Sunteți pe pagina 1din 2

Fişă de lucru

Citeşte cu atenţie textele descriptive de mai jos:

A. Soarele asfinţise; deasupra răsăritului, undeva, mai stăpânea încă rumeneala lui. Aburii
bălţii începură a pluti pretutindeni pe luciul undelor. Şi Delta cu profunzimi misterioase se
întindea până departe în jurul nostru, din colţul acela de Dunăre veche. Umbra cucerea bolţile de
sălcii şi cărările prin trestii. Apele acelea nesfârşite care domneau pretutindeni, într-un ţinut
întreg, alcătuiau o stăpânire a necunoscututui şi a tainei. De la mistreţul care dormitează pe
plăvii, de la lebedele şi pelicanii care înspumează noaptea negrul ghiolurilor, pană la poparele de
păsărele, până la puzderia de peşti, până la nesfarşitele miliarde de gângănii neştiute şi nebănuite,
- toate trăiesc din apele acestea care au întins o bogată împărăţie, care aduc nămolul plin de
hrene din munţii şi câmpiile depărtării. De mii şi mii de ani s-a plămădit aici ca într-o înfrigurare
viaţa.
(Mihail Sadoveanu, Taine)
B. Cât vezi cu ochiul, verde, păpurişul
Se-ndoaie-n vântul serii, foşnitor.
Din când în când şi-arată luminişul
Un ochi de apa moartă. Un cocor

Cu aripa deschisă se ridică


Din stuf, sfâşietor de trist scâncind,
Sau cai tătari dând roată fără frică,
Sălbăticiţi, nechează pe un grind*.

Amurgu-mbracă Delta toată-n aur


Cu turla unui sat lipovenesc,
Dar umbrele ostroavelor de plaur*
Albastrul cenuşiu îl împânzesc.

Vaporul taie noaptea şoptitoare,


Şi valul ce se-ntunecă-ntruna,
Când cele cinci coline cresc în zare,
De aur vânăt cum e pruna.
(Ion Pillat, Amurg în Deltă)
*grind: mica ridicătură de teren de formă alunqlta, care rezulta din depunerile aluvionare ale
unei ape curgătoare sau ale mării.
*plaur – insulă plutitoare

1. Identifică tema deserierii în cele două texte.


2. Selectează, din fiecare text, câte o structură lexicală care să conţină: a) repere spaţiale ale
descrierii; b ) repere temporale.
3. Indică un cuvânt / o structură care să fie marcă a subiectivităţii
4. În ambele texte, descrierea peisajului se realizează:
a ) dinspre planul apropiat spre cel îndepărtat;
b ) dinspre planul îndepartat spre cel apropiat.
5. Transcrie, din textele date, două structuri specifice descrierii, care să conţină perechea
substantiv-adjectiv.
6. Rescrie, din textul A sau din textul B, următoarele tipuri de imagini artistice:
a) vizual-cromatică;
b) dinamică;
c) auditivă.
7. Completează tabelul de mai jos:
Element component al Caracteristici Figuri de stil / imagini
peisajului artistice
Textul A
Apele

Mistreţul

Lebedele şi pelicanii

Textul B
Păpurişul

Un cocor

Cai tătari

8. Valorificând mesajul fiecăruia dintre cele două fragmente selectate la exerciţiul anterior,
alcătuieşte o compunere descriptivă, de 10-15 rânduri, în care să utilizezi următoarele
secvenţe: profunzimi misterioase, dormeau pretutindeni, o stăpânire a necunoscutului,
albastrul cenuşiu, noaptea şoptitoare. Vei avea în vedere propunerea unui titlu sugestiv.