Sunteți pe pagina 1din 5

Tabelul nr.

6 la Notă

Mijloacele financiare solicitate pentru lucrările de reparaţie capitală


a instituțiilor preșcolare (educație timpurie) pe anul 2020

Planul Reparaţie Reparaţia Reparaţia Repara-


pe generală acoperişu- tehnicii ţia
Denumirea instituţiei anul rilor sanitare şi a reţelelor
Nr.
2020 sistemului electrice
crt.
de încălzire (un./mii
(mii lei) (un./mii lei) (un./mii lei) (un./ mii lei ) lei)
1 2 3 4 5 6 7
8802/0911
Educație timpurie: 30161,8
(art. 3111)
Direcţia educaţie, tineret
8407,1
şi sport sectorul Botanica
1. Grădinița de copii nr.9,
200,0 100,0 100,0
str. N. Titulescu,10”A”
2. Grădinița de copii nr.17,
200,0 100,0 100,0
str. N. Zelinski,33/3
3. Grădinița de copii nr.35
200,0 100,0 100,0
str. Pandurilor,4
4. Grădinița de copii nr.40,
200,0 100,0 100,0
bd. Dacia,24/2
5. Grădinița de copii nr.44,
200,0 150,0 50,0
str. Dante, 7
6. Grădinița de copii nr.49,
200,0 100,0 100,0
str. Independenței, 32/2
7. Grădinița de copii nr.71,
300,0 100,0 100,0 100,0
bd. Dacia,28/2
8. Grădinița de copii nr.77,
150,0 50,0 100,0
str. N. Zelinski, 32/7
9. Grădinița de copii nr.89,
300,0 100,0 100,0 100,0
str. N.Zelinski, 26/3
10. Grădinița de copii nr.91,
200,0 100,0 100,0
str. N.Zelinski, 36/6
11. Grădinița de copii nr.96,
300,0 150,0 150,0
str. N.Zelinski, 12/2
12. Grădinița de copii nr.98,
300,0 150,0 150,0
str. Cetatea Albă, 152
13. Grădinița de copii nr.99,
223,9 223,9
str. Căușeni, 2 A
14. Grădinița de copii nr.103,
350,0 100,0 100,0 150,0
șos. Muncești, 798
15. Grădinița de copii nr.104,
350,0 200,0 150,0
șos. Muncești, 402
16. Grădinița de copii nr.106,
250,0 100,0 150,0
str. Hristo Botev, 19/4
17. Grădinița de copii nr.112
str. Constantin 400,0 300,0 100,0
Brăncuși,123
18. Grădinița de copii nr.122,
250,0 100,0 150,0
str. Independenței, 9/2
19. Grădinița de copii nr.123,
300,0 150,0 150,0
str. Aerogării
20. Grădinița de copii nr.139,
250,0 100,0 150,0
str. Praga,82
21. Grădinița de copii nr.141,
250,0 100,0 150,0
str. Sarmisegetuza, 39/3
22. Grădinița de copii nr.142,
300,0 200,0 100,0
bd. Traian, 19/1
23. Grădinița de copii nr.151,
300,0 200,0 100,0
str. Grenoble, 207
24. Grădinița de copii nr.153,
300,0 100,0 100,0 100,0
bd. Dacia, 36/2
25. Grădinița de copii nr.165,
200,0 100,0 100,0
bd. Cuza- Vodă,7/5
26. Grădinița de copii nr.168,
250,0 100,0 150,0
bd. Cuza - Vodă, 29/7
27. Grădinița de copii nr.180,
300,0 100,0 100,0 100,0
bd. Dacia, 53/3
28. Grădinița de copii nr.181,
250,0 150,0 100,0
bd. Dacia, 53/2
29. Grădinița de copii nr.182,
300,0 100,0 100,0 100,0
bd. Cuza - Vodă, 39/3
30. Grădinița de copii nr.216,
300,0 100,0 100,0 100,0
bd. Decebal,82/3
31. Școala-grădiniță nr.90,
200,0 50,0 150,0
bd. Dacia, 52
32. Școala-grădiniță nr.124,
250,0 50,0 100,0 100,0
bd. Cuza- Vodă, 18/4
TOTAL (art. 3111) 8323,9 3500,0 1100,0 3723,9 0,0
Devizele de cheltuieli
83,2
(art. 3111)
Direcţia educaţie, tineret
2815,2
şi sport sectorul Buiucani
1. IET nr.26,
400,0 200,0 200,0
str. N. Costin , 46
2. IET nr.34,
300,0 250,0 50,0
str. Calea Ieșilor 25/2
3. IET nr. 52,
300,0 50,0 250,0
str. Drumul Crucii,99/1
4. IET nr. 63,
350,0 20,0 300,0 30,0
str. Columna, 142
5. IET nr.110,
120,0 120,0
str. Ștefănucă, 8
6. IET nr.113, tr.I.Creangă,57 200,0 120,0 80,0
7. IET nr. 143, str.
300,0 200,0 100,0
Marinescu, 15
8. IET nr. 145,str.Gh.Tofan,2 200,0 200,0
9. IET nr.157, str. Cornului,3 120,0 50,0 70,0
10. IET nr.164
250,0 50,0 200,0
str. N. Costin, 63/7
11. IET nr.185, 220,0 150,0 70,0
str. Alba-Iulia, 202/3
TOTAL (art. 3111) 2760,0 1 310,0 520,0 930,0 0,0
Devizele de cheltuieli
55,2
(art. 3111)
Direcţia educaţie, tineret
4191,5
şi sport sectorul Centru
IET nr. 6
1. 300,0 300,0
str. L. Kaczynski, 8
IET nr. 7
2. 240,0 240,0
str. Ip. Soroceanu, 40
IET nr. 8
3. 610,0 310,0 300,0
str. Gh. Asachi, 64/2
4. str. M. Eminescu, 62 280,0 280,0
IET nr. 15
5. 330,0 230,0 100,0
str. Gh. Asachi, 13A
IET nr. 23
6. bd. Șt. cel Mare, 71; str. A. 300,0 300,0
Bernardazzi, 12
IET nr. 59
7. 200,0 200,0
str. Drumul Viilor, 42/4
IET nr. 60
8. 320,0 320,0
str. Tiraspol, 4/1
9. IET nr. 73 str. Hrușcă, 2A 220,0 220,0
10. str. Ialoveni, 98 300,0 300,0
IET nr. 156
11. 400,0 300,0 100,0
str. Grenoble, 161/6
IET nr. 167
12. 300,0 300,0
str. Ip. Soroceanu, 42
IET nr. 226
13. 350,0 350,0
str. Drumul Viilor, 38/2
TOTAL (art. 3111) 4150,0 2550,0 1120,0 280,0 200,0
Devizele de cheltuieli
41,5
(art. 3111)
Direcţia educaţie, tineret
4242,0
şi sport sectorul Ciocana
1. Grădiniţa nr.30
500,0 300,0 200,0
Str. P. Zadnipru , 7/1
2. Grădiniţa nr.32
250,0 150,0 100,0
Str. M. Sadoveanu , 2/2
3. Grădiniţa nr.67
350,0 350,0
Str. Otovasca ,11
4. Grădiniţa nr.128
100,0 100,0
Str. Otovasca ,21
5. Grădiniţa nr.130
200,0 100,0 100,0
Str. P. Zadnipru, 6/2
6. Grădiniţa nr.135
200,0 100,0 100,0
Str. M. Sadoveanu ,6/2
7. Grădiniţa nr.138
100,0 100,0
Str. M. Dragan, 6/1
8. Grădiniţa nr.149
400,0 400,0
Str. M. Sadoveanu, 4/4
9. Grădiniţa nr.161 300,0 300,0
Str. A. Russo, 61/3
10. Grădiniţa nr.177
500,0 500,0
Str. Voluntarelor , 14/3
11. Grădiniţa nr.184
100,0 100,0
Str. P. Zadnipru ,3/1
12. Grădiniţa nr.188
300,0 150,0 150,0
Str. I. Vieru, 8/2
13. Grădiniţa nr.197
250,0 250,0
bd. M. cel Bătrân, 4/2
14. Grădiniţa nr. 211
250,0 250,0
Str. I. Vieru .3
15. Grădiniţa nr. 212
200,0 200,0
Str. N. M. Spătaru,3/1
16. Grădiniţa nr. 225
200,0 200,0
Bd. M. cel Bătrîn , 14/2
TOTAL (art. 3111) 4200,0 2700,0 200,0 1300,0
Devizele de cheltuieli
42,0
(art. 3111)
Direcţia educaţie, tineret
7803,0
şi sport sectorul Râșcani
1. Grădinița nr.5, str. Dimo 3/3 300,0 300,0
2. Grădinița nr.13,
400,0 200,0 100,0 100,0
Str. Romana 14
3. Grădinița nr.25,
300,0 300,0
Str. Grădinilor 69
4. Grădinița nr.37,
50,0 50,0
str. I. Botezatorul 17
5. Grădinița nr.38,
200,0 200,0
str. Gradinelor 23/1
6. Grădinița nr.47,
200,0 200,0
str. D. Riscanu 10
7. Grădinița nr.56,
150,0 150,0
str. Vieru, 19
8. Grădinița nr.57,
300,0 200,0 50,0 50,0
Str. Badiu 8/2
9. Grădinița nr.64,
500,0 300,0 200,0
str. A. Saharov 16
10. Grădinița nr.66
100,0 100,0
str. Stomati 6
11. Grădinița nr.68
50,0 50,0
str. Dimo 11/4
12. Grădinița nr.74,
150,0 150,0
Str. Vieru, 22/9
13. Grădinița nr.80,
300,0 300,0
Str. Madan 46a
14. Grădinița nr.81,
150,0 150,0
Str. A. Sahorov 3/2
15. Grădinița nr.88,
400,0 200,0 100,0 100,0
Str. A. Russo 8/3
16. Grădinița nr.100,
300,0 200,0 50,0 50,0
Str. Moscovei 3/4
17. Grădinița nr.105,
400,0 200,0 100,0 100,0
Str. Florilor 16/4
18. Grădinița nr.108,
200,0 100,0 50,0 50,0
Str. M. Costin 11/5
19. Grădinița nr.118,
200,0 200,0
Str. B. Moscovei 14/2
20. Grădinița nr.127,
100,0 100,0
Albisoara 78/3
21. Grădinița nr.129,
Str. Bl. Moscovei 4/2 100,0 100,0
(300,0)
22. Grădinița nr.136,
700,0 700,0
Str. Macilor 35
23. Grădinița nr.137,
400,0 400,0
str. M.Costin 4/2
24. Grădinița nr.146,
400,0 400,0
Str. Studenţilor 12/2
25. Grădinița nr.150,
200,0 200,0
Str. Matei Basarab 4
26. Grădinița nr.159,
200,0 200,0
Str. Madan 85/2
27. Grădinița nr.160,
500,0 500,0
Str. Gh. Madan 85/1
28. Grădinița nr.196,
200,0 200,0
Str. Ceucari 4G
29. CPPC”Orfeu”,
200,0 200,0
str. Macilor 37
TOTAL (art. 3111) 7650,0 4450,0 1300,0 1050,0 850,0
Devizele de cheltuieli
153,0
(art. 3111)
Instituţiile de învăţămînt
cu autonomie financiară 2703,0
cu sold negativ
1. Școala-grădinița nr.152,
1200,0 1200,0
bd. Decebal, 91A
2. Şcoala-grădiniţă nr.199,
1200,0 700,0 500,0
str. A. Doga, 32/1
3. Școala-grădiniță ,,Ilie
250,0 250,0
Fulga”, com. Stăuceni*
TOTAL (art. 3111) 2650,0 950,0 1200,0 500,0 -
Devizele de cheltuieli
53,0
(art. 3111)

Prezentat de Direcția generală educație, tineret și sport