Sunteți pe pagina 1din 2

Baltagul

-caracterizarea Vitoriei Lipan-

Personaj central al romanului Baltagul de Mihail Sadoveanu, Vitoria Lipan este prezentată, în primă
ipostază, ca nevasta lui Nechifor Lipan, ea reprezintă prototipul muntencei, împărținând destinul unei vieți
aspre a oamenilor de la munte, același destin comun cu celelalte femei, soții de ciobani, și anume, cel de
văduvă, înainte de vreme. Personaj complex, rotund şi puternic individualizat, Vitoria Lipan este o imagine
concretă a imprevizibilului, o ,,muiere ciudată,, ce suprinde prin aptitudinile sale ,,bărbătești,, , prin
inteligența și gândirea sa analitică, prin hotărârea cu care acționează

. Chiar și numele ei, de origine latină, cu semnificație de ,,victorie, biruință,, , trădează statutul ei de
justițiar, și faptul că îi este menit să învingă, în fața necazurilor vieții. Portretul său fizic păstrează urmele
unei frumuseți și vitalități neofilite: ,,ochii ei căprui în care parcă se răsfrânge lumina castanie a părului erau
duși departe.,, , trăsături față de care și ea și celelalte personaje sunt conștiente (,,Nu mai era tânără, dar
avea o frumusețe neobișnuită în privire. Ochii îi luceau ca-ntr-o ușoară ceață în dosul genelor lungi și
răsfrânte în cârligașe.(...) Simțindu-se admirată, femeia își regăsi îndată înfățișarea pe care o avea când se
uita în oglindă, c-o lumină abia simțită de râs.,,).

În ipostaza de soție, și în ipostaza de mamă, iubirea, alături de credința în datini și tradiții arhaice, este
cea care pune în mișcare, cea care o împinge să acționeze. Devotată, Vitoria Lipan îşi iubeşte soţul, în ciuda
timpului şi nedreptăţilor pe care i le mai face uneori (,,era dragostea ei de douăyeci şi mai bine de ani(...)Aşa-i
fusese drag în tinereţă Lipan, aşa-i era drag ş-acum, când aveau copii mari cât dânşii.,,). Între cei doi există o
deplină comuniune, o legătură ce sfidează posibila distanţă, a sufetelor pereche : ,,În singurătatea ei, femeia
cerca să pătrundă până la el (...),, Ea însă se socotea moartă, ca şi omul ei, care nu era lângă dânsa.,,. Aşa că,
atunci când nu mai primeşte niciun semn de la el şi nu se întoarce la timp, în momentul dispariţiei lui
Nechifor Lipan, viaţa Vitoriei se opreşte şi nu-şi va relua cursul decât odată ce va restabili ordinea, odată ce îl
va găsi pe Nechifor. Astfel eroina pleacă într-o căutare a soţului pierdut, o căutare ce se va transforma într-un
drum sinuous şi anevoios, la capătul căruia se află rezolvarea.

Portretul Vitoriei Lipan este realizat printr-o caracterizare directă, de către narator dar mai ales de
către celelalte personaje, şi caracterizare indirectă, prin întâmplările la care ia parte aceasta, prin
comportamentul şi interacţiunea cu celelalte personaje, ce revelă trăsăturile morale ale acesteia.

Personalitatea Vitoriei este învăluită de o aură de mister, ce trezeşte şi mai mult curiozitatea şi
admiraţia celor din jurul ei, este ,,o muiere ciudată,, , aşa cum o descriu cârciumarii, o femeie ce se mişcă
abilă într-o lume a bărbaţilor, suprinzând. De aceea, fiul ei Gheorghiţă o priveşte cu surprindere şi admiraţie,
în faţa hotărârii şi încrederii cu care acţionează (,,Gheorghiţă o privea cu aceeaşi mirare pe care o avea de
câtva vreme pentru maică-sa.,, , la fel cum şi negustorul David spune că ,,dacă n-aş fi ovrei şi însurat, şi
munteanca asta n-ar avea soţ, într-o săptămână aş face nuntă,,). În altă situaţie, după ce îl ameninţă cu
baltagul, bărbatul care a îndrăynit să-i adreseze cuvinte necuviincioase, o consideră o femeie neobişnuită, ce
nu se încadrează normalului, orânduielii obişnuite, o femeie de acţiune, şi nu de vorbă: ,,Femeia asta trebuia
să fie de pe altă lume; cele de la noi sunt mai prietenoase; taie cu vorba, nu cu baltagul.,,.

Vitoria Lipan îşi afişează cel mai bine simţul practic şi cunoştinţele în negoţ, de întreprinzător, în timpul
pregătirilor pentru plecare, câştigând admiraţia negustorului David. Este hotărâtă şi sigură pe sine, nu arată
niciun pic de ezitare. Responsabilă şi precaută, păstrează banii de pe urma negoţului la părintele Daniil şi îşi ia
doar o parte din ei la drum, şi lasă gospodăria în grija lui Mitrea, în ordine, nelăsându-se pradă disperării şi
îngrijorării plecând la drum necugetat, având conştiinţa că va trebui să se întoarcă şi că viaţa va trebui să
continue ca până acum, după găsirea lui Nechifor. spirit pragmatic se adaugă atașamentul față de tradițiile
străbune și credință: postește și se spovedește, iar la Mănăstirea Bistrița dăruiește icoanei Sfintei Ana năframa
ei cu un ban de argint., face un baltag pe care îl sfinţeşte, participă la slujba celor 40 de mucenici ca într+un
ritual religios premergător călătoriei.

Hotărârea, tenacitatea, viclenia şi inteligenţa eroinei sunt accentuate pe tot parcursul acţiunii
romanului, însă adevăratele sale abilităţi, capacităţi sunt afişate în ultima scenă, a demascării criminalilor şi
rezolvării crimei. Simţul dreptăţii, pentru soţul ei, o determină pe Vitoria să găsească adevărul.Fire analitică,
uneşte piesele întregului, din ceea ce vorbeşte cu sătenii şi reconstruieşte traseul lui Nechifor. Ea simulează
inocenţa şi neştiinţa, mimează comportamentul unei gazde atente (,,-Dumneata, domnule Calistrat, yise
munteanca, mi se pare că nu prea mănânci,,), se ajută de viclenia şi inteligenţa care o caracterizează fiind
capabilă să-i păcălească pe criminali, şi îndreaptă, manipulează conversaţia spre rezolvare, spre adevărata
problemă: crima săvârşită (,,Frumos baltag. Ia mai bea un pahar, ca să văd şi eu,,), luându-i prin surprindere
nu doar pe cei doi, dar şi pe cei adunaţi la praznic în final, prin expunerea povestirii ce explică crima cu o
exactitate înspăimântătoare, mai precisă decât realitatea însăşi, o povestire ce îi face chiar şi pe criminali să o
creadă în totalitate (,,Mai ciudat este că nici el nu ştia bine cum a fost. Abia acum vede că au fost aşa
întocmai.,,). Pe cale să moară, Bogza cere iertare din partea Vitoriei pentru a putea muri în pace, însă Vitoria
nu poate trece peste răul făcut şi lasă iertarea în seama Celui de Sus (,,Dumnezeu să te ierte,,).

În concluzie, Vitoria Lipan este un personaj puternic, o femeie care nu se înregistrează în tiparele
obişnuite, o femeie condusă de iubire şi dreptate, ce acţionează cu un simţ justiţiar acut şi cu o înverşunare
de nestăvilit, cu abilităţi şi calităţi ce impresionează.