Sunteți pe pagina 1din 8

AN^,A LLENAS

Traducere 5i adaptare

56nziana Covaliu si Oana Ursache


Acesta este monstrutdin culori.

Astdzi s-a trezit ciudat,


confuz si zipicit...
Nu isi dd seama foarte bine ce i se intdmpli.
lar te-aiincdtcit?
Nu o sd inveti niciodatd...
F
,,,,,riti.Tm'
Ce vdlmigeati de emolii ai fdcut aici!
Aga, toate laolalti, nu funclioneazd.

S-ar putea să vă placă și