Sunteți pe pagina 1din 1

Evaluare formativă

Modul supin

1. Forma verbului a şti la modul supin este:


a) a şti;
b) de ştiut;
c) ştiind.
2. Citeşte fiecare dintre următoarele afirmaţii şi încercuieşte litera A, dacă o consideri
adevărată sau litera G, dacă o consideri greşită.
2.1. A. G. Verbele la modul supin nu pot îndeplini în propoziţie funcţie sintactică de predicat.
2.2. A.G. Modul la care verbul exprimă o acţiune în desfăşurare sau împrejurarea în care se
petrece o altă acţiune se numeşte supin.
2.3. A. G. Verbele la modul supin pot avea şi aspect negativ care se formează cu ajutorul
prefixului ne-.
2.4. A.G. Verbele la modul supin se formează cu ajutorul prepoziţiilor: de, la, pentru, după +
participiul verbului de conjugat.
3. În enunţul Nea Ion a adus vitele de la păscut, verbul subliniat este:
a) la modul infinitiv;
b) la modul participiu;
c) la modul supin.
şi are funcţie sintactică de:
a) complement direct;
b) complement circumstanţial de loc;
c) atribut verbal.
4. Scrie verbele următoare la modurile corespunzătoare: a amenda, de arat, creând, dăltuit, a
enumera, de corectat, fiind, pentru iernat, jucându-se, luând, a merge, făcut, de neglijat,
pornit, a studia, de ştampilat, scris, a transfera, vâjâind, vândut.

Infinitiv Gerunziu Participiu Supin