Sunteți pe pagina 1din 2

Incepand cu 01.01.

2020, conditiile pentru scutirea de TVA in cazul livrarilor intracomunitare se


vor modifica la nivelul UE, ca urmare aplicarii remediilor rapide in domeniul TVA, in conformitate
cu Directiva 2018/1910, a Regulamentului 2018/1912 pentru modificarea Regulamentului
282/2011 si a Regulamentului 2018/1909 pentru modificarea Regulamentului 904/2010.
Aceste reguli noi vor avea un impact major, vor impune implementarea de proceduri noi de lucru,
astfel incat scutirea de TVA sa se aplice pentru livrarile intracomunitare.
Astfel, conditiile de acordare a scutirii de TVA vor fi:
- Cumparatorul va comunica un cod valid de TVA, verificabil in Sistemul de schimb de
informatii privind TVA (VIES), cu toate datele de identificare corecte, astfel ca aceasta
conditie devine una de fond, nu doar o cerinta formala;
- Funizorul va intocmi si depune declaratia recapitulativa – 390, corect si la termen, cu
exceptia situatiei cand abaterile pot fi justificate pertinent (aceasta justificare poate fi
subiectiva in raport cu autoritatile);
- Justificarea transportului, respectiv dovedirea faptului ca bunurile au fost expediate dintr-
un stat membru in alt sat membru. Conditia este indeplinita daca:
a) Furnizorul indica faptul ca bunurile au fost transportate de el sau de o parte terta in
numele sau si se gaseste in posesia a cel putin doua dovezi care nu sunt contradictorii
dintre: CMR semnat, scrisoare de trasura semnata, conosament, o factura de transport
aerian de marfuri sau o factura de la transportatorul bunurilor, emise de doua parti
diferite care sunt independente una de cealalta, cat si de vanzator si de comparator, fie
se afla in posesia unui document din cele mentionate mai sus impreuna cu o singura
dovada care nu este contradictorie dintre: o polita de asigurare corespunzatoare
expedierii sau dovada platii transportului aferent expedierii bunurilor, documente/un
document oficial eliberat de o autoritate publica, care sa ateste sosirea bunurilor in
statul de destinatie sau o chitanta eliberata de un antrepozitar in statul membru de
destinatie care sa ateste depozitarea bunurilor, documente emise de doua parti
independente una de cealalta, cat si de vanzator si de comparator;
b) Clientul indica faptul ca bunurile au fost transportate de el sau de catre un tert in numele
lui, in acest caz clientul va elibera o declaratie pe proprie raspundere care atesta ca
bunurile au fost transportate de el sau de catre un tert in numele sau, mentionandu-se
statul membru de destinatie. Se vor consemna si data emiterii, numele si adresa
cumparatorului, precum si cantitatea si natura bunurilor, data si locul de sosire al
bunurilor. Pe langa aceasta declaratie eliberata de cumparator, furnizorul va trebui sa
se gaseasca si in posesia documentelor aratate mai sus, de aceeasi maniera. Declaratia
va fi pusa la dispozitia furnizorului pana cel tarziu in data de 10 a lunii urmatoare
livrarii.
In situatia in care aceste conditii nu vor fi respectate, masura aplicabila de catre autoritati va fi cea
de colectare de TVA aferent livrarilor care nu intrunesc conditiile.

1
Se va acorda atentie sporita:
- Verificarii clientilor, a codului de TVA si a datelor de identificare: adresa, numele corect
si complet, eventual locul efectiv de livrare (daca este diferit de adresa comunicata);
- Existenta setului de transport, asa cum am precizat anterior;
- Intocmirea corecta si la timp a declaratiei recapitulative si implementarea unui sistem de
corelare cu clientii, la anumite termene. Printr-o cerere adresata ANAF se pot solicita
informatii din sistemul VIES, privind raportarile declarate de toti colaboratorii;
- De asemenea, transportatorii vor trebui sa furnizeze documentele de transport intr-un timp
cat mai scurt. In prezent acest termen este de maxim 90 zile.
Remediile rapide vizeaza si:
1. Stocurile la dispozitia clientului, care se refera la situatia in care, la momentul transportului
bunurilor catre alt stat membru, furnizorul cunoaste deja identitatea persoanei care
achizitioneaza bunurile, acestea fiind livrare intr-un antrepozit. In prezent aceasta
operatiune da nastere unei livrari intracomunitare la data livrarii de catre furnizor a bunului
si necesita ca furnizorul sa fie inregistrat in scopuri de TVA in statul membru de destinatie
al bunurilor. Pe viitor se va considera ca se efectueaza o livrare intracomunitara, respectiv
o achizitie intracomunitara, la momentul in care clientul ridica bunurile din depozit iar
furnizorul nu trebuie sa se inregistreze in scop de TVA in statul membru . In aceasta situatie
vor trebui respectate, de asemenea, o serie de conditii legate de existenta neechivoca a
codului valid de TVA apartinand clientului, raportarea corespunzatoare prin intermediul
declaratiei recapitulative-390, tinerea unor registre obligatorii cu datele si elementele
specifice livrarii, atat de catre furnizor cat si de cumparator, respectarea unor termene in
care aceaste livrari se pot realiza cu scutire de TVA;
2. Operatiunile in lant, care se refera la livrarile succesive care fac obiectul unui singur
transport. Transportul va fi atribuit unei singure livrari si doar aceea va beneficia de scutirea
de TVA, celelalte livrari urmand a fi impozitate.
Toate aceste remedii se vor aplica pana in anul 2022, cand se intentionaza aplicarea sistemului
definitiv de TVA.
Urmeaza ca prevederile Directivei si ale Regulamentelor sa fie transpuse in legislatia nationala,
urmand sa vedem care vor fi particularitatile si maniera in care acestea se vor aplica efectiv.