Sunteți pe pagina 1din 5

Beneficiar: REABILITARE SI MODERNIZARE

“CABANA LAC “ RANCA


Faza: D.T.- A.C. Pr. Nr. 120/2009

EXTRAS DE MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII

Nr. Denumire Denumire Cauzele care ar Măsuri precon.pentru Valoarea lucrăriide


crt proiect obiect putea produce preîntâmpinarea tehnica securităţii
îmbolnăviri prof. îmbolnăvirilor profesionale muncii şi protecţia
accidente de muncă şi accidentelor de muncă muncii înlăt. îmb. prof.
în procesele şi accident. muncă
respective
1. REABILITARE SI Arsuri - scoaterea cabluri-lor de Conform situaţiei
MODERNIZARE „CABANA sub tensiune definitive de plată
LAC ” RANCA - Izolarea conduc-
Instalaţii electrice telor şi aparatelor

Notă importantă:

În afara măsurilor prevăzute mai sus executantul va realiza toate măsurile de protecţie a muncii, siguranţa
circulaţiei şi PSI care sunt incluse în cotele de organizare respectiv în cotele de cheltuieli indirecte a
devizelor pe categorii de lucrări în conformitate cu prevederile legale în vigoare, precum şi prevederile
cuprinse în Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de instalaţii încălzire precum şi norme
specifice conexe şi complementare acestora, elaborate de ICSPM şi avizate de MMPS 1996.

Întocmit,
ing. Sarpe Florin

MEMORIU TEHNIC – INSTALAŢII SANITARE, INCALZIRE, CENTRALA TERMICA, INSTALATII ELECTRICE


Beneficiar: REABILITARE SI MODERNIZARE
“CABANA LAC “ RANCA
Faza: D.T.- A.C. Pr. Nr. 120/2009

SPECIFICAŢII TEHNICE ALE MATERIALELOR

Instalaţii electrice
- SR CEI 227-3-1997 - Conductoare şi cabluri izolate cu policlorură de vinil de
tensiune nominală până la 450/750 V inclusiv. Conductoare
izolate pentru instalaţii fixe.
- SR CEI 598-2-22-90 - Corpuri de iluminat. Condiţii tehnice speciale. Secţiunea 22.
Corpuri de iluminat de siguranţă.
- SR EN 60155-2001 - Startere pentru lămpi fluorescente tubulare.
- SR EN 60898-A1-1995 - Întreruptoare automate pentru protecţii la supracurenţi pentru
instalaţii casnice şi similare.
- STAS 243-86 - Papuci de cablu ştanţaţi pentru conductoare de cupru Di.
- STAS 552-89 - Doze de aparat şi doze de ramificaţie pentru instalaţii electrice.
Dimensiuni.
- STAS 4102-85 - Piese pentru instalaţii de legare la pământ, de protecţie.
- STAS 4264-86 - Sonerii şi buzere electrice. Condiţii tehnice de calitate.
- STAS 6271-81 - Prize de pământ pentru instalaţii de telecomunicaţii. Rezistenţa
electrică. Prescripţii.
- SR CEI 227-3/1997 - Conducte cu izolaţie de PVC pentru instalaţii electrice fixe.
- STAS 9150-80 - Benzi late din oţel, laminate la rece. Dimensiuni.
- STAS 9436/3-73 - Cabluri şi conducte electrice. Conducte pentru instalaţii electrice
fixe. Clasificare şi simbolizare.
- STAS 9436/4-73 - Cabluri şi conducte electrice. Cabluri şi conducte pentru instalaţii
electrice mobile. Clasificare şi simbolizare.
- STAS 12604-89 - Protecţia împotriva electrocutării. Prescripţii generale
- STAS 12604/5-90 - Protecţia împotriva electrocutărilor. Instalaţii electrice fixe. Prescripţii
de proiectare, execuţie şi verificare.
- STAS 3009-1990 - Lămpi electrice cu incandescenţă de format normal. Tensiuni şi
puteri nominale.
- STAS 3184/4-88 - Prize fişe şi cuple pentru instalaţii electrice, până la 380 V curent
alternativ şi până la 250 V curent continuu, până la 25A. Calibre de
verificare a prizelor şi fişelor până la 250 V şi până la 16A.

ÎNTOCMIT,
Ing. Sarpe Florin

MEMORIU TEHNIC – INSTALAŢII SANITARE, INCALZIRE, CENTRALA TERMICA, INSTALATII ELECTRICE


Beneficiar: REABILITARE SI MODERNIZARE
“CABANA LAC “ RANCA
Faza: D.T.- A.C. Pr. Nr. 120/2009

Avizat,
Inspectia de Stat in Constructii

PROGRAM DE CONTROL A CALITATII LUCRARILOR PROIECTATE


Investitia : REABILITARE SI MODERNIZARE „CABANA LAC” RANCA
Obiectul supus controlului : Instalalatii sanitare.
Beneficiar :
Proiectant : S.C. TELESTIL S.R.L
Executant : ________________________

In conformitate cu Legea nr.10/1995 „ Legea privind calitatea in constructii” ; C56- 2002- Normativ privind verificarea calitatii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente ; H.G. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei constructiilor, completat cu ORDIN de aplicare a MLPTL nr. 777/2003 ; H.G. nr. 272/1994 referitor la Regulamentul
privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii – Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor; H.G. nr.
273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente; O.G. nr.623/2001 privind infiintarea Inspectoratului de
Stat in Constructii; H.G. nr. 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constrcuctii ;
H.G. 456/1994 privind ” Regulamentul de receptie al lucrarilor de montaj, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de
productie; si Normativele tehnice in vigoare, se stabilesc de comun acord cu prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor.

Nr Lucrări ce se controlează ,se verifică sau se recepţionează Document Cine încheie şi Nr. şi data actului
crt calitativ şi pentru care trebuiesc întocmite documente ul scris care se semnează încheiat
scrise încheie B;E;P;
PVLA;PVR;
PV
0 1 2 3 4
1. Predarea amplasamentului PV B,P,E

2. Montare conducte şi armături PV B,E

3. Coordonare cu celelalte specialităţi :Electrice , PV B,E


Incalziri,Sanitare,Canalizare

4. Verificarea la presiune,rezistenta si etanseitate PV B,E,P,I

5. Protecţii anticorosive, izolaţii termice PV B,E


şi anticondens

6. Lucrări ascunse conducte PVLA B,E

7. Executie postamente utilaje PV B,E

8. Montare utilaje pe postamente PVLA B,E

Punerea în funcţiune
9. PVR B,E,P,I

NOTATII: B-beneficiar ; P-proiectant, E-executant, I-inspector


1.PVLA –proces verbal de lucrări ascunse
PVR - proces verbal de recepţie
PV - proces verbal
Nota :
-Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul are obligatia de a anunta, cu cel putin 10 zile
Inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participe la realizarea controlului si intocmirea actelor;
-Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii 10/1995;
-Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul se vor anexa la Cartea tehnica a constructiei.

BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT

MEMORIU TEHNIC – INSTALAŢII SANITARE, INCALZIRE, CENTRALA TERMICA, INSTALATII ELECTRICE


Beneficiar: REABILITARE SI MODERNIZARE
“CABANA LAC “ RANCA
Faza: D.T.- A.C. Pr. Nr. 120/2009

Avizat,
Inspectia de Stat in Constructii

PROGRAM DE CONTROL A CALITATII LUCRARILOR PROIECTATE


Investitia : REABILITARE SI MODERNIZARE“CABANA LAC “ RANCA
Obiectul supus controlului : Instalalatii incalzire-termice.
Beneficiar :
Proiectant : S.C. TELESTIL S.R.L.
Executant : ________________________
In conformitate cu Legea nr.10 „ Legea privind calitatea in constructii” ; C56 - Normativ privind
verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente ; H.G. 925 privind aprobarea
Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a proiectelor, a executiei constructiilor,
completat cu ORDIN de aplicare a MLPTL nr. 777 ; H.G. nr. 272 referitor la Regulamentul privind
conducerea si asigurarea calitatii in constructii – Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta
a constructiilor; H.G. nr. 273 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente; O.G. nr.623 privind infiintarea Inspectoratului de Stat in Constructii; H.G. nr. 766 referitor la
Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constrcuctii ;
H.G. 456 privind ” Regulamentul de receptie al lucrarilor de montaj, instalatii tehnologice si a
punerii in functiune a capacitatilor de productie; si Normativele tehnice in vigoare, se stabilesc
de comun acord cu prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor.
Nr Lucrări ce se controlează ,se verifică sau se Documen Cine încheie şi Nr. şi data actului
crt recepţionează calitativ şi pentru care trebuiesc tul scris care se semnează încheiat
întocmite documente scrise încheie B;E;P;
PVLA;PVR;
PV
0 1 2 3 4
1. Predarea amplasamentului PV B,P,E

2. Montare conducte şi armături PV B,E

3. Coordonare cu celelalte specialităţi :Electrice , PV B,E


Ventilaţii,Sanitare,Canalizare

4. Verificarea la presiune,rezistenta si etanseitate PV B,E,P,I

5. Protecţii anticorosive, izolaţii termice PV B,E


şi anticondens

6. Lucrări ascunse conducte PVLA B,E

7. Executie postamente utilaje PV B,E

8. Montare utilaje pe postamente PVLA B,E

Punerea în funcţiune
9. PVR B,E,P,I

NOTATII: B-beneficiar ; P-proiectant, E-executant, I-inspector


1.PVLA –proces verbal de lucrări ascunse
PVR - proces verbal de recepţie
PV - proces verbal
Nota :
-Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul are obligatia de a anunta, cu cel putin 10 zile
Inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participe la realizarea controlului si intocmirea actelor;
-Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii 10/1995;
-Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul se vor anexa la Cartea tehnica a constructiei.

BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT

MEMORIU TEHNIC – INSTALAŢII SANITARE, INCALZIRE, CENTRALA TERMICA, INSTALATII ELECTRICE


Beneficiar: REABILITARE SI MODERNIZARE
“CABANA LAC “ RANCA
Faza: D.T.- A.C. Pr. Nr. 120/2009

Avizat,
Inspectia de Stat in Constructii

PROGRAM DE CONTROL A CALITATII LUCRARILOR PROIECTATE

Investitia : REABILITARE SI MODERNIZARE „CABANA LAC” RANCA


Obiectul supus controlului : Instalalatii electrice.
Beneficiar :
Proiectant : S.C. TELESTIL S.R.L
Executant : ________________________
In conformitate cu Legea nr.10/1995 „ Legea privind calitatea in constructii” ; C56- 2002- Normativ privind verificarea calitatii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente ; H.G. 925/1995 privind aprobarea Regulamentului de verificare si expertiza tehnica de calitate a
proiectelor, a executiei constructiilor, completat cu ORDIN de aplicare a MLPTL nr. 777/2003 ; H.G. nr. 272/1994 referitor la Regulamentul
privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii – Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor; H.G. nr.
273/1994 privind Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente; O.G. nr.623/2001 privind infiintarea Inspectoratului de
Stat in Constructii; H.G. nr. 766/1997 referitor la Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constrcuctii ;
H.G. 456/1994 privind ” Regulamentul de receptie al lucrarilor de montaj, instalatii tehnologice si a punerii in functiune a capacitatilor de
productie; si Normativele tehnice in vigoare, se stabilesc de comun acord cu prezentul program pentru controlul calitatii lucrarilor.

Nr Lucrări ce se controlează ,se verifică sau se recepţionează Document Cine încheie şi Nr. şi data actului
crt calitativ şi pentru care trebuiesc întocmite documente ul scris care se semnează încheiat
scrise încheie B;E;P;
PVLA;PVR;
PV
0 1 2 3 4
1. Predarea amplasamentului PV B,P,E

2. Montare conducte şi armături PV B,E

3. Coordonare cu celelalte specialităţi :Electrice , PV B,E


Incalziri,Sanitare,Canalizare

4. Verificarea la presiune,rezistenta si etanseitate PV B,E,P,I

5. Protecţii anticorosive, izolaţii termice PV B,E


şi anticondens

6. Lucrări ascunse conducte PVLA B,E

7. Executie postamente utilaje PV B,E

8. Montare utilaje pe postamente PVLA B,E

9. Punerea în funcţiune PVR B,E,P,I

NOTATII: B-beneficiar ; P-proiectant, E-executant, I-inspector


1.PVLA –proces verbal de lucrări ascunse
PVR - proces verbal de recepţie
PV - proces verbal
Nota :
-Conform reglementarilor in vigoare, executantul si beneficiarul are obligatia de a anunta, cu cel putin 10 zile
Inaintea fazei determinante pe cei care trebuie sa participe la realizarea controlului si intocmirea actelor;
-Beneficiarul va lua toate masurile pentru aducerea la indeplinire a obligatiilor ce-i revin conform Legii 10/1995;
-Un exemplar din prezentul program si actele mai sus mentionate precum si proiectul se vor anexa la Cartea tehnica a constructiei.

BENEFICIAR PROIECTANT EXECUTANT

MEMORIU TEHNIC – INSTALAŢII SANITARE, INCALZIRE, CENTRALA TERMICA, INSTALATII ELECTRICE