Sunteți pe pagina 1din 44

Respondent 1) Modalitate 1) Modalitate 1) Modalitate 1) Modalitate 1) Altele (Ce 2) Ați vizitat

1 Modalitate de dezvoltare culturală Da


2 Modalitate de dezvoltare culturală Da
3 Modalitate de dezvoltare per Da
4 Modalitate de petrecere a timpului liber Da
5 Modalitate de petrecere a timModalitate de dezvoltare culturală Da
6 Modalitate de dezvoltare culturală Da
7 Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Nu
8 Modalitate de dezvoltare per Da
9 Modalitate de pModalitate de Modalitate de dezvoltare culturală Da
10 Modalitate de petrecere a timModalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
11 Modalitate de petrecere a timModalitate de dezvoltare culturală Da
12 Modalitate de pModalitate de Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
13 Modalitate de pModalitate de Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
14 Modalitate de dezvoltare culturală Da
15 Modalitate de petrecere a timModalitate de dezvoltare culturală Da
16 Modalitate de dezvoltare culturală Da
17 Modalitate de dezvoltare culturală Nu
18 Modalitate de petrecere a timModalitate de dezvoltare culturală Da
19 Modalitate de petrecere a timModalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
20 Modalitate de dezvoltare culturală Da
21 Modalitate de petrecere a timpului liber Da
22 Modalitate de dezvoltare culturală Da
23 Modalitate de dezvoltare culturală Da
24 Modalitate de petrecere a timpului liber Da
25 Modalitate de dezvoltare culturală Da
26 Modalitate de dezvoltare per Da
27 Modalitate de dezvoltare culturală Da
28 Modalitate de petrecere a timpului liber Nu
29 Nu pot să mă dNu
30 Modalitate de dezvoltare culturală Da
31 Modalitate de dezvoltare culturală Da
32 Modalitate de pModalitate de Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Nu
33 Modalitate de petrecere a timModalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
34 Modalitate de dezvoltare culturală Nu
35 Modalitate de dezvoltare culturală Da
36 Modalitate de dezvoltare culturală Da
37 Modalitate de dezvoltare culturală Da
38 Modalitate de dezvoltare culturală Da
39 Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
40 Modalitate de dezvoltare culturală Da
41 Modalitate de dezvoltare per Nu
42 Modalitate de dezvoltare culturală Nu
43 Modalitate de Modalitate de dezvoltare culturală Da
44 Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
45 Modalitate de dezvoltare culturală Nu
46 Modalitate de dezvoltare culturală Nu
47 Modalitate de dezvoltare culturală Nu
48 Modalitate de dezvoltare culturală Da
49 Modalitate de dezvoltare culturală Nu
50 Modalitate de petrecere a timModalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
51 Modalitate de petrecere a timModalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
52 Modalitate de dezvoltare culturală Da
53 Modalitate de petrecere a timModalitate de dezvoltare culturală Da
54 Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
55 Modalitate de dezvoltare culturală Da
56 Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
57 Modalitate de dezvoltare culturală Da
58 Modalitate de petrecere a timModalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
59 Modalitate de petrecere a timModalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
60 Modalitate de dezvoltare culturală Da
61 Modalitate de dezvoltare culturală Da
62 Modalitate de dezvoltare culturală Da
63 Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Nu
64 Modalitate de dezvoltare culturală Da
65 Modalitate de petrecere a timModalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
66 Modalitate de petrecere a timModalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
67 Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
68 Modalitate de dezvoltare culturală Da
69 Modalitate de dezvoltare culturală Da
70 Modalitate de dezvoltare culturală Da
71 Modalitate de petrecere a timModalitate de dezvoltare culturală Da
72 Modalitate de pModalitate de Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
73 Modalitate de petrecere a timpului liber Da
74 Modalitate de petrecere a timpului liber Modalitate de dezvoltare per Da
75 Modalitate de dezvoltare per Da
76 Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
77 Modalitate de petrecere a timpului liber Modalitate de dezvoltare per Da
78 Modalitate de petrecere a timModalitate de dezvoltare culturală Da
79 Modalitate de petrecere a timpului liber Da
80 Modalitate de dezvoltare culturală Da
81 Modalitate de petrecere a timModalitate de dezvoltare culturală Da
82 Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
83 Modalitate de petrecere a timModalitate de dezvoltare culturală Da
84 Modalitate de petrecere a timModalitate de dezvoltare culturală Da
85 Modalitate de petrecere a timModalitate de dezvoltare culturală Da
86 Modalitate de dezvoltare per Da
87 Modalitate de dezvoltare culturală Da
88 Modalitate de dezvoltare culturală Da
89 Modalitate de dezvoltare culturală Da
90 Modalitate de dezvoltare culturală Nu
91 Modalitate de relaționare Nu
92 Modalitate de dezvoltare culturală Nu
93 Modalitate de dezvoltare culturală Da
94 Modalitate de dezvoltare culturală Da
95 Modalitate de pModalitate de Modalitate de dezvoltare culturală Da
96 Modalitate de dezvoltare culturală Da
97 Modalitate de dezvoltare culturală Nu
98 Modalitate de petrecere a timModalitate de dezvoltare culturală Da
99 Modalitate de dezvoltare per Da
100 Modalitate de dezvoltare culturală Da
101 Modalitate de dezvoltare culturală Da
102 Modalitate de dezvoltare culturală Da
103 Modalitate de dezvoltare per Nu
104 Modalitate de dezvoltare culturală Nu
105 Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
106 Modalitate de petrecere a timModalitate de dezvoltare culturală Nu
107 Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
108 Modalitate de dezvoltare culturală Da
109 Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Nu
110 Modalitate de dezvoltare per Nu
111 Modalitate de dezvoltare culturală Nu
112 Modalitate de dezvoltare culturală Nu
113 Modalitate de petrecere a timpului liber Da
114 Modalitate de dezvoltare culturală Da
115 Modalitate de dezvoltare culturală Da
116 Modalitate de petrecere a timpului liber Da
117 Modalitate de dezvoltare culturală Da
118 Modalitate de dezvoltare culturală Da
119 Modalitate de dezvoltare culturală Da
120 Modalitate de petrecere a timModalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Nu
121 Modalitate de petrecere a timModalitate de dezvoltare culturală Da
122 Modalitate de petrecere a timModalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
123 Modalitate de petrecere a timModalitate de dezvoltare culturală Da
124 Modalitate de dezvoltare culturală Da
125 Modalitate de dezvoltare culturală Da
126 Modalitate de dezvoltare culturală Da
127 Modalitate de dezvoltare culturală Da
128 Modalitate de dezvoltare culturală Da
129 Modalitate de petrecere a timpului liber Da
130 Modalitate de dezvoltare culturală Da
131 Modalitate de Modalitate de dezvoltare culturală Da
132 Modalitate de dezvoltare culturală Da
133 Modalitate de dezvoltare culturală Da
134 Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
135 Modalitate de dezvoltare culturală Nu
136 Modalitate de d
Modalitate de dezvoltare per Da
137 Modalitate de dezvoltare culturală Nu
138 Modalitate de dezvoltare culturală Da
139 Modalitate de dezvoltare culturală Nu
140 Modalitate de dezvoltare per Da
141 Modalitate de dezvoltare culturală Da
3) De câte ori a4) Interesul pe4) Interesul p 4) Instituții e 4) Publicitate 4) Familie (Cu 4) Prieteni/Col
O dată Publicitate
O dată Instituții educaționale
O dată Prieteni/Colegi
Mai mult de 3 ori Publicitate
O dată Instituții educaționale Familie Prieteni/Colegi
De 2 ori Familie
O dată Publicitate
O dată Interesul pentru cultură
O dată Interesul pentrInteresul pentrInstituții educaționale
De 2 ori Instituții educaPublicitate Familie Prieteni/Colegi
O dată Publicitate
De 2 ori Instituții educaționale Familie
O dată Instituții educaționale Prieteni/Colegi
O dată Prieteni/Colegi
O dată Interesul pentru cultură
O dată Interesul pentru cultură
O dată Instituții educaționale
O dată Interesul pentru cultură Instituții educaționale
De 2 ori Interesul pentru cultură
O dată Interesul pentru cultură
O dată Instituții educaționale
O dată Interesul pentru cultură Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
O dată
O dată Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaționale
O dată Familie
O dată Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaționale
De 2 ori Instituții educaPublicitate Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaționale
De 2 ori Instituții educaționale
O dată Publicitate Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaționale
Mai mult de 3 oInteresul pentru cultură
O dată Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaționale Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaționale
O dată Interesul pentru unele expoziții temporare
O dată Instituții educaPublicitate
O dată Instituții educaPublicitate Prieteni/Colegi
O dată Interesul pentru cultură
O dată Publicitate
O dată Instituții educaționale Prieteni/Colegi
De 2 ori Instituții educaționale
O dată Instituții educaPublicitate Prieteni/Colegi
O dată Interesul pentru cultură Prieteni/Colegi
O dată Interesul pentrInteresul pentru unele expoziPublicitate
O dată Instituții educaționale
O dată Interesul pentrInteresul pentru unele expoziPublicitate
O dată Instituții educaționale
O dată Prieteni/Colegi
Mai mult de 3 ori Publicitate Familie Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
De 2 ori Interesul pentru cultură Instituții educaționale Familie
De 2 ori Interesul pentru cultură
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaPublicitate Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaționale
O dată Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaPublicitate
O dată Instituții educaționale
De 2 ori Instituții educaționale
O dată Publicitate Prieteni/Colegi
Mai mult de 3 ori
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
O dată Familie
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaPublicitate Prieteni/Colegi
De 2 ori Instituții educaționale Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaționale Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaționale Familie
De 2 ori Instituții educaționale
O dată Interesul pentru cultură Instituții educaționale Prieteni/Colegi
O dată Familie
De 3 ori Interesul pentru cultură Publicitate Prieteni/Colegi
De 2 ori Interesul pentru cultură Instituții educaționale
O dată Instituții educaPublicitate
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
De 2 ori Prieteni/Colegi
O dată Prieteni/Colegi
O dată Prieteni/Colegi
O dată Interesul pentru cultură
O dată Instituții educaționale
De 2 ori Instituții educaționale
De 3 ori Interesul pentru cultură
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
O dată Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaPublicitate
O dată Prieteni/Colegi
De 2 ori Prieteni/Colegi
Mai mult de 3 ori Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
O dată Prieteni/Colegi
De 2 ori Publicitate Prieteni/Colegi
De 3 ori Interesul pentrInteresul pentru unele expoziții temporare Familie
O dată
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
De 2 ori Instituții educaPublicitate
De 2 ori Instituții educaPublicitate Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaționale
O dată Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaționale
O dată Interesul pentru unele expoziții temporare
O dată Instituții educaționale
O dată Interesul pentru unele expoziPublicitate
De 2 ori Instituții educaPublicitate Familie
De 2 ori Interesul pentru cultură Instituții educaționale Familie Prieteni/Colegi
Mai mult de 3 ori Instituții educaționale Familie
O dată Instituții educaționale
De 2 ori Instituții educaționale
O dată Interesul pentru unele expoziPublicitate Prieteni/Colegi
De 2 ori Interesul pentrInstituții educaționale
O dată Interesul pentru cultură Instituții educaPublicitate Familie Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaționale
Mai mult de 3 ori Instituții educaționale
O dată Interesul pentru cultură Familie Prieteni/Colegi
De 3 ori Interesul pentru cultură Instituții educaPublicitate
De 2 ori Prieteni/Colegi
O dată Interesul pentrInteresul pentrInstituții educaționale
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
O dată Instituții educaționale
De 2 ori Interesul pentrInstituții educaPublicitate
O dată Prieteni/Colegi
O dată Interesul pentrInteresul pentru unele expoziții temporare Prieteni/Colegi
O dată Instituții educaționale
4) Altele (Cum 5) Curiozitatea5) Propunerea 5)
f Propunerea 5)
p Evenimentul5) Activitățiil 5) Dorința de r
Curiozitatea
Curiozitatea Activitățiile educaționale
teni/Colegi Activitățiile educaționale
Curiozitatea Evenimentul "Noaptea MuzeeDorința de relaxare
teni/Colegi Evenimentul " Activitățiile educaționale
Evenimentul "Noaptea Muzeelor"

Activitățiile educaționale
Curiozitatea Propunerea prietenilor/colegilor Dorința de relaxare
teni/Colegi Curiozitatea Evenimentul " Activitățiile e Dorința de rela
Dorința de relaxare
Curiozitatea Propunerea familiei Activitățiile educaționale
teni/Colegi Curiozitatea Propunerea prietenilor/colegiActivitățiile e Dorința de relaxare
teni/Colegi Curiozitatea
Activitățiile educaționale
Curiozitatea Activitățiile educaționale
Dorința de relaxare
Curiozitatea Activitățiile educaționale
Dorința de rela
Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
teni/Colegi Curiozitatea
Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
de la facultate Activitățiile educaționale
teni/Colegi Evenimentul "Noaptea Muzeelor"

Curiozitatea Propunerea familiei


teni/Colegi Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
teni/Colegi Curiozitatea Propunerea prietenilor/colegilor Dorința de relaxare
Activitățiile educaționale
Evenimentul " Activitățiile educaționale
teni/Colegi Evenimentul " Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale

teni/Colegi Activitățiile educaționale


teni/Colegi Propunerea prietenilor/colegiActivitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
Evenimentul " Activitățiile educaționale
teni/Colegi Activitățiile e Dorința de rela
Evenimentul " Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
teni/Colegi Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
teni/Colegi Propunerea prietenilor/colegiActivitățiile educaționale
Facultate Activitățiile educaționale

Activitățiile educaționale
Curiozitatea Propunerea prietenilor/colegiActivitățiile e Dorința de relaxare
Activitățiile educaționale
teni/Colegi Activitățiile educaționale
teni/Colegi Curiozitatea Propunerea prie
Evenimentul " Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
Curiozitatea Activitățiile educaționale
Curiozitatea Propunerea prie
Evenimentul " Activitățiile educaționale
Curiozitatea Evenimentul " Activitățiile educaționale
Curiozitatea Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
teni/Colegi Curiozitatea
Activitățiile educaționale
teni/Colegi Propunerea prietenilor/colegilor
Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
Curiozitatea
teni/Colegi Evenimentul "Noaptea Muzeelor"
Fyy Evenimentul " Activitățiile educaționale
Curiozitatea Activitățiile educaționale
Activitățiile e Dorința de relaxare
Activitățiile educaționale
Propunerea familiei Dorința de relaxare
Evenimentul "Noaptea Muzeelor"
teni/Colegi Curiozitatea Activitățiile educaționale
teni/Colegi Curiozitatea Activitățiile e Dorința de relaxare
teni/Colegi Propunerea prietenilor/colegiActivitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
teni/Colegi Curiozitatea Activitățiile e Dorința de rela
Activitățiile educaționale
teni/Colegi Curiozitatea Propunerea prietenilor/colegilor Dorința de rela
Curiozitatea Activitățiile e Dorința de rela
Curiozitatea Dorința de relaxare
Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
teni/Colegi Curiozitatea
teni/Colegi Curiozitatea
teni/Colegi Curiozitatea
Propunerea familiei
facul Activitățiile educaționale
Evenimentul " Activitățiile educaționale
Curiozitatea Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
teni/Colegi Propunerea prietenilor/colegilor
Curiozitatea Activitățiile educaționale
teni/Colegi Dorința de relaxare
teni/Colegi Curiozitatea
Curiozitatea Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
teni/Colegi Activitățiile educaționale
teni/Colegi Activitățiile educaționale
Curiozitatea Dorința de rela
Prin intermediul facultatii
Curiozitatea Propunerea prie
Evenimentul " Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
Curiozitatea
Activitățiile educaționale
Curiozitatea Dorința de relaxare
teni/Colegi Evenimentul "Noaptea MuzeeDorința de relaxare
Evenimentul " Activitățiile educaționale
teni/Colegi Activitățiile educaționale
Curiozitatea Activitățiile e Dorința de rela
Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
Curiozitatea
Curiozitatea Propunerea fam
Propunerea prie
Evenimentul " Activitățiile e Dorința de relaxare
teni/Colegi Curiozitatea Propunerea prie
Evenimentul " Activitățiile educaționale
Curiozitatea Propunerea familiei Evenimentul "Noaptea Muzeelor"
Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
teni/Colegi Curiozitatea Propunerea prie
Evenimentul " Activitățiile educaționale
Curiozitatea Evenimentul " Activitățiile educaționale
teni/Colegi Curiozitatea Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
Curiozitatea Activitățiile educaționale
teni/Colegi Curiozitatea Evenimentul " Activitățiile educaționale
Curiozitatea Evenimentul " Activitățiile educaționale
teni/Colegi Dorința de relaxare
Curiozitatea Evenimentul " Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
Activitățiile educaționale
Curiozitatea Activitățiile educaționale
teni/Colegi
teni/Colegi Curiozitatea
Activitățiile educaționale
5) Pasiunea pen
5) Altele (Ce v-6) Am fost sing6) Prieteni/Colegi
6) Partener/ă
(De cine ați
(6)fost
Familie
acompaniat
(De 6)
cine
Profesor/i
laați
aceste
fost acompaniat
(vizite?) la
Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi

ința de relaxare Partener/ă


Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/ColegiPartener/ă
Materia de la facultate Prieteni/Colegi Profesor/i

ința de relaxare Prieteni/Colegi Familie Profesor/i


Pasiunea pentru cultură Prieteni/ColegiPartener/ă Profesor/i
ința de relaxare
Familie Profesor/i
ința de relaxare Prieteni/Colegi Profesor/i

Pasiunea pentru cultură Prieteni/Colegi


ința de relaxare
Pasiunea pentru cultură Prieteni/Colegi Profesor/i
Pasiunea pentru cultură Am fost singur
Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi

Profesor/i
Prieteni/Colegi Profesor/i
Facultatea! Am fost singur
Prieteni/Colegi Familie

Prieteni/Colegi Profesor/i
ința de relaxare Prieteni/ColegiPartener/ă Profesor/i
Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi
Profesor/i
Pasiunea pentru cultură Prieteni/Colegi

Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi Profesor/i
Pasiunea pentru cultură Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi

Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi Profesor/i
Profesor/i
Pasiunea pentru cultură Prieteni/Colegi Familie
Prieteni/Colegi
ința de relaxare Prieteni/Colegi Profesor/i
Profesor/i
Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi Familie Profesor/i
Prieteni/ColegiPartener/ă
Prieteni/Colegi Profesor/i

Prieteni/Colegi Profesor/i

Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi Profesor/i

Prieteni/Colegi
Am fost singur Prieteni/Colegi Profesor/i
Pasiunea pentru cultură Prieteni/Colegi Profesor/i
ința de relaxare Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi Profesor/i
ința de relaxare Familie

ința de relaxare Prieteni/Colegi


Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi Profesor/i
Pasiunea pentru cultură Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi Profesor/i
Pasiunea pentru cultură Prieteni/Colegi Profesor/i
Pasiunea pentru cultură Prieteni/Colegi Profesor/i
ința de relaxare Prieteni/Colegi Profesor/i

Profesor/i
Profesor/i
Prieteni/Colegi
Profesor/i
Pasiunea pentru cultură Prieteni/Colegi

Pasiunea pentru cultură Prieteni/Colegi Familie


Am fost singur Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi Profesor/i

Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi Profesor/i
ința de relaxare Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi
Prieteni/ColegiPartener/ă
Pasiunea pentru cultură Prieteni/Colegi Familie
A trebuit pentru facultate Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi

Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi
ința de relaxare Familie Profesor/i
ința de relaxare Prieteni/Colegi Familie
Prieteni/Colegi Profesor/i

Pasiunea pentru cultură Prieteni/Colegi Profesor/i

Prieteni/Colegi
ința de relaxare Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi Familie Profesor/i
Prieteni/Colegi Familie
Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi Profesor/i
Pasiunea pentru cultură Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi
Prieteni/Colegi Familie
Prieteni/Colegi Profesor/i
ința de relaxare Prieteni/ColegiPartener/ă Profesor/i
Prieteni/Colegi
Profesor/i
Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi Profesor/i
Prieteni/Colegi Profesor/i
Pasiunea pentru cultură Prieteni/Colegi
Pasiunea pentru cultură Prieteni/Colegi Familie Profesor/i
Am fost singur
6) Grup organiz6) Altele (De c 7) Cum a fost v8) Expoziția p 8) Expozițiile 8) Prețul bile 8) Amplasarea
Grup organizat 4 3 3 2 5
Grup organizat 4 5 5 5 5
Grup organizat 4 5 5 5 5
4 4 5 4 3
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
2 3 4 5 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
Grup organizat 4 4 5 5 5
Grup organizat 4 4 5 3 3
Grup organizat 5 5 5 5 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
Grup organizat 3 3 3 2 4
Grup organizat 5 5 4 5 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
Grup organizat 3 3 3 4 4
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
4 4 4 5 5
5 5 5 5 5
4 5 5 5 5
3 4 3 5 5
4 5 4 4 5
Grup organizat 4 4 4 5 4
Grup organizat 5 5 5 5 5
5 5 5 3 4
4 4 4 4 4
1 1 1 1 1
5 5 5 4 5
Grup organizat 4 4 3 5 4
Grup organizat 4 4 4 5 5
Grup organizat 4 5 5 5 5
4 4 4 3 3
Grup organizat 3 4 4 4 4
5 5 5 5 5
Grup organizat 4 4 3 5 5
3 4 4 5 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
Grup organizat 5 5 5 5 4
5 5 3 5 5
4 4 4 5 5
Grup organizat 3 4 4 4 3
4 5 5 5 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
Grup organizat 1 3 4 5 5
Grup organizat 4 4 4 5 5
4 5 5 5 5
5 4 5 3 5
Grup organizat 3 3 3 5 3
3 4 4 5 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
Grup organizat 5 3 4 4 5
5 4 3 4 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
3 4 3 1 4
Grup organizat 4 4 5 5 5
Grup organizat 4 3 1 2 3
4 4 4 5 5
Grup organizat 3 3 3 3 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
Grup organizat 4 5 4 5 5
Grup organizat 4 5 5 5 5
Grup organizat 4 4 3 5 4
4 3 4 3 5
Grup organizat 4 4 3 5 5
Grup organizat 5 5 5 4 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
5 5 3 3 3
4 5 5 4 5
Grup organizat 4 5 5 5 5
Grup organizat 5 5 5 3 5
Grup organizat 4 4 4 5 5
3 4 4 4 4
3 4 3 2 4
Grup organizat 5 5 5 5 5
Grup organizat 4 4 4 2 4
Grup organizat 5 5 5 5 5
5 5 5 5 3
4 5 5 3 3
4 5 5 5 5
Grup organizat 4 4 4 4 5
4 5 5 3 4
3 3 4 3 4
5 5 5 5 5
5 5 5 3 5
4 5 5 5 5
Grup organizat 4 4 4 5 4
5 5 5 3 4
Grup organizat 5 5 5 5 5
Grup organizat 5 4 3 5 5
Grup organizat 3 3 4 4 4
5 3 3 3 3
5 5 5 5 5
Grup organizat 3 4 4 4 4
Grup organizat 5 4 3 5 5
Grup organizat 5 5 5 4 5
Grup organizat 3 3 4 4 3
3 3 3 4 4
4 5 4 5 5
Grup organizat 5 4 4 5 4
4 5 5 4 5
5 5 5 5 5
2 3 2 5 3
4 5 5 5 5
Grup organizat 3 3 3 1 4
4 4 4 5 4
3 5 5 3 5
5 5 5 3 5
5 5 5 5 5
Grup organizat 5 5 4 5 5
Grup organizat 4 4 3 4 4
4 5 4 3 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
Grup organizat 5 4 4 4 4
5 5 5 5 5
5 5 5 5 5
Grup organizat 4 4 4 3 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
5 5 4 5 5
Grup organizat 5 2 2 3 2
Grup organizat 4 4 5 5 5
Grup organizat 5 5 4 4 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
4 4 4 5 3
4 4 4 3 4
4 4 4 5 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
Grup organizat 5 5 5 5 5
Grup organizat 4 5 3 5 5
5 5 5 5 5
Grup organizat 4 5 4 5 5
4 4 3 5 5
3 3 4 3 4
3 3 4 3 3
Grup organizat 4 5 4 5 5
4 3 5 5 4
8) Clădirea (P 8) Activități 8) Promovarea8) Personalul 9) Cum a fost v10) Expoziția 10) Expozițiil
5 5 5 5 4 5 5
5 4 3 3 4 4 4
5 5 5 5 2 3 3
5 4 4 4 4 5 5
5 4 5 5 4 3 3
5 5 5 5 5 5 5
5 3 4 2 4 4 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 4 3 3
4 5 5 5 4 5 4
3 4 3 5 4 4 4
5 5 5 5 4 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 1 3 3 3 3 3
3 4 3 5 4 4 3
5 5 5 5 3 4 4
4 3 3 4 4 4 3
5 5 5 5 4 5 5
5 5 4 5 4 5 5
5 4 5 5 4 3 4
5 5 5 5 5 5 5
5 4 4 4 4 5 5
4 3 4 3 5 5 4
5 5 5 5 4 4 4
4 3 3 4 3 4 4
5 5 5 5 3 4 4
3 4 5 5 3 4 4
4 4 4 5 5 4 4
1 1 1 1 1 1 1
3 4 5 3 5 5 5
4 3 3 5 4 3 3
4 4 5 5 4 5 3
4 4 5 5 4 4 3
3 3 5 3 4 4 3
4 3 3 4 2 3 3
5 5 5 5 3 5 5
5 4 4 3 4 3 3
5 3 2 1 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 3 3 5 5 5
5 4 3 4 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 5 4 5 4
5 3 5 2 5 5 5
5 5 5 5 4 3 3
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 4 5 5
4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 4 5 5
3 5 3 3 4 4 4
4 2 5 3 2 2 2
4 5 5 5 5 5 5
3 4 4 5 3 4 4
3 3 1 3 3 3 3
3 4 5 2 4 5 5
5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 4 4 4
5 5 4 5 4 5 4
4 4 4 5 3 3 3
4 3 3 3 5 4 4
3 4 2 5 5 3 4
2 2 4 3 4 5 2
5 4 5 5 4 4 4
4 3 5 4 5 5 5
5 5 5 5 3 2 2
5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 5 5
5 3 3 4 3 4 3
3 3 2 2 4 4 4
5 3 3 5 5 5 3
5 5 4 5 5 5 5
5 5 5 5 2 3 3
5 4 5 5 4 4 3
3 4 4 5 2 3 3
5 5 5 5 4 5 5
5 3 3 5 3 3 3
4 4 4 5 4 3 4
3 2 3 4 4 5 4
4 4 4 3 3 4 3
5 5 5 5 5 5 5
2 3 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 5 3 3
3 4 5 4 3 3 4
5 4 4 5 5 5 5
5 5 4 3 3 3 3
5 5 4 5 3 3 3
4 4 5 5 3 4 3
5 5 4 4 4 4 4
3 3 5 3 3 3 3
5 5 5 5 3 5 4
4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 3 5 5 5
5 3 3 5 2 4 2
5 5 5 5 5 3 5
4 4 4 4 4 3 3
3 4 5 4 3 4 4
5 5 5 5 5 5 5
3 4 2 5 3 4 3
4 3 4 5 3 2 3
5 5 3 5 4 5 5
2 3 2 4 3 3 3
3 3 3 3 4 3 3
5 5 4 5 5 5 5
4 5 4 4 4 4 4
5 3 3 5 5 4 5
5 5 3 5 5 5 5
5 3 2 5 3 2 4
5 5 5 1 4 5 5
2 2 3 2 3 3 3
4 4 3 4 4 4 4
5 5 5 3 5 4 4
4 4 5 5 5 4 4
5 5 5 4 4 5 4
4 5 3 5 4 4 4
4 5 2 3 3 3 3
4 3 5 5 4 4 4
5 5 4 5 5 5 5
4 5 4 5 4 5 4
5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 3 5 5
4 5 5 5 2 4 4
5 5 4 5 3 5 4
5 4 5 5 4 4 4
2 2 3 1 3 3 3
4 4 4 5 5 5 5
4 4 5 5 3 4 3
5 5 5 5 5 5 5
5 4 3 4 4 4 3
4 4 3 4 4 4 4
4 4 4 5 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 5 4 5 4
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
3 3 4 5 4 3 3
5 3 5 4 4 4 3
3 3 5 4 3 4 3
3 3 3 4 3 3 4
2 3 1 5 5 5 5
4 5 3 2 3 4 5
10) Prețul bil 10) Amplasarea
10) Clădirea ( 10) Activități 10) Promovarea
10) Personalul11) Cum a fost
5 5 5 5 5 5 4
5 5 5 5 3 5 4
5 5 5 5 5 5 3
4 4 4 4 5 4 5
5 5 5 3 5 5 5
5 5 5 5 5 5 3
5 5 5 5 4 5 3
5 5 5 5 5 5 5
5 5 3 3 2 3 5
5 4 5 4 5 5 5
3 3 3 4 3 5 3
5 4 3 3 3 4 5
5 5 5 5 5 5 5
4 3 5 3 4 3 4
4 5 5 5 4 5 4
5 4 5 3 5 4 5
4 4 4 4 3 5 3
5 5 5 5 4 5 4
5 5 5 5 3 4 5
5 4 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
4 3 4 4 3 5 2
4 5 4 4 5 5 5
5 4 4 4 3 4 4
4 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 5 5
4 5 5 4 4 5 5
1 1 1 1 1 1 1
4 5 3 5 5 3 5
5 4 5 4 4 5 4
5 5 3 4 3 5 5
5 4 4 4 3 5 4
3 3 3 3 3 3 4
3 3 3 3 3 3 1
5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 4 5 5 4
5 5 5 5 1 3 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 2 5 1
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 4 4 5 4
5 5 4 5 4 5 4
3 3 4 2 2 5 3
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 5
5 5 5 5 5 5 3
5 4 4 5 4 4 5
4 3 2 2 2 2 5
4 5 5 5 5 5 4
3 5 4 4 4 5 5
5 3 3 3 1 3 4
4 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 3 5 5 4 5 3
4 5 5 5 3 5 5
4 4 3 4 4 5 5
3 4 3 3 3 3 5
5 4 4 4 2 5 5
5 5 4 4 2 5 2
4 5 5 5 4 5 3
4 5 5 5 3 5 4
4 4 3 3 2 4 5
5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 5
5 4 3 4 3 5 5
3 5 3 4 3 5 4
5 4 5 4 3 5 4
5 5 5 5 4 5 5
3 3 5 3 2 4 4
3 4 4 3 2 5 2
3 3 4 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 4
3 4 5 5 3 3 3
5 5 5 4 2 5 3
3 4 4 4 3 5 4
2 4 3 4 3 4 4
5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 3 4 5 4
5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 5
5 5 5 5 2 5 4
5 5 5 5 5 5 5
3 4 4 5 3 5 2
5 5 5 3 3 5 1
4 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4
2 5 3 3 3 5 3
3 2 4 3 4 4 3
5 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5
5 5 3 3 3 4 5
5 5 5 5 5 5 5
3 4 3 4 4 4 4
3 4 3 3 5 3 3
5 5 5 5 5 5 5
5 3 3 3 3 3 4
5 5 2 2 2 3 4
4 4 5 5 5 5 5
4 2 3 2 2 3 3
3 3 3 3 2 5 3
5 5 5 5 5 5 4
5 4 4 4 3 5 3
4 4 4 4 2 3 5
5 5 3 3 5 5 5
4 5 5 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 3
1 2 2 2 3 2 3
5 4 4 4 4 4 4
4 5 4 3 3 5 3
5 5 4 5 3 5 3
5 5 4 4 4 4 4
5 4 3 5 3 5 4
4 2 3 2 1 3 3
3 5 5 5 3 5 3
5 4 4 5 4 5 5
4 3 4 4 3 4 3
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 2 5 5
4 5 2 4 4 5 3
5 5 2 3 2 5 3
5 5 3 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 4
4 5 4 3 2 4 4
5 5 5 5 5 5 5
5 3 4 3 3 4 4
3 4 4 4 4 4 4
5 4 4 4 4 5 4
5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 5 4 5 4
5 5 4 4 5 5 4
5 5 5 5 5 5 5
5 5 2 2 1 5 3
4 5 4 3 3 5 2
4 3 3 2 3 4 4
3 3 3 3 3 4 4
5 5 2 1 1 5 1
4 3 5 5 5 5 5
12) Expoziția 12) Expozițiil 12) Prețul bil 12) Amplasarea
12) Clădirea ( 12) Activități 12) Promovarea
5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 4 3
5 5 5 5 5 5 5
5 5 4 4 5 4 5
5 5 5 5 5 5 5
3 3 5 5 5 5 5
5 5 4 4 5 3 3
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 3
5 4 4 3 4 5 5
3 3 4 5 4 3 4
5 5 5 3 4 3 3
5 5 5 5 5 5 5
4 3 4 3 5 3 3
4 3 4 5 4 5 3
5 5 5 5 5 5 5
3 3 4 3 3 3 3
5 5 5 5 5 4 4
5 5 5 5 5 5 3
4 5 4 4 5 5 4
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
4 3 2 4 4 1 3
5 5 5 5 5 5 4
4 4 5 4 4 4 3
4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 4 4 4 4
1 1 1 1 1 1 1
5 5 4 5 4 5 5
3 3 5 3 3 4 4
5 5 5 5 5 4 3
5 4 5 5 4 4 3
4 3 3 3 3 3 3
2 2 2 2 2 2 2
5 5 5 4 5 5 5
4 4 5 5 5 4 4
5 5 5 5 5 5 1
5 5 5 5 5 5 5
3 3 2 5 4 1 1
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 4 4 4
4 4 5 5 5 3 3
4 4 5 5 5 2 2
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
4 4 5 5 5 4 4
5 5 4 5 5 4 4
3 3 3 3 3 3 1
5 5 3 5 5 4 3
5 5 5 5 5 5 5
3 3 5 3 3 2 1
5 3 4 5 5 4 3
4 4 5 5 5 4 4
3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 4 2
5 2 5 5 5 3 3
4 4 5 5 5 4 5
5 4 3 5 5 5 3
4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 4 5 3 5 5 3
3 4 2 3 3 3 2
3 3 4 3 3 2 3
5 5 5 5 5 4 4
4 4 4 4 5 3 2
4 3 3 3 4 3 1
4 3 4 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
3 3 4 4 4 4 2
5 5 4 4 4 3 3
4 4 2 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5
4 4 3 4 4 3 4
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 3 5 5 5 5 3
5 5 5 5 5 5 5
4 4 4 5 5 5 3
2 2 4 3 3 1 1
3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 2 4
4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 2 5
5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 4 3 3 2
4 4 5 5 5 2 2
5 5 5 5 5 5 5
2 2 3 3 2 4 2
3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 5 5 5 5
3 3 5 4 4 4 3
5 3 5 5 5 3 3
5 5 5 5 5 3 2
4 3 4 4 3 4 2
3 3 3 3 3 2 2
2 2 2 3 1 2 1
4 4 4 4 4 4 4
5 5 3 5 5 3 4
5 4 5 5 5 4 4
4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 5 3
3 4 3 4 4 3 4
3 3 3 2 4 3 2
5 5 5 5 5 4 4
4 4 3 3 4 3 3
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3
5 5 5 4 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3
4 4 4 3 4 4 3
4 3 3 2 2 3 2
5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 4
4 4 3 4 4 4 4
4 3 4 4 4 4 3
5 5 5 5 5 5 5
5 4 5 5 4 5 4
4 3 5 5 5 4 3
5 5 5 5 5 5 5
3 3 3 3 3 3 3
4 2 2 5 5 2 2
4 4 4 2 4 3 4
3 4 3 3 3 3 3
1 1 1 1 1 1 1
5 5 4 5 5 5 5
12) Personalul13) Urmăriți ac14) Facebook (14) Instagram 14) Website of14) YouTube (C15) Considerați
5 NU
4 NU
5 NU
4 NU
5 NU
5 NU
3 NU
5 NU
5 DA Website oficial DA
4 DA Facebook Instagram YouTube DA
3 DA Facebook Website oficial DA
5 NU
5 DA Facebook Instagram DA
3 NU
5 NU
5 NU
3 NU
5 DA Facebook DA
5 NU
5 NU
5 DA Facebook DA
5 NU
2 NU
5 NU
4 NU
5 NU
5 DA Facebook DA
4 NU
1 NU
3 DA Facebook Instagram DA
5 NU
5 NU
4 NU
3 NU
2 NU
5 NU
5 NU
1 NU
5 DA Instagram DA
1 NU
5 NU
5 NU
5 NU
5 NU
5 NU
5 NU
5 NU
5 NU
3 DA Facebook Nu știu
5 NU
5 DA Website oficialYouTube DA
5 DA Instagram DA
5 NU
3 NU
3 NU
5 DA Facebook Instagram DA
3 DA Instagram DA
4 NU
5 DA Facebook Instagram DA
3 NU
5 DA Facebook Instagram Website oficial DA
4 DA Facebook Instagram DA
5 NU
5 NU
4 DA Website oficial DA
5 DA Facebook DA
5 NU
5 NU
2 NU
5 NU
4 NU
5 NU
2 NU
3 NU
5 DA Instagram DA
5 NU
3 NU
3 NU
3 NU
5 DA Facebook DA
4 NU
5 NU
5 DA Facebook DA
3 NU
5 DA Facebook Instagram Nu știu
5 NU
2 NU
3 NU
4 NU
3 NU
4 NU
4 NU
5 NU
5 DA Instagram DA
2 DA Facebook DA
4 NU
3 NU
5 DA Facebook Instagram DA
4 DA Facebook Nu știu
2 DA Instagram DA
5 DA Facebook DA
4 NU
4 NU
5 NU
3 DA Facebook NU
5 NU
5 NU
2 NU
2 NU
2 NU
4 DA Facebook Instagram DA
3 NU
5 DA Facebook Instagram DA
4 DA Facebook DA
4 NU
4 NU
2 DA Facebook DA
4 DA Facebook DA
2 NU
5 DA Facebook DA
5 DA Instagram Nu știu
3 NU
3 NU
5 NU
3 DA Instagram Website oficial DA
3 DA Facebook DA
2 DA Facebook DA
5 NU
4 NU
4 NU
3 NU
5 DA Facebook Nu știu
5 NU
4 DA Facebook DA
5 NU
3 NU
2 NU
5 NU
4 NU
1 NU
5 DA Facebook DA
16) Descrieți p17) Cât de util 18) Cât de util 19) Care consid20) Ce îmbunătă 21) Doriți să v 22) Mediul dum
Unica 5 5 Cunoștințele asA fost totul ok,DA Urban
O experiență p 5 5 Modul în care Personalul să fDA Urban
Cunoastere 5 5 Descoperirea de Modernizare DA Urban
Fascinant 4 4 Unicitatea Nu trebuie îmbDA Urban
Impresionanta 5 5 Prețul biletelorSpațiul DA Urban
Informativ 5 5 Unicitatea Informatizarea Nu știu Urban
Interesanta 4 4 Unicitatea Promovarea Nu știu Urban
Fantastic 5 5 Modul în care Clădirea DA Urban
Minunat 5 5 Descoperirea de Mai multă prom DA Urban
Extraordinară 5 4 Unicitatea Nici una DA Urban
Interesantă. 3 4 Unicitatea Mai multă pro DA Rural
Memorabil 5 5 Unicitatea Ar trebui sa î DA Urban
Cultură 5 5 Unicitatea Promovare inteDA Urban
Frumos 4 4 Descoperirea de Nuciuna Nu știu Urban
Fascinant 4 5 Activitățile di Promovare maiDA Urban
Fascinant 5 4 Cunoștințele asOrice îmbunătăț DA Urban
Relaxare 4 4 Activitățile di Consider ca nuDA Urban
Interesant 5 5 Unicitatea O promovare mai DA Urban
Fantastic 5 5 Unicitatea Diferite evenimDA Rural
Interesantă 4 4 Unicitatea Turul puțin maiNu știu Urban
Uimitoare 5 5 Unicitatea Consider ca nuDA Urban
Relaxant 4 5 Modul în care . DA Urban
Fascinant 4 4 Unicitatea Exact ca la Ant Nu știu Urban
O experiență su 5 5 Modul în care Consider că, acDA Urban
. 3 4 Unicitatea Imbunătățiri înNu știu Rural
Cunoaștere 5 5 Unicitatea . DA Urban
Inedit 5 5 Modul în care Cred ca ar trebDA Rural
Mirobolanta 5 5 Modul în care Niciuna Nu știu Urban
Abstract! 1 1 Prețul biletelorNu trebuie schNU Rural
O experienta n 4 5 Descoperirea de Un personal carDA Urban
Frumoasa 4 4 Unicitatea Mai multe exp Nu știu Urban
Incantare 5 5 Unicitatea In cadrul MNIRDA Urban
Interesant 4 4 Modul în care o gamă mai varDA Rural
O experienta cu 4 5 Unicitatea Nu îmi pot da cDA Urban
Interesant 4 4 Unicitatea Mai multe expoNu știu Urban
Interesanta 5 4 Activitățile di Infrastructura DA Urban
Interesant 4 4 Unicitatea Promovare Nu știu Rural
Educativ 5 5 Unicitatea Promovarea maDA Urban
Educativa 5 5 Cunoștințele asPromovarea DA Urban
Interes 4 5 Activitățile di Personalul , sa D
fA Urban
A fost o experi 5 5 Cunoștințele asMai multă pro DA Rural
Frumos 5 5 Modul în care Nu stiu DA Rural
Cultura 5 5 Unicitatea Nu consider caNu știu Urban
Cunoaștere 5 5 Cunoștințele asPersonal mai im DA Urban
Unica 3 4 Unicitatea Consider că muz Nu știu Rural
Interesanta 4 5 Descoperirea de . Nu știu Urban
Placuta 5 4 Activitățile di Entuziasmul și DA Urban
Interesant 4 5 Descoperirea de Discuții interacDA Rural
Interesantă 5 4 Unicitatea Nu cred ca ar tDA Urban
Interesantă 5 4 Activitățile di Sa se promovezDA Urban
Interesanta 5 5 Unicitatea Promovarea maDA Rural
Inedita 5 5 Modul în care Mai multa publDA Urban
Frumos 5 5 Modernizarea Sa fie promovate DA Rural
Interesant 4 4 Descoperirea de Nu stiu Nu știu Rural
Inovatie 5 5 Modul în care Imbunatatirea DA Urban
Extraodinara 5 5 Modul în care Nu am modificăDA Urban
Cultura 4 5 Cunoștințele asactivitati distr Nu știu Urban
Dezvoltare 5 4 Unicitatea Pe parte de pr DA Urban
Expozițiile ne-a 5 5 Cunoștințele asLa Muzeul de IsDA Urban
Frumos 3 3 Unicitatea Personalul Nu știu Urban
Frumoasa 4 5 Modul în care Promovarea DA Urban
Fabuloasă 4 5 Cunoștințele asPromovarea DA Rural
De neuitat 5 5 Unicitatea Promovare eficiDA Urban
minunat 5 4 Descoperirea de mai multă rec DA Rural
Cultura 4 4 Amplasarea Publicitatea Nu știu Urban
Plăcută 5 5 Unicitatea - DA Urban
O experiența f 5 5 Descoperirea de Noi metode deNu știu Urban
Interesant 4 3 Descoperirea de Extinderea DA Urban
Diversitate 5 4 Unicitatea Diversitate expoDA Rural
Da 3 2 Modul în care . Nu știu Urban
Fascinanta 5 5 Unicitatea Nu știu DA Urban
Interesanta 5 5 Amplasarea Nu știu foarte Nu știu Rural
Interesant. 4 3 Amplasarea . Nu știu Urban
Cunoaștere No 3 3 Unicitatea Îmbunătățiri l DA Rural
Minunata 5 5 Unicitatea Niciuna DA Urban
O experienta p 5 5 Unicitatea Nimic Nu știu Urban
Interesanta 4 4 Unicitatea Promovarea DA Urban
Uimitoare 4 4 Descoperirea de Promovare DA Urban
Frumoasă 5 5 Modul în care Nu am sugestiiDA Urban
Frumusețe 4 4 Unicitatea Digitalizarea mDA Rural
Interesant 4 4 Modernizarea Starea cladiriloNu știu Urban
Descoperire 5 5 Unicitatea Mai multe expon Nu știu Urban
Extraordinara 5 5 Cunoștințele asPersonalul DA Rural
Interesantă 5 5 Modernizarea Mai multe vizitDA Urban
minunat 4 4 Unicitatea nu știu DA Rural
Frumusețe 5 4 Unicitatea Nu este necesaDA Rural
Plăcut 4 4 Activitățile di Îmbunătățiri p NU Rural
Interesantă 3 3 Descoperirea de Mai multă implDA Urban
Culturalizare 4 4 Prețul biletelorPublicitate maiNu știu Urban
Frumoasa 3 3 Descoperirea de Personalul Nu știu Urban
Frumos 3 3 Activitățile di Nimic Nu știu Urban
frumos 4 4 Descoperirea de mai multă pro DA Urban
O experienta n 5 5 Amplasarea Mici imbunatatir DA Rural
Mi-a placut foa 5 5 Modul în care Nu am recoman DA Urban
inovativă 5 5 Cunoștințele asPromovarea saDA f Rural
Interesant 3 3 Modul în care Mai mult persoNu știu Urban
Interesantă 4 4 Modul în care Mai mult intereDA Rural
minunat 5 5 Unicitatea nu știu DA Rural
relaxare 4 4 Modul în care renovarea institNu știu Urban
Noutate 5 4 Modernizarea Promovarea DA Urban
Fascinant 5 5 Unicitatea O promovare mai DA Urban
Interesanta 3 3 Unicitatea Sponsorizarile NU Rural
Repetabila 5 5 Modul în care Accesibilitatea DA Rural
benefica 5 5 Cunoștințele aspromovarea DA Urban
Interesantă 5 5 Descoperirea de Promovare DA Rural
Informationala 5 5 Unicitatea Investitii mai DA Urban
Placuta 5 5 Unicitatea Modernizarea cl DA Urban
Relaxare 3 5 Unicitatea Sa aiba anumite DA Rural
Extraordinar 5 5 Modul în care Mai multe expoz Nu știu Urban
Interesanta 4 3 Descoperirea de Mai moderne Nu știu Urban
Interesanta 4 4 Descoperirea de Amenajarea intDA Urban
Interesanta 4 5 Descoperirea de Publicitate maiDA Urban
Liniște 5 5 Modul în care Promovare maiDA Rural
Deosebita 5 5 Unicitatea Alocarea unui DA Rural
De poveste 5 5 Modul în care Cladirea DA Urban
Placuta 4 4 Unicitatea Promovarea DA Urban
Per total mi-a 5 5 Modul în care -renovarea cladDA Rural
Neașteptat 5 5 Activitățile di Promovare- darDA Urban
Interesant 5 5 Unicitatea Ar trebui sa lu DA Rural
Minunat 5 5 Unicitatea Nu stiu DA Urban
Fascinantă 5 5 Modul în care - toate muzeeleDA Urban
Fascinant 5 5 Prețul biletelorModernizarea cl DA Rural
Interesant 5 5 Unicitatea Reconditionarea DA Urban
Captivant 5 5 Unicitatea Renovarea rapid DA Rural
Frumos 3 3 Descoperirea de Promovarea mai DA Urban
Deosebita 5 5 Activitățile di - DA Urban
Fascinant 4 4 Unicitatea Ar trebui să îmDA Urban
Inedita 5 5 Unicitatea - DA Urban
Minunata 4 5 Descoperirea de . DA Rural
Noi cunoștințe 4 4 Unicitatea Nu am Nu știu Urban
Cultura 5 5 Unicitatea - DA Urban
Minunata 5 5 Modul în care Promovarea DA Rural
Fericire 5 5 Descoperirea de Nimic în mod sDA Rural
Cultivare 5 5 Unicitatea Promovarea, con DA Urban
Excepțională 5 5 Unicitatea Mai multa pro DA Urban
Interesanta 5 5 Descoperirea de
Promovare mult DA Urban
Interesant 5 5 Descoperirea de
In personal si DA Urban
Superba 3 4 Modul în care O promovare ma Nu știu Urban
Cunoastere 4 5 Unicitatea Sa organizeze DA Urban
Nu am fost încă 5 5 Numărul de expÎmbunătățirea D cA Urban
nemaipomenită 5 5 Descoperirea de
Personalul ar t DA Urban
23) În ce categ24) Sexul dumnAdresă email
18 - 21 ani Feminin mihaellagavril13@gmail.com
18 - 21 ani Feminin Denisacarla948@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin stanelena200899@gmail.com
18 - 21 ani Feminin andreeatudor74@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin Andrapencea@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin adriangabriel2808@gmail.com
18 - 21 ani Masculin oprea2121@gmail.com
18 - 21 ani Feminin iulianaa881@gmail.com
18 - 21 ani Feminin voprea40@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin Chelariu.florin26@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin Adinanicoletadumitrache@gmail.com
18 - 21 ani Feminin tamasioanamariaflorina@gmail.com
18 - 21 ani Masculin marianteis@gmail.com
18 - 21 ani Masculin Paunoiu.radu@yahoo.com
21 - 25 ani Masculin antonioradu44@yahoo.com
21 - 25 ani Masculin grecualinfo@yahoo.com
21 - 25 ani Feminin picos.m@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin cretu.ioana@ymail.com
21 - 25 ani Masculin andy.ilie@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin timneacristianaa@gmail.com
21 - 25 ani Feminin miha.alexandra98@gmail.com
21 - 25 ani Feminin Dinuvanessa02@gmail.com
18 - 21 ani Feminin pascu.stela@yahoo.cim
18 - 21 ani Feminin dunicaflorentina@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin Lari57993@gmail.com
18 - 21 ani Feminin bianca.mutu 06@gmail.com
18 - 21 ani Feminin ralucaelinescu@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin M.alexcornel@gmail.com
21 - 25 ani Masculin stefancatalin633@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin adrian.dumitru09@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin bejinarulaura1@gmail.com
21 - 25 ani Masculin florinsandu995@gmail.com
18 - 21 ani Feminin ana.popa0398@gmail.com
18 - 21 ani Masculin george_pitiku2009@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin Puscasustefana10@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin cristyalex2899@gmail.com
18 - 21 ani Masculin pricoperobert55@gmail.com
18 - 21 ani Feminin bugalugagu@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin Cristinapaun1358@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin roby_gabriel11@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin Cristina.sweet8@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin laura_teodora25@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin Radubodi@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin Plăiașiu.alina@gmail
18 - 21 ani Feminin zagan_alexandra@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin alexakke@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin nenovicicatalina04@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin dianamarilena99@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin grety_99@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin Panturandreea10@gmail.com
18 - 21 ani Feminin raduanamaria2013@yahoo.ro
18 - 21 ani Feminin G.medintu@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin andreearoxana1311@gmail.com
18 - 21 ani Feminin cosminaen@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin vasileraluca99@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin bunicamihaeladaniela@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin luci.frăsineanu@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin gaitanaruvalentin01@gmail.com
21 - 25 ani Feminin clipasimona@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin mateivictor05@gmail.com
18 - 21 ani Feminin adelina2333@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin burceaandreea5654 @gmail.com
18 - 21 ani Feminin plaiasu.adelina2719@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin ioanaiordache886@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin robert.tane12@gmail.com
18 - 21 ani Feminin Radun1999@yahoo.com
21 - 25 ani Feminin cami_9859@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin Viciu_luk@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin oanaale30@gmail.com
21 - 25 ani Masculin Dada@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin adriana.serban36@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin Dobrisandaniela@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin raluca_2007_abc@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin corairina@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin corneliamocanu01@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin lazaralexandramaria577@gmail.com
18 - 21 ani Masculin alexstef99@yahoo.co.
18 - 21 ani Feminin mazilucatalina99@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin adrianadana1899@gmail.com
18 - 21 ani Feminin georgiana_cool24@yahoo. Com
18 - 21 ani Masculin adragoi@hotmail.com
18 - 21 ani Masculin cristysilviu@gmail.com
18 - 21 ani Feminin ramonahatisi@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin danalexandrulazar@gmail.com
18 - 21 ani Feminin anamaria.100@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin moldoveanugeorgiana99@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin diananadoleanu00@gmail.com
18 - 21 ani Feminin teodora_moldoveanu18@yahoo.com
21 - 25 ani Feminin marinescumadalina26@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin dianadoolshe@gmail.com
18 - 21 ani Masculin cdragos99@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin anakid520@gmail.com
18 - 21 ani Feminin Oana_stefania_2009@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin clisuandrei99@gmail
18 - 21 ani Feminin costrus.valentina@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin Claudiudaramus36@gmail.com
18 - 21 ani Feminin miha_kiss9@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin anamaria.100@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin danciubianca18@stud.ase.ro
18 - 21 ani Feminin popaionel1010@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin marraaa6@gmail.com
18 - 21 ani Masculin micleageorge3@gmail.com
18 - 21 ani Feminin nicolae.miha99@gmail.com
18 - 21 ani Feminin cristiana_kyke@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin Lupu.andreea99@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin Istratealexandru990@gmail.com
21 - 25 ani Masculin nitacosmin24@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin denisaduica8@gmail.com
21 - 25 ani Masculin neagoe_gabriel2000@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin Nmmadalina_19@yahoo.com
18 - 21 ani Masculin claudiu.constanda@gmail.com
18 - 21 ani Masculin razvandohonica@yahoo.com
21 - 25 ani Feminin mariavma27@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin ene70florin@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin Mardare.claudia@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin madalinamihai140498@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin anamarialazarescu14@gmail.com
21 - 25 ani Feminin Peiaandreeaflorentina@yahoo.com
21 - 25 ani Feminin Allexa28.minciu@gmail.com
peste 25 ani Feminin Mădălina.guiu@pointpa.ro
21 - 25 ani Feminin tudordandreea@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin ghineamihaela17@stud.ase.ro
18 - 21 ani Masculin robert.soldea@gmail.com
21 - 25 ani Masculin Tatuca_ciprian@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin alexandra.ioana2323@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin cojocaru.simonna@gmail.com
21 - 25 ani Feminin popa_ana_maria@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin valentinapopescu25@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin bengeacatalina1@yahoo.con
21 - 25 ani Feminin georgi_nico98@yahoo.com
21 - 25 ani Feminin andreeacatalina217@yahoo.com
21 - 25 ani Feminin oana_vod@yahoo.com
18 - 21 ani Feminin varvara_laura@yahoo.com
peste 25 ani Masculin Vladuleasa.catalin@gmail.com
18 - 21 ani Feminin Laura_stefania98@yahoo.com
21 - 25 ani Masculin Cristi_tatuca@yahoo.com
peste 25 ani Masculin popescu.marius@gmail.com
21 - 25 ani Masculin Alexandru.tepes@gmail.com
21 - 25 ani Masculin antonio.istvan@yahoo.ro
peste 25 ani Masculin mailnou@server.com
18 - 21 ani Feminin idriceanunina@yahoo.com