Sunteți pe pagina 1din 13

Vocabular pentru limba franceză

1. Culorile în limba franceză

Franceză Română
noire negru
blanc(he) alb
gris(e) gri
bleu(e) albastru
jaune galben
rouge roşu
pourpre / violet(te) purpuriu / violet
vert verde
orange portocaliu
brun(ne) / marron maroniu
rose roz
argenté(e) argintiu
doré(e) auriu

Numerele în limba franceză

Numărul Franceză Română


0 Zéro Zero
1 Un Unu
2 Deux Doi
3 Trois Trei
4 Quatre Patru
5 Cinq Cinci
6 Six Şase
7 Sept Şapte
8 Huit Opt
9 Neuf Nouă

1
10 Dix Zece
11 Onze Unsprezece
12 Douze Doisprezece
13 Treize Treisprezece
14 Quatorze Paisprezece
15 Quinze Cincisprezece
16 Seize Şaisprezece
17 Dix-sept Şaptesprezece
18 Dix-huit Optsprezece
19 Dix-neuf Nouăsprezece
20 Vingt Douăzeci
21 Vingt et un Douăzeci şi unu
22 Vingt-deux Douăzeci şi doi
23 Vingt-trois Douăzeci şi trei
30 Trente Treizeci
31 Trente et un Treizeci şi unu
32 Trente-deux Treizeci şi doi
40 Quarante Patruzeci
50 Cinquante Cincizeci
60 Soixante Şaizeci
70 soixante-dix Şaptezeci
71 soixante et onze Şaptezeci şi unu
72 soixante-douze Şaptezeci şi doi
80 Quatre-vingts Optzeci
81 Quatre-vingt-un Optzeci şi unu
82 Quatre-vingt-deux Optzeci şi doi
90 Quatre-vingt-dix Nouă zeci
91 Quatre-vingt-onze Nouă zeci şi unu
92 Quatre-vingt-douze Nouă zeci şi doi
99 Quatre-vingt-dix-neuf Nouă zeci şi nouă
100 Cent O sută
101 Cent un O sută unu
200 Deux cents Două sute

2
201 Deux cent un Două sute unu
1.000 Mille O mie
2.000 Deux mille Două mii
1.000.000 Un million Un milion

Numeralele Ordinale
Franceză Română
Primul premier, première
Al doilea deuxième
Al trilea troisième
Al patrulea quatrième
Al cincilea cinquième
Al şaselea sixième
Al şaptelea septième
Al optulea huitième
Al nouălea neuvième
Al zecelea dixième
Al unsprezecelea onzième
Al doisprezecelea douzième
Al douăzecilea vingtième
Al douăzeci şi unulea vingt et unième
Al treizecilea trentième

2. Timpul (Data, ora, anotimpurile) în limba franceză

Zilele săptămânii

luni lundi

marţi mardi

3
miercuri mercredi

joi jeudi

vineri vendredi

sâmbătă samedi

duminică dimanche

ziua le jour

săptămâna la semaine

astăzi aujourd'hui

ieri hier

mâine demain

4
Lunile anului
ianuarie janvier
februarie février
martie mars
aprilie avril
Anotimpurile mai mai
primăvara le printemps iunie juin
vara l'été iulie juillet
toamna l'automne august août
iarna l'hiver septembrie septembre
octombrie octobre
Ora
noiembrie novembre
Cât este ceasul? Quelle heure est-il?
decembrie décembre
Este ... Il est...
luna le mois
ora unu une heure
anul l'an / l'année
ora două deux heures
miezul zilei midi
miezul nopţii minuit
două şi un sfert deux heures et quart
cinci fix cinque heures précises
patru şi jumătate quatre heures et demie
opt fără un sfert huit heures moins le quart
şase şi douăzeci six heures vingt
zece fără zece dix heures moins dix
dimineaţa du matin
la prânz de l'après-midi
seara du soir

3. Vremea în limba franceză

Vremea
Quel temps fait-il aujourd'hui? Cum este vremea astăzi?
Le soleil brille. Soarele străluceşte.
Il fait beau. E frumos.
Il fait mauvais. Vremea este urâtă.

5
Il fait chaud. Este cald.
Il fait froid. Este frig.
Il y a du vent. Bate vântul.
Il pleut. Plouă.
Il neige. Ninge.
Il fait soleil. Bate soarele.
Il fait couvert. Este noros.
Il tonne. Tună.
Il y a des eclairs. Fulgeră.
le soleil soarele
le ciel cerul
la brume bruma
le brouillard ceaţa
le ciel cerul
la pluie ploaia

4. Saluturile în limba franceză

Saluturi formale
Bonjour. Bună ziua.
Bonsoir. Bună seara.
Monsieur Domnul
Madame Doamna
Mademoiselle Domnişoara
Comment vous appelez-vous? Cum vă numiţi?
Je m’appelle ... Mă numesc ...
Je suis heureux(se) de faire votre connaissance. Încântat(ă) de cunoştinţă.
Je vous présente ... Vi-l prezint (V-o prezint) pe ...
Comment allez-vous? Ce mai faceţi?
Très bien. Foarte bine.
Pas mal. Nu rău.
Comme ci comme ça. Aşa şi-aşa

6
Au revoir. La revedere.
Bonne nuit. Noapte bună.

Saluturi informale
Salut Salut / La revedere
Tu t’appelles comment? Cum te cheamă?
Enchanté(e). Încântat(ă).
Je te présente ... Ţi-l(o) prezint pe ...
Ça va? Eşti bine? (Merge bine?)
Quoi de neuf? Ce mai e nou?
À bientôt. Pe curând.
À tout à l’heure. Pe mai târziu.
À demain. Pe mâine.

Urări de sărbători
Bon anniversaire! La mulţi ani! (de ziua de naştere)
Bonne Annee! La mulţi ani! (An nou fericit!)
Joyeau Noel! Crăciun fericit!
Bonne Pacques! Paşte fericit!
A votre sante! În cinstea voastră! (Noroc!)
Bon voyage! Drum bun

5. Franceza pentru afaceri – expresii

Cuvinte şi expresii introductive în limba franceză pentru afaceri


compte cont
achat cumpărare
acheter a cumpăra
actif bunuri
affaire afacere
annonce reclamă
argent bani
arrangement înţelegere

7
avocat avocat
associé asociat
billet bancnotă
bureau birou
chèque cec
client commettant
commerce extérieur comerţ extern
comptable contabil
consommateur consumator
contrat contract
crédit credit
débit debit
demande cerere
détaillant vânzător cu amănuntul
droit drept
économie economie
employé angajat
expédition trimitere
exporter a exporta
facture factură
faillite faliment
frais cheltuieli
gain profit
gérant manager
homme d'affaires om de afaceri
importer a importa
loi lege
marque marcă
marchandise marfă
offre ofertă
passif datorii
perte pierdere
prix preţ

8
produit produs
propriétaire proprietar
remise reducere
salaire salariu
société companie
usine fabrică
vacance concediu
vendre a vinde
vente vânzare
syndicat uniune / sindicat
travail muncă

6. Părţile corpului în limba franceză

Părţile corpului
le corps corpul
la peau pielea
la poitrine pieptul
le dos spatele
le coeur inima
le foie ficatul
le poumon plămânul
l’estomac stomacul
la tête capul
l’oeil / les yeux ochiul / ochii
l’oreille urechea
la lévre buza
la bouche gura
la langue limba
la dent dintele
le nez nasul
le cou gâtul

9
la gorge esofagul
l’épaule umărul
le bras braţul
la main mâna
le doigt degetul de la mână
le coude cotul
le poignet încheietura (mâinii)
le pied piciorul
la jambe gamba piciorului
la cheville glezna
le genou genunchiul
l’orteil degetul de la picior

7. Mâncarea - expresii în limba franceză

La nourriture - Mâncarea
le petit déjeuner micul dejun
le déjeuner prânzul
le dîner cina
le sel et le poivre sarea şi piperul
le sucre zahărul
l'eau apa
le verre paharul
le bol bolul / vasul
la tranche felia
la fourchette furculiţa
la cuillère lingura
le couteau cuţitul
l'assiette farfuria
la serviette şerveţelul
le fromage brânza
le poulet puiul

10
l'œuf oul
le gâteau tortul
le lait laptele
le café cafeaua
le beurre untul
le jambon şunca
le poisson peştele
le thé ceaiul
la salade salata
la confiture gemul
la viande carnea
les frites cartofii prăjiţi
la bière berea
le vin vinul
le potage supa
la tarte prăjitura
la glace îngheţata
le jus sucul
le bonbon bonboanele
le chocolat ciocolata
le fruit fructul

8. La farmacie - expresii în limba franceză

Medicamente, etc
un antiacide antiacid
un antiseptique antiseptic
des aspirines aspirină
un bain de bouche apă de gură
des couches scutece
de la crème hydratante cremă hidrantantă
du dentifrice pastă de dinţi

11
un laxatif laxativ
des pansements pansamente
une savonette săpun
des serviettes hygiéniques şerveţele igienice

9. Îmbrăcămintea în limba franceză

Articolele de îmbrăcăminte
les chaussures pantofii
la paire de chaussures perechea de pantofi
les sandales sandalele
les pantoufles papucii
les chaussettes / les bas şosetele
le jean blugii
le pantalon pantalonii
la robe rochia
la jupe fusta
le tee-shirt tricoul
le pullover puloverul
le blouson jacheta
la veste vesta
la chemise cămaşa
la cravate cravata
la casquette pălăria
le manteau haina
le complet / le costume costumul

10. Proverbe în limba franceză

Proverbe, zicale, maxime, aforisme


Advienne que pourra Fie ce-o fi

12
Charité bien ordonnée commence par soi-même Bunătatea începe acasă
Qui sème le vent récolte la tempête Cine seamănă vânt culege furtună
Tout est bien qui finit bien. Totul e bine când se termină cu bine
Rome ne s'est pas faite en un jour Roma n-a fost contruită într-o zi
Pas de nouvelle, bonne nouvelle Nici o veste este o veste bună
Qui se couche avec les chiens se lève avec des puces Cine doarme cu câinii se trezeşte cu purici
L'argent ne fait pas le bonheur Banii nu pot cumpăra fericirea
Une hirondelle ne fait pas le printemps Cu o floare nu se face primăvară
À cheval donné, on ne regarde pas les dents. Calul de căpătat nu se caută de dinţi
Aussitôt dit, aussitôt fait Zis şi făcut
Personne n'est parfait Nimeni nu e perfect
Ce qui est fait n'est plus à faire Ce-a fost a fost
C'est la fin des haricots! Asta a fost ultima picătură!
La nuit porte conseil Noaptea este un sfetnic bun
Prendre le taureau par les cornes A apuca taurul de coarne
Diviser pour régner Desparte şi cucereşte
Bonne renommée vaut mieux que ceinture dorée Un nume bun face mai mult decât aurul
Dépasser les bornes A depăşi limita
De source sûre Din surse sigure
L'amour est aveugle Dragostea e oarbă
L'erreur est humaine A greşi e omeneşte
On est tous dans le même bain Suntem în aceeaşi oală

13