Sunteți pe pagina 1din 1

Teme – Disciplina - Matematică.

Baze pentru învățământul preșcolar și primar

Tema 1: Elemente de logică matematică – se regăsește la pag. 15 în suportul de curs.

Tema 2: Mulțimi – se regăsește la pag. 27 în suportul de curs.

Tema 3: Teorema împărțirii întregi. Divizibilitatea nr. naturale – se regăsește la pag. 98 în


suportul de curs.

Tema 4: Rapoarte și proporții. Șir de rapoarte egale – se regăsește la pag. 130 în suportul de
curs.

Lect. Univ. Dr. Târnoveanu Mirela Adriana