Sunteți pe pagina 1din 4

Data: 14.10.

2019
Subiectul lecției: Adunarea și scăderea până la 100, cu trecere peste ordin.
Tipul lecției: de formare a capacităților de aplicare a cunoștințelor
Unități de competență:
1.3. Aplicarea adunării, scăderii şi a proprietăţilor acestora pentru: compunerea şi descompunerea numerelor 0 – 100; aflarea unor numere necunoscute
în exerciţii, șiruri date; schimb de bani.
1.4. Rezolvarea problemelor cu adunări și/sau scăderi: cu plan sau cu justificări.
1.5. Formularea problemelor, cu sprijin în: enunţ incomplet; schemă; operaţii aritmetice.
Obiective operaționale: La finele orei elevul va demonstra că este capabil să:
O1 - rezolve exerciții de adunare și scădere până la 100, cu trecere peste ordin;
O2 - descopere termenul necunoscut din exercițiile prezentate;
O3 – formuleze probleme pornind de la schemă, exercițiu;
O4 – rezolve probleme cu adunări și scăderi: cu plan.
Strategii didactice:
Forme de activități: individual, în grup
Metode și procedee: explicația, problematizarea, conversația, exercițiul, lucrul cu manualul, metoda cadranelor, calcul mintal
Materiale didactice: fișe de lucru, imagini, cadranele
Bibliografie:
1. Curriculum național, învățământul primar, Chișinău, 2018.
2. URSU, Ludmila, LUPU, Ilie, IASINSCHI, Iulia. Matematica: Manual pentru clasa a II-a, ed. Prut Internațional, Chișinău 2015.
Etapele Activitatea învățătorului Activitatea elevului
lecției
Evocare 1.Ascultați o problemă-ghicitoare
13 furnicuțe de cu zori - 23 de furnicuțe sunt.
Strâng rouă de pe răzor.
Alte 10 vin ușor - este un număr impar.
Și le sar în ajutor. - vecinii săi sunt 22 și 24.
Furnicuțe câte sânt - este compus din două zeci și trei unități.
Spuneți, calculând în gând? - suma cifrelor numărului 23 este 5.

- Caracterizați numărul 23. Ce cunoașteți despre el?


Realizarea
sensului 2.Calculați și ordonați descrescător numerele, care țin locul
rezultatului exercițiilor, decodificând numele. (Greieraș)
19 + 11 = 30-Ș
39 + 11 = 50-I
49 + 11 = 60-R Calculează exercițiile.
29 + 11 = 40-R Ordonează descrescător rezultatele obținute
74 – 19 = 55-E 65, 60, 55, 50, 45, 40, 35, 30
54 – 19 = 35-A Asociază rezultatele obținute cu literele care le corespund,
84 – 19 = 65-G obținând cuvântul GREIERAȘ
64 – 19 = 45-E
- L-ați recunoscut? Sărmanul greieraș a rămas fără provizii.
- Doresc să vi-l prezint pe Greieraș. Greierul este o insectă care are 6
piciorușe. Cele din față și de la mijloc sunt mai scurte, cele din spate
mi lungi. Nu zboară, ci se deplasează prin salturi. Are 2 antene și 4
aripioare.

3.Calcul mintal. Elevii răspund la întrebări:


- Deci, să vedem cât de atenți ați fost, răspunzând la întrebările mele: - 12
- Câte piciorușe au doi greierași? - 21
- Măriți numărul 12 cu 9. - 8
- Câte aripioare au 2 greierași? - 18
- Aflați suma dintre numărul 8 și cel mai mic număr de 2 cifre. - 41
- Adăugați 23 la 18. - 10
- Câte antene au 5 greieri? - 99 – 10 = 89
- Calculați diferența dintre numărul 10 și cel mai mare număr de 2 cifre - 8 + 9 = 17
identice. - 90, 91, 92
- Care este suma numerelor 89?
- Numiți 3 numere consecutive mai mari ca numărul 89.

4.Rezolvarea la tablă.
Copiii vor trece la tablă și vor rezolva exercițiile scrise pe tablă în 35 + 19 = 54 54 – 19 = 35
coloniță. 46 – 28 = 16 16 + 28 = 46
Alți elevi vor trece să efectueze proba prin operația inversă, astfel 27 + 36 = 63 63 – 36 = 27
verificând colegii săi. 82 – 37 = 45 45 + 37 = 82
35 + 19 =, 46 – 28 =, 27 + 36 =, 82 - 37 = , 57 + 43 57 + 43 = 100 100 – 43 = 57

5.Găsiți numerele necunoscute și veți afla câte cântece știe


greierașul. Rezolvă ecuațiile
a – 32 = 59 65 – b = 37 16 + c = 42 a = 91, b = 28, c = 26

6.Pauza dinamică. Cântecul Greierașul.

7.Metoda cadranelor, transmite colegului! Alcătuiți problema în Alcătuiesc problema pornind de la schemă, o rezolvă și scriu
baza schemei (despre o furnicuță). răspunsul.
A adunat ... 43 fărâmituri
A dat ... ?, (9 și 12) fărâmituri
I-au rămas ... ? fărâmituri

8.Alcătuiți problema pornind de la exercițiu.


- Cu această însărcinare v-ați isprăvit, acum să vedem cum vă
descurcați cu următoarea însărcinare. Alcătuiesc problema pornind de la exercițiu, realizează schema
Pornind de la exercițiu de pe tablă. Alcătuiți o problemă, cu tema la în caiet, rezolvă problema și scriu răspunsul.
alegere.
45 – (13 + 5)
Un elev va realiza la tablă schema.

9.Sinteza lecției.
- Ce am realizat astăzi la ora de matematică?
- Ce v-a reușit?
- Unde ați întâlnit dificultăți? De ce? - Cine nu muncește, nu mănâncă.
- Propune proverbe pentru greier. - Cine muncește, hrană agonisește.

10.Descoperiți regula și continuați fiecare șir. (M., pag.36, ex.6) Lucrul cu manualul.

11.Tema pentru acasă. (M., pag.36, p.5 (b) )