Sunteți pe pagina 1din 2

VECHIUL TESTAMENT

AN II, SEMESTRUL 1
SEMINAR 1

1. Israel nu-şi cunoaşte Dumnezeul. Adevăratele jertfe. Curăţirea Ierusalimului (Is. I).
2. Profeţie despre Iudeea, Ierusalim şi ziua mâniei Domnului (Is. II).
3. Pedeapsa mândriei (Is. III-IV).
4. Pedeapsa podoabelor deşarte (Is. III-IV)
5. Iubitul şi via sa. Blesteme împotriva mai-marilor lui Iuda. Năvala Asirienilor (Is. V).
6. Chemarea lui Isaia (Is.VI) .
7. Isaia prevesteşte naşterea Mântuitorului din fecioară (Is.VII).
8. Regatul Siriei se surpă. Domnul e Stăpânul istoriei. Aşteptând ceasul Domnului.
Vremea lui Mesia (Is. VIII).

BIBLIOGRAFIE
1. „BIBLIA SAU SFÂNTA SCRIPTURĂ”, versiune diortosită după Septuaginta,
redactată şi adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania, E.I.B.M.B.O.R., Buc., 2001.
2. „SEPTUAGINTA 6/1”, volum coordonat de Cristian Bădiliţă, Francisca
Băltăceanu, Monica Broşteanu, Dan Sluşanschi, în colaborare cu pr. Ioan-Florin Florescu,
Ed. Polirom, Iaşi, 2011.
3. BROWN E. Roland, FITZMYER A. Joseph, MURPHY E. Roland, „Introducere
şi comentariu la Sfânta Scriptură”, [Literatura profetică], traducere Pr. Dumintru Groşan,
vol. IV, Ed. Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuş, 2009.
4. IOAN GURĂ DE AUR, Sfântul, „Comentariu la Isaia”, trad. din lb. gr. veche şi
note de Laura Enache, Ed. Doxologia, Iaşi, 2013.
5. NEAGA, Nicolae, „Împărăţia păcii (Isaia 2, 4)”, în rev. MMS, nr. 8-9/1957, pp.
569-575.
6. POPESCU- MĂLĂIEŞTI Ioan, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia cu scurte
explicări III”, Tipografia Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1926, pp. 1-80.
7. POPESCU- MĂLĂIEŞTI Ioan, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia cu scurte
explicări III”, Tipografia Cărţilor bisericeşti, Bucureşti, 1927, pp. 81-224.
8. IDEM, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia cu scurte explicări (cap. 1,1-23)”,
în rev. BOR, nr. 5/1926, pp. 273–280.
9. IDEM, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (1,24-31; 2,1-22)”, în rev. BOR,
nr. 6/1926, pp. 316-321.
10. IDEM, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap. 4,2-5,7)”, în rev. BOR, nr.
9/1926, pp. 529-533.
11. IDEM, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia, (cap. 5,8-30)”, în rev. BOR, nr.
11/1926, pp. 635-640.
12. IDEM, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap. 6)”, în rev. BOR, nr.
12/1926, pp. 727-730.
13. IDEM, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap. 6,5 ş.u.; 7,1-13)”, în rev.
BOR, nr. 1/1927, pp. 27-31.
14. IDEM, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia. Naşterea lui Emanuel - 7,14-
25”, în rev. BOR, nr. 2/1927), pp. 82-91.
15. IDEM, „Studii şi comentarii. Proorocia lui Isaia (cap. 8,1-23 şi 9,16)”, în rev.
BOR, nr. 3/1927, pp. 147-155.
16. USCA Ioan Sorin, Preot, USCA Ana, Prof, „Vechiul Testament în tâlcuirea
Sfinţilor Părinţi. Isaia”, Ed. Christiana, Buc., 2015.
17. VASILE CEL MARE, Sfântul, „Comentariu la cartea Profetului Isaia”, trad. din
lb. gr., introd. și note Alexandru Mihăilă, în col. P.S.B., nr. 2, Ed. Basilica, Buc., 2012.
18. DICŢIONARE:
BOCIAN Martin, KRAUNT Ursula, LENZ Iris, „Dicţionar enciclopedic de
personaje biblice”, traducere Gabriela Danţiş, Herta Spuhn, Ed. Enciclopedică, Buc,
1996.
BRIA Ion, Pr. Prof. Dr., „Dicţionar de Teologie Ortodoxă A-Z”, Ed. I.B.M.B.O.R.,
Buc., 1981.
COURT John M. şi COURT Kathleen M., „Un dicţionar al Bibliei”, Ed. Lider,
Buc., 2010.
ELIADE Mircea, CULIANU P. Ioan, „Dicţionar al religiilor”, cu colaborarea lui
H. S. Wiesner, trad. de Cezar Baltag, Ed. Humanitas, Buc., 1993.
SORESCU Vasile, Preot, „Figuri, Evenimente şi Locuri Biblice. Dicţionar”, Ed.
Saeculum I.O./Ed. Vestala, Buc., 1995.
„DICŢIONAR BIBLIC”, Ed. „Cartea Creştină”, Oradea, 1995.
„DICŢIONAR BIBLIC”, vol. 1, A-H, traducere din limba franceză: Constantin
Moisa, Ed. Stephanus, Buc., 1995.
„DICŢIONAR BIBLIC”, vol. 2, I-O, traducere din limba franceză: Constantin
Moisa, Ed. Stephanus, Buc., 1996.
„DICŢIONAR BIBLIC”, vol. 3, P-Z, traducere din limba franceză: Constantin
Moisa, Ed.Stephanus, Buc., 1998.
„DICŢIONAR DE CIVILIZAŢIE IUDAICĂ”, J. Ch. Attias, Larousse, Ed.
Univers Enciclopedic, Buc., 1998.
„DICŢIONAR ENCICLOPEDIC DE IUDAISM”, traducere Viviane Prager, C.
Litman, Ţicu Goldstein, Ed. Hasefer, Buc., 2000.

S-ar putea să vă placă și