Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul de Arte „HARICLEA DARCLEE” Brăila

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data …………………………………………….. Clasa a VII-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.

Subiectul I. Scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 puncte)
6p 1) Rezultatul operaţiei {1,3,4,6,7}{2,3,5,6,8} este mulţimea:
A.{3,7} B.{3,8} C.{3,6} D.{3,5}
10 2
=
6p 2) Dacă x 5 , atunci x este egal cu:
A.25 B.20 C.15 D.12
6p 3) Dacă un sfert din x este egal cu 20, atunci x este egal cu:
A.100 B.80 C.60 D.40
6p 4) Complementul unghiului cu măsura de 49 are măsura egala cu:
A.141 B.131 C.51 D.41
6p 5) Dreapta perpendiculară pe mijlocul unui segment se numeşte…
A.mediană B.bisectoare C.mediatoare D.înălţime

Subiectul II. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


7p 1) Desenaţi, pe foaia de examen, un triunghi isoscel ABC cu AB=AC.
8p 2) Un telefon costă 250 lei. Dacă preţul creşte cu 30%, atunci aflaţi noul preţ al telefonului.
8p 3) Semidreptele [OA şi [OB sunt perpendiculare. Semidreapta [OC împarte unghiul AOB în două
unghiuri cu măsurile invers proporţionale cu numerele 2 şi 3. Aflaţi măsurile celor două
unghiuri.
7p 4) Rezolvaţi ecuaţia: 4−5 x=2 x−17

Subiectul III. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


10p 1) Determinaţi mulţimile A şi B dacă sunt îndeplinite simultan condiţiile:
a)AB={2,5}; b)AB={0,1,2,3,4,5,6,7,8}; c)A\ B={1,3,8}
10p 2) Numerele a şi b sunt direct proporţionale cu 3 şi cu 4. Aflaţi numerele a şi b dacă
a+3=b−3 .
10p 3) Triunghiul ABC este dreptunghic în A, m( B) = 60, AB = 4 cm. Punctul D este
simetricul punctului A faţă de dreapta BC iar AECD, E(CD).
a) Construiţi figura.
b) Aflaţi lungimea lui [AE].
Liceul de Arte „HARICLEA DARCLEE” Brăila

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data …………………………………………….. Clasa a VII-a

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ


 Din oficiu se acordă 10 puncte.
 Timpul de lucru este de 50 minute.

Subiectul I. Scrieţi pe foaia de test litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 puncte)
6p 1) Rezultatul operaţiei {1,3,4,6,7}\{2,3,5,6,8} este mulţimea
A.{1,3,8} B.{1,4,7} C.{1,4,8} D.{1,3,7}
a
6p 2) Dacă a=12 şi b=4 , atunci b este egal cu
A.8 B.4 C.3 D.2
6p 3) 20% din 75 este egal cu
A.15 B.18 C.20 D.25
6p 4) Suplementul unghiului cu măsura de 125 are măsura de
A.45 B.55 C.65 D.75
6p 5) Două drepte concurente care formează un unghi drept se numesc drepte….
A.paralele B.mediane C.ceviene D.perpendiculare

Subiectul II. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


7p 1) Desenaţi, pe foaia de examen, un triunghi dreptunghic ABC cu ipotenuza BC.
8p 2) Dacă mulţimea A are 10 elemente, mulţimea B are 8 elemente, iar AB are 6 elemente,
atunci aflaţi numărul de elemente din mulţimea AB.
8p 3) După o reducere de 15%, preţul unui obiect va fi de 68 lei. Aflaţi preţul iniţial.
x+5 3
= , x≠5
7p 4) Rezolvaţi ecuaţia: x−5 2 .

Subiectul III. Pe foaia de test, scrieţi rezolvările complete. (30 puncte)


10p 1) Numerele 36 şi 60, împărţite prin acelaşi număr natural diferit de zero, dau resturile 1
şi, respectiv 4. Aflaţi împărţitorul.

10p 2) Numerele a şi b sunt invers proporţionale cu 3 şi cu 5. Aflaţi numerele a şi b dacă


a−b=6 .

10p 3) În figura alăturată aveţi: ABD  CAB şi


DAB  ABC.
a) Demonstraţi că AC=BD.
b) Demonstraţi că ADB  BCA.
Liceul de Arte „HARICLEA DARCLEE” Brăila

Numele şi prenumele elevului……...............…………………………………………


Data …………………………………………….. Clasa a VII-a