Sunteți pe pagina 1din 3

Matei Basarab

În total a ctitorit și refăcut apropape 40 de biserici și mănăstiri. Pe lângă


aceastea, multe dintre ele au fost înzestrate cu moșii, veșminte, cărți sau odoare.

Alte ctittorii făcute de familia sa și unii dregători

Doamna Elina, soția lui. Biserica din Herăști, jud. Ilfov. A refăcut Măn.
Sltătioarele din Ocnele Mari, jud. Vâlcea. Fratetle doamnei, Udriște Năsturel, a
ridicat o biserică în Târgoviște. Marele vornic, Preda Brâncoveanu a zidit Măn.
Dintr-un lemn și a refăcut Măn. Gura Motrului. Postelnicul, Ctin. Cantacuzino a
zidit bis. din Filipești Târg, și a refăcut Măn Mărgineni, din jud. PH. Fiul lui
Matei Basarab, C-tin Șerban Basarab (1884-1888), a ctitorit actuala Catedrală
Patriarhală, Sf. Împ. C-tin și Mama sa Elena.

Șerban Vodă Cantacuzino (18 . A ctitorit Măn Cotroceni, unde a și fost


înmormantat, iar soția sa Maria a ridicat Biserica Doamnei, din București.

Ultimul domnitor ctitor din acest secol, a fost Constatnin Brâncoveanu.


Înainte de a ajunge domn, a ridicat 2 Măn la Potlogi (1673) și Măn Mogoșoaia
(1688). Cea mai deseamă a fost Măn Horezu, ctitorită în vara anului 1690. Alte
ctitorii: Mamul și Brâncoveni în Oltenia; Sf. Ioan Grecesc în București. La Măn
Sf Sava și Sf. Gheorghe a ridicat bis noi în locul celor vechi. La Râmnicu Sărat
a ridicat altă măn, alături de unchiul său, Mihai Cantacuzino.

Renovări: Cozia, Arnota, Bistrița, Strehaia, Sadova, Gura Motrului, Dint-


un Lemn, Argeș, Dealu, precum și bis din Târgoviște. A ridicat și în
Transilvania o biserică la Făgăraș și una Ocna Sibiul. A ridicat Măn Sâmbăta de
Sus, iar bis. Sf. Nicolae din Șcheii Brașovului i-a făcut numeroase odanii.

Alte ctitorii ale familiei și dregătorilor. Doamna Maria, a ridicat Bis.


Dintr-o zi din București, Măn .... și bolița de la Horezu. Fiul Ștefan a ridicat
Paraclisul Sf. Ștefan, tot la Horezu. Spătarul Mihail Cantacuzino a ridicat măn
Sinaia în Mtii Bugeci și Colțea în București. Toma Cantacuzino, spătarul, a
ridicat Măn. Poiana și Biserica din Filipești de Pădure, amblele în jud. Prahova.

Ctitoriile din Moldova din secolul XVII

Măn. Dragomira – sculpt. În piatră, ctitorită de Mitr. Anastasie Crimca.

Tot în aceeași perioadă, vornicul Nestor Ureche, a ridicat Măn. Secu.


Ștefan Tomșa, domnitorul, a ctitorit Măn Solca. Miron Barnovschi a ridicat
Măn Bârnova și biserica Barnovski din Iași și Măn Buharnița din județul
Neamț. Cel mai deseamă ctitor al Molodovei a fost domnitorul Vasile Lupu. A
zidit mai puțin decât Matei Basarab, dar mai fastuos, mai scump și mai trainic.
Capodopera ctitoriilor sale este Biserica Sf. Trei Ierarhi din Iași, începută în
1635 și sfințită în 6 mai 1639, de către Mitr. Varlaam al Moldovei. Moaștele
Cuv. Paraschiva ? 16.... Aici a fost înmormântată întreaga familie, iar mai tărziu
s-au adus osemintele lui Alex. Ioan Cuza și ...

Unele din pătțile originale au dispărut, în urma renovărilor din secolul al


XIX-lea. Alte ctitorii ale lui Vasile Lupu: Bis Mănăstire din cetatea Neamțului,
Bis. Sf. Dumitru din Galați, Sf. Atanasie și Chiril din Iași, Sf. Dumitru din
Orhei, Sf. Nicolae din Chilia Nouă, o bis nouă la Măn Hlincea de lângă Iași, a
început refacerea Măn Golia din Iași, terminate de fiul său, Ștefăniță Vodă. A
ridicat o bis la Lvov cu hramul Sf. Parascheva și a zidit o biserică la Târgoviște.

Gavril Hatmanul, fratele său, a ridicat Bis. Măn Agapia. Gheorghe


Paharnicul, alt frate, Măn Licovăț, de lângă Vaslui. Domnitorul Gh. Ștefan a
domnit 5 ani, din 1653-1658, a ridicat măn Cașim. Gh. Duca Vodă, Măn
Cetățuia de lângă Iași. Familia Cantemireștilor a ridicat Măn. Nera din jud.
Vrancea.

Arta bisericească în secolul XVII


Arhitectura. În Țara Românească urmează planul triconc, cu două sau 3/
4 turnuri. Este perioada când se impune pridvorul deschis. Se generalizează și
după devinaă Stilul Brâncovenesc. În Moldova se păstrează în general, planul
triconc tradițional. Se mai adaugă forme artistice noi, precum stilul Baroc -
Măn Trei Ierahi sau al renașterii la Golia.

Pictura. În Țara Românească a cunoscut un stil ascendent, de la Matei


Basarab, până la C-tin Brâncoveanu. Pictori de seamă: Pârvu Mutu – a zugrăvit
în general locașurile cantacuzinești; iar grecul Constantinos, favoritul lui
Brâncoveanu – Horezu, Bis. Doamnei, Mogoșoaia, Cozia. Ambii au format mai
mulți ucenici. În Moldova, Bis Sf Trei Ierarhi din Iași, a fost zugrăvită de
meșteri ruși, iar Cetățuia de către Gh. Din Ianina.

Sculptura. Sculptura în piatră, care atinge apogeul în Moldova, la Sf. Trei


Ierarhi; iar cea în lemn în ȚR, sub domniile lui Șerban Cantacuzino. Broderia,
epoca de strălucire în timpul lui Ctin Brâncoveanu.

S-ar putea să vă placă și