Sunteți pe pagina 1din 76

Catalog general

Ediția martie 2018


Etichetare obligatorie
din 26 septembrie 2015

Care sunt produsele afectate de Directivele ErP/EcoDesign şi cele privind


PRODUSE

Etichetarea?
Toate produsele pentru încălzirea localurilor şi pentru producerea de apă caldă menajeră
(ACM).

Care sunt entităţile implicate şi ce responsabilităţi implică regulamentele?


Producătorul
Să introducă pe piaţă produse care au caracteristicile minime impuse de regulamentele
ENTITĂŢI IMPLICATE

menţionate: de la 1 august 2015 produse echipate cu pompă de randament mare, de la 26


septembrie 2015 să furnizeze eticheta şi datele tehnice ale produsului, eticheta sistemului
termic ce trebuie completată în cazul în care produsul este destinat integrării într-un sistem şi
să furnizeze eticheta sistemelor completată dacă sistemele sunt propuse direct de el.
Distribuitorul
Să aplice eticheta pe produsul care este expus la vânzare.
Să furnizeze eticheta sistemelor completată dacă sunt propuse direct de el.
Instalatorul
Să furnizeze eticheta sistemelor completată dacă sunt propuse direct de el.

Când are loc introducerea pe piaţă?


PIAŢA

Un produs se consideră introdus pe piaţă atunci când este pus la dispoziţie pentru prima dată
de Baxi SpA către distribuitor.

ATENŢIE:
Produsele introduse pe piaţă înainte de 1 august / 26 septembrie 2015 pot fi distribuite,
vândute şi instalate.
Eficienţă sezonieră

ErP/Ecodesign
Emisii
(NOx din 2018) Caracteristicile produsului
(Pn ≤ 400 kW)
Nivel de zgomot
(numai pompe de căldură)

Ce sunt Regulamentele Delegate Erp


(produse din domeniul energetic)?
Directivele Ecodesign şi de Etichetare (proiectare ecologică şi etichetare energetică) au fost create pentru a
ajuta UE să atingă obiectivele planului UE 20-20-20, acordând o atenţie deosebită reducerii emisiilor de CO2
cu 20%, creşterii eficienţei energetice cu 20% şi creşterii gradului de utilizare a energiilor regenerabile cu 20%,
toate acestea până în 2020.
Din acest motiv, toate generatoarele de căldură pentru încălzirea spaţiilor, aparatele pentru producerea de
apă caldă menajeră şi sistemele combinate ale mai multor unităţi de acest fel, vor trebui să respecte cerinţele
privind proiectarea ecologică şi să fie etichetate, conform prevederilor din regulamentul de aplicare, pentru a
putea fi introduse pe piaţă de către producători.
Începând cu 26 septembrie 2015, directivele se vor aplica tuturor produselor descrise mai sus cu Pn
≤ 400 kW pentru proiectarea ecologică şi cu Pn ≤ 70 kW pentru etichetare, destinate pieţelor din toate
ţările Spaţiului Economic European.

Ecodesign - proiectare ecologică


(ref. Reg. 813 şi 814 din 2013 în aplicarea Directivei 2009/125/CE)
Directiva Ecodesign defineşte cerinţele pe care trebuie să le îndeplinească produsele care urmează să
fie introduse pe piaţă, începând cu data de 26/09/2015, pe baza:
- Randamentului sezonier pentru încălzire şi randamentului pentru producerea de ACM pe baza profilului de
încărcare declarat.
- Nivelului maxim de zgomot permis pentru unităţile externe ale pompelor de căldură hidronice.
- Începând cu data de 26/09/2018, pentru introducerea pe piaţă va fi necesară și respectarea cerinţelor
privind emisiile (valorile NOx).

Profilul de încărcare pentru producerea de ACM


În cazul generatoarelor de căldură mixte şi al producătoarelor de ACM, regulamentele definesc profilul de
încărcare ca fiind o anumită secvenţă de consumare a apei, în esenţă, o simulare a funcţionării zilnice a
produsului, cu consumuri variate la ore, cu debite şi ΔT stabilite.
Aşadar, un produs trebuie să fie capabil să furnizeze ACM conform profilului declarat, pentru care se calculează
apoi randamentul necesar obținerii acestuia, care va determina clasa declarată pe etichetă.

De exemplu:

L consumul cel mai mare: 10 l/min – Δt 30 °C

XXL consumul cel mai mare: 16 l/min – Δt 30 °C


2
ErP Energy Labelling
Etichetare energetică - produse cu Pn ≤ 70 kW
(ref. Regulamentul 811 şi 812 din 2013 în aplicarea Directivei 2010/30/UE)
Modelul
Directiva privind etichetarea
(2010/30/UE) solicită Marca sau numele
etichetarea produselor în furnizorului Secţiunea ACM pentru
sistemul combinat
conformitate cu o scală I II
(pictograma se modifică în
energetică descrescătoare, Secţiunea de
funcţie de caracteristicile
de producţie)
L
de la A++ la G, începând cu încălzire
data 26/09/2015 şi de la A A++
A ++
A A
+++ la D începând cu data Eficienţa sezonieră la
încălzirea încăperilor
A+
A
B Eficienţa sezonieră la
de 26/09/2019. B C producerea apei calde
menajere
C D
D
Eticheta este destinată E
E
F
utilizatorului final, F
G
furnizând date reale şi G

comparabile, pentru ca Puterea nominală a


aparatului
acesta să facă alegerea în
cunoştinţă de cauză şi să Nivelul de putere Indicarea posibilităţii
se îndrepte spre produse acustică, măsurat
în interior (în dB)
YZ de programare a
producerii apei calde
cu randament crescut. YZ dB kW pe perioada de
neutilizare

2015 811/2013

ErP Energy Labelling


Etichetare energetică - sisteme cu Pn ≤ 70 kW
(ref. Regulamentul 811 şi 812 din 2013 în aplicarea Directivei 2010/30/UE)

Este prevăzută şi o etichetă


energetică pentru întregul
sistem instalat, în funcţie de Marca sau numele Numele sistemului
componentele utilizate (de furnizorului
exemplu o centrală termică, I II
Secţiunea de
un boiler pentru ACM şi A+
încălzire

sisteme de control ale A+++ A+++


temperaturii ambiante). Eficienţa sezonieră a A L
A++
A+ Eficienţa sezonieră a
generatorului, la A
încălzirea încăperilor şi B
sistemului la încălzirea
Eticheta este destinată producerea de ACM C încăperilor

+
D

utilizatorului final, E
F
furnizând date reale şi G

comparabile, pentru ca +
acesta să facă alegerea în L
A+++
cunoştinţă de cauză şi să
A+++
A++

se îndrepte spre produse + A+


A
Eficienţa sistemului la
producerea apei calde
menajere
cu randament crescut.
B
C
Componența
+
D
sistemului E
F Secţiunea ACM pentru
G sistemul combinat (pictograma
se modifică în funcţie de
caracteristicile de producţie)
2015 811/2013

3
ErP/EcoDesign - Labelling 2

Centrale termice cu condensare


Murale
Numai pentru încălzire și cu producere instantanee de ACM
• Luna Platinum+ 8
• Luna Duo-tec+ 10
• Duo-tec Compact+ 12
• Luna3 Avant+ 14
Cu acumulare
• Nuvola Platinum+ 16
• Nuvola Duo-tec+ 18

De pardoseală
Cu acumulare pentru integrarea în sisteme solare
• Power 32 20

Combinaţii de centrale termice pentru încălzire cu


boilere pentru producerea de ACM
• Duo-tec Compact+ 28/UB 200 Solar 23

Accesorii
Evacuare gaze arse 24
Kit de înlocuire 28
Șabloane de montaj 28
Hidraulice 29
Termoreglare 30
Instalare în exterior 33
Alte accesorii 33
Kit valve solare 33

4
Catalog general
Ediția martie 2018
Centrale termice cu condensare
de înaltă putere şi în cascadă
Murale
• Luna Duo-tec MP+ 36

De pardoseală
• Power HT+ (de la 50 la 110 kW) 38
• Power HT (de la 135 la 320 kW) 40
• Power HT-A (de la 430 la 650 kW) 42

Accesorii
Hidraulice 44
Termoreglare 46
Evacuare gaze arse 49
Alte accesorii 55

Boilere indirecte
Boilere indirecte pentru producerea de apă caldă menajeră
• UB SC 58
• UBVT 59

Accesorii
Kit rezistențe electrice 59

Evacuare gaze arse


Tipuri de evacuare / aspirare
Coaxiale - Centrale termice cu condensare 62
Separate - Centrale termice cu condensare 63
Luna Duo-tec MP+ - Coaxiale / Separate 65
Dimensiuni instalare în cascadă a 2 centrale Luna Duo-tec MP+ 67
Dimensiuni instalare în cascadă a 3 centrale Luna Duo-tec MP+ 68
Power HT+ - Evacuări separate 69
Power HT (135-320 kW) 70
Power HT-A (430-650 kW) 71

5
Centrale termice cu condensare
Nuova gamma
Gamele de centrale cu condensare Platinum+ şi Duo-tec+ se disting prin plaja amplă de modulare,
a condensazione
sistemul GAC şi posibilitatea de control de la distanţă.

ova gamma
până lafino a
Modulare extrem de amplă
Plaja amplă de modulare de până la 1:10 permite reducerea numărului de aprinderi/stingeri ale centralei, determinând
ndensazione îmbunătăţirea eficienţei şi în consecință o economie considerabilă.

Massimo campo Sistemul GACdel


Sistema di verifica
di modulazione segnale di fiamma e
bruciatore
Sistemul GAC (Gas Adaptive Control) măsoară în mod continuu semnalul flăcării în timpul funcţionării
adeguamento automatico
(fino a 1:10) centralei şi portata
della regleazădidebitul
gas de gaz pentru a menţine constantă calitatea combustiei.
Beneficiile rezultate
(combustione sunt: reducerea timpului de instalare / nu sunt necesare reglaje manuale / reducerea
efficiente)
consumului de gaz şi un impact mai redus asupra mediului.
po Sistema di verifica del
ne segnale di fiamma e
adeguamento automatico Posibilitatea de control de la distanţă
) della portata di gas Pentru o gestionare optimă a confortului, Platinum+ şi Duo-tec+ oferă o gamă largă de dispozitive de reglare modulante.
(combustione efficiente)
Platinum+ este echipată DE SERIE cu un panou de comandă detaşabil ce permite controlul de la distanță, termoreglarea
ambientală și programarea funcționării atât la încălzire, cât și la producerea de apă caldă menajeră (ACM).
Opţional sunt disponibile un cronotermostat modulant şi 2 interfeţele cu LED care permit controlul de la distanţă cu sau
fără fir. Şi pentru modelele Duo-tec+ oferta de accesorii pentru termoreglare include un panou de control de la distanţă cu
termoreglare ambientală și compensare climatică (cu sondă externă), un cronotermostat modulant (cu sau fără fir) și un
termostat modulant (cu sau fără fir).

Toate centralele sunt echipate cu funcţie de anti-îngheț şi grad de protecţie a instalației electrice IPX5D.

6
Centrale termice cu condensare - Murale
Numai pentru încălzire și cu producere instantanee de ACM
• Luna Platinum+ Ideală pentru integrarea în sisteme 8
• Luna Duo-tec+ Ideală atât pentru construcţii noi cât şi pentru înlocuire 10
• Duo-tec Compact+ Ideală atât pentru construcţii noi cât şi pentru înlocuire 12
• Luna3 Avant+ Ideală pentru înlocuirea în sistemele cu temperatură înaltă 14
Cu acumulare
• Nuvola Platinum+ Cu acumulare pentru integrarea în sisteme 16
• Nuvola Duo-tec+ Cu acumulare ideală pentru înlocuire 18

Centrale termice cu condensare - De pardoseală


Cu acumulare pentru integrarea în sisteme solare
• Power 32 20

Combinaţii de centrale termice pentru încălzire


cu boilere pentru producerea de ACM
• Duo-tec Compact+ 28/UB 200 Solar 23

Accesorii
Evacuare gaze arse 24
Kit de înlocuire 28
Șabloane de montaj 28
Hidraulice 29
Termoreglare 30
Instalare în exterior 33
Alte accesorii 33
Kit valve solare 33

77
Condensarea ideală pentru integrarea în sisteme

Luna Platinum+
- plajă amplă de modulare până la 1:10 (1:6 la modelul 1.12 GA),
eficiență crescută și funcționare mai silențoasă
- GAC (gas adaptive control): control automat al combustiei
- pompă de circulaţie cu eficiență ridicată și modulare totală
- panou de control detaşabil pentru instalare pe perete cu fir sau wireless, cu afișaj
digital retro-iluminat și text mare pe ecran, buton de reglare prin rotire/apăsare
şi taste pentru selectarea meniului
- regulator integrat pentru controlul unui sistem solar
- racordare la tubulatura de evacuare Ø50 mm rigidă şi flexibilă:
soluţii pentru reabilitarea coşurilor de fum - mod. 24 kW lungime 40 metri
- funcţie anti-îngheț şi grad de protecţie IPX5D

CENTRALELE SE LIVREAZĂ CÂTE 6 BUCĂȚI PER PALET

Modele Cod Putere maximă Randament util % (pci) Dimensiuni mm (hxlxp) Profil Producţie ACM
cu producţie ACM Gaz de kW Pn - T. la 30% - T. şi greutate kg de încărcare (ΔT 25°C)
funcţionare medie 70°C retur 30° C l/min
Luna Platinum+ 7219693 33 ACM 763x450x345
97,6 108,9 XXL 18,9
33 GA Met/GPL 24 încălzire 39,5
Luna Platinum+ 7219692 24 ACM
97,7 108,9 763x450x345 XL 13,8
24 GA Met/GPL 16 încălzire 38,5
Numai încălzire
Luna Platinum+ 7219691 32 763x450x345
97,6 108,8 - -
1.32 GA Met/GPL 37,5
Luna Platinum+ 7219690 24 763x450x345
97,6 108,9 - -
1.24 GA Met/GPL 34,5
Luna Platinum+ 7219689 18 763x450x345
97,6 108,9 - -
1.18 GA Met/GPL 34,5
Luna Platinum+ 7219668 12 763x450x345
97,7 109,0 - -
1.12 GA Met/GPL 34,5
Modelele numai pentru încălzire sunt dotate cu valvă cu trei căi electrică și se pot racorda direct la un boiler pentru producerea de apă caldă menajeră.

Desene tehnice
cu dimensiuni/grafice
22

450
69
46,65

177
140,5 Luna Platinum+ 63,55
298
Ø 100
6
SARCINĂ HIDRAULICĂ (mH2O)

5,5
50 mm

345 5
A69

4,5
4
max 3,5
O 8

3
2,5
B 686

2
763

min 1,5
450
763

1
657
686

0,5
200 400 600 800 1000 1200
DEBIT APĂ (l/h)

41,5 53,5 65 65 65 65 95
M.R. Tur radiatoare G 3/4” S.C. Evacuare condens
65 9
5 U.S. Ieşire apă caldă G 1/2” racordabilă la tub Ø 22 G 3/4" G 1/2" G 3/4" G 1/2" G 3/4"

5 65 65 (la mod. numai pentru încălzire A Puncte de agățare a centralei.


53,5 6
41,5 M.B. Tur boiler = G 3/4”) Distanţa între punctele
R GAS Intrare gaz G 3/4” de agățare a centralei: 298 mm
ES R E.S. Intrare apă rece G 1/2” B Distanța dintre punctele de
US
130
168,

R.R. Retur radiatoare G 3/4” agățare și axele racordurilor


179

SC Șablon de montaj
5

8
Centrale termice cu condensare murale - Numai încălzire și cu producere de ACM

Accesorii furnizate la cerere


Evacuare gaze arse Cod

Coaxial
Tuburi coaxiale cu terminal Ø 60/100 pentru evacuare la perete KHG 71405961
(include garnitură inelară externă)

Cot coaxial 90° Ø 60/100 KHG 71405971

Terminal coș vertical coaxial Ø 60/100 KUG 71413581

Ţiglă traversare acoperişuri înclinate Ø 100 KHG 71403661

Separată

Kit evacuare separată cu aspiraţie orientabilă din polipropilenă 7102689

Kit evacuare separată din polipropilenă KHG 71405911

Tub Ø 80 L=1000 mm din polipropilenă KHG 71405941

Tub Ø 80 L=500 mm din polipropilenă KHG 71405991

Cot coaxial 90° Ø 80 din polipropilenă KHG 71405921

Terminal evacuare separată Ø 80 KHG 71401041


PENTRU CELELALTE ACCESORII DE EVACUARE NOXE, CONSULTAŢI PAG. 24-25-26-27-28

Hidraulice Cod

Kit racorduri telescopice 7106980


(cu robinete de gaz și apă menajeră)

Kit robinete încălzire cu filtru 7109314

Șablon rigid Platinum+ / Duo-tec+ 7109786

Kit pompă de evacuare condens pentru centrale cu putere maximă 45 kW 7213162


(Kit-ul include şuruburi de fixare pe perete şi tub de evacuare condens L = 6 m Ø int: 6mm)
PENTRU CELELALTE ACCESORII HIDRAULICE, CONSULTAŢI PAG. 29-30

Termoreglare Cod

Termostat modulant THINK 7101061

Cronotermostat modulant THINK 7102980

Interfaţă cu 3 leduri cu suport THINK pentru racordare la distanță cu fir 7102340


(include suportul de perete pentru panoul de comandă)

Interfaţă cu 5 leduri wireless cu suport THINK 7102441


(include suportul de perete wireless pentru panoul de comandă - 3 baterii AA)

Kit sondă externă 7104873

Kit sondă externă wireless THINK 7103027


(include antena de transmisie date)

Sondă de temperatură apă caldă menajeră pentru boiler KHG 71407681


(Kit-ul e compus dintr-o sondă)

PENTRU CELELALTE ACCESORII DE TERMOREGLARE, CONSULTAŢI PAG. 30-31-32

9
Condensarea ideală atât pentru construcţii noi cât şi pentru înlocuire

Luna Duo-tec+
- plajă amplă de modulare până la 1:7 (1:6 la mod. 1.12 GA),
eficiență crescută și funcționare mai silențoasă
- GAC (gas adaptive control): control automat al combustiei
- pompă de circulaţie cu eficiență ridicată și modulare totală
- panou de comandă digital cu ecran LCD mare, retroiluminat
- prevăzută pentru racordarea la sistemul solar integrat Baxi
- racordare la tubulatura de evacuare Ø50 mm rigidă şi flexibilă:
soluţii pentru reabilitarea coşurilor de fum - mod. 24 kW lungime 40 metri
- funcţie anti-îngheț şi grad de protecţie IPX5D

CENTRALELE SE LIVREAZĂ CÂTE 6 BUCĂȚI PER PALET

Modele Cod Putere maximă Randament util % (pci) Dimensiuni mm (hxlxp) Profil Producţie ACM
cu producţie ACM Gaz de kW Pn - T. la 30% - T. şi greutate kg de încărcare (ΔT 25°C)
funcţionare medie 70°C retur 30° C l/min
Luna Duo-tec+ 7219551 40 ACM 97,8 108,9 763x450x345 XXL 22,9 *
40 GA Met/GPL 32 încălzire 41
Luna Duo-tec+ 7219550 33 ACM 97,8 108,9 763x450x345 XXL 18,9 *
33 GA Met/GPL 28 încălzire 39,5
Luna Duo-tec+ 7219549 28 ACM 763x450x345
28 GA Met/GPL 24 încălzire 97,6 108,8 38,5 XL 16,1 *
Luna Duo-tec+ 7219548 24 ACM 763x450x345
97,7 108,8 XL 13,8 *
24 GA Met/GPL 20 încălzire 38,5
Numai încălzire
Luna Duo-tec+ 7219547 763x450x345
28 97,6 108,8 - -
1.28 GA Met/GPL 36
Luna Duo-tec+ 7219546 763x450x345
24 97,6 108,8 - -
1.24 GA Met/GPL 34,5
Luna Duo-tec+ 7219545 763x450x345
12 97,8 109,0 - -
1.12 GA Met/GPL 34,5
*fără limitator de debit
Modelele numai pentru încălzire sunt dotate cu valvă cu trei căi electrică și se pot racorda direct la un boiler pentru producerea de apă caldă menajeră.

Desene tehnice
cu dimensiuni/grafice
450
177 Luna Duo-tec+
140,5 6
SARCINĂ HIDRAULICĂ (mH2O)

Ø 100 5,5
5
345
4,5
A69

4
max 3,5
3
2,5
2
min
B 686

1,5
763

1
0,5
200 400 600 800 1000 1200
DEBIT APĂ (l/h)

M.R. Tur radiatoare G 3/4” A Puncte de agățare a centralei.


U.S. Ieşire apă caldă G 1/2” Distanţa între punctele 41,5 53,5
(la mod. numai pentru încălzire de agățare a centralei: 298 mm
5
65 9 M.B. tur boiler = G 3/4”) B Distanța dintre punctele de
65 65
53,5 65 GAS Intrare gaz G 3/4” agățare și axele racordurilor
41,5
E.S. Intrare apă rece G 1/2”
R
ES R R.R. Retur radiatoare G 3/4”
US
130

S.C. Evacuare condens racordabilă


168,
179

SC
la tub Ø 22
5

Șablon de montaj
10
Centrale termice cu condensare murale - Numai încălzire și cu producere de ACM

Accesorii furnizate la cerere


Evacuare gaze arse Cod

Coaxial
Tuburi coaxiale cu terminal Ø 60/100 pentru evacuare la perete KHG 71405961
(include garnitură inelară externă)

Cot coaxial 90° Ø 60/100 KHG 71405971

Terminal coș vertical coaxial Ø 60/100 KUG 71413581

Ţiglă traversare acoperişuri înclinate Ø 100 KHG 71403661

Separată

Kit evacuare separată cu aspiraţie orientabilă din polipropilenă 7102689

Kit evacuare separată din polipropilenă KHG 71405911

Tub Ø 80 L=1000 mm din polipropilenă KHG 71405941

Tub Ø 80 L=500 mm din polipropilenă KHG 71405991

Cot coaxial 90° Ø 80 din polipropilenă KHG 71405921

Terminal evacuare separată Ø 80 KHG 71401041


PENTRU CELELALTE ACCESORII DE EVACUARE NOXE, CONSULTAŢI PAG. 24-25-26-27-28

Hidraulice Cod

Kit racorduri telescopice 7106980


(cu robinete de gaz și apă menajeră)

Kit robinete încălzire cu filtru 7109314

Șablon rigid Platinum+ / Duo-tec+ 7109786

Kit pompă de evacuare condens pentru centrale cu putere maximă 45 kW 7213162


(Kit-ul include şuruburi de fixare pe perete şi tub de evacuare condens L = 6 m Ø int: 6mm)

PENTRU CELELALTE ACCESORII HIDRAULICE, CONSULTAŢI PAG. 29-30

Termoreglare Cod

Kit sondă externă 7104873

Cronotermostat modulant 7104336

Cronotermostat modulant wireless (include transmiţător wireless) 7105432

Comandă la distanţă şi regulator climatic 7114250

Sondă de temperatură apă caldă menajeră pentru boiler KHG 71407681


(Kit-ul e compus dintr-o sondă)

PENTRU CELELALTE ACCESORII DE TERMOREGLARE, CONSULTAŢI PAG. 30-31-32

11
Condensarea ideală atât pentru construcţii noi cât şi pentru înlocuire

Duo-tec Compact+
- plajă amplă de modulare 1:7, eficiență crescută și funcționare mai silențoasă
- GAC (gas adaptive control): control automat al combustiei
- pompă de circulaţie cu eficiență ridicată și modulare totală
- panou de comandă digital cu ecran LCD mare, retroiluminat
- prevăzută pentru racordarea la sistemul solar integrat Baxi
- racordare la tubulatura de evacuare Ø50 mm rigidă şi flexibilă:
soluţii pentru reabilitarea coşurilor de fum - mod. 24 kW lungime 40 metri
- dimensiuni compacte: 700x400x299 mm
- funcţie anti-îngheț şi grad de protecţie IPX5D

CENTRALELE SE LIVREAZĂ CÂTE 6 BUCĂȚI PER PALET

Modele Cod Putere maximă Randament util % (pci) Dimensiuni mm (hxlxp) Profil Producţie ACM
cu producţie ACM Gaz de kW Pn - T. la 30% - T. şi greutate kg de încărcare (ΔT 25°C)
funcţionare medie 70°C retur 30° C l/min
Duo-tec Compact+ 7220177 28 ACM 700x400x299
97,6 108,8 XL 16,1 *
28 GA Met/GPL 24 încălzire 34
Duo-tec Compact+ 7220176 24 ACM 700x400x299
97,7 108,8 XL 13,8 *
24 GA Met/GPL 20 încălzire 34
Numai încălzire
Duo-tec Compact+ 7220174 24 97,6 108,8 763x450x345 - -
1.24 GA Met/GPL 34
*fără limitator de debit

Desene tehnice
cu dimensiuni/grafice

400
Duo-tec Compact+
238 6
SARCINĂ HIDRAULICĂ (mH2O)

124 5,5
5
299 4,5
A68

4
max 3,5
3
2,5
2
min 1,5
1
624

0,5
B

200 400 600 800 1000 1200


DEBIT APĂ (l/h)

38,5 31,5

M.R. Tur radiatoare G 3/4” A Puncte de agățare a centralei.


U.S. Ieşire apă caldă G 1/2” Distanţa între punctele de
GAS Intrare gaz G 3/4” agățare a centralei: 246 mm
65 7
0 E.S. Intrare apă rece G 1/2” B Distanța dintre punctele de
1,5 65 65
65
R.R. Retur radiatoare G 3/4” agățare și axele racordurilor
38,5 3 S.C. Evacuare condens racordabilă
la tub Ø 22
105
153
162,
,5
5

Șablon de montaj

12
Centrale termice cu condensare murale - Numai încălzire și cu producere de ACM

Accesorii furnizate la cerere


Evacuare gaze arse Cod

Coaxial
Tuburi coaxiale cu terminal Ø 60/100 pentru evacuare la perete KHG 71405961
(include garnitură inelară externă)

Cot coaxial 90° Ø 60/100 KHG 71405971

Terminal coș vertical coaxial Ø 60/100 KUG 71413581

Ţiglă traversare acoperişuri înclinate Ø 100 KHG 71403661

Separată

Kit evacuare separată cu aspiraţie orientabilă din polipropilenă 7102689

Tub Ø 80 L=1000 mm din polipropilenă KHG 71405941

Tub Ø 80 L=500 mm din polipropilenă KHG 71405991

Cot coaxial 90° Ø 80 din polipropilenă KHG 71405921

Terminal evacuare separată Ø 80 KHG 71401041

PENTRU CELELALTE ACCESORII DE EVACUARE NOXE, CONSULTAŢI PAG. 24-25-26-27-28

Hidraulice Cod

Kit racorduri telescopice 7106980


(cu robinete de gaz și apă menajeră)

Șablon rigid Duo-tec Compact+ 7109787

Kit pompă de evacuare condens pentru centrale cu putere maximă 45 kW 7213162


(Kit-ul include şuruburi de fixare pe perete şi tub de evacuare condens L = 6 m Ø int: 6mm)

PENTRU CELELALTE ACCESORII HIDRAULICE, CONSULTAŢI PAG. 29-30

Termoreglare Cod

Kit sondă externă 7104873

Cronotermostat modulant 7104336

Cronotermostat modulant wireless (include transmiţător wireless) 7105432

Comandă la distanţă şi regulator climatic 7114250

PENTRU CELELALTE ACCESORII DE TERMOREGLARE, CONSULTAŢI PAG. 30-31-32

13
Condensarea ideală pentru înlocuirea în instalaţii cu temperatură înaltă

Luna3 Avant+
- pompă de circulaţie cu eficiență ridicată
- recuperator de căldură cu condensare din aliaj de aluminiu
- grup hidraulic din alamă cu debitmetru cu turbină pentru un confort
optim la consumul de ACM
- prevăzută pentru racordarea la sistemul solar integrat Baxi
- aceleaşi reglaje ca la o centrală tradiţională
(nu este necesar analizorul de combustie pentru reglarea valvei de gaz)
- funcţionare cu gaz metan (posibilitate de funcţionare cu GPL cu kit de conversie)
- panou de comandă cu display LCD multifuncţional
- funcţie anti-îngheț şi grad de protecţie IPX5D

CENTRALELE SE LIVREAZĂ CÂTE 6 BUCĂȚI PER PALET

Modele Cod Putere maximă Randament util % (pci) Dimensiuni mm (hxlxp) Profil Producţie ACM
cu producţie ACM Gaz de kW şi greutate kg de încărcare (ΔT 25°C)
funcţionare Pn - T. medie 70°C l/min

Luna3 Avant+ 7223199 763x450x345


24 96,8 XL 13,7
240 Fi Metan** 43,5
** Pentru funcţionarea cu GPL este necesar kit-ul special de conversie

Desene tehnice
cu dimensiuni/grafice
Luna3 Avant+
6,5
SARCINĂ HIDRAULICĂ (mH2O)

450 6
5,5
188 5
4,5
max 4
345
3,5
A22

3
2,5
2
1,5
1
0,5
763

733

200 400 600 800 1000 1200


B

DEBIT APĂ (l/h)

M.R. Tur radiatoare G 3/4”


U.S. Ieşire apă caldă G 1/2”
GAS Intrare gaz G 3/4”
65 6
5 67
28
E.S. Intrare apă rece G 1/2”
6 5
95 6
5
R.R. Retur radiatoare G 3/4”
S.C. Evacuare condens racordabilă la tub Ø 22
130

A Puncte de agățare a centralei. Distanţa


165,

între punctele de agățare ale centralei: 425 mm


7

B Distanța dintre punctele de agățare și axele


racordurilor Șablon de montaj

14
Condensarea ideală pentru înlocuirea în instalaţii cu temperatură înaltă

Accesorii furnizate la cerere


Evacuare gaze arse Cod

Coaxial
Tuburi coaxiale cu terminal Ø 60/100 pentru evacuare la perete KHG 71405961
(include garnitură inelară externă)

Cot coaxial 90° Ø 60/100 KHG 71405971

Terminal coș vertical coaxial Ø 60/100 KUG 71413581

Ţiglă traversare acoperişuri înclinate Ø 100 KHG 71403661

Separată

Kit evacuare separată cu aspiraţie orientabilă din polipropilenă 7102689

Kit evacuare separată din polipropilenă KHG 71405911

Tub Ø 80 L=1000 mm din polipropilenă KHG 71405941

Tub Ø 80 L=500 mm din polipropilenă KHG 71405991

Cot coaxial 90° Ø 80 din polipropilenă KHG 71405921

Terminal evacuare separată Ø 80 KHG 71401041


PENTRU CELELALTE ACCESORII DE EVACUARE NOXE, CONSULTAŢI PAG. 24-25-26-27-28

Hidraulice Cod

Kit racorduri telescopice (cu robinet de gaz) KHG 71402891

Kit robinet apă menajeră cu filtru KHG 71402191

Șablon rigid Luna3 Avant+ KHG 71406201

Kit pompă de evacuare condens pentru centrale cu putere maximă 45 kW 7213162


(Kit-ul include şuruburi de fixare pe perete şi tub de evacuare condens L = 6 m Ø int: 6mm)

PENTRU CELELALTE ACCESORII HIDRAULICE, CONSULTAŢI PAG. 29-30

Termoreglare Cod

Kit sondă externă KHG 71406211

Comandă la distanţă şi regulator climatic KHG 71410641

Comandă la distanţă şi regulator climatic wireless KHG 71411471

PENTRU CELELALTE ACCESORII DE TERMOREGLARE, CONSULTAŢI PAG. 30-31-32

15
Condensarea cu acumulare pentru integrarea în sistem

Nuvola Platinum+
- plajă amplă de modulare până la 1:10, eficiență crescută și funcționare
mai silențoasă
- GAC (gas adaptive control): control automat al combustiei
- pompă de circulaţie cu eficiență ridicată și modulare totală
- panou de control detaşabil pentru instalare pe perete cu fir sau
wireless, cu afișaj digital retro-iluminat și text mare pe ecran, buton de
reglare prin rotire/apăsare şi taste pentru selectarea meniului
- până la 500 l de apă caldă în 30 de minute (∆T 30°C)
- boiler de 40 litri din oţel inox
- regulator integrat pentru controlul unui sistem solar
- racordare la tubulatura de evacuare Ø50 mm rigidă şi flexibilă:
soluţii pentru reabilitarea coşurilor de fum - mod. 24 kW lungime 40 metri
- funcţie anti-îngheț şi grad de protecţie IPX5D
- kit de instalare furnizat DE SERIE (robinet gaz / intrare sanitară /
racorduri telescopice)

CENTRALELE SE LIVREAZĂ CÂTE 4 BUCĂȚI PER PALET

Modele Cod Putere maximă Randament util % (pci) Dimensiuni mm (hxlxp) Profil Debit specific con-
cu producţie ACM Gaz de kW Pn - T. la 30% - T. şi greutate kg de încărcare form EN 13203-1
funcţionare medie 70°C retur 30° C l/min
Nuvola Platinum+ 7219699 33 ACM 950x600x466
97,7 108,9 XL 18,3
33 GA Met/GPL 24 încălzire 67,5
Nuvola Platinum+ 7219698 24 ACM 950x600x466
97,7 108,9 XL 14,9
24 GA Met/GPL 16 încălzire 65,5

Desene tehnice
cu dimensiuni/grafice
600
156,5 Nuvola Platinum+
181 6
SARCINĂ HIDRAULICĂ (mH2O)

5,5 O 12 O 12
Ø 100 5
466 4,5 156,5
Ø60/100
4
max 3,5
3
2,5 600
2 466
min 1,5 156,
5
1
950

0,5
200 400 600 800 1000 1200
950
950

DEBIT APĂ (l/h) 181

1 Ieşire apă caldă G 1/2”


2 Intrare apă rece G 1/2”
3 Retur radiatoare G 3/4”
600
4 Tur radiatoare G 3/4”
5 Intrare gaz G 3/4”
SC Evacuare condens
racordabilă la tub Ø 22
55.5 44.5

117,5 100 110 100 110 62,5 G 1/2 G 1/2 G 3/4 G 3/4 G 3/4
117,5 100 110 100 110 62,5
SC
vedere de jos Șablon de montaj
16
Centrale termice cu condensare murale - cu acumulare

Accesorii furnizate la cerere


Evacuare gaze arse Cod

Coaxial
Tuburi coaxiale cu terminal Ø 60/100 pentru evacuare la perete KHG 71405961
(include garnitură inelară externă)

Cot coaxial 90° Ø 60/100 KHG 71405971

Terminal coș vertical coaxial Ø 60/100 KUG 71413581

Ţiglă traversare acoperişuri înclinate Ø 100 KHG 71403661

Separată

Kit evacuare separată cu aspiraţie orientabilă din polipropilenă 7102689

Kit evacuare separată din polipropilenă KHG 71405911

Tub Ø 80 L=1000 mm din polipropilenă KHG 71405941

Tub Ø 80 L=500 mm din polipropilenă KHG 71405991

Cot coaxial 90° Ø 80 din polipropilenă KHG 71405921

Terminal evacuare separată Ø 80 KHG 71401041

PENTRU CELELALTE ACCESORII DE EVACUARE NOXE,CONSULTAŢI PAG. 24-25-26-27-28

Hidraulice Cod

Kit recirculare KHG 71402271

Kit pompă de evacuare condens pentru centrale cu putere maximă 45 kW 7213162


(Kit-ul include şuruburi de fixare pe perete şi tub de evacuare condens L = 6 m Ø int: 6mm)

PENTRU CELELALTE ACCESORII HIDRAULICE, CONSULTAŢI PAG. 29-30

Termoreglare Cod

Termostat modulant THINK 7101061

Cronotermostat modulant THINK 7102980

Interfaţă cu 3 leduri cu suport THINK pentru racordare la distanță cu fir 7102340


(include suportul de perete pentru panoul de comandă)

Interfaţă cu 5 leduri wireless cu suport THINK 7102441


(include suportul de perete wireless pentru panoul de comandă - 3 baterii AA)

Kit sondă externă 7104873

Kit sondă externă wireless THINK 7103027


(include antena de transmisie date)
PENTRU CELELALTE ACCESORII DE TERMOREGLARE, CONSULTAŢI PAG. 30-31-32

17
Condensarea cu acumulare ideală pentru înlocuire

Nuvola Duo-tec+
- plajă amplă de modulare până la 1:7, eficiență crescută și funcționare
mai silențoasă
- GAC (gas adaptive control): control automat al combustiei
- până la 385 l de apă caldă în 30 de minute (∆T 30°C)
- boiler de 40 litri din oţel inox
- panou de comandă digital cu ecran LCD mare, retroiluminat
- pompă de circulaţie cu eficiență ridicată și modulare totală
- racordare la tubulatura de evacuare Ø50 mm rigidă şi flexibilă:
soluţii pentru reabilitarea coşurilor de fum - mod. 24 kW lungime 40 metri
- funcţie anti-îngheț şi grad de protecţie IPX5D
- kit de instalare furnizat DE SERIE (robinet gaz / intrare sanitară /
racorduri telescopice)

CENTRALELE SE LIVREAZĂ CÂTE 4 BUCĂȚI PER PALET

Modele Cod Putere maximă Randament util % (pci) Dimensiuni mm (hxlxp) Profil Debit specific con-
cu producţie ACM Gaz de kW Pn - T. la 30% - T. şi greutate kg de încărcare form EN 13203-1
funcţionare medie 70°C retur 30° C l/min
Nuvola Duo-tec+ 7219554 24 ACM 97,7 108,8 950x600x466 XL 14,9
24 GA Met/GPL 20 încălzire 62
Nuvola Duo-tec+ 7219553 16 ACM 950x600x466
16 GA Met/GPL 12 încălzire 97,8 108,8 62 XL 9,2

Desene tehnice
cu dimensiuni/grafice
600
156,5 Nuvola Duo-tec+
181 6
SARCINĂ HIDRAULICĂ (mH2O)

5,5 O 12 O 12
Ø 100 5
466 156,5
4,5 Ø60/100
4
max 3,5
3
2,5 600
466
2
min 1,5 156,
5
1
950

0,5
200 400 600 800 1000 1200
950
950

DEBIT APĂ (l/h) 181

1 Ieşire apă caldă G 1/2”


2 Intrare apă rece G 1/2”
3 Retur radiatoare G 3/4” 600
4 Tur radiatoare G 3/4”
5 Intrare gaz G 3/4”
SC Evacuare condens 55.5 44.5

racordabilă la tub Ø 22 G 1/2 G 1/2 G 3/4 G 3/4 G 3/4


117,5 100 110 100 110 62,5
117,5 100 110 100 110 62,5

SC Șablon de montaj
vedere de jos

18
Centrale termice cu condensare murale - cu acumulare

Accesorii furnizate la cerere


Evacuare gaze arse Cod

Coaxial
Tuburi coaxiale cu terminal Ø 60/100 pentru evacuare la perete KHG 71405961
(include garnitură inelară externă)

Cot coaxial 90° Ø 60/100 KHG 71405971

Terminal coș vertical coaxial Ø 60/100 KUG 71413581

Ţiglă traversare acoperişuri înclinate Ø 100 KHG 71403661

Separată

Kit evacuare separată cu aspiraţie orientabilă din polipropilenă 7102689

Kit evacuare separată din polipropilenă KHG 71405911

Tub Ø 80 L=1000 mm din polipropilenă KHG 71405941

Tub Ø 80 L=500 mm din polipropilenă KHG 71405991

Cot coaxial 90° Ø 80 din polipropilenă KHG 71405921

Terminal evacuare separată Ø 80 KHG 71401041

PENTRU CELELALTE ACCESORII DE EVACUARE NOXE, CONSULTAŢI PAG. 24-25-26-27-28

Hidraulice Cod

Kit vas de expansiune 2 l suplimentar cond. KHG 71407971

Kit recirculare KHG 71402271

Kit pompă de evacuare condens pentru centrale cu putere maximă 45 kW 7213162


(Kit-ul include şuruburi de fixare pe perete şi tub de evacuare condens L = 6 m Ø int: 6mm)
PENTRU CELELALTE ACCESORII HIDRAULICE, CONSULTAŢI PAG. 29-30

Termoreglare Cod

Kit sondă externă 7104873

Cronotermostat modulant 7104336

Cronotermostat modulant wireless (include transmiţător wireless) 7105432

Comandă la distanţă şi regulator climatic 7114250

PENTRU CELELALTE ACCESORII DE TERMOREGLARE, CONSULTAŢI PAG. 30-31-32

19
Condensarea cu acumulare pentru integrarea în sisteme solare

Power 32
- plajă amplă de modulare până la 1:10, eficiență crescută și funcționare
mai silențoasă
- GAC (gas adaptive control): control automat al combustiei
- pompă de circulaţie cu eficiență ridicată și modulare totală
- boiler de 220 l cu stratificare din oţel emailat vitrificat,
cu serpentină racordabilă la un sistem solar (mod. Solar)
- boiler cu o serpentină de 160 l din oţel emailat vitrificat (mod. Combi)
- gestionarea de sisteme mixte
(1 temperatură înaltă - 1 temperatură joasă) disponibilă ca accesoriu
- grup hidraulic solar DE SERIE
(pompă, supapă de siguranţă, regulator de debit, dezaerator) (mod. Solar)
- vas de expansiune solar DE SERIE (mod. Solar)
- vas de expansiune sanitar DE SERIE (mod. Combi şi mod. Solar)
- panou de comandă detaşabil THINK
- kit racorduri recirculare centrală - boiler DE SERIE

CENTRALA ŞI BOILERUL SUNT LIVRATE AMBALATE SEPARAT

Modele Cod Putere maximă Randament util % (pci) Dimensiuni mm (hxlxp) Profil Debit specific con-
cu producţie ACM Gaz de kW Pn - T. la 30% - T. şi greutate kg de încărcare forml/min
EN 13203-1
funcţionare medie 70°C retur 30° C
6

Power 32 Combi 160 * 7213896 32 ACM 1742x600x723


97,6 108,0 XL 24,5
cu acumulare Met/GPL 32 încălzire 5 142
Power 32 Solar 220 * 7213895 32 ACM 4
2042x600x780
Prevalenza (mH2O)

cu acumulare 97,6 108,0 XL 25


Met/GPL 32 încălzire 187
şi integrare solară 3

Numai încălzire 2

7 7
7213869 918x600x720
Power 1.32 * 32 97,6 108,0 1
- -
Met/GPL 62
0
* Încărcare automată instalaţie INDISPONIBILĂ 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

Portata acqua [l/h]

Desene tehnice 1 1 2 23 3
Pompă centrală
918
918

cu dimensiuni/grafice
128,5
128,5
4 470 70 55 57
555557 55 8
Prevalenza (mH2(mH2O)

7
55 55 121,5
121,5
112254

254
251
251

6
O)

POWER 1.32
150
150

112

SARCINĂ HIDRAULICĂ

Numai încălzire 105,5


105,5
6 6 4
5 5

600 600 720 720 7 3

240 240 132 132 2


74
74

0
200 400 600 800 1000 1200 1400 1600

DEBIT APĂ [l/h]


Portata acqua (l/h)

1 2 3
Pompă kit zonă amestecată
918
844
844

70 55 57 55 128,5
4 6

55 121,5
(mH2O) (mH2O)

5
254
251
150

112

4
HIDRAULICĂ

520 520 61 61 436 436 105,5


5 6
3
Prevalenza

600 720
1 Retur radiatoare 240 G 3/4’’ 132
2
SARCINĂ

2 Tur radiatoare G 3/4’’


74

3 Intrare gaz G 1/2’’ 1

4 Evacuare condens Ø 24x19


5 Tur zona 2 (opţional) G 3/4’’ 0

6 Retur zona 2 (opţional) G 3/4’’ 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400

DEBIT
Portata APĂ
acqua(l/h)
[l/h]
7 Racord gaze arse Ø 60/100 (80/125 ca accesoriu)
844

20 8

7
240 720

9 9
Centrale cu condensare de pardoseală - numai încălzire, cu acumulare şi integrare solară

74

1096
1096
132

994
24524

994
Desene tehnice
cu dimensiuni/grafice
1212 1 2 3

4 70 167 128,5

87
87
55 121,5

1688
520520 61 61 436436
POWER 32 COMBI 160 POWER 32 COMBI 160105,5 7 8

1762
723723
Încălzire + acumulare ACM 160 litri suprapuse Încălzire + acumulare ACM 160 litri alăturate
600 780 15
9 10 11

1098
240 720 780780 70 7040 4
245245

1096
600600 600600 720720

956
1010

994
245 70 40
240240

880
9 91111
74

74
74
132
132132
12
600 600 780 780

880
880
240 240 720 720

920
74 844

920
844
1 2 3

87

74
4 70 167 128,5 1212
520 61 436 132 132
723
55 121,5

87
87
1688

105,5 7 520520 520520 61 61 436436 1


8 4 4

1762
723723 1
1 2

780 4 4 70 167 167


245 70 40 15 70
600 600 720
9 10 11 10
240 9 11 5

1098
1096
74

105,5 105
7

956
994

245 70 40 132

880

1968
1968
70 57 14 14
55 55

880
3 115 13115 913

918
920
844

12 600 780 1 56 2
15 128,5 157 157
240 12 720

1410
55 121,5

1410
245 245
70

251

254

11161375
1375
74
87

1274
1274
150

112
87

1116
520 61 436 132
520 520 61 436 105,5
723 4 7 8
723

2 3
12 12 1
4 70 167 128,5
780 245 70 40
600 600 15
720 10
87

POWER 32 SOLAR 220 POWER 32 SOLAR 220


55
87

240 121,5
9 11
105,5 7
74

520 520 861436 436


Încălzire + acumulare ACM 220
132 litri suprapuse Încălzire + acumulare ACM 220 litri alăturate
61
723 723

2042
1968

14
600 780 701557
55 55 600 13 600
115600 9 10 11 780 245 7024540 70 40
880

600 780
3 157 157
918
920

10
74 844

240 720 720 10


1 56 2 157 720 13 9 11
128,5 132 11513 115
9 11

1378
240 132
240 14 14
1410

1236
12
55 121,5 245 70 40

1160
1375
251

1274

132
254
150

112

1116
87

74
74

520 520 61 436 105,5


4 7 8
723
1201

1160
1 2 3
1201

1160

1116
1116
4 70 167 128,5 70
12 5
844
844

1
55 121,5
12 12
105,5
87

7 8
87

520 61 436
87
2042
1968

723 520 520 520 520 61 61


436 436 105
14 105,5
4
723 723 4
115 13 9 10 11
157
600 600 245 70 40
780
1378

157 10
720
11513 9 11
1410

1236

245 70 40 132
1160

240
1375

14
1274
1116

15
74

1201

1160
1116

12
70 57
55 55
3
918
844

1 5 62
128,5
87

12
55 121,5
520 61 436
251

254
150

112

723
87

520 520 61 436 105,5


723 4 7 8
600 600 245 70 40
780
157 10
720
132 11513 9 11
240
1 Retur radiatoare G 3/4’’ 14
8 Retur zona 2 (opţional) G 3/4’’
15
2 Tur radiatoare G 3/4’’ 9 Intrare apă rece menajeră G 3/4’’
3 Intrare gaz G 1/2’’ 10 Ieşire apă caldă menajeră G 3/4’’
74

4 Evacuare condens Ø 24x19 11 Ieşire recirculare G 3/4’’


1201

1160

5 Retur principal acumulare ACM G 3/4’’ 12 Robinet70de57golire Ø 14


1116

55 55
6 Ieşire principală acumulare ACM G 3/4’’ 13 Intrare principală3 a serpentinei solare G 3/4’’
918
844

1 5 62
128,5
7 Tur zona 2 (opţional)
12 G 3/4’’ 14 Ieşirea principală a serpentinei solare G 3/4’’
55 121,5
15 Racord gaze arse Ø 60/100 - (80/125 ca accesoriu)
251

254
150

112
87

520 520 61 436 105,5


723 4 7 8

21
Centrale cu condensare de pardoseală - numai încălzire, cu acumulare şi integrare solară

Accesorii furnizate la cerere


Evacuare gaze arse Cod

Coaxial
Tuburi coaxiale cu terminal Ø 60/100 pentru evacuare la perete KHG 71405961
(include garnitură inelară externă)

Cot coaxial 90° Ø 60/100 KHG 71405971

Terminal coș vertical coaxial Ø 60/100 KUG 71413581

Separată

Kit evacuare separată cu aspiraţie orientabilă din polipropilenă 7102689

Tub Ø 80 L=1000 mm din polipropilenă KHG 71405941

Tub Ø 80 L=500 mm din polipropilenă KHG 71405991

Cot coaxial 90° Ø 80 din polipropilenă KHG 71405921

Terminal evacuare separată Ø 80 KHG 71401041


PENTRU CELELALTE ACCESORII DE EVACUARE NOXE, CONSULTAŢI PAG. 24-25-26-27-28

Hidraulice Cod

Kit racordare hidraulică la dreapta (văzut din față) 7213879

Kit racordare hidraulică la stânga (văzut din față) 7213880

Kit racordare hidraulică centrală (văzut din față) 7213878

Kit acoperire şi racordare hidraulică boiler lateral 160 de litri 7213884

Kit acoperire şi racordare hidraulică boiler lateral 220 de litri 7213883

Kit zonă amestecată cu reglare 7648847

Kit șablon de pre-montaj cu robinete de gaz şi apă, manometru şi țevi tur/retur 7213881

Kit racordare hidraulică centrală numai pentru încălzire 7213885

Kit de racordare la alte boilere 7656332

Kit pompă de evacuare condens pentru centrale cu putere maximă 45 kW 7213162


(Kit-ul include şuruburi de fixare pe perete şi tub de evacuare condens L = 6 m Ø int: 6mm)
PENTRU CELELALTE ACCESORII HIDRAULICE, CONSULTAŢI PAG. 29-30

Termoreglare Cod

Kit sondă externă 7104873

Interfaţă cu 3 leduri cu suport THINK pentru racordare la distanță cu fir 7102340


(include suportul de perete pentru panoul de comandă)
Interfaţă cu 5 leduri wireless cu suport THINK 7102441
(include suportul de perete wireless pentru panoul de comandă - 3 baterii AA)
Kit sondă externă wireless THINK 7103027
(include antena de transmisie date)

Sondă de temperatură apă caldă menajeră pentru boiler KHG 71407681


(Kit-ul e compus dintr-o sondă)
PENTRU CELELALTE ACCESORII DE TERMOREGLARE, CONSULTAŢI PAG. 30-31-32

22
Centrale termice pentru încălzire + boilere pentru producerea de ACM

Duo-tec Compact+ 28/UB 200 Solar


Caracteristicile boilerului UB 200 Solar:

+ = - boiler pentru ACM cu grup de recirculare solară şi valvă solară


pentru deviere-amestecare termostatică
- boiler sanitar din oţel emailat vitrificat cu o serpentină racordabilă
la un sistem solar, instalabil în aceeaşi încăpere cu centrala
sau într-una aflată la distanță
- racordabil la orice centrală termică cu producere instantanee de ACM
- grup de recirculare solară DE SERIE
- panou de comandă sistem solar DE SERIE
- vas de expansiune sanitar DE SERIE - capacitate 8 litri
- protecţie anticoroziune cu anod de magneziu
- izolare termică fără CFC/HCFC
- vas de expansiune solar DE SERIE - capacitate 18 litri
Duo-tec Compact+ 28 + UB 200 Solar
= Duo-tec Compact+ 28/UB 200 Solar

Pentru desenele tehnice, dimensionale/grafice


ale Duotec Compact+ 28 consultați pag. 12 PRODUSUL (CU AMBALAJ SEPARAT) ESTE FURNIZAT PE 1 PALET

Putere maximă Dimensiuni mm (hxlxp) Dimensiuni mm (hxlxp) Profil


Modele Cod kW şi greutate kg şi greutate kg de încărcare
(CENTRALA CU CONDENSARE) (BOILER)

28 ACM 763x450x345 850x450x600


Duo-tec Compact+ 28/UB 200 Solar 7689378 XL
24 încălzire 36 50
(1)T intrare primar 80°C - T ACM 10/45°C

Desene tehnice
dimensionale
INTRARE
ENTRATAAPA MENAJERĂ
ACQUA ÎN
SANITARIA
CENTRALĂ
ALLA CALDAIA

IEŞIRE
USCITAAPĂ CALDĂ
ACQUA MENAJERĂ
CALDA
206

DIN CENTRALĂ
SANITARIA DALLA CALDAIA

ENTRATA ACQUA
INTRARE APĂ RECE MENAJERĂ
FREDDA SANITARIA
USCITA ACQUA
G 3/4" G 3/4" IEŞIRE
CALDA APĂ CALDĂ MENAJERĂ
SANITARIA
70

G 1/2" G 1/2" G 1/2" G 3/4" G 3/4"


GOLIRE
SCARICO

MANDATA
TUR PANOURI
PANNELLI SOLARE
SOLARI
RITORNO
90 85 185 70 65 105 RETUR PANOURI
PANNELLI SOLARISOLARE
vedere din faţă vedere din lateral vedere din spate

Schema de racordare la panouri solare şi centrală 11 SCO


12

Legendă
1 centrală combi Legendă 1
2 UB 200 Solar
MS tur circuit solar
grup solar (grup încărcare, termometre,
3 RS retur circuit solar
manometru, pompă solară) RS MS
10
4 supapă de siguranţă solară (6 bar) MR tur încălzire RC

valvă de deviere - amestecare AC


5 RR retur încălzire
apă menajeră MC

6 supapă de siguranţă boiler (8 bar) AC apă caldă menajeră 6


5

7 vas de expansiune circuit solar (18 l) AF apă rece menajeră 7


4

8 panou comandă sistem solar MC tur apă caldă menajeră la centrală


9 vas de expansiune sanitar (8 l)
MR RR
8
3
retur apă caldă menajeră de la
10 consumatori apă menajeră RC 13
centrală
9

11 colectoare solare
SCO sondă temperatură colectoare solare
12 valvă aerisire circuit solar AF
SBI

13 instalaţie de încălzire SBI sondă temperatură inferioară boiler 2

23
Centrale termice cu condensare - Accesorii

Accesorii furnizate la cerere


Evacuare gaze arse: evacuare/aspirare coaxială Cod

Tuburi coaxiale cu terminal Ø 60/100 pentru evacuare la perete


(include garnitură inelară externă) KHG 71405961
Pentru toate centralele cu condensare

Prelungire tuburi coaxiale Ø 60/100 L=1000 mm


KHG 71405951
Pentru toate centralele cu condensare

Kit prelungire coaxială Ø 60/100 L=500 mm


KHG 71411981
Pentru toate centralele cu condensare

Cot coaxial 90° Ø 60/100


KHG 71405971
Pentru toate centralele cu condensare

Prelungire tuburi coaxiale cu orificiu inspecţie Ø 60/100 L=310 mm


KHG 71411951
Pentru toate centralele cu condensare

Cot coaxial 45° Ø 60/100


KHG 71405981
Pentru toate centralele cu condensare

Cot coaxial 90° Ø 60/100 cu orificiu inspecţie


KHG 71411931
Pentru toate centralele cu condensare

Tuburi coaxiale cu terminal Ø 80/125 pentru evacuare la perete


(include garnitură inelară externă) KHG 71408891
Pentru toate centralele cu condensare

Prelungire tuburi coaxiale Ø 80/125 L=1000 mm


KHG 71408851
Pentru toate centralele cu condensare

Prelungire tuburi coaxiale Ø 80/125 L=500 mm


KHG 71408861
Pentru toate centralele cu condensare

Prelungire tuburi coaxiale cu orificiu inspecţie Ø 80/125 L=245 mm


KA00054
Pentru toate centralele cu condensare

Cot coaxial 90° Ø 80/125


KHG 71408871
Pentru toate centralele cu condensare

Cot coaxial 90° Ø 80/125 cu orificiu inspecţie


KA00055
Pentru toate centralele cu condensare

Cot coaxial 45° Ø 80/125


KHG 71408881
Pentru toate centralele cu condensare

Garnitură inelară Ø 100 pentru interior


KHG 71401771
Pentru toate centralele cu condensare

Terminal coș vertical coaxial Ø 60/100


KUG 71413581
Pentru toate centralele cu condensare

Ţiglă traversare acoperişuri înclinate Ø 100


KHG 71403661
Pentru toate centralele cu condensare

Terminal coș vertical coaxial Ø 80/125 pentru evacuare prin acoperiș


(Kit-ul trebuie cuplat cu reducția KHG 71409391 furnizată separat) KHG 71409351
Pentru toate centralele cu condensare

Kit reducţie Ø 80/125 - Ø 60/100


KHG 71409391
Pentru toate centralele cu condensare

Ţiglă pentru traversare acoperişuri plate Ø 125


KHG 71409361
Pentru toate centralele cu condensare

Ţiglă pentru traversare acoperişuri înclinate Ø 125


KHG 71409371
Pentru toate centralele cu condensare

24
Centrale termice cu condensare - Accesorii

Evacuare gaze arse: evacuare/aspirare separată Cod

Kit evacuare separată cu aspiraţie orientabilă din polipropilenă


7102689
Pentru toate centralele cu condensare

Kit evacuare separată din polipropilenă


KHG 71405911
Pentru toate centralele cu condensare - exclusiv Duo-tec Compact+

Kit evacuare verticală Ø 80 tip B23 din polipropilenă


KHG 71411101
Pentru toate centralele cu condensare

Tub Ø 80 L=1000 mm din polipropilenă


KHG 71405941
Pentru toate centralele cu condensare

Tub Ø 80 L=500 mm din polipropilenă


KHG 71405991
Pentru toate centralele cu condensare

Tub Ø 80 L=250 mm din polipropilenă


7107183
Pentru toate centralele cu condensare

Cot coaxial 90° Ø 80 din polipropilenă


KHG 71405921
Pentru toate centralele cu condensare

Cot coaxial 45° Ø 80 din polipropilenă


KHG 71405931
Pentru toate centralele cu condensare

Terminal evacuare separată Ø 80


KHG 71401041
Pentru toate centralele cu condensare

Racord reducţie Ø 80 (M) / 60 (F) din polipropilenă


KHG 71407561
Pentru toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant +, Power 32

Tub Ø 60 L=1000 mm din polipropilenă


KHG 71407531
Pentru toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+, Power 32

Tub Ø 60 L=500 mm din polipropilenă


KHG 71407521
Pentru toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+, Power 32

Cot 90° Ø 60 din polipropilenă


KHG 71407541
Pentru toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+, Power 32

Cot 45° Ø 60 din polipropilenă


KHG 71407551
Pentru toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+, Power 32

Terminal tuburi evacuare separată Ø 60


KHG 71403721
Pentru toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+, Power 32

Racord reducţie Ø 80 (M) / Ø 50 (F) din polipropilenă


7107175
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

25
Centrale termice cu condensare - Accesorii

Evacuare gaze arse: evacuare/aspirare separată Cod

Tub Ø 50 L=500 mm din polipropilenă


7107174
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Tub Ø 50 L=1000 mm din polipropilenă


7107057
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Tub Ø 50 L=2000 mm din polipropilenă


7107058
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Cot 90° Ø 50 din polipropilenă


7107060
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Cot 45° Ø 50 din polipropilenă


7107059
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Terminal evacuare Ø 50 la 90°


7107176
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Kit centrare tub Ø 80 (cutie 5 buc.)


KHG 71403741
Pentru toate centralele cu condensare

Colier fixare îmbinări Ø 80


KHG 71410611
Pentru toate centralele cu condensare

Kit centrare tub Ø 60 (cutie 5 buc.)


KHG 71405151
Pentru toate centralele cu condensare

Suport tub Ø 80 (cutie cu 5 buc.)


KHG 71403731
Pentru toate centralele cu condensare

Garnitură inelară Ø 80 pentru interior


KHG 71401851
Pentru toate centralele cu condensare

Garnitură inelară Ø 80 pentru exterior


KHG 71401841
Pentru toate centralele cu condensare

Terminal coș vertical coaxial Ø 80/125 pentru evacuare prin acoperiş


(Kit-ul trebuie cuplat cu accesoriul KHG 71409381 furnizat separat) KHG 71409351
Pentru toate centralele cu condensare

Kit adaptor de la tuburi separate Ø 80/80 la tub coaxial Ø 80/125


KHG 71409381
Pentru toate centralele cu condensare

Ţiglă pentru traversare acoperişuri plate Ø 125


KHG 71409361
Pentru toate centralele cu condensare

Ţiglă pentru traversare acoperişuri înclinate Ø 125


KHG 71409371
Pentru toate centralele cu condensare

26
Centrale termice cu condensare - Accesorii

Euro
Evacuare gaze arse: evacuare intubată flexibilă Cod Prezzo base cad.
(iva esclusa)

Racord Ø 60 (M) / 50 flexibil


KA00056
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Racord Ø 60 (F) / 50 flexibil


KA00057
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Cot 90° Ø 60 (M) / 50 flexibil


KA00058
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Cot 45° Ø 60 (M) / 50 flexibil


KA00059
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Racord reducţie Ø 80 (M) / 50 flexibil


KA00060
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Racord îmbinare tuburi flexibile Ø 50


KA00061
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Kit tub flexibil Ø 50 L = 12,5 m


KA00062
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Kit centrare tub flexibil Ø 50 (cutie cu 5 buc.)


KA00063
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Terminal în T Ø 50
KA00064
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Terminal coş pentru tub flexibil Ø 50


KA00067
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Tub cu orificiu vizitare pentru tub flexibil Ø 50


KA00068
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Kit suport coş Ø 60 (M) / 50 flexibil


KA00065
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Kit suport coş Ø 80 (M) / 50 flexibil


KA00066
Pentru mod. 24kW de la toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Kit tub flexibil Ø 80 L=1,5 m


KHG 71410571
Pentru toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+, Power 32

Kit tub flexibil Ø 80 L=20 m


KHG 71410581
Pentru toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+, Power 32

27
Centrale termice cu condensare - Accesorii

Evacuare gaze arse: evacuare intubată flexibilă Cod

Kit racord în T cu consolă suport şi racord evacuare condens


KHG 71410591
Pentru toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+, Power 32

Kit cot 90° Ø 80 cu consolă suport


KHG 71410601
Pentru toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+, Power 32

Kit centrare tub flexibil Ø 80 (cutie cu 3 buc.)


KHG 71410621
Pentru toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+, Power 32

Kit garnituri cu buză triplă Ø 80 (cutie cu 5 buc.)


KHG 71411121
Pentru toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+, Power 32

Kit de înlocuire Cod

Kit de înlocuire universal


7215673
Pentru Luna Platinum+, Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+

Șabloane de montaj Cod

Șablon rigid Platinum+ / Duo-tec+


7109786
Pentru Luna Platinum+, Luna Duo-tec+

Șablon rigid Duo-tec Compact+


7109787
Pentru Duo-tec Compact+

Șablon rigid Luna3 Avant+


KHG 71406201
Pentru Luna3 Avant+

28
Centrale termice cu condensare - Accesorii

Accesorii hidraulice Cod

Kit robinete încălzire cu filtru


7109314
Pentru Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+

Kit racorduri telescopice (cu robinete de gaz și apă menajeră)


7106980
Pentru Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+

Kit racorduri telescopice (cu robinet de gaz)


KHG 71402891
Pentru Luna3 Avant+

Kit ţevi pentru racordarea verticală


KHG 71402331
Pentru Luna Platinum+, Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+

Kit robinet apă menajeră cu filtru


KHG 71402191
Pentru Luna3 Avant+

Kit vas de expansiune 2 l suplimentar cond.


KHG 71407971
Pentru Nuvola Duo-tec+

Kit pompă Grundfos, majorată (7 m)


7665783
Pentru toate centralele cu condensare - exclusiv Power 32

Kit pompă Wilo, majorată (7 m)


7665784
Pentru toate centralele cu condensare - exclusiv Power 32

Kit recirculare
KHG 71402271
Pentru Nuvola Platinum+, Nuvola Duo-tec+

Kit racordare hidraulică la dreapta (văzut din față)


7213879
Pentru Power 32

Kit racordare hidraulică la stânga (văzut din față)


7213880
Pentru Power 32

Kit racordare hidraulică centrală (văzut din față)


7213878
Pentru Power 32

Kit acoperire şi racordare hidraulică boiler lateral 160 de litri


7213884
Pentru Power 32

Kit acoperire şi racordare hidraulică boiler lateral 220 de litri


7213883
Pentru Power 32

Kit zonă amestecată cu reglare


7648847
Pentru Power 32

Kit șablon de pre-montaj cu robinete de gaz şi apă, manometru şi țevi tur/retur


7213881
Pentru Power 32

Kit racordare hidraulică centrală numai pentru încălzire


7213885
Pentru Power 32 mod. numai pentru încălzire

29
Centrale termice cu condensare - Accesorii

Accesorii hidraulice Cod

Kit de racordare la alte boilere


7656332
Pentru Power 32 mod. numai pentru încălzire

Kit pompă de evacuare condens pentru centrale cu putere maximă 45 kW


(Kit-ul include şuruburi de fixare pe perete şi tub de evacuare condens L = 6 m Ø int: 6mm) 7213162
Pentru toate centralele cu condensare

Accesorii pentru termoreglare Cod

Kit sondă externă


7104873
Pentru toate centralele cu condensare - exclusiv Luna3 Avant+

Kit sondă externă


KGH 71406211
Pentru Luna3 Avant+

Kit sondă externă wireless THINK (include antena de transmisie date)


(versiunea wireless se comandă numai împreună cu interfaţa cu 5 leduri wireless
(cod. 7102441) cu panoul de control al centralei instalat pe perete sau împreună cu interfaţa cu 5 leduri 7103027
wireless de perete THINK (cod 7102343) cu panoul de control lăsat pe centrală).
Pentru gama Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32

Interfaţă cu 3 leduri cu suport THINK pentru racordare la distanță cu fir


(include suportul de perete pentru panoul de comandă) 7102340
Pentru gama Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32

Interfaţă cu 5 leduri wireless cu suport THINK


(include suportul de perete wireless pentru panoul de comandă - 3 baterii AA) 7102441
Pentru gama Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32

Interfaţă cu 5 leduri wireless de perete THINK


(instalabilă pe perete, în loc de interfaţa cu 5 leduri wireless - cod. 7102441) 7102343
Pentru gama Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32

Control la distanţă THINK


(include suportul pentru perete) 7102442
Pentru gama Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32

Control la distanţă wireless THINK


7102443
Pentru gama Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32

Termostat modulant THINK


7101061
Pentru gama Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32

30
Centrale termice cu condensare - Accesorii

Accesorii pentru termoreglare Cod

Termostat modulant wireless THINK


(versiunea wireless se comandă împreună cu interfaţa cu 5 leduri wireless (cod 7102441)
cu panoul de control al centralei instalat pe perete sau împreună cu interfaţa cu 5 leduri 7103044
fără fir de perete THINK (cod 7102343) cu panoul de control lăsat pe centrală).
Pentru gama Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32

Cronotermostat modulant THINK


7102980
Pentru gama Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32

Cronotermostat modulant wireless THINK


(versiunea wireless se comandă împreună cu interfaţa cu 5 leduri wireless (cod 7102441) cu panoul de
control al centralei instalat pe perete sau împreună cu interfaţa cu 5 leduri wireless de perete THINK 7102979
(cod 7102343) cu panoul de control lăsat pe centrală).
Pentru gama Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Power 32

Kit termostat de ambient


KHG 71406281
Pentru toate centralele cu condensare

Kit termostat de ambient


KHG 71408691
Pentru toate centralele cu condensare

Cronotermostat
Pentru toate centralele cu condensare
KHG 71408671

Modul clip-in configurabil THINK


(în cazul utilizării cu o valva de amestec achiziţionaţi şi sonda
de contact tur/retur (KHG 71407891). 7100345
Pentru gama Luna Platinum+, Nuvola Platinum+

Sondă de contact tur/retur pentru modul clip-in,


pentru controlul zonei amestecate KHG 71407891
Pentru gama Luna Platinum+, Nuvola Platinum+

Modul extern configurabil THINK


(include sonda de contact tur/retur) 7105037
Pentru gama Luna Platinum+, Nuvola Platinum+

31
Centrale termice cu condensare - Accesorii

Accesorii pentru termoreglare Cod

Sondă de temperatură apă caldă menajeră pentru boiler


(Kit-ul e compus dintr-o sondă) KHG 71407681
Pentru gama Luna Platinum+, Luna Duo-tec+

Termostat modulant
7104347
Pentru Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+, Nuvola Duo-tec+

Termostat modulant wireless (include transmiţător wireless)


7105430
Pentru Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+, Nuvola Duo-tec+

Cronotermostat modulant
7104336
Pentru Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+, Nuvola Duo-tec+

Cronotermostat modulant wireless (include transmiţător wireless)


7105432
Pentru Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+, Nuvola Duo-tec+

Comandă la distanţă şi regulator climatic


7114250
Pentru Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+, Nuvola Duo-tec+

Comandă la distanţă şi regulator climatic


KHG 71410641
Pentru Luna3 Avant+

Comandă la distanţă şi regulator climatic wireless


KHG 71411471
Pentru Luna3 Avant+

Placă de interfaţă cu relee


7113502
Pentru Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+, Nuvola Duo-tec+

Kit control zonă (max. 4) - MLC30.01 7109320


Pentru Luna Duo-tec+, Nuvola Duo-tec+, Duo-tec Compact+

Kit control zonă mixtă - MLC16.60 (include 1 senzor de temperatură QAD 36) 7110415
Pentru Luna Duo-tec+, Nuvola Duo-tec+, Duo-tec Compact+

32
Centrale termice cu condensare - Accesorii

Accesorii pentru instalarea în exterior Cod

Kit evacuare verticală Ø 80 tip B23 din polipropilenă


KHG 71411101
Pentru toate centralele cu condensare

Alte accesorii Cod

Dozator de polifosfaţi
KHG 71402301
Pentru Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+, Nuvola Duo-tec+

Rezervă dozator de polifosfaţi (cutie 4 buc.)


KHG 71402431
Pentru Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Duo-tec Compact+, Nuvola Duo-tec+

Kit filtru neutralizator condens pentru centrale murale până la 100kW


KHG 71412561
Pentru Luna Platinum+, Nuvola Platinum+, Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+, Nuvola Duo-tec+, Luna3 Avant+

Kit valve solare Cod

Kit valve solare


este compus dintr-o valvă deviatoare termostatică și o valvă termostatică de amestec,
7115139
racorduri de cupru telescopice, robinet sanitar G 1/2’’, garnituri
Pentru Luna Platinum+, Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+

Kit valve solare


este compus dintr-o valvă deviatoare termostatică și o valvă termostatică de amestec,
KHG 71412311
racorduri de cupru telescopice, robinet sanitar G 1/2’’, garnituri
Pentru Luna3 Avant+

33
Centrale termice cu condensare
de înaltă putere şi în cascadă
Baxi a dezvoltat o gamă amplă de centrale murale şi de pardoseală cu condensare de înaltă performanţă,
rezultat al unei combinaţii perfecte de tehnologii avansate şi înaltă putere.

Puteri mari
Centralele de puteri mari sunt disponibile atât în varianta murală, cu puteri de la 50 la 110 kW, cât şi în varianta pe pardoseală, cu puteri de la
50 la 650 kW.

Instalări în cascadă
Instalarea în cascadă a centralelor permite atingerea unor puteri mari pentru satisfacerea oricăror exigenţe de instalare: sistemul electronic
permite conectarea în cascadă a până la 16 centrale murale sau pe pardoseală.

Accesorii
Împreună cu sistemele termice, Baxi oferă o gamă completă de accesorii de aspiratie/evacuare, hidraulice şi de automatizare, care permite
gestionarea celor mai complexe soluţii de instalare.

Toate centralele sunt prevăzute cu funcţie anti-îngheț.

34
Murale
• Luna Duo-tec MP+ 36

De pardoseală
• Power HT+ 38
• Power HT (de la 135 la 320 kW) 40
• Power HT-A (de la 430 la 650 kW) 42

Accesorii
Hidraulice 44
Termoreglare 46
Evacuare gaze arse 49
Alte accesorii 55

3535
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - murale

Luna Duo-tec MP+

- interval amplu de modulare de 1:9 (1:7 mod. 1.35), eficiență crescută


și funcționare mai silențoasă
- panou de comandă cu ecran LCD mare, retroiluminat
- pompă de circulaţie cu eficiență ridicată și modulare totală
- schimbător de căldură cu cameră de combustie şi circuit hidraulic
cu spirale din oţel inox
- prevăzută pentru instalarea în cascadă şi gestionarea de sisteme mixte
- sistemul electronic al centralei permite gestionarea în cascadă a până
la 16 centrale

Modele numai pentru Cod Putere maximă kW Randament util % (pci) Dimensiuni mm (hxlxp) Conţinut
încălzire Gaz de Pn - T. la 30% - T. şi greutate kg de apă
funcţionare 80-60°C 50-30°C medie 70°C retur 30° C litri
Luna Duo-tec MP+ 7221296 952x600x584
- 102 110,2 97,2 107,4 10
1.110 ** Met/GPL* 93
Luna Duo-tec MP+ 7221295 952x600x584
- 85 91,8 97,3 107,5 9
1.90 ** Met/GPL* 83
Luna Duo-tec MP+ 7221294 766x450x505
1.70 Met/GPL* 65 70,2 97,2 107,1 50 6

Luna Duo-tec MP+ 7221293 766x450x377


55 59,4 97,3 107,8 4
1.60 Met/GPL* 40
Luna Duo-tec MP+ 7221292 45 48,6 97,4 107,8 766x450x377 4
1.50 Met/GPL* 40
* Pentru funcţionarea cu GPL este necesară instalarea unui kit special de conversie care se comandă separat ca accesoriu.
** Produsele cu o putere nominală (Pn)>70kW nu necesită etichetare energetică.

Desene tehnice
cu dimensiuni/grafice
CURBA DEBIT - SARCINĂ HIDRAULICĂ POMPĂ LA IEȘIREA DIN CURBA DEBIT - SARCINĂ HIDRAULICĂ POMPĂ LA IEȘIREA DIN CURBA DEBIT - SARCINĂ HIDRAULICĂ POMPĂ LA IEȘIREA DIN
CENTRALĂ - Luna Duo-tec MP+ 1.50 CENTRALĂ - Luna Duo-tec MP+ 1.60 CENTRALĂ - Luna Duo-tec MP+ 1.70
12 12 12
SARCINĂ HIDRAULICĂ (mH2O)
SARCINĂ HIDRAULICĂ (mH2O)
SARCINĂ HIDRAULICĂ (mH2O)

10 10 10

8 8 8
max max max
6 6 6

4 4 4

2 2 2
min min min
0 0 0
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

DEBIT APĂ (l/h) DEBIT APĂ (l/h) DEBIT APĂ (l/h)

CURBA DEBIT - SARCINĂ HIDRAULICĂ POMPĂ LA IEȘIREA DIN CURBA DEBIT - SARCINĂ HIDRAULICĂ POMPĂ LA IEȘIREA DIN
CENTRALĂ - Luna Duo-tec MP+ 1.90 CENTRALĂ - Luna Duo-tec MP+ 1.110
12 12
SARCINĂ HIDRAULICĂ (mH2O)

SARCINĂ HIDRAULICĂ (mH2O)

10 10

8 8
max
max
6 6

4 4

2 2
min min
0 0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000

DEBIT APĂ (l/h) DEBIT APĂ (l/h)

36
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - murale

Desene tehnice
cu dimensiuni/grafice

Luna Duo-tec MP+ 1.50 - 1.60 - 1.70 Luna Duo-tec MP+ 1.90 - 1.110

GAS Intrare gaz G 3/4” GAS Intrare gaz G 1”


M.R. Tur încălzire (G1”) M.R. Tur încălzire (G1-1/2”)
cu posibilitate de racordare cu posibilitate de racordare
boiler boiler
R.R. Retur încălzire (G1”) R.R. Retur încălzire (G1-1/2”)
cu posibilitate de racordare 24 cu posibilitate de racordare
boiler boiler
Ø
22 S.C. Evacuare condens S.C. Evacuare condens

223
95
43

95
51,5 75,5 100 100 123
102 100 100 100 198

G 3/4" G 1" G 1"


G 1" G 1 1/2" G 1 1/2"

Ø 110/160
Ø 80/125

600 584
450 (A)
952
766

(A) 377 mm - mod 1.50 - 1.60


505 mm - mod. 1.70 (A) 377 mm Mod.1.35-1.50-1.60
505 mm Mod. 1.70

225
59

60

O 12 O 12
120 210 120
450

450 505 - 377


225 225 229
140

763
704

763

144 225 229


140

G 3/4" G 1" G 1"

51,5 75,5 100 100 123

A = 377 (mod. 50 - 60 kW)


A = 505 (mod. 70 kW)
38

Ed.1-02/2015
35

G 3/4" G 1" G 1"


O 22 7221122.01

Șablon de montaj Șablon de montaj

37
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - pe pardoseală

Power HT+

- interval amplu de modulare 1:9, eficiență crescută și funcționare mai silențoasă


- pompă de circulaţie cu eficiență ridicată și modulare totală,
disponibilă în kitul de racordare hidraulică
- schimbător de căldură cu cameră de cumbustie şi circuit hidraulic
cu spirale din oţel inox
- cameră etanşă cu evacuare de gaze arse prin tubulaturi coaxiale
sau cu circuite separate
- interfaţă utilizator THINK cu capac de protecţie
- sistemul electronic al centralei permite gestionarea în cascadă a până
la 16 centrale

Modele numai pentru Cod Putere maximă kW Randament util % (pci) Dimensiuni mm (hxlxp) Conţinut
încălzire Gaz de Pn - T. la 30% - T. şi greutate kg de apă
funcţionare 80-60°C 50-30°C medie 70°C retur 30° C litri
Power HT+ ** 7612421 - 102 110,2 97,2 108,1 1221x600x681 10
1.110 Met/GPL* 109
Power HT+ ** 7612420 - 85 91,8 97,3 108,2 1221x600x681 9
1.90 Met/GPL* 104
Power HT+ 7612419 12
65 70,2 97,2 108,1 904x600x681 6
1.70 Met/GPL* 10
70
Power HT+ 7612418 8
45 48,6 97,4 108,4 904x600x681 4
1.50 Met/GPL* 60
H (m)

4
* Pentru funcţionarea cu GPL este necesară instalarea unui kit special de conversie care se comandă separat ca accesoriu.
2
** Produsele cu o putere nominală (Pn)>70kW nu necesită etichetare energetică.
0
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500
Q (l/h)

Desene tehnice CURBA DEBIT - SARCINĂ


CURVA PORTATAHIDRAULICĂ POMPĂ
PREVALENZA POMPA FOLOSITĂ
UTILIZZATA ÎN KITUL DEIDRAULICO
NELL’ACCESSORIO RACORDARE HIDRAULIC

cu dimensiuni/grafice
12

12
12 10
(m)

10
10 12
HIDRAULICĂ

8 8
(m)

8 10
H (m) H (m)

PREVALENZA

6
H (m)

8 6
6
4
4
SARCINĂ

6 4
2
2 4
0 2
0 20 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 Q (l/h)
0
Q (l/h) 0

Pierderi de sarcină ale schimbătorului 0 500 1000 1500 2000 25000,03000 3500 40001,04500 5000 55002,06000 6500 7000 3,07500
Q (l/h) DEBIT APĂ (m
4,0
(l/h)
5,0 6,0 7,0

şi sarcina hidraulică a pompei de circulație


PORTATA ACQUA 3/h)

12
12
Power HT+ 1.50 10 Power HT+ 1.70
160
CURVA CONSUMI ELETTRICI POMPA UTILIZZATA NELL’ACCESSORIO IDRAULICO
10
12 12
8
108 10
H (m)

140
6
H (m)H (m)

68 8
CONSUMO ELETRICO (W)

120
4
H (m)

46 6 100
2
24
04 80
02 20 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 60 Q (l/h)
0 0
Q (l/h)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500
40
Q (l/h) Q (l/h)
20

Power HT+ 1.90 Power HT+ 1.1100


12 12 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0
Pierdere de sarcină
5,0 6,0 7,0

a schimbătorului
PORTATA ACQUA (m3/h)
10
12 12
10

108 10
8
Sarcina hidraulică a pompei
H (m) H (m)

H (m)H (m)

68 68
de circulație (prezentă în
CURVA EFFICIENZA POMPA UTILIZZATA NELL’ACCESSORIO IDRAULICO
60
46 46
24 24
kitul de racordare hidraulic)
50
02 02
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500
0 0 40
Q (l/h) Q (l/h)
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 7500
EFFICIENZA

Q (l/h)
38
Q (l/h) 30

20
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - pe pardoseală

Desene tehnice
cu dimensiuni/grafice
Power HT+ 1.50-1.70
681
247 212 147

56

173
C

905
848 A
586
555 B
440
371 D
271

(1)

440 65 420 98
600

A Retur circuit încălzire (G1”) Tubulaturi coaxiale: Ø 80/125


B Tur circuit încălzire (G1”) Tubulaturi separate: Ø 80
C Intrare gaz (G3/4”)
D Evacuare condens (DN18)
(1) Picioruşe reglabile

Power HT+ 1.90-1.110


681
107 177
300 300

94

C
54
1127 1222

737 A
699
62
621
546 B D
371
271

(1)

440 65 420 98
600

A Retur circuit încălzire (G1-1/2”) Tubulaturi coaxiale: Ø 110/160


B Tur circuit încălzire (G1-1/2”) Tubulaturi separate: Ø 110
C Intrare gaz (G1”)
D Evacuare condens (DN18)
(1) Picioruşe reglabile

39
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - pe pardoseală

Power HT (de la 135 la 320 kW)

- panou de control digital cu electronică avansată pentru gestionarea


instalaţiilor individuale şi în cascadă (până la 16 centrale)
- schimbător apă/gaze arse din aliaj de aluminiu cu izolaţie din vată de sticlă:
randament ridicat, dimensiuni compacte, fiabilitate şi durabilitate
- arzător cu pre-amestec cu emisii reduse de NOx
- tubulaturi de aer/gaze arse complet izolate de încăperea de instalare
- gamă completă de accesorii pentru termoreglare
- sondă de temperatură externă furnizată DE SERIE
- pompa de circulaţie neinclusă în centrală (a se vedea pompele recomandate)

Modele numai pentru Cod Putere max kW Randament util % (pci) Dimensiuni mm (hxlxp) Conţinut
încălzire Gaz de Pn - T. la 30% - T. şi greutate kg de apă
funcţionare 80-60°C 50-30°C medie 70°C retur 30° C litri
LSX 41132060 Met/ 1455x692x1357
Power HT 1.320 ** - 294,3 321,3 98 105,7 53
GPL* 344
LSX 41128060 Met/ 1455x692x1264
Power HT 1.280 ** - 254,5 278,1 98 105,6 45
GPL* 314

Power HT 1.230 ** LSX 41123060 Met/ - 210,1 229,8 97,9 105,4


1455x692x1171
38
GPL* 285
7222725 1455x692x1008
Power HT 1.180 ** - 165,8 181,3 97,5 108,8 34
Met/GPL* 240
7222724 1455x692x1008
Power HT 1.135 ** - 121,6 133,1 97,3 108,8 29
Met/GPL* 205
* Pentru funcţionarea cu GPL este necesară instalarea unui kit special de conversie care se comandă separat ca accesoriu.
** Produsele cu o putere nominală (Pn)>70kW nu necesită etichetare energetică.
Pentru disponibilitatea produsului luaţi în considerare 30 de zile de la data confirmării comenzii

Flanșă DN 65, PN 6
Flanșă DN 65, PN 6
vedere de sus
Desene tehnice
cu dimensiuni/grafice
Racord grup
Power HT 1.135 - 1.320 de siguranță

Aspirare aer Gaz


(accesoriu)

Power HT Power HT Power HT Power HT Power HT


Model 1.135 1.180 1.230 1.280 1.320

Dimensiuni A R 1" R 1½" R 1½" R 1½" R 1½"

Dimensiuni B R 1" R 1" R 1¼" R 1¼" R 1¼"


fumi)

Dimensiuni C 160 160 200 200 200


de fum)
terminale

Dimensiuni D 1008 1008 1171 1264 1357


Gaze arse (opţional)
cu terminal

Dimensiuni E 301 301 351 351 351


(1455 con

Dimensiuni F 401 401 514 607 700


1389(1455

Dimensiuni G 134 134 163 163 163 Aspirare aer


1389

(accesoriu) Aspirare aer


Dimensiuni H 14 14 14 14 14 (accesoriu)

Dimensiuni I 687 687 851 944 1037

vedere din faţă vedere laterală vedere din spate

40
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - pe pardoseală

Desene tehnice Pierderi de sarcină schimbătoare


cu dimensiuni/grafice

Rezistenţă circuit hidraulic schimbător (mbar)


Accesorii furnizate la cerere
Debit de apă (m3/h)

Pompe recomandate pentru circuitul primar


Centrală Pompă recomandată
Power HT 1.135 - 1.180 - 1.230 Grundfos magna 3 40-80
Power HT 1.280 - 1.320 Grundfos magna 3 50-60
În cazul instalării unei pompe de circulaţie modulante Grundfos Magna se va adăuga un convertor de semnal 230 V / 0-10 V KPM
Convertor de semnal 230V / 0-10 V KPM LXO 00061010

Hidraulice Cod

Colectoare pentru cascadă de 2 centrale Power HT 1.135 şi 1.180 - nu includ pompele LXO 00082517
(Pentru disponibilitatea acestui accesoriu luaţi în considerare 30 de zile de la data confirmării comenzii)

Colectoare pentru cascadă de 2 centrale Power HT 1.230 - 1.280 şi 1.320 - nu includ pompele LXO 00082518
(Pentru disponibilitatea acestui accesoriu luaţi în considerare 30 de zile de la data confirmării comenzii)

Kit filtru de neutralizare condens pentru puteri de până la 350 kW - include prima încărcare KHG 71412571

Rezervă pentru kit filtru neutralizator pentru puteri de până la 350 kW KHG 71413541

PENTRU CELELALTE ACCESORII HIDRAULICE, CONSULTAŢI PAG. 44-45-46

Termoreglare Cod

Kit interfaţă centrale în cascadă THINK 7104408

Sondă de temperatură boiler L = 6m LSX 71000002

Modul de extindere pentru zonă mixtă (include 1 sondă de contact) LSX 71000003

PENTRU CELELALTE ACCESORII DE TERMOREGLARE, CONSULTAŢI PAG. 46-47-48

Evacuare gaze arse Cod

Instalare în cascadă
Colector gaze arse pentru 2 centrale în cascadă 250 mm
(Pentru disponibilitatea acestui accesoriu luaţi în considerare 30 de zile de la data confirmării comenzii) LXO 00069144
Pentru Power HT (230-320 kW)

Colector gaze arse pentru 2 centrale în cascadă 250 mm


(Pentru disponibilitatea acestui accesoriu luaţi în considerare 30 de zile de la data confirmării comenzii) LXO 00069143
Pentru Power HT (135-180 kW)

PENTRU CELELALTE ACCESORII DE EVACUARE NOXE, CONSULTAŢI PAG. 49-50-51-52-53-54

41
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - pe pardoseală

Power HT-A (de la 430 la 650 kW)

- panou de control digital retroiluminat cu electronică avansată


pentru gestionarea instalării individuale şi în cascadă (până la 16 centrale)
- schimbător de apă/gaze arse din aluminiu-siliciu cu izolaţie din vată de sticlă
- plajă amplă de putere
- eficiență anuală ridicată
- zgomot redus şi emisii reduse de noxe
- sondă de temperatură externă furnizată DE SERIE
- pompa de circulaţie neinclusă în centrală (a se vedea pompele recomandate)

Modele numai pentru Cod Putere max kW Randament util % (pci) Dimensiuni mm (hxlxp) Conţinut
încălzire Gaz de Pn - T. la 30% - T. şi greutate kg de apă
funcţionare 80-60°C 50-30°C medie 70°C retur 30° C litri
Power HT-A LSX 41165060 1526x762x2192
- 601 651,5 98,5 105,7 106
1.650 * Metan 674
Power HT-A LSX 41157060 1526x762x2192
- 531,4 574,6 98,5 105,8 97
1.570 * Metan 636
Power HT-A LSX 41150060 1526x762x2192
- 462 498,2 98,3 105,8 84
1.500 * Metan 598
Power HT-A LSX 41143060 1526x762x1882
- 392,8 422,4 98,2 105,9 73
1.430 * Metan 540
* Produsele cu o putere nominală (Pn)>70kW nu necesită etichetare energetică.
Pentru disponibilitatea produsului luaţi în considerare 30 de zile de la data confirmării comenzii

Pompe recomandate pentru circuitul primar Cod

Centrală Pompă recomandată


Power HT-A 1.430 Grundfos magna 3 65-100
Power HT-A 1.500 - 1.570 Grundfos magna 3 65-120
Power HT-A 1.650 Grundfos magna 3 80-100
În cazul instalării unei pompe de circulaţie modulante Grundfos Magna se va adăuga un convertor de semnal 230 V / 0-10 V KPM
Convertor de semnal 230V / 0-10 V KPM LXO 00061010

Hidraulice Cod

Colectoare pentru cascadă de 2 centrale Power HT 1.430 - 1.500 şi 1.570 - nu includ pompele LXO 00083069
(Pentru disponibilitatea acestui accesoriu luaţi în considerare 30 de zile de la data confirmării comenzii)

Colectoare pentru cascadă de 2 centrale Power HT 1.650 - nu includ pompele LXO 00083070
(Pentru disponibilitatea acestui accesoriu luaţi în considerare 30 de zile de la data confirmării comenzii)

Neutralizator de condens (Power HT 430-650 kW) LXO 00082302


(include prima încărcare)

Granule pentru reîncărcare (pentru neutralizatorul de condens) LXO 00057868

PENTRU CELELALTE ACCESORII HIDRAULICE, CONSULTAŢI PAG. 44-45-46

42
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - pe pardoseală

Termoreglare Cod

Kit interfaţă centrale în cascadă THINK 7104408

Sondă de temperatură boiler L = 6m LSX 71000002

Modul de extindere pentru zonă mixtă (include 1 sondă de contact) LSX 71000003
PENTRU CELELALTE ACCESORII DE TERMOREGLARE, CONSULTAŢI PAG. 46-47-48

Desene tehnice
cu dimensiuni/grafice
Power HT A 1.430 - 1.650

vedere din spate vedere laterală vedere din faţă

Pierderi de sarcină schimbătoare


Rezistenţă circuit hidraulic schimbător (mbar)

Vedere de sus Debit de apă (m3/h)

Model Power HT-A 1.430 Power HT-A 1.500 Power HT-A 1.570 Power HT-A 1.650
Dimensiuni A mm 642 642 642 642
Dimensiuni B mm 798 1009 1009 1009
Dimensiuni C mm 442 540 540 540
Dimensiuni D mm 1882 2192 2192 2192
Dimensiuni E mm 709 1018 1018 1018
MR Tur încălzire Flanşă DN 80 PN 6
RR Retur încălzire Flanşă DN 80 PN 6
Gas Racord gaz R2" filet extern
A Racord posterior evacuare gaze arse (opţional) DN 250
B Racord posterior aspirare aer (de serie) Diametru nom.160
C Racord condens (la alegere dreapta/stânga) DN 32
D Racord grup de siguranţă R¾" filet extern
E Racord supapă de siguranţă R2" filet extern
F Racord evacuare gaze arse în sus (de serie) DN 250
G Racord lateral aspirare aer (opțional) Diametru nom.160

43
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - Accessorii

Accesorii hidraulice Cod

Kit racordare centrală - colectoare 50-60-70 kW


7108861
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW)

Kit racordare centrală - colectoare 90-110 kW


7108862
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW)

Kit vas de expansiune


7105838
Pentru Luna Duo-tec MP+

Kit colectoare tur-retur, izolaţie şi flanşe pentru 2 centrale 50-60-70 kW


7662219
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW)

Kit colectoare tur-retur, izolaţie şi flanşe pentru 2 centrale


7662220
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+

Kit colectoare tur-retur, izolaţie şi flanşe pentru centrală 50-60-70 kW instalată individual
7108863
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW)

Kit colectoare tur-retur, izolaţie şi flanşe pentru centrală 50-110 kW instalată individual
7662217
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+

Kit racordare centrală-colectoare 50-70 kW - Power HT+


cu pompă de înaltă eficienţă 7213843
Pentru Power HT+

Kit racordare centrală-colectoare 90-110 kW - Power HT+


cu pompă de înaltă eficienţă 7213806
Pentru Power HT+

Kit vas de expansiune - Power HT+


7213919
Pentru Power HT+

Colectoare pentru cascadă de 2 centrale Power HT 1.135 şi 1.180 -


nu includ pompele LXO 00082517
Pentru Power HT (135-180 kW)
(Pentru disponibilitatea acestui accesoriu luaţi în considerare 30 de zile de la data confirmării comenzii)

Colectoare pentru cascadă de 2 centrale Power HT 1.230 - 1.280 şi 1.320 -


nu includ pompele LXO 00082518
Pentru Power HT (230-320 kW)
(Pentru disponibilitatea acestui accesoriu luaţi în considerare 30 de zile de la data confirmării comenzii)

Colectoare pentru cascadă de 2 centrale Power HT 1.430 - 1.500 şi 1.570 -


nu includ pompele LXO 00083069
Pentru Power HT-A (430-570 kW)
(Pentru disponibilitatea acestui accesoriu luaţi în considerare 30 de zile de la data confirmării comenzii)

Colectoare pentru cascadă de 2 centrale Power HT 1.650 - nu includ pompele


Pentru Power HT-A (650 kW) LXO 00083070
(Pentru disponibilitatea acestui accesoriu luaţi în considerare 30 de zile de la data confirmării comenzii)

Kit hidraulic cu separator pentru centrală instalată individual


7111633
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW)

44
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - Accessorii

Accesorii hidraulice Cod

Kit racordare hidraulică la separator de 2” (8,5 m3/h)


(Kit-ul include: kit de izolare colectoare şi kit garnituri şi piuliţe) 7218613
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Separator hidraulic de 2” 8,5 m3/h (pentru toate modelele)


LSD 79000031
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Kit racordare hidraulică la separator DN65 de 18 m3/h


(Kit-ul include: kit de izolare colectoare şi kit garnituri şi piuliţe) 7218614
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Separator hidraulic de DN65 de 18 m3/h (pentru toate modelele)


LSD 79000032
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Kit racordare hidraulică la separator DN80 de 28 m3/h


(Kit-ul include: kit de izolare colectoare şi kit garnituri şi piuliţe) 7218615
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Separator hidraulic DN80 de 28 m3/h - cu izolaţie


LSD 79000033
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Separator hidraulic HS 56 de 56 m3/h - Racorduri cu flanşe Ø 100 - cu izolaţie


LSD 79000034
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Schimbător sudat SPS250 cu 30 plăci (1)


7215320
Pentru toate centralele cu condensare de înaltă putere

Schimbător sudat SPS250 cu 40 plăci (1)


7215321
Pentru toate centralele cu condensare de înaltă putere

Schimbător sudat SPS250 cu 50 plăci (1)


7215322
Pentru toate centralele cu condensare de înaltă putere

Schimbător demontabil SPI3 cu 13 plăci (1)


7215323
Pentru toate centralele cu condensare de înaltă putere

Schimbător demontabil SPI3 cu 21 plăci (1)


7215324
Pentru toate centralele cu condensare de înaltă putere

Schimbător demontabil SPI3 cu 27 plăci (1)


7111961
Pentru toate centralele cu condensare de înaltă putere

Schimbător demontabil SPI3 cu 33 plăci (1)


7111962
Pentru toate centralele cu condensare de înaltă putere

Schimbător demontabil SPI3 cu 41 plăci (1)


7111964
Pentru toate centralele cu condensare de înaltă putere

45
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - Accessorii

Accesorii hidraulice Cod

Schimbător demontabil SPI3 cu 45 plăci (1)


7215325
Pentru toate centralele cu condensare de înaltă putere

Schimbător demontabil SPI3 cu 57 plăci (1)


7215326
Pentru toate centralele cu condensare de înaltă putere

Schimbător demontabil SPI3 cu 67 plăci (1)


7215327
Pentru toate centralele cu condensare de înaltă putere

Kit filtru de neutralizare condens pentru puteri de până la 350 kW -


include prima încărcare KHG 71412571
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT, Power HT+

Rezervă pentru kit filtru neutralizator pentru puteri de până la 350 kW


KHG 71413541
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT, Power HT+

Kit filtru de neutralizare condens pentru centrale murale până la 100 kW


- include prima încărcare KHG 71412561
Pentru Luna Duo-tec MP+

Neutralizator de condens (Power HT 430-650 kW)


(include prima încărcare) LXO 00082302
Pentru Power HT (de la 430 până la 650 kW)

Granule pentru reîncărcare (pentru neutralizatorul de condens)


LXO 00057868
Pentru Power HT (de la 430 până la 650 kW)

Accesorii pentru termoreglare Cod

Motor valvă de amestec


KHG 71407851
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Valvă de amestec G1”


KHG 71407831
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Valvă de amestec G1/2”


KHG 71407861
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Valvă de amestec G3/4”


KHG 71407871
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

(1) Înainte de instalare este necesară dimensionarea şi alegerea modelului corect de schimbător de căldură în conformitate cu proiectul instalaţiei, specificaţiile, instrucţiunile şi cerinţele operaţionale.
Numai personalul calificat şi autorizat poate efectua dimensionarea şi selectarea schimbătorului de căldură în conformitate cu legislaţia şi normativele în vigoare.

46
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - Accessorii

Accesorii pentru termoreglare Cod

Sondă de contact tur/retur THINK


KHG 71407891
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT (135-320 kW), Power HT-A, Power HT+

Sondă apă caldă menajeră pentru boiler


(kitul conţine 1 sondă) KHG 71407681
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Kit sondă temperatură externă


7104873
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Sondă temperatură externă wireless THINK


(include antena de transmisie date)
(versiunea wireless se comandă numai cu interfaţa cu 5 leduri wireless (cod. 7102441) cu panoul de
control al centralei instalat pe perete sau împreună cu interfaţa wireless cu 5 leduri pentru perete 7103027
THINK (cod 7102343) cu panoul de control lăsat pe centrală).
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Interfaţă cu 5 leduri wireless pentru perete THINK


(se poate instala pe perete, ca o alternativă la kitul de interfaţă
cu 5 leduri wireless - cod. 7102441) 7102343
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Modul extern configurabil THINK


(include sonda de contact tur/retur Montare pe perete)
(maxim 3 module pentru gestionarea a 3 zone mixte diferite. Pentru instalarea individuală a centralei 7105037
Luna Duo-tec MP+ se comandă 1 panou de control THINK - cod. 7102442- pentru programare)
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Modul intern configurabil THINK


(include sonda de contact tur/retur)
(Pentru instalare individuală sau în cascadă a centralei Power HT+ 7213872
maxim două module în interiorul centralei)
Pentru Power HT+

Kit interfaţă centrale în cascadă THINK


7104408
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT (135-650 kW), Power HT+

47
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - Accessorii

Accesorii pentru termoreglare Cod

Kit regulator climatic pentru zone mixte THINK


(pentru mai mult de 3 zone)
(include 1 sondă tur)
(pentru instalarea individuală a centralelor este necesară combinarea 7105199
cu 1 interfaţă de centrale în cascadă THINK - cod 7104408 - şi
1 panou de control THINK - cod. 7102442- pentru programare)
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Sondă pentru colector solar


LNC 71000004
Pentru toate centralele cu condensare de înaltă putere

Comandă la distanţă THINK


(include suport de perete) 7102442
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Comandă la distanţă wireless THINK


(include suport de perete) 7102443
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Sondă de temperatură boiler L = 6m


LSX 71000002
Pentru Power HT (135-650 kW)

Modul de extindere pentru zonă mixtă


(include 1 sondă de contact) LSX 71000003
Pentru Power HT (135-650 kW)

48
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - Accessorii

Evacuare gaze arse: evacuare/aspirare coaxială Cod

Tuburi coaxiale cu terminal Ø 80/125


(include garnitură inelară pentru exterior) KHG 71408891
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Prelungire tuburi coaxiale Ø 80/125 L=1000 mm


KHG 71408851
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Prelungire tuburi coaxiale Ø 80/125 L=500 mm


KHG 71408861
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Curbă coaxială 90° Ø 80/125


KHG 71408871
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Curbă coaxială 45° Ø 80/125


KHG 71408881
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Terminal coş vertical coaxial Ø 80/125 pentru evacuare pe acoperiş.


KHG 71409351
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Ţiglă acoperiş drept Ø 125


KHG 71409361
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Ţiglă acoperiş înclinat Ø 125


KHG 71409371
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Prelungire tuburi coaxiale Ø 110/160 L=1000 mm din polipropilenă


KUG 71413381
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (90-110 kW)

Prelungire tuburi coaxiale Ø 110/160 L=500 mm din polipropilenă


KUG 71413371
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (90-110 kW)

Cot coaxial 90° Ø 110/160 din polipropilenă


KUG 71413361
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (90-110 kW)

Cot coaxial 45° Ø 110/160 din polipropilenă


KUG 71413351
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (90-110 kW)

49
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - Accessorii

Evacuare gaze arse: evacuare/aspirare coaxială Cod

Terminal coş vertical coaxial Ø 110/160 din polipropilenă


KUG 71413341
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (90-110 kW)

Terminal coş orizontal coaxial Ø 110/160 din polipropilenă


KUG 71413331
Abbinabile a: Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (90-110 kW)

Ţiglă acoperiş drept Ø 160


KHG 71410481
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT (135-180 kW), Power HT+ (90-110 kW)

Ţiglă acoperiş înclinat Ø 160


KHG 71410491
APentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT (135-180 kW), Power HT+ (90-110 kW)

Evacuare gaze arse: evacuare/aspirare separată Cod

Tub Ø 80 L=1000 mm din polipropilenă


KHG 71405941
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Tub Ø 80 L=500 mm din polipropilenă


KHG 71405991
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Tub Ø 80 L=250 mm din polipropilenă


7107183
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Cot 90° Ø 80 din polipropilenă


KHG 71405921
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Cot 45° Ø 80 din polipropilenă


KHG 71405931
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Kit centrare tub Ø 80 (cutie 5 buc.)


KHG 71403741
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

50
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - Accessorii

Evacuare gaze arse: evacuare/aspirare separată Cod

Colier de strângere racord Ø 80


KHG 71410611
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Suport tub Ø 80 (cutie cu 5 buc.)


KHG 71403731
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Flanşă Ø 80 pentru interior


KHG 71401851
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Flanşă Ø 80 pentru exterior


KHG 71401841
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Terminal coş vertical coaxial Ø 80/125 pentru evacuare pe acoperiş.


(Kit-ul se va combina cu accesoriul KHG 71409381 livrat separat) KHG 71409351
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW)

Kit adaptor de la tuburi separate Ø 80/80 la coaxial Ø 80/125


KHG 71409381
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW)

Kit terminal Ø80


LSD 79000015
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Terminal evacuări separate Ø 80


KHG 71401041
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Kit evacuare separată din polipropilenă


KHG 71408901
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Kit evacuare separată Ø 110/110 din polipropilenă


7106314
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (90-110 kW)

Tub Ø 110 L=1000 mm din polipropilenă


KUG 71413321
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (90-110 kW)

51
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - Accessorii

Evacuare gaze arse: evacuare/aspirare separată Cod

Tub Ø 110 L=500 mm din polipropilenă


KUG 71413311
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (90-110 kW)

Tub Ø 110 L=250 mm din polipropilenă


7107185
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (90-110 kW)

Cot 90° Ø 110 din polipropilenă


KUG 71413301
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (90-110 kW)

Cot 45° Ø 110 din polipropilenă


KUG 71413291
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (90-110 kW)

Terminal coş vertical Ø 110 polipropilenă


KUG 71413281
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (90-110 kW)

Terminal coş orizontal Ø 110 polipropilenă


KUG 71413271
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT+ (90-110 kW)

Tub Ø 200 L=500 mm


LXO 00097191
Pentru Power HT (230-320 kW)

Tub Ø 200 L=1000 mm


LXO 00097192
Pentru Power HT (230-320 kW)

Tub Ø 200 L=2000 mm


LXO 00097193
Pentru Power HT (230-320 kW)

Cot 87½ Ø 200


LXO 00068872
Pentru Power HT (230-320 kW)

Cot 45½ Ø 200


LXO 00097195
Pentru Power HT (230-320 kW)

Cot 87° Ø 200 demontabil


LXO 00097190
Pentru Power HT (230-320 kW)

Tronson drept demontabil


LXO 00097189
Pentru Power HT (230-320 kW)

52
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - Accessorii

Evacuare gaze arse: pentru instalarea în cascadă Cod

Colector evacuare gaze arse pentru două centrale Ø 160 din polipropilenă
7107152
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Colector evacuare gaze arse pentru două centrale Ø 200 din polipropilenă
7107156
Pentru Luna Duo-tecMP+, Power HT+

Colector evacuare gaze arse pentru a treia centrală Ø 160 din polipropilenă
7107163
Pentru Luna Duo-tecMP+, Power HT+

Colector evacuare gaze arse pentru a treia centrală Ø 200 din polipropilenă
7107164
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Cot 90° Ø 160 din polipropilenă


KHW 71409781
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT (135-180 kW), Power HT+

Cot 90° Ø 200 din polipropilenă


KHW 71409821
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Tub Ø 160 L=1000 mm din polipropilenă


KHW 71409771
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT (135-180 kW), Power HT+

Tub Ø 200 L=1000 mm din polipropilenă


KHW 71409811
Pentru Luna Duo-tec MP+, Power HT+

Colector evacuare gaze arse pentru două centrale Ø 125/110 din polipropilenă
7107168
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Colector evacuare gaze arse pentru a treia centrală Ø 125 din polipropilenă
7107177
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Racord gaze arse cu clapetă și sifon condens Ø 110/80


(se instalează obligatoriu la sistemele în cascadă) 7106820
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

53
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - Accessorii

Evacuare gaze arse: pentru instalarea în cascadă Cod

Cot 90° Ø 125


KHG 71409441
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Cot 45° Ø 125 (2 buc)


KHG 71409451
Pentru Luna Platinum GA, Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Tub Ø 125 L=1000 mm din polipropilenă


KHG 71409461
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Racord gaze arse cu clapetă și sifon condens Ø 110/110


(se instalează obligatoriu la sistemele în cascadă) 7106821
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90-110 kW), Power HT (135-150 kW), Power HT+ (90-110 kW)

Colector gaze arse pentru 2 centrale în cascadă 250 mm


(Pentru disponibilitatea acestui accesoriu luaţi în considerare 30 de zile de la data confirmării comenzii) LXO 00069144
Pentru Power HT (230-320 kW)

Colector gaze arse pentru 2 centrale în cascadă 250 mm


(Pentru disponibilitatea acestui accesoriu luaţi în considerare 30 de zile de la data confirmării comenzii) LXO 00069143
Pentru Power HT (135-180 kW)

Evacuare gaze arse: pentru intubare flexibilă Cod

Kit tub flexibil Ø 80 L = 1,5 m


KHG 71410571
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Kit tub flexibil Ø 80 L = 20 m


KHG 71410581
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Kit racord în T cu consolă de sprijin şi racord evacuare condens


KHG 71410591
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Kit cot 90° Ø 80 cu consolă suport


KHG 71410601
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Kit element de centrare flexibil Ø 80 (cutie cu 3 buc.)


KHG 71410621
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

Kit garnituri cu buză triplă Ø 80 (cutie cu 5 buc.)


KHG 71411121
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50-70 kW), Power HT+ (50-70 kW)

54
Centrale termice cu condensare de înaltă putere şi în cascadă - Accessorii

Alte accesorii Cod

Convertor de semnal 230V / 0-10 V KPM


LXO 00061010
Pentru Power HT (135-320 kW), Power HT-A (430-650 kW)

Kit de conversie GPL


7107186
Pentru Luna Duo-tec MP+ (50 kW), Power HT+ (50 kW)

Kit de conversie GPL


7107188
Pentru Luna Duo-tec MP+ (70 kW), Power HT+ (70 kW)

Kit de conversie GPL


7107189
Pentru Luna Duo-tec MP+ (90 kW), Power HT+ (90 kW)

Kit de conversie GPL


7107190
Pentru Luna Duo-tec MP+ (110 kW), Power HT+ (110 kW)

55
Boilere indirecte
Boilere indirecte pentru producerea de apă caldă menajeră
Gama se compune din boilere destinate racordării la centrale termice murale doar pentru încălzire cu capacitate de la 115 la 150 litri și boilere
cu una sau două serpentine cu capacitate de la 200 la 500 litri.

56
Boilere indirecte pentru apă caldă menajeră
• UB SC 58
• UBVT 59

Accesorii
Kit rezistențe electrice 59

5757
Boilere indirecte pentru apă caldă menajeră

UB SC - Boilere indirecte pentru ACM racordabile la centrale murale*


(modele doar pentru încălzire)
- boiler sanitar din oțel emailat vitrificat
- dotat cu o serpentină din oțel pentru agent termic
- racordabil la centrale doar pentru încălzire, pentru control trebuie utilizată
o sondă de temperatură opțională KHG 7147681
- reglarea temperaturii ACM direct din centrala termică
- dotat cu anod de magneziu

Capacitate Schimb termic serpentină Dimensiuni mm (hxlxp)


Modele Cod l şi greutate kg
kW (1)

UB 120 SC 7223234 115 27 723x560


54,5

UB 160 SC 7223235 150 34 923x560


65,5
(1) T intrare primar 80°C - T ACM 10/45°C

Desene tehnice
cu dimensiuni
25

7 1
125 125
1 2 3 4 75 75 5 6 7
147
97
923

SC Ø 560

Legenda
200

40°
Teacă termometru
1
- sondă temperatură Ø 10 mm
2 Retur centrală G 3/4” M
3 Ieșire apă caldă menajeră G 1/2” M
4 Recirculare G 1/2” M
5 Intrare apă rece menajeră G 1/2” M
6 Tur centrală G 3/4” M
7 Anod de magneziu G 3/4”
SC Golire G 1/2”

Accesorii furnizate la cerere


Alte accesorii Cod

Sondă de temperatură apă caldă menajeră pentru boiler KHG 71407681


(Kit-ul e compus dintr-o sondă)

58
Boilere indirecte pentru apă caldă menajeră

UBVT - Boilere indirecte pentru apă caldă menajeră


- boiler din oțel emailat vitrificat la 850°C ce garantează
o protecție ridicată contra coroziunii
- schimbătoare de căldură sub formă de serpentină sudată în boiler,
cu suprafață externă netedă și emailată
- izolație din spumă de poliuretan fără CFC, care permite reducerea
la minim a pierderilor de căldură
- manta externă realizată din ABS
- anozi din magneziu pentru protecția suprafețelor interne ale
boilerelor împotriva coroziunii
- rezistențe electrice de 1500 W, 2300 W, 3000 W cu termostat
reglabil, disponibile opțional

Suprafață Schimb termic


Modele din oțel Capacitate Dimensiuni mm (hxlxp)
Cod l Nr. serpentine serpentină serpentină şi greutate kg
emailat vitrificat (2) m2 kW (1)

UBVT 200 DC - două serpentine 7110592 225 2 0,76 sup. - 1,2 inf. 24 sup. - 36 inf. 1422,5x610 - 106
UBVT 200 SC - o serpentină 7110591 225 1 1,2 inf. 36 inf. 1422,5x610 - 95
UBVT 300 DC - două serpentine 7110594 11 295 2 1 sup. - 1,5 inf.
I
30 sup. - 42 inf. 1795,5x610 - 128
1
UBVT 300 SC - o serpentină 7110593 295 1 1,5 inf.
12 42 inf. 1795,5x610 - 113
2
UBVT 400 DC - două serpentine 7110596 400 2 1 sup. - 1,8 inf. 30 sup. - 48 inf. 1671,5x710 - 159
UBVT 400 SC - o serpentină 7110595 4007 1 1,8 inf.
10 48 inf. 1671,5x710 - 140
H
G

UBVT 500 DC - două serpentine 7682976 500 2 1 sup. - 2,5 inf. 30 sup. - 63 inf. 1787x760 - 186
E

9
(1) T intrare primar 80°C - T ACM 10/45°C
B

(2) La cerere sunt disponibile și boilere cu 2 serpentine cu capacități mai mari: 800/1000/1500/2000
8 litri

Desene tehnice
A

cu dimensiuni
C

200 SC - 300 SC - 400 SC 200 DC - 300 DC - 400 DC - 500 DC


1111 I
I I Legenda
11
1 1 Ieșire apă caldă menajeră G1”
12
22
12
12 2 Recirculare G 3/4”
2
3 3 Intrare serpentină superioară G1”
4 Teacă sondă temperatură apă caldă
4
10
10 5
10 menajeră G1”
77 11 7
5 Ieșire serpentină superioară G1”
H
G H
H

G
G

Intrare apă rece menajeră


F
E

6
E
E

99 9
+ Golire G1”
D
B
B
B

88 8 7 Intrare serpentină inferioară (solară) G1”


8 Ieșire serpentină inferioară (solară) G1”
A
A
A

66 6
C
C
C

UBVT 200 SC UBVT 300 SC UBVT 400 SC UBVT 200 DC UBVT 300 DC UBVT 400 DC UBVT 500 DC
9 Teacă sondă temperatură solară
Racord rezistență electrică (opțională)
A 287 286 304 A 287 286 304 302,6 10
B 753 887 I I
858 B 753 887 858 948 G1 1/2”
C 70.5 70.5 66.3 C 70,5 70,5 66,3 71 11 Anod Ø 33 mm
E 1080
11 1397 1214 D 900 1127 994 1133 12 Termometru
G 1323.5 1694 1560 E 1080 1397 1219 1358
12
12 Filet exterior cilindric, etanșare cu
H 1422.53 3 1795.5 1671.5 F 1170 1487  1309 1448 G
I (Ø) 2
2610 610 710 G 1323,5 1694 1560 1665,7
garnitură plană
44
H 1422,5 1795,5 1671,5 1787
Accesorii furnizate la cerere
55
10
10 I (Ø) 610 610 710 760
1111 77
H
GH
G
F
F

Kit rezistențe electrice


E
E

99
Cod
D
D
B
B

88
Kit rezistență electrică 1,5kW
LNC 71000036
A
A

66
Pentru UBVT
C
C

Kit rezistență electrică 2,3kW


LNC 71000037
Pentru UBVT

Kit rezistență electrică 3,0kW


LNC 71000038
Pentru UBVT

59
Evacuare gaze arse

60
Tipuri de evacuare / aspirare
Coaxiale - Centrale termice cu condensare 62
Separate - Centrale termice cu condensare 63
Luna Duo-tec MP+ - Coaxiale / Separate 65
Dimensiuni instalare în cascadă a 2 centrale 67
Luna Duo-tec MP+
Dimensiuni instalare în cascadă a 3 centrale 68
Luna Duo-tec MP+
Power HT+ - Evacuări separate 69
Power HT (135-320 kW) 70
Power HT-A (430-650 kW) 71

61
Tipuri de evacuare / aspirare - Coaxiale

Centrale termice cu condensare Luna Platinum+, Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+,


Luna3 Avant+, Nuvola Platinum+, Nuvola Duo-tec+

n Ø 60/100 mm
n Ø 80/125 mm

L max= 10 m ** L max= 10 m **
25 m 25 m

L max= 9 m *
24 m L max= 9 m *
24 m

L max= 10 m ** L max= 10 m **
25 m 25 m
345

998
998

345
998

998
405

345
L max= 10 m ** L max= 10 m ** L max= 9 m *
25 m 25 m 24 m L max= 8 m ***
23 m

Coșuri de fum
canne fumarie
LAS

* L max Luna3 Avant+ = 3 m ** L max Luna3 Avant+ = 4 m *** L max Luna3 Avant+ = 2 m

Lungime maximă tubulatură (m) Reducere lungime din Reducere lungime din
Modele cauza instalării unui cot la cauza instalării unui cot la
Ø 60/100 Ø 80/125 90° (m) 45° (m)

Luna Platinum+ / Luna Duo-tec+

Duo-tec Compact+ 10 25
1 0,5
Nuvola Platinum+ / Nuvola Duo-tec+

Luna3 Avant+ 4 -

Luna Platinum+ / Duo-tec Compact+


Luna Duo-tec+ 124
177 140,5 238
131
131 min

Terminal coș centrale


450 345 400 299 cu condensare
vedere frontală vedere laterală vedere frontală vedere laterală
263,8

Luna3 Avant+ Nuvola Platinum+


274

100 188 Nuvola Duo-tec+


181 156,5
1150
171
119
127

Terminal coș
vertical coaxial
466 600 Ø 60/100 mm
450 345
ø 60 KUG 71413581
vedere frontală vedere laterală vedere laterală vedere frontală ø 100

62
Tipuri de evacuare / aspirare - Separate

Centrale termice cu condensare Luna Platinum+, Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+,


Luna3 Avant+, Nuvola Platinum+, Nuvola Duo-tec+

L1 = TUBULATURĂ DE ASPIRAȚIE / L2 = TUBULATURĂ DE EVACUARE

L2 (Ø 60)
L1 L2
L1 (Ø 80)

L1, L2 Ø 80 L1 Ø 80, L2 Ø 60

1150
1150
500
L2 (Ø 50)

500
L1 (Ø 80)
L max = 15 m
L max = 14 m

L1 Ø 80, L2 Ø 50 Ø 80 Ø 80
rigid sau flexibil

RIGID
Modele ➞ aspirație/evacuare ø 80/80 mm ➞ aspirație/evacuare ø 80/60 mm ➞ aspirație/evacuare ø 80/50 mm
(vezi notele de sub tabel)

L2 max = L-L1 L1 max L max L2 max = L-L1 L1 max L max L2 max L1 max L max
Luna Platinum+ / Luna Duo-tec+ 65 15 80 10 30 40 10 30 40
Nuvola Platinum+ / Nuvola Duo-tec+ 65 15 80 10 30 40 10 30 40
Duo-tec Compact+ 65 15 80 10 30 40 10 30 40
Luna3 Avant+ 20 10 30 - - - - - -
FLEXIBIL
➞ aspirație/evacuare ø 80/80 mm ➞ aspirație/evacuare ø 80/50 mm
(vezi notele de sub tabel)

L2 max = L-L1 L1 max L max L2 max L1 max L max


Luna Platinum+ / Luna Duo-tec+ 65 15 80 10 30 40
Nuvola Platinum+ / Nuvola Duo-tec+ 65 15 80 10 30 40
Duo-tec Compact+ 65 15 80 10 30 40

RIGID FLEXIBIL
Modele ➞ Ø 80 mm ➞ Ø 60 mm ➞ Ø 50 mm ➞ Ø 80 mm ➞ Ø 50 mm
90° 45° 90° 45° 90° 45° 90° 45° 90° 45°
Luna Platinum+ / Luna Alux / Luna Duo-tec+ 0,5 0,25 1 0,5 3 1,5 0,5 0,25 2 1
Nuvola Platinum+ / Nuvola Duo-tec+ 0,5 0,25 1 0,5 3 1,5 0,5 0,25 2 1
Duo-tec Compact+ 0,5 0,25 1 0,5 3 1,5 0,5 0,25 2 1

Datele de mai sus sunt valabile la utilizarea tubulaturilor de evacuare furnizate de Baxi SpA
Instalarea acestor tubulaturi este posibilă doar pentru modelele de 24 kW
Lungimea maximă a tubulaturii de aspirație (L1max) și a tubulaturii de evacuare (L2max) nu pot fi depășite

63
Tipuri de evacuare / aspirare - Separate

Centrale termice cu condensare Luna Platinum+, Luna Duo-tec+, Duo-tec Compact+,


Luna3 Avant+, Nuvola Platinum+, Nuvola Duo-tec+

Luna Platinum+ / Luna Duo-tec+ Duo-tec Compact+


Kit separator circuite
(accesoriu alternativ) 110 120 110 124

110 120 110 140,5 110 120 110

198
134
198
134
159

177 177 140,5 238


450 345 450
400 299

vedere frontală vedere laterală vedere frontală vedere laterală vedere frontală vedere laterală

Luna3 Avant+ Nuvola Platinum+ / Nuvola Duo-tec+


110 120 110 180 191 94 181 110 89 110 Kit separator circuite (accesoriu alternativ)
181 110 120 110

148

188
156,5
= =
466 600

vedere frontală vedere laterală vedere laterală vedere frontală 466 600

vedere laterală vedere frontală

Sistem de evacuare flexibil pentru intubare coșuri Terminal de coș pentru centrale cu condensare
(pentru centrale cu condensare)

KHG71409351 KHG71409351 Ø 126


Ø 81,5
50

KHG71409361 KHG71409361
130

KHG71411121
KHG71410571 (1,5 m) KHG71410571 (1,5 m) Ø 60
Ø 100
KHG71410581 (20 m) KHG71410581 (20 m)
1150

KHG 71409391
Kit reducție Ø 80/125 - Ø 60/100
25

KHG71410621 KHG71410621
Ø 126
484

138

KHG71405921 KHG71405921
200

KHG71405991 KHG71405991
KHG71410591
Racord evacuare
50

KHG71410601 5 Ø 80
cu sifon Ø 125 Ø 80
KHG71405911 KHG71405911 KHG 71409351 KHG 71409381
Terminale de coș vertical Kit adaptor de la tuburi separate Ø 80/80
coaxial Ø 80/125 la coaxiale Ø 80/125

Instalația de evacuare a gazelor arse și a condensului trebuie realizată conform prevederilor normativelor în vigoare.

64
Tipuri dedievacuare
Tipologie scarico / /aspirazione
aspirare

Luna Duo-tec MP+ 1.50 - 1.60 - 1.70


Pentru fiecare cot la Pentru fiecare cot la Diametru
Lungime max Diametru terminal
Tipuri de tubulaturi 90° instalat lungimea 45° instalat lungimea terminal
tuburi de evacuare tub exterior
max se reduce cu max se reduce cu coș
Coaxiale Ø 80 /125 10 m 1m 0,5 m 133 mm 125 mm
Separate vertical Ø 80+80 * 15 m 0,5 m 0,25 m 133 mm 80 mm
Luna Duo-tec MP+ 1.50 = 60 m
Separate orizontale Ø 80+80 * Luna Duo-tec MP+ 1.60 = 40 m 0,5 m 0,25 m 133 mm 80 mm
Luna Duo-tec MP+ 1.70 = 30 m
* Tubulatura de aspirație trebuie să aibă o lungime maximă de 15 m

Luna Duo-tec MP+ 1.90 - 1.110


Pentru fiecare cot la Pentru fiecare cot la
Lungime max Diametru terminal
Tipuri de tubulaturi 90° instalat lungimea 45° instalat lungimea Diametru terminal coș
tuburi de evacuare tub exterior
max se reduce cu max se reduce cu
Coaxiale Ø 110 /160 10 m 1m 0,5 m 163 mm 160 mm
Separate vertical Ø 110+110 * 15 m 0,5 m 0,25 m 163 mm 110 mm
Separate orizontale Ø 110+110 * 27 m 0,5 m 0,25 m 163 mm 110 mm
* Tubulatura de aspirație trebuie să aibă o lungime maximă de 7 m

TUBURI COAXIALE TUBURI SEPARATE


Luna Duo-tec MP+ 1.50-1.60-1.70 = Ø 80/125 mm Luna Duo-tec MP+ 1.50-1.60-1.70 = Ø 80+80 mm
Luna Duo-tec MP+ 1.90-1.110 = Ø 110/160 mm Luna Duo-tec MP+ 1.90-1.110 = Ø 110+110 mm
Luna Duo-tec MP+ - Coaxial
Exemple de instalare cu tubulaturi Ø 80/125 mm (mod. 1.50-1.60-1.70) și Ø110/160 mm (mod. 1.90-1.110)

B23
În tabelul de m ai jos sunt prezentate lungimile maxime permise pentru
tubulaturi de evacuare gaze arse furnizate de Baxi, în cazul instalării cu
aspirare de aer din camera centralei și evacuare în exterior.

B23
Clasificare evacuări
VERTICAL
Diametru tubulatură Lungime maximă
[mm] L [m]
Luna Duo-tec MP+ 1.50 80 60
Luna Duo-tec MP+ 1.60 80 40
Luna Duo-tec MP+ 1.70 80 30
Luna Duo-tec MP+ 1.90 110 27
Luna Duo-tec MP+ 1.110 110 27

65
Tipuri de evacuare / aspirare

112 112
115 170
115 115
170 115

144 225 226

222

222
140

Luna Duo-tec MP+ 1.50-1.60-1.70 - Separate Luna Duo-tec MP+ 1.90-1.110 - Separate

C53
În tabelul de mai jos sunt prezentate lungimile maxime permise pentru
tubulaturi de evacuare gaze arse furnizate de Baxi, în cazul instalării
cu aspirare și evacuare în exterior prin intermediul unor tubulaturi separate.

Clasificare C53
evacuări ORIZONTALE
Lungime maximă
Diametru tubulaturi Lungime maximă tubulatură
separate [mm] totală L1+L2 [m] de aspirație L2 [m]
Luna Duo-tec MP+ 1.50 80+80 60 15
Luna Duo-tec MP+ 1.60 80+80 40 15
Luna Duo-tec MP+ 1.70 80+80 30 15
Luna Duo-tec MP+ 1.90 110+110 27 7
Luna Duo-tec MP+ 1.110 110+110 27 7

Pentru instalații tip C53 terminalele pentru aspirarea


aerul necesar combustiei și pentru evacuarea gazelor
arse nu trebuie amplasate pe pereți opuși clădirii.

Pentru tubulaturile de gaze arse furnizate de Baxi SpA (pentru aplicații B23 și C53) se va considera că:
• Inserarea unui cot la 90° reduce lungimea totală a tubulaturii cu 0,5 metri.
• Inserarea unui cot la 45° reduce lungimea totală a tubulaturii cu 0,25 metri.
• Primul cot la 90° nu intră în calculul lungimii maxime disponibile.

Note: panta minimă spre centrală a tubulaturii de evacuare trebuie să fie de 5 cm per metru.

Calculul lungimii tubulaturii de gaze arse trebuie efectuat de un tehnician calificat în faza de proiectare a sistemului, conform prevederilor
normativelor în vigoare.

66
Tipuri de evacuare / aspirare

Dimensiuni instalare în cascadă a 2 centrale


Luna Duo-tec MP+ 1.50 - 1.60 - 1.70*
Racordarea hidraulică dintre colector și
schimbătorul de căldură în plăci se va
realiza la fața locului.

Dimensiuni instalare în cascadă a 2 centrale


Luna Duo-tec MP+ 1.90 - 1.110*
Racordarea hidraulică dintre colector și
schimbătorul de căldură în plăci se va
realiza la fața locului.

(*) colectoare hidraulice tur/retur cu diametru 3” și flanșe DN80 PN6

67
Tipuri de evacuare / aspirare

Dimensiuni instalare în cascadă a 3 centrale


Luna Duo-tec MP+ 1.50 - 1.60 - 1.70*
Racordarea hidraulică dintre colector și
schimbătorul de căldură în plăci se va
realiza la fața locului.

Dimensiuni instalare în cascadă a 3 centrale


Luna Duo-tec MP+ 1.90 - 1.110*
Racordarea hidraulică dintre colector și
schimbătorul de căldură în plăci se va
realiza la fața locului.

(*) colectoare hidraulice tur/retur cu diametru 3” și flanșe DN80 PN6

68
Tipuri de evacuare / aspirare

Power HT+ - Evacuări separate


Power HT+ 1.50 - 1.70 Power HT+ 1.90 - 1.110

C53
În tabelul de mai jos sunt prezentate lungimile maxime permise pentru tubulaturi de
evacuare gaze arse furnizate de Baxi, în cazul instalării cu aspirare și evacuare în
exterior prin intermediul unor tubulaturi separate.
Clasificare C53
evacuări ORIZONTALE
Diametru tubulaturi Lungime maximă Lungime maximă tubulatură
separate [mm] totală L4+L5 [m] de aspirație L4 [m]
Power HT+ 1.50 80+80 60 15
Power HT+ 1.70 80+80 27 15 (*)
Power HT+ 1.90 110+110 27 7
Power HT+ 1.110 110+110 27 7
(*) L5<20 m

Pentru instalații tip C53 terminalele pentru aspirarea aerul necesar combustiei și pentru evacuarea gazelor arse nu trebuie amplasate
pe pereți opuși clădirii.
B23
În tabelul de mai jos sunt prezentate lungimile maxime permise pentru tubulaturi de evacuare gaze arse furnizate de Baxi, în cazul instalării cu
aspirare de aer din camera centralei și evacuare în exterior.
L1
Clasificare B23
evacuări VERTICAL L3
Diametru tubulatură Lungime maximă
Tip de evacuare
[mm] L1+L2 [m] L2
rigid 20
80
Power HT+ 1.50 flexibil 15
110 rigid 56
rigid 8
80
Power HT+ 1.70 flexibil 6
L1
110 L1
rigid 56
L3
110 20
Power HT+ 1.90 rigid L3
125 56 L2
110 L2 56
Power HT+ 1.110 rigid
125 56

L1
L1 L1
L3 L3 L3

L2 L2 L2

Tabelul face referire la exemplele prezentate mai jos în care L3 < 1m + 2 coturi. Pentru fiecare metru suplimentar de tubulatură orizontală L3,
scădeți 1,2 metri din lungimea maximă L1+L2.
L1
Calculul lungimii tubulaturii de gaze arse trebuie efectuat
L1 de un tehnician calificat în faza de proiectare a sistemului, conform prevederilor
L3
normativelor în vigoare.
L3
L2
L2
69
Tipuri de evacuare / aspirare

Power HT (de la 135 la 320 kW)

Flanșă DN 65, PN 6
Flanșă DN 65, PN 6

Gaze arse (opţional)

Racord grup de
siguranță
Aspirare aer
(accesoriu)
Aspirare aer
(accesoriu) Aspirare aer
(accesoriu)

Modele Power HT 1.135 Power HT 1.180 Power HT 1.230 Power HT 1.280 Power HT 1.320

Dimensiuni E 301 301 351 351 351


Dimensiuni F 401 401 514 607 700
Dimensiuni G 134 134 163 163 163
Dimensiuni H 14 14 14 14 14
Dimensiuni I 687 687 851 944 1037

C53
În tabelul de mai jos sunt prezentate lungimile maxime permise pentru tubulaturi de evacuare gaze arse furnizate de Baxi,
în cazul instalării cu aspirare de aer din camera centralei și evacuare în exterior.

C53
Clasificare evacuări
Diametru tubulatură [mm] Lungime maximă totală L [m]
Power HT 1.135
160 60
Power HT 1.180
Power HT 1.230
Power HT 1.280 200 60
Power HT 1.320

Pentru tubulaturile de gaze arse furnizate de Baxi SpA (pentru aplicații C53) se va considera că:
• Inserarea unui cot la 87° reduce lungimea totală a tubulaturii cu 5 metri.
• Inserarea unui cot la 45° reduce lungimea totală a tubulaturii cu 2 metri.
• Inserarea unui cot la 15° reduce lungimea totală a tubulaturii cu 1 metri.

Note: panta minimă spre centrală a tubulaturii de evacuare trebuie să fie de 5,5 cm per metru.

Calculul lungimii tubulaturii de gaze arse trebuie efectuat de un tehnician calificat în faza de proiectare a sistemului, conform prevederilor
normativelor în vigoare.

70
Tipuri de evacuare / aspirare

Power HT-A (de la 430 la 650 kW)

Modele Power HT-A 1.430 Power HT-A 1.500 Power HT-A 1.570 Power HT-A 1.650
MR Tur încălzire Flanșă DN 80 PN 6
RR Retur încălzire Flanșă DN 80 PN 6
Gas Racord de gaz R2" filet exterior
A Racord evacuare gaze arse posterior (opțional) DN 250
B Racord aspirație aer posterior (de serie) Diametru nom. 160
C Racord evacuare condens (la alegere dreapta/stânga) DN 32
D Racord grup de siguranță R¾" filet exterior
E Racord supapă de siguranță R2" filet exterior
F Racord evacuare gaze arse în sus (de serie) DN 250
G Racord aspirație aer lateral (opțional) Diametru nom. 160

C53
În tabelul de mai jos sunt prezentate lungimile maxime permise pentru tubulaturi de evacuare gaze arse furnizate de Baxi,
în cazul instalării cu aspirare de aer din camera centralei și evacuare în exterior.

C53
Clasificare evacuări
Diametru tubulatură [mm] Lungime maximă totală L [m]
Power HT-A 1.430
Power HT-A 1.500
250 50
Power HT-A 1.570
Power HT-A 1.650

Pentru tubulaturile de gaze arse furnizate de Baxi SpA (pentru aplicații C53) se va considera că:
• Inserarea unui cot la 87° reduce lungimea totală a tubulaturii cu 5 metri.
• Inserarea unui cot la 45° reduce lungimea totală a tubulaturii cu 2 metri.
• Inserarea unui cot la 15° reduce lungimea totală a tubulaturii cu 1 metri.

Note: panta minimă spre centrală a tubulaturii de evacuare trebuie să fie de 5,5 cm per metru.

Calculul lungimii tubulaturii de gaze arse trebuie efectuat de un tehnician calificat în faza de proiectare a sistemului, conform prevederilor
normativelor în vigoare.

71
Note

72
DISTRIBUIT DE:

Via Trozzetti, 20 - 36061 Bassano del Grappa (Italy) - www.international.baxi.it


BAXI este o marcă a BDR Thermea Group BV, cu sediul in Apeldoorn, Olanda. - www.bdrthermea.com
Producătorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventuale erori sau inexactităţi din conţinutul acestui
prospect şi îşi rezervă dreptul ca în orice moment şi fără preaviz, să aducă produselor sale eventuale
modificări considerate oportune pentru orice exigenţă tehnică sau comercială. Acest prospect nu poate fi
considerat ca un contract în relaţia cu terţi.
Baxi S.p.A. 02-18 G