiciliului defunctului.

Legea națională în materia persoanei fizice – criteriul cetățeniei

Legea aplicabilă condițiilor de fond ale căsătoriei – Legea Națională a


fiecuria dintre soți la data încheierii promisiunii.

Legea aplicabilă conditiilor de formă conditiilor casatoriei – LEGEA Nationala


a viitorilor soți
Înlăturare excepțională a legii aplicate –, în mod excepţional, aplicarea legii
determinate potrivit prezentei cărţi poate fi înlăturată dacă, datorită
circumstanţelor cauzei, raportul juridic are o legătură foarte îndepărtată cu
această lege
Legea aplicabilă în cazul determinării obiective a divorțului –