Sunteți pe pagina 1din 5

MEMORIU TEHNIC JUSTIFICATIV

Ca urmare a Notei de Constatare nr. 2707/23.04.2019 întocmită la șantierul lucrării


“Extindere reţea alimentare cu apă în satele Mozăceni Vale şi Birla şi înfiinţare reţea
alimentare cu apă în satele Urluieni, Afrimeşti, Zuvelcaţi, Brabeţi, Şelăreasca,
Cioceşti, Mîndra şi Malu, comuna Bîrla, judeţul Argeş” se semnalează următoarele:

- se solicită detalierea modului în care se face subtraversarea străzilor / drumurilor


pentru realizarea branșamentelor pe partea opusă amplasării conductelor de
distribuție.
- se propune realizarea unei subtraversări pentru mai multe branșamente
- se solicită procurarea căminelor de vane circulare în variantă prefabricată din beton
armat

În acest sens se va emite o Dispoziție de Șantier anexată prezentului Memoriu


Justificativ.

PROIECTANT:

S.C. FEBOS S.R.L.

Șef proiect,
Ing. dipl. Georgeta Tuță

1
EXTINDERE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE MOZĂCENI VALE ȘI BÎRLA ȘI
ÎNFIINȚARE REȚEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE URLUIENI, AFRIMEȘTI,
ZUVELCAȚI, BRABEȚI, ȘELĂREASCA, CIOCEȘTI, MÎNDRA ȘI MALU, COMUNA
BÎRLA, JUDEȚUL ARGEȘ

DISPOZITIE DE SANTIER NR. 1 / __________________

Obiect: REȚELE DISTRIBUȚIE


BRANȘAMENTE PROPRIETĂȚI

Referitor: Subtraversări, cămine vane

Autoritatea contractantă Comuna Bârla, județul Argeș

Proiectant S.C. FEBOS S.R.L.


CUI: RO133031
B-dul Petrochimiștilor, Bl. B37, Pitești
Tel/Fax: 021-348.04.08

Director ing. Dipl. Alexandru Constantinescu

Șef proiect ing.dipl. Georgeta Tuță

2
Ca urmare a Notei de Constatare nr. 2707/23.04.2019 întocmită la șantierul lucrării
“Extindere reţea alimentare cu apă în satele Mozăceni Vale şi Birla şi înfiinţare reţea
alimentare cu apă în satele Urluieni, Afrimeşti, Zuvelcaţi, Brabeţi, Şelăreasca,
Cioceşti, Mîndra şi Malu, comuna Bîrla, judeţul Argeş” se dispun următoarele:

- pentru reducerea numărului de subtraversări necesare executării branșamentelor


individuale se va executa, în funcție de situația concretă din teren, o subtraversare
pentru maxim 4 branșamente, astfel:
• pentru 2 (două) branșamente se va realiza subtraversare cu țeavă PEID
Dn25 mm în tub de protecție din PEID, PN6 cu De 90 mm
• pentru 3 (trei) branșamente se va realiza subtraversare cu țeavă PEID Dn32
mm în tub de protecție din PEID, PN6 cu De 90 mm
• pentru 4 (patru) branșamente se va realiza subtraversare cu țeavă PEID
Dn40 mm în tub de protecție din PEID, PN6 cu De 90 mm
- pe toate străzile, cu excepția drumului județean, subtraversările se vor executa în
săpătură deschisă, tubul de protecție fiind din PVC-KG SN4 după cum urmează:
• pentru De63 - De75 mm – se va folosi tub având Dn 160 mm
• pentru De110 – De125 mm – se va folosi tub având Dn 200 mm
• pentru De140 – De160 mm – se va folosi tub având Dn 250 mm
- deoarece sunt zone în care spațiul este insuficient pentru executarea căminelor din
beton prefabricate cu Dn 1500 mm, sau în cămin nu încap toate armăturile și
piesele de legătură proiectate, căminele de vane se vor executa cu Dn1000 mm
suplimentându-se numărul acestora în funcție de situația din teren.
- pe străzile Teilor și Pensiunii se reconfigurează amplasamentul conductelor de
alimentare cu apă conform planșelor revizuite H25- R1 ÷ H32-R1. În urma acestor
reconfigurări se suplimentează conductele de distribuție având De63 mm cu 1230
ml iar cele având De75 mm cu 344 ml. Această suplimentare nu influențează
bugetul lucrării urmând a fi suportată din renunțări pe anumite tronsoane de rețea.
- se va muta traseul conductei de pe str. Teilor între căminele CV58 – CV59 de pe o
parte pe cealaltă a drumului.

3
Atasam prezentei Dispozitii de Șantier nr. 1:
PIESE SCRISE:
- Nota constatare
- Memoriu tehnic justificativ;
- listele de cantități pentru NR și NCS urmând ca executantul (antreprenorul general)
să cuantifice în prețuri.
PIESE DESENATE:
o detaliu branșamente gospodării pe str. Teilor – CB01-R1
o detaliu bransamente gospodarii – subtraversare pentru 2 locuinte – CB03
o detaliu bransamente gospodarii – subtraversare pentru 3 locuinte – CB04
o detaliu bransamente gospodarii – subtraversare pentru 4 locuinte – CB05
o detaliu cămin de branșament, CB02-R1
o camin vane, C01-R1
o planuri de situație H25-R1 ÷ H32-R1

Prezenta D.S. nu are implicatii economice si este valabila numai cu acordul Beneficiarului.

PROIECTANT: BENEFICIAR:

S.C. FEBOS S.R.L. DIRIGINTE SANTIER

EXECUTANT: U.A.T. COMUNA BÂRLA

S.C. ACETI S.R.L.

4
SC FEBOS SRL Pitesti
Febos J03/2448/1991
Tel/Fax: 021 348 04 08
CONSULTANTA SI PROIECTARE