Sunteți pe pagina 1din 9

NEVOIA INTERVENȚII

FUNDAMEN
SURSE DE INTERVENȚI
TALĂ, DIAGNOSTIC DE
MANIFESTĂRI
PROBLEME DIFICUL-
NURSNG
OBIECTIVE DELEGATE EVALUARE
TATE INTERVENȚII PROPRII
DE INVES
DEPENDENȚĂ TRATA
TI
MENT
GAȚII
1.NEVOIA DE Pacienta nu Pacienta se Deficit de Educarea - explic pacientei - oxigen Pacienta se
A EVITA acceptă află la cunoaştere pacientei în timpii normali ai unei 6 l⁄minut linişteşte,
PERICOLELE colaborarea; prima datorită lipsei ceea ce naşteri, durata înţelegând
Îngrijorarea Prezintă naştere; priveşte travaliului la o procesele
de experienţă şi
pentru actul sindrom Prezintă evoluţia primipară; naturale ale
al instruirii travaliului; naşterii.
naşterii; digestiv; contracţii - îi recomand sa se
uterine inadecvate din Liniștirea Pacienta se
Teama de a nu Respiraţie concentreze pe
se infecta; ineficientă. dureroase. cursul sarcinii; pacientei concentrează
respiraţii eficiente în
Frica de pentru a reusi
Strigăte în timpul contracţiilor şi asupra
necunoscut. obţinerea
timpul să se odihnească între respiraţiei şi a
contracţilor. unei bune
cooperări în contracţii efortului
timpul - evit efectuarea voluntar de
travaliului; tuşeului vaginal des contractare a
Evitarea pentru a preveni muşchilor
complicaţii- pătrunderea germenilor abdominali în
lor. în vagin; expulzie.
- încurajez să împingă Pericolul
în momentele infecţiilor este
contracţiilor expulzive; evitat.
- liniştesc pacienta că
totul va trece mai
repede daca
cooperează eficient;
- respect regulile de
igienă, asepsie,
antisepsie;
- pregătesc vulva
pentru naştere;
- explic necesitatea
oxigenului pentru copil
2.NEVOIA DE A Sindrom Aport Hidratare Obtinerea - şterg de transpiraţie glucoză Pacienta îşi
SE ALIMENTA digestiv; insuficient indecvată; unei 10%, 500 recapătă
faţa pacientei cu un
SI HIDRATA de lichide colaborari ml. confortul şi se
Deshidrata- Cooperare tampon umezit cu apă;
Sete; datorită ineficientă eficiente din simte mai
rea - ofer pacientei un
Arsuri la nivelul mucoaselor apariţiei datorată partea pahar cu apa pentru a- bine; Senzaţia
esofagului şi a contracţii- necunoaşterii; pacientei; şi clăti gura după de uscăciune
datorită tegumente- lor; Modificarea Stoparea vărsătură; a gurii
vărsăturilor; Transpiraţii; confortului, sindromului dispare;
lor prin - ofer pacientei
Senzaţia de bilanţul hidric digestiv; Sindromul
prezenţa Micţiuni cuburi de gheaţă şi
uscăciune vărsăturilor. frecvente; dezechilibrat. Rehidratare. digestiv este
bucală şi ceaiuri cu lămâie stopat;
Vărsături; pentru a grabi
tegumentară. Bilanţul
Clismă. stoparea sindromului hidric intrări-
digestiv; ieşiri este
- montez perfuzia echilibrat.
prescrisă de medic.

3.NEVOIA DE A Oxigenarea Prezenţa Intoleranţă la - învăţ pacienta să Oxigen Pacienta poate


RESPIRA insuficientă CUD; actul naşterii; respire atât în timpul 6 l⁄minut; să efectueze
Dispnee a copilului Lipsa de Modificări ale contracţiilor cât şi între exerciţii care
manifestata prin şi a mamei. cunoaştere a respiraţiei acestea;
ritm respirator îi facilitează o
modului de datorită poziţiei - menţin tubul de
neregulat, apnee inadecvate şi respiraţie
a respira oxigen la nivelul
în timpul eficient. hidratării eficientă cu
contracţiilor nărilor explicând minim de
ineficiente.
pacientei că acesta este efort;Pacienta
necesar pentru şi fătul sunt
oxigenarea fătului; bine
- creez un mediu oxigenaţi.
liniştit şi aerisesc
camera de travaliu.

4.NEVOIA DE A Cooperarea Lipsa Odihnă Pacienta să-si Explic pacientei Pacienta se


SE ODIHNI dificilă; odihnei insuficientă poată crea poziţiile cele mai bune relaxează
Oboseala; Timp de datorita canitativ şi momente de care trebuie adoptate în între
Epuizarea fizică odihnă apariţiei calitativ. relaxare. timpul travaliului; contracţii
şi psihică. inadecvat. contracţiilor Masez longitudinal sau
dureroase în reuşind să-
transversal spatele
timpul pacientei în timpul şi dozeze
nopţii; contracţiilor; efortul
Stare de Explic tehnicile de pentru
stres şi de relaxare; perioada
nelinişte. următoare;
Încurajez pacienta
să se concentreze pe După
respiraţii eficiente în perioada post-
timpul contracţiilor partum, mama
reuşeşte să se
si să se odihnească odihnească
între contracţii; după
Masez abdomenul eforturile
pentru ca acesta sa se efectuate.
menţină contractat,
timp în care pacienta
se poate odihni mai
bine.
NEVOIA INTERVENȚII
FUNDAMENTA
SURSA DE
LĂ, DIAGNOSTIC INTERVENȚI
PROBLEME DIFICULTAT OBIECTIVE EVALUARE
MANIFESTĂRI DE NURSNG INTERVENȚII DELEGATE
E
DE PROPRII
DEPENDENȚĂ INVESTI- TRATA
GAȚII MENT
1.NEVOIA DE Relativa Pacienta se Lipsa Înlăturarea Dau date referitoare Femeia işi
A EVTA deshidratare află la prima experienţei şi neliniştii la starea pacientei şi poate păstra
PERICOLELE datorită naştere. autocontrolul;
lipsa de pacientei a copilului în urma
Creşterea stării cantităţii mici Înţelege
pregatire în pentru a examenelor efectuate
de anxietate; de lichide informaţiile
Stres psihic consumate; cadrul asigura o prin palpare, tact oferite şi
datorat Durere cursurilor de bună vaginal, ausculaţie; procedurile
necunoaşterii datorită instruire colaborare Liniştesc pacienta, o efectuate;
mecanismelor pozieţiei pentru cu echipa încurajez, Pacienta se
fiziologice ale defectuase de naştere; medicala şi explicându-i actul implică după
naşterii. odihnă în pat. naşterii; puterile ei în
Frica de reducerea
necunoscut; Explic toate procesul de
disconfortul
Posibila procedurile care se proprie
ui matern vor pune în aplicare; îngrijire.
expunere la
fără Raspund la orice
infecţii.
traumatizare întrebare pe care o
a fătului. formulează pacienta;
Monitorizez semnele
vitale şi BCF;
Asigur asepsia în
timpul oricărui
examen vaginal.
2.NEVOIA DE Pericolul Scurgerea Să se prevină Pregătsc vulva Pacienta se
A-SI PASTRA infectării lichidului apariţia pentru naştere simte bine şi
TEGUMENTE copilului şi a amniotic; infecţiei; explicându-i este curată în
LE INTEGRE mamei în Epiziotomie; Pacienta să pacientei procedura; timpul
SI CURATE Forceps. prezinte Folosesc soluţii dilataţiei;
cursul
Prezenţa de tegumentele pe neiritante; Riscul
lichid amniotic, travaliului şi a cât posibil Supraveghez infecţiilor
sânge, mucus. naşterii. curate. activitatea este
personalului înlăturat
însărcinat cu iar
schimbarea lenjeriei pacienta
de pat; nu se mai
Ajut pacienta să se teme din
schimbe ori de câte acest
ori este nevoie; motiv;
Fac spălătură cu apă Confortul
oxigenată pentru pacientei este
îndepărtarea petelor inbunătăţit
de sânge şi prin
dezinfectarea după schimbarea
terminarea frecventă a
operaţiilor de tampoanelor
suturare a puse pentru
tegumentelor, apoi colectarea
aplic un tampon lohiilor
steril.
3.NEVOIA DE Vezica plină Durerile Însoţesc Pacienta are
A ELIMINA poate datorate pacienta la vezica golită;
Senzaţie de împiedica contracţiilor toaletă, Bilanţul hidric
defecare; uterine; Încurajez intrări-ieşiri
descinderea
Posibilă Prezentaţia pacienta pentru este echilibrat;
părţii
deshidratare; fătului. golirea vezicii S-au evitat
prezentate, cel putin o dată
Senzaţia de a posibile
urina frecvent. atonia la 2 h; complicaţii
musculaturii; Determin date de o
Pacienta gradul de vezică plină.
confundă umplere a
presiunea vezicii;
exercitată de Monitorizez
partea
lichidele
prezentată
asupra administrate.
rectului şi
reflexul de
screamăt cu
nevoia de
defecare.

4.NEVOIA DE Tahipnee, Prezenţa Ritm cardiac Corectarea Determin pacienta să Pacienta nu


A RESPIRA ritm CUD; de transfer al modului de respire în coşul mai prezintă
Amorţeli în respirator Anxietate gazelor la respiraţie palmelor; simptomele şi
degete şi în neregulat. marcată. Ajut pacienta să-şi efectele
nivelul pentru
jurul gurii; regleze ritmul hiperventilaţie
cardiopulmo prevenirea i;
Ameţeală respirator;
datorată nar datorită oricăror efecte Starea de stres
Ascult BCF.
hiperventilaţiei; hiperventilaţi negative datorită
Stres. ei. asupra mamei efectelor
şi a fătului. hiperventilaţi-
ei este redusă;
Ritmul
respiraţiei
pacientei
revine la
normal, iar
BCF se
încadrează în
limite normale
5.NEVOIA DE Scăderea Instalarea şi Deficit de Ameliorarea Pun în aplicare Pun în
A SE HIDRATA volumului de progresul hidratare. stării de procedurile de aplicare
Sete, iritaţii pe lichide travaliului. deshidratare. sporire a lichidelor procedurile de
trahee şi esofag. ingerate şi administrate; sporire a
creşterea celui Respect prescripţiile lichidelor
eliminat. medicului; administrate;
Ofer lichide Respect
transparente (ceai cu prescripţiile
miere şi lămâie); medicului;
Ofer cubuleţe de Ofer lichide
gheaţă; transparente
Montez perfuzia cu (ceai cu miere
glucoză 10%. şi lămâie);
Ofer cubuleţe
de gheaţă;
Montez
perfuzia cu
glucoză 10%.
INTERVENȚII
NEVOIA
SURSA DE INTERVENȚI
FUNDAMENTALĂ DIAGNOSTIC
PROBLEME DIFICULTAT OBIECTIVE DELEGATE EVALUARE
, MANIFESTĂRI DE NURSNG INTERVENȚII
E
DE DEPENDENȚĂ PROPRII TRAT
INVESTI
A
GAȚII
MENT
1.NEVOIA DE A Polakiurie. Sarcină; Dezechilibru Pacienta să Explic pacientei cauza Pacienta îşi
ELIMINA Contracţiile hidroelectroliti fie bine polakiuriei; potoleşte
Deshidratare; uterine c prin aport hidratată şi Încerc să contribui la setea;
Sete. dureroase. să cunoască rehidratarea Este hidratată
insuficient
regimul pacientei cu aport de corespunzător;
impus de dietetico- apă (un pahar); Întelege cauza
starea hidric Explic pacientei că polakiuriei şi
pacientei; adecvat. nu are voie să regimul impus.
Deficit de consume cantităţi
cunoaştere. mari de lichide;
Monitorizez
lichidele
administrate.
2.NEVOIA DE A Necunoaştere Sarcină la Pacienta să Ajut pacinta să se Pacienta are o
PĂSTRA O BUNĂ a poziţiilor termen cunoască plimbe putin dacă i potiţie comodă
POSTURĂ adecvate poziţiile s-au rupt adecvată.
Presarea venei perioadei de cele mai membranele;
cave; dilataţie. adecvate La o dilataţie mai
Hipotensiune. situaţie mare poziţionez
pacienta în decubit
lateral drept;
Masez spatele
pacentei în timpul
contracţiilor;
3.NEVOIA DE A Potenţial Actul Posibila Pacienta să Se rade vulva cu o Pacienta îşi
EVITA pericol de naşterii. alterare a stării cunoască lamă de unică măreşte
PERICOLELE infectare şi de generale. principiile folosinţă; încrederea în
Teamă. şoc generale ale Se linişteşte personalul
hemoragic. pregătirii pacienta. medical.
actului
naşterii.
4.NEVOIA DE A Necesitatea Prezenţa Dezechilibru al Pacienta să - i se explică administr Pacienta,
RESPIRA controlului craniului stării de cunoască pacientei rolul şi ez 6 în urma
Respiraţie respiraţiei fetal în confort prin modul modul respiraţiei l⁄min coordonări
precipitată; pentru filiera modificări corect de a astfel: în contracţii oxigen i respiraţiei
Ţipete. dirijarea pelvină. respiratorii. efectua trebuie să-şi ţină pentru
corectă a respiraţia respiraţia după care aportul în modul
expulziei. care să o inspiră profund fără suficient învăţat,
ajute. să elimine aerul prin copilului. reuşeşte să
ţipete. grăbească
actul
expulziei.