Sunteți pe pagina 1din 3

Concursul judeţean de informatică „Dan Barbilian”

26 ianuarie 2019 Câmpulung


CLASA a IX-a Matematică-Informatică/ Intensiv
Problema nr. 1
100p
Problema 1 – Numere
Enunț Un copil construieşte un triunghi cu numerele naturale nenule astfel:
– în vârful triunghiului scrie valoarea 1;
– completează liniile triunghiului de sus în jos, iar căsuţele de pe aceeaşi linie de la stânga la dreapta cu
numere naturale consecutive, ca în figurile următoare.
1 1
2 3 2 3
4 5 6 4 5 6 Figura 2
Figura 1 7 7 8 9 10
8 9 10
11 12 13 14 15 11 12 13 14 15
În figura 1 este ilustrat un astfel de triunghi având 5 linii, conţinând numerele naturale de la 1 la 15.
În acest triunghi copilul începe să construiască drumuri, respectând următoarele reguli:
– orice drum începe din 1;
– din orice căsuţă se poate deplasa fie în căsuţa situată pe linia următoare în stânga sa (deplasare codificată
cu 1), fie în căsuţa situată pe linia următoare în dreapta sa (deplasare codficată cu 2);
– orice drum va fi descris prin succesiunea deplasărilor efectuate.
De exemplu, drumul ilustrat în figura 2 poate fi descris astfel: 1 2 2 2.

Cerințe:
Scrieţi un program care rezolvă următoarele două cerinţe:
1. citeşte descrierea unui drum şi afişează numărul la care se termină drumul;
2. citeşte un număr natural nenul K, determină un drum care se termină cu numărul K pentru care suma
numerelor prin care trece drumul este maximă şi afişează această sumă.

Date de intrare:
Fișierul de intrare numere.in conține pe prima linie un număr natural C reprezentând cerința din problemă care
trebuie rezolvată (1 sau 2).
Dacă C este egal cu 1, a doua linie din fișier conține un număr natural N, reprezentând lungimea drumului, iar a
treia linie din fișier conţine descrierea drumului sub forma a N valori, 1 sau 2, separate între ele prin câte un
spațiu.
Dacă C este egal cu 2, a doua linie din fișier conține numărul natural K.

Date de ieșire:
Fişierul de ieşire numere.out va conţine o singură linie pe care va fi scris un singur număr natural. Dacă C=1, va
fi scris numărul cu care se termină drumul descris în fişierul de intrare. Dacă C=2, va fi scrisă suma maximă a
numerelor aflate pe un drum care se termină cu numărul K.

Restricții și precizări:
 1 ≤ N ≤ 10000, 1 ≤ K ≤ 10001*10002/2
 Pentru rezolvarea corectă a cerinţei 1 se acordă 30 de puncte; pentru rezolvarea corectă a cerinței 2 se
acordă 50 de puncte.

Exemplu :
numere.in numere.out Explicație

1 13 Cerinţa este 1. Drumul descris are lungimea 4 şi trece prin numerele 1,2,5,8,13
4
1212
2 19 Cerinţa este 2. Suma maximă se obține pe drumul care trece prin numerele
9 1,3,6,9 (1+3+6+9=19)

Timp de rulare/test: 0.2 secunde


Memorie totală disponibilă 2MB din care 1 MB pentru stivă
Dimensiunea maximă a sursei 10KB

Notă:
Se acordă 10 puncte pentru existența sursei și 10 puncte dacă poate fi compilată fără erori;
Timp de lucru total 3 ore.

Prof. Florea Laura, Liceul Teoretic „Ion Mihalache”, Topoloveni

Concursul judeţean de informatică „Dan Barbilian”


26 ianuarie 2019 Câmpulung
CLASA a IX -a Matematică-Informatică/ Intensiv
Problema nr. 2
100p
Problema 2 - Bile
Enunț
Se presupune că unele dintre primele instrumente de calcul au fost bilele de socotit. În problema noastră vom
considera un număr ca fiind o succesiune de una sau mai multe bile, o bilă fiind reprezentată de litera O. Într-o
expresie, între oricare două numere există semnul + sau semnul *.
Exemple:
Numere Expresii
O OOO
OOO OO*OOO
OOOOOOOO O+O*OOO+OOOOOO

Cerințe:
Scrieți un program care evaluează astfel de expresii.
Date de intrare:
Fișierul de intrare bile.in conține pe prima linie o valoare naturală n, care indică numărul de expresii
care trebuie evaluate. Fiecare dintre următoarele n linii conține un șir de maximum 1000000 caractere care
reprezintă expresia ce trebuie evaluată.
Date de ieșire:
Fișierul de ieșire bile.out va conține pe fiecare linie i dintre primele n linii câte un număr întreg care
reprezintă rezultatul evaluării expresiei de pe linia i+1 din fișierul de intrare.
Restricții și precizări:
 1 <= n <= 10
 O expresie poate avea cel puțin 1 caracter și cel mult 1000000 de caractere;
 Valorile calculate pe parcurs și valoarea finală au maximum 18 cifre.
Exemplu :

bile.in bile.out
1 11
O+O*OOO +OOOOOOO
2 4
OOOO 2
O+O

3 9
O+O+O+O+O+O+O+O+O 1
O*O*O*O*O*O*O 17
O O O O*O O O O+O

Timp de rulare/test: 1 secundă/test.


Memorie totală disponibilă 2 MB din care 1 MB pentru stivă.
Dimensiunea maximă a sursei 10 KB.
Notă:
Se acordă 10 puncte pentru existența sursei și 10 puncte dacă poate fi compilată fără erori.
Timp de lucru total 3 ore
Prof. Oprea Adriana, Colegiul Național „Zinca Golescu”, Pitești