Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Profesională Coarnele Capre, Iași

Prof. Hutopilă Săndică Cătălina


Clasa a VIII-a B
An școlar 2019-2020
PLANIFICAREA ORELOR SUPLIMENTARE PENTRU EVALUAREA NAȚIONALĂ

LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

TEMATICA ORELOR DE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE Săptămâna


PREGĂTIRE
1. Prezentarea programei Prezentarea și evidențierea conținuturilor și a noțiunilor care vor fi evaluate S1
pentru Evaluarea
Națională

2. Genul liric - Definiție S2


Specii literare: Doina. Pastelul
Figuri de stil S3
- Elemente de versificație
Tipuri de rimă
S4
- Semnificația titlului S5
- Identificarea temei și a motivelor literare
- Mărcile subiectivității

- Moduri de expunere prezente în text S6


- Tropi și valori expresive ale acestora S7
- Imagini artistice
3. Lexicul
- Masa vocabularului
- Interogația retorică S8
- Sinonime. Antonime S9
- Familia lexicală și câmpul lexical

1
- Mijloace interne și externe de îmbogățire a vocabularului
- Diftong. Triftong. Hiat.
- Despărțirea în silabe
4. Cuvânt și context - Sens denotativ și sens conotativ S10
- Omonime. Omografe. Omofone. Paronime. S11
- Tautologia
- Jargonul. Argoul. Cuvinte polisemantice
5. Morfologia - Substantiv. Pronume. Adjectiv
- Verb .Adverb. Numeral S12
- Interjecție. Conjuncție. Prepoziție S13
- Locuțiuni

6. Situația de comunicare. Dialog. Monolog.


Compunere. Planul de idei Vorbire directă. Vorbire indirectă. S14
Structura unei compuneri. Așezarea corectă în pagină S15
Semne de punctuație
Planul de idei.
Texte literare vs texte nonliterare
7. Genul epic. Genul dramtic
- Definiție. Specii literare: Roman. Nuvelă. Basm. Fabulă. Schița S16
- Repere spațio-temporale. S17
- Autor. Narator. Personaj S18
- Idei principale. Idei secundare. Plan de idei
- Momentele subiectului
- Rezumat
- Caracterizarea personajelor
8. Sintaxa propoziției și a - Subiect. Predicat. Atribut. Complement. S19
frazei - Complemente circumstanțiale. S20
- Propoziție principală. Propoziție secundară. S21
- Propoziții subordonate circumstanțiale: directă, indirectă, de loc, de timp, de
mod, de cauză, de scop
- Expansiune. Contragere. Termeni regen
9. Pregătire finală Rezolvarea integrală și individuală a subiectelor E.N. S25, S26, S27, S28
S29, S30, S31, S32,
S33, S34,

2
3