Sunteți pe pagina 1din 3

OPERA ROMANTICĂ FRANCEZĂ

CAPITOLUL 1
Romantismul

Romantismul a fost o mișcare artistică apărută în Europa , care cuprinde


mijlocul secolului XIX . Apare în Anglia și Germania la sfârșitul secolului al XVIII-
lea.

Din punct de vedere muzical , romantismul deriva din curentul omonim


născut din literatură și prefigurat de Victor Hugo în prefața dramei ,,Cromwell,, .
Acest curent a venit ca protest împotriva clasicismului și a introdus în muzică
predispoziția pentru liric pasional , melancolic și a adus un aport substantial în
libertatea de expresie .

Romantismul se caracterizează prin elemente diferite de cele ale


clasicismului:

 Tendința de evadare într-o lume mistică , imaginară sau de mult apusă


(trecut , mitologie , visare , etc...);
 Primează subiectivitatea , emoția sentimentul în fața obiectivitații și
rațiunii ;
 Ruperea echilibrului formelor clasice în favoarea libertații și fanteziei
prin legătura strânsă cu literatura , ca punct de plecare a unor compoziții
muzicale ;
 Tematica aleasă de romantici sunt cu predilecție legate de mitologia greacă ,
trecutul istoric al Orientului și exotismul ;
 Folclorul devine sursă de inspirație pentru creația culta ;
 Progresul muzical este legat de :tehnica și virtuozitatea muzicală și
îmbogățirea mijloacelor de expresie ;
 Dinamica este reprezentată prin contraste foarte puternice gradate , de la ppp
la fff ;
 Melodii cantabile , cu suflu larg și ambitus mare , asimetrice ;

-1-
Elementele limbajului muzical se schimbă și ele odata cu apariția acestui nou
curent artistic :

 Melodia devine mai suplă , cu o desfasurare liberă și care abordeaza teme


diverse . Apare eliberarea melodiei de rigorile modulațiilor armonice clasice ,
mergându-se spre o abundența cromatică .
 Ritmica se emancipează în sensul modificării schemelor simetrice , a
accentelor și a formulelor combinate .
 Armonia se conplică pentru a evidentia tumultul sentimentelor pe care
compozitorii romantici doresc sa îl exprime prin creațiile sale

-2-
CAPITOLUL 2
ÎNCEPUTURILE OPEREI ÎN FRANȚA