Sunteți pe pagina 1din 3

RAPORT DE EVALUARE SEMESTRUL I AN SCOLAR 2017-2018

ED.:

Evaluarea sumativa de la sfârsitul semestrului I a grupei mari a urmarit gradul


de progres al fiecarui copil în parte si al grupei în ansamblu de la evaluarea initiala
si pâna acum. Pe lânga functiile de masurare, de diagnosticare si de prognozare, s-a
pus accent pe functia de reglare a demersului didactic din perioada urmatoare, pâna
la încheierea grupei mari, care urmareste în primul rand dezvoltarea aptitudinii de
scolaritate.

Acest lucru a determinat elaborarea si punerea în practica a unor modalitati si


forme cât mai eficiente de realizare a evaluarii, prin care sa se surprinda cât mai
fidel si sa oglindeasca clar performantele prescolarului în raport cu obiectivele
stabilite.

Având în vedere faptul ca pe parcursul acestui semestru s-a lucrat tot mai mult
abordând continuturile din perspectiva activitatilor integrate, am considerat necesar
ca si evaluarea sa se faca abordând continutul din aceleasi perspective. Pentru a nu
abuza de fisele de lucru, am selectat si aplicat probe de evaluare care sa permita
prescolarului sa se manifeste liber, creativ si astfel s-au constatat mai usor
cunostintele dodândite si capacitatea de aplicare a acestora în practica.

Evaluarea prin activitatile integrate, datorita posibilitatii pe care prescolarul o


are de a se folosi de cât mai multe materiale, el are prilejul sa aplice cunostintele
din mai multe domenii, exersându-si capacitatile de transfer.

A.I. D.S+DLC-Cine stie castiga


A.I.DEC+DS Cu creionul pe hartie

A.I. DLC+DOS Asa da, asa nu

A.I. DS+DEC Eu stiu multe

A.I.DOS+DPM Spune ce stii

1.Constatari privind comportamentul cognitive:

Marea majoritate a copiilor din grupa care au un potential cognitiv foarte


bun(88,5%);capacitati perceptive bine dezvoltate, spirit de
observatie, gîndire logica si rapida, capacitate flexibila de operare cu notiuni, date,
ritm de învatare foarte bun, cu mici exceptii(11,5%) care se încadreaza la un nivel
mediu.

2.Constatari privind comportamentul verbal:

Comportamentele verbale masurate au fost atinse în cea mai mare parte de


majoritatea copiilor(84,6%);o proportie mai mica au aceste comportamente în
dezvoltare(15,4%). Ceilalti copii vor fi antrenati în activitati pentru dezvoltarea
limbajului oral si a comunicarii orale, fiind solicitati în rezolvarea unor sarcini mai
complicate, cu grad de dificultate mai ridicat.

3. Constatari privind comportamentul psihomotor:

În ceea ce priveste activitatea de scriere, majoritatea copiilor(81%) scriu într-un


spatiu dat, respectând orientarea în pagina si sensul de scriere de la stânga la
dreapta(4 copii stângaci) în timp ce 19,1% se orienteaza foarte greu în spatiul de
scriere. Ca urmare vom aplica programe de exersare individuala, antrenând si
familia în acest sens, Pentru ceilalti copii vom desfasura activitati de orientare în
spatiu dupa un reper dat, dezvoltare fizica generala, gimnastica de înviorare
zilnica, divertisment, actiuni de educatie fizica, jocuri în aer liber.

4. Comportament socio-afectiv:

Toti copiii manifesta initiativa într-o mare masura, în executarea unor sarcini
collective. Socializarea prin joc este foarte buna;pentru optimizarea acesteia se vor
folosi în continuare ca modalitati de realizare jocurile cu subiect si roluri, lucrul în
echipa, cooperarea.
Grupa, în ansamblul ei, prezinta un comportament socio-afectiv bun si foarte
bun, cu unele mici exceptii(copii cu personalitate puternica care uneori, din dorinta
de afirmare conturba activitatea celorlalti).

Constatari si masuri ameliorative privind comportamentul


psihomotor: Prescolarii redau grafic, utilizand elemnte de limbaj plastic, aspecte
caracteristice anotimpului iarna . utilizeaza diferite tehnici: rupere, mototolire,
lipire. Executa corect exercitii pentru cunoasterea posibilitatilor motrice ale
corpului;

Pentru toti ceilalti copii se vor desfasura activitati de orientare în spatiu dupa un
reper dat, dezvoltare fizica generala, gimnastica de înviorare zilnica, miscari libere
dupa sunetul muzicii, activitati de educatie fizica, jocuri în aer liber etc.

S-ar putea să vă placă și