Sunteți pe pagina 1din 4

Doamnei Natalia GAVRILIȚA,

Prim-ministru al Republicii Moldova


Vicepreședinte al Partidului
Acţiune şi Solidaritate (PAS)
Domnului Andrei SPÎNU,
Viceprim-ministru,
ministrul infrastructurii
şi dezvoltării regionale
Domnului Sergiu LITVINENCO,
ministrul justiţiei

SCRISOARE DESCHISĂ

Stimată doamnă Prim-ministru,


Stimaţi domnilor miniștri.

În legătură cu aprobarea şi publicarea pripită a Hotărârii Guvernului nr.183 din


15.09.2021 (publicată în Monitorul Oficial pe data de 17.09.2021) suntem impuși să Vă
adresăm această scrisoare deschisă.
Bilele negre ale Ministrului „vremurilor bune” dl Andrei SPÎNU:
1. Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.183 din 15.09.2021 pentru modificarea
Regulamentului privind eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de transporturi rutiere,
aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2017, care a fost promovată cu mare insistență
de dl SPÎNU contravine Codului Transporturilor Rutiere nr.150 din 17 iulie 2014, Legii
Republicii Moldova nr.861-XII din 14 ianuarie 1992 cu privire la arendă şi Codului civil nr.
1107 din 06 iunie 2002 referitor la arendă, locaţiune şi/sau darea în chirie a bunurilor şi
care sunt acte legislative adoptate de Parlamentul Republicii Moldova!
Codul Transporturilor Rutiere prevede că flota de transport a unui operator de
transport trebuie să respecte prevederile expuse expres în Art. 153 unde este stipulat
următoarele.
„c) prevederile ce țin de obligativitatea deținerii de către operatorii de transport rutier
a cel puțin 1/3 din vehiculele rutiere de care dispune întreprinderea cu drept de
proprietate sau de leasing financiar se pun în aplicare conform următorului grafic
– de la 1 ianuarie 2017 – cel puțin 20% din vehiculele rutiere de care dispune
întreprinderea trebuie să fie deținute în proprietate sau în leasing financiar.
– de la 1 ianuarie 2018 – cel puțin 1/3 din vehiculele rutiere de care dispune
întreprinderea trebuie să fie deținute în proprietate sau în leasing financiar;”
Aceasta înseamnă, că în conformitate cu legislaţia în vigoare se permite că 2/3 din flota
de transport pot fi în arendă şi/sau locaţiune la întreprindere.
Pentru a modifica acest Regulament, care este aprobat de Guvern, dl SPÎNU urma să
propună modificări la Art.153 din Codul Transporturilor Rutiere şi la alte acte legislative. În
caz contrar Hotărârea Guvernului, aprobată la 15 septembrie curent, contravine legislaţiei
în vigoare. Prevederile acestei Hotărârii, mai ales ceia ce ţine de scoaterea
autocamioanelor luate/date în arendă (locaţiune) cu excepţia doar a unui camion, nemilos
loveşte în cca 60% din parcul de camioane, care astăzi lucrează la arendă! În acest termen,
de mai puțin de 2 luni, pentru a ne conforma noilor cerinţe suntem nevoiţi să efectuăm
următorii paşi, suportând cheltuieli nejustificate:
a) Să creăm noi companii (firme) de transport;
b) Să îndeplinim cel puţin 7 condiţii pentru a putea activa în domeniul transport rutier
internaţional de marfă;
c) Să reînmatriculăm camioanele;
d) Să obținem în regim de urgenţă certificatele tehnice, contra cost majorat;
e) Să trecem din nou revizia tehnică;
f) Să plătim repetat impozitul rutier;
g) Să obţinem certificatele necesare pentru a avea dreptul să depunem actele la ANTA
şi să activăm independenţi;
h) Să reangajăm şoferii, managerii şi să executăm şi alte cerinţele legale.
Pentru a efectua toate aceste formalităţi este necesar de timp, surse financiare şi, în
rezultat, cca 90% din aceste camioane, care sunt în arendă, nu vor putea îndeplini toate
cerinţele şi vor rămâne pe „dreapta”, adică sub gard! Șoferii vor pleca peste hotare foarte
repede, fiindcă în Europa este foarte mare deficit de şoferi.
Dl SPÎNU dorim să ştim dacă va-ţi gândit Dvs. la aceste urmări?
Dar cunoaşteţi în general, dle SPÎNU, complicitatea problemelor din ramura transport
rutier, pe care unii „şmecheri” cu ajutorul Dvs. doresc să o pună pe burtă!
Cunoaște-ți Dumneavoastră, dle SPÎNU, că ramura transport rutier internaţional de
marfă din ţara noastră a fost până la pandemie cea mai mare ramură de export a serviciilor
şi exportă servicii de cca 300 mln. dolari pe an! Vă recomandăm să faceţi cunoştinţă cu
concluziile expertului în politici economice al Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative
Sociale (IDIS) „Viitorul”, domnul Veaceslav Ioniță.
(http://viitorul.org/ro/content/%C3%AEn-2020-it-devenit-cel-mai-mare-sector-de-export-
al-serviciilor-analiz%C4%83)
Comentariile Dumneavoastră, dle SPÎNU, prin mass-media referitor la implementarea
acestei Hotărâri sunt bizare, iresponsabile şi lipsite de adevăr.
Se observă cu ochiul liber că cineva va „băgat” aceste propuneri ca să vă discrediteze
pe Dumneavoastră, dle SPÎNU, şi noua guvernare!
Aici se poate menţiona încă o prevedere neargumentată a acestei Hotărâri:
Stabilirea cerinţei privind obţinerea cel mult 10 autorizaţii unitare pentru transport.
(Vă dam un exemplu: Compania de transport are 50 camioane şi la începutul anului
primeşte doar 10 autorizaţii. Respectiv 10 camioane plecă pe rută, iar 40 rămân sub „gard”
şi poate primi autorizaţie şi pleca în rută numai după ce unul din primele camioane se
întoarce, autorizaţia se restituie la ANTA şi dacă compania va primi altă autorizaţie va
putea pleca în rută).
Cum vă imaginaţi dle SPÎNU ca noi să activăm, să întreţinem familiile, să achităm
creditele (ratele pentru leasing) şi să nu plecăm după hotare pentru a munci, mai ales
acum în condiţiile de pandemie?
Noi credem că este o DIVERSIUNE!!!
2. Afirmaţia recentă a Dumneavoastră, dle SPÎNU, despre „veşti bune pentru
operatorii de transport rutier pe piaţa internaţională” că datorită iniţiativei ANTA pentru
anul 2022 a fost obţinută majorarea cotei CEMT de la 204 autorizaţii în anul 2021 la 456 de
autorizaţii pentru anul 2022 pentru vehiculele „EURO VI sigur”. Această afirmaţie denotă
faptul, că „suflerii Dvs.” vă duc din nou în eroare (este şi firesc că dvs. personal nu puteţi

2
cunoaşte aceste nuanţe). Această majorare nu este meritul ANTA şi nici a Ministerului, dar
a companiilor de transport, care în anul curent au achiziționat încă 252 camioane „EURO V
sigur” Această majorare se datorează doar faptului că s-a solicitat de la „Internaţional
Transport Forum” (ITF) mai multe autorizaţii pentru vehiculele „EURO VI sigur” şi
coeficientul de repartizare a autorizaţilor este mai mare pentru vehiculele „EURO VI sigur”.
Pentru informații, pentru anul 2021 au fost solicitate 1330 de autorizaţii pentru vehiculele
„EURO V sigur” şi 204 de autorizaţii pentru vehiculele „EURO VI sigur” (total 1534 de
autorizaţii), iar pentru anul 2022 ANTA a solicitat 1120 de autorizaţii pentru vehiculele
„EURO V sigur” (cu 210 mai puţin faţă de anul 2021) şi 456 de autorizaţii pentru vehiculele
„EURO VI sigur” (total 1576 de autorizaţii).
Metodologia şi calculele de repartizare stabilite de forumul ITF prevede, că dacă se
solicită autorizaţii pentru camioane mai ecologice şi mai sigure coeficientul de repartizare
este mai superior. Aceasta este matematica şi nu duceţi lumea în eroare! Nu este frumos
să ne consideraţi incompetenţi. Nu este o învinuire dle SPÎNU, dar „suflerii” care vă
înconjoară şi vă consultă vă dezinformează, fiindcă nu este posibil să știți totul! Aici nu
sunt „eroi” sau nu este aportul noului Minister.
3. Prin modificarea acestui Regulament dl SPÎNU aţi deschi calea directă pentru a
„înflori” corupţia la ANTA! Pe de o parte PAS a anunţat lupta cu corupţia şi majoritatea din
noi-cetăţeni ai acestei ţări am susţinut şi am votat acest partid, iar în realitate Dvs. sunteţi
pentru a o menţine. De ce facem o aşa concluzie? Foarte simplu reieşind din cele ce aţi
promovat şi aţi obţinut.
A fost abrogat pct.27 din Titlul IV din Regulament şi de acum încolo autorizaţiile de un
anumit tip (desigur cele deficitare) şi pentru anumite ţări se vor repartiza după placul
funcţionarilor de la ANTA (aceasta este corupţie!).
Până la modificarea Regulamentului noi operatorii de transport aveau posibilitatea să
facă cunoştinţă cu datele din portalul extern public al sistemului informaţional „e-
Autorizaţie transport” privind disponibilul de autorizaţii, lista autorizaţilor eliberate, cui i-
au fost eliberate, despre parcul propriu licenţiat, etc.
Dumneavoastră dle SPÎNU aţi propus şi a fost anulată Secţiunea a 2-a din Titlul IV
(Procedura de alocare a autorizaţiilor unitare şi multiple de transport rutier de mărfuri) şi
deja totul va fi secret la ANTA şi va înflori corupţia! Nimeni nu va ştie nimic şi nu va putea
pune întrebări incomode!
Tot dvs. aţi propus şi excluderea pct.38 din Secţiunea a 3-a şi de acum încolo
autorizaţiile deficitare pentru Italia se vor vinde al „piaţă” ca răsărita! Aceasta nu este
corupţie? Dar abrogarea pct. 39, 40, 41 şi 43 tot duce spre a înflori corupţia la ANTA pentru
actualii angajaţi, dar şi pentru cei angajaşi care au fost eliberaţi!
Cea mai mare „ispravă” este că aţi anulat pct.71 şi 73 privind cerinţele pentru
participanţii la concursul de repartizare a autorizaţilor CEMT şi modul de repartizare a
autorizaţiilor CEMT prin intermediul sistemului informaţional „e-Autorizaţie transport”!!!
Pentru informaţii: extras din RAPORTUL auditului privind legalitatea repartizării,
eliberării, utilizării și restituirii autorizațiilor multilaterale pentru transportul internațional
de mărfuri (autorizații CEMT) pe anii 2018-2019 (Hotărârea Curții de Conturi nr.41 din 23
mai 2019). Auditorii au constatat (pct. 4.1 din Raport), că în scopul modernizării serviciilor
publice prin digitalizarea proceselor operaționale în cadrul Proiectului „e-Transformare a
Guvernării”, a fost elaborate și transmis la ANTA Sistemul informațional „e-Autorizație
transport” (în valoare de 3,8 mil. MDL). În același timp, începând cu 1 septembrie 2018,
3
sistemul informațional nominalizat, a devenit un instrument electronic obligatoriu de
repartizare a autorizațiilor multilaterale CEMT și de evidență a formularelor autorizațiilor
de transport rutier. Nefiind conceput cu astfel de obiective, elaboratorul sistemului, prin
coordonare cu ANTA și Agenția de Guvernare Electronică, a elaborat două module
informaționale, neintegrate cu SI „e-Autorizație transport” (în valoare de circa 0,2 mil.
MDL), care conțin două compartimente: (i) pentru depunerea de către operatorii de
transport a cererii de repartizare a autorizațiilor multilaterale CEMT și (ii) pentru validarea
cererilor depuse și distribuirea stocului disponibil de autorizații multilaterale CEMT. Astfel,
ANTA a asigurat depunerea cererilor și repartizarea autorizațiilor CEMT prin intermediul
sistemului informațional, altul decât SI „e-Autorizație transport”. Fiindcă sistemul nu
funcţiona şi repartizarea nu se făcea în mod electronic şi fără participarea factorului uman,
a fost semnat Acordul de Parteneriat între Programul USAID Reforme Structurale în
Moldova și ANTA, care prevedea o serie de activități, iar una din ele specifica dezvoltarea
SI ,,e-Autorizație transport", din sursele financiare ale USAID. La 16 iunie 2020 cu
participarea Prim-ministru al Republicii Moldova, ministrul economiei şi infrastructurii şi a
Excelenței Sale Dereck J. HOGAN, Ambasadorul SUA în Republica Moldova şi cu susținerea
Programului USAID Reforme Structurale în Moldova a fost lansat sistemul informațional „e-
Autorizație transport”.
Noi, transportatorii rutieri așteptam de multă vreme să funcţioneze sistemul
informaţional „e-Autorizație transport”, aşa cum funcţionează la vecinii noştri din România
(unde credem că ne vom muta cu toţii businessul), dar Dumneavoastră aţi anulat această
aşteptare şi sursele financiare utilizate în acest scop sau dus la „râpă”.
În loc să cereţi de la organele de anchetă tragerea la răspundere a persoanelor
vinovate pentru utilizarea banilor publici fără rezultate, Dvs. ați anulat funcționarea acestui
sistem informaţional! La asemenea “ispravă” nu s-au gândit nici cei mai mari susținători ai
corupţilor (fosta guvernare criminală PDM-istă şi dodonistă).
Nu mai zicem despre faptul că nu se va putea retrage autorizaţiile CEMT pentru grave
încălcări şi nimeni nu va purta nici o răspundere. Aţi abrogat Secţiunea a 5-a din Titlul IV şi
va fi haos total, adică corupţie. Cum se spune în popor „apă tulbură – bucuria corupţilor”
sau mai corect spus - bucuria celor de la ANTA!
Cum aţi anunţat, dna Natalia Gavriliţa, Prim-ministru în vizita Dvs. de lucru la Brussels,
că „Vrem să creștem investițiile în țara noastră, să îmbunătățim climatul de afaceri, să
demonopolizăm economia, să facilităm transformarea digitală și să folosim toate resursele
acordate Moldovei pentru a stimula o economie mai ecologică și mai durabilă”, dar în realitate
Ministerul face altceva! Se distruge o ramură importantă pentru economia ţării, care are o
ponderă în PIB-ul ţării de cca 8-9%.
Solicităm reexaminarea în mod de urgenţă a Hotărârii adoptate.
Stimată Doamnă Prim-ministru, aveți personal toată stima și respectul din partea
noastră, dar în cazul nerevizuirii acestei Hotărâri de Guvern, vom fi impuși să depunem o
cerere de chemare în judecată pentru anularea acestei Hotarâri, ori să purcedem la
proteste de amploare cu scoaterea camioanelor în stradă.

Cu respect,
Un grup de automobilişti, susţinători ai partidului PAS.

S-ar putea să vă placă și