Sunteți pe pagina 1din 2

Mașini și mecanisme de încărcare și

descărcare
Toate mașinile și mecanismele se divizează în două categori:
1)cele de bază
2)auxiliar
Cele de bază sunt:diverse macarale care au dispozitive de
deplasare etc.
Auxiliare sunt:bunchere,uluce lini cu profil
avansat,estacade,vibratoare etc.
Mașinile și mecanismele e bază în depedență de specificul de
lucru se divizează în două grupe:
1)Citlice
2)Cu regim de lucru continu
Notă:Ca excepție pot fi mașini de lucru combinat
În depedență de direcția (traictorie)deplasări încărcăturilor
avem mașini și mecanisme ce lucrezăîn plan:
1)orizontal
2)vertical
3)care lucreză atît vertical cît și orizontal
În depedență de molipilitate unt mașini:
1)staționare
2)mobile
Cele mobile sunt de două tipuri:atonome,transportate
În depedență de destinație avem următoarele doua tipuri de
mașini:1)specializate(destinate numai pentru prelucrarea
numai un tip de încărcături)
2)universale(diverse tipuri de încărcături)
Mașinele și mecanismele se m-ai clasifică în depedență de tipul
motorului.
Tipul tracțiuni sunt:
1)tracțiune electrică ele la rîndul său se divizează în cele ce
lucreză de la acumulatoare și cele ce primesc energie de rețea.
2)mașini și motoare cu ardere internă
Randamentul mașini numim cantitate de încărcătură(tone sau
unități)care poate și prelucrează pe parcusul unei unități de
tipmp.
Defenim randamentu teoretic acest randament care
caracterizează lucrul continu a mașini timp de o orăla o sarcină
nominală și la prelucrarea acelor tipuri de mărfuri pentru care
mașina a fostb proectată .
În pricipiu este calculat randamentul pentru condiți idiale.