Sunteți pe pagina 1din 6

Republica Moldova

CANCELARIA DE STAT
REGISTRUL

DE EVIDENŢĂ A CADOURILOR

nr. _ 12/08 - 03__

2019
Nr. de Data, luna şi Numele, prenumele Numele, prenumele Descrierea Descrierea Valoarea Decizia luată de Comisie în Soarta Semnătura
înregis anul beneficiarului cadoului, persoanei/ denumirea împrejurărilor cadoului estimativă raport cu cadoul , numărul cadoului secretarului
trare predării funcţia deţinută instituţiei care a în care a fost a cadoului şi data procesului-verbal şi data Comisiei
oferit cadoul primit cadoul (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 13.02.2018
1 Oxana Glușenco, Șef P. Kollias, personal Pix 10 lei Restituit beneficiarului, returnat
. Direcție Relații Manager Proiectul Calendar/masă 40 lei P-V nr. 1 09.02.2019
Internaționale EULPHAM Calendar/perete 100 lei din 08.02.2019
Agendă din piele 120 lei
Blocnotes mini 40 lei

2. 20.02.2019
2 Prim-ministrul, Ana Birchall, întrevedere Monedă Guvernul 400 lei Transmis spre păstrare transmis
. Pavel FILIP Vice-premier oficială României Cancelariei de Stat 22.02.2019
român pentru P-V nr. 2
implementarea din 21.02.2019
parteneriatelor
strategice
3. 04.03.2019 Prim-ministrul, Natalia-Elena întrevedere Album planșe „Mari 600 lei Transmis spre păstrare transmis
Pavel FILIP Intotero, Ministrul oficială Români de Cancelariei de Stat 06.03.2019
pentru Românii de Pretutindeni”; P-V nr. 3
Pretutindeni Pix„Faber-Castell” 200 lei din 05.03.2019
Cană 50 lei
4. 03.04.2019
3 Prim-ministrul, PAN Feng, Vice- întrevedere Pânză cu caractere 300 lei Transmis spre păstrare transmis
. Pavel FILIP președinte al oficială chineze Cancelariei de Stat 09.04.2019
Asociației China- P-V nr. 4
Europa pentru din 08.04.2019
Cooperare Tehnico-
Economică
5. 02.07.2019 Diana Chiriac, Stagiari UTA Personal Suvenir emblema 120 lei Restituit beneficiarei returnat
Consultant principal Găgăuzia Gagauz-Yeri 200 lei P-V nr.5 din 8.07.2019 05.07.2019
Sticlă vin
6. 04.07.2019
4 A.Medvețcaia Șef Stagiari UTA Personal Suvenir emblema 120 lei Restituit beneficiarei returnat
. direcție Găgăuzia Gagauz-Yeri 200 lei P-V nr.5 din 08.07.2019 05.07.2019
Sticlă vin
Nr. de Data, luna şi Numele, prenumele Numele, prenumele Descrierea Descrierea Valoarea Decizia luată de Comisie în Soarta Semnătura
înregis anul beneficiarului cadoului, persoanei/ denumirea împrejurărilor cadoului estimativă raport cu cadoul , numărul cadoului secretarului
trare predării funcţia deţinută instituţiei care a în care a fost a cadoului şi data procesului-verbal şi data Comisiei
oferit cadoul primit cadoul (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. 04.07.2019
5 Tamara Gheorghiță, Tibor Draskovics, Personal 2 căni-termos 200 lei Restituit beneficiarei returnat
. Consilier al PM team leader proiect 4 pixuri 40 lei P-V nr.5 din 08.07.2019 05.07.2019
8. 05.07.2019
6 Cazac Lilia, Stagiari UTA Personal Suvenir emblema 120 lei Restituit beneficiarei returnat
. Șef Direcție Găgăuzia Gagauz-Yeri 200 lei P-V nr.5 din 08.07.2019 05.07.2019
Sticlă vin
9. 7 Luchian Olesea, Stagiari UTA Personal Suvenir emblema 120 lei Restituit beneficiarei returnat
05.07.2019
. Consultant principal Găgăuzia Gagauz-Yeri 200 lei P-V nr. 5 din 08.07.2019 05.07.2019
Sticlă vin
10. 16.07.2019
8 Oxana Budeci, Stagiari UTA Personal Suvenir emblema 120 lei Restituit beneficiarei returnat
. Sef direcție Găgăuzia Gagauz-Yeri 200 lei P-V nr. 6 din 19.07.2019
Sticlă vin 19.07.2019
11. 26.07.2019
9 Roman Cazan Stagiari UTA Personal Ploscă 300 lei Restituit beneficiarei returnat
. Secretar general Găgăuzia Suvenir emblema 120 lei P-V nr. 7 din 30.07.2019 30.07.2019
adjunct al Guvernului Gagauz-Yeri 30 lei
2 carnete
12. 26.07.2019
1 Zoia Tulbure, Stagiari UTA Personal Suvenir emblema 120 lei Restituit beneficiarei returnat
. Șef adjunct direcție Găgăuzia Gagauz-Yeri P-V nr.7 din 30.07.2019 30.07.2019
13. 26.07.2019
1 Oxana Budeci, Stagiari UTA Personal Cutie bomboane 60 lei Restituit beneficiarei returnat
. Șef direcție Găgăuzia Cutie de ceai 60 lei P-V nr. 7 din30.07.2019 30.07.2019
14. 26.07.2019
1 Elena Vîrtos, Stagiari UTA Personal Suvenir emblema 120 lei Restituit beneficiarei returnat
. Consultant principal Găgăuzia Gagauz-Yeri P-V nr.7 din 30.07.2019 30.07.2019
15. 29.07.2019
1 Tamara Gheorghiță, Reprezentanții Personal Agendă 120 lei Restituit beneficiarei Returnat
3 Consilier al PM delegației Rep. Stilou 20 lei P-V nr. 7 din 30.07.2019
. Georgia 30.07.2019
16. 29.07.2019
1 Sorin Olaru, Stagiari UTA Personal Suvenir emblema 120 lei Restituit beneficiarului Returnat
. Consultant principal Găgăuzia Gagauz-Yeri P-V nr.7 din 30.07.2019 30.07.2019
17. 05.08.2019
1 Daria Stratu, Stagiari UTA Personal Suvenir emblema 120 lei Restituit beneficiarei Returnat
. Consultant principal Găgăuzia Gagauz-Yeri 200 lei P-V nr.8 din 07.08.2019 08.08.2019
Sticlă vin
Nr. de Data, luna şi Numele, prenumele Numele, prenumele Descrierea Descrierea Valoarea Decizia luată de Comisie în Soarta Semnătura
înregis anul beneficiarului cadoului, persoanei/ denumirea împrejurărilor cadoului estimativă raport cu cadoul , numărul cadoului secretarului
trare predării funcţia deţinută instituţiei care a în care a fost a cadoului şi data procesului-verbal şi data Comisiei
oferit cadoul primit cadoul (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

18. 12.08.2019
6 Tudor Știrbu, Stagiari UTA Personal Suvenir emblema 120 lei Restituit beneficiarului Returnat
. Consultant principal Găgăuzia Gagauz-Yeri 200 lei P-V nr.9 din 12.08.2019 13.08.2019
Sticlă vin
19. 04.09.2019
1 Roman Cazan, Organizatorii unui Personal Agendă 120 lei Restituit beneficiarului Returnat
7 Secretar general atelier de lucru Set stilouri 100 lei P-V nr.10 din 06.09.2019
. adjunct al Guvernului 06.09.2019
20. 04.09.2019
1 Tamara Gheorghiță, Organizatorii unui Personal Agendă 120 lei Restituit beneficiarei Returnat
. Consilier al PM atelier de lucru Set stilouri 100 lei P-V nr.10/06.09.2019 06.09.2019
21. 06.09.2019
2 Artur Mija, șef al Congresul Mondial Prin acte de Set de cărți cu manuscri- Donație Transmis spre păstrare Tramsmis
0 Cabinetului Prim- al Eminescologilor donație nr. se, M.Eminescu-19 buc. Guvernu- Cancelariei de Stat 12.09.2019
. ministrului din Chișinău, 8506 din Volumele 1 -24; lui P-V nr.11 din
comuna DVD-uri Manuscrise Republi- 11.09.2019
27.08.2019
Dumbrăveni Mihai Eminescu– set 18 cii
bucăți: Volumele 7 - 24. Moldova
22. 09.09.2019
1 Prim-ministru, Ambasada Chinei Vizită de Telefon Huawei 990 lei Restituit beneficiarei Returnat
. Maia SANDU curtoazie Broderie înramată 990 lei P-V nr.12/13.09.2019 13.09.2019
23. 09.09.2019 Prim-ministru, Oficiali, România întrevedere Basma; 200 lei Restituit beneficiarei Returnat
Maia SANDU Set 2 pixuri„Waldmann” 800 lei P-V nr.12/13.09.2019 13.09.2019
Emblemele MAI RO în 400 lei
ramă
24. 10.09.2019 Prim-ministru, Parlamentul întrevedere Bibelou de sticlă 500 lei Restituit beneficiarei Returnat
Maia SANDU European „Parlamentul European” P-V nr.12/13.09.2019 13.09.2019
25. 10.09.2019 Prim-ministru, Consiliul Europei întrevedere Carte „Europa” 300 lei Restituit beneficiarei Returnat
Maia SANDU P-V nr.12/13.09.2019 13.09.2019
26. 10.09.2019 Prim-ministru, Oficiali, Ucraina întrevedere Farfurie decorativă; 400 lei Restituit beneficiarei Returnat
Maia SANDU Colier imitație, înramat; 300 lei P-V nr.12/13.09.2019 13.09.2019
Carte „На шляху до 100 lei
НАТО”
Nr. de Data, luna şi Numele, prenumele Numele, prenumele Descrierea Descrierea Valoarea Decizia luată de Comisie în Soarta Semnătura
înregis anul beneficiarului cadoului, persoanei/ denumirea împrejurărilor cadoului estimativă raport cu cadoul , numărul cadoului secretarului
trare predării funcţia deţinută instituţiei care a în care a fost a cadoului şi data procesului-verbal şi data Comisiei
oferit cadoul primit cadoul (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

27. 11.09.2019 Prim-ministru, Oficiali, Germania întrevedere Șcătuică mică 200 lei Restituit beneficiarei Returnat
Maia SANDU Mini fructieră din sticlă 300 lei P-V nr.12/13.09.2019 13.09.2019
28. 11.09.2019 Prim-ministru, Autoarea Valentina transmis Carte „Basarabia 190 lei Restituit beneficiarei Returnat
Maia SANDU Sturza decapitată” P-V nr.12/13.09.2019 13.09.2019
29. 12.09.2019 Prim-ministru, Oficiali, SUA întrevedere Broșă; 250 lei Restituit beneficiarei Returnat
Maia SANDU Cupă Jefferson; 300 lei P-V nr.12 din13.09.2019 13.09.2019
Monedă „USAID” 250 lei
30. 01.10.2019 Prim-ministru, Universitatea de eveniment Pix „Poenari”; 600 lei Restituit beneficiarei Returnat
Maia SANDU Vest Timișoara oficial Tablou „Timișoara”; 300 lei P-V nr.13/02.10.2019 03.10.2019
Carte „Arhitectura 250 lei
istorică din Timișoara”;
Carte „Între Cruce și 250 lei
Bisturiu”;
Marionetă/statuietă de 200 lei
lemn
31. 07.10.2019 Andrei SPÎNU, Vadim Cheibaș, ședință de Icoana „Sfinții 600 lei Restituit beneficiarului Returnat
Secretar general al Secretarul Mitropo- lucru Moldovei” P-V nr.14 din 08.10.2019
Guvernului liei Moldovei 08.10.2019
32. 08.10.2019 Prim-ministru, Andrei Mudrea, transmis Carte „Pictură” 440 lei Restituit beneficiarei Returnat
Maia SANDU artist plastic P-V nr.15 din 10.10.2019
10.10.2019
33. 09.10.2019 Prim-ministru, Ramona-Nicoli vizită oficială Pix „Poenari” 800 lei Restituit beneficiarei Returnat
Maia SANDU Mănescu, Ministrul P-V nr.15 din 10.10.2019
Afacerilor Externe 10.10.2019
RO
34. 09.10.2019 Prim-ministru, Purrshottam transmis Ceai în cutie de lemn 500 lei Restituit beneficiarei Returnat
Maia SANDU Bhaggeria, P-V nr.15 din 10.10.2019
Consulul Onorific 10.10.2019
al RM în India
Nr. de Data, luna şi Numele, prenumele Numele, prenumele Descrierea Descrierea Valoarea Decizia luată de Comisie în Soarta Semnătura
înregis anul beneficiarului cadoului, persoanei/ denumirea împrejurărilor cadoului estimativă raport cu cadoul , numărul cadoului secretarului
trare predării funcţia deţinută instituţiei care a în care a fost a cadoului şi data procesului-verbal şi data Comisiei
oferit cadoul primit cadoul (lei)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

35. 18.10.2019 Prim-ministru, Andrei Mudrea, Expoziție de Carte „Artă 500 lei Restituit beneficiarei Returnat
Maia SANDU artist plastic picturi contemporană din P-V nr.16 din 23.10.2019
Moldova” 22.10.2019
36. 17.10.2019 Prim-ministru, Georgeta Mincu, Întrevedere Elefant din lemn, 400 lei Restituit beneficiarei Returnat
Maia SANDU Ministru de lucru sculptat P-V nr.16 din 23.10.2019
Agriculturii 22.10.2019
37. 18.12.2019 Liliana IACONI, Agenția Elvețiană transmis Agendă 2020 100 lei Restituit beneficiarei Returnat
Secretar general al pentru Dezvoltare P-V nr.17 din 24.12.2019 24.12.2019
Guvernului și Cooperare
38. 19.12.2019 Liliana IACONI, Pawel Wojtunik, transmis 2 agende 2020 150 lei Restituit beneficiarei Returnat
Secretar general al Înalt Consilier UE Calendar 60 lei P-V nr.17 din 24.12.2019 24.12.2019
Guvernului Stilou 60 lei
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.
46.
47.