Sunteți pe pagina 1din 6

Rezolvând rebusul vei descoperi titlul lecției.

1.……….spațiul economic în care se întâlnesc, se confruntă și negociază în mod liber cererea


de forța de muncă, reprezentată de angajatori și oferta, reprezentată de posesorii de forță de
muncă.
2……specialitatea obținută prin studii.
3. Bunătatea, adevărul, dreptatea, frumuseţea, libertatea, cooperarea, competiţia, realizarea de
sine sunt….. , care servesc drept standarde de selecţie şi evaluare a comportamentelor
persoanelor şi evenimentelor
4……… în echipă presupune încredere.
5. În urma cursului absolvit, colegul vostru a avut o mulțime de………………..pentru
angajare.
5. În alegerea carierei trebuie să ținem seama de stilul de………potrivit.
6. Sisteme operaționale stabilizate, superior dezvoltate și de maximă eficiență……………..
(însușiri ale unei persoane care asigură reușita într-o activitate).
7. Preferințe pentru anumite domenii de activitate………………..
8. Membrii familiei ne influențează în alegerea carierei, prin…………(expectanțele ) pe care
le au față de noi.

Afișați rezolvarea
Rezolvaţi rebus

A
1
2
3
4
5
6
7
8

9
B
Promovarea personală Promovarea personală Promovarea personală

modalităţile modalităţile modalităţile

o persoană o persoană o persoană

sistematizează sistematizează sistematizează

prezintă prezintă prezintă

informaţiile informaţiile informaţiile

despre abilităţile, despre abilităţile, despre abilităţile,

interesele, interesele, interesele,

experienţele educaţionale experienţele educaţionale experienţele educaţionale

profesionale profesionale profesionale

atingerea atingerea atingerea


scopurilor de carieră. scopurilor de carieră. scopurilor de carieră.
SARCINĂ DE GRUP:
Stabilește:
 aspectele esențiale de care trebuie să ținem
seama în redactarea unui CV/scrisoare de
intenție, carte de vizită, scrisoare de
recomandare, pornind de la exemplele date

 posibile erori, pe care trebuie să le evităm.


EȘTI PREGĂTIT PENTRU INTERVIU?
INSTRUCŢIUNI:
Încercuieşte răspunsul care ţi se potriveşte cel mai bine modului tău de a gândi-acţiona.
1. Interviul
a)este obiectiv
b)îl poţi uşor înşela pe cel care te intervievează
c)n-am încredere în interviuri
2. Cheia reuşitei interviului
a)şansa
b)calităţile fizice
c)calităţile psihice
3. Atunci când particip la o competiţie:
a)mă supăr dacă pierd
b) nu mă supăr dacă pierd, ştiind că mi-ai dat toată silinţa
c)nu mă supăr dacă pierd
4. Îmi place să risc:
a) da
b)nu sunt sigur
c)nu
5. Cât de bine crezi că reuşeşti să înţelegi oamenii?
a)nu prea bine, am dificultăţi în a-i înţelege pe alţii
b)destul de bine, dar câteodată mai greşesc
c)foarte bine
6. Prefer să lucrez la lucruri care:
a) mă solicită foarte mult
b) destul de uşoare
c) foarte uşoare
7. Îmi place când oamenii îmi dau sugestii:
a) da
b) câteodată
c) nu
8. Cât de important este pentru tine să ai note bune la şcoală?
a) neimportant
b) oarecum important
c) foarte important
9. Cum vrei să te cunoască ceilalţi?
a) ca o persoană sensibilă
b) ca o persoană responsabilă
c) ca având o voinţă puternică
10. Când încep ceva ştiu că voi reuşi:
a) deseori
b) câteodată
c) rareori
11. Știu exact ce carieră vreau să am:
a) da
b) nu sunt sigur
c) nu
12. Cum priveşti realizările tale de până acum?
a) ca fiind încununate de succes
b) ca fiind destul de bune
c) mai slabe decât m-am aşteptat
13. Cum îţi apreciezi încrederea pe care o ai în tine?
a) câteodată am prea multă încredere în mine
b) undeva, în jurul mediei
c) nu prea am încredere în mine
14. În alegerea carierei banii trebuie să fie cel mai important factor
a) deseori
b) câteodată
c) rareori
15. Cred că oamenii pot face tot ceea ce-şi propun:
a) da
b) probabil
c) nu
16. Când te hotărăşti să-ţi cauţi un loc de muncă, ţi-ai dori ca acesta:
a) să fie bine plătit
b) să fie corespunzător pregătirii tale
c) să fie puţin sub nivelul de pregătire, pentru a fi sigur că-l obţii
17. Când nu pot obţine ceea ce vreau:
a) cer sprijin
b) mă rezum la cel mai bun compromis
c) continui să mai încerc
18. Când ai ocazia să te prezinţi cuiva pe care nu-l cunoşti:
a) spui “Bună” şi începi o conversaţie
b) laşi ca cealaltă persoană să facă prima mişcare
c) spui “Bună” şi aştepţi ca cealaltă persoană să înceapă conversaţia
19. Cât de sincer eşti cu tine însuţi?
a) foarte sincer
b) am momente de sinceritate
c) mi-e teamă să fiu sincer cu mine
20. Cum poţi explica eventualele slăbiciuni ce reies din Curriculum Vitae?
a) explic sincer
b) caut motive plauzibile
c) inventez o poveste
21. Ce este mai important înainte de interviu?
a) descoperirea urgentă a relaţiilor ce m-ar putea ajuta
b) să afli cât mai multe despre persoana care te va intervieva
c) să afli cât mai multe despre instituţie şi locul de muncă.
Interpretarea rezultatelor la test
Dacă ai avut răbdarea de a citi cu atenţie testul propus şi ai fost sincer cu tine însuţi, îţi
prezentăm în rândurile de mai jos, evaluarea aptitudinilor tale în abordarea unui interviu, în funcţie
de punctajul obţinut
Compară răspunsurile tale cu următorul profil de răspuns.
1-a, 2-c, 3-c, 4-a, 5-b, 6-a, 7-a, 8-b, 9-b, 10-a, 11-a, 12-b, 13-b, 14-b, 15-a, 16-b, 17-c, 19-b, 20-a, 21-c.
Pentru fiecare răspuns corect primeşti un punct.
Făcând suma răspunsurilor corecte vei afla care este scorul tău.
Ce semnificaţie are scorul obţinut?
Dacă ai obţinut un scor:
între 0-7 puncte - nu ai aproape nici o şansă să obţii un loc de muncă prin susţinerea unui interviu;
apelează la alte metode
între 7-12 puncte - ai lacune în abordarea unui interviu; încearcă să te pregăteşti mai mult pentru
abordarea interviului.
între 13-17 puncte - ar fi bine să reconsideri atitudinea faţă de interviu pentru că ai şanse mari de
reuşită
între 18-21 puncte - eşti pregătit să abordezi cu şanse reale un interviu
APEL
pentru înscrierea candidaţilor la selecţia pentru ocuparea poziţiei de
Formator
pentru proiectul
,,Parteneriate active şcoală-întreprindere pentru îmbunătăţirea
formării profesionale iniţiale – PAŞII FPI”
ID 63196

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la îmbunătăţirea


capacităţii învăţământului profesional şi tehnic de a asigura calificări şi
oferte educaţionale relevante pentru nevoile pieţei muncii prin colaborarea
directă cu reprezentanţii mediului economic.

A. Criterii selecţie
În cadrul acestui apel sunt avute în vedere următoarele criterii de selecţie:
- studii superioare de lunga durata in domeniul industrial
(electrotehnica/energetica/electronica/automatizari);
- Certificat de formator in domeniul formarii profesionale de specialitate;
- minim 5 ani experienta ca formator in domeniul formarii profesionale de
specialitate;
- minim 3 ani experienta in activitati ce vizeaza dezvoltarea parteneriatului
social/piata muncii;
- competente dovedite in: analiza nevoilor de formare, elaborare de
programe de formare, elaborare de materiale/suporturi pentru cursuri de
formare evaluare.

B. Atribuţii
Principalele atribuţii în cadrul proiectului sus menţionat constau in
realizarea activitatilor de formare si de promovare privind realizarea unor
parteneriate active şcoală-întreprindere, incluzând: realizarea analizei
nevoilor de formare; elaborarea programei de formare si a
materialelor/suporturilor pentru cursurile de formare, realizarea activitatilor
de formare in vederea pregatirii personalul implicat in activitatile proiectului.

C. Procedura şi calendarul de selecţie


Selecţia se va desfăşura astfel:

a) 14 – 17 decembrie 2010, ora 16:00, înscrierea candidaţilor. Candidaţii


vor depune, în plic închis, format A4, următoarele documente:
1. Curriculum Vitae în format Europass, care să specifice poziţia pentru
care se candidează în proiect, cu anexe care să susţină respectiva poziţie
(un exemplar semnat pe fiecare pagină şi datat).
2. O scrisoare de intenţie de maximum o pagină care să susţină opţiunea
pentru poziţia respectivă.

Este obligatorie prezentarea documentelor care atestă îndeplinirea


condiţiilor specificate pentru poziţia pe care o ocupă.
Este obligatorie menţionarea pe plic a titlului şi ID-ul proiectului pentru care
se face opţiunea.

Plicul se depune la secretariatul CNDIPT din str. Spiru Haret, Nr. 10-
12, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010176.

b) 20 decembrie 2010 – selectarea candidaţilor pe baza Curriculumului


Vitae şi a scrisorii de intenţie

c) 21 decembrie 2010 – contactarea candidatilor selecţionati, prezentarea


programului şi a condiţiilor de lucru.

Pentru informaţii suplimentare cu privire la procesul de selecţie, persoana


de contact este doamna Angela Popescu, telefon 021 311 11 62.

S-ar putea să vă placă și