Sunteți pe pagina 1din 1

FISA DE RECAPITULARE LA DISCIPLINA

LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - clasa a VII-a

PARTEA I (48 de puncte)


Citește cu atenție textul următor:
„ Cum era atunci Dobrogea?
Dobrogea, toată Dobrogea, era atunci de argint, de argint înțepenit, de argint înghețat. Și pământul
părea pustiu și mort. Bursucii dormeau ascunși în bârloguri. Păsările grase se piteau în nămeții cât casa.
Iepurii cu ochi naivi și cu urechi veșnic ciulite rodeau tufișurile de mărunți măceși ai rozătoarelor.
Drumurile...
Drumurile, câte se vedeau și câte nu se mai vedeau, erau stăpânite de haite de lupi flămânzi. Vai de
cel care s-ar fi încumetat să le străbată.
Pe coșurile bordeielor ciobănești, pe coșurile colibelor turcești și tătărăști se ridicau, negre, fuioare
de fum. Dobrogenii, veri de orice nație ar fi fost, hibernau.
Numai marea rămânea vie, neagră și neînchipuit de sălbatică. Gemea și vuia. Vuia a pustiu și în
pustiu. Vuia a singurătate și a tristețe și poate și a bucurie.
Se zbuciuma.
Farul de la Tomis clipea, spărgând întunericul. Îi răspundea, cu alt clipăt, cel de la Tuzla.
Osteneala farurilor era însă zadarnică. Niciun luntraș nu îndrăznea să se avânte pe o mare atât de vitregă.
Nici măcar când, limpezit uneori de nori, cerul era ziua de sticlă albastră și noaptea, de înstelată
catifea fumurie.”(Zaharia Stancu- Uruma)
A.
1) Desparte în silabe cuvintele: ciulite, ciobănești, înghețat. (6p)
2) Rescrie din text două cuvinte care conţin diftongi şi un cuvânt care conţine un hiat. (6p)
3) Explică rolul virgulei în structura: era atunci de argint, de argint înțepenit, de argint înghețat. (6p)
4) Precizează modul verbelor: se vedeau, să se avânte, spărgând.(6p)
5) Precizează valoarea morfologică a cuvintelor subliniate în textul dat.(6p)
B.
1) Precizează modurile de expunere utilizate în text. (6p)
2) Explică semnificația structurii: „cerul era ziua de sticlă albastră și noaptea, de înstelată catifea
fumurie.” (6p)
3) Selectează două structuri care conțin figuri de stil diferite. Numește-le. (6p)

PARTEA A II-A (30 de puncte)


Redactează o compunere de 10-15 rânduri în care să descrii un peisaj hibernal (de iarnă). Vei folosi
și trei cuvinte/structuri din textul citat. Nu uita să dai un titlu expresiv compunerii tale şi să subliniezi
cuvintele/ structurile alese de tine din textul dat.

Redactare: 12 puncte (unitatea compoziţiei-1p; coerenţa textului-2p; registrul de comunicare, stilul şi


vocabularul adecvate conţinutului-1p; ortografie-3p; punctuaţie-3p; aşezarea corectă a textului în pagină;
lizibilitatea- 2p)
Se acordă 10 puncte din oficiu