Sunteți pe pagina 1din 2

Curs IBOR 29.10.

2019

Dezbinarea religioasă a românilor din Transilvania 1698-1701


În anul 1688, Transilvania, din principat autonom sub suzeranitate
turcească, a fost inclusă în granițele Imperiul Habsburgic, care a început o
puternică acțiune în vederea întăririi stăpânirii. Sunt recunoscute drepturile celor
trei națiuni (maghiarii, sașii și secuii) și a celor patru religii rercepte
(catolicismul, calvinismul, lutheralismul, unitarianismul). Românii și Bisericii
Ortodoxe, au rămas în stare de tolerați, lipsiți de drepturi, cu alte cuvinte,
înafara legii, în propria lor țară. Întrucât împărații habsburgi erau catolici, au
început să atragă românii la biserica apuseană. Urmăreau această unire și pentru
a rupe legăturile cu cele două țări române, Țara Românească și Moldova. În
acest scop au venit în Transilvania călugări și preoți iezuiți. În anul 1697,
iezuitul Paul Barani, paroh la Alba Iulia, făgăduia Mitropolitului Teofil, să-l
scape de ascultarea față de super-intendentul calvin, dacă se va unii cu Roma. În
vara lui 1697, Mitropolitul Teofil a murit, iar în locul lui a fost ales la 22
ianuarie 1698, a fost ales ieromahul Atanasie Anghel. A fost hirotonit la
București de Mitropolitul Teodosie. La această dată a semnat o mărturisre de
credință, în prezența mitropolitului, dar și a patriarhului Dositei al
Constantinopolului. A primit numeroase daruri de la Constantin Brâncoveanu.
La 14 aprilie 1698, împăratul a dat o diplomă leopoldină, prin care se
arătă „că românii erau liberi să se unească cu una din religiile recepte, în special
cu Biserica Romei, iar în cazul acesta se vor bucura de unele privilegii ale
clreului catolic”. Ceva mai târziu, la 2 iunie 1698, arhiepiscopul de Eszterom,
pe nume, Cardinalul Colonici, a arătat românilor print-un manifest că se vor
bucura de privilegiile clreului catolic, aceia care vor accepta 4 puncte de
învățătură catolică, adică cele 4 puncte florentine. Pe baza acestor manifeste,
iezuiții au început acțiunea de atragere a românilor. Un rol însemnat l-au avut
Paul Barani, care a luat legătura cu mitropolitul și protopopii, și Gabriel Hevejii,
care făcea legătura cu Viena. La 7 octombrie 1698, 38 de protopopi au iscălit un
act scris în limba română. Acesta act avea 6 pagini. Pe prima pagină era textul
propriu-zis, prin care suțineau că se unesc cu biserica Romei, dar că-și păstrează
aceleași obiceiuri. Pagina a doua-a a rămas goală, fiind scrisă la sfârșit în limba
latină, dar cuprindea doar actul de unire, dar fără cererea protopopilor. Paginile
3, 4 și 5, erau doar semnăturile. Actul nu era iscălit de Atanasie Anghel. Ca să
nu fie prinși, ieuiții au ascuns actul unirii, fiind descoperit abia în 1879, în
biblioteca universității din Budapesta. Împăratului i-a fost înmânată doar
trdaucerea latină. La scurt timp s-a întrunit dieta Transilvaniei, unei Barani a
prezentat traducerea românească a actului unirii, dar nefiind crezut s-a făcut o
cercetare. În cursul.....
Totuși, pe baza acestui act, la sfârșitul lui februarie 1699, s-a publicat așa
numita dipomă leopoldină I, prin care se ... înființarea bisericii unite, avantajele
preoților, în schimbul întregii învățături a bisericii catolice. Cu toate acestea,
activitatea lui Atanasie s-a făcut ... dovadă că în 1699, s-au tipărit la Alba Iulia
cărți de cult ortodoxe, românești (...). În iunie 1700, Brâncoveanu dăruia
mitropoliei ... În septembrie 1700 s-a ținut un sinod, unde s-au luat mia multe
hotărâri cu privire la viața morală și administrativă. Nu era nimic prevăzut
despre situația unionistă. La sfârșitul lunii ianuarie, 1701, Atanasie a plecat la
Viena, unde a fost constrâns să accepte unirea. La 19 martie 1701 s-a dat a doua
diplomă leopoldină, cu 15 articole, prin care, se întăreau scutirile preoților uniți,
însă, în schimb se formau anumite datorii pentru episcopul unit. Prin această
diplomă era desființată mitropolia ortodoxă, creându-se în loc, o episcopie
unită, dependentă de Mitropolia de Eszterom. Atanasie Anghel urmează să fie
căutat în acte de către iezuit. La 5 zile, la 24 martie 1701, Atanasie a fost
rehirotonit preot, iar a doua zi episcop de către cardinalul Colonici. La 7 aprilie,
1701, a semnat un act în 17 puncte, în schimbul acestui jurământ, Atanasie a
primit titlul de consilier imperial și un lanț de aur cu chipul împăratului.

S-ar putea să vă placă și